Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Barbory - Bělčice
 socha v okrese Strakonice
Socha sv. Barbory - Bělčice (socha) Uprostřed obce Bělčice, na náměstí J. Kučery se nachází socha sv. Barbory. Socha je situována v ulicové části náměstí, v blízkosti domu čp. 53. Socha je orientována východním směrem. Socha stojí na projmutém hranolovém kamenném podtavci. Socha je cenným dokladem drobn&ea...

obrovský nárůst
Socha sv. Barbory - Kolešov
 socha v okrese Karlovy Vary
Socha sv. Barbory na reliéfním hranolovém podstavci s věnováním2. Roku 2011 byla i s podstavcem restaurována a rekonstruována a osazena na původní místo. Socha světice zahalená v řasnaté roucho a držící kalich. U jejích nohou hradní věž. Pod sochou podnož s reliéfy Maří Magdal&...

mírný pokles
Socha sv. Barbory-Malešov
 socha v okrese Kutná Hora
Socha sv. Barbory-Malešov (socha) Socha sv. Barbory. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Blažeje - Starý Plzenec
 socha v okrese Plzeň-jih
Barokní socha z 2. poloviny 18. století, sokl z r. 1851 (dle datace v nálezové schránce) Plastika s podstavcem stávala v prostoru bývalého středověkého kostela sv. Blažeje (nahrazeného v r. 1702 barokní novostavbou od Jakuba Augustona, počátkem 19. století kostel zbořen a rozebrán na stavební...

mírný pokles
Socha sv. Cecilie - Náměšť nad Oslavou
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Cecilie - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v roce 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od roku 1992 nahrazen odlitkem. Socha světice s modelem varhan je oděna v bohatě zřasený šat. ...

velký nárůst
Socha sv. Donáta - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Dyjákovice (socha) Na oplocené travnaté ploše před vstupem do kostela se nachází socha sv. Donáta. Jde o hodnotné sochařské dílo pozdního baroka. Čtvercová základna s hladkými stěnami je ukončená zvonovnicí, na kterou navazuje tvarovaný sokl s vydutou dolní částí. Sokl je na čeln&iac...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Dyjákovice (socha) Na býv. hřbitově u kostela sv. Archanděla Michaela se nachází socha sv. Donáta, dříve umístěná v polích směrem na Hrádek. Ze čtvercové základny ukončené zaoblenou hranou vyrůstá sokl složený ze dvou přibližně stejných dílů, ukončený vyloženou římsou. Na čelní stra...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Donáta - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Donáta - Hrotovice (socha) Barokní pískovcová skulptura sv. Donáta kvalitní regionální kamenosochařské úrovně je nevhodně začleněna do plotu novodobých předzahrádek. Figura světce v životní velikosti je zobrazena v oděvu římského vojáka s vavřínovým věncem na hlavě a mečem v ruce. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Donáta - Jaroslavice
 socha v okrese Znojmo
Kamenná socha v životní velikosti je situována na čtyřbokém podstavci. Na čtvercové základně zapuštěné do země stojí jednou odstupňovaný sokl, jehož spodní hladký stupeň je zakončen zvonovnicí zdobenou akantovými listy. Na zvonovnici navazuje podvalek s reliéfním vejcovcem, z něhož vyr...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Vykáň
 socha v okrese Nymburk
Socha sv. Donáta stojí na zatravněné ploše v severozápadní části obce. Jedná se o barokní sochu světce z roku 1765, pravděpodobně dílno regionálního sochaře, dotvářející venkovské prostředí.   Na pískovcovém postamentu, skládajícím s...

obrovský nárůst
Socha sv. Donáta na podstavě - Tetín
 socha v okrese Jičín
Skulptura místní provenience s ojedinělým ikonografickým námětem je dokladem barokní sochařské produkce. Dílo patří k souboru soch, které původně ohraničovaly panství Ignáce Falgeho. Sloup se sochou sv. Donáta je situován na malé kruhové návsi obce Tetín. Materiál...

střední pokles
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín (socha) U vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně se nachází socha sv. Filipa Neriho. Čtvercová základna s hladkými stěnami, ukončená zvonovnicovým ústupkem, nese sokl ve spodní části konvexně vydutý, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na soklu spočívá obdéln&yac...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Filipa z Neri - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec oděný ve splývané mnišské roucho drží zavřenou knihu opřenou o bok. ...

střední nárůst
Socha sv. Floriána - Heřmánkovice
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Floriána -  Heřmánkovice (socha) Barokní socha svatého Floriana byla postavena na křižovatce polních cest v jižní části Heřmánkovic. Ta „Olivětínská“protínala jednotlivé polnosti až do Olivětína a z ní postupně odbočovaly cesty na Benešov. Na podstavci je už nečitelný nápis k jaké příležitosti byla ...

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Bavory
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Bavory (socha) V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovaným, rámem s ujmutými rohy a ve vrcholu oblounovou římsou, nad níž probíhá...

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Bílavsko pod Hostýnem
 socha v okrese Kroměříž
Ve středu návsi obce Bílavsko při vidlici cest mezi vzrostlými stromy umístěna socha sv. Floriána. Socha světce je umístěna na vysokém soklu čtvercového půdorysu na vyzděném základu v okrsku vymezeném kovanou ohradní mříží klasické osnovy s vertikálně řazených prutů, oddělen&yac...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Bludov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Floriána - Bludov (socha) Není známo, kdo, kdy a proč nechal postavit sošku sv. Floriána na horním konci. Ta nebyla dlouho církevně posvěcena, neboť neexistoval fond na její udržování. Až Jan Martinák tento fond založil, a tak byla socha roku 1886 posvěcena. Pískovcová socha sv. Floriána na iónském sloupu. Na kamenn&...

střední nárůst
Socha sv. Floriána - Brněnské Ivanovice
 socha v okrese Brno-město
Socha sv. Floriána - Brněnské Ivanovice (socha)  Socha sv. Floriána pocházející z roku 1749 je umístěna v parčíku na Ivanovickém náměstí. Socha je kulturní památkou....

velký pokles
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí (socha) Na návsi na pásu travnaté pochy u silnice se nachází socha sv. Floriána. Na nízké dvoustupňové základně, jejíž horní stupeň je na čelní straně konvexně vydutý stojí dvoustupňový čtyřboký sokl s ujmutými rohy. Dolní třetina soklu je masivnější, m&iacut...

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Chvalovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Chvalovice (socha) Na travnaté ploše v blízkosti kostela se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěn dvojdílný sokl, jehož spodní část má probrané rohy a je ukončena okosenou hranou s ústupky a s oblounovou římsou. Horní díl je ve střední části konk&...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Dalešice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána - Dalešice (socha) Hodnotná pozdně barokní socha sv. Floriána spočívající na bohatě reliéfně zdobeném podstavci s volutami se nachází v zahradě rodinného domu čp. 186. Esovitě prohnutá figura tesaná z mušlového vápence zobrazuje světce v tradičním ikonografickém pojetí. ...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dobré Pole (socha) U silnice na Březí se nachází socha sv. Floriána. Na obdélné základně je umístěn odstupňovaný sokl. Dolní část soklu má hladké stěny a je ukončena ústupkem, na nějž navazuje zvonovnicovou patkou horní část nesoucí na čelní straně nápis (viz níže). Sokl je za...

velký nárůst
Socha sv. Floriána na náměstí Svobody má svůj původ v roce 1863, kdy v obci vypukl velký požár, kterému padly za oběť usedlosti v okolí náměstíčka (Wilpert, Blaschke, Ranosch, Onderka, Hildebrand, Laňka). Byla to velká pohroma, protože tehdy nebyl nikdo pojištěn a ještě neexistovaly organizované has...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Dolní Dunajovice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dolní Dunajovice (socha) V obci na návsi se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěný sokl, jehož dolní část tvoří odstupněný podstavec, jehož horní hrany jsou zaobleny. Na něj nasedá dřík soklu s volutovými křídly zdobenými rytým rámem s ujmutýmy rohy a p...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice (socha) V obci na travnatém pásu u silnice v balustrádové ohrádce půdorysu čtverce se nachází socha sv. Floriána. Uprostřed ohrádky je umístěn dvoustupňový sokl, jehož dolní část je ukončená ústupkem s profilací zvonovnice, na nějž navazuje štíhlejší část na ...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Drnholec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Drnholec (socha) Na ploše vedle kostela Nejsvětější Trojice se nachází socha sv. Floriána dříve umístěná v Dyjské ulici. Na čtvercové základně vyrovnávající terén spočívá mohutný sokl sestávající z patky ukončené profilací zvonovnice, na ní...

střední nárůst
Socha sv. Floriána - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Dyjákovice (socha) Na travnaté oplocené ploše u vchodu do kostela se nachází socha sv. Floriána. Základna obdélníkového půdorysu je ukončena ústupkem profilace zvonovnice, na ni dosedá sokl s volutovými křídly, jehož čelní stranu rámují akantové rozviliny a vnitřní plocha nese n&aacu...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Dyjákovičky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána je hodnotným vrcholně barokním sochařským dílem z druhé čtvrtiny 18. století, umístěným na návsi obce. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdělený na nižší část ukončenou ústupkem zvonovnicové profilace a vyšší část kasulo...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Havraníky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána je hodnotná pozdně barokní sochařská práce ze třetí čtvrtiny 18. století, výrazně doplňující prostranství návsi. Na návsi uprostřed obce se nachází socha sv. Floriána na bohatě zdobeném soklu. Obdélníková základna s hladkými...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Heraltice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána - Heraltice (socha) Pozdně barokní skulptura sv. Floriána kvalitní umělecko-řemeslné úrovně je situována uprostřed parkově upraveného prostranství návsi. Na hranolovém podstavci chráněném balustrovou ohrádkou spočívá životní socha světce v tradičním ikonografickém pojetí. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Hnanice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Hnanice (socha) V obci u mostku přes potok se nachází socha sv. Floriána tvořící protějšek sv. Janu Nepomuckému na druhé straně mostku. Čtvercová základna nese tvarovaný sokl skládající se ze tří konvexně vydutých částí, přičemž prostřední je nejvyšší a vystup...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Horní Věstonice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Horní Věstonice (socha) Na návsi pod lipou ve čtvercové ohrádce se nachází socha sv. Floriána na bohatě členěném soklu. Ohrádka je tvořena nárožními pilíři, jejichž stěny jsou zdobeny vpadlými rámy a ukončeny vyloženou profilovanou římsou, a balustrádou z hranatých kuželek s profilovanou krycí deskou. ...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Hrádek (socha) Na travnaté ploše v obci se ve čtvercové balustrádové ohrádce nalézá socha sv. Floriána. Socha je umístěna na vysokém soklu, opticky členěném na dolní část, kterou kryje balustráda a horní část s volutovými křídly po bocích, opatřenou na čelní straně ...

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána - Hrotovice (socha) Dynamicky pojatá barokní socha sv. Floriána z mušlového vápence je působivě situována ve skupině vzrostlých stromů rostoucích uprostřed polí JV za obcí. Esovitě prohnutá postava světce v životní velikosti je podána v tradičním ikonografickém ztvárnění. ...

mírný nárůst
Socha sv. Floriána - Jaroměřice nad Rokytnou (socha) Barokní plastika sv. Floriána datovaná do r. 1745 je situovaná na náměstí, kde výrazně oživuje okolní prostředí. Mírně podživotní socha světce ztvárněná v tradiční ikonografické kompozici spočívá na reliéfně zdobeném hranolovém soklu s volutovými kř&i...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Jaroměřice nad Rokytnou (socha) Pozoruhodná pozdně barokní skulptura sv. Floriána pocházející z konce 18. století je hodnotným příkladem rustikální sochařské práce lokální provenience. Na reliéfně zdobeném čtyřbokém soklu spočívá poněkud statická figura světce držící p...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Klentnice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Klentnice (socha) Na čtvercové dvakrát odstupňované základně sokl s dvakrát odstupňovanou patkou s okosenými hranami ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně podstavce sochy se v obdélném vpadlém rámu se segmentovým závěrem dochoval devítiřádkový německý nápis ...

mírný nárůst
Socha sv. Floriána - Konice -
 socha v okrese Znojmo
V obci na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Floriána na tvarovaném soklu. Dvoustupňová čtvercová základna nese hranolový sokl opticky rozdělený na dvě části, ukončený vyloženou římsou. Na dolní část s hladkými stěnami navazuje přes pravoúhlý ústu...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)