Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Zámek Bělá pod Bezdězem
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Na nejvyšším místě bělského ostrohu se vypíná zámek. Jeho vzhledu vtiskla svůj ráz různá staletí. Půdorys zámku má tvar nepravidelného pětiúhelníku. Zámek tvoří pět traktů v průčelí se zdvíhá 32,4 m vysoká věž s osmibokou cibulovitou bání. Ve spodní části věže je klenutý průjezd, kterým se vchází do vnitřního nádvoří. Zámek stojí na místě, kde v dobách založení města byla tvrz, o níž však nejsou z...

mírný pokles
Zámek Bílina
 zámek v okrese Teplice
Zámek byl postaven na místě staršího gotického hradu v letech 1676 - 1682 Antoniem della Porta podle návrhu G. P. Tencally pro Václava Ferdinanda z Lobkovic. Původně se zde rozkládalo přemyslovské hradiště, založené koncem 10. století jako správní centrum bílinské provincie přemyslovského státu. Kamennou podobu dostal ve 13. století za pánů z Frýdberka. Hrad a později zámek v majetku Lobkoviců od ...

mírný nárůst
Zámek Bohdalice
 zámek v okrese Vyškov
Zámek Bohdalice (zámek) Na počátku historie bohdalického zámku stojí řád jezuitů, který koupil ves Bohdalice roku 1638. Tehdy tu byl statek a stará tvrz. Po roce 1700 jezuité přestavěli tvrz na svoji novou renesanční rezidenci. Byla vystavěna přízemní budova s místnostmi směrem do parku, zbytek přistavěli až další majitelé. Roku 1772 byl řád jezuitů zrušen a veškerý řádový majetek zestátněn. Roku 1783 si zámek i s panst...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Bohumilice
 zámek v okrese Prachatice
Zámek Bohutice
 zámek v okrese Znojmo
Zámek Bohutice (zámek) Unikátní soubor památek v Bohuticích   Jednou z výrazných stavebních památek Bohutic je zámek. Původně se zde nacházela tvrz ze 14. století. Do areálu vstoupíme branou přes nově zrekonstruované nádvoří. Současná renesanční podoba zámku pocház&iacu...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Zámek Borotín
 zámek v okrese Blansko
Zámek Borotín (zámek) Na tomto místě byla ve 14. století postavena tvrz, která v 15. století zpustla. V 16. století byla obnovena a v roce 1774 na tomto místě byl vybudován rodem Freienfelsů barokní zámek....

obrovský nárůst
Zámek Boskovice
 zámek v okrese Blansko
Zámek Boskovice (zámek) Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter, který po svém zrušení sloužil krátce jako manufaktura na výrobu barviv. V roce 1819 za Františka Xavera Ditrichsteina započala přestavba kláštera na honosné zámecké sídlo. V roce 1826 byla stavba v areálu volného anglického parku dokončena. Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Budeč
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Asi 10 km od Dačic, v obci Budeč, jejíž historie sahá nepochybně až do 13. století, stávala snad na místě dnešního zámku, původně tvrz. Ta je poprvé připomíná v r. 1251, kdy zde sídlili bratři Vernhardt a Oldřich z Budče; vladykové z Budče. Písemně se však a připomíná teprv...

velký nárůst
Zámek Budenice
 zámek v okrese Kladno
Zámek je příkladem monumentální stavby vznikající přibližně sto let, od pozdní fáze raného baroka na sklonku 17. století až do období klasicismu v závěru 18. století. Zámek je provázán s drobnou architekturou vznikající v různých časových obdobích. Mu...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Zámek Budíškovice
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Zámek byl vybudován na renesančním jádře roku 1690 stavitelem Maxmiliánem Leopoldem z Castelma pro klášter Louku, pozdější dostavba z konce 19. století (za Wallisů)....

mírný pokles
Zámek Břežany
 zámek v okrese Znojmo
Zámek byl postaven roku 1713 Lichtenštejny na místě tvrze rodu z Radětic z konce 15. století. Rozsáhlou stavbu čtyřkřídlého barokního zámku zahájili pravděpodobně Breunerové koncem 17. století. V letech 1818 - 1819 Lichtenštejnové zámek klasicisticky přestavěli, nechali zřídit park. Od roku 1837 v majetku Lobkoviců....

mírný pokles
Zámek Chotěbuz
 zámek v okrese Karviná
Čtyřkřídlý jednopatrový zámek s věží zv. Hláska a branou se sochami. Zámek postaven pravděpodobně v 16. století na místě středověkého dvorce a přestavěn do dnešní podoby v 1. polovině 19. století údajně architektem Josefem Kornhäuslem. Dříve na tomto místě stával opevněn&y...

střední nárůst
Zámek Chvalkovice
 zámek v okrese Náchod
Na skalnatém ostrohu nad koupalištěm, na místě bývalé tvrze, stojí chvalkovický zámek. Tvrz která se připomíná již ve 14.stol., byla postavena z kamene a částečně sroubena ze dřeva. Patřila pánům Chvalkovic, v 15.stol. ji převzali páni z Hustířan, pak přešla do rukou Jana staršího Dobřenského z Dobřeni, který ji koupil v roce 1600. Za vlády Dobřenských, patrně někdy před rokem 1768, byl na místě t...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek Chvalkovice
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Zámek ve Chvalkovicích vznikl v 17. století pravděpodobně za Kořenských z Terešova. V roce 1727 zámek získali Deblínští z Deblínska. V této době zámek sloužil pouze pro potřeby správy dvora, i když byl v 30. letech 18. století upraven. V roce 1945 přešel do majetku státu....

velký nárůst
Zámek Chyše
 hrad, zámek v okrese Karlovy Vary
Zámek Chyše (hrad, zámek) Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Ti na Chyších sídlili plných dvě stě let. V roce 1466 se Chyše dostávají Buriánu z Gutštejna. V roce 1467 byl hrad v Chyších zcela zničen vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Dobytí chyšského hradu a jeho následné poboření se vztahuje k os...

velký nárůst
Zámek Chříč
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámku předcházela tvrz, jejíž majitelé stáli na straně husitů. Zámek vystavěn v roce 1766. Roku 1820 bylo po požáru ubouráno jižní křídlo stavby....

střední pokles
Zámek Dačice - Starý zámek
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Zámek Dačice - Starý zámek (zámek) Tento renesanční palác nechal postavit v letech 1572 – 1579 Albrecht Krajíř z Krajku jako své nové sídlo. Jde o dvoupatrovou budovu obdélníkového půdorysu zakončenou po jejím obvodu vysokou atikou a cimbuřím. Vzhled budovy se bez vnějších změn dochoval do dnešní doby. Fasáda je pokryta sgrafitovým kvádrováním a naposledy byla restaurována v roce 1992. Nad hlavním vstupním portálem jsou umístěny er...

velký pokles
Zámek Diváky
 zámek v okrese Břeclav
Zámek Diváky (zámek) V severozápadní části obce se rozkládá park obklopující čtyřkřídlovou zámeckou budovou postavenou na sklonku 17. století jako klášter. Tento zámek i se statkem patřil poslední šlechtě Levetzowovým. V době války zde byla zřízena vojenská polní nemocnice, po roce 1945 se stal zámek útočištěm mladých židů, kteří přežili holocaust. Později posloužil jako výcvikové středisko traktoristů, v r. 1953 zde ...

střední nárůst
Zámek Dlažkovice
 zámek v okrese Litoměřice
Po roce 1543 Janem z Valdštejna vystavěn zámeček, ke konci 17. a počátkem 18. století přestavěný Ferdinandem Hrzáněm z Harasova na barokní zámek (G. a O. Broggiové), v 2. polovině 18. stol. za Hatzfeldů rozšířen o východní část. Roku 1811 za hrabat Schönbornů epmírově upraven....

střední nárůst
Zámek Dobřenice
 zámek v okrese Hradec Králové
Na místě bývalé tvrze byl v roce 1693 postaven barokní zámek. V něm sídlil významný šlechtický rod Dobřenských z Dobřenic. Severozápadně od zámku se rozkládá anglický park o výměře 24 ha (z toho 0,5 ha činí vodní plochy)....

mírný pokles
Zámek Dobřichovice
 zámek v okrese Praha-západ
Památkově hodnotný soubor z doby od 16. do konce 18. století. Renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou vznikl v 16. st. na místě gotické tvrze (kaple pochází z roku 1676). Budova zámku poničená požárem byla obnovena v roce 1779 (tehdy přistavěna věž). Celý areál zámku je situová...

obrovský nárůst
Zámek Dolejší vodárna - Praha 1
 zámek v okrese Praha hl.m.
Petrská vodárenská věž byla postavena roku 1660 jako třetí na tomto místě. Je zakončena vyhlídkovou plošinou s dvanácti okny. První věž byla dřevěná asi z roku 1536 a odtud dřevěným potrubím rozváděna voda do kašen a některých domů Nového Města....

mírný pokles
Zámek Dolní Krupá
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zámek Dolní Počernice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek Dolní Počernice vznikl na místě středověké tvrze kolem roku 1780. Stavba zámku má monumentální dispozici a neobvyklý charakter. V roce 1870 byl rozšířen přístavbou podle projektu V. Sigmunda. V zahradě se dochovaly zbytky původní barokní architektury např.: altán, vázy na soklech, schodiště s terasou. Okolo zámku je veřejnosti přístupný anglický park. V současné době je v zámku umístěn dětsk...

střední pokles
Zámek Dolní Tošanovice
 zámek v okrese Frýdek-Místek
Empírový zámek vybudovali v místech starší tvrze na počátku 19. století Mattencloitové. Jeho majitelé se rychle střídali. V roce 1933 byl zámek zmodernizován....

velký nárůst
Zámek Dolní Římov
 zámek v okrese České Budějovice
Původně jezuitská rezidence na místě starší tvrze, zmiňované roku 1401. Dvoukřídlá patrová budova s věží nad průčelním štítem. Věž s hodinami zdobena pilastry, zakončena cibutovitou zvonicí, po stranách jehlance. Vstup do nádvoří, uzavřeného hospodářskou budovou, vede branou se dvěma pilastry; na nádvorní straně jižního křídla arkády s rustikou....

velký nárůst
Zámek Dražíč
 zámek v okrese České Budějovice
Barokní zámeček zbudovaný v 1. třetině 18. století Chlumčanskými z Přestavlk. V Dražíči vystavěl po roce 1600 tehdejší její majitel Jan z Dobrohoště renesanční tvrz, která byla přestavena na zámek....

mírný pokles
Zámek Drnholec
 hrad, zámek v okrese Břeclav
Zámek Drnholec (hrad, zámek) Hrad založen jednou větví Kouniců, používající přídomku z Drnholce (poprvé připomínán roku 1249). Ve 14. století patřil Vartenberkům, od roku 1393 Lichtenštejnům, Tiefenbachům patřil od 1578. Za nich v letech 1583 - 1585 byl hrad přestavěn v patrový renesanční zámek (zachován zahradní renesan...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Zámek Drnovice
 zámek v okrese Vyškov
Zámek na návsi nechal v letech 1866-1869 vystavět baron Mundy. V letech 1899-1947zde sídlil zemský chorobinec. Dnes je budova sídlem Obecního úřadu a restaurace. Stará konírna byla přestavěna na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě, od roku 1947 je využívána jako místní kino. Za budovou se nachází zbytek zámeckého parku. ...

velký pokles
Zámek Dyjákovice
 zámek v okrese Znojmo
Zámek Dyjákovice nechal vybudovat na konci 17. století Karel z Lichtenštejna jako větší měšťanský dům a sloužil jako bydlení vrchnostenského úředníka. V r. 1835 byl panský dvůr zrušen a zámek se stal prostým obytným domem. Interiér byl přizpůsoben potřebám bydlen&i...

obrovský nárůst
Zámek Čemíny
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zdejší tvrz vystavěl Jan Podmokelský z Prostiboře v letech 1554 - 1576. Na barokní zámek přestavěna kolem roku 1700 probošty touškovského panství, kteří zde sídlili až do zrušení kladrubského kláštera v roce 1785. ...

mírný pokles
Zámek Čertousy - Praha 20
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek Čertousy - Praha 20 (zámek) Zámek Čertousy byl původně gotický dvůr. Roku 1357 byl prodán arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic a do majetku Karlovy univerzity se dostal v roce 1366. Za třicetileté války byl zpustošen. Poté opět majetkem univerzity až do roku 1788. V 18. století zde vznikla barokní stavba na obdélném půdorysu s pětiosým p...

střední pokles
Zámek Golčův Jeníkov
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zámecký areál leží v místech, kde až do roku 1580 stávala ves Zábělčice s tvrzí nazývanou v některých pramenech Staré opatství. Tvrz prokazatelně existovala ještě letech 1622-1624.Zámecký komplex tvoří tři budovy:Nejstarší část představuje Goltzova tvrz, věžovitá pozdně renesanční budova z roku 1653 (podrobněji viz výše).Dále se zde nachází Starý zámek, prosté jednopatrové stavení s barokními rysy...

mírný pokles
Zámek Habry
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Barokní zámek z let 1718-1720, upraven koncem 19. století....

střední nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Zámek Habry - Bačkov
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Patrová, téměř čtvercová budova z konce 18. století s mansardovou střechou, v 19. století rozšířená o západní křídlo....

velký nárůst
Zámek Hamr na Jezeře
 zámek v okrese Česká Lípa
Zámek Herálec
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Postaven počátkem 17. století Kryštofem Karlem z Roupova (snad na místě starší tvrze), rozšířen v letech 1658 - 1661, přestavěn novogoticky v roce 1838 a 1862, pozdější úpravy....

mírný pokles
Zámek Hněvkovice - Týn nad Vltavou
 zámek v okrese České Budějovice
Zámek Hněvkovice - Týn nad Vltavou (zámek) Na místě dnešního prostého zámku stávala od 16. století renesanční tvrz postavená Jeronýmem Hozlauerem z Hozlau. Po roce 1620 byly Hněvkovice nejprve krátce v majetku Častolárů z Dlouhé Vsi a vzápětí jsou připojeny k Týnu nad Vltavou, který vlastnilo pra...

mírný nárůst
Zámek Hnojník
 zámek v okrese Frýdek-Místek
Každému, kdo projíždí křižovatkou naší obce, padne jistě do oka kdysi krásná zámecká budova s přilehlým parkem. Zámek je dominantou obce, kulturní památkou stavitelského umění a ukázkou bydlení dřívější šlechty. Stavitelé původní budovy nejsou známi, tu dodnes dochovanou nechal postavit v 18. století Karel Václav Beess z Chrostiny v barokním slohu jako jednoposchoďovou. V první polovině 19. stolet...

mírný pokles

    Strana: 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)