Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 1977 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Charvátská Nová Ves - Apollonův chrám (zámek)

Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Kdysi stál kousek odsud Chrám Múz, který zdobila sochařská díla sochaře Josefa Kliebera. Když byl Chrám Můz zrušen, byly sochy převezeny do nově postaveného zámečku zasvěcenému antickému bohu Appolonovi.  Chrám boha slunce pochází z roku 1817 a je dílem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
CENA OD
25
mírný pokles
Dubenec – Kozamberk
 zaniklý hrad v okrese Trutnov
bez fotografie

Terénní pozůstatky po hrádku nebo tvrzi na Zámeckém vrchu jižně od Dubence. Vznikl ve 14. stol., r. 1441 byl dobyt zemskou hotovostí a následně zanikl; jeho majitelé přenesli své sídlo do vsi. Dochovaly se reliéfní zbytky zástavby a opevnění (příkop, val). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
obrovský nárůst
Hrad Pernštejn - Nedvědice
 hrad v okrese Brno-venkov
Hrad Pernštejn - Nedvědice (hrad)

Pernštejn je jednou z nejlépe dochovaných goticko-renesančních pevností Evropy. Hrad pocházející z poloviny 13. století byl sídlem pánů z Pernštejna, kteří měli ve znaku zubří hlavu s kruhem v nozdrách. Tento rod hrál dlouhá staletí důležitou roli v politickém dění českého království. Původní raně gotický hrad byl několikrát přebudován, v 15. století bylo vystavěno mohutné pozdně gotické opevnění, jež odolalo i obléhání Švédů za třicetileté války a patří mezi nejrozsáhlejší v Čechách. V první po...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
83 %
střední pokles
Osov
 zámek v okrese Beroun
Osov (zámek)

Na místě, kde je dnes zámek, stávala od počátku 15. století tvrz, která často měnila majitele. V roce 1677 ji koupili Kaunicové, kteří ji nechali zbořit a Jan Adolf Kaunic tu v letech 1728-1737 nechal vystavět barokní zámek. Na místě nynější fary severně od zámku byly v roce 1858 při upravování parku nalezeny základy někdejšího dvora. Tam, kde je nyní hlavní vchod do parku (směrem k Osovci), stávala kdysi věž. Když byla v roce 1864 zbořena, našel se v její báni krátký spisek, v němž se udává, ž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední pokles
Jánský Vrch - Javorník
 zámek v okrese Jeseník
Jánský Vrch - Javorník (zámek)

Zámek Jánský Vrch, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem a svým umístěním spadá do nejsevernějšího cípu severomoravského kraje, téměř na hranice s Polskem. Je obklopen svahy Rychlebských hor, přecházejících do Vi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední pokles
Vranov - Pantheon
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou
Vranov - Pantheon (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu Vranov stojí na Vranovském hřebeni nad Malou Skálou na Jablonecku v Libereckém kraji. Hradiště je dnes protkáno spoustou cestiček, doplněných schody a můstky. Přístupná je i nejvyšší skála s křížem – odtud se otvírá krásná vyhlídka. Návštěvníci si mohou prohlédnout zbytky zdiva i skalní světničky, mo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední pokles
Mydlovary
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
Mydlovary (zřícenina hradu)

Na místě hradu stálo prehistorické hradiště a středověká ves Mydlovar. Hrad byl na jejím místě založen v 1. polovině 13. století Sezemou z Kostomlat. Dědictvím přešel v polovině 14. století v držení pánů z Častolovic. Počátkem 15. století v majetku pánů z Kunštátu, roku 1420 dobyt králem Zikmundem. V 2. polovině 15. století obýván pány z Poděbrad a v 1. polovině 16. století Bedřichem z Donína, jemuž byl hrad roku 1547 zkonfiskován. Královská komora nechala hrad zpustnout, od roku 1561 uváděn jak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
velký pokles
Lemberk
 zámek v okrese Liberec
Lemberk (zámek)

Zámek Lemberk - stojí na návrší nad údolím Panenského potoka u vsi Lvová, nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho předchůdcem byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy. Název hradu, jehož existence je poprvé doložena v roce 1244, byl odvozen z rodového znaku Ma...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
CENA OD
70
střední nárůst
Troja
 zámek v okrese Praha hl.m.
Troja (zámek)

Barokní zámek vybudovaný v letech 1679-1705 hrabaty ze Šternberka, ve své době sloužil jako letní sídlo s poměrně příznivou orientací místností (obytné pokoje na severu, spojovací chodby na jih). Vlastníci se střídali poměrně často. Jednu dobu zámek vlastnila i Marie Terezie. Po vzniku ČSR byl zámek věnován státu. R. 1989 dostala zámek do užívání Národní galerie. Ta zámek zpřístupnila veřejnosti a umístila zde expozici obrazů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední nárůst
Čechy pod Kosířem
 zámek v okrese Prostějov
Čechy pod Kosířem (zámek)

Tvrz doložena roku 1359, zanikla v 15. století. V 2. polovině 16. století postavil Matyáš z Hartinkova novou renesanční tvrz. V 2. polovině 17. století zde žili Skrbenští z Hříště, ti byli posledními majiteli z domácí šlechty. V letech 1707-1716 byli majiteli Lichtensteinové a v období 1708-1716 byla tvrz přestavěna na čtyřkřídlý barokní zámek. Od roku 1768 do roku 1943 náležel původně portugalskému rodu Sylva-Taroucca, kdy zemřel poslední majitel František Arnošt. Ervín Sylva-Taroucca nechal v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
Ostromeč
 zřícenina hradu v okrese Příbram
bez fotografie

Zříceniny hradu na konci dlouhého ostrohu vytvořeného údolím Vltavy a potokem Mastníkem, naproti Živohoště. Hrad pravděpodobně ze 14. stol. se poprvé připomíná patrně r. 1369, na poč. 15. stol. byl již zpustlý; uvádí se r. 1419, kdy se v okolí odehrála bitva. Po obsazení husity r. 1424 byl obnoven, r. 1435 jej oblehla zemská hotovost. Husitská posádka se po více než dvou měsících vzdala a hrad byl vypálen a rozbořen. Znovu se však dočkal obnovy r. 1450 a marně jej dobývala vojska Jiřího z Poděbr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
Nový hrad u Kunratic
 zřícenina hradu v okrese Praha hl.m.
Nový hrad u Kunratic (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu, postaveného králem Václavem IV. v l. 1411-12 na ostrožně u dnešních Kunratic (část Prahy 4). Král zde často pobýval a 16. 8. 1419 zemřel. Krátce poté byl r. 1421 hrad dobyt a vypálen husity. Až 5 metrů vysoké zdi se dochovaly do 19. stol., kdy byly poškozeny lomem a r. 1881 majitelem panství strženy, aby nelákaly návštěvníky, kteří v okolí plašili zvěř. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
Kunětická Hora
 zřícenina hradu v okrese Pardubice
Kunětická Hora (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na dominantní kupě nedaleko Pardubic. Počátky hradu nejsou zcela jasné, založen zřejmě na přelomu 13. a 14. století, upravený počátkem 16. století Vilémem z Pernštejna, na osamělém vyvřelém kopci v polabské rovině. Je dokladem vrcholného vývoje středověkého hradu v českých zemích, s reprezentativní rezidencí majitele panství. V r. 14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
Ronov hrad - Adamov
 hrad zaniklý v okrese Blansko
Ronov hrad - Adamov (hrad zaniklý)

Ronov je zřícenina hradu nacházející se na ostrohu kopce nad řekou Svitavou u Adamova v nadmořské výšce 388 metrů nad mořem . Zachovány jsou zbytky základového zdiva a soustava menších valů opevnění, které leží v nevýrazném výběžku do záhybu silnice mezi Adamovem a Útěchovem. První historická zmínka je z roku 1364, kdy Čeněk Krušina z Lichtenburku datuje listinu „na Ronově, našem novém hradě“; poté se o Ronově píše, přestože nebyl ještě roku 1369 dokončen. Zpráva z roku 1369 je také posle...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
Potštejn
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Potštejn (zámek)

Zámek v pozdně barokním slohu byl postaven v letech 1749-1755, v přilehlém parku jsou vzácné dřeviny. Při hledání pokladu bylo nalezeno pečetidlo s letopočtem 1731 dokládající, že Potštejn byl městečkem s vlastním znakem a pečetí. Naproti zámku je římskokatolická fara s dvouramenným schodištěm. Zámek otevřen pro veřejnost, k shlédnoutí historické interiéry s použitím původního nábytku a obrazů šlechtických rodů Chamaré a Dobřenských. Návštěvníci se mohou také těšit na nově zrekonstruovaný mramo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
obrovský nárůst
Zámek Budenice
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Zámek je příkladem monumentální stavby vznikající přibližně sto let, od pozdní fáze raného baroka na sklonku 17. století až do období klasicismu v závěru 18. století. Zámek je provázán s drobnou architekturou vznikající v různých časových obdobích. Munumentalitu barokní stavby podtrhuje rozsáhlý park. Rozsáhlý are...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký pokles
Hluboký
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Hluboký (zřícenina hradu)

Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem získal roku 1351 král Karel IV. Věnoval ho svému bratrovi – markraběti Janu Jindřichovi. Majitele měnil ještě několikrát – 1382 jej získali páni z Kravař a poté roku 1418 Tvorkovští z Tvorkova. V této době zde byla husitská posádka napadající Olomouc, což bylo důvodem obležení roku 1426. Hrad byl ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst
Jesenec
 zámek v okrese Prostějov
Jesenec (zámek)

Tvrz zde vznikla na počátku 17. století. V roce 1690 získal Jesenec zábrdovický klášter. V roce 1711 v místě tvrze postaven patrový barokní zámek, sloužící jako letní rezidence. Na jeho stavbu měl snad vliv architekt J. Santini. Po zrušení kláštera v roce 1784 se vystřídalo několik majitelů. Od roku 1933 sloužil sociálním účelům. Patrová obdélníková budova s bohatě členěnou fasádou jižním průčelí, k němuž vede dvouramenné schodiště. Chodbou připojen k zámku kostel. Na severní straně vestavěno d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký pokles
Konopiště
 hrad, zámek v okrese Benešov
Konopiště (hrad, zámek)

Hrad Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.  Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou &Scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
střední pokles
Zámek Arnultovice - Rudník
 zámek v okrese Trutnov
Zámek Arnultovice - Rudník (zámek)

Zámek nechal postavit v 30. letech 19. st. Josef Karel Theer ze Silbersteinu. V roce 1858 byl přestavěn v novogotickém slohu. Jedná se o dvoupatrovou dvoukřídlou budovu s polygonální věží. V současné době je využíván jako hotel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
mírný pokles


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze