Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Sochařská výzdoba mostu - Jaroměřice nad Rokytnou (sochy) Barokní skulpturální soubor vysoké kamenosochařské kvality zdobící nároží silničního mostního tělesa je dílem třebíčského sochaře Štěpána Pagana z 20. let 18. stol. Jednotlivá ikonograficky bohatě komponovaná sousoší jsou osazena na hranolových soklec...

střední pokles
Sochy čtyř Herkulů - Olomouc
 sochy v okrese Olomouc
Sochy čtyř Herkulů - Olomouc (sochy) Číslo na seznamu kulturních památek: 13542/8-3539 ...

střední nárůst
Sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje - Buchlovice
 sochy v okrese Uherské Hradiště
Dvojice barokních kamenných skulptur z poloviny 18. století byla vytvořena pro výzdobu kostela sv. Petra a Pavla v Brně. Do Buchlovic byly převezeny v roce 1910. Skulptury tvoří sochy světců, původní sokly a hranolové novodobé podstavce. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Prokopa: Socha, orientovaná čelem k východu, stojí na popsaném podstavci na nízkém původním hranolovém soklíku ve tvaru čtvercového deskového plintu při západním okraji silnice. V čelní stěně dříku pilíře je zasazena mladší obdélná žulová n&...

velký nárůst
Šolcova kalvárie u kostela - Božanov
 sousoší v okrese Náchod
Šolcova kalvárie u kostela - Božanov (sousoší) Monument je situován ve svahu na travnaté ploše pod kostelem nedaleko silnice. Vyhotoven je z místního pískovce. Celek stojí na dvou pískovcových deskách. Horní deska tvoří základnu skulptury. Navazující podstavec je vůči dvěma postranním pilířům předsazený. V dolní...

střední nárůst
Soubor 6 soch světců - Klenová
 sochy v okrese Klatovy
Soubor 6 soch světců - Klenová (sochy) Galerie šesti barokních plastik z 2. pol. 18. stol., sochy původně umístěny v Bystřici nad Úhlavou, poblíž zámku, na protilehlé straně silnice naproti bráně s věží. V současnosti dočasně umístěny na druhém nádvoří hradu Klenová. 1) socha sv. Anny, 2) socha sv. Walburgy, 3) socha sv. Josefa, 4) soch...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Soubor soch na Vysoké cestě - Manětín
 sochy v okrese Plzeň-sever
Vynikající barokní plastiky z dílny Josefa Herschera a jeho okruhu z let 1728-1734. Součást originálního architektonického řešení galerie kolem Vysoké cesty. 1) sv. Josef 2) sv. Anna 3) sv. Fabián 4) sv. Šebestián 5) sv. Rosalie 6) sv. Roch 7) Ecce Homo 8) P. Maria Bolestná (Mater Dolorosa) ...

mírný pokles
Sousoší - Červené Pečky
 sousoší v okrese Kolín
Sousoší - Červené Pečky (sousoší) Sousoší Panny Marie s andílky na naměstí. ...

mírný pokles
Sousoší - Řetová
 sousoší v okrese Ústí nad Orlicí
Sousoší - Řetová (sousoší) Sousoší se nachází v horní části hřbitova obce Řetová. Na kamenném podstavci je osazena destička s textem: "Jesus dixit" "Ego sumresurrectio" "et vita." "Io 1125" ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Sousoší Aeneas a Anchises - Vranov nad Dyjí
 sousoší v okrese všechny regiony
Po pravé straně vstupního schodiště do zámku je umístěno, na mohutném hraholovém soklu nahoře ořímsovaném, sousoší Aenea vynášejícího svého otce Anchisa z hořící Tróje. Jde os ochařsky mimořádně hodnotné sousoší od sochaře Lorenze Mattie...

obrovský nárůst
Sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého - Přestavlky
 sousoší v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kvalitní sochařsko-kamenická práce z roku 1742 zachycující sv. Jana Nepomuckého v běžném, byť méně se vyskytujícím ikonografickém zobrazení, v přítomnosti andělů. Autorství spojováno s dílnou Mielnických. Sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého je nese...

střední pokles
Sousoší Cyrila a Metoděje - Stračov
 sousoší v okrese Hradec Králové
Sousoší je umístěno po levé straně vstupu do kostela sv. Jakuba. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sousoší Hérakles a Antheus - Vranov nad Dyjí
 sousoší v okrese všechny regiony
Po levé straně vstupního schodiště do zámku je umístěno, na mohutném hraholovém soklu nahoře ořímsovaném, sousoší Hérakla zápasícího s Antheem. Jde o mimořádně hodnotné barokní sousoší sochaře Lorenza Mattiolliho, které vytváří spolu s p...

obrovský nárůst
Sousoší hrochů - Škrdlovice
 socha v okrese Žďár nad Sázavou
Sousoší hrochů - Škrdlovice (socha) Sousoší dvou hrochů v kašně s vodotrysky najdete v obci Škrdlovice před hotelem U Hrocha. Velice poutavým směrem se ubral mladý umělec Michal Olšiak před několika lety, kdy poprvé začal krášlit krajinu v okolí Žďáru nad Sázavou zajímavými poněkud bizarními a monumentální...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Sobotín
 sousoší v okrese Šumperk
Sousoší Kalvárie -  Sobotín (sousoší) Jde o netradičně komponované polorustikální sousoší autora místní provenience. Samostatně situované sousoší tvořené ze samostatně stojícího kříže a dvou soch, zhotovené z maletínského pískovce, vysoké cca 550 cm (kříž) a cca 400 cm (sochy). Samostatně stoj&i...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Dobřichovice
 sousoší v okrese Praha-západ
Sousoší Kalvárie je kvalitním uměleckořemeslným dílem z doby kolem roku 1760. Je situováno při rozcestí ulic Pražské a Karlické, SZ od zámku. Podstavec se sochou a přilehlý pozemek je ohrazen novodobou mřížkou. Odstupněný mramorový podstavec je ukončený profilovanou římsou. Na č...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Dolní Olešnice
 sousoší v okrese Trutnov
Pozdně barokní sousoší vytvořené v regionální dílně. Příklad barokního zásahu do krajiny. Zlidovělá kamenická práce představující Krista na kříži, Marii a Jana Evangelistu. Sousoší je situováno před branou ohradní zdi kostela. Na podložce složené ze ...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Hovězí
 sousoší v okrese Vsetín
Sousoší Kalvárie stojí u silnice na Janovou (z konce 18. století) ...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Jasenice
 sousoší v okrese Třebíč
Sousoší Kalvárie - Jasenice (sousoší) Krucifix z r. 1933 situovaný při cestě ke kostelu je působivě doplněn do podoby kalvárského sousoší dvojicí rustikálních skulptur od místního sochaře Přichystala. Sokl s rytým nápisem nese kamenný kříž s korpusem a podživotní sochy sv. Jana a P. Marie. ...

velký nárůst
Sousoší Kalvárie - Jihlava
 sousoší v okrese Jihlava
Sousoší Kalvárie - Jihlava (sousoší) Pozdně barokní kalvárská skupina situovaná u kostela sv. Jana Křtitele je dílem jihlavského sochaře J. Prchala z roku 1791. Expresivně pojatý skulpturální soubor zobrazuje nepříliš obvyklou kompozici, kde Ukřižovaného Krista doprovází postavy dvou lotrů. ...

velký nárůst
Sousoší Kalvárie - Libchyně
 sousoší v okrese Náchod
Sousoší je umístěno přes cestu od kapličky iu domu č.p. 4 ...

mírný pokles
Sousoší kalvárie - Libědice
 sousoší v okrese Chomutov
Pískovcová plastika kříže s korpusem a u jeho paty klečící Máří Magdalenou, situovaná na podstavci se sochami Panny Marie a sv. Jana a s figurálními reliéfy na stěnách, jež je umístěn na dalším trojbokém podstavci zdobeném volutami, pochází z r. 1738...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Šléglov
 sousoší v okrese Šumperk
Hodnotné polorustikální klasicistní dílo s barokními reminiscencemi – nádherný krajinotvorný prvek umístěný u zaniklé cesty. Samostatně v polích stojící sousoší zhotovené z maletínského pískovce, asi 500 cm vysoké, plint má rozměr...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Velké Losiny
 sousoší v okrese Šumperk
Sousoší Kalvárie - Velké Losiny (sousoší) Rustikální dílo autora místní provenience – památka na morovou epidemii, která postihla Losiny v letech 1714-1715. Samostatně mezi dvěma stromy stojící sousoší Kalvárie zhotovené z krupníku, vysoké asi 700 cm, betonový základ má rozměry 225x220 cm. Na dvoustupňov&y...

střední pokles
Sousoší Kalvárie - Vikýřovice
 sousoší v okrese Šumperk
Sousoší Kalvárie - Vikýřovice (sousoší) Kvalitní datované sochařské zpracování ikonograficky častého námětu s prvky lidového umění, s bohatou výzdobou a nápisy je dokladem tehdejšího výtvarného i náboženského cítění. Sousoší z pískovce stojí ve středu obce při křižovatce hlav...

obrovský nárůst
Sousoší Kalvárie - Žerotín
 sousoší v okrese Olomouc
Sousoší Kalvárie - Žerotín (sousoší) Sousoší Kalvárie se nachází na konci vesnice po pravé straně silnice směrem na Hnojice. Jedná se o kamenný kříž s korpusem Krista, který je osazen na bohatě tvarově členěném podstavci se sochami P.Marie a sv.Jana Evangelisty. Střední část podstavce je bohatě zdobena po stranách volutami, z čeln&iacu...

velký nárůst
Sousoší Kalvárie - Žerotín
 sousoší v okrese Olomouc
Sousoší Kalvárie - Žerotín (sousoší) Sousoší ukřižování, z roku 1838, je památka místního významu. Kamenný kříž s korpusem Krista se nachází ve středu vesnice, před bytovkou č. 8 a odbočkou z hlavní silnice na Újezd. Sousoší je v mechanicky ve špatném stavu, havarijní je stav břevna kříže a po...

mírný pokles
Sousoší Kalvárie - Znojmo
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší Kalvárie - Znojmo (sousoší) Ve svahu v Karolíniných sadech je situováno sousoší Kalvárie, původně umístěné u kostela sv. Alžběty, skládající se z jednotlivých samostatných soch – Krista na kříži, lotra po pravici na kříži, lotra po levici na kříži, Panny Marie, Máří Magdaleny a sv. Jana Evange...

mírný nárůst
Sousoší Kalvárie - Zvole
 sousoší v okrese Šumperk
Sousoší Kalvárie - Zvole (sousoší) Pískovcové sousoší Kalvárie z roku 1840 zdobil reliéf sv. Františka. Sousoší bylo přemístěno s původního místa v jižní části katastru Zvole ke kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie. ...

velký nárůst
Sousoší Krista s Pannou Marií - Kroměříž
 sousoší v okrese Kroměříž
Sousoší Krista s Pannou Marií - Kroměříž (sousoší) Kamenné sousoší pocházející z roku 1696, původně situované u bývalého františkánského kláštera, v roce 1952 přenesené na zatravněnou plochu v ulici Chobot. Skulptura sestává z mohutného podstavce, korunovaného sochami Ježíše Krista a Panny Marie.Kvali...

mírný pokles
Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií se nachází na travnaté ploše u kostela. Obdélná základna s ujmutými rohy, ukončená zvonovnicovou profilací nese sokl se stlačenými volutovými křídly, zdobenými po bocích kanelováním. Čelní strana soklu nese...

velký nárůst
Kvalitní barokní sousoší Loučení Krista s Pannou Marií doplňující soubor drobných sakrálních děl v příhraniční krajině mezi Šatovem a Hnanicemi. Sousoší stojí jihovýchodně od Hnanic, v blízkosti státní hranice. Sousoší Loučení Kr...

mírný pokles
Sousoší Nejsvětější Trojice - Chlum
 sousoší v okrese Karlovy Vary
Sousoší Nejsvětější Trojice na vysokém podstavci, které nechali zřídit v roce 1836 manželé Georg Adam a Theresia Leissovi na okraji svého pole. Sousoší tvoří postavy Boha Otce a Krista sedící na zeměkouli. Dobrá práce místní kamenické dílny vyloženě lidov&ea...

mírný pokles
Sousoší Nejsvětější Trojice - Adamov
 sousoší v okrese České Budějovice
Barokní sloup s obrazem sv. Trojice. V patě sloupu na podstavci vlevo socha sv. Víta, vpravo sv. Floriána, uprostřed socha Immaculaty. Kolem sousoší je balustrová ohrádka. O vzniku adamovského pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice informuje stručný zápis ve farní pamětní knize...

mírný pokles
Sousoší Nejsvětější Trojice - Hořepník
 sousoší v okrese Pelhřimov
Velice působivé kvalitní barokní sochařské dílo Trůnu milostí z r. 1708 umístěné na mohutném zděném soklu s obrazem sv. Jana Nepomuckého představuje vysoce hodnotnou památku zušlechťující prostranství před kostelem. Volutový podstavec je zdoben erby. ...

velký nárůst
Sousoší Nejsvětější Trojice - Jindřichův Hradec
 morový sloup v okrese Jindřichův Hradec
Sousoší Nejsvětější Trojice - Jindřichův Hradec (morový sloup) Sousoší Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí P. Marie) na Náměstí Míru pochází z let 1764-1766 a postavil je dačický sochař Matouš Strahovský. Dvacet metrů vysoký sloup je typickým produktem baroka, jeden z mnoha tzv. mariánských sloupů (morových), stavěných s podporou...

mírný nárůst

    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)