Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Drobné památky v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 370                Mapa
Pamětní deska Obětem 1. a 2. sv. války - Dešná
 deska v okrese Jindřichův Hradec
Pamětní deska Obětem 1. a 2. sv. války - Dešná (deska) Umístění: ve svahu u fary Nápis: OBĚTEM PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ...

mírný pokles
Pamětní kámen - Moravské Budějovice
 drobný objekt v okrese Třebíč
Pamětní kámen - Moravské Budějovice (drobný objekt) Pozdně středověká či raně novověká stéla pamětního kamene nese plastický reliéf latinského kříže a sekerky pod pravým břevnem. Žulový kámen je druhotně osazen v prostoru parku u gymnázia, kam byl přenesen z polní cesty od Lažínek. ...

velký nárůst
Pamětní deska - Rudíkov
 deska v okrese Třebíč
Pamětní deska - Rudíkov (deska) Umístění: Orlovna, u silnice směrem na Oslavičku Nápis:„.... a těm kdo pro vlast padli na poli,buď navždy paměť slavná!“J.V. SládekIN MEMORIAMSVÉMU ČLENUBRATRU PORUČÍKU JANU KUBIŠOVI,MSTITELI ČESKÉHO NÁRODA NA JEHO ÚHLAVNÍM ŠKŮDCIR. HEYDRICHOVI,NAROZENÉMU V DOL. VILÉMOVIC&Ia...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zvonice - Hradčany
 zvonice v okrese Nymburk
Zvonice v blízkosti Boží muky v západní části obce. ...

obrovský nárůst
Náhrobek se nachází v prostoru za presbytářem kostela, v zadní části hřbitova. Má podobu jednoduchého kříže. Pochovány jsou zde tři děti místního faráře Bohdana Kutlíka, které zemřely v rozmezí let 1889-1894. Pískovcový náhrobek tvoří podstavec a vrcholov&y...

obrovský nárůst
Morový sloup - Havlíčkův Brod
 morový sloup v okrese Havlíčkův Brod
Barokní morový sloup, zvaný též mariánský, má na vrcholu sochu Panny Marie a na podstavci pak sochy sv. Václava, sv. Ondřeje, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Byl postaven v letech 1702-1717 ...

mírný nárůst
Mariánský sloup - Drnholec
 sloup v okrese Břeclav
Mariánský sloup - Drnholec (sloup) Na křižovatce na návsi se nachází mariánský sloup. Na čtvercové zděné základně, přístupné třemi stupni, spočívá mohutný sokl s nárožními odstupňovanými polopilíři, členěný průběžnou podezdívkou, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na nárož&...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Smírčí kříže - Šternberk
 drobná památka v okrese Olomouc
Smírčí kříže - Šternberk (drobná památka) Umístění: Horní náměstí Vedle schodiště k dvojvěžovému průčelí chrámu Zvěstování Panny Marie se nachází dvojice tichých svědků dávných zločinů, tedy kamenných smírčích křížů. Oba tyto kříže dnes již mají statut kulturní památky t...

obrovský nárůst
Moravské Bránice
 zvonice v okrese Brno-venkov
Moravské Bránice (zvonice) Uprostřed obce, na návrší pod kopcem, na východním okraji obce stojí zvonice. Dříve, do roku 1929, stávala nad horní částí obce (v proluce mezi domy čp. 5 a čp. 82 vedle Kališovy hospody, kde dodnes jsou ještě vidět schody, které k ní vedly). Zásluhou nynějšího starosty p...

velký nárůst
Mariánský sloup -Blatná
 sloup v okrese Strakonice
Výrazně pohledově situovaný barokní Mariánský sloup z pol. 18. století /rok1726/ představuje cenný doklad barokního regionálního sochařství a významně tak dotváří urbanistický charakter města Blatná. Sloup s korintskou hlavicí a se sochou P. Marie je umístěn na hodnotn&ea...

velký nárůst
Sloup se sochou P. Marie - Železnice
 sloup v okrese Jičín
Památka vrcholně barokního umění z poloviny 18. století, vliv M. B. Brauna. Ve středu náměstí volně stojící sloup. Jemnozrnný pískovec pískové barvy, zbytky zlaté polychromie. Podstavec téměř čtvercový - 1 x 1 m. Čtyři schody, tři s větší půdorysnou základnou (jeden z nic...

velký nárůst
Boží muka - Žabčice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Žabčice (drobná památka) Trojboká zděná boží muka stojící v centru obce jsou hodnotnou drobnou architekturou vzniklou v 1. polovině 19. století tvořící důležitý urbanistický prvek v zástavbě vsi. ...

obrovský nárůst
Smírčí kámen - Slavičky
 drobný objekt v okrese Třebíč
Smírčí kámen - Slavičky (drobný objekt) Deskový pamětní kámen připomínající tragickou událost z roku 1534 je v současnosti osazen na nepůvodním místě u obecního úřadu. Obdélná žulová stéla nese na přední straně rytý český nápis a v dolní části plastický reliéf řeckého k...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Mariánský sloup - Police nad Metují
 sloup v okrese Náchod
Mariánský sloup - Police nad Metují (sloup) Roku 1707 nákladem břevnovsko-broumovských benediktinů vystavěný sloup se sochou Panny Marie Bolestné, s náročně dekorativně pojednaným dříkem sloupu, je jako dílo J. Brokofa hodnotným příkladem vrcholně barokní produkce z první třetiny 18. století. Na třech stupních vysoký podstavec, v jeho...

mírný pokles
Pranýř - Zdoňov
 drobná památka v okrese Náchod
Pranýř - Zdoňov (drobná památka) Pískovcový sloupek je dokladem úrovně a výkonu práva v největší obci adršpašského panství. Pranýř je postaven na kamenné pískovcové desce. Na ní položený kvádr s nápisy na všech čtyřech stranách. Nápisy jsou rámovány vhlouben&yac...

velký nárůst
Smírčí kámen - Jihlava
 drobná památka v okrese Jihlava
Neobvykle široký kámen s oboustranným dobře zachovaným plastickým reliéfem latinského kříže a plastickými reliéfy šipek do kuše po stranách vertikálního břevna je situován na rohu ulic 5. května a Srmčenské. V místě křížení ramen je vyryto srdce. ...

obrovský nárůst
Kalvárie u kostela - Heřmánkovice
 kříž v okrese Náchod
Kalvárie u kostela - Heřmánkovice (kříž) Reprezentativní sousoší v centrální části obce na malém prostranství při vstupu na hřbitov a ke kostelu. Podtavec se skládá ze tří částí, střední mírně předstupuje a podpírá pilíř s vysokým reliéfem bolestné Panny Marie, který vyná&scar...

mírný nárůst
Sloup se sochou Archanděla Michaela - Bohutice (sloup) Sloup se sochou sv. Archanděla Michaela na návrší nad obcí je cennou památkou barokního sochařství 1. poloviny 18. století. ...

obrovský nárůst
Jemnice
 zvonička v okrese Třebíč
Jemnice (zvonička) Půvabná drobná dřevěná zvonička původně s dřevěným přístřeškem pro zvoníka je situována ve svahu mezi domy. Dva vysoké vertikální trámy jsou spojeny příčným trámkem. Celá konstrukce je zastřešena stanovou stříškou krytou šindelem. ...

velký nárůst
Sousoší Piety - Jaroslavice
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší Piety - Jaroslavice (sousoší) Jihovýchodně od obce u cesty se nachází pieta na vysokém soklu, opticky rozděleném na dvě části. Dolní část soklu s patkou, umístěnou na čtvercové základně, je ve spodní části konvexně tvarovaná, její stěny jsou členěny rytým rámem s ujmutými horními rohy a je ukon...

velký nárůst
Křížová cesta s kaplí Dobrá Voda - Klokoty (cesta) Podél cesty od města ke klášteru Klokoty a dále cestou ke kapli u Dobré Vody je umístěno 14 zastavení křížové cesty. Soubor křížové cesty s kamennými zastaveními opatřenými litinovými reliéfy pochází z poloviny 19. století, datován do roku 1851. Kaple u Dobr...

mírný nárůst
Umístění: pod kůrem v kostele sv. Jana Evangelisty  Nápis:Gewidmet den in Weltkrieg1914 - + 1918gefallenen u. gestorbenen Helden (Věnováno světové válce 1914 - + 1918 padlý a mrtví  hrdinové)Rudolf RabiWenzel GoblirschFranz SchäferJosef MalinaAnton KohlertAnton WieneltJosef WiesnerFranz HönlKarl W...

obrovský nárůst
Smírčí kámen - Lukov
 památka v okrese Třebíč
Smírčí kámen - Lukov (památka) Smírčí kámen_Chelčického 138 ...

mírný nárůst
Hraniční kámen - Miroslavské Knínice
 drobná památka v okrese Znojmo
Hraniční kámen na křižovatce v Miroslavských Knínicích, nedaleko sochy sv. Jana Nepomuckého. Na kameni je číslo. ...

mírný nárůst
Zvonička - Jiřice
 zvonice v okrese Nymburk
Drobná zděná stavba z roku 1818 je památkou na starou obec zničenou nacisty. Zděná omítnutá čtyřboká zvonička se zaoblenými vpadlými rohy se soklem se zkosenými rohy. Na čelní straně uprostřed obsahuje niku završenou půlkruhovým obloukem (viditelné je dřevěné orámování). ...

střední nárůst
Mariánský sloup - Dačice
 sloup v okrese Jindřichův Hradec
Mariánský sloup - Dačice (sloup) Na náměstí někdejšího Nového (Horního) Města v Dačicích před novým zámkem, dnes Havlíčkovo náměstí, byl kolem roku 1725 vztyčen – zřejmě zdejším sochařem Kölbelem na náklady tehdejšího majitele panství Václava Vojtěcha z Vrbna, jehož rodový znak v...

střední pokles
Pamětní deska Josef Mastík - Sedlice
 drobná památka v okrese Strakonice
Pamětní deska Josef Mastík - Sedlice (drobná památka)     Umístění: ul.Husova na domě čp.235 Nápis: J OSEF MASTÍK 26.I.1889. †4.V.1945. NÁRODNÍ MUČEDNÍK TEREZÍNSKÝ ZA IDEU ČESKÉHO HASIČSTVA ...

mírný pokles
Výklenková kaplička - Dřevěnice
 kaplička v okrese Jičín
Výklenková kaplička se sochou Jana Nepomuckého z 1. pol. 18. stol. ...

obrovský nárůst
Kamenný kříž - Dřevěnice
 kříž v okrese Jičín
Kamenný kříž u cesty na křižovatku na Špici. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Veverské Knínice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Sloupková boží muka z roku 1840 stojící na místě padlých napoleonských vojáků jsou zajímavou kulturně-historickou památkou. Boží muka je v uspokojivém stavu. Jsou narušené jen vnější omítky. ...

mírný pokles
Hanzalův kopeček - Čáslavice
 drobná pamáítka v okrese Třebíč
Hanzalův kopeček - Čáslavice (drobná pamáítka) Vyvýšené místo mezí obcí Čáslavice a Sádkem. Na tomto místě byl postaven kříž nákladem vdovy Marie Moudré z Čáslavic a slavnostně posvěcen 1. října 1882. V roce 2006 nákladem obce renovován a následující rok provedená celková úprava teré...

obrovský nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Lesonice
 sloup v okrese Třebíč
Sloup se sochou Panny Marie - Lesonice (sloup) Barokní mariánský sloup z konce 18. století vysoké kamenosochařské úrovně je situovaný v severní části obce. Na čtyřbokém soklu spočívá sloup s čtvercovou hlavicí, na jehož vrcholu stojí figura Panny Marie s Ježíškem zašlapávající hada na zeměkouli. ...

střední nárůst
Obelisk - Lednice
 drobná památka v okrese Břeclav
Obelisk - Lednice (drobná památka) Obelisk severně od zámku, byl postavený dle projektu Josefa Hardtmutha v roce 1798. Stojí v polovině cesty mezi Lednicí a Přítlukami. Stavba byla vztyčena na památku uzavření míru mezi Francií a Rakouskem v roce 1797. Je vytvořen z pískovcových kvádrů a jeho výška je 23 m. Drobný objekt ...

mírný pokles
Hraniční kámen - Jihlava
 drobná památka v okrese Jihlava
Hraniční kámen - Jihlava (drobná památka) Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice je dílem polenského sochaře V. V. Morávka z r. 1750. Reliéfně zdobený čtyřboký jehlan vyrůstající z hranolového soklu je situovaný na oploceném zahradním pozemku v ulici U Skály. ...

střední pokles
Kamenný kříž - Božanov
 kříž v okrese Náchod
Kamenný kříž - Božanov (kříž) Umístění kříže je v předzahrádce usedlosti č.p.14. ...

střední nárůst
Ruda -
 smírčí kámen v okrese Žďár nad Sázavou
Ruda - (smírčí kámen) Zajímavý smírčí kříž z roku 1852 je umístěný na severu obce u silnice na Velké Meziříčí. Pamětní kámen nese na přední stěně plastický reliéf latinského kříže s rameny ukončenými trojicí perel. Pod rameny se nachází nápis upomínají...

mírný pokles
Pamětní kámen - Stránecká Zhoř
 drobná památka v okrese Žďár nad Sázavou
Pamětní kámen - Stránecká Zhoř (drobná památka) Pamětní kámen nepravidelného tvaru pocházející z roku 1707 situovaný v obci před kaplí původně stával v lesní trati zvané Horní louky. Ve střední části nesl plastický reliéf latinského kříže a kolem nepravidelně rozmístěné ryté iniciály s letop...

obrovský nárůst
Mariánský sloup - Hronov
 morový sloup v okrese Náchod
Zbudováno bylo nákladem hronovských rodáků, kněží Václava Vojtěcha Klugara a Bedřicha Kordy. Slavnostní svěcení se konalo 22. října 1725. Dílu sochaře Severina Stolaře dominuje zlacená socha Panny Marie s Ježíškem stojící na zeměkouli. Podstavec zdobí čtyři plastiky sv. Václava,...

střední nárůst
Mariánský sloup - Hostinné
 drobná památka v okrese Trutnov
Monumentální sochařská práce z r. 1678 na náměstí města. Ten nechala postavit manželka majitele panství Sibylla Lamboyová jako ochranu města před morovou nákazou. Mohutný šestiboký sokl vysoký cca 180 cm vyrůstá ze tří stupňů, na rozích je opatřen pilastry, v jeho východn&...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)