Vyhledávání lokalit (cílů)
Plzeňský kraj » okres Klatovy » kostel, kaple, synagoga » Poutní kostel Panny Marie Sněžné - Kašperské Hory (kostel)

www.krasnecesko.cz/lokality/11601-poutni-kostel-panny-marie-snezne-kasperske-hory-kostel.html

Poutní kostel Panny Marie Sněžné - Kašperské Hory (kostel)

[ ID: 11601 ]     Kulturní památka (KP)     HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka zelená cyklotrasa


Turistický cíl Poutní kostel Panny Marie Sněžné - Kašperské Hory (kostel)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn na jižním okraji města v novorománském slohu v letech 1850 - 1867 podle plánů domácího zednického mistra Jana Buchingra pro velké množství poutníků, kteří přicházeli do Kašperských Hor každoročně na pouť 5. srpna. 

Všechny části dispozice jsou výsledkem jedné stavební etapy. K původním konstrukcím patří všechny krovy, klenby, stropy, kruchta, zvonová stolice a štít lodi. Vztyčení krovu severní věže je datováno nápisem do roku 1867. Vstupy a okna soudobé se zdivem. Asi ve 2. polovině 20. století byl zazděný vnější vchod do sakristie. Kolem roku 1996 opravený krov lodi a presbytáře včetně položení nové krytiny. V letech 2002-3 provedeno statické zajištění kleneb a doplněny také některé prvky do krovu lodi a presbytáře. Poutní kostel na půdorysu latinského kříže s trojboce uzavřeným presbytářem a dvojicí věží v hlavním průčelí, založený při studánce a kapli P.Marie Klatovské. Pozoruhodný příklad raně eklektické architektury. Je výraznamnou dominantou obce.

Kostel stojí zhruba 0,5 km JZ od náměstí na okraji městečka, na terase v poměrně prudkém svahu. Plochu kolem kostela vymezuje opěrná zeď, vytvářející na západní straně terasu. Jednolodní orientovaná stavba s obdélnou lodí a užším obdélným presbytářem s trojbokým závěrem, po celém obvodu závěru presbytáře probíhá sakristie (charakter chodby). Boční stěny lodi zvýrazňují mělké středové rizality. Hlavní západní průčelí vrcholí trojúhelným štítem a po stranách je zdůrazněno vystupujícími hranolovými věžemi. Sokl předsazený a hladce omítnutý. Omítky štukové bez jakéhokoliv členění. V ose západního průčelí hlavní portál s půlkruhovým záklenkem, žulové ostění profilováno oblounky a odsazenými výžlabky; dřevěné dvoukřídlové rámové dveře mají na ploše složitější řezby, v ploše záklenku paprskovitě dělený rám s barevným zasklením. V jižní fasádě stejně řešený portál, pouze o něco menší. V podélných stěnách lodi 2 vysoká okna s půlkruhovým zakončením v širokých špaletách, západněji položená okna ústí na kruchtu. Kruchta přisvětlena od západu kruhovým oknem, jeho dřevěný rám je paprskovitě dělený. V podélných stěnách presbytáře po jednom obdélném okně s půlkruhovým záklenkem, v závěru kruhové okno s vyřezávanými kružbami v dřevěném rámu. Věž osvětlují v patrech úzká obdélná okna s půlkruhovým záklenkem. Na jižní a severní straně sakristie obdélné okno s půlkruhovým záklenkem. Korunní římsa profilovaná.

Střecha je sedlová, nad závěrem zvalbená, krytina: čtvercové šablony z měděného plechu. Střecha věží jehlancová s námětky, krytá plechem. Střechu sakristie tvoří valby a pulty protínající se v nárožích a úžlabích, krytina plech. Interiéry V podkruchtí valená klenba a poloviční valená klenby se třemi trojúhelnými výsečemi v místě arkád do lodi. Do lodi prostor otevřený trojicí arkád (střední širší půleliptická a postranní půlkruhové) na 2 hranolových pilířích. Loď zaklenuta plackovou klenbou se stlačenými a cca půlkruhovými čely, uprostřed oválné pole vymezené štukovou lištou, v jeho ploše rostlinný ornament. Stěny lodi člení přízední pilíře s římsovými hlavicemi s bohatší štukovou profilací. Vítězný oblouk zaklenutý stlačeným obloukem, jeho boky opatřeny obdélnými lištovými zrcadly. Stejně řešeným obloukem se otevírá do lodi kruchta, čelo zábradlí kruchty přímé z dřevěných válcových kuželek, klenba nad západní částí (v rozsahu věží) segmentová valená, ve zbývající části kruchty klenba křížová. Presbytář zaklenut křížovou klenbou, do závěru se prostor otevírá segmentovým vítězným obloukem, zastropení závěru tvoří 3 stlačené výseče oddělené pasy s lištovými zrcadly. Sakristie s valenou klenbou.

Tradice mariánských poutí je živá dodnes, nebyla přerušena ani za komunistického režimu. Kašperskohorskou pouť, jak probíhala v 19.století, zachytil Karel Klostermann v románu V ráji šumavském


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze