Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 521-540 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Jeseník nad Odrou
 zámek v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Na počátku 17. století byla na tomto místě postavena renesanční tvrz pravděpodobně vladyky ze Zvole. Na přelomu 17. a 18. století ji pak Wittenové přesavěli v barokní zámek s hranolovou věží na vstupním průčelí. V polovině 19. století upraven klasicisticky...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Jestřebí
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Jestřebí (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu nad obcí na bizarním pískovcovém skalním útvaru, jehož spodní základna je menší než horní plošina. Hrad Jestřebí vznikl ve 2. pol. 13. stol., poprvé se připomíná r. 1296; mezi roky 1300 a 1403 však o něm historické záznamy chybí, pravděpodobně v té době zanikl a dochované pozůstatky pocházejí až z hradu vybudovaného na poč. 15. stol.; nelze vyloučit, že původní hrad stál jinde a nový objekt pouze převzal jeho jméno. Na poč. 16. stol. začal chátrat a před r. 1550 byl již pustý. V ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Jevíčko
 tvrz, zámek v okrese Svitavy
Jevíčko (tvrz, zámek)

Na místě starší gotické tvrze vznikl po roce 1559 nevelký renesanční zámek. Ten byl Salm-Neuburgy přestavěn v 18. století v barokním slohu. V současnosti se v něm nachází knihovna a informační centrum Jevíčka. Zámek je zachovalý a v dobrém stavu. Je na něj hezký pohled z blízké městské věže. Zámek je volně stojící jednopatrová ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Jevišovice
 hr v okrese Znojmo
bez fotografie

obrovský nárůst
Jevišovice
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
bez fotografie

Hrad založil někdy před rokem 1289 významný rod pánů z Kunštátu, k tomuto datu se na něm poprvé připomíná. Rod byl sice významný, ale jeho jevišovická větev statky rozhodně neoplývala. O jevišovický hrad se tak ve 14. století dokonce dělilo až šest rodin. Není tudíž divu, že si někteří členové rodu zlepšovali svoji materiální situaci loupežemi, jak o tom svědčí případ Petra a Jindřicha Zajímače z Jevišovic ( ti byli za své protizákonné aktivity v roce 1409 v Brně dokonce popraveni) a zejména sl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Jezdkovice
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Nevelký renesanční zámek zde postavili na počátku 17. století Mitrovští z Nemyšle (zčásti tvoří průčelní křídlo dnešní stavby). V 1. polovině 18. století za Halamů z Jičína přestavěn barokně a rozšířen o část bočních křídel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jezeří
 hrad, zámek v okrese Chomutov
Jezeří (hrad, zámek)

Ve 14. století vystavěli páni ze Rvenic na tomto místě gotický hrad. Ten postupně měnil majitele a s nimi i svůj stav a využití. Celý byl tak později přestavěn v renesančním slohu. Novou epochou v historii zámku nastala po velkém požáru v roce 1651. V této době jej získali Lobkowiczové. Ti vlastnili zámek až do dramatických událostí 20. století a právě z tohoto r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Ježov
 zaniklý hrad v okrese Praha-východ
bez fotografie

Stopy po gotickém hradu u Senohrab nad údolím Mirošovického potoka a Mnichovky. Založen patrně za vlády Karla IV. jako výstavný šlechtický objekt, poprvé zmiňován r. 1377. Zanikl zřejmě podobně jako blízké Zlenice v době poděbradských válek, v letech 1525 a 1554 je připomínán jako pustý. Areál výrazně poškozen při stavbě železniční tratě, která jím dnes prochází. Přístup: z nádraží Senohraby asi 200 m podél kolejí směrem na Prahu, poté obejít vpravo stojící nádražní domek, který se nachází např...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Ježovy
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

obrovský nárůst
Jeřice
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Jádro zámku pochází z původní tvrze, ze které se dodnes ve sklepeních dochovaly pozůstatky zdiva. Po roce 1665 byl postaven patrový zámek s uzavřeným nádvořím, které lemují arkády. Dominantou je pak nárožní šestiboká věž. Současná podoba je výsledkem pozdně barokních úprav, které provedl Jan Václav Paar v letech 1760...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Jičíněves
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Postaven byl v letech 1715 - 1717 hrabětem Františkem Josefem Šlikem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jilemnice
 zámek v okrese Semily
Jilemnice (zámek)

Původně renesanční zámek ze 16. století na místě gotické tvrze. V roce 1646 i s městečkem vypálen Švédy, obnoven roku 1716 Harrachy, upraven a rozšířen pseudorenesančně roku 1892. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
40
velký nárůst
Jiljov
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Podle starší literatury možné pozůstatky po malém skalním hradu na pískovcovém bloku u Holan. První písemný doklad je z r. 1388, kdy se uvádí jako jeho majitel Hrdoň z Jíljova. V r. 1454 se Jíljov připomíná naposled jako obydlený, zanikl patrně koncem první poloviny 16. stol. Současná podoba je výsledkem romantických úprav provedených majitelem panství ve 20. letech 19. stol. Identifikace se středověkým objektem je ale nejistá a podle současných názorů je pravděpodobné, že celý areál byl upraven...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jílové u Děčína
 hrad, zámek v okrese Děčín
bez fotografie

Původně malý vodní hrad uprostřed rybníka, poprvé připomínaný r. 1348; přestavěn v renesanční zámek po pol. 16. stol., v průběhu 17. stol. zvýšen o dvě patra. Na místě rybníka vznikl v 1. pol. 19. stol. zámecký park v romantickém stylu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Jimramov
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Jimramov (zámek)

V roce 1392 se připomíná tvrz pánů z Kunštátu. Zpustla za pánů z Cimburka v 1. polovině 15. století. Zámek Jimramov, sídlo Katharinů z Katharu a Belcrediů, je mladším ze dvou panských sídel ve starobylém městečku Jimramově. Dnes se opět nachází v soukromém vlastnictví původních majitelů, takže veřejnosti není přístupný. Vnější obhlídku zámku je proto vhodné kombinovat s návštěvou jiných pamětihodností v okolí, mezi nimiž dominují pitoreskní zříceniny hradu Skály, románský kostel ve Vítochově a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Jince
 zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Významnýž raně barokní zámek z l. 1654-1706, zbudovaný na místě středověké tvrze, doložené k r. 1453. V l. 1739-44 objekt vrcholně barokně přestavěn podle návrhu arch. Davida Schatze. V l. 1766-71 přestavba jižního křídla. Od poloviny 19. stol. interiéry zámku upravovány na postupně se rozšiřující pivovar a sladovnu. Zámek stojí uprostřed městečka severový...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jindřichov
 zámek v okrese Bruntál
bez fotografie

V obci podléhá státní památkové ochraně především zámek s parkem a plastikami. Zámek začala stavět hrabata z Hodic v 2. pol. 17. století. Skládá se ze 4 jednopatrových křídel, v jejichž přízemí je patrná původní barokní dispozice (klenutí místností a členění půdorysu). V zámecké kapli P. Marie, vysvěcené 11. prosince 1590 olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským se dříve nacházel epitaf české provenienci z roku 1450. Současná podoba zámku, nesoucí prvky empírového slohu, vznikla po přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jindřichovice
 zámek v okrese Sokolov
Jindřichovice (zámek)

V horní části obce Jindřichovice, stojí zámek, který dal v roce 1672 vystavět Jan Hartvík Nostic jako náhradu za starou šlikovskou tvrz. Tento raně barokní objekt byl ve druhé polovině 19.století pseudogoticky upraven. Svým typem připomíná zámek šlechtické sídlo v Sokolově. Poblíž dnešního vchodu je do stěny zazděn plastický reliéf s m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jindřichův Hradec
 hrad a zámek v okrese Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (hrad a zámek)

Monumentální komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci patří k nejrozsáhlejším v České republice a s přiléhajícím městským celkem se spojuje v harmonicky seskupenou jednotu, jejíž historický ráz a soubor jedinečných stavebních a uměleckých památek tvoří městskou památkovou rezervaci, vyhlášenou již v r. 1950. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů. Páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic se svým vysokým politickým a s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Jinonický zámek
 zámek v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Raně barokní zámek, který po konci třicetileté války založil Pavel Michna z Vacínova. V roce 1685 byl areál velkostatku přestavěn. Poté byly v roce 1815 J. A. Schwarzenbergem provedeny klasicistní úpravy. Nad vstupem do dvora se dochoval i znak jeho rodu. Po roce 2000 došlo v bývalé zámecké zahradě k výstavbě bytových domů, zároveň byly k bytovým účel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze