Vyhledávání lokalit (cílů)


Kašny a fontány v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 121 nalezených lokalit        zobrazit v mapě

Na místě původní dřevěné kašny z poč. 16 století postavil r. 1724 počátecký kameník Gotfried Ohnesorch kamennou kašnu. Sochu sv. Floriána zhotovil Josef Antonín Koranda z Něm. Brodu. Jde o významný architektonický prvek parteru náměstí jako součást MPR Soběslav. Doklad barokního sochařství. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Kašna - Lomnice
 kašna v okrese Brno-venkov

Přesné datum vzniku kašny není známo. Pravděpodobně však vznikla kolem roku 1670, kdy sloužila jako zdroj vody jak pro výstavbu nového náměstí, tak pro další řemeslníky - tesaře, mlynáře. Zároveň byla zásobárnou vody pro případ požáru. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

střední pokles

Kamenná kašna na náměstí je cennou sochařskou prací neznámého kameníka z roku 1829. Vpředu na podstavci je vytesán znak a nad ním je umístěna lastura, do které sedící žena lije vodu ze džbánu. Kašna stojí na místě bývalého rybníčku, který byl zrušen okolo roku 1783. Další kašna je umístěna na prostranství za zámkem. Je vytesána z jednoho kusu maletínského pískovce a sloužila jako vodní zdroj pro zábřežský hrad, který neměl obvyklou hradní studnu. Vodovodní výpustka v nice kostelní ohradní zdi ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

velký pokles
Samsonova kašna - České Budějovice
 kašna v okrese České Budějovice

Kašna stojí ve středu náměstí Přemysla Otakara II. a byla vystavěna byla v letech 1720 – 1727. Autorem návrhu byl František Baugaut. Sochařská výzdoba je pak dílem sochaře Josefa Dietricha. Ústředním motivem kašny je socha Samsona zápasícího se lvem. Původním účelem její výstavby byl rozvod vody do okolních ulic. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

mírný pokles
Neptunova kašna - Olomouc
 kašna v okrese Olomouc

Neptunova kašna znázorňuje římského boha moří, Neptuna, který je také známý jako řecký bůh Poseidón. Bojoval se svým otcem Kronem (= čas) a jeho meč byl rozťat na známý trojzubec. Na olomoucké kašně drží Neptun trojzubec směrem dolů, čímž uklidňuje vody a chrání město. Sochař Michael Mandík vytvořil sousoší s centrální fi... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

velký pokles
Maxmiliánův vodovod - Kroměříž
 kašna v okrese Kroměříž

 Maxmiliánův vodovod byl zřízen olomouckých biskupem Maxmiliánem Josefem Somerau-Beckhem. Nachází se v ulici Na Kopečku čp. 20.  Tento vodovod přivádí vodu do města dřevěným potrubím z prameniště na svahu kopce Barbořiny. Klasicistní budovu s kašnou navrhl v roce 1838 architekt Antonín Arche. Býval na ní německý nápis: "Maxmilián Josef svému dobrému ochrannému městu Kroměříži 1838". Nad kašnou je umístěn znak biskupa Somerau-Beckha. Vodárna s vodovodem však byla ve městě vybudována již v letech ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

střední pokles
Kašna - Doubravník
 kašna v okrese Brno-venkov

Zdrojem pitné vody pro obyvatele Doubravníka byla mramorová kašna, která stála původně na horním konci náměstí a voda do ní byla přiváděna z Koktové studýnky. Tu již na náměstí nenajdete. Nová kašna byla postavená z cihel, a snad právě proto roku 1879 dosloužila. Dnešní podobu kašny, která je uprostřed parku na náměstí ... podrobnosti >

velký nárůst
Kašna s rybou - Litomyšl
 kašna v okrese Svitavy


stgnace
Kašna s fontánou - Žďár nad Sázavou
 kašna v okrese Žďár nad Sázavou


stgnace
Kašna - Ostrava
 kašna v okrese Ostrava-město

Kruhová kašna v Husově sadu. Nádrž vytvořená z kamených kostel. Uvnitř tři na výšku postavené kameny a tři trysky. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kašna na nádvoří zámku - Třeboň
 kašna v okrese Jindřichův Hradec


velký nárůst
Jupiterova kašna - Olomouc
 kašna v okrese Olomouc


mírný pokles
Ariónova kašna - Olomouc
 kašna v okrese Olomouc

Novodobá Ariónova kašna se nachází na jihozápadním nároží radnice. Námětem sochařské výzdoby je antická pověst o řeckém básníkovi, pěvci a hráči na kitharu Ariónovi, kterého zachránil z mořských vln delfín, přivábený Ariónovým zpěvem. Oválný bazén kašny je zapuštěný pod úroveň dlažby a nese tři bronzové skupiny: obelisk na krunýři monumentální želvy a dále sousoší dvou dětí a stojícího Arióna s delfínem. Další plastika želvy je k radosti nejmenších obdivovatelů díla umístěná na sousedním prostra... podrobnosti >

střední pokles
Kašna Amfitrité - Jihlava
 kašna v okrese Jihlava


mírný pokles
Kašna - Starý Plzenec
 kašna v okrese Plzeň-město

Empírová kašna z roku 1856 na Plzeneckém náměstí... podrobnosti >

střední pokles
Zámecká fontána - Litomyšl
 fontána v okrese Svitavy

Před konírnou se nachází oválná kašna z roku 1857 postavená jako brodidlo pro koně.  ... podrobnosti >

mírný nárůst
Kašna se sv. Floriánem - Velké Meziříčí
 kašna v okrese Žďár nad Sázavou

Již od 16. století zdobí náměstí kašna se sochou sv. Floriána - ochránce před požárem. Do roku 1890 bývala socha kamenná, pak byla nahrazena litinovou, výrobkem železáren v Blansku.... podrobnosti >

velký nárůst
Kašna - Tábor
 kašna v okrese Tábor

Uprostřed Žižkova náměstí v Táboře byla vybudována v letech 1567-68 kamenickým mistrem Ondřejem ze Sušicerenesanční kašna s plastikou rytíře Ronalda, nesoucí znak města. Plastika rytíře, místními nazývána pravděpodobně podle jednoho z husitských hejtmanů Koudela nebo také Koudelka, stojí uprostřed nádrže na sloupku s korintskou ... podrobnosti >

mírný pokles
Kašna - Smržovka
 kašna v okrese Jablonec nad Nisou


mírný pokles
Kašna - Příbor
 kašna v okrese Nový Jičín

Původní kamenná kašna stála na náměstí pravděpodobně již v 1. polovině 16. stol. V roce 1813 byla opatřena sochou sv. Zachariáše. V závěru roku 1899 v souvislosti s výstavbou vodovodu byla kašna zrušena, nahrazena kašnou litinovou a socha sv. Zachariáše byla v prosinci 1899 přemístěna za farní kostel. Kameny z kašny byly uloženy za kostelem sv. Valentina a v r. 1916 pou... podrobnosti >

střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      Dalšídalší