Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Brandýs nad Orlicí
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí (zřícenina hradu) Hrad založen před rokem 1289 Jindřichem z Brandýsa, ve 2. polovině 14. a počátkem 15. století patřil pánům z Boskovic, od poloviny 15. století pánům z Postupic, od nich koupen roku 1506 Vilémem z Perštejna a pobořen, po roce 1547 opraven Bohušem Kostkou z Postupic, v letech 1559 - 1636 v držení Žerotínů, poté zpustl. Zámek Původně malý bratrský klášter a škola ze 16. století; v polovině 17. stolet...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
20 %
Branč - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Hrad, o němž jsou první písemné zmínky jsou ze 14. století (zřejmě vznikl v druhé polovině 13. století), stojí na lehko přístupném kopci, proto jeho obrana musela být zdokonalována. Roku 1663 se stává útočištěm okolního obyvatelstva před Turky. V druhé polovině 17. stolet...

střední pokles
Brankovice
 zaniklá tvrz v okrese Vyškov
Pozůstatky tvrziště zvaného Hrádek či Hradištěk na výběžku terénní trasy mezi nádražím a obcí. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brantice
 zámek v okrese Bruntál
Brantice (zámek) V roce 1561 získal Brantice kancléř Krnovského knížectví Jeroným Reinwald, začal budovat renesanční zámek (stavba ukončena roku 1604). Na počátku 18. století za Trachů z Březí zámek přestavěn barokně. Počátkem 19. století za Khuenburgů upraveny klasicistně fasády. Od roku 1901 patřil Lichtenštejnům. Zámek který byl v minulosti opraven a sloužil jako krizový sklad léčiv, hledá v současné době nové...

obrovský nárůst
Bratislavský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Bratislavský hrad - Slovensko (hrad) Hradní kopec byl souvisle osídlen od starší doby železné. V 10. století zde stálo slovanské hradiště a ve 12. století už zde stál hrad, kde se shromažďovali dobrovolníci křižáckých výprav. Hrad byl přestavěn v 15. století, když se císař Zikmund snažil udělat z Bratislavy centrum...

střední nárůst
Bratronice
 zámek v okrese Strakonice
Bratronice (zámek) Renesanční obdélná patrová budova byla postavena podle vzoru zámku Kratochvíle. Současná mansardová střecha je výsledkem barokních úprav ve 2. polovině 18. století. Hladkou fasádu zdobí hlavní bosovaný portál, nad nímž jsou umístěny erby Jana Horčice z Prosté...

obrovský nárůst
Bravantice
 zámek v okrese Nový Jičín
Bravantice (zámek) Renesanční zámek ze 17. století, jehož průčelí bylo počátkem 19. stol. empírově upraveno. V současné době je zámek a jeho přilehlé okolí značně zdevastováno, rovněž i anglický park založen na přelomu 18. a 19. stol. byl v minulosti nevhodně upravován. V současné době v rekonstrukci. ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bredovský letohrádek - Lvová
 zámek v okrese Liberec
Bredovský letohrádek - Lvová (zámek) Počátky dějin tohoto objektu spadají do druhé poloviny 17. století, kdy zámek Lemberk včetně celého panství vlastnil nizozemský rod Bredů. Kryštof Rudolf Breda podnikal na svém panství rozsáhlé stavební práce. Nechal nejenom přestavět zámek Lemberk do skoro dnešní podoby,...

obrovský nárůst
Brekov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Hrad byl po svém vybudování v 13. století v místech, kde stálo slovanské hradiště, začleněn do soustavy strážných hradů podél uhersko-polské cesty. V blízkosti hradu byla též bitva mezi králem Matyáš Korvínem a polským králem Kazimírem IV. Od 14. stol...

mírný pokles
Brněnské Ivanovice
 zámek v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (zámek) V roce 1702 se uzavřel život jednoho z nejznámnějších barokních architektů Giovanniho Pietra Tencally. S jeho jménem jsou spojeny spojeny nejdůležitější stavby druhé poloviny 17. století ve Vídni a na Moravě včetně Brněnských Ivanovic, kde byl zřejmě podle jeho projektu postaven v letech 1682 - 1686 nevelký zámek, místními obyvateli nazývaný zámeček. V roce 1681 poškodil požár cisterciácký klášte...

velký pokles
HODNOCENÍ
30 %
Brnky
 zámek v okrese Praha-východ
Založen roku 1662 na místě tvrze. Upraven ve 2. čtvrtině 19. století....

velký nárůst
Brodek u Prostějova
 zámek v okrese Prostějov
Brodek u Prostějova (zámek) V letech 1707 - 1710 tvrz přestavěna Kleinburgy ve výstavný barokní zámek. V polovině 18. století menší úpravy fasád, na konci 18. století úpravy hospodářských budov čestného dvora. Z majitelů zámku byl nejznámější Gustav Zikmund Kalnoky, rakouský ministr zahraničí. Jeho rod vlastnil zámek v letech 1827 - 1945. Zajímavostí zámku je, že roku 1866 zde  sídlil pruský korunní princ Bedřich, pozdější ...

obrovský nárůst
Broumovský zámek
 zámek v okrese Tachov
Zámek byl vystavěn v lese západně od Broumova v místní části obce stejného jména. Stavba založená nedlouho před rokem 1875 byla vybudována pod vedením stavebního mistra A. Libela. Patrně již následujícího roku byl zámeček, zřízený na náklady Johanna Ernesta hraběte Berch...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brozany
 tvrz v okrese Litoměřice
Brozany (tvrz) V rovinaté krajině dolního toku řeky Ohře, jejímuž pozadí vévodí mohutná kulisa Českého středohoří, leží městys Brozany, úpravně vystavěný a hojně stromovím zakrytý. Jeho předními památkami jsou starožitný kostel a tvrz na ostrohu návrší, které se táhne nad městečkem. Ke tvrzi lez dojít dvojí cestou. Jednou se jde od mlýna, jehož renesanční rustika ze 16. století se dosud zachovala, nahoru po dlou...

obrovský nárůst
Brtnice
 hrad, zámek v okrese Jihlava
Brtnice (hrad, zámek) Malebný pustnoucí hrad přestavěný na zámek na ostrožně ve stejnojmenném městě. Pozdně gotický hrad byl založen za husitských válek po dobytí hradu Rokštejna oddíly jihlavských měšťanů, jako významné sídlo Valdštejnů byl několikrát přestavován goticky a renesančně. ...

velký nárůst
Brumov
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Brumov (zřícenina hradu) Památkově zabezpečovaná zřícenina rozsáhlého královského hradu na výběžku kopců západně nad náměstím městečka. Hrad byl vybudován k ochraně cesty Vlárským průsmykem. Za husitských válek byl několikrát neúspěšně obléhán Zikmundovým vojskem. Na ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Bruntál
 zámek v okrese Bruntál
Bruntál (zámek) Bruntálský zámek - Nejvýznamnější památkou nejen města, ale i regionu je zámek, který vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek pánů z Vrbna postavený ve stylu severské renesance netradiční dispozice tvaru kruhov&eac...

velký nárůst
HODNOCENÍ
40 %
Buben
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Buben (zřícenina hradu) Rozsáhlé zříceniny hradu na skalnaté ostrožně nad řekou Mží u Plešnic. Založen po r. 1333, v písemných záznamech se poprvé objevuje r. 1349; r. 1390 je zmiňován jako "hrádek Buben" na cestě k Plzni. Opuštěn v pol. 16. stol., r. 1567 se poprvé uvádí jako pustý....

střední pokles
Buchlov
 hrad v okrese Uherské Hradiště
Buchlov (hrad) Areál zachovaného hradu, jehož součástí je i barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící severně od něj. Jde o významný královský hrad na vrcholu osamělého vrchu v Chřibech. Nejstarší zmínka o něm pochází až z r. 1300, založen byl ale už v první pol. 13. stol. česk...

střední pokles
HODNOCENÍ
93 %
Buchlovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Buchlovice (zámek) Tvrz byla přestavěna na hospodářské objekty. V 17. století, když přestal hrad Buchlov vyhovovat obytné funkci a ztrácel rovněž význam strategický, zahájil jeho majitel Jan Dětřich Petřvaldský poblíž výstavbu nového sídla - zámku Buchlovice. Známá pověst vypráví o buchlovském hradním pánu Janu Dětřichovi z Petřvaldu, který prý nechal postavit buchlovický zámek manželce Anežce Eleonoře z Colonna-Fe...

obrovský nárůst
Budatín
 hrad, zámek v okrese * Slovensko
[SK] Dnes už na území mesta Žilina, na križovatke významných historických ciest a na sútoku Váhu a Kysuce stojí Budatínsky zámok. Je výrazný svojou okrúhlou obytnou vežou z 2.polovice 13.storočia, ktorá bola pôvodne pozorovateľňou v sústave pohraničných pevností. Po pamiatkovej obnove sú v Budatínskom zámku umiestnené expozície Považského múzea príťažlivé najmä exponátmi z histórie slovenského dr...

střední pokles
Budeč
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
Dobře dochované reliéfní zbytky menšího hrádku se nacházejí na poměrně ostře klesajícím krátkém výběžku se skalnatým ukončením, který vybíhá nad rybník, který se nachází na jihovýchodním okraji Budče. V areálu hrádku...

velký nárůst
Budenice
 zámek v okrese Kladno
Změněné životní potřeby a touha po reprezentačním šlechtickém sídle, které by odpovídalo duchu doby, zámožnosti držitele i jeho osobní reprezentaci, byly patrně pohnutkami, jež vedly k postavení budenického zámku poblíž goticko-renesanční tvrze, která již těmto požadavkům nevyhovovala....

mírný pokles
Budišov
 zámek v okrese Třebíč
Budišov (zámek) Malebný areál venkovského šlechtického sídla zahrnuje barokně upravený čtyřkřídlý zámek vybudovaný na substrukci středověké vodní tvrze, předzámčí uzavřené hospodářskými budovami a přilehlý přírodně krajinářský park s hodnotnou sochařskou v&yac...

obrovský nárůst
Budkov
 zámek v okrese Třebíč
Budkov (zámek) První zmínka o vodní tvrzi v Budkově pochází z roku 1353, a to v souvislosti s tím, že ji původní majitel Jan z Budkova prodal do rukou bratrů Jeníka mladšího a Jeníka staršího z Mezimostí. Začátkem 16. století byla přestavěna v pozdně gotickém stylu. Důležitým mezn&iacut...

mírný pokles
Budkov u Prachatic
 tvrz v okrese Prachatice
Tvrz rytířů Budkovských je dosud zachována ve zdech dnešní sýpky na bývalém panském dvoře ve východním dílu obce. Podle stavebního rozboru i historických souvislostí můžeme tedy stavbu tvrze datovat do samého počátku 16. století. Představuje ji dvoupatrová stavba na půdorysu protáhlého obdélníka (7,8 x 23 m), krytá strmou, na obou bocích zvalbenou střechou, která je považována za korunu stavby, n...

mírný pokles
Budkovice
 pozůstatky hradiště v okrese Brno-venkov
Budkovice (pozůstatky hradiště) Tvrz, lépe řečeno místo kde stála, je v soukromém vlastnictví. Její zdivo je součástí hospodářských budov a lze ji fotografovat jen zvenku, nejlépe od řeky Rokytná. Odtud je také vidět patrně jediné původní zdivo a masivní opěrný pilíř, podepírající s...

velký pokles
Budyně nad Ohří
 hrad, zámek v okrese Litoměřice
Budyně nad Ohří (hrad, zámek) Zachovaný blatný hrad na pravém břehu Ohře, na místě staršího královského dvorce. Královský hrad existoval již ve 13. stol., možná již v jeho první polovině; r. 1336 jej získali Zajícové z Házmburka, velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla za Jana Zajíce z Házmburka ve 2. pol. 15. stol. Po r. 1585 přeměna v renesanční zámek. Požár r. 1759 objekt těžce poškodil a v 1. pol. 19. stol. byla dvě kř...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
61 %
Bučovice
 zámek v okrese Vyškov
Bučovice (zámek) Bučovický zámek je unikátní ukázkou renesančního stavitelství v českých zemích. Byl postaven ve stylu italské pozdní renesance podle projektu Jacopa Strada. Pozoruhodné je arkádové nádvoří  s 90-ti sloupy, které jsou bahotě vyzdobeny 540-ti reliéfy zobrazujíc&...

velký nárůst
Bučovice
 zaniklý hrad v okrese Vyškov
Terénní pozůstatky okrouhlého hrádku v místě zvaném Kalvárie, ale též Hradisko v ohybu terasy západně od komplexu školních budov a přívalové rokle severně nad městem. ...

mírný pokles
Buk
 zaniklý hrad v okrese Přerov
Ve 14. století byla v obci tvrz, která na konci 15. století zanikla. ...

střední pokles
Buková u Příbramě
 zámek v okrese Příbram
Fasáda zámku je červeno-bílá, členěna římsami, kvádrovanými pásy v nárožích a okenními šambránami. Zámek je veřejnosti nepřístupný!!! ...

střední nárůst
Bukovany
 zámek v okrese Příbram
Koncem 16. století nechal Přibík Pinta Bukovanský upravit stávající gotickou tvrz na renesanční zámek. Dodnes se z této tvrze dochovalo zdivo věže. Poslední větší úpravy, především interiérů, proběhly v průběhu 18. století v duchu baroka, kdy byl zámek rozší...

mírný pokles
Bulhary
 pozůstatky hradiště v okrese Břeclav
Koncem 14. století získaly Lychtenštejnové celou obec tvrz stratila význam a zanikla. Zbytky tvrze jsou dodnes patrné asi 1,5 km. Za obcí na místě zvaném hradisko.Hrad z jedné strany chránil 30 metrů sráz do dyje,na druhé straně dvojnásobné valy. Celý areál je dodnes patrn&yacut...

velký nárůst
Bušovice
 zámek v okrese Rokycany
Buštěhrad
 zámek v okrese Kladno
Zbytky hradu Na místě tvrze ze 14. století, která byla sídlem Rokycanských, postavil v polovině 15. století Jindřich Libštejnský z Kolovrat pozdně gotický hrad. Rozšířen na přelomu 15. a 16. století Bezdružickými z Kolovrat o nový palác a kapli. Přestavěn renesančně Zdeňkem z Vartemberka. Rok...

obrovský nárůst
Buzice
 tvrz v okrese Strakonice
Buzice (tvrz) Tvrz je dnes z velké části ukrytá v porostu listnatých stromů. Stojí asi 1 km jihozápadním směrem od obce  na skalnatém ostrohu, obtékaném říčkou Lomnicí a z druhé strany chráněný hladinou rybníka Řitovíz.Tvzr se připomíná roku 1384. Z této tvrze poch&...

střední pokles
Býchory
 zámek v okrese Kolín
Tento zámek si nechal postavit roku 1865 František Horský na místě staré myslivny vedle Veithova zámku v Býchorách.Stavba byla provedena podle návrhu architekta Halle ve stylu tudorovské gotiky.Stavbu provedl zaměstnanec Horského Vincenc Starý spolu s tesařským mistrem Kovaříkem....

obrovský nárůst
Bynov
 tvrz v okrese Děčín
Dal jej postavit Günter z Bünau koncem 16. století (dvůr připomínán roku 1572). Z té doby zachován při původním vjezdu do nádvoří. Po Bílé hoře byl majetkem protestanských rytířů z Bünau zkonfiskován a roku 1628 jej koupil Kryštof Šimon z Thunu. Později sloužil za obydlí...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)