Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Veltrusy
 zámek v okrese Mělník
Veltrusy (zámek) Barokní zámek, jehož stavbu započal patrně v 1. čtvrtině 18. století Václav Antonín Chotek, neměl předchůdce. Státní funkce a vzrůst majetku Chotkovi umožnily přistoupit ke stavbě velkorysé koncepce. Zámecké budovy, odstupňované výškově podle osy od jihu k severu, obklopovaly čestný dvůr. Základní architektonické pojetí, i když pozdějšími úpravami pozměněné, zůstalo v podstatě zachováno dodnes. Hl...

velký pokles
Verušičky
 zámek v okrese Karlovy Vary
Na počátku 18. století byla původní renesanční tvrz upravena tehdejším majitelem Františkem Nesslingerem ze Schelchengrabenu na dvoukřídlý barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven, kdy hlavní křídlo získalo dvě nárožní věžičky. Po roce 1945 prostory z&aac...

mírný pokles
Veselí
 tvrz, zámek v okrese Klatovy
Vystavěn na místě tvrze, založené někdy ve 14. století pány z Veselé, která existovala ještě v 18. století. Později rozbořena a na jejím místě vystavěn po roce 1863 zámek. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Veselí nad Moravou
 zámek v okrese Hodonín
Veselí nad Moravou (zámek) Areál zámku s rozsáhlým parkem a bažantnicí. Zámek byl postaven na místě středověkého hradu využívajícího ostrov řeky Moravy. Jeho současná pozdě klasicistní podobe je z let 1834-40. Pozůstatky po mohutném dřeveném hradu byly nalezeny na nádvoří. V minulosti byl několikrá...

mírný pokles
Veselíčko
 zámek v okrese Písek
Původní tvrz zboží milevského kláštera, poté Rožmberků, Švamberků - 1540 a Šternberků 1630, kteří ji odkázali svému preceptoru Grünerthalovi, ktetý nechal tvrz moderně přestavět na zámek.  ...

střední nárůst
Vestec
 zámek v okrese Chrudim
Původně gotická tvrz, doložená k roku 1497, zpustošená v roce 1623 a opravená, kolem roku 1700 přestavěná v barokní zámek. Ten byl po požáru v roce 1805 opraven....

mírný pokles
Víceměřice
 zámek v okrese Prostějov
Roku 1409 je ve víceměřicích doložena tvrz, která za husitských válek zpustla. V 16. století se dočkala vyspravení. Koncem 16. a počátkem 17. století byla přestavěna v barokní zámek. Za rodu Metternichů v roce 1840 byl přestavěn v empírovém stylu. Roku 1924 se majitelkami zámku stávají sestry dominikánky, které zde vybudovaly ústav pro slabomyslné. Od roku 1969 je ústav čistě chlapecký. Roku 2...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Víckov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Zříceniny hradu, jimž dominuje i z údolí viditelné torzo paláce, na okraji srázu do údolí Bobrůvky u stejnojmenné obce. Byl zřejmě vystavěn na poč. 14. stol. jako náhrada za opuštěný hrad Lísek, poprvé se připomíná r. 1340. R. 1454 jej král daroval jako pustý a na základě keramických nálezů lze předpokládat, že byl v té době opuštěn již několik desetiletí. ...

mírný pokles
Vícov
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
Hrad Vícov, též nazývaný Ježův hrad se prvně objevuje v písemných zprávách až v r.1355 v predikátu Henzlína z Vícova. Nebylo to po vsi, neboť se mohl nadále psát po Lešanech, odkud jeho rod pocházel. Přímo se hrad připomíná v r.1379, kdy zboží i s hradem markrabě Jošt zastavil Oldřichovi z Boskovic. Pro hrad to byla osudová událost. Oldřichův syn Jan Ozor z Boskovic se totiž Joštovi vzepřel a v...

mírný pokles
Vidim
 zámek v okrese Mělník
Vidim (zámek) Vidimský zámek byl postaven v někdejší Horní Vidimi proti kostelu sv. Martina. Datum stavby r. 1696, podle letopočtu na brance zdi parku, nevzbuzuje mnoho důvěry. Pozdě barokní sloh budovy naznačuje, že zámek byl postaven v polovině 18. století za Swertz-Sporků. Původně měl obdelníkový půdorys a dvě patra s hranolovou věží s cibulovou bání na severní straně. Východní průčelí s vchodem do parku je ...

velký pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
68 %
Vikštejn
 zřícenina hradu v okrese Opava
Zřícenina hradu Vikštejn se nachází nad údolím řeky Moravice v obci Vítkov-Podhradí (nad esovitými zatáčkami). Přesnější umístění je vyznačeno na mapě (1. odkaz v levé části). Parkování je možné u kapličky, kde je také umístěn rozcestník. Po asi 300 m dlouhé značené cestě se dostanete k samotné zřícenině. Jsou zde zachovány rozsáhlé zdi s okenními otvory, několik podzemních místností a také je z...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Vildenberk
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Vildenberk (zřícenina hradu) Hrad na jižním okraji Drahanské vrchoviny postaven počátkem 14. stol., zanikl za bojů mezi moravskými markrabaty, r. 1402 zmiňován jako zřícenina. Stával na strmém kopci nad soutokem dvou potoků s přístupem od severu, rozlehlá stavba o délce 300 m složena ze tří částí. Po opuštění hrad rozebrán na stavby v okolí, zachovány jen nepatrné kamenné zbytky, příkopy a prohlubeň po býv. studně. Místo s tr...

obrovský nárůst
Vildštejn
 zřícenina hradu v okrese Opava
Zříceniny hradu Vildštejna se dochovaly na skalnatém ostruhu nad říčkou Lomnicí severozápadně od Budišova. Místo je dnes zarostlé hustým mladým lesem a zasypané množstvím sutě, takže o celkovém uspořádání hradu si nelze učinit přesnou představu. I tak je však možné konstatovat, že šlo o hrad značně velký a pevný, který měl dvě části. Protože stával na odlehlém místě v lesích, nebyly jeho zříceni...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vildštejn
 zřícenina hradu v okrese Chrudim
Zbytky zřícenin drobného hrádku z poloviny 14. století. V 15. století již pustý....

velký nárůst
Vildštejn - Skalná
 hrad v okrese Cheb
Vildštejn - Skalná (hrad) Hrad byl založen po roce 1200 snad Vojtěchem Nothaftem a pojmenován Vildštejn, kteréž jméno převzali i potomci Vojtěcha. Dále hrad vlastnili Šparnekové a Gummerauerové, za nichž v 15. století upravován, další stavební zásahy v 16. století za Wirspergů a Trautenbergů (drželi jej v letech 1613 ...

velký nárůst
Vilémov
 zámek v okrese Chomutov
Vilémovice
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Patrový zámek byl postaven v polovině 18. století Ignácem Bechyní z Lažan. Po požáru v roce 1825 byly při rekonstrukci odstraněny všechny původní barokní prvky a objekt tak získal současnou podobu ve stylu empíru. V současnosti je zámek využíván ke kulturním účelům obce. ...

mírný pokles
Vimperk
 hr v okrese Jindřichův Hradec
Vinařice
 pozůstatky hradu v okrese Louny
Vinařice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Vinařice (zámek) Zámek byl po r. 1945 zkonfiskován a v 50. a 60. letech jej využívalo místní JZD, později zde byl depozitář Památníku národního písemnictví a okresního soudu. Od r. 2000 je zámek v majetku společnosti LAURETA AUTO a.s., která jej využívá k pořádání kulturn&ia...

střední pokles
Vinianský hrad - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Vinoř
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek nechali v letech 1719 - 24 na místě starší tvrze postavit Černínové z Chudenic podle projektu architekta F. M. Kaňky. Do dnešní podoby byl zámecký objekt upraven V. Vondráčkem v letech 1919 - 20. Na střeše zámku, na který navazuje anglický park, si prohlédnete věžovitý...

střední pokles
Višňové
 zámek v okrese Znojmo
Zámek leží v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které dosud patří k unikátům na jižní Moravě.Původní fasáda z doby pozdně renesanční (konec 16. století ) byla renovována v letech 1963 – 1966.Vnitřní úpravy byly prováděny po roce1945, kdy byl majetek dřívějšího majitele višňovského panství hraběte Felixe Spiegla - Diesenberga...

mírný pokles
Vitčice
 tvrziště v okrese Prostějov
> {"Normální tabulka"; ""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman" Když ves Vitčice získal a držel jistý Sudek, začal se psát od r.1359 po Vitčicích . Zřejmě to byl právě on, kdo zde zřejmě vybudoval zdejší tvrz. První písemné zmínky o ní pochází z r.140...

mírný pokles
Věteřov
 hr v okrese Hodonín
Vítkov
 zámek v okrese Opava
Barokní zámek byl postaven roku 1713 Wipplary z Ušic, když se Vítkov s okolními vesnicemi oddělil (v roce 1708) od Vikštejna jako samostatné panství. Po několika změnách majitelů získalo zámek v roce 1875 město Vítkov....

mírný pokles
Vítkovec - Milčany
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Vítkovec - Milčany (zřícenina hradu) Zřícenina hradu nesprávně nazývaného Vítkovec na konci nevýrazného ostrohu u Holan, mezi Milčanským a Holanským rybníkem. Založen zřejmě v 80. letech 14. stol., zanikl po husitských válkách. Na konci 16. stol. se připomíná jako pustý, jeho zdivo bylo později z větší č&aac...

mírný pokles
Vítkův hrádek
 zřícenina hradu v okrese Jindřichův Hradec
Vítkův hrádek (zřícenina hradu) Zříceniny hradu založeného v první polovině 13. stol. na ostrožně u Blažejova. Pravděpodobně bezvěžový objekt patřil k nejstarším šlechtickým hradům u nás. Vítkovci poté, co získali královský hrad v Jindřichově Hradci, jej r. 1267 věnovali Řádu německých rytířů. Zpustl během 15....

střední pokles
Vítkův Hrádek
 zřícenina hradu v okrese Český Krumlov
Vítkův Hrádek (zřícenina hradu) Zřícenina nejvýše položeného hradu v Čechách se nachází na Svatotomášském pohoří při staré zemské hranici v nadmořské výšce 1053 metrů, kudy prochází hlavní evropské rozvodí. Hrad Vítkův Hrádek (Vítkův Kámen, Wittinghausen) byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova jako správní a obranné středisko nově osídlené oblasti. Svým rozsahem nepatřil k velkým hradním stavbám. Jádro hradu tvoři...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Vítovice
 hr v okrese Vyškov
Větrov
 zřícenina hradu v okrese Liberec
Zřícenina hradu Větrov Na temeni Loupežnického vrchu stál kdysi hrad, který patrně sloužil k ochraně obchodní stezky, vedoucí z Čech přes Jablonné do Žitavy. Dnes je označován jako Větrov, ale jeho pravé jméno není bezpečně doloženo. Ve zprávě z roku 1369 je uvedeno pouze označení "starý hrad" a pozemkový záznam z roku 1592 hovoří už jen o Hradním kopci (Burgberg). Předpokládá se, že se k němu vz...

mírný pokles
Věž tvrze - Semtěš
 tvrz v okrese Kutná Hora
Mohutná hranolová věž (původně obytná, čtyřpodlažní) z lomového kamene a drobnými okenními otvory. Pozůstatek tvrze z první poloviny 14. století, opuštěné po roce 1560. V 18 stol. zřízena ve věži kovárna. Od roku 1916 chybí zastřešení. Od 90. let. 20. stol. upravena na rozhle...

střední nárůst
Věžka
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Věžka (zřícenina hradu) Hrad vystavěl kolem roku 1300 vladyka Ratmír. Po Švambercích jej drželi vladykové z Chrástu. Václav IV. hrad půl roku obléhal a roku 1406 dobyl. Roku 1478 zničila hrad spojená vojska města Plzně a uherského Matyáše Korvína. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Věžky
 zámek v okrese Kroměříž
V současné době je zámek součástí areálu, který patří společnosti Floria Věžky. Navštívit zde můžete každoroční výstavy květin a jiných zahrádkářských výrobků. ...

velký nárůst
Vízmburk
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
Vízmburk (zřícenina hradu) Založen po polovině 13. století Tasem erbu třmene, komořím na dvoře Václava II. Od doby kolem roku 1330 do zániku byl v majetku pánů z Dubé, v roce 1447 zbořen spolu s dalšími hrady Slezany a již neobnoven. Vnitřní hrad vejčitého půdorysu tvořen mohutnou obvodovou hradbou s vetknutou válcovou věží v sz. rohu, k ...

střední pokles
HODNOCENÍ
98 %
Vizovice
 zámek v okrese Zlín
Vizovice (zámek) Monumentální architektura slohu Ludvíka XVI. , s bohatým vnitřním vybavením, s francouzským a anglickým parkem.Zámek ve Vizovicích nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegenu architektem F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způsobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou ...

mírný pokles
CENA OD
50
Vlachovo Březí
 zámek v okrese Prachatice
Vlachovo Březí (zámek) V roce 1274 jsou poprvé zmiňováni vlastníci feudálního sídla v této lokalitě. Po Vlachovi z Březí, který pečetil stížný list proti upálení Mistra Jana Husa, se statek začal nazývat Vlachovo Březí. Významnou roli sehrála tvrz ve válkách, které se odehrá...

velký nárůst
Vlasatice
 tvrz, zámek v okrese Brno-venkov
Tvrz vybudoval po roce 1342 brněnský měšťan Ditlin Mořic, který obdržel od markraběte Karla právo opevnit zdejší dvůr. V husitských válkách ovládli tvrz na čas husité. Na počátku 16. století patřila dolnokounickému klášteru, od roku 1535 střídala majitele. Pravděpodobně Žabkové přestavěli tvrz v nevelký renesanční zámek. V roce 1622 získal Thurnům zkonfiskované Vlasatice František z Ditrichštejna....

střední pokles

    Strana: 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)