Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 278 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zvonička - Hroznatín
 zvonice v okrese Třebíč
Zvonička - Hroznatín (zvonice)

Zvonička – stojí na základech zbouraných kapliček ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Pamětní kámen - Střítež
 drobná památka v okrese Třebíč
Pamětní kámen - Střítež (drobná památka)

V daném regionu nepříliš obvyklý typ smírčího kamene pozdně středověkého či raně novověkého původu je zapuštěný do silničního náspu na okraji Třebíče. Robustní kamenná stéla je ukončena kruhovou hlavicí s reliéfem tlapatého kříže v kruhovém vpadlém poli. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Selendrův sloup - Police nad Metují
 sloup v okrese Náchod
bez fotografie

Velmi raný doklad barokních sloupových božích muk, spjatých s postavou břevnovsko-broumovského opata Seelendera, vystavěných na paměť jeho útěku z Broumova po uzavření protestantského kostela v r. 1618, jednoho z podnětů stavovského povstání.  Na třech stupních se zvedá vysoký podstavec. Na něm stojí sloup na antické patce s dříkem, dřík je ovinut&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Pranýř - Zdoňov
 drobná památka v okrese Náchod
Pranýř - Zdoňov (drobná památka)

Pískovcový sloupek je dokladem úrovně a výkonu práva v největší obci adršpašského panství. Pranýř je postaven na kamenné pískovcové desce. Na ní položený kvádr s nápisy na všech čtyřech stranách. Nápisy jsou rámovány vhloubeným páskem s vyříznutými rohy. Všechny nápisy psané &sca...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hraniční kámen - Hruškové Dvory
 drobná památka v okrese Jihlava
bez fotografie

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl postavený na příkaz Marie Terezie v roce 1750. Reliéfně zdobený vysoký čtyřboký jehlan spočívající na hranolovém soklu s vyloženou římsou je situovaný na v ul. Heroltická. Dílo pochází z roku 1752 s dílny polenského sochaře Václava Viktora...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Ruda -
 smírčí kámen v okrese Žďár nad Sázavou
Ruda - (smírčí kámen)

Zajímavý smírčí kříž z roku 1852 je umístěný na severu obce u silnice na Velké Meziříčí. Pamětní kámen nese na přední stěně plastický reliéf latinského kříže s rameny ukončenými trojicí perel. Pod rameny se nachází nápis upomínající na tragickou událost. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Stránecká Zhoř - Kochánov
 smírčí kámen v okrese Žďár nad Sázavou
Stránecká Zhoř - Kochánov (smírčí kámen)

Monolitický žulový křížový kámen nepravidelného tvaru pocházející ze 17. století se nachází v západní části obce poblíž domu čp. 29. Přední strana je zdobena zahloubeným reliéfem řeckého kříže. V místě se traduje, že jsou zde pohřbeni dva francouzští vojáci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Toužim
 kašna v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kašna čtvercového půdorysu je vyznačena již na plánu zámeckého pivovaru z druhé poloviny 17. století. Zda se však jedná o stejnou kašnu, která na místě stojí dnes, nelze s jistotou potvrdit. Jisté je až její zachycení na indikační skice stabilního katastru z roku 1841, kde se již nachází v situaci totožné s dnešní. Jednoduchá č...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Mariánský sloup - Toužim
 sloup v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Barokní sloup se sochou Panny Marie je umístěn na hranolovém podstavci s datací 1705. Panna Marie je zde zobrazena v kontrapostu, v pravé ruce drží Ježíška a jablko s pozlaceným křížkem, v levé žezlo. Na čtyřech podstavcích umístěny sochy světců. Provedeno z pískovce. Hranolový podstavec s patkou a profilovanou krycí deskou nese hladký sloup s kompositní hlavicí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Toužim
 kašna v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Žulová kašna, čtvercového půdorysu s okosenými rohy, navazuje na vodovod, jehož počátky sahají do poloviny 17. století. Nádrž kašny je z doby kolem poloviny 19. století a pískovcový pylon z 1. poloviny 30. let 20. století. Kašna je dokladem veřejné stavby na území historického jádra města, významně se uplatňuje v celkové kompozici prostoru ná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

V kovové ohrádce s cihlovou podezdívkou je umístěn sloup Nejsvětější Trojice. Kamenná jednostupňová základna ukončená vyloženou oblounovou římsou nese sokl s rozšířenou patkou a vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklu je vyrytý nápis v rytém rámu obdélníkového tvaru s ujmutými rohy. Na soklu na čtvercovém plintu se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice (sloup)

Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojí na návsi a dominuje prostranství u kostela sv. Wolfganga.  Na čtyřstupňové základně se tyčí čtyřboký sokl opticky rozdělený na dolní nižší, hladkou část a horní bohatěji profilovanou část, jejíž stěny jsou zdobeny vpadlými rámy s ujmutími rohy. Vpadlé rámy na čelní a zadní str...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Na návsi před farou je sekundárně umístěný barokní sloup se sousoším Nejsv. Trojice, společně s ostatními objekty vytváří působivý soubor sochařských a kemanických děl z roku 1829. V přední části podstavce sloupu sousoší se v jednoduchém oválném zrcadle dochoval osmiřádkový německý nápis sekaný a malovaný v novověk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Vrbovec (sloup)

Ikonograficky ojediněle zpracované sousoší barokních forem pohledově se uplatňující v kulturní krajině. Sousoší Svaté Trojice je umístěno na sloupu. Na soklu sloupu jsou reliéfy sv. Rodina s datací 1731, Archanděl Michael, sv. Šebestián a sv. Jiří. Na stranách podstavce sloupu se po obvodu nik, opatřených reliéfními vyobrazeními, nacház&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Strachotice
 hraniční kámen v okrese Znojmo
Strachotice (hraniční kámen)

Hraniční kámen je situován u silnice směrem na Derflice. Hranolový sloup hraničního kamene má obdélný půdorys a je zakončen obloukovým segmentem. Hladké stěny sloupu jsou nezdobené, na přední straně hraničního kamene se dochovala datace k roku 1761 a iniciála velkého písmene W. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Na náměstí uprostřed čtvercové ohrádky s růžemi se nachází sloup se sochou Immaculaty. Na základně o dvou stupních spočívá sokl čtvercového půdorysu s profilovanou patkou, která je v zadní části rozšířena do tvaru písmene T. Sokl je po stranách zdobený vpadlými rámy. Rám na čelní straně má tvar obdélníka s ujmut&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sousoší Piety - Jaroslavice
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší Piety - Jaroslavice (sousoší)

Jihovýchodně od obce u cesty se nachází pieta na vysokém soklu, opticky rozděleném na dvě části. Dolní část soklu s patkou, umístěnou na čtvercové základně, je ve spodní části konvexně tvarovaná, její stěny jsou členěny rytým rámem s ujmutými horními rohy a je ukončena vyloženou profilovanou římsou, na níž nasedá kónicky se zužuj&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bazén - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Zděný kruhový bazén s přístupovým kameným schodištěm, dekorovaným po stranách na projmutých čtvercových podstavcích velkými kamennými piniovými šiškami, v kompoziční ploše historického zámeckého parku, severně nad bývalým vrchnostenským sídlem zámku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Křídlůvky
 zvonice v okrese Znojmo
Křídlůvky (zvonice)

Na návsi se nachází patrová zvonice čtvercového půdorysu. Fasády jsou členěny středně vysokým soklem a lizénovými rámy. Průčelí, orientované na západ, je prolomeno vstupem se segmentovým záklenkem, osazeným jednokřídlými dveřmi. Nad vstupem v ose průčelí je prolomena nika s půlkruhovým záklenkem a v patře okno stejného tvaru, vložené d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Dyjákovice (sloup)

Ve čtvercové ohrádce s kovovou mříží se nachází sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Čtvercová základna se čtyřbokým soklem, jehož čelní strana je opatřena obdélnou kovovou destičkou, nese sloup s jednoduchou patkou a hladkým dříkem zakončeným oblounovým prstencem a jednoduchou hlavicí. Na vrcholu sloupu na čtvercovém plintu se nacház&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, max - 14,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze