Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Josefa - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Pískovcová plastika světce s Ježíškem v náručí a držícího lilii pochází z 1. poloviny 18. století. Stojí v kontrapostu na odstupňovaném hranolovém soklu s římsovou hlavicí, ozdobeném kartušemi. ...

mírný pokles
Socha sv. Josefa s Ježíškem - Dukovany
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Josefa s Ježíškem - Dukovany (socha) Barokní plastika vysoké výtvarné úrovně situovaná naproti zámku je dílem sochaře Kašpara Obera z roku 1737. Mírně nadživotní socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí spočívá na náročně tvarovaném podstavci s nárožními volutami zdobenými andí...

mírný pokles
Socha sv. Josefa s Ježíškem - Heřmánkovice (socha) Socha sv. Josefa s Ježíškem je zlidovělý klasicismus pocházejíci z roku 1890. Stojí na pozemku místní usedlosti č.p.165.   ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hodnotné pozdně barokní sochařské dílo z doby po roce 1740. Původně byla součástí výzdoby zámeckého parku v Tvoršovicích. Zřejmě si sochu objednali Radečtí z Radče, kteří statek drželi do roku 1765 a zvelebovali "nový zámek". Socha sv. Josefa některými rysy připomíná d&ia...

mírný pokles
Socha sv. Juda Tadeáše - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Juda Tadeáše - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

střední nárůst
Socha sv. Kajetána - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na most. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec v kanovnickém rouchu má pravici odtaženou od těla, levicí přidržuje u boku knihu. ...

velký pokles
Socha sv. Kiliána - Přeštice
 socha v okrese Plzeň-jih
Barokní plastika, z r. 1784 (chronogram na podstavci) Socha sv. Kiliána, patrona města Přeštice přemístěna včetně soklu do lapidária městského úřadu. Na místě původním, na přeštickém náměstí stojí na původních kamenných stupních replika podstavce, soklíku a sochy, profil...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Leonarda - Klentnice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Leonarda - Klentnice (socha) V obci sekundárně umístěná ikonograficky méně obvklá barokní skulptura z druhé poloviny 18. století. Na travnatém pásu u silnice v obci se nachází socha sv. Leonarda, stojící dříve u staré polní cesty z Pavlova do Mikulova, kde je dodnes umístěný původní so...

velký pokles
Socha sv. Leopolda - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec v rytířském brnění s pláštěm drží model kostela a opírá se o žerď praporce. ...

střední nárůst
Socha sv. Linharta - Lužec nad Cidlinou
 socha v okrese Hradec Králové
Socha sv. Linharta - Lužec nad Cidlinou (socha) Kamenná socha sv. Linharta. ...

střední pokles
Socha sv. Linharta – Mladějov
 socha v okrese Jičín
Socha sv. Linharta se nachází po pravé straně vstupu na hřbitov ve výklenku hřbitovní zdi. Pochází z r. 1773, jak uvádí datace na zadní straně podstavce. Linhart je původně francouzský světec, patron vězňů a zajatců, ochránce rolníků, dobytka a koní, těhotných žen ad. Celá plastika je ...

mírný pokles
Socha sv. Marka - Dolní Dunajovice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Marka - Dolní Dunajovice (socha) Za obcí u polní cesty se nachází socha svatého Marka. Na čtvercové základně tvořené kamennou dlažbou stojí kamenný sokl na půdorysu trojúhelníka s okosenými vrcholy, který je opticky rozdělený na jednoduchou podstavu, dvoudílný dřík a římsu. Dolní čás...

střední pokles
Socha stojící poblíž rozcestí tří polních cest u lesíka, na rozhraní polních tratí Přední Muší hájky a Zolos, asi 750 metrů východně od centra obce v akátovém porostu. Kamennou sochu sv. Marka se lvem a podstavcem nechali v létě 1887 postavit brat...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Marka - Stěžery
 socha v okrese Hradec Králové
Socha sv. Marka stojí na místě, kde se křižují cesty k Hřibsku a k Těchlovicím. Kdysi zde stával původně dřevěný kříž, který byl v roce 1873 zničen bleskem. ...

mírný pokles
Socha sv. Martina - Manětín
 socha v okrese Plzeň-sever
Na konkávně vydutém hranolovém podstavci s římsou stojí socha světce v životní velikosti. Průměrná pozdně barokní plastika od Václava Ondřeje Herschera. V parčíku na konci městečka na čtvercové desce, zasazené do terénu je osazen hranolový sokl. Z něj vyrůstá třikrát odstupněný...

mírný pokles
Socha sv. Mikuláše - Perná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Mikuláše - Perná (socha) Socha sv. Mikuláše pochází ze zbořené barokní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce nad obcí Perná. Tuto sochu vystavěl na své náklady na nejvyšším místě kraje rolník Antonín Wolf. Roku 1798 byla slavnostně požehnána mikulovským děkanem...

mírný pokles
Socha sv. Mikuláše - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Socha sv. Mikuláše je umístěna na severní straně kostela sv. Václava. Je to jedna ze soch svezená z různých míst Šluknova. ...

mírný pokles
Socha sv. Ondřeje - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec oděný v bohatě zřasený šat drží břevno kříže ve tvaru X umístěné za jeho zády. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Pavla - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Pavla - Hrádek (socha) Socha sv. Pavla od sochaře Schweigela je součástí sochařské výzdoby brány v ohradní zdi kostela v Hrádku. Je umístěná na pravé straně trojúhelníkového štítu brány. Světec je zobrazen jako straší muž s bohatým plnovousem, oděný do přepásaného sp...

střední pokles
Socha sv. Pavla - Náměšť nad Oslavou
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Pavla - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v roce 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od roku1992 nahrazen odlitkem. Světec oděný v mírně zřasený splývavý šat má pravici odtaženou od těla. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Petra - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Petra - Hrádek (socha) Socha sv. Petra od sochaře Schweigela je součástí sochařské výzdoby brány v ohradní zdi kostela. Socha je umístěn na levé straně trojúhelníkového štítu brány. Světec je zobrazen jako starší muž s vlnitými vlasy a kratším plnovousem. Je oděný do splýva...

střední nárůst
Socha sv. Petra - Náměšť nad Oslavou
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Petra - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec stojící na skalisku je oděný v mírně zřasený šat. Ruce sepjaty před tělem. ...

mírný pokles
Socha sv. Prokopa - Police nad Metují
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Prokopa - Police nad Metují (socha) Socha sv. Prokopa je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha svatého Prokopa je zabudována do balustrády, která byla původně součástí zábradlí mostu nad náhonem. Má masivní třídílný sokl, ve středu je vyv&yacut...

mírný pokles
Socha sv. Prokopa - Staré Sedlo
 socha v okrese Písek
Socha sv. Prokopa na architektonizovaném podstavci se nachází uprostřed obce Staré Sedlo, na náměstí. Socha je situována uprostřed náměstí na travnatém prostranství. Socha je pohledově velmi exponovaná a tvoří významný architektonický a urbanistický prvek v obci. Památkov...

mírný pokles
Socha sv. Raimunda - Manětín
 socha v okrese Plzeň-sever
Za kostelem sv. Barbory při silnici na Plzeň, stojí na dvakrát odstupněném soklu hranolový podstavec. Na jeho čelní straně je znak abatyše Marie Gabriely Lažanské. Stojící postava světce v biskupském rouchu a s mitrou na hlavě. Pravou rukou žehná, v levé drží měšec. Na nohou leží pouta. Datov...

velký nárůst
Socha sv. Rocha - Bludov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Rocha - Bludov (socha) Kopie sochy sv. Rocha umístěná na iónském sloupu, stojí na levé straně cesty vedoucí na Zámeček (Trhovici) č.p. 2981. Podle historického průzkumu se jedná o nejstarší venku stojící kamennou sochu v šumperském okrese, na celé Moravě je údajně podobných soch pou...

střední pokles
Socha sv. Rocha - Dalešice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Rocha - Dalešice (socha) Umělecky hodnotná pozdně barokní socha sv. Rocha osazená na kasulovitě vydutém podstavci je situována na severním okraji obce. Dynamicky pojatá figura doprovázená psem zachycuje světce jako poutníka s holí v ruce a obnaženou morovou ránou na noze. ...

střední pokles
Socha sv. Rocha - Hevlín
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Rocha - Hevlín (socha) Socha sv. Rocha z roku 1832 v parku před kostelem je ukázkou raně klasicistní kamenosochařské práce. Socha byla vystavena jako upomínka na cholerovou epidemii. Pilíř s okosenými hranami stojí na čtyřboké základně, v jeho horní části je na čelní straně nápis lemovaný římsami. Pil&iacut...

střední pokles
Socha sv. Rocha - Hořovice
 socha v okrese Beroun
Hodnotná vrcholně barokní skulptura, pravděpodobně z dílny Matyáše Bernarda Brauna, která v té době pracovala při sochařské výzdobě čestného dvora a zahrady Nového zámku v Hořovicích.  Socha, orientovaná čelem k severu, stojí v parčíku proti škole při úpatí s...

velký nárůst
Socha sv. Šebestiána - Račice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Šebestiána - Račice (socha) Hodnotná barokní plastika sv. Šebestiána datovaná do doby kolem r. 1730 je citlivě zasazena do malebné pohledové scenérie venkovského prostředí. Socha osazená na mohutném soklu zachycuje světce v jeho typické póze, uvázaného u sloupu a probodaného šípy. ...

mírný pokles
Socha sv. Šebestiána - Třebíč
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Šebestiána - Třebíč (socha) Barokní skulptura sv. Šebestiána, která původně zdobila jednu ze tří kašen na hlavním náměstí, je v současnosti umístěna u kostela sv. Martina. Výtvarně působivou sochu světce v doprovodu dvou andílků vytvořil místní sochař Štěpán Pagan v roce 1730. ...

obrovský nárůst
Soubor dvou soch z mušlového vápence tvoří socha sv. Šebestiána a sousoší sv. Anny na plintech. Původně stály na hřbitově u kostela sv. Jiří. Jedná se o hodnotnou barokní sochařskou práci, zařaditelnou do okruhu Gottfieda Fritsche (1706-1750, Tovačov). ...

střední pokles
Socha sv. Tekly - Podivín
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Tekly - Podivín (socha) Barokní socha sv. Tekly neobvyklé ikonografie stojící na čtyřbokém soklu s bočními volutovými křídly. Kvalitní datovaná kamenosochařská práce z roku 1751 výraznou mírou obohacuje prostranství u kostela. Na čtvercové podnoži hranolový podstavec s čtvercovou základnou, hra...

obrovský nárůst
Socha sv. Terezie - Náměšť nad Oslavou
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Terezie - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světice v rouchu s plachetkou na hlavě drží otevřenou knihu. U nohou sedí puttu. ...

velký pokles
Socha sv. Trojice - Bludov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Trojice - Bludov (socha) Kamenný sloup se sochou Nejsvětější Trojice stojí na severní straně kostela. Sloup původně stával u kostelíčka, ale v polovině 19. století byl převezen a postaven u farního kostela. Na zadní straně podstavce je uveden rok 1850 a dále barvou namalován nápis (Obnoven r. 1914 Jiří Gottwald Litovel). ...

střední pokles
Socha sv. Trojice - Šardice
 socha v okrese Hodonín
Socha sv. Trojice z r. 1920 před domem č. 243. Nápis „Svatá Trojice jeden Bože, smiluj se nad námi“. V zadní části sochy je napsáno „Nákladem Jana Novotného – 1920“. ...

mírný nárůst
Socha sv. Urbana - Cvrčovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Urbana - Cvrčovice (socha) Socha sv. Urbana životní velikosti na odstupňovaném soklu situovaná na prostranství před hřbitovem. Drobný objekt je výrazným prostorotvorným prvkem a ukázkou kamenosochařské produkce z roku 1750. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)