Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Linhartovy
 zámek v okrese Bruntál

Obec asi 8 km SZ od Krnova. Hlavní turistickou atrakcí je barokně přestavený zámek z konce 16. století, který obklopuje park. Zámek zbudoval Václav Haugvic z Biskupic na místě  tvrze, v renezančním slohu. Další majitelé - Sedlničtí z Choltic pak přestavěli zámek na barokní sídlo. Od roku 1855 vlastnili zámek Oppersdorfové do roku 1892. V tomto roce koupila z... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

stgnace
Charvátská Nová Ves - Apollonův chrám
 zámek v okrese Břeclav

Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Kdysi stál kousek odsud Chrám Múz, který zdobila sochařská díla sochaře Josefa Kliebera. Když byl Chrám Můz zrušen, byly sochy převezeny do nově postaveného zámečku zasvěcenému antickému bohu Appolonovi.  Chrám boha slunce pochází z roku 1817 a je dílem... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %
CENA OD
25

střední nárůst
Dubenec – Kozamberk
 zaniklý hrad v okrese Trutnov

Terénní pozůstatky po hrádku nebo tvrzi na Zámeckém vrchu jižně od Dubence. Vznikl ve 14. stol., r. 1441 byl dobyt zemskou hotovostí a následně zanikl; jeho majitelé přenesli své sídlo do vsi. Dochovaly se reliéfní zbytky zástavby a opevnění (příkop, val). ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

velký nárůst
Mydlovary
 zřícenina hradu v okrese Nymburk

Na místě hradu stálo prehistorické hradiště a středověká ves Mydlovar. Hrad byl na jejím místě založen v 1. polovině 13. století Sezemou z Kostomlat. Dědictvím přešel v polovině 14. století v držení pánů z Častolovic. Počátkem 15. století v majetku pánů z Kunštátu, roku 1420 dobyt králem Zikmundem. V 2. polovině 15. století obýván pány z Poděbrad a v 1. polovině 16. století Bedřichem z Donína, jemuž byl hrad roku 1547 zkonfiskován. Královská komora nechala hrad zpustnout, od roku 1561 uváděn jak... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední nárůst
Hrad Pernštejn - Nedvědice
 hrad v okrese Brno-venkov

Pernštejn je jednou z nejlépe dochovaných goticko-renesančních pevností Evropy. Hrad pocházející z poloviny 13. století byl sídlem pánů z Pernštejna, kteří měli ve znaku zubří hlavu s kruhem v nozdrách. Tento rod hrál dlouhá staletí důležitou roli v politickém dění českého království. Původní raně gotický hrad byl několikrát přebudován, v 15. století bylo vystavěno mohutné pozdně gotické opevnění, jež odolalo i obléhání Švédů za třicetileté války a patří mezi nejrozsáhlejší v Čechách. V první po... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Osov
 zámek v okrese Beroun

Na místě, kde je dnes zámek, stávala od počátku 15. století tvrz, která často měnila majitele. V roce 1677 ji koupili Kaunicové, kteří ji nechali zbořit a Jan Adolf Kaunic tu v letech 1728-1737 nechal vystavět barokní zámek. Na místě nynější fary severně od zámku byly v roce 1858 při upravování parku nalezeny základy někdejšího dvora. Tam, kde je nyní hlavní vchod do parku (směrem k Osovci), stávala kdysi věž. Když byla v roce 1864 zbořena, našel se v její báni krátký spisek, v němž se udává, ž... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Jánský Vrch - Javorník
 zámek v okrese Jeseník

Zámek Jánský Vrch, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem a svým umístěním spadá do nejsevernějšího cípu severomoravského kraje, téměř na hranice s Polskem. Je obklopen svahy Rychlebských hor, přecházejících do Vi... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Vranov - Pantheon
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou

Zřícenina hradu Vranov stojí na Vranovském hřebeni nad Malou Skálou na Jablonecku v Libereckém kraji. Hradiště je dnes protkáno spoustou cestiček, doplněných schody a můstky. Přístupná je i nejvyšší skála s křížem – odtud se otvírá krásná vyhlídka. Návštěvníci si mohou prohlédnout zbytky zdiva i skalní světničky, mo... podrobnosti >
HODNOCENÍ
83 %

střední pokles
Hluboký
 zřícenina hradu v okrese Olomouc

Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem získal roku 1351 král Karel IV. Věnoval ho svému bratrovi – markraběti Janu Jindřichovi. Majitele měnil ještě několikrát – 1382 jej získali páni z Kravař a poté roku 1418 Tvorkovští z Tvorkova. V této době zde byla husitská posádka napadající Olomouc, což bylo důvodem obležení roku 1426. Hrad byl ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

střední nárůst
Ronov hrad - Adamov
 hrad zaniklý v okrese Blansko

Ronov je zřícenina hradu nacházející se na ostrohu kopce nad řekou Svitavou u Adamova v nadmořské výšce 388 metrů nad mořem . Zachovány jsou zbytky základového zdiva a soustava menších valů opevnění, které leží v nevýrazném výběžku do záhybu silnice mezi Adamovem a Útěchovem. První historická zmínka je z roku 1364, kdy Čeněk Krušina z Lichtenburku datuje listinu „na Ronově, našem novém hradě“; poté se o Ronově píše, přestože nebyl ještě roku 1369 dokončen. Zpráva z roku 1369 je také posle... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

střední nárůst
Čechy pod Kosířem
 zámek v okrese Prostějov

Tvrz doložena roku 1359, zanikla v 15. století. V 2. polovině 16. století postavil Matyáš z Hartinkova novou renesanční tvrz. V 2. polovině 17. století zde žili Skrbenští z Hříště, ti byli posledními majiteli z domácí šlechty. V letech 1707-1716 byli majiteli Lichtensteinové a v období 1708-1716 byla tvrz přestavěna na čtyřkřídlý barokní zámek. Od roku 1768 do roku 1943 náležel původně portugalskému rodu Sylva-Taroucca, kdy zemřel poslední majitel František Arnošt. Ervín Sylva-Taroucca nechal v ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký nárůst
Kunětická Hora
 zřícenina hradu v okrese Pardubice

Zříceniny hradu na dominantní kupě nedaleko Pardubic. Počátky hradu nejsou zcela jasné, založen zřejmě na přelomu 13. a 14. století, upravený počátkem 16. století Vilémem z Pernštejna, na osamělém vyvřelém kopci v polabské rovině. Je dokladem vrcholného vývoje středověkého hradu v českých zemích, s reprezentativní rezidencí majitele panství. V r. 14... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

stgnace
Nový hrad u Kunratic
 zřícenina hradu v okrese Praha hl.m.

Zřícenina hradu, postaveného králem Václavem IV. v l. 1411-12 na ostrožně u dnešních Kunratic (část Prahy 4). Král zde často pobýval a 16. 8. 1419 zemřel. Krátce poté byl r. 1421 hrad dobyt a vypálen husity. Až 5 metrů vysoké zdi se dochovaly do 19. stol., kdy byly poškozeny lomem a r. 1881 majitelem panství strženy, aby nelákaly návštěvníky, kteří v okolí plašili zvěř. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký nárůst
Lemberk
 zámek v okrese Liberec

Zámek Lemberk - stojí na návrší nad údolím Panenského potoka u vsi Lvová, nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho předchůdcem byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy. Název hradu, jehož existence je poprvé doložena v roce 1244, byl odvozen z rodového znaku Ma... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %
CENA OD
70

střední pokles
Potštejn
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou

Zámek v pozdně barokním slohu byl postaven v letech 1749-1755, v přilehlém parku jsou vzácné dřeviny. Při hledání pokladu bylo nalezeno pečetidlo s letopočtem 1731 dokládající, že Potštejn byl městečkem s vlastním znakem a pečetí. Naproti zámku je římskokatolická fara s dvouramenným schodištěm. Zámek otevřen pro veřejnost, k shlédnoutí historické interiéry s použitím původního nábytku a obrazů šlechtických rodů Chamaré a Dobřenských. Návštěvníci se mohou také těšit na nově zrekonstruovaný mramo... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

střední nárůst
Jesenec
 zámek v okrese Prostějov

Tvrz zde vznikla na počátku 17. století. V roce 1690 získal Jesenec zábrdovický klášter. V roce 1711 v místě tvrze postaven patrový barokní zámek, sloužící jako letní rezidence. Na jeho stavbu měl snad vliv architekt J. Santini. Po zrušení kláštera v roce 1784 se vystřídalo několik majitelů. Od roku 1933 sloužil sociálním účelům. Patrová obdélníková budova s bohatě členěnou fasádou jižním průčelí, k němuž vede dvouramenné schodiště. Chodbou připojen k zámku kostel. Na severní straně vestavěno d... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

mírný nárůst
Troja
 zámek v okrese Praha hl.m.

Barokní zámek vybudovaný v letech 1679-1705 hrabaty ze Šternberka, ve své době sloužil jako letní sídlo s poměrně příznivou orientací místností (obytné pokoje na severu, spojovací chodby na jih). Vlastníci se střídali poměrně často. Jednu dobu zámek vlastnila i Marie Terezie. Po vzniku ČSR byl zámek věnován státu. R. 1989 dostala zámek do užívání Národní galerie. Ta zámek zpřístupnila veřejnosti a umístila zde expozici obrazů. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

velký pokles
Ostromeč
 zřícenina hradu v okrese Příbram

Zříceniny hradu na konci dlouhého ostrohu vytvořeného údolím Vltavy a potokem Mastníkem, naproti Živohoště. Hrad pravděpodobně ze 14. stol. se poprvé připomíná patrně r. 1369, na poč. 15. stol. byl již zpustlý; uvádí se r. 1419, kdy se v okolí odehrála bitva. Po obsazení husity r. 1424 byl obnoven, r. 1435 jej oblehla zemská hotovost. Husitská posádka se po více než dvou měsících vzdala a hrad byl vypálen a rozbořen. Znovu se však dočkal obnovy r. 1450 a marně jej dobývala vojska Jiřího z Poděbr... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

střední pokles
Zbraslavice
 zámek v okrese Kutná Hora

Zámek byl postaven Trauttmannsdorfy ve dvou stavebních fázích v průběhu 18. století jako úřednická budova a pivovar. Adaptován do dnešní podoby po požáru v roce 1809 přístavbou dvorních arkád. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
78 %

obrovský nárůst
Landštejn
 hrad v okrese Jindřichův Hradec

Hrad Landštejn, jak již napovídá název, byl pomezní pevností na neklidné českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska. Podle staršího názoru byli jeho staviteli rakouské rody hrabat z Raabsu a Zöbingu, Nejnovější archeologické výzkumy této lokality však nepochybně prokázaly, že starší rakouský hrad byl situován v dnešní vesnici Pomezí naproti Landštejnu a zachovala se z něj dodnes část románského kostela. Landštejn jako královský hrad spadal pod správu moravských Přemyslovců. Kdy... podrobnosti >
HODNOCENÍ
78 %

střední nárůst


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší