Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 81-100 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Brandýs nad Orlicí
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí (zřícenina hradu)

Hrad založen před rokem 1289 Jindřichem z Brandýsa, ve 2. polovině 14. a počátkem 15. století patřil pánům z Boskovic, od poloviny 15. století pánům z Postupic, od nich koupen roku 1506 Vilémem z Perštejna a pobořen, po roce 1547 opraven Bohušem Kostkou z Postupic, v letech 1559 - 1636 v držení Žerotínů, poté zpustl. Zámek Původně malý bratrský klášter a škola ze 16. století; v polovině 17. století upraven na úřednický dům, v 18. století zpustl a v roce 1781 znovu vystavěn, v letech 1817 - 1820 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
střední nárůst
Branč - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
bez fotografie

Hrad, o němž jsou první písemné zmínky jsou ze 14. století (zřejmě vznikl v druhé polovině 13. století), stojí na lehko přístupném kopci, proto jeho obrana musela být zdokonalována. Roku 1663 se stává útočištěm okolního obyvatelstva před Turky. V druhé polovině 17. století je Branč na čas využíván jako věznice. Na počátku 18. století b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Brankovice
 zaniklá tvrz v okrese Vyškov
bez fotografie

Pozůstatky tvrziště zvaného Hrádek či Hradištěk na výběžku terénní trasy mezi nádražím a obcí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brantice
 zámek v okrese Bruntál
Brantice (zámek)

V roce 1561 získal Brantice kancléř Krnovského knížectví Jeroným Reinwald, začal budovat renesanční zámek (stavba ukončena roku 1604). Na počátku 18. století za Trachů z Březí zámek přestavěn barokně. Počátkem 19. století za Khuenburgů upraveny klasicistně fasády. Od roku 1901 patřil Lichtenštejnům. Zámek který byl v minulosti opraven a sloužil jako krizový sklad léčiv, hledá v současné době nové využití. Spolu se zámeckým parkem a sportovním areálem dává předpoklad vzniku společenského a sport...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bratislavský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Bratislavský hrad - Slovensko (hrad)

Hradní kopec byl souvisle osídlen od starší doby železné. V 10. století zde stálo slovanské hradiště a ve 12. století už zde stál hrad, kde se shromažďovali dobrovolníci křižáckých výprav. Hrad byl přestavěn v 15. století, když se císař Zikmund snažil udělat z Bratislavy centrum své říše. Od roku 1542 se zde scházejí zemské sněmy a hra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bratronice
 zámek v okrese Strakonice
Bratronice (zámek)

Renesanční obdélná patrová budova byla postavena podle vzoru zámku Kratochvíle. Současná mansardová střecha je výsledkem barokních úprav ve 2. polovině 18. století. Hladkou fasádu zdobí hlavní bosovaný portál, nad nímž jsou umístěny erby Jana Horčice z Prostého a jeho manželky Kateřiny z Kokořova.  Od r. 1864 se stal majitelem zámku rod Battag...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bravantice
 zámek v okrese Nový Jičín
Bravantice (zámek)

Renesanční zámek ze 17. století, jehož průčelí bylo počátkem 19. stol. empírově upraveno. V současné době je zámek a jeho přilehlé okolí značně zdevastováno, rovněž i anglický park založen na přelomu 18. a 19. stol. byl v minulosti nevhodně upravován. V současné době v rekonstrukci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bredovský letohrádek - Lvová
 zámek v okrese Liberec
Bredovský letohrádek - Lvová (zámek)

Počátky dějin tohoto objektu spadají do druhé poloviny 17. století, kdy zámek Lemberk včetně celého panství vlastnil nizozemský rod Bredů. Kryštof Rudolf Breda podnikal na svém panství rozsáhlé stavební práce. Nechal nejenom přestavět zámek Lemberk do skoro dnešní podoby, ale také nechal v letech 1660 až 1680 nově postavi tzv. Bredovský letohrádek a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brekov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
bez fotografie

Hrad byl po svém vybudování v 13. století v místech, kde stálo slovanské hradiště, začleněn do soustavy strážných hradů podél uhersko-polské cesty. V blízkosti hradu byla též bitva mezi králem Matyáš Korvínem a polským králem Kazimírem IV. Od 14. století po většinu času až do zániku hradu jsou vlastníci Drughetové....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brněnské Ivanovice
 zámek v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (zámek)

V roce 1702 se uzavřel život jednoho z nejznámnějších barokních architektů Giovanniho Pietra Tencally. S jeho jménem jsou spojeny spojeny nejdůležitější stavby druhé poloviny 17. století ve Vídni a na Moravě včetně Brněnských Ivanovic, kde byl zřejmě podle jeho projektu postaven v letech 1682 - 1686 nevelký zámek, místními obyvateli nazývaný zámeček. V roce 1681 poškodil požár cisterciácký klášter na Velehradě. Jeho opatem byl František Petr Sylavecký (1669 - 1691) a ten požádal Tencallu, aby s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední nárůst
Brnky
 zámek v okrese Praha-východ
bez fotografie

Založen roku 1662 na místě tvrze. Upraven ve 2. čtvrtině 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brodek u Prostějova
 zámek v okrese Prostějov
Brodek u Prostějova (zámek)

V letech 1707 - 1710 tvrz přestavěna Kleinburgy ve výstavný barokní zámek. V polovině 18. století menší úpravy fasád, na konci 18. století úpravy hospodářských budov čestného dvora. Z majitelů zámku byl nejznámější Gustav Zikmund Kalnoky, rakouský ministr zahraničí. Jeho rod vlastnil zámek v letech 1827 - 1945. Zajímavostí zámku je, že roku 1866 zde  sídlil pruský korunní princ Bedřich, pozdější německý císař. Dnes je zámek nepřístupný, po nákladné rekonstrukci slouží k bydlení majitelům z rodu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Broumovský zámek
 zámek v okrese Tachov
bez fotografie

Zámek byl vystavěn v lese západně od Broumova v místní části obce stejného jména. Stavba založená nedlouho před rokem 1875 byla vybudována pod vedením stavebního mistra A. Libela. Patrně již následujícího roku byl zámeček, zřízený na náklady Johanna Ernesta hraběte Berchem – Haimhausena, dokončen. Dvoupatrový projekt zámku připomíná sp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Brozany
 tvrz v okrese Litoměřice
Brozany (tvrz)

V rovinaté krajině dolního toku řeky Ohře, jejímuž pozadí vévodí mohutná kulisa Českého středohoří, leží městys Brozany, úpravně vystavěný a hojně stromovím zakrytý. Jeho předními památkami jsou starožitný kostel a tvrz na ostrohu návrší, které se táhne nad městečkem. Ke tvrzi lez dojít dvojí cestou. Jednou se jde od mlýna, jehož renesanční rustika ze 16. století se dosud zachovala, nahoru po dlouhých schodech. Druhou se přichází po výšině, kterou od tvrze odděloval hluboký příkop. Dnes je překl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Brtnice
 hrad, zámek v okrese Jihlava
Brtnice (hrad, zámek)

Malebný pustnoucí hrad přestavěný na zámek na ostrožně ve stejnojmenném městě. Pozdně gotický hrad byl založen za husitských válek po dobytí hradu Rokštejna oddíly jihlavských měšťanů, jako významné sídlo Valdštejnů byl několikrát přestavován goticky a renesančně. Zpustošen za třicetileté války a požárem r. 1760, vždy však obnov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Brumov
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Brumov (zřícenina hradu)

Památkově zabezpečovaná zřícenina rozsáhlého královského hradu na výběžku kopců západně nad náměstím městečka. Hrad byl vybudován k ochraně cesty Vlárským průsmykem. Za husitských válek byl několikrát neúspěšně obléhán Zikmundovým vojskem. Na počátku 2. poloviny 15. století se hradu zmocnil Matyáš Korvín a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Bruntál
 zámek v okrese Bruntál
Bruntál (zámek)

Bruntálský zámek - Nejvýznamnější památkou nejen města, ale i regionu je zámek, který vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek pánů z Vrbna postavený ve stylu severské renesance netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
40 %
obrovský nárůst
Buben
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Buben (zřícenina hradu)

Rozsáhlé zříceniny hradu na skalnaté ostrožně nad řekou Mží u Plešnic. Založen po r. 1333, v písemných záznamech se poprvé objevuje r. 1349; r. 1390 je zmiňován jako "hrádek Buben" na cestě k Plzni. Opuštěn v pol. 16. stol., r. 1567 se poprvé uvádí jako pustý....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Buchlov
 hrad v okrese Uherské Hradiště
Buchlov (hrad)

Areál zachovaného hradu, jehož součástí je i barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící severně od něj. Jde o významný královský hrad na vrcholu osamělého vrchu v Chřibech. Nejstarší zmínka o něm pochází až z r. 1300, založen byl ale už v první pol. 13. stol. českým králem jako strategická obranná pevnost a správní střed...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný pokles
Buchlovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Buchlovice (zámek)

Tvrz byla přestavěna na hospodářské objekty. V 17. století, když přestal hrad Buchlov vyhovovat obytné funkci a ztrácel rovněž význam strategický, zahájil jeho majitel Jan Dětřich Petřvaldský poblíž výstavbu nového sídla - zámku Buchlovice. Známá pověst vypráví o buchlovském hradním pánu Janu Dětřichovi z Petřvaldu, který prý nechal postavit buchlovický zámek manželce Anežce Eleonoře z Colonna-Felsu, aby jí připomínal příjemný slunný pobyt v obdobné stavbě v její rodné Itálii. Ve skutečnosti al...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze