Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Chrámce
 zámek v okrese Most
První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1381, kdy byl majitelem Kystra de Chramecz. Po něm je zmiňován na počátku 15. století Jíra Vchynský z Vchynic. Původní gotická tvrz byla postavena na skalisku situovaném ve vstupu do údolí. Skalnaté podloží neumožnilo vybudovat sklepení. V roce 1499 patřila tvrz rodu z Černčic. Pavel z Černčic se oženil s Annou Kateřinou z Chrámců a odkázal jí po své s...

mírný pokles
Chraštice
 tvrz v okrese Příbram
Tvrz uváděná ve 14. století, roku 1356 je zmiňována v souvislosti se jménem majitele. Tehdy na ní seděl vladyka Nedvěd a jeho syn Drslav. V 15. století tvrz spolu s obcí získali Švamberkové. Později byla budova přestavěna na hostinec, hmota tvrze se však uchovala ve sklepeních a ve zdech přízemí. Soupis památek z počátku 20. století uvádí, že se v budově uchovala černá kuchyně a zajímavé klenby. ...

střední pokles
Chrástovice
 zaniklá tvrz v okrese Hodonín
Zajímavý, ale datačně nejistý a lehce opevněný útvar pětibokého rozvrhu v lese na plochém jazyku, vybíhajícím do dna údolí 1.5 km JZ od Věteřova. Mohlo se jednat o sídlo příslušné k zaniklé vsi Chřástovice, která je obecně lokalizována do bezprostředního okolí (les Chrástavec). Avšak rozsah (cca 70 x 60 m) vyvýšené polohy a chybějící příkop a val (snad jen proti stoupajícímu hřbetu) nevylučují pod...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chropyně
 zámek v okrese Kroměříž
Zámek v Chropyni je další stavbou spravovanou Muzeem Kroměřížska. Dnešní zámek stojí v místech středověké rovinné tvrze vodního typu, která ovšem nebyla vhodná k obývání již ke konci 16. století. Počátkem století následujícího se díky Františku kardinálovi z Dietrichštejna stává chropyňský statek majetkem olomouckého biskupství. Tehdy byla po roce 1615 postavena patrová manýristická stavba s kaplí...

velký pokles
Chroustovice
 zámek v okrese Chrudim
Jedná se o renesanční trojkřídlou budovu s dvorem, arkádami a rokokovým průčelím do zahrady, která byla zbudována na místě zpustlé tvrze. Nechal jej postavit Zachariáš Slavata z Chlumu. Zámek posléze nechal František Karel Libštejnský z Kolovrat v roce 1663 barokně přestavě...

velký nárůst
Chuchelná
 zámek v okrese Opava
Tak, jak je v dávné minulosti málo zpráv o obci samotné, tak máme ještě méně zpráv o chuchelnickém šlechtickém sídle. Dochované písemné památky nám o něm úplně mlčí, nanejvýš se k roku 1607 zmiňují o folvarku panském, čili panském statku. Ani v jiné listině vydané roku 1650, listině již kupuje Zikmund Jaroslav Skrbenský Chuchelnou nevyplývá, že by zde stála nějaká tvrz. Hovoří se opět jen o panské...

velký pokles
Chudobín
 tvrz, zámek v okrese Olomouc
Chudobín (tvrz, zámek) Tvrz z přelomu 14. a 15. století náležela v 16. století Zoubkům ze Zdětína, na konci 16. století ji získali Hájovští z Háje a rozšířili ji v dvoukřídlý renesanční zámek. Další úpravy prováděli na konci 17. století Volčínští z Volč...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chudý hrádek - Poustka
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Chudý hrádek - Poustka (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na pískovcovém masivu u Dřevčic, na místě bývalého slovanského hradiště. První zpráva o něm je z r. 1391, připomínán ještě v první pol. 16. stol. Naposledy se uvádí jako Chudý hrádek r. 1622, když byl Jan Jiří z Vartemberka odsouzen pro účast na českém stavovském povstání ke ztrátě veškerého majetku. V té době již zřejmě nebyl obýván, rezidenční úlohu ztratil po připojení k rybnovs...

obrovský nárůst
Chvalešovice
 tvrz v okrese Strakonice
Tvrz byla poprvé zmíněna roku 1387. V letech 1556 - 1577 byla postavena Zikmundem Malovcem nynější renesanční tvrz spolu s hospodářským dvorem....

mírný pokles
Chvatěruby
 zřícenina hradu v okrese Mělník
Počátky panského sídla na nevýrazné ostrožně v obci nedaleko Kralup nad Vltavou nejsou příliš jasné, ve 13. stol. zde stála tvrz nebo dvorec. Zřejmě v průběhu 14. stol. objekt přeměněn na poměrně mocný hrad s vodními příkopy, jako takový se poprvé uvádí r. 1366. R. 1467 obléhán a dobyt ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Hrad byl po r. 1567 přestavěn na renesanční zámek, poškozený za třicetileté války....

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Chýnov
 zámek v okrese Tábor
Zámek se rozkládá na ostrohu nad Chýnovským potokem namísto bývalé tvrze. Polohu ve městě má dnes centrální s tím, že jižní území od zámku tvoří zámecký park, spadající do údolí potoka a volně pokračující v oboru. Pří...

velký nárůst
Chřibský hrádek
 zřícenina v okrese Děčín
Chřibský hrádek - Nevelké zbytky skalního hrádku se dochovaly na strmém ostrohu nad údolím Doubického potoka asi 300 m východně od bývalé hájovny U Sloupu, stojící při silnici z Doubice do Dolní Chřibské. Hrádku se v minulosti říkalo Karlštejn nebo Pustý zámek, ale jeho skutečné jméno není známé a dnes se proto nejčastěji označuje jako Chřibský hrádek. Protože se o hrádku nedochovaly žádné histor...

střední pokles
Cimburk
 zřícenina v okrese Kroměříž
Cimburk (zřícenina) Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od Koryčan. Vznikl mezi léty 1327 - 1333, opuštěn byl v roce 1720. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, další v roce 1940. V současnosti se o hrad stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky. Kolem roku 1330 směnil Bernart z Cimburka ...

velký pokles
CENA OD
30
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Cimburk u Městečka Trnávka
 zřícenina hradu v okrese Svitavy
Cimburk u Městečka Trnávka (zřícenina hradu) Zřícenina hradu na vrcholu kopce nad Městečkem Trnávka, prvního hradu pánů erbu cimbuří na Moravě. Založen krátce před r. 1308; podlouhlý tvar vrcholu ovlivnil rozvržení stavby. Zřejmě neměl věž a patřil k hradům s plášťovou zdí. Vymezovala jej mocná zalamovaná zeď ve tvaru oválu, k níž byl snad přiložen palác. Jistou stavební činnost lze předpokládat ještě na počátku 17. stol., za 30-leté války s...

velký pokles
HODNOCENÍ
88 %
Cítoliby
 zámek v okrese Louny
Zámek tvoří součást nevelkého náměstí městyse Cítoliby, které je půdorysně řešeno v podobě nepravidelného lichoběžníka. Výškově značně diferencovaný terén, kde jižní část silně převyšuje severní, dává všem objektům situovaným na vyv&yacu...

mírný pokles
Cítov
 zámek v okrese Mělník
Cizkrajov
 pozůstatky hradiště v okrese Jindřichův Hradec
Cornštejn
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Hrad Cornštejn byl vybudován v I. polovině 14. století na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž místa dřívějšího pravěkého hradiště. Jeho jméno je nejspíše odvozeno z německého Zohn (hněv) a Stein (kámen, skála), tím měla být vyjádřena síla i pevnost hradu. Vznikl na území původního hradského obvodu Bítovska, které přešlo koncem 13. s...

velký pokles
Crhov
 zaniklá tvrz v okrese Blansko
Ves Crhov je připomínána roku 1353, tehdy patřila drobné šlechtě pánů z Drnovic. Opevněná tvrz se dvorem však vznikla mnohem později, zřejmě v průběhu válek česko-uherských v druhé polovině 15. století, kdy Crhov získal od Jiřího z Poděbrad Jan Děvečka z Herštejna. Roku 1487 získal koupí Crhov s tvrzí a rybníky Vilém a Vratislav z Pernštejna. Roku 1496 byl Crhov připojen ke zboží hradu Louka, tvrz...

střední pokles
Ctěnice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Ctěnice - Praha (zámek) První zmínka o zdejší tvrzi je z r. 1372. Gotická tvrz, založená snad krátce předtím, měla pětiúhelníkový areál opevněný jednoduchou hradbou a příkopem a tvořil ji palác a hranolová věž s bránou. R. 1421 zabrala tvrz pražská obec. Od r. 1502 patřily Ctěnice Hrzánům z Harasova, z nichž nejspíše Mikuláš dal kolem r. 1550 přestavět starou tvrz na renesanční zámek. V 2. polovině 16. stol. se často stř...

mírný pokles
Cuknštejn
 tvrz v okrese České Budějovice
Cuknštejn (tvrz) Tvrz byla postavena někdy v letech 1488 - 1491 Vilémem z Michnic (již roku 1491 se psal "sezením na Cuknštejně"). Michnicové byli drobná venkovská šlechta; z nich pouze Oldřich Pouzar, vládnoucí na Cuknštejně v letech 1496 - 1549, měl význačnější postavení jako úředník na Pražské...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Dalečín
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Zříceniny hradu, postaveného kolem pol. 14. stol., na návrší nad obcí (nad údolím Svratky). Zmiňován r. 1358, zbořen po r. 1519, r. 1588 prodáván jako pustý. Patřil mezi hrady s plášťovou zdí, jejíž část se zachovala. V sousedství byl později vybudován architektonicky nevýrazný zámek (dnes sídlo obecního úřadu); kolem hradu se nachází parčík, při jehož úpravách byly zplanýrovány okružní příkopy a ...

mírný pokles
Dalešice
 zámek v okrese Třebíč
Dalešice (zámek) Uprostřed obce stojí jednopatrová budova barokního zámku. Zámek se zajímavou vstupní bránou, sochařskou výzdobou a přilehlým parkem, tvoří pozoruhodný celek. Vrcholně barokní zámek s rozlehlým čestným dvorem a parkem vznikl ve druhé čtvrtině 18. století přestavbou pozdně ...

střední pokles
Dalovice
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 1875 postaven opodál nový pseudobarokní zámek. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Dambořice
 hr v okrese Hodonín
Dašovice
 tvrz v okrese Třebíč
Deblín
 zaniklý hrad v okrese Brno-venkov
Zmizelý hrad v roztroušené zástavbě na okraji svahu jihovýchodně od kostela. ...

střední pokles
Destinov
 zámek v okrese Příbram
Tento zámek je patrová budova obdélného půdorysu s válcovou věží, připojenou užším křídlem, kde pobývala v dětství Emma Destinová svým pravým jménem Emilie Pavlína Věnceslava Kittlová. ...

velký pokles
Devín - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
 Rozsáhlá zřícenina hradu nad soutokem Moravy a Dunaje....

mírný pokles
Dědice
 zřícenina v okrese Vyškov
Děčín
 zámek v okrese Děčín
Děčín (zámek) Předchůdcem děčínského zámku bylo dřevěné hradiště, vystavěné zřejmě na konci 10 st. jako opěrný bod českého knížete pro správu okolní oblasti, tzv. děčínské provincie. První písemná zmínka o této provincii pochází z roku 993, vlastní hradiště je poprvé zmíněno k roku 1128. Toto původní hradiště bylo ve 13. stol. přestavěno na královský hrad, který kolem roku 1305 přechází za nejasných okolností d...

mírný pokles
Dírná
 zámek v okrese Tábor
První zmínky o Dírné pocházejí z r. 1354, kdy ji drželi Oldřich Pluh a Jošt z Dírného, resp. z r. 1397, kdy je doložen Mikuláš Růt (Roth) z Dírného. Růtům z Dírného statek náležel dlouho – až do r. 1620. Seděli na místní tvrzi, která se však poprv&eacu...

mírný pokles
Dětenice
 zámek v okrese Jičín
Dětenice (zámek) Na zámku naleznete 14 plně zařízených zámeckých komnat, unikátní sbírku zbraní Maltézských rytířů, barokní a renesanční nástěnné malby. Kolem zámku se rozprostírá park, který se využívá pro zahradní slavnosti, rytířské kl&a...

mírný pokles
Dětkovice
 tvrziště v okrese Prostějov
Dětkovice (tvrziště) Přibližné místo tvrze se lokalizuje severně od kaple na severozápadním okraji obce. Sídlo bylo vybudováno před r.1386, kdy je o tvrzi písemná zmínka. Zánik v první pol.16.století.    ...

mírný pokles
Dětřichovice
 zřícenina hradu v okrese Nový Jičín
Malé zbytky hrádku 200m severozápadně od mostu přes Lubinu v osadě Drnholci. Lokalita byla údajně objevena zahrádkáři z vedlejší zahrádkářské osady, ty zaujala v místě hrádku na návrší nezvykle tmavá půda, kterou údajně využívali na zůrodnění svých po...

mírný pokles
Dívčí hrad
 zámek v okrese Bruntál
Dívčí hrad (zámek) Hrad vybudovali ve 14. století opavští Přemyslovci, ale na počátku 15. století byl lenním statkem olomouckých biskupů. V roce 1474 zbořen Matyášem Korvínem. Na konci 16. století vybudovali na místě zbořeného hradu Sedlničtí z Choltic renesanční zámek, který byl ve zmenšeném provedení typem severoitalských kastelů s nárožními věžemi. Po Bílé hoře získal zámek řád německých rytířů, v roce 1768 řád j...

střední pokles
Divice
 tvrz v okrese Louny
Divice (tvrz) V Divicích se nacházejí zbytky známé tvrze. Dochované prameny hovoří o zdejším vladyckém sídle už k roku 1318, věž tu byla zbudována kolem poloviny 14. století. Po 200 letech došlo k rozšíření tvrze na renesanční zámek s pivovarem a přilehlým dvorem. Tehdejší lobkovické panství Divice měnilo později vícekrát své majitele, kteří však pustnoucí zámek neobývali. Proto, když velkostatek začátkem 19. ...

střední pokles
Děvičky
 zřícenina hradu v okrese Břeclav
Děvičky (zřícenina hradu) Západně od Pavlova na příkré, ze tří stran nepřístupné skále se nalézají zříceniny kdysi významného a pevného hradu zvaného Děvičky, Dívčí hrady, Maidberk (Maidenburg), který se poprvé připomíná v r. 1222 pod slovanským jménem Dewiczky. Pro sv&...

stgnace
HODNOCENÍ
55 %
Děvín
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Děvín (zřícenina hradu) Zříceniny královského hradu, založeného kolem pol. 13. stol., nedaleko Stráže pod Ralskem. Poprvé se připomíná r. 1260, brzy přešel do šlechtických rukou; v 16. stol. renesančně přestavěn, postupně však přestával vyhovovat rezidenčním nárokům a v průběhu 17. stol. zanikl. Na protějším Hamerském Špičáku zbytky předsunuté bašty pocházející patrně z přelomu 14. a 15. stol. Její úlohou bylo zablokov...

velký nárůst
HODNOCENÍ
10 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)