Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/41069-rybnik-vizir-hamr-rybnik.html

Rybník Vizír - Hamr (rybník)

[ ID: 41069 ]     Národní přírodní památka (NPP)     

Turistický cíl Rybník Vizír - Hamr (rybník)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Rybník Vizír - Hamr (rybník)
Rybník Vizír (kemadaj)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Rybník Vizír je veden jako chovný s možností dalšího využití. Celková rozloha je 10,25 ha a je součásti Chlumské soustavy. Rybník s rašeliništěm leží 3 km západně od Chlumu u Třeboně a je chráněn jako národní přírodní památka. Jde o lesní rybník se zrašelinělými zátokami ve východní části.

NPP Vizír byla vyhlášena v roce 1987. Předmětem ochrany jsou populace ma­sožravých rostlin v zátokách rybníka. Vegetace byla v minulosti částečně poškozena vyhrnováním rybničních okrajů i působením herbicidů. Ze souvislých porostů leknínu bělostného zůstaly pouze jednotlivé rozptýlené rostliny po obvodu porostů ostřice zobán­katé (Carex rostrata) a suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). V mělké vodě se udržela bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca). V zátokách došlo k regeneraci zrašelinělých břehů (Rhynchosporion albae). V mechovém pásmu se po asanačních zásazích vyskytuje rosnatka prostřední (Drosera intermedia) a rosnatka okrouhlolistá (D. rotundifolia), směrem do lesa se objevuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a ostřice je­žatá (Carex echinata). V polostínu stromů v porostech bezko­lence rákosovitého (Molinia arundinacea) rostou keříky vřesu obecného (Calluna vulgaris), rojovníku bahenního (Ledum pa­lustre) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum). Rybník je v současné době v ČR jedinou známou lokalitou potápníka Graphoderus bilinaetus. Pravidelně se zde rozmnožuje několik druhů obojživelníků, např. blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan krátkonohý (R. lessonae). Běžná je užovka obojková (Natrix natrix). V dubech na hrázi a v budkách hnízdí hohol severní (Bucephala clangula). Rybník je potravním stanovištěm řady druhů vodních ptáků, např. volavky popelavé (Ardea cinerea) či čápa černého (Ciconia nigra). Vyskytuje se zde i vydra říční (Lutra lutra).

Rybník je v soukromém vlastnictví a probíhá zde méně intenzivní rybniční hospodaření. V době vyhlášení hladinu pokrývala společenstva vzplývavých rostlin s velkou populací leknínu bělostného, která byla vlivem intenzivního rybářského obhospodařování silně zredukována. V devadesátých letech došlo k částečnému poškození vegetace i působením herbicidů. Lokalita je přístupná po lesní cestě vedoucí po hrázi rybníka.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze