Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 350 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Pozdně barokní sloup s tismickou Madonou z r. 1780, najdeme na návsi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sloup se sochou - Nové Město na Moravě
 drobná památka v okrese Žďár nad Sázavou
Sloup se sochou - Nové Město na Moravě (drobná památka)

Sloup se sochou svaté Anny s P. Marií, autor neznámý Nejstarší sochařská výzdoba na kašně v parku, zobrazující svatou Annu s postavičkou Panny Marie, byla pořízena roku 1727 na památku požáru a z vděčnosti uchránění před morem. Postavy na podstavci sloupu představují světce sv. Jana Nepomuckého a Karla Boromejského, blahoslaveného Jana Sarkandra a svatého Šebestiána. Na mladší původ i autora upozorňuje signatura umístěná u poslední sochy: Karel Dvořák v Praze 1875. Svatá Anna byla pro velké pošk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Archanděla Michaela - Bohutice (sloup)

Sloup se sochou sv. Archanděla Michaela na návrší nad obcí je cennou památkou barokního sochařství 1. poloviny 18. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Sloup se sochou Ecce Homo patří do skupiny skulptur umístěných na sloupu, které se nachází kolem kostela sv. Víta. Ze čtvercové základny ukončené zvonovnicovým profilem vyrůstá čtyřboký sokl, jehož čelní strana nese nápis a boční strany reliéfy. Jak naznačují ryté nápisy, pohledově levá strana zobrazuje sv. Markétu s drakem, pohledově prav&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Jana Nepomuckého - Dolany (socha)

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého byl vztyčen r. 1709. Obec Dolany patřila v té době kartuziánskému klášteru, v dlouhém období let 1379–1782. Zajímavostí je, že Jan Nepomucký (1340–1393) byl svatořečený až v r. 1729. Sloup se sochou stojí na nízkém podstavci s profilovanou římsou, která ve vrchní části přechází stupňovitě v hranolovit...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sloup se sochou Madony - Chvalovice
 sloup v okrese Znojmo
bez fotografie

Sloup se sochou Panny Marie je kvalitní ukázkou kamenosochařské práce vrcholného baroka. Na travnaté ploše u kostela se nachází sloup Panny Marie. Na čtvercové základně s výrazně vyloženou římsou oblounového tvaru a podstavě čtvercového půdorysu ukončené ústupkem a oblounovou římsou se nachází čtyřboký sokl s profilovanou patkou a čelní stran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Nejsvětější Trojice - Horní Studénky (sloup)

Kamenicko sochařská práce je datována rokem 1849. Sloup s vrcholovým sousoším Nejsvětější Trojice - Gnadenstuhl je vytvořen z jemnozrnného maletínského pískovce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Neposkvrněného početí Panny Marie - Dyjákovice (sloup)

V kovové ohrádce na travnaté ploše u silnice je umístěn sloup se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na čtvercové základně se nachází čtyřboký dvoustupňový sokl. Dolní část s probranými rohy a hladkými stěnami je ukončena dvoustupňovým ústupkem s okosenými hranami. Horní část soklu je na bocích zdobena volutovými kří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou P. Marie - Chotěboř
 mariánský sloup v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Barokní mariánský sloup byl v roce 1890 přemístěný z náměstí do parčíku pod ulicí Trčků z Lípy. Na čtyřikrát odstupňované základě se nachází ořímsovaný hranolový sokl členěný plastickými rámy a završený profilovanou vyloženou římsou. Na přední straně v plastickém rámu je alianční znak rodu z Dub&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sloup se sochou P. Marie - Železnice
 sloup v okrese Jičín
bez fotografie

Památka vrcholně barokního umění z poloviny 18. století, vliv M. B. Brauna. Ve středu náměstí volně stojící sloup. Jemnozrnný pískovec pískové barvy, zbytky zlaté polychromie. Podstavec téměř čtvercový - 1 x 1 m. Čtyři schody, tři s větší půdorysnou základnou (jeden z nich prakticky v zemi). Podstavec je složen ze dvou kvádrů, nad nimiž spočívá dř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Brod nad Dyjí (sloup)

Na návsi je v ohrádce s kovovou zdobně tepanou mříží umístěn sloup se sochou Panny Marie. Na dvou stupních čtvercové základně spočívá dvakrát odstupňovaný sokl, jehož spodní hladká část je ukončená zvonovnicí a výžlabkem a horní subtilnější část završuje profilovaná římsa na čelní straně vypjatá do troj&uacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1706 na návsi u potoka Danýže je hodnotnou sochařskou prací z období vrcholného baroka. Na čtvercové základně spočívá čtyřboký dvoudílný sokl, jehož dolní část je ukončena ústupkem a horní část nese na čelní straně nápis s datací a po bocích reliéfy: sv. Šebest...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Raně barokní sochařská práce z doby kolem r. 1700. Jde o volně stojící sloup při hlavní silnici. Světlý pískovec. Sokl čtvercového půdorysu. Jeden schod, betonový základ. Na hranolovitém dříku, nad nímž se tyčí cca 2 m sloup stojící postava P. Marie s dítětem. Podstavec je tvořen čtvercovým soklem, nad nímž je umístěn hranolovitý dřík ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Pískovcová plastika Madony v podživotní velikosti pochází z r. 1704 a je umístěna na hladkém vysokém sloupu s kompozitní hlavicí situovaném na hranolovém soklu. Světice je oděna v bohatě zřaseném plášti s korunkou na hlavě a ne levici drží nahé dítě. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Česká Třebová
 drobná památka v okrese Ústí nad Orlicí
Sloup se sochou Panny Marie - Česká Třebová (drobná památka)

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Hevlín (sloup)

Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem s napisovou deskou na podstavci s datací 1852 přenesený ze středu obce a později doplněný novou sochu z roku 1892. V obci na travnatém prostranství se nalézá sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Na dvoustupňové základně čtvercového půdorysu se tyčí dvoudílný pilíř vyrůstající z jednoduché patky profilace ob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice (sloup)

Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojí na návsi a dominuje prostranství u kostela sv. Wolfganga.  Na čtyřstupňové základně se tyčí čtyřboký sokl opticky rozdělený na dolní nižší, hladkou část a horní bohatěji profilovanou část, jejíž stěny jsou zdobeny vpadlými rámy s ujmutími rohy. Vpadlé rámy na čelní a zadní str...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Ze soklu, jenž je postaven na tři kamenné stupně a v horní části porušen silně vystouplou profilovanou římsou, vyrůstá sloup s hladkým, dříkem s entazí a volutovou hlavicí, která nese menší, opětně čtyřboký podstavec, na nějž je posazena drobná soška Panny Marie s děťátkem. Strany soklu jsou plošným rámováním děleny na dvě nestejné plo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Lesonice
 sloup v okrese Třebíč
Sloup se sochou Panny Marie - Lesonice (sloup)

Barokní mariánský sloup z konce 18. století vysoké kamenosochařské úrovně je situovaný v severní části obce. Na čtyřbokém soklu spočívá sloup s čtvercovou hlavicí, na jehož vrcholu stojí figura Panny Marie s Ježíškem zašlapávající hada na zeměkouli. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
bez fotografie

Sloup je umístěn u hlavního vchodu místního hřbitova. V přední části podstavce sloupu se v obdélném zrcadle nahoře s projmutými rohy dochoval pětiřádkový německý nápis sekaný v novověké minuskule a kapitále, nad ním se nachází světcovo jméno MARDINVS. Na patce sloupu a po všech stranách podstavce se dochovaly mladší ryté...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, max - 18,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze