Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/34761-skripov-obec.html

Skřípov (obec)

[ ID: 34761 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
5028 ,


  Vlajka obceTuristický cíl Skřípov (obec)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Skřípov (obec)
Obec Skřípov (Kolchar)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Ves Skřípov byla stará slovanská osada, která vznikla za husitských válek.Poprvé se s jejím názvem setkáváme v roce 1553, kdy se mluví o zpustlé osadě Skřípovsko. Původ názvu obce je dost nejasný. Wachtl – znamená v němčině křepelku. Pozemky Skřípova náležely premonstrátům kláštera v Malém Hradisku, kteří Skřípov obsadili s německými kolonisty, které přivedli i do okolních vesnic. Nově osídlená ves se pak stala součástí Konického panství a sdílela jeho osudy po zrušení kláštera v roce 1784. Od roku 1850 náležela soudnímu okresu Konickému a politickému okresu Litovelskému s výjimkou let 1855-68, kdy bylo sídlo příslušného politického úřadu v Konici. Od roku 1938 byl Skřípov součástí politického okresu v Moravské Třebové až do 9.5.1945, kdy byl osvobozen Sovětskou armádou. Po roce 1945 byla obec znovu začleněna do okresu Litovelského a od roku 1960 do okresu Prostějovského.
Od roku 1976 byla obec integrována pod obcí Brodek u Konice a od roku 1990 je v samostatné působnosti místní samosprávy.
Z historických zajímavostí je třeba uvést větrnou smršť v roce 1799, epidemii tyfu v květnu 1854 a požár v roce 1885. V roce 1847 zde nastal velký hlad a drahota a v roce 1848 byla zde vytvořena Národní garda. Obec byla elektrifikována v roce 1935.
Urbanistický charakter obce je naprosto odlišný od okolních obcí. Typ zástavby, zvláště franské dvorce, sem přinesli němečtí kolonisté z oblasti Franků , kteří zde přicházeli v několika vlnách již od poloviny 13. století. Část dvorců se zachovala dodnes.

Obec Skřípov – se nachází v severozápadním cípu Drahanské vrchoviny v Olomouckém kraji, v okresu Prostějov, v nadmořské výšce 586 m, na svazích hluboké prolákliny, kterou protéká pravostranný přítok Olše. Původně německá osada Wachtel měla na přelomu století přibližně 2000 obyvatel a byla největší na okrese. Vlivem vysídlování, ale zejména násilným odsunem Němců po roce 1945, došlo přímo k drastickému úbytku obyvatel až na nynějších 340 až 350 obyvatel. Výhled do budoucna také nehovoří příznivě, kdy odhad do roku 2010 je již jen 320 obyvatel.
Z uvedených údajů vyplývá i snaha obce zamezit migraci obyvatelstva a znovu obnovit prosperitu obce. Za tímto účelem se provedla změna územního plánu. Dále ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Prostějově byl zpracován projekt Komplexně pozemkových úprav extravilánu obce se zabudováním prvků ÚSES ( biocentra , biokoridory), které ještě zlepší životní prostředí v obci a jejím okolí.

Obec Skřípov ležela v posledních desetiletích na okraji zájmu státní správy a kromě vybudování veřejného vodovodu nedošlo k výraznějším investicím pro zlepšení stavu obce. Nyní je již v obci zaveden plyn a připravuje se výstavba kanalizace, která započne na jaře roku 2007. Po zpracování Komplexně pozemkových úprav v roce 2002 se započalo s jejich realizací, a to výstavbou zpevněných polních asfaltových cest, které budou napojeny na cyklotrasy v okolních obcích. V severozápadní části obce byla provedena výsadba krajinné zeleně. V současné době probíhá zaměření intravilánu obce, výstavba kaskády tří vodních nádrží v úseku Farský lesík - Mrtvá cesta, která bude dokončena v květnu 2007. Budova bývalé základní školy byla zčásti přestavěna na byt, knihovnu s internetem a víceúčelovou klubovnu pro mládež. V současné době se v tomto objektu připravuje výstavba dalších bytů. V půdních prostorách je navržena turistická ubytovna. Velmi cennou devizou Skřípova je čistota ovzduší, která patří na okrese Prostějov k nejčistším. Domky chalupářů pod starými lípami přímo vybízejí k rekreaci a malebnost obce tento pocit jen umocňuje.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce Skřípov na svých jednáních preferuje zaměření rázu krajiny na turistické využití. Pro tento záměr má obec velké předpoklady, neboť se v katastru obce nachází chráněné krajinné území Skřípovský mokřad, Upolínové louky, chráněná lipová alej ( nejstarší na okrese) a jiné přírodní zajímavosti. Životní prostředí je také jeden z bodů, o které se opírá snaha vedení obce podpořit podnikání v obci a tím zamezit dalšímu vysídlování Skřípova.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Skřipov (obec) Opava
obec, osada Skřípov (obec) Prostějov

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze