Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Drobné památky v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 370                Mapa
Terasa se sochami, kašnami a vázami - Manětín
 zajímavost v okrese Plzeň-sever
Urbanisticky, funkčně a esteticky významný prvek obohacující plochu náměstí s návazností na zámeckou budovu. Doplněno řadou kvalitních barokních plastik převážně od Josefa Herschera. Barokní sousoší Nejsvětější Trojice 2) kašna sv. Václava 3) kašna sv....

mírný pokles
Mariánský sloup je umístěna na silničním ostrůvku před kostelem sv. Petra a Pavla. Sloup je vytesán ze žuly a pískovce a pochází z roku 1701. Na podstavci nese nápis. Stáří a okolnosti vzniku kašny nejsou známy. Na povinném Císařském otisku ani na Indikační skice stabiln&ia...

střední pokles
Umístění: roh budovy OÚ Nápis:PŘI OBRANĚ CELISTVOSTI ČSR PADL 13.9.1938 V KRAJKOVÉČETNICKÝ STRÁŽMISTR Václav Ráž VE DNECH HENLEINOVSKÉHO PUČE BYLO V TĚCHTO MÍSTECH ZÁKEŘNĚ ZASTŘELENODNE 15. ZÁŘÍ 1938 PĚT PŘÍSLUŠNÍKŮ 1. CYKL. ROTY ZE SLANÉHO de...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zvonička - Černíč
 zvonice v okrese Jihlava
Drobná zděná architektura zušlechťující návesní prostranství byla postavena v 19. století. Jednoduchá volně stojící zvonička čtvercového půdorysu je ve zvonicovém patře pod stanovou střechou prolomena kruhovými otvory. Vstup je pravoúhlý. ...

mírný pokles
Pamětní kámen - Vystrkov
 kámen v okrese Pelhřimov
Robustní deskový pamětní kámen nese v dolní části obdélnou vpadlinu s tesaným plastickým reliéfem tlapatého kříže a rytým letopočtem 1507 na horizontálním břevně. Pod křížem se nachází reliéfy dvou hrotů kopí a nad křížem reliéf kalicha s hosti...

střední pokles
Sloup se sousoším Panny Marie - Buchlovice
 sloup v okrese Uherské Hradiště
Barokní sloup, vybudovaný roku 1716, situovaný na okraji obce v polích. Dílo sestává z toskánského sloupu na čtvercovém podstavci, na něm stojí sousoší Panny Marie s Ježíškem. ...

mírný pokles
Ze soklu, jenž je postaven na tři kamenné stupně a v horní části porušen silně vystouplou profilovanou římsou, vyrůstá sloup s hladkým, dříkem s entazí a volutovou hlavicí, která nese menší, opětně čtyřboký podstavec, na nějž je posazena drobná soška Panny Marie s děťátkem. Stra...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pamětní deska Obětem komunismu - Lukov
 deska v okrese Třebíč
Pamětní deska Obětem komunismu - Lukov (deska) Umístění: na zdi u vchodu do areálu kostela Nápis: NA VĚČNOU PAMĚŤ KOMUNISTICKÝM OBĚTEM.JAN BULA, KNĚZ nar. 24.6.1920 +20.5.1952 POPRAVENJAR. MELKUS      nar. 14.4.1901 +28.3.1953 POPRAVEN EMIL SPILKA       nar. 27.9.1887 +3.4.1954 ZEMŘEL ...

střední pokles
Smírčí kámen - Lukov
 památka v okrese Třebíč
Smírčí kámen - Lukov (památka) Smírčí kámen na Chelčického 149. ...

velký pokles
Mezník okresu Třebíč - Víska
 drobný objekt v okrese Jihlava
Mezník okresu Třebíč stojí při silnici II. tř. č. 405 mezi Brtnicí a Novou Brtnicí. Je to ukázka drobné architektury - výtvarně pojednaného hraničního kamene okresu s motivem atomu, reliéfně stylizovanými klasy a nápisem OKRES TŘEBÍČ. ...

mírný pokles
Barokní sloup s vrcholovou sochou sv. Jana Nepomuckého na oblaku, v podživotní velikosti, v ikonograficky tradičním oděvu, stojící v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, je umístěn na hranolovém soklu s reliéfy (Pieta, sv. Kryštof, sv, Jakub Větší) ...

mírný pokles
Sloup Nejsvětější Trojice - Litvínov
 drobná památka v okrese Most
Barokní sloup Nejsvětější Trojice ve Vojgtových sadech pochází z roku 1739. Do Litvínova byl přemístěn z Libkovic, které se likvidovali kvůli těžbě hnědého uhlí. ...

mírný pokles
Mariánský sloup
 Immaculata – Litobratřice v okrese Znojmo
Mariánský sloup (Immaculata) – Litobratřice (sloup) Mariánský sloup (Immaculata) stojí v blízkosti kostelní věže. Byla zhotovena kolem roku 1700, neznámým tvůrcem. Materiálem je lasturový vápenec. Socha neposkvrněného početí Panny Marie stojí na zeměkouli ovinuté hadem, bohaté zdobení, za hlavou kroužek s 12 hvězdami. Mariánsk&ya...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Barokní sousoší typu Trůn Boží Milosti typické pro oblast jižního Znojemska. ...

střední pokles
Drobné sochařské dílo s vyobrazením sv. Petra pochází s konce 18 století. Je složeno z masivního kvadratického soklu, tvořeného dříkem a mohutnou římsou. Nad římsou vystupuje kvadratický sloupek s reliéfem sv. Petra. Kvadratický dřík je v plochách zdoben kartušemi ...

mírný pokles
Mariánský sloup - Černovice
 sloup v okrese Chomutov
Mariánský sloup se sochou Panny Marie se nachází před domem č. p. 5. Sloup se sochou stojí na hranolovém soklu zakončeném profilovanou římsou. Panna Marie drží Jezulátko ve své levé ruce. Umělecky hodnotné barokní dílo bylo zhotoveno v roce 1688. ...

střední pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Vystrkov
 socha v okrese Liberec
Pískovcový sloup se sochou Panny Marie Montserratské byl zřízen pravděpodobně ve druhé polovině 18. století otcem Josefa Bergmanna, sedláka z Cetenova, majitele usedlosti čp. 7. Drobné, kamenosochařské dílo je nedílnou součástí kulturní krajiny. ...

mírný pokles
Socha anděla - Dešov
 sloup v okrese Třebíč
Socha anděla - Dešov (sloup) Sloup s andělem strážným je umístěn na levé stranš od kaple P. Marie. ...

střední pokles
Pamětní kámen - Třebíč
 drobný objekt v okrese Třebíč
Pamětní kámen - Třebíč (drobný objekt) Výtvarně zcela mimořádný pamětní kámen z roku 1628 se nachází v parčíku na ulici Znojemská. Robustní kamenná stéla nepravidelného kuželovitého tvaru nese na přední straně plastický reliéf latinského kříže doprovázeného reliéfy kladiva, palice a...

velký pokles
Hraniční kámen - Biřkov
 mezník v okrese Klatovy
Hraničník ve tvaru komolého jehlanu  je vytesaný z hrubozrnné žuly. Na vrcholu jehlanu bývala ještě kamenná koule, ta se však na žádném z hraničníků nedochovala. ...

mírný pokles
Pranýř - Vykáň
 památka v okrese Nymburk
Pranýř je situován na křižovatce cest v severozápadní části obce Vykáň. ...

mírný pokles
Kamenná pamětní deska je osazena v úrovni prvního patra na západní fasádě domu č.p. 371 postaveného na náměstí. Pochází z poslední čtvrtiny 16. století a obsahuje text o požáru v roce 1577, při kterém dům shořel a konšelem H.Opitzem byl znovu vystavěn. ...

mírný pokles
Pamětní deska Josef Roupec - Slavice
 deska v okrese Třebíč
Umístění: na zdi bývalé škola Nápis: NEHYNOUCÍ PAMÁTCE RUSKÉHO LEGIONÁŘESVOBODNÍKAJOSEFA ROUPCENAR. 13.1.1896 VE SLAVICÍCHOBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT VLASTIPOPRAVEN VE VRATISLAVI8.1.1943. ...

mírný pokles
Zvonice na návsi - Konětopy
 zvonice v okrese Praha-východ
Křižovatka cest ve středu obce. ...

mírný pokles
Zvonice - Krnsko
 zvonice v okrese Mladá Boleslav
Umístění ve středu části obce Horní Krnsko. ...

střední pokles
Mariánský sloup - Kozomín
 sloup v okrese Mělník
Mariánský sloup (Velc uvádí zasvěcení Nejsvětější Trojici, které se pak dále chybně opakuje) se sousoším sv. Františka Xaverského? a sv. Rocha postavený podle tradice r. 1751 (Velc uvádí r. 1777) na památku odvrácení moru, se nachází v S části ...

mírný pokles
Na domě částečně zmodernizovaném po druhé světové válce se nachází pamětní deska z hořického pískovce s portrétním reliéfem Jana Kadavého a nápisem. Deska je signována VITVAR 1960. Pod deskou se nachází samostatný jemný reliéf ženské postavy. ...

mírný pokles
Náhrobek se nachází před presbytářem kostela a náleží rodině Josefa Kováře. Náhrobek vykazuje historizující novobarokní tvarosloví. První pohřeb dle datace nápisové desky proběhl v roce 1920, náhrobek však vykazuje starší než meziválečné tvaroslo...

mírný pokles
Náhrobek Jana Janaty - Křížlice
 náhrobek v okrese Semily
Náhrobek patří rolníku z Víchové Janu Janatovi, který zemřel roku 1894. dá se tedy předpokládat, že náhrobek pochází z 90. let 19. století. Pískovcový náhrobek tvoří podstavec a vrcholový kříž. Podstavec má zakladovou desku, sokl a segmentově ukončený ...

mírný pokles
Náhrobek Jakuba Kučery - Křížlice
 náhrobek v okrese Semily
Honosný náhrobek novogotického tvarosloví náleží Jakubu Kučerovi, který zemřel roku 1873 a pocházel z Víchové Lhoty. Pískovcový náhrobek novogotického tvarosloví se nachází v přední části hřbitova západně od kostelní věže. Náhrobek s fiá...

mírný pokles
Pamětní kámen - Kostelec
 drobná památka v okrese Jihlava
Pamětní kámen z 1. poloviny 17. století v podobě vysoké kamenné stély je spolu se dvěma náhrobními kameny zabudován u bočního jižního vstupu do kostela. Na kameni je vyobrazen plastický reliéf tlapatého kříže ve vrcholu vertikálního břevna vyrůstajícího z Golgoty. ...

mírný pokles
Zvonička - Libějice
 drobná památka v okrese Tábor
Zvonička z roku 1872 stojí na zatravněné ploše ve středu obce. ...

mírný pokles
Zvonice - Hubojedy
 zvonice v okrese Jičín
Zvonice uprostřed obce. ...

mírný pokles
Dřevěná zvonice - Pšánky
 zvonice v okrese Hradec Králové
Zvonice stojí v blízkosti usedlosti č.p.32 ve středu obce. ...

mírný pokles
Měřický bod 15 poledníku - Albeř
 památka v okrese Jindřichův Hradec
Obelisk stojí za obcí Albeř u silnice vedoucí z Nové Bystřice do Kunžaku v blízkosti parkoviště autocampingu Osika. Na kamenné desce čtvercového půdorysu je osazen žulový obelisk vysoký přibližně dva metry. V dolní části čelní stěny se ve vpadlém obdélném poli nalézá n&aa...

střední pokles
Soubor váz - Vranov nad Dyjí
 drobné památky v okrese všechny regiony
Soubor zahradních dekorativních váz, zdobících prostředí čestného nádvoří zámku a teras u sálu předků. Na hranolových soklech, ukončených vyloženými profilovanými římsami, jsou osazeny kamenné dekorativní konvexně-konkávně tvarované vázy, zdoben&eacut...

mírný pokles
Kamenná zvonička - Klimětice
 zvonička v okrese Příbram
Zvonička pochází z roku 1896 a je umístěna ve středu obce. ...

mírný pokles
Morový sloup se sochou sv. Vavřince pochází roku 1722. Morový sloup v Kalenicích jako tolik jiných sloupů v Čechách je připomínkou velkého moru z roku 1713. Morový sloup se nachází na velmi exponovaném místě, na návsi před návesní kaplí sv. Františka. Sloup je sit...

mírný pokles
Morový sloup se sochami - Benešov nad Černou
 sloup v okrese Český Krumlov
Sloup dominující náměstí v Benešově nad Černou byl postaven zřejmě jako památka na poslední morovou epidemii roku 1714 a svatořečení Jana Nepomuckého roku 1723. Sloup samotný byl postaven roku 1726. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na vrcholu trojstranného sloupu s okosenými hranami (trojboký...

mírný pokles

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)