Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Tvrz - Dlouhá Loučka
 tvrz v okrese Olomouc
Areál feudálního sídla z přelomu 16. a 17. století. Bývalý areál tvrze se nachází ve středu obce na levém břehu říčky Oslavy. Hlavní objekt leží při křižovatce ulic 1. máje a Švehlova. Součástí areálu je východně od tvrze situovaná býval&a...

mírný pokles
Tvrz - Doubravice u Volyně
 tvrz v okrese Strakonice
Tvrz v Doubravici je středověkého původu (z 15. století) je jedním z cenných dokladů sídel nižší šlechty v tomto regionu. Velmi hodnotné jsou kromě středověkých obvodových zdí i v nich dochované původní okenní a dveřní otvory (ať již funkční či zazděné) a zbytky krbu...

mírný pokles
Tvrz - Drahonice
 tvrz v okrese Strakonice
  Ves patřila kolem r. 1240 řádu křížovníků s červenou hvězdou. R. 1254 ji připojil král Přemysl Otakar II. k nově založenému městu Písku. R. 1374 koupili Drahonice bratři Jaroš a Racek a vystavěli si zde tvrz. Z dalších majitelů je znám Jaroš z Drahonic (od r. 1434), který bal zprvu ve službách Oldř...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tvrz - Dubicko
 zaniklá tvrz v okrese Šumperk
Tvrz - Dubicko (zaniklá tvrz) Zbytky hradu se nacházejí v místech farního kostela. Již z r.1238 je znám nejvyšší markraběcí lovčí Bened z Dubicka (podle dubů v okolních lesích). Beneda (de Dubiszco) se jmenuje v listinách ještě v r.1269, v r.1278 Milíč (de Dubczisk), a v letech 1279-87 Vilém (de Dubyszco, Dubczisk...

velký pokles
Tvrz - Dřevěnice
 tvrz v okrese Jičín
V regionu ojediněle dochovaná zděná patrová budova tvrze ze 16. století, přestavěná na sýpku. Doklad transformace obytné budovy malého šlechtického sídla po ztrátě původní funkce. Areál bývalého dvora a pivovaru je situován uprostřed obce, na SV straně stojí dvoupatrov&aa...

střední nárůst
Tvrz - Čachrov
 tvrz v okrese Klatovy
Tvrz - Čachrov (tvrz) Tvrz je možno nalézt v obci Čachrov nad levým břehem říčky Ostružné asi 700m nad mořem a to při silnici z Klatov do Železné Rudy. Významná ukázka malého opevněného sídla s věžovitým gotickým palácem z poslední čtvrtiny 14. století a renesančním křídlem z počátku 16...

obrovský nárůst
Tvrz - Kbelnice
 tvrz v okrese Strakonice
Ves se v písemných pramenech objevuje poprvé roku 1360, kdy se zde uvádí 5 lánů polí jako majetek plebána ze sousední Radomyšle. Od roku 1384 příslušela jako část rožmberských držav k hradu Helfenburku, současně jsou zde ale doloženi i blíže neznámí Ješek († 1381) ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tvrz - Kostelec nad Labem
 tvrz v okrese Mělník
Tvrz - Kostelec nad Labem (tvrz) Jedná se o malé venkovské panské sídlo. Do dnešních dnů se z kosteleckého sídla, ve středověku chráněného vodními příkopy a labským ramenem, dochovala obdélná patrová budova se zaobleným severozápadním nárožím, krytá vysokou va...

střední pokles
Tvrz - Lovčice
 tvrz v okrese Příbram
Patrová volně stojící budova nepravidelného půdorysu, krytá sedlovou střechou s polovalbou. Fasádu člení jen otvory. Středověké jádro tvrze bylo během následujících období (15.-20. st.) stavebně upravováno; částečně dochována renesanční dispozice. Bývalá tvrz v Lo...

obrovský nárůst
Tvrz - Nemile
 tvrz v okrese Šumperk
Tvrz - Nemile (tvrz) Středověká renesančně přestavěná tvrz. Roku 1617 ji kupuje za 10 tis. zlatých regent Žerotínových statků vladyka a rytíř Kryštof starší Huberck z Belnsdorfu. Původně patrová čtyřkřídlá stavba s uzavřeným poplužním dvorem. Dnes přizemní s dochovanou černou kuchyní, průjezdem, kapl&iacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
40
Tvrz - Podolí
 tvrz v okrese Olomouc
Tvrz - Proseč
 tvrz v okrese Pelhřimov
Tvrz - Proseč (tvrz)  Zbytky věžové tvrze z konce 14. století. Zachováno přízemí hranolové věže....

mírný pokles
Tvrz - Starosedlský Hrádek
 tvrz, zámek v okrese Příbram
Menší obdélná gotická tvrz z 15. stol., dnešní jižní křídlo, byla v 2. pol. 16. stol. (nejpozději před r. 1593) za Libštejnských z Kolovrat renesančně upravena a rozšířena o šikmo navazující západní křídlo, přistavěné ke starší hradební ...

velký nárůst
Uživatelské recenze 1x
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tvrz - Třebotov
 tvrz v okrese Praha-západ
Na jihozápadním okraji Prahy, v chráněné krajinné oblasti Český kras, nabízíme v luxusně zrekonstruované národní kulturní památce tvrz Třebotov setkání s kulturou minulého tisíciletí. Areál bývalé tvrze představuje hodnotnou ukáz...

velký nárůst
Tvrz - Údraž
 tvrz v okrese Písek
Dnešní objekt sýpky byl postaven někdy na přelomu 15. a 16. století jako rytířská tvrz, kterou vlastnili Ctibor a Bohuněk z Kestřan a v Udraži. Roku 1594 došlo k rozdělení Udraže na horní a dolní díl, přičemž dnešní sýpka byla součástí většího horního dílu. ...

mírný pokles
Tvrz - Zálezly
 tvrz v okrese Prachatice
Tvrz stávala v mírném svahu na jižním okraji vsi a od návsi ji dnes oddělují stavby v místech rozparcelovaného hospodářského dvora; jejími nejvýraznějšími pozůstatky jsou č.p. 45 - patrové stavení, obsahující zdivo středověkého mázhaus, velká sí...

velký nárůst
tvrz Baška
 tvrz v okrese Frýdek-Místek
Jednalo se pravděpodobně o menší tvrz, kterou zřejmě tvořila obytná stavba, snad věžovitého charakteru, obehnaná po obvodu centrálního plata hradbou či dřevěnou palisádou. Stavba či stavby v jádře byly patrně lehké dřevěné konstrukce maximálně na určitém zpevněném základě. ...

velký nárůst
Tvrz Bílenice
 tvrz v okrese Klatovy
Původní stavba vznikla již ve 14. století, v 16. století zřejmě renesančně přestavěna....

velký nárůst
Tvrz bývalá
 sýpka - Dohalice v okrese Hradec Králové
Volně stojící zděná budova vzniklá z pozdně středověké obytné budovy tvrze přestavbou na raně barokní zámek. Posléze přestavěno na sýpku. Objekt sýpky se nachází na S okraji obce, při silnici na Sadovou, v její nejnižší části. Na S od sýpky leží koryto říčk...

velký pokles
Tvrz Cehnice
 tvrz v okrese Strakonice
Tvrz je připomínaná roku 1342 jako majetek Rudolfa z Cehnic. Následovaly přestavby v 16. a 17. století....

střední pokles
Tvrz Chrastná
 tvrz v okrese Liberec
Tvrz založena Šalamounem Blektou na konci 16. století. Renesanční stavba přestavěna v 18. století za Hartigů....

obrovský nárůst
Tvrz Drslavice
 tvrz v okrese Prachatice
Roku 1538 byl do zemských desek vložen prodej tvrze, dvora a vsi Drslavice Volfu Wienarovi z Murau. To je první přímá zmínka o panském sídle, které bylo v té době téměř dvě století staré. Podle archeologického průzkumu vzniklo někdy v první, nejpozději ve druhé polovině 14. století, kdy se také po ní psali vladykové z Drslavic, kteří nejspíše příslušeli k rožmberské služebné šlechtě. Prvním, o kte...

obrovský nárůst
Tvrz čp. 59 a čp. 60 - Čepřovice
 tvrz v okrese Strakonice
V 16. století byly Čepřovice prodány Vilémovi z Rožmberka a později v roce 1595 byly prodány Vilémovo bratrem a dědicem, Petrem Vokem z Rožmberka, rytíři Arnoštovi Vitanovskému z Vlčkovi na Nihošovicích Ani v této době se ještě na území Čepřovic nezmiňuje šlechtické sídlo. Po sm...

velký nárůst
Tvrz Hadrburk
 tvrz v okrese Havlíčkův Brod
Téměř neznatelné tvrziště u levého břehu Sázavy. Tvrz připomínaná od konce 14. století, zanikla pravděpodobně za husitských válek....

mírný pokles
Tvrz Hamr - Val
 tvrz v okrese Tábor
Tvrz Hamr - Val (tvrz) Původní tvrz byla postavena v 1. polovině 16. století. V roce 1696 byla přestavěna na barokní zámek. Tento objekt patřil po roce 1918 Jednotě českobratrské, která zde zřídila domov důchodců. Ve 2. polovině minulého století zámek užívalo JZD jako sklad a ještě později tady byl zříze...

mírný pokles
Tvrz Hlubany
 tvrz v okrese Louny
Poprvé zmíněna roku 1321, dobyta husity v roce 1422, obnovena již roku 1433. Později přestavěna na sýpku....

střední pokles
Tvrz Hněvkovice
 tvrz v okrese Havlíčkův Brod
Postavena po roce 1550 Fridrichem Lukaveckým z Lukavce, již od 17. století je hospodářskou budovou....

střední pokles
Tvrz Hvížďalka - Kalenice
 tvrz v okrese Strakonice
Budova tvrze č. p. 50, zv. Hvížďalka, je dosud zachována v dnešním zámeckém parku, v podobě jednopatrového stavení obdélného půdorysu se zvalbenou sedlovou střechou. Průčelí nesou stopy jednoduché klasicistní úpravy se symetrickým rozvrhem oken, převážně dosud osazených v l&iacu...

střední pokles
Tvrz Kamenice
 tvrz v okrese Jihlava
V polovině 14. století zde postavena gotická věžovitá tvrz, k níž v 1. polovině 16. století přistavěno renesanční křídlo, v 2. polovině 16. století změněna na byt hospodářského úředníka a hospodářská budova....

mírný pokles
Tvrz Konipas – Březina
 zaniklý hrad v okrese Pelhřimov
Terénní pozůstatky po hradu na nevysoké, ale strmě spadající ostrožně nad řekou Trnávkou v obci Březina nedaleko Hořepníka. Hrad je zmiňován v letech 1299 a 1334, existoval ale již za Přemysla Otakara II.; nazýván byl také Hořepník. Opuštěn po r. 1442, jako pustý se připomíná již r. 14...

mírný pokles
Tvrz Krčohrad - Štěchovice
 tvrz v okrese Strakonice
Vrcholný středověk K tvrzišti v poloze Krčohrad nejsou známy žádné písemné zprávy. Štěchovice se poprvé připomínají k roku 1408, kdy jako odúmrť po zemanovi Janovi připadly královské komoře a ves je připojena k panství hradu Kašperk. V roce 1584 získává &Sca...

střední nárůst
Tvrz Libeň
 tvrz v okrese Hradec Králové
Jediný známý držitel Mikeš Pertold z Libně se připomíná v letech 1452 - 1461. Z tvrze dochováno tvrziště uprostřed malého rybníku....

mírný pokles
Tvrz Libochovany
 tvrz v okrese Litoměřice
Rokem 1251 připomínán Vlček z Libochovan; zámeček z konce 16. století, později klasicistně upravený....

mírný pokles
Tvrz Litovice
 tvrz v okrese Praha-západ
Nejvýznamnější stavební památkou v Hostivici je litovická tvrz. Nechal ji postavit pražský biskup Jan IV. z Dražic a projevují se na ní prvky vyspělé francouzské gotiky, kterou Jan poznal za svého dlouholetého pobytu u papežského dvora v Avignonu. Později byla tvrz vícekrát přestavována a v barokní době upravena na sýpku. Počátkem 20. století byla ještě část tvrze přestavěna na bydlení. V současno...

mírný pokles
Tvrz Okounov
 tvrz v okrese Chomutov
Tvrz v Okounově patřila ve své době k nejvýznamnějším šlechtickým sídlům Doupovských hor. Tvrziště se nachází východně od dnešního pseudogotického kostela se hřbitovem. Lze ho identifikovat jen na základě pozůstatků příkopu. Ten byl ve své době patrně vodní. Jeho nejpatrněji zachovanou částí je obloukovitě se stáčející rybníček na návsi....

střední nárůst
Tvrz Pomezí
 tvrz v okrese Svitavy
Postavena před rokem 1587 Zdislavem Abdonem Bezdružickým z Kolovrat, koncem 17. století úplně přestavěna na jižní křídlo hospodářského dvora....

mírný pokles
Tvrz Radomilice
 tvrz v okrese Strakonice
První zmínky kolem roku 1410....

střední pokles
Tvrz rodu Kobylků z Kobylí
 tvrz v okrese Šumperk
Tvrz rodu Kobylků z Kobylí (Mohelnice – Podolí) - Obdélníková, dnes postupně rekonstruovaná stavba s hladkou fasádou (č.p. 80, v levé dolní části návsi). Nad vchodem se na bočním portálu zachoval původní kamenný znak Kobylků z Kobylí s datem 1551, kdy ji Jindřich Kobylka z Kobyl&...

mírný pokles
Tvrz Rymice
 tvrz v okrese Kroměříž
Dominantou obce je tvrz z 2. pol. 16 století. 9. června 2006 ve 14:00 hod se slavnostně otevřela historická tvrz v Rymicích. K poslechu a tanci zazněla kapela Hanačka, která vystoupila i na večerní zábavě v areále obecního úřadu. Jsou zde zpřístupněny tyto expozice:   Z historie obce - od kamenné sekerky k železné radlici a Obrázky z dějin Rymic Cestou větru - O větrných mlýnech na Moravě...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)