Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1961-1980 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zřícenina hradu Šember
 zřícenina v okrese Kolín
bez fotografie

Při stavbě ochranného hrádku založeného mnichy skalického kláštera byly využity pozůstatky staršího hradiště z 8. stol. V r. 1452 je již uváděn jako pustý.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zřícenina hradu Tetín - Tetín
 hrad v okrese Beroun
bez fotografie

Lomem poškozené zříceniny hradu u stejnojmenné obce na vysoké ostrožně nad Berounkou. Zprávy o něm jsou jen kusé, prvé pocházejí z 2. pol. 13. stol.; podle archeologického průzkumu hrad patrně královského založení vznikl kolem pol. 13. stol. Během vlády Václava II. byl hrad přestavěn pro potřeby přemyslovských levobočků. Jedním z nich byl zemský notář a ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zřícenina Landek
 zřícenina v okrese Ostrava-město
bez fotografie

Hradní návrší je význačnou geologickou lokalitou, kde až na povrch vystupují uhelné vrstvy. Bylo osídleno již v mladším paleolitu lovci mamutů. Na přelomu 8. a 9. století hradiště pravděpodobně kmene Holasiců. V polovině 13. století vznikl v místech hradiště gotický hrad plnící funkci pohraniční pevnosti proti tíšenskému knížectví. Náležel teprve králi Přemyslu Otakaru II., v roce 1269 zřejmě přešel do majetku opavského knížete Mikuláše I., zakladatele opavské větve Přemyslovců, jimž náležel do ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zřícenina Pětipsy
 zřícenina zámku v okrese Chomutov
bez fotografie

Původní tvrz byla založena ve 14. století za Bedřicha z Egrberku. Kolem roku 1560 za Hrobčických byla renesančně rozšířena a nakonec v 17. století za Thunů zcela přestavěna v barokní zámek. Další úpravy proběhly koncem 19. století za Gustava Hodka.Po 2. světové válce zámek pro své potřeby využíval zěmědělský podnik, který se výrazně podepsal na jeho s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zřícenina proboštství - Velíz
 zřícenina v okrese Beroun
Zřícenina proboštství - Velíz (zřícenina)

První kapli na Velízi nechal vystavět Přemyslovský kníže Jaromír roku 1003. V roce 1037 daroval kníže Břetislav I. Velíz Řádu sv. Benedikta, který zde zřídil poustevnu a počátkem 14. století vybudoval proboštství. To zaniklo při husitském tažení na Točník a Žebrák v roce 1425. Dnes z něj spatříme již jen zbytky obvodových zdí, jejichž část je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zřícenina Rýzmburk
 zřícenina hradu v okrese Náchod
bez fotografie

Založen kolem roku 1300 pány erbu třmene, jimž patřil až do počátku 15. století Po roce 1544 přestavěn renesančně Bernardem Žehušickým z Nestajova, opuštěn kolem roku 1600; z velké části rozebrán při stavbě ratibořického zámku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zřícenina Šebín
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
bez fotografie

Založen zřejmě na konci 13. století, připomínán až roku 1350 za Jana ze Šebína, pak patřil Ronovcům, kteří hrad roku 1415 prodali Zajícovi z Hazmburka a hrad byl opuštěn. Drobné zbytky náspů hradu a hradiště, které mu předcházelo....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zřícenina tvrze - Štěměchy
 tvrz v okrese Třebíč
Zřícenina tvrze - Štěměchy (tvrz)

První zpráva o tvrzi ve Štěměchách sice pochází až z r. 1378, ale vznikla asi dříve jako sídlo vladyků ze Stěměch. Ve zmíněném roce ji Jan Tluksa postoupil Hechtu z Rosic. Hechtové z Rosic vlastnili zboží až do poloviny 15. století. Před r. 1409 Hynek z Valdštejna tvrz pobořil, za což jej Vznata Hecht z Rosic pohnal před soud. Tvrz ještě za Hechta byla však zřejmě obnovena, protože ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zřícenina Vlčinec
 zřícenina v okrese Náchod
bez fotografie

Hrádek snad vznikl po roce 1341 k ochraně klášterního újezda, roku 1406 byl již opuštěn. Malá plošina se stopami čtvercové věže je na opyši i proti šíji opevněna 2 příkopy....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zřícenina vodní tvrze Milotička
 zřícenina tvrze v okrese Ostrava-město
Zřícenina vodní tvrze Milotička (zřícenina tvrze)

Tvrz postavili Donátové z Velké Polomi, doložena  byla rokem 1486 pod názvem Milotička. V roce 1573 za Pražmů z Bílkova byla renesančně přestavěna a v roce 1685, kdy ji získal velehradský klášter, změněna v úřední budovu. V roce 1702 získal tvrz rod Vlčků (Wilczků) z Dobrozemice a sloužila jako úřední a hospodářská budova. Na konci 18. století byla změněna v sýpku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zřícenina zámečku Zásadka
 zřícenina v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Původní tvrz byla  v 15. století přestavěna na zámek, který ale v 19. století vyhořel a jeho zkáza byla rychlá. Prostranství hradu je vyčištěno od náletových dřevin a za pěkného počasí je zde pěkný výhled na okolí. Ze zámku se dochovalo vysoké zdivo renesančního paláce, pozůstatky objektu a obvodového zdiva. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zřícenina zámku Dubenec
 zřícenina zámku v okrese nezařazeno
bez fotografie

mírný pokles
Ľubovnianský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
bez fotografie

[SK] Hrad v Starej Ľubovni je jedným z pôvodných hraničných hradov na severe bývalého Uhorska.Jeho základy sú z konca 13.storočia a až v 14. storočí sa spomína mohutná ústredná veža s opornými múrmi. Dnes tu má sídlo a svoje expozície vlastivedné múzeum, v podhradí je situované príťažlivé múzeum ľudovej architektúr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Řepice
 tvrz v okrese Strakonice
bez fotografie

Tvrz s hospodářským zázemím byla vystavena asi v průběhu 14. století, poté rozšířena v 16. století a po roce 1620 postupně pustla. Dochovaly se jen její zbytky (bašty, zdi, zahrada), které byly pohlceny zástavbou. Bašty mají renesanční původ.  Tvrz vyrostla při starém vladyckém statku asi v průběhu 14. století. Písemné prameny dokládaj&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Řepín
 zámek v okrese Mělník
bez fotografie

Postaven byl v 19. století na místě středověké tvrze....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Říčany
 hr v okrese Brno-venkov
bez fotografie

obrovský nárůst
Říčany
 zřícenina hradu v okrese Praha-východ
Říčany (zřícenina hradu)

Hrad postaven v letech 1260 - 1270 Ondřejem, synem Petra z Všechrom. Jeho vnuk Oldřich z Říčan byl v letech 1309 - 1325 nejvyšším zemským sudím. V majetku Říčanských do roku 1420, kdy obležen Pražany a dobyt. Po husitských válkách již nebyl obnoven a počátkem 16. století byl opuštěn....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Řimice
 tvrz v okrese Olomouc
Řimice (tvrz)

Tvrz postavili pravděpodobně v 2. polovině 14. století Pluhové z Nesovic (v okolí tvrze byl objeven klenák s erbem Pluhů). V 15. století náležela vladyckému rodu užívajícímu přídomku z Řimic. V 2. polovině 15. století zpustla, roku 1495 ji získali páni z Vlašimi. V 16. století však byla obnovena v renesančním slohu jako obytná budova největší poddanské usedlosti ve vsi. Ves byla z počátku rozdělena na dvě části a každá měla svého majitele. Větší část vsi (24 domů) patřila až do zrušení poddanst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Řisuty
 zřícenina tvrze v okrese Kladno
bez fotografie

Zachovány valy a příkopy po tvrzi ze 14. století. Po bitvě u Lipan tvrz marně obléhalo panské vojsko. Zpustla koncem 15. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze