Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 347 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Výklenková kaplička - Krty-Hradec
 kaplička v okrese Strakonice
bez fotografie

Zajímavá výklenková kaplička stoji u obecního úřadu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Poklona - Šafov
 drobnná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Drobná sakrální architektura typu poklony situovaná vpravo od cyklostezky u státní hranice. Stavba obdélného půdorysu završená sedlovou stříškou krytou bobrovkou s patriarchálním křížem s jetelovitě zakončenými břevny ve vrcholu a dvěma čučky po stranách. Čelní strana uspořádaná do edikuly s nikou sklenutou konchou. Po stranách výklenku flank...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sokl - Boreč
 drobná památka v okrese Litoměřice
bez fotografie

Kamenný sokl z roku 1741 stojí na dvoustupňovém podstavci. Jeho boky zdobí voluta, na přední straně je reliéfní alianční erb. Na soklu je nový jednoduchý kovový kříž. Památka se skládá ze tří částí – dřevěného kříže, pískovcového soklu a kamenného schodiště. Kříž je jednoduchý, hladký, nezdobený...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hanzalův kopeček - Čáslavice
 drobná pamáítka v okrese Třebíč
Hanzalův kopeček - Čáslavice (drobná pamáítka)

Vyvýšené místo mezí obcí Čáslavice a Sádkem. Na tomto místě byl postaven kříž nákladem vdovy Marie Moudré z Čáslavic a slavnostně posvěcen 1. října 1882. V roce 2006 nákladem obce renovován a následující rok provedená celková úprava terénu. Prostor po levé straně kříže byl upraven tak, aby zde byla zachována možnos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Smírčí kámen - Slavičky
 drobný objekt v okrese Třebíč
Smírčí kámen - Slavičky (drobný objekt)

Deskový pamětní kámen připomínající tragickou událost z roku 1534 je v současnosti osazen na nepůvodním místě u obecního úřadu. Obdélná žulová stéla nese na přední straně rytý český nápis a v dolní části plastický reliéf řeckého kříže v kruhové vpadlině. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Výklenková kaplička-poklona - Stará Říše
 drobná památka v okrese Jihlava
Výklenková kaplička-poklona - Stará Říše (drobná památka)

Poměrně jednoduchá, volně stojící poklona obdélného půdorysu prolomená hlubokou, segmentově zaklenutou nikou uzavřenou laťkovými dvířky je situována u domu čp. 144. Kaplička z první poloviny 19. století má průčelí završené hladkým trojúhelným štítem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Socha sv. Václava z roku 1734 je hodnotným příkladem vrcholně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha složená ze tří částí, třetí část je socha sama. Na masivním pískovcovém kvádrovém podstavci je vztyčen sloup válcového tvaru se čtyřmi tesanými opěráky u patky zesílených volutami, nahoře je hlavice s převi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kalvárie u kostela - Heřmánkovice
 kříž v okrese Náchod
Kalvárie u kostela - Heřmánkovice (kříž)

Reprezentativní sousoší v centrální části obce na malém prostranství při vstupu na hřbitov a ke kostelu. Podtavec se skládá ze tří částí, střední mírně předstupuje a podpírá pilíř s vysokým reliéfem bolestné Panny Marie, který vynáší kříž s Kristovým tělem. Boční části podstavce nesou sochy vp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Mariánský sloup-sousoší Panny Marie - Jičín
 drobná památka v okrese Jičín
bez fotografie

Mariánský sloup byl vystavěn roku 1702. Na podstavci stojí čtyři andělé, ve středu je 6-metrů vysoký sloup, ukončený korintskou hlavicí, na níž spočívá socha Panny Marie stojící na zeměkouli. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Mariánský sloup - Toužim
 sloup v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Barokní sloup se sochou Panny Marie je umístěn na hranolovém podstavci s datací 1705. Panna Marie je zde zobrazena v kontrapostu, v pravé ruce drží Ježíška a jablko s pozlaceným křížkem, v levé žezlo. Na čtyřech podstavcích umístěny sochy světců. Provedeno z pískovce. Hranolový podstavec s patkou a profilovanou krycí deskou nese hladký sloup s kompositní hlavicí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zvonice - Kašenec
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Kašenec (zvonice)

Volně stojící patrová zvonice z počátku 20. století situovaná při hlavní komunikaci v centru obce. Drobná architektonická památka využívající secesní tvarosloví je výraznou dominantou prostranství a součástí urbanistické struktury sídla. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Na návsi před farou je sekundárně umístěný barokní sloup se sousoším Nejsv. Trojice, společně s ostatními objekty vytváří působivý soubor sochařských a kemanických děl z roku 1829. V přední části podstavce sloupu sousoší se v jednoduchém oválném zrcadle dochoval osmiřádkový německý nápis sekaný a malovaný v novověk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Sloup se sochou Ecce Homo patří do skupiny skulptur umístěných na sloupu, které se nachází kolem kostela sv. Víta. Ze čtvercové základny ukončené zvonovnicovým profilem vyrůstá čtyřboký sokl, jehož čelní strana nese nápis a boční strany reliéfy. Jak naznačují ryté nápisy, pohledově levá strana zobrazuje sv. Markétu s drakem, pohledově prav&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Strachotice
 hraniční kámen v okrese Znojmo
Strachotice (hraniční kámen)

Hraniční kámen je situován u silnice směrem na Derflice. Hranolový sloup hraničního kamene má obdélný půdorys a je zakončen obloukovým segmentem. Hladké stěny sloupu jsou nezdobené, na přední straně hraničního kamene se dochovala datace k roku 1761 a iniciála velkého písmene W. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Na náměstí uprostřed čtvercové ohrádky s růžemi se nachází sloup se sochou Immaculaty. Na základně o dvou stupních spočívá sokl čtvercového půdorysu s profilovanou patkou, která je v zadní části rozšířena do tvaru písmene T. Sokl je po stranách zdobený vpadlými rámy. Rám na čelní straně má tvar obdélníka s ujmut&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Pranýř - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Tzv. Hrádecký pranýř (přesunutý z Hrádku v roce 1848) z přelomu 16. a 17. století. Doklad práva útrpného, nevšedně utvářená architektura raně barokního tvarosloví. Pranýř se nachází na travnatém pásu u hlavní silnice procházející obcí. Osmiboký pilíř vyrůstal původně z odstupňované základny kruhov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sousoší Piety - Jaroslavice
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší Piety - Jaroslavice (sousoší)

Jihovýchodně od obce u cesty se nachází pieta na vysokém soklu, opticky rozděleném na dvě části. Dolní část soklu s patkou, umístěnou na čtvercové základně, je ve spodní části konvexně tvarovaná, její stěny jsou členěny rytým rámem s ujmutými horními rohy a je ukončena vyloženou profilovanou římsou, na níž nasedá kónicky se zužuj&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Neposkvrněného početí Panny Marie - Dyjákovice (sloup)

V kovové ohrádce na travnaté ploše u silnice je umístěn sloup se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na čtvercové základně se nachází čtyřboký dvoustupňový sokl. Dolní část s probranými rohy a hladkými stěnami je ukončena dvoustupňovým ústupkem s okosenými hranami. Horní část soklu je na bocích zdobena volutovými kří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Dyjákovice (sloup)

Ve čtvercové ohrádce s kovovou mříží se nachází sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Čtvercová základna se čtyřbokým soklem, jehož čelní strana je opatřena obdélnou kovovou destičkou, nese sloup s jednoduchou patkou a hladkým dříkem zakončeným oblounovým prstencem a jednoduchou hlavicí. Na vrcholu sloupu na čtvercovém plintu se nacház&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, max - 18,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze