Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 1968 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Třeboň
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Třeboň (zámek)

Na místě severního křídla dnešního zámku stával hrádek landštejnských Vítkovců, přestavěný ve 14. století Rožmberky. V roce 1482 tu vyrostlo nové hradní stavení, roku 1522 přistavěna boční křídla. Další přístavby a přestavby změnily objekt na jednoduchý renesanční zámek. Po požáru roku 1562 postavil A. Ericer jz. trakt a jižní věž s vjezdem do vnitřního zámeckého nádvoří. D. B. Cometa vybudoval v letech 1599 - 1602 za Petra Voka z Rožmberka, který si Třeboň zvolil za sídlo, jv. část objektu. Com...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Dubenec – Kozamberk
 zaniklý hrad v okrese Trutnov
bez fotografie

Terénní pozůstatky po hrádku nebo tvrzi na Zámeckém vrchu jižně od Dubence. Vznikl ve 14. stol., r. 1441 byl dobyt zemskou hotovostí a následně zanikl; jeho majitelé přenesli své sídlo do vsi. Dochovaly se reliéfní zbytky zástavby a opevnění (příkop, val). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký pokles
Hrad Pernštejn - Nedvědice
 hrad v okrese Brno-venkov
Hrad Pernštejn - Nedvědice (hrad)

Pernštejn je jednou z nejlépe dochovaných goticko-renesančních pevností Evropy. Hrad pocházející z poloviny 13. století byl sídlem pánů z Pernštejna, kteří měli ve znaku zubří hlavu s kruhem v nozdrách. Tento rod hrál dlouhá staletí důležitou roli v politickém dění českého království. Původní raně gotický hrad byl několikrát přebudován, v 15. století bylo vystavěno mohutné pozdně gotické opevnění, jež odolalo i obléhání Švédů za třicetileté války a patří mezi nejrozsáhlejší v Čechách. V první po...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
83 %
velký nárůst
Vranov - Pantheon
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou
Vranov - Pantheon (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu Vranov stojí na Vranovském hřebeni nad Malou Skálou na Jablonecku v Libereckém kraji. Hradiště je dnes protkáno spoustou cestiček, doplněných schody a můstky. Přístupná je i nejvyšší skála s křížem – odtud se otvírá krásná vyhlídka. Návštěvníci si mohou prohlédnout zbytky zdiva i skalní světničky, mo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
stgnace
Osov
 zámek v okrese Beroun
Osov (zámek)

Na místě, kde je dnes zámek, stávala od počátku 15. století tvrz, která často měnila majitele. V roce 1677 ji koupili Kaunicové, kteří ji nechali zbořit a Jan Adolf Kaunic tu v letech 1728-1737 nechal vystavět barokní zámek. Na místě nynější fary severně od zámku byly v roce 1858 při upravování parku nalezeny základy někdejšího dvora. Tam, kde je nyní hlavní vchod do parku (směrem k Osovci), stávala kdysi věž. Když byla v roce 1864 zbořena, našel se v její báni krátký spisek, v němž se udává, ž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední nárůst
Jánský Vrch - Javorník
 zámek v okrese Jeseník
Jánský Vrch - Javorník (zámek)

Zámek Jánský Vrch, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem a svým umístěním spadá do nejsevernějšího cípu severomoravského kraje, téměř na hranice s Polskem. Je obklopen svahy Rychlebských hor, přecházejících do Vi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
velký nárůst
Mydlovary
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
Mydlovary (zřícenina hradu)

Na místě hradu stálo prehistorické hradiště a středověká ves Mydlovar. Hrad byl na jejím místě založen v 1. polovině 13. století Sezemou z Kostomlat. Dědictvím přešel v polovině 14. století v držení pánů z Častolovic. Počátkem 15. století v majetku pánů z Kunštátu, roku 1420 dobyt králem Zikmundem. V 2. polovině 15. století obýván pány z Poděbrad a v 1. polovině 16. století Bedřichem z Donína, jemuž byl hrad roku 1547 zkonfiskován. Královská komora nechala hrad zpustnout, od roku 1561 uváděn jak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední pokles
Potštejn
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Potštejn (zámek)

Zámek v pozdně barokním slohu byl postaven v letech 1749-1755, v přilehlém parku jsou vzácné dřeviny. Při hledání pokladu bylo nalezeno pečetidlo s letopočtem 1731 dokládající, že Potštejn byl městečkem s vlastním znakem a pečetí. Naproti zámku je římskokatolická fara s dvouramenným schodištěm. Zámek otevřen pro veřejnost, k shlédnoutí historické interiéry s použitím původního nábytku a obrazů šlechtických rodů Chamaré a Dobřenských. Návštěvníci se mohou také těšit na nově zrekonstruovaný mramo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední nárůst
Lemberk
 zámek v okrese Liberec
Lemberk (zámek)

Zámek Lemberk - stojí na návrší nad údolím Panenského potoka u vsi Lvová, nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho předchůdcem byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy. Název hradu, jehož existence je poprvé doložena v roce 1244, byl odvozen z rodového znaku Ma...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
CENA OD
70
mírný nárůst
Kunětická Hora
 zřícenina hradu v okrese Pardubice
Kunětická Hora (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na dominantní kupě nedaleko Pardubic. Počátky hradu nejsou zcela jasné, založen zřejmě na přelomu 13. a 14. století, upravený počátkem 16. století Vilémem z Pernštejna, na osamělém vyvřelém kopci v polabské rovině. Je dokladem vrcholného vývoje středověkého hradu v českých zemích, s reprezentativní rezidencí majitele panství. V r. 14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst
Troja
 zámek v okrese Praha hl.m.
Troja (zámek)

Barokní zámek vybudovaný v letech 1679-1705 hrabaty ze Šternberka, ve své době sloužil jako letní sídlo s poměrně příznivou orientací místností (obytné pokoje na severu, spojovací chodby na jih). Vlastníci se střídali poměrně často. Jednu dobu zámek vlastnila i Marie Terezie. Po vzniku ČSR byl zámek věnován státu. R. 1989 dostala zámek do užívání Národní galerie. Ta zámek zpřístupnila veřejnosti a umístila zde expozici obrazů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst
Hluboký
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Hluboký (zřícenina hradu)

Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem získal roku 1351 král Karel IV. Věnoval ho svému bratrovi – markraběti Janu Jindřichovi. Majitele měnil ještě několikrát – 1382 jej získali páni z Kravař a poté roku 1418 Tvorkovští z Tvorkova. V této době zde byla husitská posádka napadající Olomouc, což bylo důvodem obležení roku 1426. Hrad byl ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
Jesenec
 zámek v okrese Prostějov
Jesenec (zámek)

Tvrz zde vznikla na počátku 17. století. V roce 1690 získal Jesenec zábrdovický klášter. V roce 1711 v místě tvrze postaven patrový barokní zámek, sloužící jako letní rezidence. Na jeho stavbu měl snad vliv architekt J. Santini. Po zrušení kláštera v roce 1784 se vystřídalo několik majitelů. Od roku 1933 sloužil sociálním účelům. Patrová obdélníková budova s bohatě členěnou fasádou jižním průčelí, k němuž vede dvouramenné schodiště. Chodbou připojen k zámku kostel. Na severní straně vestavěno d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
Nový hrad u Kunratic
 zřícenina hradu v okrese Praha hl.m.
Nový hrad u Kunratic (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu, postaveného králem Václavem IV. v l. 1411-12 na ostrožně u dnešních Kunratic (část Prahy 4). Král zde často pobýval a 16. 8. 1419 zemřel. Krátce poté byl r. 1421 hrad dobyt a vypálen husity. Až 5 metrů vysoké zdi se dochovaly do 19. stol., kdy byly poškozeny lomem a r. 1881 majitelem panství strženy, aby nelákaly návštěvníky, kteří v okolí plašili zvěř. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
mírný nárůst
Ronov hrad - Adamov
 hrad zaniklý v okrese Blansko
Ronov hrad - Adamov (hrad zaniklý)

Ronov je zřícenina hradu nacházející se na ostrohu kopce nad řekou Svitavou u Adamova v nadmořské výšce 388 metrů nad mořem . Zachovány jsou zbytky základového zdiva a soustava menších valů opevnění, které leží v nevýrazném výběžku do záhybu silnice mezi Adamovem a Útěchovem. První historická zmínka je z roku 1364, kdy Čeněk Krušina z Lichtenburku datuje listinu „na Ronově, našem novém hradě“; poté se o Ronově píše, přestože nebyl ještě roku 1369 dokončen. Zpráva z roku 1369 je také posle...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
obrovský nárůst
Čechy pod Kosířem
 zámek v okrese Prostějov
Čechy pod Kosířem (zámek)

Tvrz doložena roku 1359, zanikla v 15. století. V 2. polovině 16. století postavil Matyáš z Hartinkova novou renesanční tvrz. V 2. polovině 17. století zde žili Skrbenští z Hříště, ti byli posledními majiteli z domácí šlechty. V letech 1707-1716 byli majiteli Lichtensteinové a v období 1708-1716 byla tvrz přestavěna na čtyřkřídlý barokní zámek. Od roku 1768 do roku 1943 náležel původně portugalskému rodu Sylva-Taroucca, kdy zemřel poslední majitel František Arnošt. Ervín Sylva-Taroucca nechal v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední nárůst
Budenice
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Výstavba reprezentativního sídla začala poblíž původní tvrze v 80. letech 17. století a byla dokončena v roce 1694. Součástí výstavby bylo i založení francouzské zahrady, bažantnice a hospodářských budov. Současná podoba zámku pochází pravděpodobně z let 1795-96, kdy byli majiteli Kinští. Ti nechali přistavět další dva trakty a zámeckou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
obrovský nárůst
Ostromeč
 zřícenina hradu v okrese Příbram
bez fotografie

Zříceniny hradu na konci dlouhého ostrohu vytvořeného údolím Vltavy a potokem Mastníkem, naproti Živohoště. Hrad pravděpodobně ze 14. stol. se poprvé připomíná patrně r. 1369, na poč. 15. stol. byl již zpustlý; uvádí se r. 1419, kdy se v okolí odehrála bitva. Po obsazení husity r. 1424 byl obnoven, r. 1435 jej oblehla zemská hotovost. Husitská posádka se po více než dvou měsících vzdala a hrad byl vypálen a rozbořen. Znovu se však dočkal obnovy r. 1450 a marně jej dobývala vojska Jiřího z Poděbr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký pokles
Konopiště
 hrad, zámek v okrese Benešov
Konopiště (hrad, zámek)

Hrad Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.  Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou &Scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
střední pokles
Landštejn
 hrad v okrese Jindřichův Hradec
Landštejn (hrad)

Hrad Landštejn, jak již napovídá název, byl pomezní pevností na neklidné českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska. Podle staršího názoru byli jeho staviteli rakouské rody hrabat z Raabsu a Zöbingu, Nejnovější archeologické výzkumy této lokality však nepochybně prokázaly, že starší rakouský hrad byl situován v dnešní vesnici Pomezí naproti Landštejnu a zachovala se z něj dodnes část románského kostela. Landštejn jako královský hrad spadal pod správu moravských Přemyslovců. Kdy...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
střední nárůst


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze