Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Drobné památky v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 370                Mapa
Sloup s Pannou Marií - Kadeřavec
 sloup v okrese Semily
Pískovcový sloup s Pannou Marií osazený v centru obce Kadeřavec u Turnova.  Na kónickém podstavci čtvercového půdorysu, s profilovanou základnou a římsou, spočívá vypouklý kulatý dřík, nahoru se zužující, s pískovcovou sochou Panny Marie s Ježíškem v ná...

mírný pokles
Stéla s reliéfem - Dolní Dunajovice
 drobná památka v okrese Břeclav
Stéla s reliéfem - Dolní Dunajovice (drobná památka) Na travnaté ploše uprostřed vesnice stojí štíhlá kamenná stéla. V horní části čelní strany je umístěn kruhový reliéf s poprsím svobodného pána Rudolfa z Tiefenbachu. Pochází asi 1. pol. 20. století ...

mírný pokles
Mariánský sloup - Želetava
 sloup v okrese Třebíč
Mariánský sloup - Želetava (sloup) Mariánský sloup se sochou Panny Marie, stojící na želetavském náměstí, dal v roce 1715 postavit želetavský farář P. Leo pravděpodobně na památku morové rány v letech 1713–1715. Socha Panny Marie v rozevlátém šatě se svatozáří a s rukama sepjatýma k modlitbě je um&i...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Mariánský sloup - Bečov nad Teplou
 sloup v okrese Karlovy Vary
Mariánský sloup - Bečov nad Teplou  (sloup) Na hranolovém podstavci je umístěn sloup s korintskou hlavicí, jež nese plastiku Panny Marie (Immaculata). Sloup byl vysvěcen roku 1680, obnoven v letech 1891 a 1995. Na jeho soklu je vidět reliéfní znak Questenberků, kteří byli donátory památky. ...

střední pokles
Pamětní deska Obětem 1. světové války - Bratronice
 pamětní deska v okrese Strakonice
Pamětní deska Obětem 1. světové války - Bratronice (pamětní deska) Umístění: Pamětní deska na zdi návesní kapličky. Nápis: PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE ČAPEK VÁCLAV ŠTROS FRANTIŠEK BÁLEK JOSEF VOKROJ FRANTIŠEK PANUŠKA JOSEF BÁLEK VÁCLAV ČEST BUDIŽ PAMÁTCE VAŠÍ ! ...

mírný pokles
Dřevěná hranolová zvonice - Brada
 zvonice v okrese Jičín
Barokní dřevěná hranolová zvonice je umístěna v těsném sousedství hřbitova. Její vznik je datován se stavbou kostela tj. za doby Načerada syna Pakoslavova okolo roku 1260 n.l. ...

velký pokles
Raně barokní sochařská práce z doby kolem r. 1700. Jde o volně stojící sloup při hlavní silnici. Světlý pískovec. Sokl čtvercového půdorysu. Jeden schod, betonový základ. Na hranolovitém dříku, nad nímž se tyčí cca 2 m sloup stojící postava P. Marie s dítětem. Podstavec j...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sloup jezuity Burnatia - Libuň
 sloup v okrese Jičín
Sloup jezuity Burnatia - Libuň (sloup) Sloupová boží muka na místě zabití jezuity Burnatia v průběhu násilné rekatolizace za 30-leté války. jedná se o volnou pískovcovou plastiku stojící poblíž silnice a v blízkosti novodobé zástavby, mezi pozemky, ohraničená drátěným plotem. Boží muka sest&aacu...

střední pokles
Vysoko ve stráni na konci mlázovického chlumu nad obcí Konecchlumí, kousek za kostelem, nalezneme památník v podobě lva na kamenném podstavci, který drží u svých nohou královskou korunu. Jde o památník na Viléma staršího Konecchlumského z Konecchlumí a na Spytic&ia...

mírný pokles
Sokl - Boreč
 drobná památka v okrese Litoměřice
Kamenný sokl z roku 1741 stojí na dvoustupňovém podstavci. Jeho boky zdobí voluta, na přední straně je reliéfní alianční erb. Na soklu je nový jednoduchý kovový kříž. Památka se skládá ze tří částí – dřevěného kříže, pískovcového soklu a...

mírný pokles
Výklenková kaplička-poklona - Stará Říše
 drobná památka v okrese Jihlava
Výklenková kaplička-poklona - Stará Říše (drobná památka) Poměrně jednoduchá, volně stojící poklona obdélného půdorysu prolomená hlubokou, segmentově zaklenutou nikou uzavřenou laťkovými dvířky je situována u domu čp. 144. Kaplička z první poloviny 19. století má průčelí završené hladkým trojúhelným štítem. ...

velký pokles
Selendrův sloup - Police nad Metují
 sloup v okrese Náchod
Velmi raný doklad barokních sloupových božích muk, spjatých s postavou břevnovsko-broumovského opata Seelendera, vystavěných na paměť jeho útěku z Broumova po uzavření protestantského kostela v r. 1618, jednoho z podnětů stavovského povstání.  Na třech stupních se zvedá vysoký po...

mírný pokles
Socha stojí v bývalé městská čtvrti Strážnice a Záměst. Socha sv. Antonína Paduánského z roku 1800 je hodnotnou ukázkou sochařské tvorby regionu v období přelomu 18. a 19. století. Socha s podstavcem o celkové výšce cca 3,5 m, materiál místní pískovec....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hraniční kámen - Bedřichov
 drobná památka v okrese Jihlava
Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl zhotovený v roce 1750 z rozhodnutí Marie Terezie. Čtyřboký jehlan vyrůstající z hranolového soklu zdobeného reliéfy zemských znaků je dílem polenského sochaře V. V. Morávka. ...

střední pokles
Hraniční kámen - Hruškové Dvory
 drobná památka v okrese Jihlava
Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl postavený na příkaz Marie Terezie v roce 1750. Reliéfně zdobený vysoký čtyřboký jehlan spočívající na hranolovém soklu s vyloženou římsou je situovaný na v ul. Heroltická. Dí...

mírný pokles
Horní Újezd
 smírčí kámen v okrese Třebíč
Horní Újezd (smírčí kámen) Mohutný hraniční kámen středověkého původu je situovaný na JV okraji obce u silnice směřující do Jaroměřic. Kamenná stéla se zaoblenou horní hranou nese na přední straně v celé ploše tesaný reliéf tlapatého kříže vepsaného do kruhové vpadliny. ...

mírný pokles
Sloup se sochou sv Jana Nepomuckého - Dolní Cerekev (sloup) Drobná rustikálně ztvárněná podživotní socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1715 je osazena na vysokém sloupu zakončeném kompozitní hlavicí. Půvabná kamenosochařská práce oživující prostranství náměstí je na soklu opatřena hůře čitelný...

mírný pokles
Mariánský sloup-sousoší Panny Marie - Jičín
 drobná památka v okrese Jičín
Mariánský sloup byl vystavěn roku 1702. Na podstavci stojí čtyři andělé, ve středu je 6-metrů vysoký sloup, ukončený korintskou hlavicí, na níž spočívá socha Panny Marie stojící na zeměkouli. ...

střední pokles
Zvonička - Vestec
 drobná památka v okrese Praha-západ
Zvonička - Vestec (drobná památka) Mezi kamenné památky v obci Vestec se řadí zvonička z roku 1831. Kdo dal podnět ke stavbě se neví. ...

velký pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice
 sloup v okrese Znojmo
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice (sloup) Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojí na návsi a dominuje prostranství u kostela sv. Wolfganga.  Na čtyřstupňové základně se tyčí čtyřboký sokl opticky rozdělený na dolní nižší, hladkou část a horní bohatěji profilovanou část, jejíž stěny jsou zdobeny vpadlý...

mírný pokles
Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství. ...

mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
Sloup je umístěn u hlavního vchodu místního hřbitova. V přední části podstavce sloupu se v obdélném zrcadle nahoře s projmutými rohy dochoval pětiřádkový německý nápis sekaný v novověké minuskule a kapitále, nad ním se nachází světcovo jméno MARDINVS. Na pa...

velký pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
V přední části podstavce sloupu se v obdélném vystouplém rámu torzálně dochoval jedenáctiřádkový německý nápis sekaný ve frakturním písmu s datací k roku 1697. Pod deskou je kapitální přípis [HIN.AN---]. Der Gottesmutter/ zu Ehren und zur/ Schuldigen Da[nksagung] w...

mírný pokles
Barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1706 na návsi u potoka Danýže je hodnotnou sochařskou prací z období vrcholného baroka. Na čtvercové základně spočívá čtyřboký dvoudílný sokl, jehož dolní část je ukončena ústupkem a horní část nese na č...

mírný pokles
Na návsi situovaná rokoková kompozice pilíře nesoucího v regionu velice časté ikonografické téma Nejsvětější Trojice zobrazené jako tzv. Trůn milosti z roku 1778 je hodnotnou uměleckohistorickou památkou výtvarně zhodnocující prostranství návsi. Ikonografický typ Trůn mi...

mírný pokles
Pranýř - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
Tzv. Hrádecký pranýř (přesunutý z Hrádku v roce 1848) z přelomu 16. a 17. století. Doklad práva útrpného, nevšedně utvářená architektura raně barokního tvarosloví. Pranýř se nachází na travnatém pásu u hlavní silnice procházející obc&ia...

mírný pokles
Sloup se sochou sv. Šebestiána - Dyjákovice (sloup ) V obci na návsi se nachází sloup se sochou sv. Šebestiána. Třístupňová čtvercová základna nese čtyřboký sokl tvaru komolého jehlanu s mírně konkávně prohnutými stěnami. Ve spodní části soklu obíhá oblounová patka, stěny jsou zdobeny ze tří stran relié...

mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Hevlín
 sloup v okrese Znojmo
Sloup se sochou Panny Marie - Hevlín (sloup) Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem s napisovou deskou na podstavci s datací 1852 přenesený ze středu obce a později doplněný novou sochu z roku 1892. V obci na travnatém prostranství se nalézá sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Na dvoustupňové základně čtvercového půdorysu se tyčí d...

střední pokles
Smírčí kříž - Úsov
 drobná památka v okrese Šumperk
Smírčí kříž - Úsov (drobná památka) Zvětralý pískovcový kříž se nachází na nádvoří zámku vedle kočárovny. Nacházel se původně poblíž umělé jeskyně hory Olivetské na jihozápadní straně kostela sv. Jiljí v Úsově. Odtud byl v devadesátých letech přemístěn na nádvoří zá...

mírný pokles
Brzdový kámen - Staré Sedlo
 drobná památka v okrese Písek
Kamenný milník – brzdový kámen se nachází při staré cestě ke Žďákovu, k přívozu. Milník je pohledově velmi exponovaný a tvoří významný krajinotvorný prvek v krajině. Památková ochrana se vztahuje na brzdový kámen bez pozemku. Jedná se o kamenný ...

mírný pokles
Zvonice - Bačice
 zvonice v okrese Třebíč
Volně stojící zděná zvonice čtvercového půdorysu pocházející z 19. století tvoří kompoziční složku návesního prostranství. Patrová zvonice se segmentově zaklenutým vstupem je zastřešena stanovou střechou. Fasáda byla při opravách značně zjednodušena. ...

velký pokles
Hraniční kámen - Dubičné
 mezník v okrese České Budějovice
Mezník hraběte ze Schwarzenbergu se nachází na území chatové kolonie jižně od Malého Dubičného, na lomu katastrální hranice dvou území – Dubičné a Třebotovice, v bodě styku čtyř parcel – 276/1, 261/1, 267/14, k.ú. Dubičné a 621/3 k.ú. Třebotovice. Je zasazen uvnitř oplocen&...

mírný pokles
Pamětní kámen - Ivančice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Vysoce hodnotná kulturně-historická památka patrně raně novověkého pamětního kamene s dobře patrným ojedinělým reliéfem kříže a popravčího aktu působivě dotváří okolní kulturní krajinu. Objekt byl v roce 2013 odcizen. Robustní pískovcová stéla vsazená svou zadn&ia...

mírný pokles
Morový sloup zasvěcený Panně Marii a ochráncům proti moru byl postaven roku 1726, sochy jsou dílem Štěpána Pagana. Sloup stojící na hlavním ivančickém náměstí je hodnotnou barokní památkou s nezastupitelnou funkcí v městské památkové zóně. ...

mírný pokles
Morový sloup - Lanškroun
 drobná památka v okrese Ústí nad Orlicí
Mariánský sloup se nachází v jihozápadní části náměstí. Spočívá na mohutném hranolovém stylobatu na třech stupních (1.stupeň v úrovni dlažby). Na stylobatu dvoudílný sokl nesoucí podstavec čtvercového průřezu, s výrazně vyloženou profilovanou římsou. ...

střední pokles
Sloup se sochou Nejsvětější Trojice - Horní Studénky (sloup) Kamenicko sochařská práce je datována rokem 1849. Sloup s vrcholovým sousoším Nejsvětější Trojice - Gnadenstuhl je vytvořen z jemnozrnného maletínského pískovce ...

mírný pokles
Pískovcový sloup stojí při Kladenské ulici, poblíž zámecké kaple Povýšení svatého Kříže. Pískovcový sloup je osazený na odstupňovaném podstavci s konkávně vykrojenými křídly. Na podstavci jsou patrné špatně čitelné zbytky reliéfu. N...

velký pokles
Hraniční kámen - Osvětimany
 mezník v okrese Uherské Hradiště
Dochovaný hraniční kámen z roku 1729 na pomezí původně panství Berchtoldů s erbovním znakem a iniciálami. ...

mírný pokles
Zvonička sv. Jana Nepomuckého - Řimovice
 zvonice v okrese Benešov
Zvonička z roku 1732 je zasvěcená sv. Janu Nepomuckého. ...

střední pokles

    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)