Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Sousoší Nejsvětější Trojice - Loket
 sousoší v okrese Sokolov
Sousoší Nejsvětější Trojice - Loket (sousoší) Trojboký vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, jenž nechalo zhotovit město v letech 1717–1719 jako poděkování za odvrácení morové nákazy. Autorem je sochař Johann Karl Stülpl, který zde výrazně uplatnil trojiční symboliku. Je to umělecky hodnotná pr&aa...

velký nárůst
Sousoší Nejsvětější Trojice - Mikulov
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší Nejsvětější Trojice - Mikulov (sousoší) V dolní části náměstí vyniká monumentální barokní sloup – Sousoší Nejsvětější Trojice z let 1723-1724, nazývaný též někdy Morovým sloupem. Stavbu podle výtvarného návrhu A. J. Prennera zadal kníže Walter Xaver z Dietrichsteina kameníkovi Andreas...

obrovský nárůst
Sousoší Nejsvětější Trojice - Náměšť nad Oslavou (sousoší) Ikonograficky bohaté barokní sousoší od Antonína Rigy nechala v roce 1715 postavit manželka tehdejšího majitele panství na paměť ušetření města od morové nákazy. Na soklu s volutovými křídly je umístěna zeměkoule se Svatou Trojicí a postava Immaculaty. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sousoší Nejsvětější Trojice - Pěkov
 sousoší v okrese Náchod
Sousoší Nejsvětější Trojice - Pěkov (sousoší) Sousoší Nejsvětější Trojice je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách.  Sousoší je ohraničeno zábradlím s balustrádami. Sousoší je situováno do středu ohraničeného území čelně směrem k rozcestí. S...

mírný pokles
Trojiční sousoší zhotovené žernovským kameníkem a sochařem Janem Zemanem v r. 1846. Doklad výtvarných schopností místních kameníků. Sousoší Nejsvětější Trojice situováno uprostřed návsi po pravé straně ve směru Železnice-Jinolice, poblíž hasičské zbr...

mírný pokles
Sousoší Nejsvětější trojice tvoří otec, syn a duch svatý. Dílo bylo postaveno v roce 1827 a poté obnovováno v letech 1906, 1927 a 1994....

střední pokles
Sousoší Nejsvětější Trojice - Zákupy
 sousoší v okrese Česká Lípa
Nejcennější sochařskou památkou Zákup je barokní sousoší Nejsvětější trojice na náměstí Svobody z roku 1708. Bylo vytvořeno podle vzoru vídeňského sousoší sochařem a kameníkem Dubkem na objednávku velkovévodkyně Anny Marie Františky z ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sousoší Nejsvětější Trojice - Žatčany
 sousoší v okrese Brno-venkov
Sousoší Nejsvětější Trojice - Žatčany (sousoší) Sousoší Nejsvětější Trojice na návsi v Žatčanech. Velké sousoší pochází z roku 1872 a nese nápis: "Ke cti a chvále Nejsvětější Trojice věnovala Rosálie Hedrichová. Na památku osvobození z poroby dala opravit farnost žatcanská." ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sousoší Nejsvětější Trojice -Židlochovice
 sousoší v okrese Brno-venkov
Sousoší Nejsvětější Trojice -Židlochovice (sousoší) Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice pochází z 18. století a je místěn před budovou Základní školy u cesty ke kostelu povýšení sv. Kříže. ...

střední pokles
Sousoší Panny Marie Immaculaty - Podivín
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší Panny Marie Immaculaty - Podivín (sousoší) Sousoší Panny Marie se svatými na mohutném konvexně tvarovaném soklu z poloviny 18. století. Kvalitní barokní kamenosochařská práce je výrazným kompozičním prvkem náměstí. Sousoší Immaculaty, sv. Floriána a sv. Vendelína je umístěno na mohutném, konv...

mírný pokles
Sousoší Panny Marie Pomocné - Dolní Věstonice (sousoší) Na návsi za kostelem je v ohrádce s balustrádou umístěna socha Panny Marie Pomocné. Čtvercová ohrádka je tvořena nárožními pilíři, jejichž stěny jsou členěny vpadlými rámy a ukončeny vyloženou profilovanou římsou, a kuželkovou balustrádou krytou deskou. V polovině délky desky jsou umís...

střední pokles
Sousoší Piety - Brodce
 sousoší v okrese Jihlava
Sousoší Piety - Brodce (sousoší) Mimořádně hodnotná lidová kamenosochařská práce z roku 1659 s pozdními reminiscencemi typu gotické Piety půvabně zušlechťuje intravilán obce. Hranolový dřík zdobený rytými reliéfy je završen hlavicí s letopočtem a vrcholovým rustikálním sousoším Piety...

obrovský nárůst
Sousoší Piety - Jaroslavice
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší Piety - Jaroslavice (sousoší) Rustikální sochařské dílo z roku 1876 situované v blízkosti silnice na Seefeld - Kadolz. Na subtilní třikrát odstupněné čtvercové základně hranolový sokl ukončený vyloženou profilovanou římsou nese dřík tvaru protáhlého komolého jehlanu, jehož konec je rovněž ukončen vyl...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sousoší Piety - Radnice
 sousoší v okrese Rokycany
Hodnotná raně barokní a typologicky velmi stará plastika sedící Panny Marie s Ježíšem na klíně /na podstavci datace do r. 1639/ podstavec je mladší než sousoší. Dílo patrně bylo v 18. stol. sesazeno na nynějším místě. Mimořádně cenná je míra dochování...

mírný pokles
Sousoší Piety - Rajnochovice
 sousoší v okrese Kroměříž
Osově na vedenou komunikaci od hlavního vchodu na hřbitov je u protější zdi umístěno sousoší Piety. Památka je umístěna na soklu nepravidelného tvaru z nesourodých, z části sekundárně použitých prvků. Tvarová nevyváženost je způsobena umístěním soklu i sochy pod určitým &...

mírný pokles
Sousoší Piety - Šatov
 sousoší v okrese Znojmo
Kvalitní barokní sousoší působivě doplňující prostranství mezi farou a kostelem. Výrazy tváří obou postav výrazně expresivně pojaté, plášť Panny Marie s bohatými drapériemi. V zadní části podstavce sousoší se v rámovaném zrcadle dochoval tř&iac...

mírný pokles
Sousoší Piety - Šatov
 sousoší v okrese Znojmo
Barokní kamenné sousoší Piety - Panny Marie držící v náručí mrtvého Ježíše Krista stojí u silnice na okraji polí mezi vinařskými obcemi Hnanice a Šatov na Znojemsku. Velmi kvalitně do detailu realisticky vyvedené sochařské dílo. Panna Maria má bohatě zřasený...

mírný pokles
Sousoší Piety - Starý Plzenec
 sousoší v okrese Plzeň-jih
Kvalitní, kompozičně mimořádně hodnotná, datovaná vrcholně barokní plastika v dynamickém nekonvenčním pojetí. Materiál: pískovec. Na hranolovém podstavci z omítaných kvádrů profilovaný soklík. Na dolní, nízké hranolové části vpředu vyrytý kryp...

mírný pokles
Sousoší Piety - Strachotice
 sousoší v okrese Znojmo
Pozdně barokní sousoší Piety z roku 1752 se nachází na prostranství před kostelem. Na vysoké zděné čtvercové základně je umístěn hranolový sokl, spodní širší část plynule ustupuje směrem vzhůru k vyššímu hranolovému podstavci zdobenému vpadl&ya...

mírný pokles
Sousoší Snímání z Kříže - Vrbovec
 sousoší v okrese Znojmo
Ke kostelu sekundárně umístěné barokní sousoší. Uvolněný rukopis draperie rouch postav stejně jako figurální anatomické ztvárnění celého výjevu odkazuje na zkušeného sochařského mistra.Na nezdobeném hranolovém podstavci obdélného půdorysu se na oblačn...

velký nárůst
Sousoší sv. Anny a P. Marie - Chvalovice
 sousoší v okrese Znojmo
Barokní sousoší sv. Anny vyučující Pannu Marii z roku 1734 umístěné v obci u křižovatky je cenným příkladem nepříliš rozšířeného ikonografického typu. Na travnaté ploše u rozcestí se nachází socha sv. Anny. Čtvercová základna s okosenými...

mírný pokles
Sousoší sv. Anny Samotřetí - Znojmo
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší sv. Anny Samotřetí - Znojmo (sousoší) Na mohutné čtvercové základně spočívá zvonovitý sokl ukončený vyloženou římsou, nesoucí tvarovaný plint se sousoším sv. Anny Samotřetí. Sv. Anna je usazena na oblačné základně, kterou zdobí andílčí hlavičky. Je oděna do splývavých rouch a vlasy jí kry...

mírný nárůst
Vrcholně barokní sousoší sv. Antonína Paduánského s Ježíškem pocházející z 18. století. Předmětný prvek lze popsat jako sousoší sv. Antonína Paduánského s Ježíškem, které je umístěno na středně vysokém soklu. Sousoší i sok...

velký nárůst
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje - Dolní Dunajovice (sousoší) K jednou odstupňovanému čtyřbokému podstavci s okosenými nárožími přiléhají dvě úzká boční křídla. Na přední i zadní straně podstavce je vpadlý půlkruhově zakončený rám a nad ním dva fasetově vysekané trojúhelníky. Přední rám je vyplněn &scaron...

velký nárůst
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje - Třebíč
 sousoší v okrese Třebíč
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje - Třebíč (sousoší) Výtvarně hodnotné kamenné sousoší sv. Cyrila a Metoděje tvořící výrazný pohledový prvek hlavního náměstí vytvořil v roce 1885 sochař B. Seeling k tisícímu výročí příchodu věrozvěstů (roku 863) na Moravu, podle návrhu L. Šimka. Nadživotní figury světců...

střední pokles
Sousoší sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop - Bykáň
 sousoší v okrese Kutná Hora
Sousoší sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop - Bykáň (sousoší) Sochy dvou významných světců  sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa, umístěné v zahradě kostela. ...

střední nárůst
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (sousoší) Socha světce ve výrazně kontemplativním pojetí pochází z místní dílny I. Lengelachera. Původně byla určena pro blízkou Lednici, v současném umístění před Piaristickým kostelem uzavírá jeho nástupní prostor a vytváří pandant sochařské výzdobě průčel&ia...

mírný pokles
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Počátky
 sousoší v okrese Pelhřimov
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Počátky (sousoší) Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého a dalších světců z let 1717-1720, stojí na Palackého náměstí. Součásti sousoší je i empírová kašna z r. 1838. ...

mírný pokles
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Rožmitál na Šumavě
 sousoší v okrese Český Krumlov
Kamenná památka je podle pramenů z pol. 18 stol. (1733 — 1750) patrně z okruhu českobudějovické dílny Ditrichovy nebo Zinnerovy. Architektura se skládá ze čtyř obvodových schodišťových stupňů, spodního hranolového žulového postamentu ukončeného bohatě profilovanou krycí deskou, s mohutn&yacut...

velký nárůst
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Šatov
 sousoší v okrese Znojmo
Kvalitní ikonograficky bohatá sochařská práce z doby kolem poloviny 18. století. Jedná se o mimořádně bohatý barokní skulpturární celek stojící na prostranství před farou. ...

mírný pokles
Sousoší pochází z roku 1728 a bylo postaveno dle návrhu od J. Riedla. ...

obrovský nárůst
Sousoší sv. Jana Nepomuckého -Stráž
 sousoší v okrese Tachov
Sousoší s andílkem podávajícím kříž, andílkem se zeměkoulí, andílek s visazcím zámkem a beránkem se šestibokou konvexkonkávní balustrádou. Sousoší pochází z roku 1722 od sochaře Ondřeje Artschlaga. Nachází se pod farním kostelem s...

mírný pokles
Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly - Mnichovo Hradiště (sousoší) Mimořádně hodnotný skulpturální doplněk blízkého zámeckého areálu pocházející z počátku 18. století.  Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou se nachází v blízkosti zámku, u jiřního rohu zámeck&ea...

velký nárůst
Sousoší sv. Jana Nepomuckého s putti - Olbramovice (sousoší) Hodnotná kamenosochařská práce z roku1720 s ikonograficky náročnějším pojetím. Významná památka a dominanta prostranství obce. ...

obrovský nárůst
Sousoší sv. Josefa a Marie - Židlochovice
 sousoší v okrese Brno-venkov
Sousoší sv. Josefa a Marie - Židlochovice (sousoší) Sousoší sv. Josefa a Marie je situováno v parčíku v blízkosti kostela povýšení svatého kříže. ...

mírný pokles
Sousoší sv. Josefa s Ježíškem - Tasov
 socha v okrese Žďár nad Sázavou
Sousoší sv. Josefa s Ježíškem - Tasov (socha) Vysoce kvalitní sochařská práce Alexandra Jelínka z r. 1728 je výrazně esteticky začleněná v lesnaté krajině při silnici do Kamenné. Dynamicky pojatá barokní skulptura spočívající na hranolovém ořímsovaném soklu zobrazuje sv. Josefa s Ježíškem v náručí. ...

velký nárůst
Památka stojí na volném prostranství na ostrohu mezi silnicemi, pod vzrostlými stromy a skládá se ze tří kamenných stojících figurálních soch, umístěných na kamenné architektuře. Sousoší pochází z roku 1733. Jedná se o trojici kamenných v&aacu...

mírný pokles
Sousoší sv. Rodiny - Budišov
 sousoší v okrese Třebíč
Sousoší sv. Rodiny - Budišov (sousoší) Umělecky hodnotné barokní sousoší sv. Rodiny datované v chronogramu do roku 1730 je dílem velkomeziříčského sochaře Alexandra Jelínka. Dynamicky pojaté skulptury v podživotní velikosti jsou osazeny na mohutném tvarovaném podstavci s volutovými křídly. Sousoší v rekonstrukci ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)