Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Jana Nepomuckého - Božanov
 socha v okrese Náchod
Jedná se o kvalitně provedenou empírovou sochařskou práci s kvalitní reliéfní výzdobou. Svým provedením a časovým vročením mírně vybočuje z kontextu regionálního komplexu pozdně barokního sochařství broumovského regionu a patří k ojedinělým sochařským d&iacu...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Branišovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Branišovice (socha) Socha je umístěna po pravé straně hráze Horní branišovický rybníka. ...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Brno-Žebětín
 socha v okrese Brno-město
Na Křivánkově náměstí upoutá pozornost socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence z roku 1730, ve stylu pozdního baroka. ...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Březí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Březí (socha) Kamenná kvalitní sochařská práce z doby vrcholného baroka, která je v kompozičním vztahu k faře. Uprostřed obce v parku před farou stojí na čtvercové kamenné základně sokl s hranolovou základnou, dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným a v plochách zdobeným rytý...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Břiství
 socha v okrese Nymburk
Barokní socha z roku 1702. Kvalitní sochařské dílo významně oživuje prostor návsi. Socha se nachází v severní části a asi 50 m od kostela Nalezení sv. Kříže. Materiál pískovec. Bez polychromie. Plastika světce, která spočívá na odstupněném hranolovém podstavci, poj...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Chelčice
 socha v okrese Strakonice
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na soklu v Chelčicích je hodnotným a autenticky dochovaným příkladem sochy světce v lidovém prostředí, která dokládá oblibu jeho kultu v první polovině 18. století. Je významným kompozičním prvkem, který zhodnocuje prostředí intravil&aac...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Chlum
 socha v okrese Karlovy Vary
Socha sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal roku 1832 zřídit revírník Peter Keil s manželkou Elisabethou před hřbitovem u kostela sv. Jiljí. Světec je zde zobrazen v obvyklé ikonografii, jako kanovník s biretem na hlavě a krucifixem v ruce. Jedná se o pozdně barokní kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého v lehce podživotní ...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Chotěboř
 socha v okrese Havlíčkův Brod
Barokní socha neznámého autora z roku 1720 se nachází u vchodu do zámeckého parku. Socha původně stávala ve vsi Jilem u Chotěboře, v 19. století byla majiteli chotěbořského velkostatku, pány Dobřenskými z Dobřenic, převezena do Chotěboře. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Chudčice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Chudčice (socha) V místech kde dnes najdeme sochu svatého Jana Nepomuckého pocházejécé z roku 1909 stávala u křižovatky cest kaple svatého Kříže. Ta se při rekonstrukci v roce 1978 zřítila. Na spodní části soklu je vytesán zlatým písmem nápis: SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ ORODUJ ZA NÁS -...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého (s palmovou ratolestí) z roku 1734 je umístěná po levé straně před hlavním průčelím kostela a je příkladem kvalitní barokní sochařské práce. Popis: Čtvercová základna s hladkými stěnami nese sokl s bohatě profilovanou patkou, který je na čelní straně a...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Citov
 socha v okrese Přerov
Socha ve středu obce. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Cvrčovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Cvrčovice (socha) Barokní skulptura obvyklého ikonografického pojetí umístěná před kostelem sv. Jakuba. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dalešice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dalešice (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století stojí na prostranství naproti zámecké bráně nedaleko budovy fary. Po roce 1920 zde byla postavena provozní budova Spořitelního a záloženského spolku a socha se ocitla v těsné blízkosti domu, po zrušení spořitelny a adaptaci domu na rodinn&yacu...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Desky
 socha v okrese Český Krumlov
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí při čp. 45, v malé obci Desky. Socha pochází z roku 1791. Jedná se o kamennou sochu, stojící v kamenné ohrádce s balustrádymi čtvercového půdorysu. V ohrádce nevysoký sokl se samotnou sochou. Postava ve splývavém klerickém plášti a...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dešná
 socha v okrese Jindřichův Hradec
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dešná (socha) Socha z roku 1722 stojí v blízkosti hasičské zbrojnice na křižovatce cest směr Jemnice a Dančovice. Na čtyřbokém podstavci s vtesaným letopočtem 1772, rozšiřujícím se volutami směrem ke své patě je položena mohutně profilovaná krycí deska. Na ní se nalézá podstavec obdélného půdorysu s...

obrovský nárůst
Na kamenném pilíři uprostřed mostu přes Oslavu je situována socha sv. Jana Nepomuckého, volná plastika v podživotní velikosti z pískovce. Na dvou stupních hranolový sokl, na něm osazen užší podstavec ukončený bohatě profilovanou vyloženou římsou. Podstavec má reliéfní výzdobu na...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. stol. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dlouhomilov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dlouhomilov (socha)  Socha sv. Jana Nepomuckého , nápis na soklu místy nečitelný (Deo In honoreM a Cs Io ... festIVI ... ... I ... CeX ... )...

velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dobšice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dobšice (socha) Na travnaté ploše u cesty je na novodobém soklu umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Sokl vyrůstá z nízké čtvercové podstavy a je opticky rozdělen na dvě části. Dolní část s hladkými stěnami je ukončena ústupkem, na nějž navazuje horní část tvaru komolého jehlanu ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dohalice
 socha v okrese Hradec Králové
Socha je situována na zatravněné ploše před obecním úřadem ležící ve středu obce. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dolní Adršpach (socha) V Královéhradeckém kraji ojedinělý příklad litinové figury sv. Jana Nepomuckého. Je ulomena část závěsu pro lampu, na čelní stěně pilíře pak chybí nápisová deska. Socha světce je poměrně výrazně zkorodovaná – zejména v místě osazení na plintu, a porostl&aacut...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dolní Čermná
 socha v okrese Ústí nad Orlicí
Hodnotný doklad pozdně barokního sochařství na Lanškrounsku, jedna z ranějších prací žambereckého sochaře a řezbáře Alexie Czyliaka. Doklad rozšířené svatojánské úcty v 18. století. Na dvojstupňovém soklu stojí výrazně tvarovaný vysoký podstavec s vy...

mírný pokles
Na prostranství před kostelem je umístěna vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého s letopočtem 1714 v lehce podživotní velikosti. Socha stojí na nově zřízeném (r. 2013) podstavci s hranolovou patkou a protáhlým vzhůru se zužujícím dříkem, na který nasedá mírně přesahujíc&iac...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1807 stojí u mostu přes řeku Úhlavu, při silnici Dolní Lukavice-Vodokrty.  Pískovcová socha světce na štíhlém vysokém netradičně pojatém soklu. Spodní část soklu tvoří dva jednoduché stupně, nesoucí pilíř s výraznou patkou a ř&iacut...

velký nárůst
Hodnotná sochařská práce lidového charakteru datovaná do r. 1800. Doklad vysoké úrovně regionálních sochařských dílen. Pískovcový pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého stojí nedaleko kostela sv. Jakuba po levé straně u místní komunikace ve směru Dolní Ole&sc...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dolní Přím
 socha v okrese Hradec Králové
Vrcholně barokní socha z roku 1747 od neznámého sochaře dokládá místní kamenosochařskou produkci poloviny 18. století. Socha světce stojí na podstavci, kolem dokola ji ohraničuje balustrádová ohrádka. Pískovcová socha světce v životní velikosti stojící na vysokém kamenn&...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih
Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrysech rytých rá...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dubenec
 socha v okrese Příbram
Socha sv. Jana Nepomuckého, obrácená čelem k jihu, je umístěna na severním okraji malé návsi v nepatrné vzdálenosti (cca 0,4 m) od ohradní zídky zahrady domu čp. 6. Vlastní socha, vysoká 1,7-1,8 m, je vytesána z jemnozrnného žlutavého pískovce, dnes vlivem povětrnosti mís...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dubicko
 socha v okrese Šumperk
Kulturní památka, tak jako celý areál kostela. Na zadní straně soklu L.P. 1889. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dukovany
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dukovany (socha) Hodnotná barokní pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého je osazena na hranolovém podstavci s erbem Marie Alžběty Říkovské z Dobrčic a letopočtem 1714. Světec oděný v obvyklé kanovnické roucho s krucifixem v náručí je netradičně ztvárněný v pokleku. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dyjákovice (socha) Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, dříve umístěná v lese směrem na Velký Karlov, se v současné době nachází na travnaté ploše v obci poblíž kostela. Nízká obdélná základna ukončená oblounovou římsou nese dvoustupňový sokl s probranými rohy. Doln&iacu...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dyjákovičky (socha) Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého na návsi u potoka Danýže je cenným příkladem zlidovělé kamenosochařské práce. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na tvarovaném podstavci. Ze čtvercové základny, zcela zapuštěné v zemi, vyrůstá čtyřboký sokl opticky rozdělený...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází u kostela sv. Víta. Na čtvercové základně je umístěn čtyřboký sokl, opticky rozdělený dvě části. Dolní část s hladkými stěnami bez členění je ukončena zvonovnicí, na niž navazuje horní partie vyloženou římsou se zaoblenou dolní hranou...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dyje
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dyje (socha) Před zdejším zámkem se nachází nedatovaná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého na masivním soklu. Sochařská práce z 2. poloviny 18. století, dotváří ráz prostoru před zámečkem. Na základně, vyrovnávající svažitý terén, spočív&aacut...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Čáslavice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Čáslavice (socha) Hodnotná pozdně barokní polychromovaná plastika sv. Jana Nepomuckého je situovaná uprostřed návsi. Světec ztvárněný v nadživotní velikosti je oděn v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě. V náručí drží mučednickou ratolest a kříž s Ukřižovaným. Barokní socha poch&aac...

velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Častohostice (socha) Barokní socha světce je umístěna na hranolovém sloupku uprostřed půlkruhově uzavřené zídky. Statická postava sv. Jana Nepomuckého je oděna v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě. V náruči drží mírně pozvednutý kamenný kříž. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Čejkovice
 socha v okrese Chomutov
Pískovcová barokní plastika světce v životní velikosti pocházející z roku 1733 je situována na dvojitě odstupňovaném hranolovém soklu. Světec je znázorněn v tradičním ikonografickém pojetí, v kontrapostu pravé nohy a s krucifixem na pravé paži. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)