Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 581-600 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Klášterní Skalice
 zámek v okrese Kolín
bez fotografie

střední pokles
Klecany
 zámek v okrese Praha-východ
bez fotografie

Postaven na místě tvrze připomínané v 2. poloviny 14. století, často měnil majitele. Roku 1703 uváděn jako nedostavěný, po požáru v roce 1827 přestavěn a v 2. polovině 19. století upraven....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Klenov
 zaniklá tvrz v okrese Vsetín
bez fotografie

 Vrcholové skály na Zámečnisku byly ve 14. století využity k vybudování dřevěné tvrze templářů, která zanikla....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Klenová
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Klenová (zřícenina hradu)

Zřícenina raně gotického hradu z 2. pol. 13. stol., přestavěného a mohutně opevněného kolem r. 1450 (jeden z vrcholů českého fortifikačního stavitelství okolo pol. 15. stol.), na skalnatém zalesněném návrší u Janovic nad Úhlavou. Stavební činnost probíhala na hradě i v 16. stol., po opuštění horního hradu bylo na předhradí postaveno v 17. stol. nové obytn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
stgnace
Klimkovice
 zámek v okrese Ostrava-město
Klimkovice (zámek)

Postaven v letech 1578-79 v renesančním slohu, dnes je pouze dvoupatrovou zděnou čtyřkřídlou budovou čtvercového půdorysu s uzavřeným nádvořím. Až do roku 1854, kdy byl zámek postižen ničivým požárem, měl daleko okázalejší vzhled. Býval o jedno patro a 4 věžičky v rozích honosnější. Celá budova měla 67 místností. Dodnes je však využíván od sk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Klinštejn
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Vystaven v 1. poloviny 14. století, na konci 14. století opuštěn. Čeněk z Klinštejna se stal za Jiřího z Poděbrad 1. královským prokurátorem. Zajímavost: Zřícenina glorietu z roku 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Klokočín
 tvrz v okrese Písek
bez fotografie

Rokem 1401 se uvádí Hynek z Klokočína. Od husitských válek do konce 15. století drželi tvrz hlubočtí a zvíkovští manové, až roku 1588 se dostal Klokočín do rukou Kašpara Želízka z Tourového. Od roku 1615 tvrz trvale připojena k Protivínu. Klenby v přízemí a patře z 15. století, římsování komínu a stopy rustiky ze 16. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Klosterberk, Kokrbejk - Zahrádka
 zřícenina hradu v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Nepatrné pozůstatky po hradu na ostrožně nad vodní nádrží Želivka, původně nad soutokem Želivky a Blažejovického potoka na Dolnokralovicku. Poprvé je zmiňován k r. 1376, naposledy již o 8 let později; dále se připomíná pouze ves (dnes zatopená, zachovaný kostel se nachází na druhém břehu Želivky a z hradu je na něj krásný výhled), hrad nejpozději v 15. stol. zanikl. Ve výrazně poškozeném areálu se dochoval jen příkop a další reliéfní relikty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký nárůst
Kluky
 zámek v okrese Kutná Hora
Kluky (zámek)

První zmínka o zdejší vsi je již z roku 1289, ale prvního majitele známe až z roku 1440, kdy je vlastní Petřík ze Solopisk. Dalším majitelem byl Jan ze Solopisk – 1482 a od roku 1500 Jan z Libodřic , který se pak nazýval Jan Klucký z Libodřic. Někdy v tomto období zde vzniká tvrz. Ta je ale prvně připomínána až roku 1538, kdy jí syn Jana z Libodřic, také Ja...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kněžice
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

Secesní zámek s menším parkem. Vznikl přestavbou staršího objektu, pocházejícího z 18. století, z něhož se nic nezachovalo. Dnešní podoba z roku 1907 je dobře udržovaná patrová budova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Koberštejn
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Koberštejn (zřícenina hradu)

Koberštejn - Zřícenina hradu na vysunutém skalním rulovém výběžku Zámeckého vrchu asi 9 km severoseverozápadně od dnešního Vrbna, necelé 4 km od hradu Quinburgu a Drakova a nedaleko osad Horního Údolí a Rejvízu, v dominantní poloze nad Údolím Černé Opavy, která obtéká obloukovitě patu hory. Hrad kontroloval důležitou tzv. Jesenickou st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kobeřice
 hr v okrese Vyškov
bez fotografie

HODNOCENÍ
30 %
velký nárůst
Kobylá
 zámek v okrese Jeseník
Kobylá (zámek)

Postaven v 2. polovině 16. století pravděpodobně Mikulášem Niemetzem v renesančním slohu. Na počátku 19. století za pánů ze Skal (1768 - 1945) upraven klasicisticky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kočičí zámek - Radkov
 bývalá tvrz v okrese Jihlava
bez fotografie

Za Radkovem směrem na Telč ústí po pravé straně v kopci krátký zalesnění žleb, oddělující od severu výrazný skalnatý ostroh. Na jeho vrcholu jsou dosud dobře patrné valy a na nejvyšším místě prohlubeň zarostlá křovím. Stávala tu středověká tvrz zvaná Kočičí zámek, od 14. století sídlo vladyků z nedalekého Radkova. Pověst říká, že kdysi patřila mocnému, ale hodnému pánu, který v okolí zavedl pěstování vinné révy. Po jeho smrti přešlo panství na jeho syna, lehkomyslného a marnotratného, který rych...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kojátky
 zámek v okrese Vyškov
bez fotografie

Tvrz vznikla v 16. století za Krčmů z Koněpas, a poté byla několikrát přestavována až do původní podoby zámku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kojetín
 hr v okrese Přerov
bez fotografie

střední pokles
Kokořín
 hrad v okrese Mělník
Kokořín (hrad)

Gotický hrad z 1. pol. 14. stol. na pískovcovém ostrohu nad Pšovkou nedaleko Mšena. Vystřídal mnoho majitelů, pobořen za husitských válek r. 1426; r. 1544 se již sice uvádí jako pustý, byl však ještě částečně udržován a teprve na konci 30-leté války byl na císařův rozkaz ponechán svému osudu, aby nemohl být vojensky zneužit. Podle pověstí zda sídlili loupeživí rytíři vedení Petrovským. V l. 1911-18 zřícenina restaurována, za dohledu A. Sedláčka, Č. Zíbrta a Z. Wintra; romantická obnova se však p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kokšín
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
bez fotografie

Zbytky gotického strážního hrádku (2 metry vysoké zdi, val, příkop), střežícího do 17. stol. přístup k hradu Švihovu. Historické zprávy se o něm nedochovaly, založen zřejmě na přelomu 15. a 16. stol. v souvislosti se stavbou Švihova k ochraně náhonu z Úhlavy, napouštějícího vodní příkop hradu. Blízko lom, který naštěstí torzo hrádku nezasáhl....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kokštejn
 zaniklý hrad v okrese Třebíč
bez fotografie

Pravděpodobně byl založen v polovině 14. století k ochraně panství třebíčského kláštera, zanikl asi v polovině 15. století. Zmiňován jen roku 1556, kdy náležel Pernštejnům, jako pustý....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Koldín
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

obrovský nárůst


    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze