Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 121-140 z 1983 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Beckov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Beckov - Slovensko (zřícenina hradu)

O hradu se jako o starém se zmiňuje už uherská Anonymova kronika z 12. století. Potvrdil to i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení skaliska pochází z pozdně laténského období, z přelomu letopočtu. Vápencový útes nad brodem na pomezí Trenčínské a Nitranské župy měl značný strategický význam, a proto na n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Zubštejn - Kámen, Lapis
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Zubštejn - Kámen, Lapis (zřícenina hradu)

Svým rozsahem a zejména dochováním mohutných pozůstatků obytného paláce a vstupní věže se řadí mezi nejvýznamnější památky středověkých dějin Bystřicka. Zubštejn je rozsáhlou zříceninou, která se nalézá na výrazném horském hřbetu mezi vesnicemi Pivonicemi a Kobylnicemi v nadmořské výši cca 688 metrů. Hrad se původn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Košťálov
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Košťálov (zřícenina hradu)

Hrad Kosťálov, zbytky raně gotické stavby, vybudovaný na typické 488 metrů vysoké homoli stejného jména. Kdysi královský hrad byl postaven k ochraně obchodníků a poutníků na obchodní stezce vedoucí z Čech do Saska. Byl přirozeným mocenským centrem panství svatojiřského kláštera na Třebenicku. Původní hrad byl pravděpodobně obehnán valy z hlíny a dřevěnými hradbami. Ležel na hranici území kmene Lučanů a jistě sehrál svoji vojenskou úlohu za tzv. luckých válek. Za leto-pisce Kosmase, který osobně ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Břeclav
 hrad, zámek v okrese Břeclav
Břeclav (hrad, zámek)

Břeclavský hrad byl založen knížetem Břetislavem I. mezi lety 1041 – 1050 na ochranu důležitého přechodu obchodní stezky přes hraniční řeku Dyji. Původně dřevěný hrad stával patrně v místě dnešního zámku. První velká přestavba v dějinách břeclavského hradu proběhla v 1. pol. 13. století a je spojena se jmény Konstancie Uherské, druhé manželky Přemysla Otaka...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Drahanovice
 tvrz, zámek v okrese Olomouc
Drahanovice (tvrz, zámek)

Tvrz doložena rokem 1351. Zpočátku byla asi dřevěná, v 2. polovině 14. století postavena její hlavní část, kamenná gotická věž. Za husitských válek zpustla. Koncem 15. století za Drahanovských z Pěnčína obnovena v pozdně gotickém slohu. V 2. polovině 16. století za Drahanovských ze Stvolové věž i obytná budova upraveny renesančně. Drahanovským ze Stvolové byla tvrz roku 1622 zkonfiskována. V 17. století náležela Winklersberbům a stala se jen sídlem úředníků a správce dvora. Ani další majitelé tv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Zřícenina hradu - Roupov
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-jih
Zřícenina hradu - Roupov (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu Roupov stojí na ostrohu nad stejnojmennou obcí na Plzeňsku. Z hradu se zachovalo obvodové zdivo hradního paláce, opevnění východního Předhradí se dvěma baštami, torzo vstupního křídla s bránou a válcová obranná věž. Mimořádnou zajímavostí je hradní kuchyně z konce 16. století se štíhlým osmibokým ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kost
 hrad v okrese Jičín
Kost (hrad)

Hrad Kost leží v krajině, které se pro její půvaby právem říká Český ráj. Byl postaven v lesnatém údolí na mohutném skalním pískovcovém ostrohu, asi kilometr od místa, kde stávalo prehistorické hradiště Na Poráni. Je to krajina velmi bohatá na vodní toky, které vytvořily v tomto místě tři mohutná údolí, zapl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Kokořín
 hrad v okrese Mělník
Kokořín (hrad)

Gotický hrad z 1. pol. 14. stol. na pískovcovém ostrohu nad Pšovkou nedaleko Mšena. Vystřídal mnoho majitelů, pobořen za husitských válek r. 1426; r. 1544 se již sice uvádí jako pustý, byl však ještě částečně udržován a teprve na konci 30-leté války byl na císařův rozkaz ponechán svému osudu, aby nemohl být vojensky zneužit. Podle pověstí zda sídlili loupeživí rytíři vedení Petrovským. V l. 1911-18 zřícenina restaurována, za dohledu A. Sedláčka, Č. Zíbrta a Z. Wintra; romantická obnova se však p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Žebrák
 zřícenina hradu v okrese Beroun
Žebrák (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu z doby kolem r. 1280 na skalnaté šíji, původně chráněné rybníky, u stejnojmenné obce. Vzhledem ke své poloze v přemyslovském loveckém hvozdu se stal před pol. 14. stol. královským majetkem, za Václava IV. byl přestavěn. Od konce 15. stol. chátral, po požáru r. 1532 již nebyl obnoven, navíc poškozen hledáním pokladu; r. 1553 se uvád&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
CENA OD
15
střední pokles
Veliš
 zřícenina hradu v okrese Jičín
Veliš (zřícenina hradu)

Hrad Veliš byl založen kolem roku 1300 jako středisko královské moci na Jičínsku. Jméno mu dala mnohem starší ves Veliš z dob počátku feudalismu, ležící na jižním svahu vrchu. Brzy dostali hrad Vartemberkové. Vládl jim také rod Jiřího z Poděbrad a nadlouho páni Trčkové. Na počátku třicetileté války byl Veliš majetkem vůdce stavovského ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Šarovy
 zaniklá tvrz v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Zaniklá tvrz je od obce vzdálena 1,5 km jižně v blízkém lese. Dnes již jen terénní změny připomínající místo bývalého panského sídla se nacházejí na ostrožně, asi 1,5 km jihovýchodním od obce Šarovy. Tvrz zde snad mohla stát již koncem 13. stol. Majitelem byl rod ze Šarov. Tvrz je poprvé písemně potvrzena když Oneš ze Šarov ves Šarovy s tvrzí prodal svému bratru Čeňkovi roku 1406. Později roku 1421 ji získal král Zikmund. Později se majitelé střídali. V 1. pol. 16. stol. získali panství Tetourov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Žulová - Frýdberk
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Žulová - Frýdberk (zřícenina hradu)

Hrad ve stejnojmenné obci, poprvé připomínán r. 1290. Dochovala se z něj gotická věž (bergfrit) z poč. 14. stol. a příkop. Vlastní hrad přestavěn r. 1582 na zámek, v něm zřízen r. 1703 pivovar, později zbořený. Na jeho místě přistavěn v l. 1805-10 k věži kostel, současně byla věž zvýšena o zvonicové patro. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Valdek
 zřícenina hradu v okrese Beroun
Valdek (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu v brdských lesích nedaleko Komárova, na okraji vojenského újezdu Jince. Založen po pol. 13. stol., nejstarší zmínka o něm je z r. 1263; jako "zámek pustý" poprvé připomínán r. 1623. Hradu dominuje mohutný bergfrit z druhé pol. 13. stol. Z majitelů stojí za zmínku zejména Vilém Zajíc z Valdeka, který stál po smrti Václava II. r. 1305 v čele protihabsbursky laděné šlechty, odmítající uznat Rudolfa Habsburského za českého krále....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Starý Rybník
 zřícenina hradu v okrese Cheb
Starý Rybník (zřícenina hradu)

Gotický hrad byl vystavěn v polovině 14. století rodem Rabů z Mechelgrünu. Až do konce 18. století hrad sloužil jako panské sídlo, ale v roce 1792 vyhořel. Tehdejší majitelé proto nechali vedle vystavět nový zámek. Obě stavby jsou nyní v soukromém vlastnictví. Pracuje se na jejich zpřístupnění. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Karlštejn
 hrad v okrese Beroun
Karlštejn (hrad)

Karlštejn je nejvýznamnějším českým hradem i jedním ze symbolů českého království. V roce 1348 ho nechal vybudovat ve třech výškových úrovních český král a císař Svaté říše římské Karl IV. Nejnižší stupeň zaujímaly světské prostory obývané císařem, jeho manželkou a družinou, představující obec pozemšťanů. Na druhém stupni byl postaven kostel Panny Marie a s ním úzkou chodbou spojená soukromá kaple Karla IV., zasvěcená jeho patronce sv. Kateřině, které symbolizovaly místo očištění. Nejvýše se tyč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
velký nárůst
Cimburk u Městečka Trnávka
 zřícenina hradu v okrese Svitavy
Cimburk u Městečka Trnávka (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu na vrcholu kopce nad Městečkem Trnávka, prvního hradu pánů erbu cimbuří na Moravě. Založen krátce před r. 1308; podlouhlý tvar vrcholu ovlivnil rozvržení stavby. Zřejmě neměl věž a patřil k hradům s plášťovou zdí. Vymezovala jej mocná zalamovaná zeď ve tvaru oválu, k níž byl snad přiložen palác. Jistou stavební činnost lze předpokládat ještě na počátku 17. stol., za 30-leté války se na něm usadila císařská posádka. Poté ještě sloužil k pobytu úředníků, r. 1776 vyhořel a zpustl....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
střední pokles
Hrad Libštejn
 zřícenina hradu v okrese Rokycany
Hrad Libštejn (zřícenina hradu)

Hrad Libštejn stával na strmém skalisku v údolí řeky Berounky, na jejím pravém břehu. Jeho historie je úzce spojena s nedalekým Liblínem, který je však starší. Okolní krajina patřila ve 12. a 13. století svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Ve 14. století se stal majitelem zdejšího zboží královský služebn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
střední pokles
Skalička
 zámek v okrese Šumperk
Skalička (zámek)

Zámek se nachází na svahu zvedajícím se jihozápadním směrem za zábřežským nádražím. Leží uprostřed malého parku ve stejnojmenné, původně samostatné obci Skalička, která je od poloviny minulého století součástí Zábřeha. Od počátku 14. století je Skalička včleněna do lénního systému olomouckého biskupství, přičemž náleží k jeho mohelnické a později k mírovské provincii. Nejstarší dějiny obce jsou tak svázány s dějinami biskupského manství, přičemž k jeho vymazání z lénního registru a převedení do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
stgnace
Linhartovy
 zámek v okrese Bruntál
Linhartovy (zámek)

Obec asi 8 km SZ od Krnova. Hlavní turistickou atrakcí je barokně přestavený zámek z konce 16. století, který obklopuje park. Zámek zbudoval Václav Haugvic z Biskupic na místě  tvrze, v renezančním slohu. Další majitelé - Sedlničtí z Choltic pak přestavěli zámek na barokní sídlo. Od roku 1855 vlastnili zámek Oppersdorfové do roku 1892. V tomto roce koupila z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Charvátská Nová Ves - Apollonův chrám (zámek)

Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Kdysi stál kousek odsud Chrám Múz, který zdobila sochařská díla sochaře Josefa Kliebera. Když byl Chrám Můz zrušen, byly sochy převezeny do nově postaveného zámečku zasvěcenému antickému bohu Appolonovi.  Chrám boha slunce pochází z roku 1817 a je dílem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
CENA OD
25
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 100,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze