Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Rýzmberk
 zřícenina hradu v okrese Domažlice
Rýzmberk (zřícenina hradu) Předchůdcem hradu bylo nedaleké výrazné hradiště Příkopy. První zmínka o Rýzmberku z roku 1279, kdy se po hradu nazývá Děpolt, zakladatel rodu Švihovských z Rýzmberka. Bohaté a pohnuté dějiny Rýzmberka ukončila třicetiletá válka, kdy španělský vojevůdce Don Baltazar de Marradas dobyl hrad lstí: přitáhl v noci 12. 10. 1620 s nevelkým počtem jezdců a za hlasitého bubnování vzbudil v holandské posádc...

mírný pokles
Sádek
 hrad, zámek v okrese Třebíč
Sádek (hrad, zámek) Hrad na osamělém kuželovitém vrchu u Kojetic, z doby krátce před r. 1286. Jako sídlo loupežné družiny dobyt a pobořen r. 1312 vojskem Jana Lucemburského; 18 zajatých příslušníků bylo na králův rozkaz popraveno. Ve 2. pol. 16. stol. proběhla velkorysá přestavba na renesanční zámek. Ten byl za 30-let&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Salhausenský zámek
 zámek v okrese Děčín
Zámek je jednopatrový a má stupňovité gotické štíty. Postaven byl pravděpodobně za Bedřicha ze Salhausenu kolem roku 1522. Později v zámku zřízen špitál. V letech 1871-1907 sloužil jako nemocnice, do roku 1958 zde bylo městské muzeum a archiv....

mírný pokles
Salhausenský zámek - Česká Kamenice
 zámek v okrese Děčín
Jednopatrový dům se stupňovitými gotickými štíty. Vznikl patrně za Bedřicha ze Salhausenu kolem roku 1522. Z nadace jeho bratra Hanuše (založené v roce 1521) později v zámku zřízen špitál. V letech 1871-1907 sloužil jako nemocnice, do roku 1958 zde bylo městské muzeum a archiv....

mírný pokles
Šáriš - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Šáriš - Slovensko (zřícenina hradu) [sk] Hrad sa prvýkrát spomína pod menom Sarus v roku 1245. V tom čase už mal za sebou dlhý vývoj. Doklady o osídlení hradného kopca sú už z paleolitu. Hrad postavili na ochranu dôležitej obchodnej, tzv. Toryskej cesty. Už od začiatku svojho jestvovnia bol kráľovským hradom. Bol sídlom kráľov v čase, keď sa zdržiavali v Šariši (Belo IV., Štefan, Ladislav IV.). Nový kamenný hrad, najmä jeho mohutnú...

obrovský nárůst
Šarovy
 zaniklá tvrz v okrese Uherské Hradiště
Zaniklá tvrz je od obce vzdálena 1,5 km jižně v blízkém lese. Dnes již jen terénní změny připomínající místo bývalého panského sídla se nacházejí na ostrožně, asi 1,5 km jihovýchodním od obce Šarovy. Tvrz zde snad mohla stát již koncem 13. stol. Majitelem byl rod ze Šarov. Tvrz je poprvé písemně potvrzena když Oneš ze Šarov ves Šarovy s tvrzí prodal svému bratru Čeňkovi roku 1406. Později roku 142...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Šaumburk
 zřícenina hradu v okrese Kroměříž
Sazená
 zámek v okrese Kladno
V renesančním slohu začal tento zámek budovat nejspíše až v poslední čtvrtině 16. století Florián Gryspek z Gryspachu, ovšem k dokončení došlo teprve za jeho syna Blažeje, patrně v roce 1606. Je dvoukřídlý do podoby písmene L o jednom, dvou až třech podlažích. Za Kinských byl velmi dobře vnitřně vybaven, ale nikdy nesloužil k trvalému pobytu panstva. Má cenný vstupní portál, kapli a malovaný renes...

střední nárůst
Schloss Riegersburg - Rakousko
 zámek v okrese * Rakousko
Schloss Riegersburg - Rakousko (zámek) Barokní zámek s evropským mobiliářem z 18. - 19. století, kaple, kuchyň pro panstvo, nejstarší psí hřbitov ...

střední pokles
HODNOCENÍ
15 %
Šebetov
 zámek v okrese Blansko
Šebetov (zámek) Zámek představuje monumentální, v jádru renesanční stavbu z 2. poloviny 16. století. Upraven byl v interiéru v roce 1614 a v pseudorenesančním slohu do roku 1880. Nachází se zde cenná barokní štuková výzdoba. Byla zde původní ...

mírný nárůst
Sebranice
 hr v okrese Blansko
Sedlatice
 zámek v okrese Jihlava
Barokní zámeček z roku 1709, kaple rustikálního charakteru z počátku 18. století. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sedlec
 zámek v okrese Karlovy Vary
Dvoupatrová obdélná budova barokního zámku pravděpodobně vznikla ve 2. polovině 17. století. Později byl zámek klasicistně upraven a rozšířen o nové východní křídlo. Od 30. let 20. století do roku 1989 v zámku sídlilo ředitelství nedalekých kaolinových dolů. V...

střední pokles
Sedlecký hrad - Sedlec
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Sedlecký hrad - Sedlec (zřícenina hradu) O Sedleckém (Novém) hradu není v historii spolehlivých zpráv. Hrad byl pravděpodobně vystavěn ve 14. století některým z drobných manů třebíčského kláštera. O menší významnosti stavitele svědčí mimo jiné provedení stavby, jejíž dvoupalácové jádr...

mírný pokles
Sedlice
 tvrz -zámek v okrese Strakonice
Sedlice (tvrz -zámek) Obec Sedlice byla dlouho majetkem Bavorů ze Strakonic. Roku 1404 ji prodali třem bratřím z Kraselova. V té době tu ještě žádné panské sídlo nestálo. V dalším století však zprávy o obci mizí. Znovu se pak objevuje až počátkem 16. století, kdy zde již roku 1505 za Mikuláš M...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sedlnice
 zámek v okrese Nový Jičín
Sedlov
 tvrz v okrese Kolín
Obdélná kamenná budova na severní straně dvora původně ze 16. století se sgrafitovou výzdobou, dnes již zcela zaniklou (bývala na severní fasádě do zahrady čp. 20), zpustlá, s polozřícenou střechou....

mírný pokles
Seeberg - Ostroh
 hrad v okrese Cheb
Seeberg - Ostroh (hrad) Hrad Seeberg je jeden z mála zachovaných ministeriálních hradů historického Chebska a jako jediný z nich slouží výhradně muzejním účelům. Expozice: historie hradu, černá kuchyně, výstava „Ze života porcelánového šálku“. Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhradí jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století. V létě hrad...

velký nárůst
CENA OD
80
Šelenburk - Cvilín
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Šelenburk - Cvilín (zřícenina hradu) Na vrcholu nízkého kopce nad vsí Úvalno stojí zřícenina hradu Cvilín, nazývá se též Lobenštejn nebo Šelenburg. Zříceninu obklopuje hluboký příkop. Po vyšlapané cestičce se dostaneme do nitra zříceniny, kde si můžeme prohlédnout místy až 4 m širok...

střední nárůst
Šelmberk
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Šelmberk (zřícenina hradu) Hrad Šelmberk byl založen počátkem 14. století příslušníky z rodu Buziců. Poprvé je připomínán k roku 1318. K jádru hradu patří především zachovalá věž a zříceniny paláce ve tvaru „L“ SV od věže. Nelze vyloučit poškození během husitských válek. V...

střední nárůst
Seloutky
 tvrziště v okrese Prostějov
Seloutky (tvrziště) V obci Seloutky bývala tvrz, o jejíž existenci jsou záznamy až do konce 15. století. Stávala v místech svahu zv. Žlibek. Nejstarší známí vlastníci byli Křístek a Jakub ze Seloutek. Přesná doba zániku tvrze není známá. Pravděpodobně zanikla po prodeji Vratislovovi z Pernštejna. Zajímavostí místa Žlibku je místní studánka. Má údajně uzdravovací schopnosti na oční potíže.  ...

střední nárůst
Senorady
 hr v okrese Třebíč
Senorady
 zaniklý hrad v okrese Třebíč
Výrazné terénní pozůstatky (příkopy, val) po dvoudílném hrádku, často označovaném jen jako tvrz, na ostrožně nad cestou procházející stejnojmennou obcí nedaleko Mohelna. Vznikl před pol. 14. století, r. 1349 se připomíná místní vladyka Vrchoslav. Když byla v r. 1415 obec ...

velký nárůst
Šenov
 zámek v okrese Ostrava-město
Šilheřovice
 zámek v okrese Opava
Šilheřovice (zámek) Historie zámku se datuje od konce 18. století, kdy rod Eichendorffů nechal na místě dřívější renesanční tvrze postavit Zámek Šilheřovice. Původně se jednalo o klasicistní zámek, který byl později pseudobarokně přestavěn. Od roku 1844 do roku 1945 bylo panství v majetku rodiny Rotschildů. Zámek obklo...

mírný pokles
Šimperk, Šimberk, Šenkenberk
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Nevelké zbytky hradu nad hrází Vlkovského rybníka u Šumné. Připomínán ve 13. stol., pravděpodobně již k r. 1247; založen byl aristokratickým rodem Schenků, kteří přišli do služeb panovníka na jižní Moravě z Rakouska. Hrad se tak řadí k našim nejstarším soukromým založením. K zániku došlo před pol. 15. stol. v důsledku požáru, jehož intenzitu dokládá sklovitý povrch kamenů. Jednalo se o bezvěžový...

mírný pokles
Široké Třebčice
 bývalý zámek v okrese Chomutov
Založen roku 1722 za Schönkirchenů. Dále zámek drželi Schreiterové, Salmové - Reifferscheid atd. Roku 1945 byl zabaven. Pak zámek fungoval jako nápravné zařízení pro dívky, pak zde bylo zemědělské učiliště. Poté byl zámek využíván jako státní stat...

střední pokles
Sirotčí hrádek - Waisenstein
 zřícenina hradu v okrese Břeclav
Sirotčí hrádek - Waisenstein (zřícenina hradu) Původně nevelký gotický hrad na dvou skalních útvarech Tabulové hory v Pavlovských vrších, vybudovaný na přelomu 13. a 14. stol. a poprvé připomínaný r. 1305. V 15. stol. zde stála kaple, hrad byl využíván ještě na poč. 16. stol. mikulovskými pány; zpustl po 30-leté válce. Název hradu odvozen od českého překladu příjmení stavitele (Sirotek). Spolu s Děvičkami patřil Sirotčí hrádek ke královským ...

stgnace
HODNOCENÍ
60 %
Šišma
 hr v okrese Přerov
Šitbořice
 hr v okrese Břeclav
Skalice
 zámek v okrese Znojmo
Zámek ve Skalici byl s přilehlým parkem v roce 1945 majetkem obce. V roce 1954 se zámek spolu s jednou jednopatrovou budovou a parkem stal majetkem České katolické charity, která zde zřídila domov pro přestárlé ženy. Pro lepší provoz domova důchodců byl v roce 1994 přistavěn k západní části domova výtah, který citlivě zapadá do historické budovy. Nově se v letech 2001 dokončila provozní a obytná b...

střední nárůst
Skalička
 zámek v okrese Šumperk
Skalička (zámek) Zámek se nachází na svahu zvedajícím se jihozápadním směrem za zábřežským nádražím. Leží uprostřed malého parku ve stejnojmenné, původně samostatné obci Skalička, která je od poloviny minulého století součástí Zábřeha. Od počátku 14. století je Skalička včleněna do lénního systému olomouckého biskupství, přičemž náleží k jeho mohelnické a později k mírovské provincii. Nejstarší dějiny obce jsou t...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Skalka
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Původně opevněné renesanční sídlo Mladotů ze Solopysk z konce 16. století, postavené na místě gotické tvrze, zcela přestavěno v letech 1736 - 1739 v barokní zámek, snad podle staršího návrhu G. B. Alliprandiho. Opraven v letech 1959 - 1963....

velký nárůst
Skalka
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Skalný
 hr v okrese Kroměříž
Skalsko
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Postaven barokně v 17. století, a v roce  1878 řestavěn pseudorenesančně do dnešní podoby....

mírný nárůst
Skály
 zámek v okrese Náchod
Typické barokní venkovské sídlo, které je dějištěm románu Skály a Skaláci Aloise Jiráska. Areál zámku Bischofstein se nachází v obci Skály, přímo pod masivem skal na kterém je vystavěný stejnojmenný skalní hrad, nazývaný však též ...

střední pokles
Skály
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
Založen koncem 14. století Matějem Salavou z Lípy, který se později stal husitským vojevůdcem a spojencem orebitů. Jeho syn odtud podnikal ještě po husitských válkách spanilé jízdy do Slezska a Lužice, proto byl hrad Slezany vykoupen a roku 1447 spolu s dalšími zbořen, ale jako jediný z nich později obnoven. Za knížete Bartoloměje Minstrberského, vnuka Jiřího z Poděbrad, se Slezané roku 1513 pokus...

mírný pokles

    Strana: 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)