Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 241-260 z 256 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hraniční kámen - Bedřichov
 drobná památka v okrese Jihlava

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl zhotovený v roce 1750 z rozhodnutí Marie Terezie. Čtyřboký jehlan vyrůstající z hranolového soklu zdobeného reliéfy zemských znaků je dílem polenského sochaře V. V. Morávka. ... podrobnosti >

velký pokles
Hraniční kámen - Hruškové Dvory
 drobná památka v okrese Jihlava

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl postavený na příkaz Marie Terezie v roce 1750. Reliéfně zdobený vysoký čtyřboký jehlan spočívající na hranolovém soklu s vyloženou římsou je situovaný na v ul. Heroltická. Dílo pochází z roku 1752 s dílny polenského sochaře Václava Viktora... podrobnosti >

velký pokles
Číměř
 smířčí kámen v okrese Třebíč

Nedatovatelný hraniční kámen s varovnými znameními je situovaný v zalesněném údolí dalešické přehrady JV od obce. Subtilní hranolový kámen nese na přední straně rytý nápis „MANSKE L[E]S“ a neobvyklý reliéf dvou zkřížených rukou s roztaženými prsty. ... podrobnosti >

velký pokles
Pamětní kámen - Stránecká Zhoř
 drobná památka v okrese Žďár nad Sázavou

Pamětní kámen nepravidelného tvaru pocházející z roku 1707 situovaný v obci před kaplí původně stával v lesní trati zvané Horní louky. Ve střední části nesl plastický reliéf latinského kříže a kolem nepravidelně rozmístěné ryté iniciály s letopočtem. ... podrobnosti >

mírný pokles
Mariánský sloup - Hostinné
 drobná památka v okrese Trutnov

Monumentální sochařská práce z r. 1678 na náměstí města. Ten nechala postavit manželka majitele panství Sibylla Lamboyová jako ochranu města před morovou nákazou. Mohutný šestiboký sokl vysoký cca 180 cm vyrůstá ze tří stupňů, na rozích je opatřen pilastry, v jeho východní stěně vybrána osmiúhelná zasklená nika se sochou ležíc&ia... podrobnosti >

velký pokles
Toužim
 kašna v okrese Karlovy Vary

Kašna čtvercového půdorysu je vyznačena již na plánu zámeckého pivovaru z druhé poloviny 17. století. Zda se však jedná o stejnou kašnu, která na místě stojí dnes, nelze s jistotou potvrdit. Jisté je až její zachycení na indikační skice stabilního katastru z roku 1841, kde se již nachází v situaci totožné s dnešní. Jednoduchá č... podrobnosti >

mírný pokles

V kovové ohrádce s cihlovou podezdívkou je umístěn sloup Nejsvětější Trojice. Kamenná jednostupňová základna ukončená vyloženou oblounovou římsou nese sokl s rozšířenou patkou a vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklu je vyrytý nápis v rytém rámu obdélníkového tvaru s ujmutými rohy. Na soklu na čtvercovém plintu se ... podrobnosti >

velký pokles
Zvonice - Suchohrdly
 zvonice v okrese Znojmo

Klasicistní zvonice stojící v centru obce. Nad vstupem do zvonice je letopočet 1829 tvoří důležitou dominantu návsi. Patrová zvonička čtvercového půdorysu se stanovou střechou vyvrcholenou pozlaceným patriarchálním křížem. Severovýchodní průčelí na osu prolomeno segmentově zaklenutým vstupem, chráněným laťkovými dveřmi, přístupným dvěma stupni. Nad vstupem... podrobnosti >

velký pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice
 sloup v okrese Znojmo

Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojí na návsi a dominuje prostranství u kostela sv. Wolfganga.  Na čtyřstupňové základně se tyčí čtyřboký sokl opticky rozdělený na dolní nižší, hladkou část a horní bohatěji profilovanou část, jejíž stěny jsou zdobeny vpadlými rámy s ujmutími rohy. Vpadlé rámy na čelní a zadní str... podrobnosti >

střední pokles

Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství. ... podrobnosti >

mírný pokles

Na návsi před farou je sekundárně umístěný barokní sloup se sousoším Nejsv. Trojice, společně s ostatními objekty vytváří působivý soubor sochařských a kemanických děl z roku 1829. V přední části podstavce sloupu sousoší se v jednoduchém oválném zrcadle dochoval osmiřádkový německý nápis sekaný a malovaný v novověk... podrobnosti >

velký pokles

Barokní skulptura místní provenience sekundárně umístěná v areálu kostela. Na vyšším čtyřbokém soklu spočívá oblounová patka sloupu s hladkým dříkem, ukončeným hlavicí s okřídlenou hlavou andílků nad oblounovou římsou. Sloup nese sousoší Nejsvětější Trojice, zobrazené jako Trůn Boží Milosti. Bůh Otec sed&iac... podrobnosti >

mírný pokles

Na návsi situovaná rokoková kompozice pilíře nesoucího v regionu velice časté ikonografické téma Nejsvětější Trojice zobrazené jako tzv. Trůn milosti z roku 1778 je hodnotnou uměleckohistorickou památkou výtvarně zhodnocující prostranství návsi. Ikonografický typ Trůn milosti - sousoší Nejsvětější Trojice tvořené sedící ... podrobnosti >

mírný pokles

V kovové ohrádce na travnaté ploše u silnice je umístěn sloup se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na čtvercové základně se nachází čtyřboký dvoustupňový sokl. Dolní část s probranými rohy a hladkými stěnami je ukončena dvoustupňovým ústupkem s okosenými hranami. Horní část soklu je na bocích zdobena volutovými kří... podrobnosti >

mírný pokles

Ve čtvercové ohrádce s kovovou mříží se nachází sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Čtvercová základna se čtyřbokým soklem, jehož čelní strana je opatřena obdélnou kovovou destičkou, nese sloup s jednoduchou patkou a hladkým dříkem zakončeným oblounovým prstencem a jednoduchou hlavicí. Na vrcholu sloupu na čtvercovém plintu se nacház&iacut... podrobnosti >

mírný pokles
Pylon - Drnholec
 brána v okrese Břeclav

Nachází se u novodobé silnice vedoucí od kostela Nejsvětější Trojice k zámku v prostoru na východ od kněžiště. Pylon, složený celkem ze 4 částí (podstavec, křídlový nástavec, obelisk a vrcholová koule) je uložen na podélné širší a zaoblené základové desce, která na svých bocích ve vzdálenějš&ia... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      předchozíPředchozí   Dalšídalší