Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 514 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Socha sv. Antonína Paduánského - Kroměříž (socha)

Kamenná skulptura z roku 1749, situovaná dnes v travnaté ploše kruhového objezdu na ulici Velehradské. Dílo sestává z novodobého odstupňovaného podstavce se vsazenou nápisovou deskou a původní sochy světce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Příklad barokního sochařství řemeslné úrovně z druhé poloviny 18. století. Socha sv. Antonína Paduánského v životní velikosti z šedého pískovce je situována na severním okraji města při ulici V lípách. Je orientována k severozápadu a stojí na mohutné podnoži ve tvaru hranolu z otesaných pískovcových kvádrů. Na pod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Dynamicky pojatá pozdně barokní skulptura sv. Antonína Paduánského je osazena na hladkém čtyřbokém soklu s volutami. Výrazně esovitě prohnutá figura zobrazuje světce v životní velikosti oděného do mnišské kutny a držícího antonínský kříž se zvonkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Barokní socha sv. Antonína Paduánskeho s Ježíškem z roku 1744 za obcí ve směru na Havraníky. Na kamenném podstavci jsou reliéfy s náboženskou tématikou. Historicky významná drobná sakrální památka obce. Na vyšší hranolové podnoži spočívá sokl s profilovanou patkou, ve spodní části vydutý a nahoře ukončený p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Pískovcová skulptura světce na pozdně barokní podstavě. Doklad úrovně duchovního života obyvatel obce a dovednosti regionálních kameníků. Socha světce na podstavci, sv. Antonína Paduánského s Ježíškem, je umístěna v místní části obce Dolní Olešnice, ve Vestřevu, mezi dvěma lipami poblíž objektu čp. 99 u bývalé silnice vedoucí dř&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Barbory - Bělčice
 socha v okrese Strakonice
Socha sv. Barbory - Bělčice (socha)

Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery se nachází socha sv. Barbory. Socha je situována v ulicové části náměstí, v blízkosti domu čp. 53. Socha je orientována východním směrem. Socha stojí na projmutém hranolovém kamenném podtavci. Socha je cenným dokladem drobné sakrální barokní architektury, působivě dotvářející ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Barbory - Kolešov
 socha v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Socha sv. Barbory na reliéfním hranolovém podstavci s věnováním2. Roku 2011 byla i s podstavcem restaurována a rekonstruována a osazena na původní místo. Socha světice zahalená v řasnaté roucho a držící kalich. U jejích nohou hradní věž. Pod sochou podnož s reliéfy Maří Magdalény, sv. Šimona a sv. Trojice. Na soklu věnování a datování...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Barbory-Malešov
 socha v okrese Kutná Hora
Socha sv. Barbory-Malešov (socha)

Socha sv. Barbory. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Cecilie - Náměšť nad Oslavou (socha)

Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v roce 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od roku 1992 nahrazen odlitkem. Socha světice s modelem varhan je oděna v bohatě zřasený šat. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Donáta - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Dyjákovice (socha)

Na oplocené travnaté ploše před vstupem do kostela se nachází socha sv. Donáta. Jde o hodnotné sochařské dílo pozdního baroka. Čtvercová základna s hladkými stěnami je ukončená zvonovnicí, na kterou navazuje tvarovaný sokl s vydutou dolní částí. Sokl je na čelní straně zdoben akantovými rozvilinami, tvořícími rám pro kapit&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Donáta - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Dyjákovice (socha)

Na býv. hřbitově u kostela sv. Archanděla Michaela se nachází socha sv. Donáta, dříve umístěná v polích směrem na Hrádek. Ze čtvercové základny ukončené zaoblenou hranou vyrůstá sokl složený ze dvou přibližně stejných dílů, ukončený vyloženou římsou. Na čelní straně soklu je sekaný kapitální nápis. Na čtvercovém plintu na soklu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Donáta - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
bez fotografie

Barokní pískovcová skulptura sv. Donáta kvalitní regionální kamenosochařské úrovně je nevhodně začleněna do plotu novodobých předzahrádek. Figura světce v životní velikosti je zobrazena v oděvu římského vojáka s vavřínovým věncem na hlavě a mečem v ruce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Donáta - Jaroslavice
 socha v okrese Znojmo
bez fotografie

Kamenná socha v životní velikosti je situována na čtyřbokém podstavci. Na čtvercové základně zapuštěné do země stojí jednou odstupňovaný sokl, jehož spodní hladký stupeň je zakončen zvonovnicí zdobenou akantovými listy. Na zvonovnici navazuje podvalek s reliéfním vejcovcem, z něhož vyrůstá horní díl soklu. Ten je zdoben na třech stranách vystupujíc&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín (socha)

U vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně se nachází socha sv. Filipa Neriho. Čtvercová základna s hladkými stěnami, ukončená zvonovnicovým ústupkem, nese sokl ve spodní části konvexně vydutý, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na soklu spočívá obdélný plint, na čelní straně zdobený kapitálním nápisem, na plintu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Filipa z Neri - Náměšť nad Oslavou (socha)

Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec oděný ve splývané mnišské roucho drží zavřenou knihu opřenou o bok. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Heřmánkovice
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Floriána -  Heřmánkovice (socha)

Barokní socha svatého Floriana byla postavena na křižovatce polních cest v jižní části Heřmánkovic. Ta „Olivětínská“protínala jednotlivé polnosti až do Olivětína a z ní postupně odbočovaly cesty na Benešov. Na podstavci je už nečitelný nápis k jaké příležitosti byla socha postavena a letopočet s iniciálami: 18 JM 11. Na hranolu v horní části je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Floriána - Bavory
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Bavory (socha)

V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovaným, rámem s ujmutými rohy a ve vrcholu oblounovou římsou, nad níž probíhá hladký pás ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na římse spo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Bílavsko pod Hostýnem
 socha v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ve středu návsi obce Bílavsko při vidlici cest mezi vzrostlými stromy umístěna socha sv. Floriána. Socha světce je umístěna na vysokém soklu čtvercového půdorysu na vyzděném základu v okrsku vymezeném kovanou ohradní mříží klasické osnovy s vertikálně řazených prutů, oddělených dvěma horizontálními liniemi. Ve vrcholu jsou zdůrazněny zejména n&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Floriána - Bludov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Floriána - Bludov (socha)

Není známo, kdo, kdy a proč nechal postavit sošku sv. Floriána na horním konci. Ta nebyla dlouho církevně posvěcena, neboť neexistoval fond na její udržování. Až Jan Martinák tento fond založil, a tak byla socha roku 1886 posvěcena. Pískovcová socha sv. Floriána na iónském sloupu. Na kamenné desce soklu je nápis (Svatý Floriáne oroduj za nás), po stran&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Brněnské Ivanovice
 socha v okrese Brno-město
Socha sv. Floriána - Brněnské Ivanovice (socha)

 Socha sv. Floriána pocházející z roku 1749 je umístěna v parčíku na Ivanovickém náměstí. Socha je kulturní památkou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, max - 26,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze