Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 581-600 z 1976 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Klášter Hradiště nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Zámek Klášter Hradiště nad Jizerou je trojkřídlá patrová budova se 2 věžemi na jižní straně, k níž přiléhá terasovitá zahrada se zachovanou hranolovou věží. Při rozsáhlé přestavbě na pivovar byla zničena většina původní renesanční výzdoby a zámek ztratil vzhled panského sídla, ale i přesto dodnes působí monumentálním...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Klášterec nad Ohří
 zámek v okrese Chomutov
Klášterec nad Ohří (zámek)

Původně renesanční zámek ležící na levém břehu řeky Ohře, romanticky upravený ve stylu anglické pseudogotiky, obklopený rozsáhlým anglickým parkem, na který navazuje lázeňský areál Kyselka s minerálními prameny. Zámek je veřejnosti přístupný a je v majetku města jako součást památkové zóny ve středu starého Klá&sca...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední pokles
Klášterní Skalice
 zámek v okrese Kolín
bez fotografie

střední pokles
Klecany
 zámek v okrese Praha-východ
bez fotografie

Postaven na místě tvrze připomínané v 2. poloviny 14. století, často měnil majitele. Roku 1703 uváděn jako nedostavěný, po požáru v roce 1827 přestavěn a v 2. polovině 19. století upraven....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Klenov
 zaniklá tvrz v okrese Vsetín
bez fotografie

 Vrcholové skály na Zámečnisku byly ve 14. století využity k vybudování dřevěné tvrze templářů, která zanikla....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Klenová
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Klenová (zřícenina hradu)

Zřícenina raně gotického hradu z 2. pol. 13. stol., přestavěného a mohutně opevněného kolem r. 1450 (jeden z vrcholů českého fortifikačního stavitelství okolo pol. 15. stol.), na skalnatém zalesněném návrší u Janovic nad Úhlavou. Stavební činnost probíhala na hradě i v 16. stol., po opuštění horního hradu bylo na předhradí postaveno v 17. stol. nové obytn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
stgnace
Klimkovice
 zámek v okrese Ostrava-město
Klimkovice (zámek)

Postaven v letech 1578-79 v renesančním slohu, dnes je pouze dvoupatrovou zděnou čtyřkřídlou budovou čtvercového půdorysu s uzavřeným nádvořím. Až do roku 1854, kdy byl zámek postižen ničivým požárem, měl daleko okázalejší vzhled. Býval o jedno patro a 4 věžičky v rozích honosnější. Celá budova měla 67 místností. Dodnes je však využíván od sk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Klinštejn
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Vystaven v 1. poloviny 14. století, na konci 14. století opuštěn. Čeněk z Klinštejna se stal za Jiřího z Poděbrad 1. královským prokurátorem. Zajímavost: Zřícenina glorietu z roku 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Klokočín
 tvrz v okrese Písek
bez fotografie

Rokem 1401 se uvádí Hynek z Klokočína. Od husitských válek do konce 15. století drželi tvrz hlubočtí a zvíkovští manové, až roku 1588 se dostal Klokočín do rukou Kašpara Želízka z Tourového. Od roku 1615 tvrz trvale připojena k Protivínu. Klenby v přízemí a patře z 15. století, římsování komínu a stopy rustiky ze 16. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Klosterberk, Kokrbejk - Zahrádka
 zřícenina hradu v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Nepatrné pozůstatky po hradu na ostrožně nad vodní nádrží Želivka, původně nad soutokem Želivky a Blažejovického potoka na Dolnokralovicku. Poprvé je zmiňován k r. 1376, naposledy již o 8 let později; dále se připomíná pouze ves (dnes zatopená, zachovaný kostel se nachází na druhém břehu Želivky a z hradu je na něj krásný výhled), hrad nejpozději v 15. stol. zanikl. Ve výrazně poškozeném areálu se dochoval jen příkop a další reliéfní relikty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Kluky
 zámek v okrese Kutná Hora
Kluky (zámek)

První zmínka o zdejší vsi je již z roku 1289, ale prvního majitele známe až z roku 1440, kdy je vlastní Petřík ze Solopisk. Dalším majitelem byl Jan ze Solopisk – 1482 a od roku 1500 Jan z Libodřic , který se pak nazýval Jan Klucký z Libodřic. Někdy v tomto období zde vzniká tvrz. Ta je ale prvně připomínána až roku 1538, kdy jí syn Jana z Libodřic, také Ja...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kněžice
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

Secesní zámek s menším parkem. Vznikl přestavbou staršího objektu, pocházejícího z 18. století, z něhož se nic nezachovalo. Dnešní podoba z roku 1907 je dobře udržovaná patrová budova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Koberštejn
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Koberštejn (zřícenina hradu)

Koberštejn - Zřícenina hradu na vysunutém skalním rulovém výběžku Zámeckého vrchu asi 9 km severoseverozápadně od dnešního Vrbna, necelé 4 km od hradu Quinburgu a Drakova a nedaleko osad Horního Údolí a Rejvízu, v dominantní poloze nad Údolím Černé Opavy, která obtéká obloukovitě patu hory. Hrad kontroloval důležitou tzv. Jesenickou st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kobeřice
 hr v okrese Vyškov
bez fotografie

HODNOCENÍ
30 %
mírný pokles
Kobylá
 zámek v okrese Jeseník
Kobylá (zámek)

Postaven v 2. polovině 16. století pravděpodobně Mikulášem Niemetzem v renesančním slohu. Na počátku 19. století za pánů ze Skal (1768 - 1945) upraven klasicisticky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kočičí zámek - Radkov
 bývalá tvrz v okrese Jihlava
bez fotografie

Za Radkovem směrem na Telč ústí po pravé straně v kopci krátký zalesnění žleb, oddělující od severu výrazný skalnatý ostroh. Na jeho vrcholu jsou dosud dobře patrné valy a na nejvyšším místě prohlubeň zarostlá křovím. Stávala tu středověká tvrz zvaná Kočičí zámek, od 14. století sídlo vladyků z nedalekého Radkova. Pověst říká, že kdysi patřila mocnému, ale hodnému pánu, který v okolí zavedl pěstování vinné révy. Po jeho smrti přešlo panství na jeho syna, lehkomyslného a marnotratného, který rych...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kojátky
 zámek v okrese Vyškov
bez fotografie

Tvrz vznikla v 16. století za Krčmů z Koněpas, a poté byla několikrát přestavována až do původní podoby zámku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kojetín
 hr v okrese Přerov
bez fotografie

mírný pokles
Kokořín
 hrad v okrese Mělník
Kokořín (hrad)

Gotický hrad z 1. pol. 14. stol. na pískovcovém ostrohu nad Pšovkou nedaleko Mšena. Vystřídal mnoho majitelů, pobořen za husitských válek r. 1426; r. 1544 se již sice uvádí jako pustý, byl však ještě částečně udržován a teprve na konci 30-leté války byl na císařův rozkaz ponechán svému osudu, aby nemohl být vojensky zneužit. Podle pověstí zda sídlili loupeživí rytíři vedení Petrovským. V l. 1911-18 zřícenina restaurována, za dohledu A. Sedláčka, Č. Zíbrta a Z. Wintra; romantická obnova se však p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Kokšín
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
bez fotografie

Zbytky gotického strážního hrádku (2 metry vysoké zdi, val, příkop), střežícího do 17. stol. přístup k hradu Švihovu. Historické zprávy se o něm nedochovaly, založen zřejmě na přelomu 15. a 16. stol. v souvislosti se stavbou Švihova k ochraně náhonu z Úhlavy, napouštějícího vodní příkop hradu. Blízko lom, který naštěstí torzo hrádku nezasáhl....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze