Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Ronov nad Doubravou
 zámek v okrese Chrudim
Zámecká budova Jedná se o třípodlažní stavbu podélného tvaru s centrálním klenutým vchodem. Historie tohoto panského sídla se připomíná písemně poprvé v kupní smlouvě z roku 1664, která se zmiňuje o zámečku s kaplí sv. Barbory. Budova dřívějšího zámku byla stržena v roce 1823 a roku 1825 postavena nová, tzv. úřednická. Důkladná přestavba byla provedena až ke konci 19. století, kdy se stal zámek...

střední pokles
Ronov u Ořechova
 tvrz v okrese Žďár nad Sázavou
Ronšperk - Poběžovice
 zámek v okrese Domažlice
Ronšperk - Poběžovice (zámek) Tvrz, místně dosud přesně neurčená, se připomíná poprvé rokem 1419. V roce 1459 zakoupil Poběžovice Dobrohost z Ronšperka, který nechal na jiném místě vybudovat výstavný hrad. Rozsáhlá barokní přestavba v letech 1682 - 1695 změnila hlavně fasády a střešní konstrukce objektu. Za ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rosice
 zámek v okrese Brno-venkov
Rosice (zámek) V místech zámku stával hrad vybudovaný pravděpodobný pravděpodobně ve 14. století Hechty z Rosic. V letech 1570 - 1579 nechal Jan starší ze Žerotína vybudovat v místech hradu rozsáhlý renesanční zámek opevněný příkopy a valy. V roce 1611 proběhla v zámku význačná jednání moravské šlechty, na nichž bylo rozhodnuto o jejím vystoupení proti Rudolfu II. Za Haušperských z Fanalu v polovině 18. století ...

obrovský nárůst
Rosice
 zámek v okrese Chrudim
Barokní zámek s kaplí Nejsvětější svátostí oltářní Na jihozápadní nároži popsané nejstarší budovy navazuje křídlo položené při silnici. Je podélné, patrové, porušené zevně zřízením hladké novodobé fasády. Na jihozápadě ukončuje tuto část křídla polyganální závěr kaple. Vstup do kaple si zachoval obdélné profilované ostění s uchy. Na dvorní fasádě křídla byla ponechána ostění oken s uchy. Pod dnešn...

mírný pokles
Roštejn
 hrad v okrese Jihlava
Roštejn (hrad) Hrad vybudovali v 2. čtvrtině 14. století páni z Hradce (podle erbovního znamení - růže nazván Rosenstein). Nevelký hrad na trojúhelníkovém půdoryse byl typem hradu s obvodovou zástavbou. Vstup v severní špici areálu byl chráněn polygonální věží s břitem, jv. od ní na skalách stál dvoupatrový palác, v jz. nároží snad již při založení hradu vybudována i kaple. Severně od brány bylo nevelké předhrad...

mírný pokles
Rothschildův zámek - Ostrava-Vítkovice
 zámek v okrese Ostrava-město
Empírový zámek ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rotštejn
 zřícenina v okrese Semily
Zřícenina hradu Rotštejn leží na jižním okraji Klokočských skal na Semilsku v Libereckém kraji. Hrad byl z větší části dřevěný, řada místností byla vytesána ve skalách. Soutěskou se vstupovalo k impozantní věži se skalní branou. Schodiště a úzká chodba vedou kolem bývalé kuchyně, ve které se dochovaly skalní lavičky, patrné jsou také stopy po stavbě krbu a komín, zachoval se i zbytek zděného palác...

obrovský nárůst
Rotunda sv. Pantaleona - Pustiměř
 rotunda v okrese Vyškov
Rotunda sv. Pantaleona - Pustiměř (rotunda) Rotunda sv. Pantaleona v počátcích své existence tvořila protipól pustiměřskému hradu. Ani několikráte důkladně prokopané okolí rotundy i rotunda samotná přesvědčivě nezodpovědělo otázku, kdy vlastně stavba vznikla.Vrstevnatě kladené zdivo zbytku severní poloviny obvodové zdi a části severní apsidy se typologicky připisuje starším rotundám. Existence rotundy v polovině 12. století je přesvědčivě p...

velký nárůst
Roubanina
 hr v okrese Blansko
Roudnice nad Labem
 hrad, zámek v okrese Litoměřice
Roudnice nad Labem (hrad, zámek) Původně stávala na místě zámku románská falc pražských biskupů z doby po roce 1190, zčásti zachovaná v suterénu sz. nároží dnešní stavby. Byla to podélná stavba, zpevněná podle francouzských vzorů v nárožích a po stranách polo- a třičtvrtěválcov&yacut...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
40
Rousínovský hrádek
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Rousínovský hrádek - Rousínovský hrádek stával na nevelkém návrší, ukrytém v lese asi 800 m severovýchodně od Rousínova v blízkosti lesní silničky, vedoucí k Milštejnu. Z plochého okolí tu vyčnívá nevelká protáhlá čedičová kupa (450 m), které se v 19. století říkalo Zámecký vršek. Při stavbě čihadla roku 1776 byl na vršku údajně objeven sklep, v němž byl nalezen rozpadlý sud a zrezivělý jílec kor...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rožďalovice
 zámek v okrese Nymburk
Barokní zámek byl postaven v roce 1622 v renesančním slohu. V roce 1760 byl přestavěn v pozdně barokní sídlo, kterému dominovala vížka s hodinami. Další stavební úpravy následovaly v letech 1935-38, kdy vznikla současná podoba trojkřídlého dvoupatrového zámku s hlavním po...

mírný pokles
Rožmberk nad Vltavou
 hrad v okrese Český Krumlov
Rožmberk nad Vltavou (hrad) Jeden z nejstarších hradů v jižních Čechách vybudovali Vítkovci v 1. polovině 13. století. Založen byl Vokem z Prčice, který se od roku 1250 psal z Rožmberka. Jádrem raně gotického Horního hradu byla vysoká štíhlá věž postavená na nejvyšším místě ostrohu, při ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
30
Rožmberský hrad - Soběslav
 hrad v okrese Tábor
Rožmberský hrad - Soběslav (hrad) Soběslavský hrad z 2. pol. 14. st., ve středu města, je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Součástí je hradní palác, hláska, západní a jižní křídlo(pivovar) se zbytky spilky, parkán s parkánovou baštou, hradní příkop a zbytky hradeb. Soběslavský hrad ...

mírný pokles
Rožmitál pod Třemšínem
 zámek v okrese Příbram
Rožmitál pod Třemšínem (zámek) Zakladatelem původního gotického hradu byl někdy po polovině 13.století Oldřich z rodu Buziců. Z jeho rodu pak vzešli pozdější Lvové z Rožmitálu. Ti pak hrad do poloviny 16. století nepřetržitě vlastnili. V 16. století byl pak hrad prodán Gryspekům z Gryspachu a přestavěn na renesanční zámek. Podle pověsti...

střední nárůst
Rožná
 zaniklý hrad v okrese Žďár nad Sázavou
Rožnov pod Radhoštěm
 zřícenina hradu v okrese Vsetín
Hrad založil v 2. polovině 13. století olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka nebo jeho nástupce Dětřich...

mírný pokles
Rozsochatec
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Jde o obdélníkovou jednopatrovou stavbu, s dvoupatrovým rizalitem s balkonem a vížkou.Na zahradním průčelí je dochován barokní portál. Počátek zámku byl dán možná přestavbou tvrze před rokem 1681, později přestavba jednopatrového křídla v první polovině 18. stol. byla realizován...

mírný pokles
Ruda nad Moravou
 zámek v okrese Šumperk
Ruda nad Moravou (zámek) Zámek je dominantou obce Ruda nad Moravou na Šumpersku v Olomouckém kraji. Zámek je patrová čtyřkřídlá budova kolem čtvercového nádvoří. V 1. patře je půlkruhový arkýř s věžičkou a lichtenštejnským erbem. Ze střechy se zvedá úzká čtyřboká věž s bání a věžními hodinami z roku 1890. Všechna 4 křídla se do nádvoří otvírají patrovou arkádou na pilířích a sloupech, ochozy arkád jsou zaklenuty křížovou ...

střední pokles
Rudice
 zaniklá tvrz v okrese Blansko
V.Nekuda, J.Unger - Hrádky a tvrze na Moravě, Brno 1981, str. 260: "Tvrz stávala na návsi u domu č.p. 12. Byla to věžovitá budova se střílnami. K jejímu odstranění došlo r. 1869."...

střední pokles
Rudolec
 hr v okrese Brno-venkov
Rudolec
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Zámek stojí na místě původní tvrze z 15. století. Během své existence prošel renesanční přestavbou, při které vzniklatři křídla, která uzavřela arkádové nádvoří. Tvrz dnes připomíná jen dvoutraktová budova v severní části. Výraznou změnu přinesla...

střední nárůst
Rudolfov
 zámek v okrese České Budějovice
Postaven v polovině 16. století, do nynější podoby přestavěn v 1. polovině 17. století Baltazarem de Marradas. V letech 1768-1991 využíván pro vojenské účely, barokní budovy skladů munice a materiálu z 2. poloviny 18. století. Zachovalý strážní domek bývalé vojenské dráhy z Českých Budějovic z niž měla odbočovat místní dráha do Třeboně, projektována několikrát v letech 1864-1924. ...

střední pokles
Rudoltice
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Postaven v letech 1699 - 1712 podle plánů D. Martinelliho pro Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna jako nákladná stavba se 3 až 4 patry, výrazně pročleněná. V roce 1714 vyhořel a nově zastřešen, roku 1756 jej majitel přikázal zbořit, což do roku 1780 až na torzo realizováno....

obrovský nárůst
Rumberk
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Prvně připomínán rokem 1391 za Zikmunda z Letovic. Zanikl asi v husitských válkách. Zachován pahorek v podobě komolého kužele obklopený dvojitým valem a příkopem....

obrovský nárůst
Rumburk
 zámek v okrese Děčín
Existence panského sídla v Rumburku je datována do počátku 19. století, ale teprve z roku 1566 je zmíněna zápisem o „panském sídle" s pivovarem, sladovnou a poplužním dvorem se stájemi. Prokazatelná existence a používání zámku jako panského sídla je doložena k roku ...

mírný pokles
Rusovce - Slovensko
 zámek v okrese * Slovensko
Rusovce - Slovensko (zámek) Významný středověký hrad, jehož existence je doložena již v r. 1208. Dnešní zámek vznikl v r. 1843 jako neogotický zámeček tudorovského stylu. Tato monumentální stavba postavena na půdorysu písmene U s vybíhajícími bočními křídly, které vytváří dvůr vedoucí k reprezentačním prostorám. Například slavnostní schodiště, ústřední sál a řadu salónů s obloženými stěnami. Od r. 1945 je majetkem státu. Are...

střední pokles
Růžkovy Lhotice
 zámek v okrese Benešov
Růžkovy Lhotice (zámek) Na místě tvrze ze 14. století Oneše Tluksy ze Lhotic v 18. století barokní zámeček. Jméno vsi přijato po majitelích Janu a Jiřím Růžkových z poloviny 16. století. V 1. polovině 19. století v majetku otce Bedřicha Smetany. Zde prožil Bedřich Smetana nejšťastnější léta svého mládí 1835 - 1843. V současné době zde je muzeum hudebních tradic Podblanicka....

mírný pokles
Rybáře
 hr v okrese Přerov
Rychaltice
 hr v okrese Frýdek-Místek
Rychemberk
 zřícenina hradu v okrese Rychnov nad Kněžnou
Založen asi před rokem 1310, roku 1425 dobyt tábority, v roce 1441 dobýván krajskou hotovostí na Janu Koldovi z Náchoda, ale zjednáno příměří. Kolda se však nenapravil, takže hrad dobyt kolem roku 1457 Jiřím z Poděbrad a zbořen. V 18. a 19. století tu byly několikrát marně hledány poklady....

mírný pokles
Rychleby
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Rychleby (zřícenina hradu) Písemné prameny o hradu mlčí, podle archeologických nálezů a rozboru lokality byl postaven pravděpodobně na počátku 14. století k ochraně stezky vedoucí z Javorníku do Kladska. Na protější straně údolí jej doplňovalo menší dřevohlinité opevnění dnes zvané Pustý z&a...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Rychmburk
 hrad v okrese Chrudim
Hrad Rychmburk byl postaven v první čtvrtině 14. století Tasem z Mrdic. Koncem 14. století byl patřil Smilu Flaškovi z Pardubic. V roce 1425 byl dobyt husity, v první polovině 16. století nechal Jindřich Šťastný z Valdštejna dostavit pozdně gotický palác. Dále byl hrad ve vlastnictví Kinských barokně upraven, a to v letech 1793 - 1798....

obrovský nárůst
Rychnov nad Kněžnou
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Poblíž místa, kde stával asi od konce 13. století gotický hrad, dal postavit Fr. Karel Kolovrat v letech 1676 - 1690 raně barokní patrový zámek (patrně dílo severoitalského architekta). Autor projektu navázal ještě na dispozici renesančních staveb, významně však uplatnil již prvky barokní zámecké architektury. Kolem roku 1722 zámek prodloužen, rozšířen a zvýšen pravděpodobně podle návrhu Jana Sant...

velký nárůst
Rychvald
 zámek v okrese Karviná
Rychvald
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Hrad vybudovala ve 14. století lysická větev pánů z Kunštátu, kterým náležel až do zpustnutí. Od počátku 15. století náležel k Lysicím. Naposledy připomínán roku 1437, příčinou jeho zániku bylo asi to, že majitelé od počátku 15. století sídlili na lysické tvrzi. Zachovány příkopy, na předhradí (západní část) patrny základové zdi, ve vlastním hradě trosky paláce, odkryté v roce 1959....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Rýsov
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Zřícenina se nachází kousek od přírodní památky Čertův kámen. Hrad vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. ...

střední nárůst

    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)