Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Jana Křtitele - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Barokní socha světce v mírně nadživotní velikosti stojícího v kontrapostu pochází z roku 1758. Byla osazena v extravilánu obce na hranolovém soklu zdobeného zrcadly, který zakončuje profilovaná římsa. U světcovy levé nohy leží ovce. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Křtitele - Želetava
 socha v okrese Třebíč
U kostela situovaná barokní socha sv. Jana Křtitele stojí na hranolovém tvarovaném soklu s vročením 1734. Světec v mírně podživotní velikosti je oděn pouze kůži přehozenou přes rameno. V jedné ruce drží vysoký kříž, v druhé knihu s ležícím beránkem. ...

mírný pokles
Velmi náročná pozdně barokní sochařská práce zajímavého ikonografického pojetí s téměř rokokovým dekorem. Výrazná dominanta obce. Dílo v uspokojivém stavu. Postupně mizející polychromie, vlivem stinného prostředí z části porostlé jemnou vrstvou zelen...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomucké - Moravské Bránice (socha) Před místním hřbitovem stojí socha svatého Jana Nepomuckého. Je to drobná skulptura na nápadně masivním zděném soklu vznikla v polovině 18. století a je odnotnou venkovskou barokní památkou. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckéh - Pavlov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckéh - Pavlov (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého byla přenesena z Mušova ke hřbitovu v Pavlově. Na jednoduché čtvercové základně ukončené ústupkem spočívá nízký robustnější pilíř. Dřík pilíře je zdobený vpadlinami tvaru vertikálně orientovaným obdélníků vyplňujíc&ia...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Boršice
 socha v okrese Uherské Hradiště
Kamenná skulptura z let 1798-1808, situovaná na návsi. Pískovcová socha světce v lehce podživotní velikosti stojící na vysokém soklu o čtvercové základně. Sokl má ve spodní části mohutnou polštářově tvarovanou římsu, v horní části završen bohatě profilo...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Černá Hora (socha) Klasicistní litinová figura světce na ornamentálně zdobeném historizujícím podstavci datovaná rokem 1872 je cenným dokladem vývoje ikonografického ztvárnění světce a také kvality a záběru produkce blanenských železáren. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Na architektonicky bohatě tvarovaném a reliéfně zdobeném podstavci oživuje krajinu v předpolí zámku výrazně umístěná dynamická rustikální figura světce. Půvabná skulpturální památka a zajímavý doklad života nepomucenského kultu. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Heřmanův Městec (socha) Kamenné barokní sousoší oblíbeného národního světce z roku 1729, značné umělecké hodnoty, součást urbanistického řešení náměstíčka před průčelím zámku. Na malém náměstí před zámkem stojí, v blízkosti kašny jako protěj&scar...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1860, v blízkosti farního kostela, je hodnotnou kamenosochařskou prací s doznívajícími barokními reminiscencemi. Na novodobém soklu je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (v podživotní velikosti), s obvyklými atributy a v běžném církevním rouchu, ve s...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Kokory
 socha v okrese Přerov
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1861 stojí na zatravněné ploše nedaleko ZŠ. ...

mírný pokles
Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého v klasickém ztvárnění stojí na hranolovém podstavci s reliéfním nápisem a datací 1705. Donátorkou byla hraběnka Maria Anna Metternich-Winneburg von Beilstein. Kamenná socha světce v majestátním postoji, s křížem v náručí ...

mírný pokles
Barokní kamenná socha světce s putti (jeden dnes schází) z roku 1756. Sousoší stojí na bohatě členěném a zdobeném podstavci s reliéfní kartuší s chronogramem a latinským nápisem.Regionální sochařská práce výborné úrovně. Svým atypick&y...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha je situována necelý 1 km severovýchodně od intravilánu Louňovic, těsně u severního konce mostu přes Blanici. Plnoplasticky pojednaná socha, vytesaná z červeného pískovce, je vyvedena v mírně nadživotní velikosti v tradičním postoji. Materiálem profilovaného podstavce je zřejmě žula. Na stěn&aa...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno
 socha v okrese nezařazeno
Socha z roku 1728 má zaoblený sokl, na jehož přední stěně je nápisová kartuše s datací. Světec je zobrazený tradičním způsobem, výraznými prvky je zvlněný dolní okraj rochety a pravá ruka, držící biret. Provedení sochy má dobrou uměleckou kvalitu. Socha sv. Jana Nepomuck...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Manětín
 socha v okrese Plzeň-sever
Na trojbokém vysokém a bohatě zdobeném soklu postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Transfer z vojenského prostoru Doupov. Dobrá pozdně barokní práce neznámého sochaře z okolí Karlových Varů. U silnice proti kostelu sv. Barbory stojí žulová plastika světce v životní velikosti. Na vysoké...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mladějov
 socha v okrese Jičín
Socha českého zemského patrona, kanovníka vyšehradského, pravděpodobně vznikla v letech 1738-1747. Podstavec zdobí z čelní stěny dříku alianční erby pána z Unwerthu a jeho manželky Terezie, rozené Malovcové z Malovic. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Moravské Budějovice (socha) Pozdně barokní skulptura světce v životní velikosti s typickými atributy je provedena z mušlového vápence. Plastika spočívající na kamenném soklu s rytou datací 1796 je osazena na jihovýchodním nároží mostního zábradlí. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Osvětimany
 socha v okrese Uherské Hradiště
Kamenná skulptura sv.Jana Nepomuckého pochází z roku 1731 a je situovaná ve středu obce Osvětimany. Na jednostupňové čtvercové základně stojící čtyřboký sokl, ve spodní části polštářovitě vypouklý. Stěny soklu členěny rytými rámy redukovaného kasulového...

mírný pokles
Socha je umístěna před domem č.p. 41 a v blízkosti zámku. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Rouchovany
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rouchovany (socha) Hodnotná barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století výrazně oživuje prostor hlavního náměstí. Sousoší zobrazující světce v modlitebním gestu s postavou andílka po svém boku spočívá na hranolovém soklu chráněném balustrádovou ohr&aac...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Rybníky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rybníky (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého obvyklé ikonografie z 1. poloviny 18. století je umístěna na mladším klasicistním soklu (patrně z roku 1805). Historická kamenná skulptura je dokladem dobové kamenosochařské práce a důležitým drobným sakrálním prvkem v obci. Skulptura náročnějš&...

velký nárůst
Pískovcová socha světce v tradičním oděvu spočívá na jednoduchém hranolovém soklu s výrazně přesahující římsou. Sv. Jan Nepomucký je zpodoben v esovitém kontrapostu s uvolněnou pravou nohou a jeho vznik je možné datovat na počátek 18. století. ...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stálky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Stálky (socha) Sochařsky kvalitní vrcholně barokní skulptura i podstavec jsou hodnotnou kulturní památkou a dominantou prostoru návsi obce. ...

mírný nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stěžery
 socha v okrese Hradec Králové
Proti budově Střední odborné školy stojí v zahrádce Kučerova socha sv. Jana Nepomuckého. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Strenice
 socha v okrese Mladá Boleslav
Barokní socha z poloviny 18. století. Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází ve středu obce při silnici za mostkem na levém břehu potoka před požární zbrojnicí. Pískovcová socha světce, celková výška asi 4 m. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Těchlovice
 socha v okrese Hradec Králové
Pískovcová socha stojícího světce v životní velikosti na trojdílném hranolovém pilíři je situována v jižní části obce. Světec v tradičním ikonografickém provedení s biretem na hlavě a drátěnou svatozáří, na prsou oběma rukama tiskne krucifix. Statické proveden&iacu...

střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Velké Losiny (socha) Po dva roky 1734–1735 je v účtech za kamenné skulptury uváděn opavský sochař Jan Jiří Lehner, autor šesti soch alegorií v zámeckém parku, z nichž se čtyři  sochy alegorie Čtyř ročních dob nedochovaly ...

mírný pokles
Umělecky hodnotná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721 esteticky dotváří parkově upravené prostranství náměstí. Figura světce v životní velikosti ztvárněná v tradičním ikonografickém pojetí je osazena na čtyřbokém soklu s tesaným reliéfem erbu. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Voznice
 socha v okrese Příbram
Barokní ikonograficky nezvyklá kvalitní barokní skulptura v méně obvyklém zobrazení klečícího světce. Časově lze sochu vročit do 1. poloviny 18. století. Socha, orientovaná čelem k východu, stojí při jv. cípu Velkého rybníka u mostku přes rybniční výpusť na vysoké...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Zájezdec
 socha v okrese Chrudim
V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Adamov
 socha v okrese České Budějovice
Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého je situována v centru obce, na křižovatce průjezdné ulice Rudolfov – Hůry s místní komunikací, její přední strana je obrácena k jihu. Vztyčena byla v roce 1755. Socha je umístěna na kamenném profilovaném podstavci, celková výška s...

velký nárůst
Klasicistní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna mezi hřbitovní zdí a mostem přes řeku Nisu. Obecní kronika z roku 1836 se zmiňuje o dvou sochách sv. Jana Nepomuckého, z nichž jednu datuje do roku 1816. Kühnova topografie uvádí v souvislosti se sv. Janem Nepomuckým pouze jednu sochu a dat...

mírný pokles
Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1767 se nachází ve středu obce, východně od kostela mezi dvěma lípami. V soupisu soch hejnické farnosti je uvedeno, že dílo nechal před svým domem čp. 15 zhotovit místní rychtář Jan Kašpar Krause. Na kamenném základu stoj&iacu...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Blatnice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Blatnice (socha) Barokní socha z doby kolem r. 1780 stojí na kruhovým konkávně tvarovaném profilovaném soklu s úzkými bočními křídly. Svatý Jan Nepomucký v mírně nadživotní velikosti je oděn v obvyklé kanovnické roucho. Světec v náruči drží kříž s mučednickou ratolestí. ...

velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Bohutice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého - Bohutice (socha) Tradičně ztvárněná socha sv. Jana Nepomuckého situovaná u zdi bývalé panské zahrady je dokladem kvalitní sochařské práce vrcholného baroka. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Borovnice
 socha v okrese Rychnov nad Kněžnou
Socha sv. Jana Nepomuckého - Borovnice (socha) Roku 1721 vystavěná, dnes na nepůvodním místě osazená socha sv. Jana Nepomuckého, obklopená kuželkovou balustrádou, je hodnotným, byť zatím autorsky neurčeným příkladem sochařské tvorby v regionu v období první třetiny 18. století. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Bouzov
 socha v okrese Olomouc
Socha sv. Jana Nepomuckého - Bouzov (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého je situována na prvním nádvoří a konci druhého vstupního kamenného mostu k hradu. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)