Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 648 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého v klasickém ztvárnění stojí na hranolovém podstavci s reliéfním nápisem a datací 1705. Donátorkou byla hraběnka Maria Anna Metternich-Winneburg von Beilstein. Kamenná socha světce v majestátním postoji, s křížem v náručí a s kovanými železnými atributy, svatozář s hvězdičkami a palmová mučedn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Barokní kamenná socha světce s putti (jeden dnes schází) z roku 1756. Sousoší stojí na bohatě členěném a zdobeném podstavci s reliéfní kartuší s chronogramem a latinským nápisem.Regionální sochařská práce výborné úrovně. Svým atypickým pojednáním je ojedinělá v celé oblasti. Na bohatě členěné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Socha je situována necelý 1 km severovýchodně od intravilánu Louňovic, těsně u severního konce mostu přes Blanici. Plnoplasticky pojednaná socha, vytesaná z červeného pískovce, je vyvedena v mírně nadživotní velikosti v tradičním postoji. Materiálem profilovaného podstavce je zřejmě žula. Na stěnách dříku jsou ryté rámce s vykrojenými rohy. Na západn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno
 socha v okrese nezařazeno
bez fotografie

Socha z roku 1728 má zaoblený sokl, na jehož přední stěně je nápisová kartuše s datací. Světec je zobrazený tradičním způsobem, výraznými prvky je zvlněný dolní okraj rochety a pravá ruka, držící biret. Provedení sochy má dobrou uměleckou kvalitu. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na kamenné desce s širším horním okrajem,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Socha sv. Jana Nepomuckého - Manětín
 socha v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Na trojbokém vysokém a bohatě zdobeném soklu postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Transfer z vojenského prostoru Doupov. Dobrá pozdně barokní práce neznámého sochaře z okolí Karlových Varů. U silnice proti kostelu sv. Barbory stojí žulová plastika světce v životní velikosti. Na vysokém tříbokém pískovcovém hranolovém soklu s volutovými kř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Socha českého zemského patrona, kanovníka vyšehradského, pravděpodobně vznikla v letech 1738-1747. Podstavec zdobí z čelní stěny dříku alianční erby pána z Unwerthu a jeho manželky Terezie, rozené Malovcové z Malovic. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Moravské Budějovice (socha)

Pozdně barokní skulptura světce v životní velikosti s typickými atributy je provedena z mušlového vápence. Plastika spočívající na kamenném soklu s rytou datací 1796 je osazena na jihovýchodním nároží mostního zábradlí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Osvětimany
 socha v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kamenná skulptura sv.Jana Nepomuckého pochází z roku 1731 a je situovaná ve středu obce Osvětimany. Na jednostupňové čtvercové základně stojící čtyřboký sokl, ve spodní části polštářovitě vypouklý. Stěny soklu členěny rytými rámy redukovaného kasulového tvaru. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž je tvarovaná pod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Socha je umístěna před domem č.p. 41 a v blízkosti zámku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rešice (socha)

Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Rouchovany
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rouchovany (socha)

Hodnotná barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století výrazně oživuje prostor hlavního náměstí. Sousoší zobrazující světce v modlitebním gestu s postavou andílka po svém boku spočívá na hranolovém soklu chráněném balustrádovou ohrádkou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rybníky (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého obvyklé ikonografie z 1. poloviny 18. století je umístěna na mladším klasicistním soklu (patrně z roku 1805). Historická kamenná skulptura je dokladem dobové kamenosochařské práce a důležitým drobným sakrálním prvkem v obci. Skulptura náročnějších forem s ojedinělým staročeským nápisem dotváří prostran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Pískovcová socha světce v tradičním oděvu spočívá na jednoduchém hranolovém soklu s výrazně přesahující římsou. Sv. Jan Nepomucký je zpodoben v esovitém kontrapostu s uvolněnou pravou nohou a jeho vznik je možné datovat na počátek 18. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Stálky (socha)

Sochařsky kvalitní vrcholně barokní skulptura i podstavec jsou hodnotnou kulturní památkou a dominantou prostoru návsi obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Strenice
 socha v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Barokní socha z poloviny 18. století. Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází ve středu obce při silnici za mostkem na levém břehu potoka před požární zbrojnicí. Pískovcová socha světce, celková výška asi 4 m. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Velké Losiny (socha)

Po dva roky 1734–1735 je v účtech za kamenné skulptury uváděn opavský sochař Jan Jiří Lehner, autor šesti soch alegorií v zámeckém parku, z nichž se čtyři  sochy alegorie Čtyř ročních dob nedochovaly ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Umělecky hodnotná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721 esteticky dotváří parkově upravené prostranství náměstí. Figura světce v životní velikosti ztvárněná v tradičním ikonografickém pojetí je osazena na čtyřbokém soklu s tesaným reliéfem erbu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Voznice
 socha v okrese Příbram
bez fotografie

Barokní ikonograficky nezvyklá kvalitní barokní skulptura v méně obvyklém zobrazení klečícího světce. Časově lze sochu vročit do 1. poloviny 18. století. Socha, orientovaná čelem k východu, stojí při jv. cípu Velkého rybníka u mostku přes rybniční výpusť na vysokém srázném skalnatém břehu pod dnešní úrovní silnice...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Adamov
 socha v okrese České Budějovice
bez fotografie

Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého je situována v centru obce, na křižovatce průjezdné ulice Rudolfov – Hůry s místní komunikací, její přední strana je obrácena k jihu. Vztyčena byla v roce 1755. Socha je umístěna na kamenném profilovaném podstavci, celková výška sochy s podstavcem dosahuje výšky 291 cm. V roce 1965 byla opravena a v roce 1966 odbo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 33,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze