Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 255 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Mariánský sloup - Broumov
 sloup v okrese Náchod

Roku 1706 vystavěný mariánský sloup, doplněný po obvodu bloku spodní podstavy osmi sochami svatých, je ukázkou vrcholně barokní tvorby pražského Jana Brokoffa. Jeho socha P. Marie byla roku 1728 nahrazena oboustrannou sochou Gottfrieda Bösewettera. Jde o monumentální a členitý prvek barokního sochařství uprostřed hlavního náměstí v Broumově. Členitý masivní... podrobnosti >

mírný pokles
Smírčí kámen - Slavičky
 drobný objekt v okrese Třebíč

Deskový pamětní kámen připomínající tragickou událost z roku 1534 je v současnosti osazen na nepůvodním místě u obecního úřadu. Obdélná žulová stéla nese na přední straně rytý český nápis a v dolní části plastický reliéf řeckého kříže v kruhové vpadlině. ... podrobnosti >

mírný pokles
Smírčí kříž - Arnolec
 drobná památka v okrese Jihlava

Mohutný monolitický kamenný smírčí kříž situovaný při silnici směrem ke Stáji se svými rozměry řadí k největším svého druhu na Vysočině. Kříž tlapatého typu je datován do středověku, kdy zde měl násilně zemřít posel směřující z Čech na Moravu. ... podrobnosti >

mírný pokles
Pamětní kámen - Střítež
 drobná památka v okrese Třebíč

V daném regionu nepříliš obvyklý typ smírčího kamene pozdně středověkého či raně novověkého původu je zapuštěný do silničního náspu na okraji Třebíče. Robustní kamenná stéla je ukončena kruhovou hlavicí s reliéfem tlapatého kříže v kruhovém vpadlém poli. ... podrobnosti >

střední pokles
Mariánský sloup - Police nad Metují
 sloup v okrese Náchod

Roku 1707 nákladem břevnovsko-broumovských benediktinů vystavěný sloup se sochou Panny Marie Bolestné, s náročně dekorativně pojednaným dříkem sloupu, je jako dílo J. Brokofa hodnotným příkladem vrcholně barokní produkce z první třetiny 18. století. Na třech stupních vysoký podstavec, v jehož rozích jsou připevněny čtyři konzolky pro svítilny. Na podstavci stojí 3,8 m ... podrobnosti >

mírný pokles
Selendrův sloup - Police nad Metují
 sloup v okrese Náchod

Velmi raný doklad barokních sloupových božích muk, spjatých s postavou břevnovsko-broumovského opata Seelendera, vystavěných na paměť jeho útěku z Broumova po uzavření protestantského kostela v r. 1618, jednoho z podnětů stavovského povstání.  Na třech stupních se zvedá vysoký podstavec. Na něm stojí sloup na antické patce s dříkem, dřík je ovinut&ya... podrobnosti >

velký pokles

Monolitický kamenný kříž s rozsáhlým nápisem. Smírčí kříž je hrubě tesaný z místního pískovce. Vodorovná ramena jsou šikmo tesána, dřík je zakončen střechovitě. Výška kříže je 800 mm, šířka 660 mm, síla 230 mm. Na kříži nejsou patrny žádné známky tesaných znamení. ... podrobnosti >

mírný pokles
Hraniční kámen - Jihlava
 drobná památka v okrese Jihlava

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice byl vztyčený v roce 1750 v rámci zaměřování Tereziánského katastru. Čtyřboký jehlan umístěný na hranolovém soklu s reliéfy zemských znaků je situovaný na ulici Jiřího z Poděbrad. ... podrobnosti >

mírný pokles
Smírčí kámen - Jihlava
 drobná památka v okrese Jihlava

Neobvykle široký kámen s oboustranným dobře zachovaným plastickým reliéfem latinského kříže a plastickými reliéfy šipek do kuše po stranách vertikálního břevna je situován na rohu ulic 5. května a Srmčenské. V místě křížení ramen je vyryto srdce. ... podrobnosti >

velký pokles
Hraniční kámen - Jihlava
 drobná památka v okrese Jihlava

Kamenný hraniční pylon označující průběh historické moravsko-české hranice je dílem polenského sochaře V. V. Morávka z r. 1750. Reliéfně zdobený čtyřboký jehlan vyrůstající z hranolového soklu je situovaný na oploceném zahradním pozemku v ulici U Skály. ... podrobnosti >

střední pokles
Kalvárie u kostela - Heřmánkovice
 kříž v okrese Náchod

Reprezentativní sousoší v centrální části obce na malém prostranství při vstupu na hřbitov a ke kostelu. Podtavec se skládá ze tří částí, střední mírně předstupuje a podpírá pilíř s vysokým reliéfem bolestné Panny Marie, který vynáší kříž s Kristovým tělem. Boční části podstavce nesou sochy vp... podrobnosti >

mírný pokles
Horní Újezd
 smírčí kámen v okrese Třebíč

Mohutný hraniční kámen středověkého původu je situovaný na JV okraji obce u silnice směřující do Jaroměřic. Kamenná stéla se zaoblenou horní hranou nese na přední straně v celé ploše tesaný reliéf tlapatého kříže vepsaného do kruhové vpadliny. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kojetice
 smírčí kámen v okrese Třebíč

Na kameni je na jedné straně nápis ZDE NA TOMTO MIESTE ZABIT VÁŇA JOSEF 1831 STÁR 20 ROK....další dva řádky jsou hodně nečitelné. Na straně druhé je vyrytý obrys kříže. Pověst: existují různé varianty pověsti - podle jedné byl Josef Váňa kopnut koněm do břicha a zraněním podlehl ... podrobnosti >

mírný pokles
Jemnice
 zvonička v okrese Třebíč

Půvabná drobná dřevěná zvonička původně s dřevěným přístřeškem pro zvoníka je situována ve svahu mezi domy. Dva vysoké vertikální trámy jsou spojeny příčným trámkem. Celá konstrukce je zastřešena stanovou stříškou krytou šindelem. ... podrobnosti >

mírný pokles
Odrovice
 pilíř v okrese Brno-venkov

Sekundárně umístěný pilíř s římsovou hlavicí a rokajovým ornamentem u kostela sv.Panny Marie Pomocnice křesťanů. ... podrobnosti >

mírný pokles
Číměř
 smířčí kámen v okrese Třebíč

Nedatovatelný hraniční kámen s varovnými znameními je situovaný v zalesněném údolí dalešické přehrady JV od obce. Subtilní hranolový kámen nese na přední straně rytý nápis „MANSKE L[E]S“ a neobvyklý reliéf dvou zkřížených rukou s roztaženými prsty. ... podrobnosti >

velký pokles
Pamětní kámen - Stránecká Zhoř
 drobná památka v okrese Žďár nad Sázavou

Pamětní kámen nepravidelného tvaru pocházející z roku 1707 situovaný v obci před kaplí původně stával v lesní trati zvané Horní louky. Ve střední části nesl plastický reliéf latinského kříže a kolem nepravidelně rozmístěné ryté iniciály s letopočtem. ... podrobnosti >

mírný pokles
Toužim
 kašna v okrese Karlovy Vary

Kašna čtvercového půdorysu je vyznačena již na plánu zámeckého pivovaru z druhé poloviny 17. století. Zda se však jedná o stejnou kašnu, která na místě stojí dnes, nelze s jistotou potvrdit. Jisté je až její zachycení na indikační skice stabilního katastru z roku 1841, kde se již nachází v situaci totožné s dnešní. Jednoduchá č... podrobnosti >

mírný pokles

Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství. ... podrobnosti >

velký pokles

Na návsi před farou je sekundárně umístěný barokní sloup se sousoším Nejsv. Trojice, společně s ostatními objekty vytváří působivý soubor sochařských a kemanických děl z roku 1829. V přední části podstavce sloupu sousoší se v jednoduchém oválném zrcadle dochoval osmiřádkový německý nápis sekaný a malovaný v novověk... podrobnosti >

velký pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      předchozíPředchozí   Dalšídalší