Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Dráchov
 tvrz v okrese Tábor
Dráchovská tvrz byla postavena asi v průběhu 14. století. V roce 1354 tu sídlil Oldřich z Dráchova a po něm Přibík. V držení jejich potomků zůstala ves i s tvrzí s krátkými přestávkami až do roku 1505, kdy ji bratři Ctibor, Hynek a Václav prodali Kateřině z Misterberka, jejíž dcera se provdala za Adama z H...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Drahanovice
 tvrz, zámek v okrese Olomouc
Drahanovice (tvrz, zámek) Tvrz doložena rokem 1351. Zpočátku byla asi dřevěná, v 2. polovině 14. století postavena její hlavní část, kamenná gotická věž. Za husitských válek zpustla. Koncem 15. století za Drahanovských z Pěnčína obnovena v pozdně gotickém slohu. V 2. polovině 16. století za Drahanovských ze Stvolové věž i obytná budova upraveny renesančně. Drahanovským ze Stvolové byla tvrz roku 1622 zkonfiskována. V 17. s...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Drahenice
 zámek v okrese Příbram
Renesanční zámek s anglickým parkem v obci Drahenice. Tento zámek vyniká především svojí zadní část s hranolovou věží zakončenou ojedinělou bání....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Drahotuše
 zřícenina v okrese Přerov
Dražice
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav
Zříceniny hradu na nevýrazné ostrožně nad řekou blízko Benátek nad Jizerou. Založen kolem r. 1265, jeho stavba trvala poměrně dlouho; v l. 1313-1314 přestavěn posledním pražským biskupem Janem IV. z Dražic. Za husitských válek r. 1424 a později znovu r. 1448 vypálen, dále však sloužil jako panské sídlo. Tuto funkci po r. 1520 převzal zámek v Benátkách nad Jizerou a Dražice zpustly, jako pusté se...

velký pokles
Drhovle
 zámek v okrese Písek
Jedná se o patrovou dvoukřídlou barokní stavbu. Nad hlavním průčelím se nachází dvoupatrová věž, na nádvorní straně východního křídla je arkáda. V současné době je zámek využívaný jako domov důchodců. ...

obrovský nárůst
Drnovice
 tvrz v okrese Blansko
Tvrz vybudovali ve 14. století Drnovští z Drnovic....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Drštka
 zřícenina hradu v okrese Rokycany
Dějiny hradu Drštky, původně zvaného Ronšperk, souvisí s rodem Dobrohostů z Ronšperka, kteří měli na počátku 14. století statky na Mirošovsku. V době husitských válek byl významným opěrným bodem císaře Zikmunda. Spustl v 16. století. ...

střední pokles
Dub
 tvrz v okrese Tábor
Původně gotické vladycké sídlo, připomínané rokem 1393, rozšířeno o arkádní křídlo koncem 16. století. Barokní úpravy v roce 1740, v 2. polovině 18. století nové přístavby....

obrovský nárůst
Dub
 zámek v okrese Prachatice
Několikrát přestavěný zámek Dub na Prachaticku je typickou ukázkou novogotické architektury. Po půlstoletí úpadku jej současný majitel se značným úsilím a nákladem rekonstruuje, což je pro budoucnost objektu dobrým příslibem. Zámek Dub je přístupný veřejnosti, což jej činí turisticky zajímavým objektem. Historie objektu: Dub se poprvé připomíná r. 1274 v predikátu vladyky Jana. Kde tento Jan, pří...

obrovský nárůst
Dub
 zřícenina v okrese Třebíč
Dubeč
 zřícenina tvrze v okrese Praha hl.m.
Založena ve 14. století Menhertem Velfovicem, roku 1500 patřila Janu Dubeckému z Dubče. Od roku 1508 pustá. V 17. století změněna na špýchar. ...

obrovský nárůst
Dubenec – Kozamberk
 zaniklý hrad v okrese Trutnov
Terénní pozůstatky po hrádku nebo tvrzi na Zámeckém vrchu jižně od Dubence. Vznikl ve 14. stol., r. 1441 byl dobyt zemskou hotovostí a následně zanikl; jeho majitelé přenesli své sídlo do vsi. Dochovaly se reliéfní zbytky zástavby a opevnění (příkop, val). ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dubová
 zámek v okrese Opava
Zámek byl vystavěn v roce 1740 stavitelem J.J.Froblem. Zámek byl obklopen překrásným parkem, jehož krása a kouzlo se dochovalo do dnešních dnů. Vystřídalo se zde mnoho majitelů vesměs vesnická šlechta . Rozkvětu se zámek a jeho hospodářství dočkal až po zakoupení zámku a celého panství hrabětem Kamilo Razumovským a jeho manželkou hraběnkou Marií rozenou Wiener z Weltů v roce 1884. Nový majitel pan...

mírný pokles
Dukovany
 zámek v okrese Třebíč
Dukovany (zámek) Původní zámeček byl roku 1790 přestavěn na pozdně barokní zámek s klasicistními prvky. Přestavbu provedl stavitel Johann Amon pro hraběnku Marii Brigitu z Canalu. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaltera. Součást...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Durana
 hrad v okrese Blansko
Jihozápadně od Šubířova ve vzdálenosti asi 2km, v okrese Blansko, se nachází PP Durana, kde stávalo keltské hradiště a později ve středověku dřevěný hrad. Strážný hrad zde pravděpodobně založil na obchodní stezce v 11.stol. Břetislav I., a to na základech starého opevněného hradiska. Je docela pravděpodobné, že se původně jmenoval Úsobrnským hradem a po něm se nazvala celá okolní provincie. Spo...

velký pokles
Dvorce
 zaniklá tvrz v okrese Blansko
Historické prameny zmiňují rok 1398, kdy bratři Beneš, Vaněk a Čeněk z Deblína zapsali Janovi ze Zbraslavce dvůr Dvořec. S lokalitou je možné zřejmě spojit i zápis z roku 1415, kdy Blažek z Dambořic převádí bratrům z Bukovic Lubě s dvorem a dvorem pustým. (Zdroj: M.Plaček) Tvrz založena patrně již ve 14. stol. Ležela na sporn&eacut...

obrovský nárůst
Dvorec - Černíč
 tvrz v okrese Jihlava
Unikátní složitý stavební soubor vyrůstající postupně z rozlehlého renesančního opevněného dvorce z 2. poloviny 16. století tvoří romantické zákoutí pod hrází Černíčského rybníka. Areálu vodního mlýna s pilou vévodí kamenná...

mírný pokles
Dyje
 zámek v okrese Znojmo
Dyje (zámek) Intaktně zachovalý soubor staveb zámku a hospodářského dvora sloužící nejprve jako letní sídlo opatů louckého kláštera, později dalším světským majitelům, soustředěný kolem velkého dvora nepravidelného pětiúhlého tvaru. V čele souboru stojí na západě ...

mírný pokles
Dymokury
 zámek v okrese Nymburk
Dymokury se připomínají poprvé v roce 1249, kdy je uváděn Soběslav z Dymokur.  Zámek v současné době není přístupný veřejnosti! ...

střední nárůst
Džbán - Držemberk
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Džbán - Držemberk (zřícenina hradu) Na ostrohu mezi Mutějovicemi a Domoušicemi areál pravěkého a později patrně slovanského hradiště z 10.-11. stol., na rozmezí kmenových území Čechů a Lučanů. Na jeho obvodu byl vybudován v 1. pol. 13. stol. královský hrad, písemné zprávy se o něm nedochovaly. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčiněnými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá již do 2. pol. 13. s...

velký pokles
HODNOCENÍ
15 %
Dřel
 zřícenina tvrze v okrese Ústí nad Orlicí
Tvrz připomínána rokem 1442 v majetku Viléma z Orle, koncem 15. století již pustá....

velký nárůst
Dřevčice
 tvrz v okrese Praha-východ
Velké množství dochovaných dokladů a záznamů řadí tuto stavbu k výjimkám mezi českými památkami tohoto typu. Tvrz leží na samém konci obce při silnici z Prahy na Brandýs nad Labem. V současné době patří mezi několik málo historických památek ve zdejší oblasti, které přežily husitskou revoluci, třicetiletou válku a éru "ochrany památek" v užívání zemědělských družstev při budování socialistické sp...

velký pokles
Dřevohostice
 zámek v okrese Přerov
Dřevohostice (zámek) Renesanční čtyřkřídlý vodní zámek ze 16. století byl postaven na místě původního zemanského sídla - vodní tvrze, která zde stála již před rokem 1368. Nejvýznamnějším stavebním zásahem byla renesanční přestavba v letech 1595 - 1617 za vlády vzdělaného ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Dřínov
 zámek v okrese Kroměříž
Zámek vznikl renesanční úpravou původní tvrze na konci 16. století příslušníky rodu Skrbenští z Hříště. O století později byl zámek upraven barokně a v roce 1875 pseudogoticky. Až do roku 1945 areál náležel rodu Desfours - Walderode. V současné době soukromý vlastn&i...

střední pokles
HODNOCENÍ
75 %
Dříteň
 zámek v okrese České Budějovice
V letech 1668-74 byla původní tvrz upravena na zámek dle projektu italského barokního stavitele Maggi, Antonio Giacomo de.  Sloužila jako sídlo správy panství. Je to obdélná patrová barokní budova s navazujícími hospodářskými stavbami. Do nynější podoby byl záme...

střední pokles
Čachtice - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese všechny regiony
Čachtice - Slovensko (zřícenina hradu) Stavba stredovekého kamenného hradu súvisela s tatárskym vpádom do Uhorska. Výstavba Čachtického hradu začala v 1. polovici 13. storočia na podnet panovníka Bela IV. Hrad bol vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-Poznan v 13. storočí. Kráľovský hrad sa postupne rôznym spôsobom – darom, k&uac...

mírný pokles
Čalonice
 tvrz v okrese Třebíč
Čap
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Zbytky skalního převážně dřevěného hradu na ostrohu, odděleném nepříliš mohutným příkopem od náhorní roviny, SZ od Dubé. Vznikl na konci 14. stol., připomíná se pouze r. 1402 v pozůstalosti jeho pravděpodobného zakladatele, Jindřicha Berky z Dubé, a krátce poté byl opuštěn. Zachována ve skále vytesaná cisterna; na konci plošiny se nachází bizarní skalní kyj, tzv. Čapská palice. Před hradem Zámec...

velký nárůst
Částkov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
První zmínka z roku 1272. Patrně na místě tvrze, doložené v roce 1471, postaven za Bisigellů u hospodářského dvora kolem roku 1700 malý patrový zámeček s mansardovou střechou....

mírný pokles
Častolovice
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Častolovice (zámek) Na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz či hrad s vodním opevněním, za Rudolfa II. již pustá. Renesanční zámek postavil na přelomu 16. a 17. století Bedřich z Operštorfu. Od roku 1684 patřili Častolovice Černínům a od roku 1694 na více než 250 let Šternberkům. V roce 1775 byl z&aa...

mírný pokles
HODNOCENÍ
96 %
Edelštejn
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Edelštejn (zřícenina hradu) Mezi městem Zlaté Hory a Heřmanovicemi se táhne dlouhý hřeben Příčného vrchu. Na jednom jeho výběžku (v katastru obce Zlaté Hory) ve výšce 695 m se zachovaly zbytky hradu Edelštejna. Jeho jméno snad souvisí s těžbou vzácných kovu (edel - vzácný, ušlechtilý), především zlata, jež se tu provozovala již od počátku 13. století. Hrad sloužil nejen k ochraně dolů na zlato, ale střežil i důležitou cestu ...

střední pokles
Čechočovice
 pozůstatky hradiště v okrese Třebíč
Čechtice
 zámek v okrese Benešov
Zámek Čechtice je čtyřhvězdičkový all-inclusive seminar & relax hotel. Pro svou strategickou polohu a dostupnost u dálnice D1, vybavenost a počet školících místností, starostlivý, usměvavý a flexibilní přístup našeho týmu, je preferenční volbou korporátních klientů. D&i...

střední nárůst
Čechy
 pozůstatky tvrziště v okrese Přerov
Čechy pod Kosířem
 zámek v okrese Prostějov
Čechy pod Kosířem (zámek) Tvrz doložena roku 1359, zanikla v 15. století. V 2. polovině 16. století postavil Matyáš z Hartinkova novou renesanční tvrz. V 2. polovině 17. století zde žili Skrbenští z Hříště, ti byli posledními majiteli z domácí šlechty. V letech 1707-1716 byli majiteli Lichtensteinové a v období 1708-1716 byla tvrz přestavěna na čtyřkřídlý barokní zámek. Od roku 1768 do roku 1943 náležel původně portugalské...

velký nárůst
HODNOCENÍ
80 %
Čečovice
 zámek v okrese Domažlice
Zámek není přístupný veřejnosti. ...

mírný pokles
Čejchanov - Čejchanův hrádek
 zřicenina hradu v okrese Benešov
Nevelké zříceniny hradu nad levým břehem Sázavy u Komorního Hrádku. První zmínka je z r. 1318, k r. 1356 se připomíná jako majitel Čejchan z Hrádku; na poč. 15. stol. se stal hrad sídlem loupežného rytíře Jana Zoula z Ostředka, r. 1404 byl obležen a dobyt zemským vojskem a následně zbořen. Zoul byl popraven a vzhledem k tomu, že se jednalo o exemplární případ, nepovolil král Václav IV. obnovu hr...

mírný pokles
Čejkovice
 zámek v okrese Hodonín
Čejkovice (zámek)  Původní templářská tvrz na návrší nad obcí byla po značném poškození znovu obnovena v 15 století. Na počátku 17. století, v době rozkvětu vinařství v čejkovické oblasti, byla tvrz přestavěna na barokní zámek. V době nedávno minulé byl zámek rekonstruován na hotelové zařízení s restaurací a vinárnou....

střední pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)