Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita




Typ:
Okres:
Region:
Řazení:





   Zobrazujeme 161-180 z 255 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zvonice - Suchohrdly
 zvonice v okrese Znojmo

Klasicistní zvonice stojící v centru obce. Nad vstupem do zvonice je letopočet 1829 tvoří důležitou dominantu návsi. Patrová zvonička čtvercového půdorysu se stanovou střechou vyvrcholenou pozlaceným patriarchálním křížem. Severovýchodní průčelí na osu prolomeno segmentově zaklenutým vstupem, chráněným laťkovými dveřmi, přístupným dvěma stupni. Nad vstupem... podrobnosti >

mírný pokles
Socha P.Marie Immaculaty - Huzova
 sloup v okrese Olomouc

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty z r. 1700, přemístěný sem od kostela P.Marie Sněžné v Olomouci na počátku 19. stol. ... podrobnosti >

mírný nárůst
Mariánský sloup - Želetava
 sloup v okrese Třebíč

Mariánský sloup se sochou Panny Marie, stojící na želetavském náměstí, dal v roce 1715 postavit želetavský farář P. Leo pravděpodobně na památku morové rány v letech 1713–1715. Socha Panny Marie v rozevlátém šatě se svatozáří a s rukama sepjatýma k modlitbě je umístěná na štíhlém sloupu s korintskou hlavicí. Na předn&iacu... podrobnosti >

mírný nárůst
Pamětní deska Josef Šavrda - Sedlice
 drobná památka v okrese Strakonice

Umístění: náměstí T.G.Masaryka na domě čp.138 Nápis: ZDE SE NARODIL 5.2.1887 JOSEF ŠAVRDA PORUČÍK RUS.LEG. PADL V ZÁŘÍ ROKU 1918 U ORLOVKY NA URALE Věnuje SOKOL Sedlice ... podrobnosti >

velký nárůst
Výklenková kaplička - Krty-Hradec
 kaplička v okrese Strakonice

Zajímavá výklenková kaplička stoji u obecního úřadu. ... podrobnosti >

mírný pokles

Socha stojí v bývalé městská čtvrti Strážnice a Záměst. Socha sv. Antonína Paduánského z roku 1800 je hodnotnou ukázkou sochařské tvorby regionu v období přelomu 18. a 19. století. Socha s podstavcem o celkové výšce cca 3,5 m, materiál místní pískovec. Socha složena ze čtyř částí, čtvrý díl tvoří postava světce. Pos... podrobnosti >

mírný pokles
Hraniční kámen - Bedřichov
 drobná památka v okrese Jihlava

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl zhotovený v roce 1750 z rozhodnutí Marie Terezie. Čtyřboký jehlan vyrůstající z hranolového soklu zdobeného reliéfy zemských znaků je dílem polenského sochaře V. V. Morávka. ... podrobnosti >

mírný pokles
Mariánský sloup - Hronov
 morový sloup v okrese Náchod

Zbudováno bylo nákladem hronovských rodáků, kněží Václava Vojtěcha Klugara a Bedřicha Kordy. Slavnostní svěcení se konalo 22. října 1725. Dílu sochaře Severina Stolaře dominuje zlacená socha Panny Marie s Ježíškem stojící na zeměkouli. Podstavec zdobí čtyři plastiky sv. Václava, sv. Bedřicha, sv. Zikmunda a neznámého světce s papežskou tiárou. Nejní... podrobnosti >

mírný pokles

Drobná rustikálně ztvárněná podživotní socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1715 je osazena na vysokém sloupu zakončeném kompozitní hlavicí. Půvabná kamenosochařská práce oživující prostranství náměstí je na soklu opatřena hůře čitelnými nápisy. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Mariánský sloup - Hostinné
 drobná památka v okrese Trutnov

Monumentální sochařská práce z r. 1678 na náměstí města. Ten nechala postavit manželka majitele panství Sibylla Lamboyová jako ochranu města před morovou nákazou. Mohutný šestiboký sokl vysoký cca 180 cm vyrůstá ze tří stupňů, na rozích je opatřen pilastry, v jeho východní stěně vybrána osmiúhelná zasklená nika se sochou ležíc&ia... podrobnosti >

mírný pokles
Mariánský sloup-sousoší Panny Marie - Jičín
 drobná památka v okrese Jičín

Mariánský sloup byl vystavěn roku 1702. Na podstavci stojí čtyři andělé, ve středu je 6-metrů vysoký sloup, ukončený korintskou hlavicí, na níž spočívá socha Panny Marie stojící na zeměkouli. ... podrobnosti >

střední pokles

V kovové ohrádce s cihlovou podezdívkou je umístěn sloup Nejsvětější Trojice. Kamenná jednostupňová základna ukončená vyloženou oblounovou římsou nese sokl s rozšířenou patkou a vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklu je vyrytý nápis v rytém rámu obdélníkového tvaru s ujmutými rohy. Na soklu na čtvercovém plintu se ... podrobnosti >

mírný pokles

Barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1706 na návsi u potoka Danýže je hodnotnou sochařskou prací z období vrcholného baroka. Na čtvercové základně spočívá čtyřboký dvoudílný sokl, jehož dolní část je ukončena ústupkem a horní část nese na čelní straně nápis s datací a po bocích reliéfy: sv. Šebest... podrobnosti >

mírný pokles
Sloup se sousoším Piety - Dyjákovice
  sloup v okrese Znojmo

U cesty do Karlova se nachází pilíř se sousoším Piety. V kovové ohrádce je umístěna čtvercová základna nesoucí dvoustupňový hranolový sokl. Dolní část soklu má hladké stěny, jen čelní strana je členěna dvojicí vpadlých rámů a zadní strana nese rytý nápis. Dolní část soklu je ukončena ústupkem, na nějž navazu... podrobnosti >

velký nárůst

Volně stojící trojboký obelisk zdobený reliéfy, nasazený na odstupněném podstavci. Významná pozdně barokní práce z roku 1779 od neznámého autora z okruhu J. Jelínka. Obelisk jehož sokl je tvaru pravidelného trojbokého hranolu se skosenými hranami sestává ze dvou stupňů s podstavnou hranou o velikosti 1 m. 0,8 m vysoký sokl s výžlabkem v horní... podrobnosti >

mírný pokles
Hanzalův kopeček - Čáslavice
 drobná pamáítka v okrese Třebíč

Vyvýšené místo mezí obcí Čáslavice a Sádkem. Na tomto místě byl postaven kříž nákladem vdovy Marie Moudré z Čáslavic a slavnostně posvěcen 1. října 1882. V roce 2006 nákladem obce renovován a následující rok provedená celková úprava terénu. Prostor po levé straně kříže byl upraven tak, aby zde byla zachována možnos... podrobnosti >

obrovský nárůst
Výklenková kaplička-poklona - Stará Říše
 drobná památka v okrese Jihlava

Poměrně jednoduchá, volně stojící poklona obdélného půdorysu prolomená hlubokou, segmentově zaklenutou nikou uzavřenou laťkovými dvířky je situována u domu čp. 144. Kaplička z první poloviny 19. století má průčelí završené hladkým trojúhelným štítem. ... podrobnosti >

střední pokles
Smírčí kříž - Česká Metuje
 drobná památka v okrese Náchod

Pískovcový monolitický kříž s vtesaným nápisem na čelní straně, doklad kulturní a právní úrovně země v pozdním středověku a raném novověku. kříž se tradičně, ale nesprávně nazývá cyrilometodějský. Smírčí kříž o rozměrech 1100 x 1000 x 350 mm. Ramena rovná, dřík rovný, hlava zaoblená, u paty se zužuje. Na přední st... podrobnosti >

střední pokles
Hraniční kámen - Hruškové Dvory
 drobná památka v okrese Jihlava

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl postavený na příkaz Marie Terezie v roce 1750. Reliéfně zdobený vysoký čtyřboký jehlan spočívající na hranolovém soklu s vyloženou římsou je situovaný na v ul. Heroltická. Dílo pochází z roku 1752 s dílny polenského sochaře Václava Viktora... podrobnosti >

mírný pokles
Stránecká Zhoř - Kochánov
 smírčí kámen v okrese Žďár nad Sázavou

Monolitický žulový křížový kámen nepravidelného tvaru pocházející ze 17. století se nachází v západní části obce poblíž domu čp. 29. Přední strana je zdobena zahloubeným reliéfem řeckého kříže. V místě se traduje, že jsou zde pohřbeni dva francouzští vojáci. ... podrobnosti >

obrovský nárůst


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      předchozíPředchozí   Dalšídalší