Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1961-1980 z 1983 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zámek - Meziříčí
 zámek v okrese Tábor
bez fotografie

Pseudorenesanční zámek pravděpodobně vybudoval baron Jan Nádherný, který od roku 1819 vlastnil obec. V roce 1921 od něj objekt koupil velkostatkář Havlík z nedalekých Drhovic. Využíval ho jako své sídlo. Po roce 1945 byly prostory využívány pro obchod, hostinec nebo klubovnu Českého červeného kříže. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Tvrz - Dřevěnice
 tvrz v okrese Jičín
bez fotografie

V regionu ojediněle dochovaná zděná patrová budova tvrze ze 16. století, přestavěná na sýpku. Doklad transformace obytné budovy malého šlechtického sídla po ztrátě původní funkce. Areál bývalého dvora a pivovaru je situován uprostřed obce, na SV straně stojí dvoupatrová budova bývalé tvrze, na JZ straně dvora se nachází polopatrov&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zámek - Polní Voděrady
 zámek v okrese Kolín
bez fotografie

Nejstarším známým předchůdcem zámku byla renesanční tvrz ze 70. let 16. století, k níž náležel poplužní dvůr, ležící jižně od dnešního zámku (pravděpodobně se jedná o objekt ev. č. 1, stojící mimo plochu památky). V polovině 17. století se stal vlastníkem tvrze tehdejší hejtman kouřimského kraje Jan Burian Slavíkovec ze S...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Staňkovice
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Zámeček byl postaven v 19. století jako to jednopatrová budova s menší vížkou. Po roce 1945 prostory využíval zemědělský podnik. Po roce 1990 začala budova i sousední areál chátrat. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zámek Konecchlumí
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Původní tvrz byla přestavěna na zámek. Dnešní prostá stavba o třech křídlech byla kolem poloviny 18. století klasicistně upravena a tím zanikla někdejší renesanční a ranně barokní podoba. V 70. letech 20. století byl zámek opraven a sloužil jako rekreační zařízení. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví a je včetně parku nepřístupný....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Němčice
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

Zámek vznikl úpravou původní renesanční tvrze a dodnes se z ní dochovaly valené klenby v přízemí. Na přelomu 17. a 18. století byl objekt barokně přestavěn, přičemž uvnitř vzniklo široké trojramenné schodiště a fasáda zdobená štuky. K zámku přiléhá volně přístupný park. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Tvrz Krčohrad - Štěchovice
 tvrz v okrese Strakonice
bez fotografie

Vrcholný středověk K tvrzišti v poloze Krčohrad nejsou známy žádné písemné zprávy. Štěchovice se poprvé připomínají k roku 1408, kdy jako odúmrť po zemanovi Janovi připadly královské komoře a ves je připojena k panství hradu Kašperk. V roce 1584 získává Štěchovice rod Boubínských z Újezda, kteří si na V okraji vsi buduj&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Medlešice
 zámek v okrese Chrudim
bez fotografie

Barokní zámek Medlešice se nachází na místě původní tvrze ze 16. století, kterou přestavěli ve 20. letech 18. století. Budova má obdélníkový půdorys s vystupujícím východním bočním křídlem. Budovu kryje mansardová střecha. Součástí zámku je kaple a volně přístupný park se vzácnými dřevinami. V současnosti se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kladno
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Dnešní podoba barokního zámku z roku 1705 je dílem K. Dienzenhofera. Ten jej stavěl podle představ břevnovských benediktýnů, kterým nevyhovoval starý zchátralý renesanční objekt. Je to patrová trojkřídlá budova na půdorysu písmene U, s věžičkou uprostřed středního traktu a slepými arkádami v nádvoří. Současné muzejní expozice přib...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Žďár nad Sázavou
 tvrz v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Tvrz vznikla kolem roku 1300 v souvislosti s lokací města, jehož majitelem byl zdejší klášter. Založil ji hamerník Kuncman, pravděpodobně první rychtář města. Ve 14. století se vystřídalo v jejím držení ještě několik hamerníků, od konce 14. století se stala obydlím městských rychtářů. Tvrz byla ve 2. polovině 15. století přestavěna v pozdně gotickém s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek - Pielgrzymowie-Polsko
 zámek v okrese * Polsko
bez fotografie

mírný pokles
Svobodné Hamry
 zámek v okrese Chrudim
bez fotografie

Patrový objekt obdélného půdorysu pochází ze 17. století, kdy jej nechal postavit Václav Josef Kapoun ze Svojkova. Po požáru roku 1894 byl novobarokně upraven. Po 2. světové válce zámek určitý čas využíval zemědělský podnik, v 70. letech 20. století přešel po do správy Skanzenu Vysočina. Budovu obklopuje rozsáhlá zahrada. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Svinaře
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Zámek ve dvoře poplužního dvora nechal vystavět Antonín Maschek z Maasburgu v r. 1766. Koncem 19. století za držení rodem Bachofenové z Echtu prošel objekt dalšími stavebními úpravami, kdy bylo přistavěno nové zámecké křídlo a severní obdélníková budova. Z této doby také pochází současný vzhled fasády. Po roce 1945 prosto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Štiřín
 zámek v okrese Praha-východ
bez fotografie

Jméno Štiřína, dnes části obce Kamenice, je doloženo od roku 1395 ve jméně (predikátu) Havla či Chvala ze Štiřína, jméno obce se pak vyskytuje řadu století v podobě Stiřín, později též Stiřím, Štiřím. Na místě dnešního zámku byla počátkem 15. století vystavěna tvrz, kde roku 1562 nocoval císař Maxmilián II. při cestě na korunovaci za ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hradiště - Bystřice pod Lopeníkem
 hradiště v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

mírný pokles
Starý zámek Branky
 zámek v okrese Vsetín
bez fotografie

Zámek vznikl barokní přestavbou původní renesanční tvrze v 18. století za Locknerů z Locknenau. Je to patrová obdélná budova s mansardovou střechou. Dnes v budově sídlí obecní úřad. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Stránecká Zhoř
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Dispozičně velmi cenný renesanční zámek přestavěný z gotické tvrze se dochoval v téměř autentické podobě. Jednopatrový zámek uzavřené čtyřkřídlé dispozice s nárožními válcovými věžemi evokujícími pevnostní ráz stavby je v daném regionu zcela ojedinělý. Jako panské sídlo Stránecká Zhoř sloužila do roku 1729, pot&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Starý hrad Vlašim
 hrad v okrese Benešov
bez fotografie

Pseudogotický romantický hrad je jednou ze dvou dochovaných staveb původního parku. Hrad byl větší, ale v 19. století došlo ke stavebním úpravám a stavba byla zmenšena. V roce 2005 byl částečně opraven a nyní je zde umístěna expozice o historii zámeckého parku. Objekt je možné navštívit jak v rámci komentované prohlídky parkem, ta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jinonický zámek
 zámek v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Raně barokní zámek, který po konci třicetileté války založil Pavel Michna z Vacínova. V roce 1685 byl areál velkostatku přestavěn. Poté byly v roce 1815 J. A. Schwarzenbergem provedeny klasicistní úpravy. Nad vstupem do dvora se dochoval i znak jeho rodu. Po roce 2000 došlo v bývalé zámecké zahradě k výstavbě bytových domů, zároveň byly k bytovým účel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Jde o terénní pozůstatky středověkého panského sídla v dominantní poloze, zvolené později pro stavbu kaple. Tvrz je doložena k r. 1318, dobyta a vypálena roku 1467 vojskem Jindřicha Münstrberského, zanikla vypálením roku 1620 císařskými vojáky, kaple barokní z 2. poloviny 18. století Na výrazném pahorku v záhybu cesty nad Mlýnským rybní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, max - 100,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze