Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Ždánice
 hr v okrese Hodonín
Zdechovice
 zámek v okrese Pardubice
Obec Zdechovice byla zároveň centrem panství a velkostatku. Pod panství Zdechovice patřilo 751 ha luk polí, správním centrem byl zámek Zdechovice čp. 1, k němuž patřil též lihovar. Posledním majitelem panství Zdechovice byl JUDr. Otto Mettal, člen panské sněmovny a zemský poslanec. Jeho manželkou byla Amálie, rozená Šebková, JUDr. Otto Mettal zemřel v Praze cca v roce 1927. Z tohoto manželství poc...

obrovský nárůst
Zdiby
 zámek v okrese Praha-východ
O zámku ve Zdibech se poprvé zmiňuje tereziánský katastr pod jménem vrchnostenský dům. Za stavebníka zámku bývá pokládán František Maxmilián Hartman z Clarensteinu (1700-1729), který nosil přídomek "na Zdibech". Od r. 1729 byl majitelem malostranský měšťan, směná...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zdislavice
 zámek v okrese Kroměříž
Zdislavice (zámek) Tvrz doložena rokem 1397. V 15. století náležela vladykům z Gogolína, pak se její držitelé často měnili. V 2. polovině 17. století ji Otiskové z Kopenic přestavěli v prostý raně barokní zámek. Na sklonku 18. století význačný národohospodář Antonín Kaschnitz přestavěl zámek v pozdním baroku. Současně byl kolem zřízen park s drobnými stavbami. Drobné klasicistické úpravy provedli v 1. polovině 19. s...

mírný pokles
Zdonín
 zámek v okrese Nymburk
Zámek je ve špatném stavu, veřejnosti nepřístupný. ...

obrovský nárůst
Zdounky
 hr v okrese Kroměříž
Zdounky
 zámek v okrese Kroměříž
majetek rodiny Strachwitzovy (nyní domov důchodců) stojí na místech bývalé tvrze, zbudované asi ve XIV. století původní tvrz proměněna na kostel, který nebyl vystavěn jezuity, po zrušení jezuitského řádu r.1773  předán studijnímu fondu panský dvůr a mlýn (r. 1481)...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zduchovice
 zámek v okrese Příbram
Až do poloviny 17. století na tomto místě stála tvrz, která pak byla rozšířena a upravena na zámek. Od roku 1686 sídlo patřilo Strahovskému premonstrátskému klášteru, který jej později pronajímal. Počátkem 18. století vznikla zámecká kaple sv. Norberta. Od roku 188...

mírný pokles
Žebrák
 zřícenina hradu v okrese Beroun
Žebrák (zřícenina hradu) Zříceniny hradu z doby kolem r. 1280 na skalnaté šíji, původně chráněné rybníky, u stejnojmenné obce. Vzhledem ke své poloze v přemyslovském loveckém hvozdu se stal před pol. 14. stol. královským majetkem, za Václava IV. byl přestavěn. Od konce 15. stol. chátral, po požáru r. 1532 již ...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
CENA OD
15
Žehušice
 tvrz v okrese Kutná Hora
Žehušice (tvrz) Postavena v letech 1361 - 1370, přestavěna renesančně v 16. století, upravena na pivovar v 18. století....

mírný pokles
Želeč
 zámek v okrese Prostějov
Ve středověku ve vesnici Želeč stávala tvrz. Doložena je r.1554. Náležela rodu z Počenic. Po r.1578 byla přestavěna v nevelký patrový renesanční zámeček. Ten byl opět upravován v 18.stol.. V 19.stol. jej získali Kálnokyové a změnili jej v hospodářskou budovu. Zámeček v období socialismu sloužil jako sklady...

mírný pokles
Zelená Hora
 zámek v okrese Plzeň-jih
Zelená Hora (zámek) Zámek Zelená Hora, dominanta Nepomucka, byl postaven na místě původně z husitských válek opevněného vrchu, po skončení husitských válek pak hradu, který vystavěl Hynek Krušina ze Švamberka. Nadmořská výška zámku je 536 m n. m.. Vlastní zámek byl postaven Václavem V...

velký nárůst
Želetava
 hr v okrese Třebíč
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Železný – Železnice, Těšín
 zaniklý hrad v okrese Jičín
Terénní pozůstatky (příkop, val) po hradu pravděpodobně ze 13. stol. na vrchu nad Železnicí u Jičína. Mohl patřit k nejstarším šlechtickým hradům u nás, vědomosti o něm jsou však velmi neúplné. Zanikl již ve 14. stol., areál byl později poškozen lámáním kamene. ...

velký pokles
Želiv – Trčkův hrad
 hrad v okrese Pelhřimov
Želiv – Trčkův hrad (hrad) Částečně dochovaný hrad v areálu kláštera ve stojnojmenné obci nedaleko Humpolce. Kolem r. 1144 zde byl založen klášter benediktinů, později premonstrátů, z nichž vyšel i Jan Želivský, mluvčí pražské revoluční chudiny, zabitý r. 1422. Klášter byl poškozen za husitsk&yacut...

střední nárůst
Žeranovice
 hr v okrese Kroměříž
Žeranovice
 zámek v okrese Kroměříž
Tvrz v Žeranovicích je v archivních pramenech poprvé zmíněna v roce 1342. Na jejím místě byl v době pobělohorské postaven zámeček, který do dnešní podoby přestavěl hrabě Karel Maximilián Seilern v roce 1852. Kolem zámku, jehož součásti byl panský dvůr, se odvíjel veškerý...

mírný nárůst
Žeravice
 zámek v okrese Hodonín
V roce 1540 za Prokopa Podstatskáho byl v areálu bývalé tvrze postaven nevelký zámeček náhradou za dřívější panský dům na rynku, který daroval Prokop žeravským občanům na radnici. Délka zámečku je 30 metrů, šířka 11 metrů. K zámečku patřila také zahrada obehnan&aac...

mírný pokles
Žerotice
 hr v okrese Znojmo
Žerotice
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Zřícenina hradu leží na jižním okraji vesnice. Patrový hrádek a ves jsou připomínány k r. 1259. V tomto roce je uváděn jako držitel Cuzkraj ze Žerotic. Tvrz se poprvé výslovně připomíná v r.1358, kdy ji Adam ze Žerotic prodal Benešovi z Weitmile. Ten rozšířil tvrz natolik, že je pak v pramenech označována jako hrad.Rod z Weitmile držel tvrz až do r.1512, kdy ji prodal a majitelé se pak střídali - ...

velký nárůst
Žerotín
 zámek v okrese Olomouc
Žerotín (zámek) Tvrz ze 14. století zpustla za husitských válek. V roce 1480 ji získal augustiniánský klášter ve Šternberku a nechal opravit především jako sídlo hospodářských úředníků. Na počátku 18. století sloužila jako letní sídlo příslušníků kl&aac...

střední nárůst
Žerotín
 zřícenina hradu v okrese Louny
Hrad založen ve 13. století. K jeho majitelům patřili Zajícové z Hazmburka, páni z Klinštejna, Chotkové z Vojnína a další. V 16. století byl ještě obýván. Zpustošen za třicetileté války. Lobkovicové kupovali roku 1673 panství již s pustým hradem. ...

mírný pokles
Žďár nad Sázavou
 tvrz v okrese Žďár nad Sázavou
Tvrz vznikla kolem roku 1300 v souvislosti s lokací města, jehož majitelem byl zdejší klášter. Založil ji hamerník Kuncman, pravděpodobně první rychtář města. Ve 14. století se vystřídalo v jejím držení ještě několik hamerníků, od konce 14. století se stala obydlím městských ryc...

mírný pokles
Žďárec
 pozůstatky tvrze v okrese Brno-venkov
Žďárec - Hrádek
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Drobné zbytky zdiva a terénní pozůstatky po hrádku na ostrožně říčky Libochůvky (Bobrůvky) u stejnojmenné obce. Jediná zmínka o hradě je v zápisu z r. 1365, ani tam však není uveden jménem a není vyloučeno, že již tehdy byl opuštěn. Mohlo k tomu dojít po připojení blízké vsi ke zboží Víckova, archeologický materiál svědčí o aktivní existenci hradu od 2. pol. 13. stol. do 1. pol. 14. stol. Měl po...

mírný pokles
Židlochovice
 zámek v okrese Brno-venkov
Židlochovice (zámek) V Židlochovicích byla vybudována nejpozději v první polovině 14. století, nejspíše do roku 1349, vodní tvrz na níž sídlili vladykové, Arkleb ze Ždánic postoupil roku 1349 ves arcijáhnu Vítkovi z Olomouce. Roku 1353 získává tvrz i ves moravský markrabě Jindřich, čímž se st...

stgnace
HODNOCENÍ
10 %
Žihle
 zámek v okrese Plzeň-sever
Žihle (zámek) Počátky zámku se datují do 16. století, patřil Libštejnským z Kolovrat. ...

střední pokles
Žinkovy
 zámek v okrese Plzeň-jih
Žinkovy (zámek) Žinkovský zámek, jehož historie začíná roku 1559, kdy si jeden z pánů z Klenové, zvaný Šebestián, postavil v Žinkovech dům byl požárům uchráněn. Tvrz stála v rovině a obklopoval ji vodní příkop zásobovaný ze žinkovského rybníka, v němž bývaly nasazeny ryby. Tvrz s předhradím spojoval padací most. Mezi roky 1624-42 byl v místech tvrze vystaven nový zámek, který byl postupně dostavěn do trojkřídlé b...

velký nárůst
Uživatelské recenze 1x
Žirovnice
 zámek v okrese Pelhřimov
Přesný datum vzniku zdejšího hradu neznáme. Podle nálezů tzv. tuhové keramiky můžeme však usuzovat, že k jeho založení došlo okolo poloviny 13. stol. První konkrétní písemná zmínka je v listině Oldřicha z Hradce z roku 1358, který přijal za spolumajitele svého bratra Heřmana. Kr...

střední nárůst
Žíšov
 zřícenina tvrze v okrese Kutná Hora
Životice
 zámek v okrese Plzeň-jih
Vystavěn před polovinou 18. století G. A. de Maggim....

mírný pokles
Zkamenělý zámek
 zřícenina hradu v okrese Mělník
Žleby
 zámek v okrese Kutná Hora
Žleby (zámek) Původně gotický hrad pánů z Lichtenburku z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou XV. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 - 68 podle anglických předloh. V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými novotvary dovezenými odjinud. Kožené tape...

velký pokles
Zlín
 zámek v okrese Zlín
Zlín (zámek) Původně šlo o gotickou tvrz, ta byla v druhé polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek Jana Cedlara z Hofu. Roku 1605 byl zámek dobyt vojskem uherských povstalců, obnoven byl po roce 1777 hrabětem F. A. Khevenhüllerem, upraven klasicistně. K zámku patří park. Nachází se zde muzejní expozice S Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem pěti světadíly (z cest známých cestovatelů), amětní s...

obrovský nárůst
Zlonice
 zámek v okrese Kladno
Na místě původně středověké tvrze postaven roku 1602 šlechtickým rodem Valkounů renesanční zámek. Do dnešní podoby přestavěn v 1. polovině 19. století....

střední pokles
Žlutice
 zřícenina zámku v okrese Karlovy Vary
Vznikl zřejmě již ve 14. století, později zničen. Brána a pozůstatky žlutického zámku se nacházejí v severozápadním cípu Velkého náměstí ve Žluticích. Původní městský zámek v průběhu staletí až na nepatrné zlomky zanikl, neboť město Žlutice a jeho okolí byly opako...

velký nárůst
Znojmo
 hrad v okrese Znojmo
Znojmo (hrad) Původně zde stál gotický hrad Přemyslovců, vybudovaný na místě strážního hradiště z 11. století. Ten byl na počátku 18. století zbořen a na jeho základech byl postaven barokní, později klasicistně upravený zámek. Za války byl změněn na lazaret a po roce 1910 opraven pro muzejní účely. Součástí areálu je románská rotunda sv. Kateřiny s unikátními nástěnnými malbami (galerie Přemyslovců). V historic...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Zrůbek
 zřícenina hradu v okrese Příbram
Ve stejnojmenné obci nedaleko Hřiměždic zbytky gotického hrádku, založeného Rožmberky ve 2. pol. 14. stol., zachráněné při průzkumu r. 1953. Poprvé se připomíná k r. 1400, sloužil k ochraně přívozu přes Vltavu. Stál na skalnatém ostrohu nad soutokem Vltavy a říčky Brziny, dnes se nachází téměř v úrovni hladiny. Po krátké době existence zanikl pravděpodobně již v 1. pol. 15. stol. za husitských v...

obrovský nárůst
Zruč nad Sázavou
 zámek, hrad v okrese Kutná Hora
Zruč nad Sázavou (zámek, hrad) Hrad ze 14. stol. ve stejnojmenné obci, poprvé připomínaný r. 1335; jednalo se o nástupce Starého hradu ležícího asi 400 metrů dále k západu. Kolem pol. 16. stol. přeměněn na renesanční zámek, který byl r. 1781 poškozen požárem a později upraven do novogotické podoby v 90. letech 19. s...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)