Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 341-360 z 688 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Nepomuckého - Heřmánkovice (socha)

Klasická socha sv.Jana Nepomuckého je datována rokem 1860. Stojí v rohu pozemku usedlosti č.p.175. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

V obci u mostku přes potok se nachází socha sv. Jana Nepomuckého tvořící protějšek sv. Floriánovi na druhé straně mostku. Čtvercová základna nese tvarovaný sokl skládající se ze tří konvexně vydutých částí, přičemž prostřední je nejvyšší a vystupuje i do šířky z objemu hmoty. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Holubí Zhoř
 socha v okrese Žďár nad Sázavou
Socha sv. Jana Nepomuckého - Holubí Zhoř (socha)

Socha před domem č.p. 5. a hlavní komunikace. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Adršpach (socha)

Socha stojí po levé straně silnice v severní části Horního Adršpachu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kvalitní vrcholně barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, jež stojí na zvýšeném zdobeném podstavci, obklopeném balustrádovým kamenným dvojramenným oplocením a přístupovým schodištěm. Jedná se o významný historický prvek u areálu blízkého kostela. Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Maršov (torzo)

Torzo sochy sv. Jana Nepomuckého zemského patrona z r. 1880, poškozené povodní v r. 1897 je situováno před objektem obecního úřadu v levé opěrné zdi řeky Úpy, cca 70 cm nad její hladinou. Ve sisle lícované zdi složené z lomových nepravidelných kamenů s cementovými spárami je v horní části osazen pískovcový segmentový oblouk s ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Planá
 socha v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století se nachází na náměstí. Na žulovém soklu s volutovými křídly je umístěna socha v obvyklém postoji, poněkud statického dojmu. Ve středu postamentu je vtesána pěticípá hvězda. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hostim
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hostim (socha)

Kvalitní vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého s podstavcem, situovaná na návsi, je hodnotnou drobnou sakrální skulpturou, doplňující sakrální okrsek obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Významná barokní sochařská práce z 1. poloviny 18. stol., která se původně nacházela u mostu přes místní říčku. Socha stojí na kvádrovém trojstupňovém podstavci ohraničeném částečně balustrádovou ohrádkou. Nad sochou ční kovový ochranný přístřešek. Socha sv. Jana Nepomuckého na pilíři je situována u komunikace v N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hraběšice (socha)

Samostatně na okraji louky a u vodního příkopu stojící socha zhotovená z maletínského pískovce, vysoká cca 2,5 m; plint má rozměry 110x100 cm. Na masivním hranolovém hladkém soklu stojí postament se subtilnějším hranolovým hladkým soklem, dřík je na přední straně ozdoben reliéfem jazyka lemovaného svatozáří a obláčky, ř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrádek (socha)

Na travnaté ploše v obci u křižovatky se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha je umístěná na vysokém bohatě tvarovaném soklu, který je chráněn kovovou ohrádkou. Sokl obdélného půdorysu se opticky člení na dvě části. Dolní část má stěny zdobené vpadlými rámy s ornamentálními vzory a je ukončena oblounovou římsou. Horn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice (socha)

Vysoce kvalitní sochařské dílo netradiční ikonografické kompozice je dílem sochaře Kašpara Obera z roku 1735. Sousoší umístěné na hranolovém soklu s volutovými křídly zachycuje sv. Jana Nepomuckého sklánějícího se ke kříži, který mu podává malý putti. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice (socha)

Výtvarně hodnotná barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18 století je osazená na ořímsovaném hranolovém podstavci esteticky dotváří parkově upravené prostranství ulice. Světec oděný v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě svírá v levé ruce velký krucifix. RESTAUROVÁNÍ - 2015 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušov
 socha v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Barokní socha z roku 1751 umístěná J od vsi, při silnici na Horky. Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází přibližně půl kilometru za Hrušovem, po levé straně silnice vedoucí na Horky n. Jizerou, orientovaná čelem k Z. Socha je vymezena 4, do čtverce rozestavěnými pískovcovými patníčky (cca 0.8 m). - materiálem je kámen - pískovec - výška celého díla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušovany nad Jevišovkou (socha)

Na okraji travnaté plochy před hřbitovem se nelézá socha sv. Jana Nepomuckého. Na novodobé čtvercové základně se zvedá čtyřboký sokl, jehož stěny zdobí obdélné vpadliny s ujmutými rohy. Na čelní straně je plocha vpadliny vyplněna reliéfem aliančního erbu. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na soklu, na čtvercovém plintu, spočívá socha sv. Jana ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušovany nad Jevišovkou (socha)

Před hrušovanským hřbitovem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která dříve stávala u cukrovaru. Na novodobé čtvercové základně se zvedá čtyřboký sokl se zvonovnicovou patkou, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Stěny soklu jsou členěny rytým rámem redukovaného kasulového tvaru. Na čelní straně je vpadlý rám stejného tvaru dekorovan&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušovany nad Jevišovkou (socha)

Tradičně ztvárněná socha sv. Jana Nepomuckého s aliančním znakem Michaela Antonína Althana a jeho manželky Marie Františky Esterházy je ukázkou kvalitní vrcholně barokní kamenosochařské práce.Na novodobém masivním čtyřbokém soklu s vyloženou římsou a čelní stranou zdobenou aliančním erbem ze staršího soklu je umístěna socha sv. Jana Nepomucké...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Ivančice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Ivančice (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého z 20. let 18. století, jejímž autorem je třebíčský sochař Štěpán Pagan, stojí na křižovatce cest západně od centra města a je hodnotnou uměleckou památkou barokní doby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jaroměřice nad Rokytnou (socha)

Pozdně barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého doprovázená postavou putta držícího mučednickou ratolest esteticky dotváří prostranství drobného náměstí. Esovitě prohnutá figura světce v životní velikosti je ztvárněna v tradičním ikonografickém pojetí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jaroslavice (socha)

Na zámeckém vrchu u cesty se nachází kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na bohatě zdobeném soklu. Ze čtvercové zapuštěné základny vyrůstá čtyřboký členěný sokl s projmutými rohy. Z hladké patky vyrůstá střední část soklu, nad patkou rozšířená, jejíž čelní stranu pod římsou zdobí alianční erb, pod nímž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, max - 35,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze