Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Byšice
 zámek v okrese Mělník
Postaven kolem roku 1700 na místě tvrze. Upravován v 2. třetině 18. století a v 19. století. Barokní zámek Byšice z přelomu 17. a 18. stol. najdeme ve stejnojmenné obci 10 km jihovýchodním směrem od Mělníka....

obrovský nárůst
Bystré
 zámek v okrese Svitavy
Bystré (zámek) Vystavěn v letech 1586 - 1590 pro Jana Bezdružického z Kolovrat, přístavba tzv. malého zámku z let 1654 - 1655, interiér upraven v 18. a 19. století. Renesanční zámek v Bystrém stojí na výšině nad potokem východně od města. Bysterský zámek je v současné době sídlem Domova na zámku Bystré, dále zde má sídlo Základní škola speciální Bystré a Speciálně pedagogické centrum. V sousedství původní tvrz...

velký pokles
Bystrý
 hradiště v okrese Náchod
Terénní zbytky nevelkého sídla založeného ve 13. století a zaniklého požárem ve 14. století. Tvořilo jej lehce opevněné jádro oddělené od šíje valem a příkopem. Hnavní stavbou byla dřevěná věž na kamenné podezdívce. Jediná prokazatelná zmínka ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bystřice nad Úhlavou
 zámek v okrese Klatovy
Bystřice nad Úhlavou (zámek) První archivní zmínka je z roku 1339 , kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce na důležité obchodní stezce z bavorského Zwieselu přes Železnou Rudu do Klatov doplňovala spolu s blízsk...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Bystřice pod Hostýnem
 zámek v okrese Kroměříž
Bystřice pod Hostýnem (zámek) Zámek je ojedinělou ukázkou toho, jak se šlechtická sídla v průběhu času měnila. Zatímco jiní svá sídla přestavovali a modernizovali, v Bystřici byly staré stavby ponechány a k nim přistavovány budovy nové, pohodlnější. Staré budovy se pak užívaly k administrativním a hospodářským účelům. V zámku naleznete gotické sklepy, budovy renesanční, nádech baroka i křídla klasicistní. V první polovině 15....

střední nárůst
CENA OD
20
Bývalý zámek Štítina
 tvrz v okrese Opava
Středověká vodní tvrz jménem Štítina se poprvé uvádí r.1337, podhradní osada se jmenuje Troubky. Až později se název tvrze přenesl  i na ves. Postupně však převládá označení hrad. Snad za Mikuláše Tvorkovského z Kravař (1582-1599) byla tvrz rozšířena a upravena v renesančním stylu na čtyřkřídlý renesanční zámek.Objekt čtvercového půdorysu však byl i nadále dobře opevněným panským sídlem. Ještě v ...

obrovský nárůst
Bzenec
 zámek v okrese Hodonín
Bzenec (zámek) Počátkem 13. století byl v dominantní poloze nad městem založen královský gotický hrad. Počátkem 14. století byl sídlem královských úřadů pro jv. Moravu. V letech 1427 až 1428 byl zničen husity, neboť byl důležitou pevností krále Zikmunda, a již nebyl obnoven. Kaple, která stávala v místech hradu, zanikla při válečných událostech roku 1945. Na konci 15. století, kdy měli Bzenec v zástavě Kropáčové...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Břeclav
 hrad, zámek v okrese Břeclav
Břeclav (hrad, zámek) Břeclavský hrad byl založen knížetem Břetislavem I. mezi lety 1041 – 1050 na ochranu důležitého přechodu obchodní stezky přes hraniční řeku Dyji. Původně dřevěný hrad stával patrně v místě dnešního zámku. První velká přestavba v dějinách břeclavského hradu proběhla v 1. pol. 13. stolet&...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Břecštejn
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
Břecštejn (zřícenina hradu) Zříceniny hradu u Hrádečku na Trutnovsku. Vznikl v 1. pol. 15. stol., poprvé se připomíná r. 1455; obýván byl ještě v 16. stol., ve druhé pol. 16. stol. opuštěn a od 17. stol. se uvádí jako pustý. Patřil mezi malé hrady s plášťovou zdí. Nejstarší zpráva v&s...

velký pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
60 %
Březina
 zámek v okrese Rokycany
Původním panským sídlem v Březině byl místní hrad založený na skalnatém ostrohu ve 14. století. Hrad v 17. století téměř zcela zaniknul (v roce 1661 je hrad zmiňován jako pustý). Nedaleko hradní zříceniny postavil v letech 1790-1808 Jáchym ze Šternberka zámek- původně dvě men&sc...

velký nárůst
Březnice
 zámek v okrese Příbram
Březnice (zámek) Původně gotická tvrz, založená rodem Buziců a prvně uváděná roku 1238, byla do 15. století sídlem pánů z Březnice. Roku 1415 získal zdejší hrad nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, přívrženec husitů. V roce 1422 Březnici dobylo a vypálilo panské vojsko. Za ...

střední pokles
Březolupy
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Barokní zámek z let 1650-68 se zámeckým parkem.  ...

střední nárůst
Cebiv
 zámek v okrese Tachov
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Cerekvice nad Bystřicí
 zámek v okrese Jičín
Zámek stojí na místě staré tvrze ze 14. století. Jednoduchá tříkřídlá stavba z první poloviny 18. století je vystavěna nad půdorysem tvaru E. Zámek vyhořel a roku 1936 byl upraven podle návrhu Františka Krušiny. V parku je zámecká studně vroubená v barokové úpravě z roku 1790....

velký pokles
Cerhenice
 zámek v okrese Kolín
Od roku 1340 stávala v obci Cerhenice tvrz, od poloviny 18. století stál vedle této tvrzi zámek. V roce 1775 byla tvrz vypleněna vzbouřenými sedláky a veškeré dění se pak přesunulo z tvrze na zámek. Zajímavostí je, že zámek nikdy nesloužil jako panské sídlo, vždy v něm byly kancel...

střední nárůst
Cerhonice
 zámek v okrese Písek
Původní tvrz, dnes dvoukřídlý zámek, který byl ve 14. a 15. století sídlem zvíkovských manů. Zámek je ideální pro rodinné oslavy, romantické víkendy, společenské akce a svatby. Po patřičné domluvě si můžete prostory zámku pronajmout za účelem fotografován&ia...

střední nárůst
Cetechovice
 zámek v okrese Kroměříž
Cetechovický zámek je postaven na místě někdejší vodní tvrze. Ta je připomínána již v roce 1482. Její přestavbou a rozšířením vznikl základ nynějšího zámku. První úpravy provedl Karel Antonín Zeller z Rosenthalu v letech 1682 až 1685. Barokně byl zámek přebudován za Josefa Antonína Mayera z Mayerswaldu v letech 1731 - 1738. V roce 1739 přechází zámek do vlastnictví Antonína Arnolda z Petřvaldu. Te...

obrovský nárůst
Cetkovice
 zámek v okrese Blansko
Zámek se nachází v těsné blízkosti kostelu. Pozdně barokní stavbu vybudoval v 70. letech 18. století poslední opat kláštera Hradisko u Olomouce Pavel Ferdinand Václavík jako letní sídlo hradišťských opatů. Po zrušení kláštera v roce 1784 zámek změněn na faru....

obrovský nárůst
Chanovice
 zámek v okrese Klatovy
Na tomto místě stávala dříve gotická tvrz ze 14. století. Od 15. století jí měli ve vlastnictví Chanovští z Dlouhé Vsi, kteří tuto tvrz několikrát upravovali. Chánovští tvrz vlastnili až do roku 1717, kdy ji koupili Rumerskichové, kteří nechali tvrz přestavět na barokní zámek. Od roku 1811 patřily Chanovice rodině Becherů, za kterých byl celý zámecký areál upraven prakticky do dnešní podoby....

mírný pokles
Charvátská Nová Ves - Apollonův chrám
 zámek v okrese Břeclav
Charvátská Nová Ves - Apollonův chrám (zámek) Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Kdysi stál kousek odsud Chrám Múz, který zdobila sochařská díla sochaře Josefa Kliebera. Když byl Chrám Můz zrušen, byly sochy převezeny do nově postaveného zámečku zasvěcenému antickému ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
CENA OD
25
Cheb
 hrad v okrese Cheb
Cheb (hrad) Na místě dnešního hradu se předpokládá starší slovanské osídlení, které zde trvalo až do počátku 12 století. Někdy během 12. století se Chebska zmocnil rod hrabat z Vohburgu a připojil je k severní bavorské marce. Vohburgové také patrně vybudovali v Chebu první kamenný hrad, doložený archeologicky. Významně se do historie hradu zapsal císař Friedrich I. Barbarosa (1125-26 až 1190) - zařadil jej me...

obrovský nárůst
Chlum
 zřícenina hradu v okrese Kroměříž
Hrad postavili v 2. polovině 14. století páni z Kunštátu, zanikl v 1. polovině 15. století. Skládal se z předhradí (severní část) a vlastního hradu, oddělených dosud zachovanými příkopy. ...

mírný pokles
Chlumec nad Cidlinou
 zámek v okrese Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou (zámek) Nejvýznamnější dominantu Chlumce nad Cidlinou - zámek Karlova Koruna - dal postavit jako své reprezentační sídlo hrabě František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř a lovčí Království českého, v letech 1721-1723. Plány vypracoval Giovanni Santini-Aichl, jeden z nejvýznamnějších barokních architektů tehdejší doby a podle nich stavbu vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Zám...

střední pokles
Chlumín
 tvrz, zámek v okrese Mělník
Chlumín (tvrz, zámek) Malý zámeček s dnes již zchátralým hospodářským dvorem byl postavený rytířem Kyšperským z Vřesovic na místě staré zpustlé tvrze. V desetiletích po roce 1634 se na Chlumínském zámku vystřídalo několik vlastníků, kteří však zámek neužívali, a proto pustl. Rovněž v městečku zůstalo po třicetileté válce mnoho domů neobývaných a propadajících zkáze a trvalo dlouho, než byly znovu obydleny. Na přelomu 1...

mírný pokles
Chocenice
 zámek v okrese Plzeň-jih
Nynějšímu zámku předcházela tvrz, kterou koncem 17. století vystřídala stavba zámku, upravovaná ještě v 19. a 20. století....

mírný pokles
Choceň
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Renesanční, postavený v letech 1562 - 1574 Zikmundem ze Šelmberka, roku 1646 vydrancován Švédy, několikrát vyhořel a upravován, dnešní podoba vznikla po roce 1829, pseudogotická kaple přistavěna v roce 1850. ...

střední nárůst
Chocomyšl
 zámek v okrese Domažlice
Zámek vznikl renesanční přestavbou původní gotické tvrze. Další výraznější úpravy provedli Černínové podle návrhu Františka Kaňky v roce 1720. Po dokončení vznikl lovecký zámeček. V roce 1778 objekt vyhořel a ještě v témže roce začala výstavba nov&eacut...

mírný pokles
Chodovský zámek - Praha-Chodov
 zámek v okrese Praha hl.m.
Chodovský zámek - Praha-Chodov (zámek) Připomíná se už roku 1185 jako majetek vyšehradské kapituly. Zpustošena ve třicetileté válce, další přestavby jí daly funkci zámečku. Vznikl v letech 1676 - 1728 v době, kdy ho vlastnili benetiktini. V 19. století doplněny klasicistní arkády....

střední nárůst
Chodský hrad - Domažlice
 hrad v okrese Domažlice
Chodský hrad - Domažlice (hrad) Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s městem českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se zachovala pouze štíhlá válcová věž. Po velk&ea...

velký nárůst
Cholina
 tvrz v okrese Olomouc
Cholina (tvrz) Cholina-tvrz Z konce 13. stol. je znám Adam z Choliny z rodu pánů ze Žerotína. Adam z Choliny založil nedaleko Ptení strážní hrad Stražiště(Grumberkg) a tvrz v Konici po níž se potom psal. V r. 1376 prodal Adamův syn Sulík z Konice ves Cholinu Bohuši ze Slavoňova. Bohušův syn Bernard Hert, man olomuckéh...

střední nárůst
Choltice
 zámek v okrese Pardubice
Zámek ve stylu ranného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcel zchátralý a neobyvatelný. Podle návrhu Luca di Rossi z Pisy měl mít podobu čtverce, jehož tři strany měly tvořit budovy a severní, volná strana, měla být uzavřena mohutnou mříží. Středem celé stavby měla být upro...

mírný pokles
Chomutov
 zámek v okrese Chomutov
Město vzniklo v 1. polovině 13. století, roku 1252 přešlo do majetku řádu německých rytířů, kteří tu založili velkou komendu na způsob hradu. Roku 1411 opět v majetku panovníka, který město dával do zástavy. Roku 1421 město a komenda dobyty husity a dočasně obsazeny, za Valdenburků komenda obnovena a roku 1488 za Beneše z Veitmile přestavěna na pozdně gotické sídlo. Počátkem 16. století renesanční...

obrovský nárůst
Choryně
 tvrz, zámek v okrese Vsetín
Až dosud se mělo zato, že byl postaven roku 1573 za Václava z Ledské. Ve skutečnosti byl obytný a správní objekt, v němž se zdržovala vrchnost, ještě v březnu roku 1654 tvrzí. Kdo nechal tvrz přewtavět na zámek se zatím přesně neví. Počátkem 19. století za Jana Forgáče byla zámku dána nynější podobal Roku 1882 byl kardinálem Fürstenberkem zřízen v bývalém zámku choryňských pánů klášter kongregace ...

střední pokles
Choteč
 zámek v okrese Jičín
Původní tvrz byla představiteli pavlánského kláštera v Nové Pace v roce 1750 upravena na barokní zámeček. Po zrušení řádu v roce 1789 byl zámek novorenesančně upraven na faru. ...

velký nárůst
Chotěboř
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Chotěboř (zámek) Raně barokní zámek Chotěboř s prvky italské architektury stojí ve stejnojmenném městě, 14 km od Havlíčkova Brodu. Na místě dnešního zámku stávala původně tvrz, která byla pravděpodobně zničena požárem z roku 1692. Nový majitel Vilém Leopold Kinský se pak rozhodl postavit na míst...

stgnace
Chotoviny
 zámek v okrese Tábor
Chotýšany
 zámek v okrese Benešov
Zámek si nechal postavit Arnošt František z Vrtby jako své nové sídlo v roce 1743. Budova byla původně obdélníková, patřila k ní zahrada s barokní besídkou. V roce 1830 bylo přistavěno severní renesanční křídlo, později byla celá stavba upravena novogoticky. Na přelomu 19. a 20. stolet...

velký pokles
Choustník
 zámek v okrese Tábor
Jednoduchá podélná budova byla v 17. století postavena Zuzanou z Harasova společně se svým manželem Janem Černínem z Chuděnic. V polovině 19. století byl zámek za hraběte Evžena Vratislava Netolického rozšířen do dnešní podoby. Po roce 1945 prostory využíval domov pro seniory. Dnes je bez využi...

mírný pokles
Choustník
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Choustník (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na dominantním vrchu nad stejnojmennou obcí JV od Tábora. Založen po r. 1262, krátce poté bylo jádro rozděleno na dvě části a jako takový byl hrad r. 1322 postoupen Rožmberkům. Okolo r. 1430 přestavěn, v r. 1614 se poprvé uvádí jako pustý. – Hradu vévodí dva čtverhrann&e...

stgnace

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)