Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 555 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Socha sv. Donáta - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
bez fotografie

Barokní pískovcová skulptura sv. Donáta kvalitní regionální kamenosochařské úrovně je nevhodně začleněna do plotu novodobých předzahrádek. Figura světce v životní velikosti je zobrazena v oděvu římského vojáka s vavřínovým věncem na hlavě a mečem v ruce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Donáta - Jaroslavice
 socha v okrese Znojmo
bez fotografie

Kamenná socha v životní velikosti je situována na čtyřbokém podstavci. Na čtvercové základně zapuštěné do země stojí jednou odstupňovaný sokl, jehož spodní hladký stupeň je zakončen zvonovnicí zdobenou akantovými listy. Na zvonovnici navazuje podvalek s reliéfním vejcovcem, z něhož vyrůstá horní díl soklu. Ten je zdoben na třech stranách vystupujíc&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Skulptura místní provenience s ojedinělým ikonografickým námětem je dokladem barokní sochařské produkce. Dílo patří k souboru soch, které původně ohraničovaly panství Ignáce Falgeho. Sloup se sochou sv. Donáta je situován na malé kruhové návsi obce Tetín. Materiálem je pískovec, dílo orientováno k SZ - straně. Na dvoustupňovém soklu (...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín (socha)

U vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně se nachází socha sv. Filipa Neriho. Čtvercová základna s hladkými stěnami, ukončená zvonovnicovým ústupkem, nese sokl ve spodní části konvexně vydutý, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na soklu spočívá obdélný plint, na čelní straně zdobený kapitálním nápisem, na plintu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Filipa z Neri - Náměšť nad Oslavou (socha)

Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec oděný ve splývané mnišské roucho drží zavřenou knihu opřenou o bok. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Floriána - Heřmánkovice
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Floriána -  Heřmánkovice (socha)

Barokní socha svatého Floriana byla postavena na křižovatce polních cest v jižní části Heřmánkovic. Ta „Olivětínská“protínala jednotlivé polnosti až do Olivětína a z ní postupně odbočovaly cesty na Benešov. Na podstavci je už nečitelný nápis k jaké příležitosti byla socha postavena a letopočet s iniciálami: 18 JM 11. Na hranolu v horní části je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Floriána - Bavory
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Bavory (socha)

V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovaným, rámem s ujmutými rohy a ve vrcholu oblounovou římsou, nad níž probíhá hladký pás ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na římse spo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Floriána - Bílavsko pod Hostýnem
 socha v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ve středu návsi obce Bílavsko při vidlici cest mezi vzrostlými stromy umístěna socha sv. Floriána. Socha světce je umístěna na vysokém soklu čtvercového půdorysu na vyzděném základu v okrsku vymezeném kovanou ohradní mříží klasické osnovy s vertikálně řazených prutů, oddělených dvěma horizontálními liniemi. Ve vrcholu jsou zdůrazněny zejména n&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Socha sv. Floriána - Bludov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Floriána - Bludov (socha)

Není známo, kdo, kdy a proč nechal postavit sošku sv. Floriána na horním konci. Ta nebyla dlouho církevně posvěcena, neboť neexistoval fond na její udržování. Až Jan Martinák tento fond založil, a tak byla socha roku 1886 posvěcena. Pískovcová socha sv. Floriána na iónském sloupu. Na kamenné desce soklu je nápis (Svatý Floriáne oroduj za nás), po stran&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Brněnské Ivanovice
 socha v okrese Brno-město
Socha sv. Floriána - Brněnské Ivanovice (socha)

 Socha sv. Floriána pocházející z roku 1749 je umístěna v parčíku na Ivanovickém náměstí. Socha je kulturní památkou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí (socha)

Na návsi na pásu travnaté pochy u silnice se nachází socha sv. Floriána. Na nízké dvoustupňové základně, jejíž horní stupeň je na čelní straně konvexně vydutý stojí dvoustupňový čtyřboký sokl s ujmutými rohy. Dolní třetina soklu je masivnější, mírně konvexně tvarovaná, ukončená ústupkem profilace oblounu a výžlabku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Chvalovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Chvalovice (socha)

Na travnaté ploše v blízkosti kostela se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěn dvojdílný sokl, jehož spodní část má probrané rohy a je ukončena okosenou hranou s ústupky a s oblounovou římsou. Horní díl je ve střední části konkávně zúžený, na bocích zdobený volutovými křídly s k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Dalešice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána - Dalešice (socha)

Hodnotná pozdně barokní socha sv. Floriána spočívající na bohatě reliéfně zdobeném podstavci s volutami se nachází v zahradě rodinného domu čp. 186. Esovitě prohnutá figura tesaná z mušlového vápence zobrazuje světce v tradičním ikonografickém pojetí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dobré Pole (socha)

U silnice na Březí se nachází socha sv. Floriána. Na obdélné základně je umístěn odstupňovaný sokl. Dolní část soklu má hladké stěny a je ukončena ústupkem, na nějž navazuje zvonovnicovou patkou horní část nesoucí na čelní straně nápis (viz níže). Sokl je završuje vyložená profilovaná římsa, na níž se nachází...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Socha sv. Floriána na náměstí Svobody má svůj původ v roce 1863, kdy v obci vypukl velký požár, kterému padly za oběť usedlosti v okolí náměstíčka (Wilpert, Blaschke, Ranosch, Onderka, Hildebrand, Laňka). Byla to velká pohroma, protože tehdy nebyl nikdo pojištěn a ještě neexistovaly organizované hasičské sbory. Na památku tohoto požáru byla v roce 1882 postavena na spodn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Floriána - Dolní Dunajovice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dolní Dunajovice (socha)

V obci na návsi se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěný sokl, jehož dolní část tvoří odstupněný podstavec, jehož horní hrany jsou zaobleny. Na něj nasedá dřík soklu s volutovými křídly zdobenými rytým rámem s ujmutýmy rohy a plasticky provedeným závěsem. Čelní stranu zdobí mírně vystupuj&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice (socha)

V obci na travnatém pásu u silnice v balustrádové ohrádce půdorysu čtverce se nachází socha sv. Floriána. Uprostřed ohrádky je umístěn dvoustupňový sokl, jehož dolní část je ukončená ústupkem s profilací zvonovnice, na nějž navazuje štíhlejší část na bocích zdobená volutovými křídly a na čelní straně deskou s n&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Floriána - Drnholec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Drnholec (socha)

Na ploše vedle kostela Nejsvětější Trojice se nachází socha sv. Floriána dříve umístěná v Dyjské ulici. Na čtvercové základně vyrovnávající terén spočívá mohutný sokl sestávající z patky ukončené profilací zvonovnice, na níž je umístěn kónicky se zužujícího sokl, jehož vrchol je členěn oblounov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Floriána - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Dyjákovice (socha)

Na travnaté oplocené ploše u vchodu do kostela se nachází socha sv. Floriána. Základna obdélníkového půdorysu je ukončena ústupkem profilace zvonovnice, na ni dosedá sokl s volutovými křídly, jehož čelní stranu rámují akantové rozviliny a vnitřní plocha nese nápis. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na soklu na obdélníkov&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Dyjákovičky
 socha v okrese Znojmo
bez fotografie

Socha sv. Floriána je hodnotným vrcholně barokním sochařským dílem z druhé čtvrtiny 18. století, umístěným na návsi obce. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdělený na nižší část ukončenou ústupkem zvonovnicové profilace a vyšší část kasulově vydutou, zdobenou rytými rámy redukovaného kasulového tvaru. Sokl je ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 28,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze