Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 555 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha)

Výrazně kontemplativní pojetí sochy sv. Jana vytvořil sochař Ignác Lengelacher, jenž zpodobil světce v niterném pohroužení a současně s pevným adoračním pohledem na kříž s korpusem Krista podpíraný andělem. Podle dedikačního nápisu byla statue vztyčena roku 1746 z vůle Kryštofa Artingera, kterého s jejím autorem, Ignácem Lengelacherem, spojoval společný bavorský...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha)

V nice na nároží domu č.p. 181 v ulici generála Svobody je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Horní oblouk niky je zdůrazněn úzkou plechovou stříškou dekorovanou motivy obloučků. Na hranolové (pravděpodobně čtvercové) základně konicky se zužující patka soklu, jehož hmota je více než z poloviny skryta v architektuře domu. Čelní strana soklu je zdobena vpadlými zrcadly s konk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého u domu Vídeňská 847/41 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti s andělem u nohou stojící na čtyřbokém kasulovém soklu. Kamenosochařská práce z první třetiny 18. století je dokladem kultu světce a důležitým prostorotvorným prkem. Kvalitní sochařská práce z 20. let 18. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kvalitní sochařská práce pochází z dvacátých let 18. století. Je to hodnotná barokní skulptura s chronogramem a sekundárně přidělanou postavičkou putta,a jde o výrazný prvek v parku. Na čtvercové základně hranolový profilovaný sokl s rytými pravoúhlými vpadlinami s vyžlábnutými rohy. Na přední straně soklu minuskulní chrongramn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mirošov
 socha v okrese Jihlava
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mirošov (socha)

Rustikálně pojatá barokní socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z první poloviny 18. století výtvarně dotváří prostředí návsi před kostelem. Na čtyřbokém soklu s rytými rámy spočívá značně disproporční postava světce v obvyklém ikonografickém ztvárnění. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Dynamicky pojatá socha světce v kontrapostu z 2. poloviny 18. století, spočívající na mohutném kamenném podstavci. Materiál pískovec. Kamenný podstavec sousoší je osazen na mohutné široké základně čtvercového půdorysu. Před tímto postamentem se nachází menší a nižší kvádr tvořící předstupeň. Vlastní ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Močidlec
 socha v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého byla zhotovena z pískovce v roce 1831 (podle nápisu na podstavci). Je ztvárněna v tradičním provedení v mírně podživotní velkosti. Materiálem je středně zrnitý arkózovitý pískovec pravděpodobně místní provenience. Na hranolovém soklu ukončeném vyloženou římsou stojí na nižším krychlovém podstavci s konkávně ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Postavu světce odlila blanenské slévárna a socha byla umístěna u rybníčku v obci. Její posvěcení se uskutečnilo 29. června 1901. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Výtvarně hodnotná pozdně barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého je na volutovém podstavci datována do roku 1767. Životní postava světce ztvárněná v tradičním ikonografickém pojetí spočívá na oblačné základně zdobené okřídlenými andílčími hlavičkami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Myslůvka (socha)

Vysoce kvalitní barokní skulptura tvoří spolu se sousední sochou sv. Antonína působivý celek. Světec oděný v obvyklé kanovnické roucho objímá levicí kamenný kříž s mučednickou ratolestí a v pravici spuštěné podél těla drží zavřenou knihu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Náměšť nad Oslavou (socha)

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého situovaná v ulici Zámek je datovaná nápisem na bocích hranolového soklu do 20. let 18. století. Světec oděný v obvyklé kanovnické roucho s bohatě řasenou draperií přidržuje pravicí kovový kříž, levice spočívá na hrudi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Náměšť nad Oslavou (socha)

Barokní plastika zřízená nákladem faráře J. X. Prokeše v roce 1703 je situovaná v místě bývalé hráze zaniklého rybníka Křížek. Nadživotní socha světce v typickém kanovnickém rouchu stojí na vysokém hranolovém soklu zdobeném plastickou kartuší s nápisem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Náměšť nad Oslavou (socha)

Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec v obvyklém kanovnickém rouchu s biretem na hlavě drží v ruce kříž opřený o hruď. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Odrovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Odrovice (socha)

Hodnotná skulptura z roku 1772 od moravského sochaře Ondřeje Schweigla s architektonicky zajímavě utvářeným soklem s kamennou balustrovou ohrádkou. Drobný objekt je ukázkou barokní kamenosochařské produkce a dokladem kultu světce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pavlov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pavlov (socha)

Ve výklenku kostela se nachází socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném soklu. Sokl předstupuje před rovinu fasády rozšířenou patkou a římsovou hlavicí. Na čelní straně je vyrytý kapitální nápis. Na soklu spočívá socha sv. Jana Nepomuckého na nízkém čtvercovém plintu. Světec, zobrazený v mírném kontrapostu s uvolněnou levou nohou,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podivín
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podivín (socha)

Rokoková sochařská práce z třetí čtvrtiny 18. století, oživující přilehlé prostranství. Na čtvercové dvoustupňové podnoži je mohutný hranolový podstavec s hranolovou základnou se splavelem, hranolovým dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným. Dřík je členěn mělkými pravoúhlými vpadlými rámy. Na čelní straně je n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pohořelice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pohořelice (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti na čtyřbokém soklu z první třetiny 18. století. Je důležitým dokladem kultu světce a příkladem barokní kamenosochařské produkce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Police nad Metují (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha stojí v ohybu cesty u kamenné balustrády, tvořící původně zábradlí mostu nad náhonem. Na masivním třídílném soklu, jehož střed je vyvýšený, stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Osa figury je esovitá, hlava se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, max - 28,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze