Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Petrovice
 hr v okrese Blansko
Petrovice
 zámek v okrese Příbram
Petrovice u Karviné
 zámek v okrese Karviná
Petrovice u Karviné (zámek) Postaven v sousedství hospodářského dvora na konci 18. století Gussnary. V letech 1893 - 1920 náležel Larischům, později sloužil jako škola, za okupace jako internační tábor. Dvoukřídlá budova, hlavní křídlo patrové, boční dvoupatrové. Průčelí rozčleněno mělkým rizalitem se štítem, před ním balkón. Fasáda členěna pilastry a římsami. V dnešní době je zámek v soukromých rukou a slouží jako restaur...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Petrovický zámek
 zámek v okrese Praha hl.m.
Petrovický zámek byl vystavěn ve stylu pozdního baroka v 18. století na místě středověké tvrze ze 14. století. Objekt je veřejnosti nepřístupný....

velký nárůst
Petřvald
 hr v okrese Nový Jičín
Pezinok - Slovensko
 hrad, zámek v okrese * Slovensko
 Zámek, původně vodní hrad ze 13. století přestavěný barokně....

velký nárůst
Pičín
 tvrz v okrese Příbram
Ve středověku (patrně ve 13. století) v Pičíně vznikla tvrz, která postupným rozšiřováním nabyla charakteru hradu.Bývalá tvrz (od 18. století sýpka) stojí v západní části obce nad rybníkem Příkopem. Přístup k ní vede z návsi od kostela P. Marie rozsáhlým hospodářským dvorem, ve které v minulosti sídlilo Jednotné zemědělské družstvo, dnes je tento areál majetkem soukromníků. Budova bývalé tvrze, d...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pihel
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Zřícenina hradu Pihel - byl založen asi ve 14. století a poprvé se připomíná v roce 1396. Jeho zakladatel není bezpečně známý, ale nejspíše jím byl Hynek Zajíc z Házmburka. Po jeho smrti roku 1363 se majetku ujal syn Vilém, který patřil k významným českým šlechticům, a v letech 1402-1408 se po Pihelu psal Vilémův bratr Hynek Zajíc. Před rokem 1421 hrad získal Jan z Chlumu, řečený Kepka, pocházejíc...

mírný pokles
Pirkštejn
 hrad v okrese Kutná Hora
Pirkštejn (hrad) Hrad byl postaven v 1. polovině 14. století Jindřichem z Lipé, pojmenován byl Pirkštejn v roce 1366 na paměť původního rodového sídla pánů z Lipé a Dubé. V 1. polovině 15. století v držení významného politika Hynka Ptáčka z Pirkštejna. Koncem 15. a v průběhu 16. století v držen&...

obrovský nárůst
Písečné
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Písečné (zámek) Postaven kolem roku 1580, upraven v roce 1626 Hanibalem ze Šaumburku, přestavěn v roce 1740 a 1773. ...

střední pokles
Planá
 zámek v okrese Tachov
Při vojenské cestě v r. 1219 doložena osada náležící tepelským premonstrátům. Někdy v pol. 13. stol. (1251) založeno nové sídlo chráněné hradbami, v této době již asi existoval gotický hrad. Ve 14. stol. hrad s pozoruhodnou osmipatrovou věží známou ze starých popisů. Po požáru v r. 139...

mírný pokles
Plandry
 zámek v okrese Jihlava
Po roce 1730, za Zebů z Breitenau přestavěn dvůr a v jeho areálu vybudován nový barokní zámek. Současně na návrší sv. od dvora založena barokní kaple, pozoruhodná krajinná dominanta, spojená se zámkem alejí. V roce 1998 byl zámek vyřazen ze seznamu památkově chráněných staveb a k vůli jeho notné zchátralosti byl poslední majitelkou zbourán....

mírný pokles
Plánice
 zámek v okrese Klatovy
Zámek vznikl již v 16. století za Šternberků,...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Plankenberk
 zřícenina hradu v okrese Svitavy
Postaven markrabětem Janem Jindřichem po roce 1361 na ochranu obchodní stezky, kolem roku 1400 vypálen ve válce mezi Joštem a Prokopem, markraběcími syny. Roku 1421 obnoven husity, ale v dalších bojích během 15. století zanikl. ...

mírný pokles
Plaňany
 tvrz v okrese Kolín
Plaveč
 zámek v okrese Znojmo
Plaveč (zámek) V průběhu 14. století zde hojně rozvětvený místní vladycký rod postavil 2 tvrze nazývané horní a dolní. Dolní bývá někdy nazývána i hradem. Horní zanikla v 2. polovině 15. století a její přesné místo není známo. V místech dolní tvrze zbudovali Hodičtí z Hodic v 2. polovině 16. století čtyřkřídlý renesanční zámek. Jeden z dalších majitelů rod de Souches nechal v letech 1740 - 1742 zámek přestavět b...

mírný pokles
Pleče
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Pleče (zřícenina hradu) Písemné zprávy o hradě chybějí, snad vznikl ve 14. století současně s hradem Kolštejnem (Brannou) a tvořil jeho předsunuté opevnění. Zachován příkop a zřícenina hradeb....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Plešice
 hr v okrese Třebíč
Plikenštejn
 zaniklý hrad v okrese Sokolov
Ploskovice
 zámek v okrese Litoměřice
Ploskovice (zámek) Původně tvrz, dějiště povstání poddaných pod ochranou Dalibora z Kozojed, vězněného pak na Pražském hradě (věž zvaná Daliborka) a roku 1498 popraveného (opera B. Smetany Dalibor, libreto J. Wenzig). Vlastní zámek postaven v letech 1720 - 1725 (patrně Octavio Broggio) jako letní sídlo šlechtičny Anny Marie ...

mírný nárůst
Pluhův Žďár
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Pluhův Žďár (zámek) Zámek, bývalá středověká tvrz stojí ve středu obce, v sousedství kostela se hřbitovem. Jde o kulturní památku, která je i na seznamu nejohroženějších památek vypracovaným nezávislou památkovou unií. Objekt jako takový nám dokládá podobu hospodářsk&ea...

velký nárůst
Plumlov
 zámek v okrese Prostějov
Plumlov (zámek) Plumlovský zámek byl postaven v letech 1680 - 1690 Janem Adamem z Lichtenštejna v pořadí třetím majitelem plumlovského panství. Důvodem této stavby byla absence rezidence, odpovídající jejich bohatství a společenskému postavení. Nástupci Karla z Lichtenštejna, knížeti Karlu Euse...

střední pokles
Plumlov
 zřícenina hradu v okrese Prostějov
Plumlov (zřícenina hradu) Hrad Plumlov vznikl pravděpodobně v 2.pol. 13.století - později patřil pánům z Kravař a Pernštejnům. Po přestavbách a zániku byl nahrazen budovou zámku. Postaveno bylo Lichtenštejny pouze jen jedno křídlo. ...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Podhořany
 zámek v okrese Chrudim
Podhořany (zámek) Zámek vznikl v 19. století přestavbou tvrze. Novorenesančně přestavěn v roce 1898....

velký nárůst
Podhradí
 zřícenina hradu v okrese Cheb
Podhradí (zřícenina hradu) Založen již před rokem 1288 Albrechtem z Neuburgu, zván Neuberg. Koncem 14. století jej získali Zedwitzové; za nich provedeny opravy, ale postupně zpustl, takže již koncem 16. století ve zříceninách. V 2. polovině 17. století zde vystavěn rozlehlý barokní zámek, okolo roku 1750 další dva, ale všechn...

střední pokles
Poděbrady
 hrad, zámek v okrese Nymburk
Poděbrady (hrad, zámek) Opukový ostroh poblíž brodu přes Labe a při obchodní cestě z Prahy do Kladska zaujímalo původně rozměrné hradiště. Přemysl Otakar II. přebudoval jeho západní část v raně gotický hrad, připomínaný v letech 1268 a 1284. Král tu rád přebýval, po něm i Václav II. a Jan Lucemburský. Roku 1375 získal Poděbrady Hynek z Lichtenburka, sňatkem se dostaly do majetku pánů z Kunštátu. Za husitských válek byl d...

střední pokles
Podolí
 hr v okrese Blansko
Počenice
 hr v okrese Kroměříž
Pohansko
 zámek v okrese Břeclav
Pohansko (zámek) Empírovaný lovecký zámeček Lichtejnštejnů. Byl postaven v letech 1810 - 1822 na místě tehdejšího hradiště z 9. století. Stavbu navrhl architekt Josef Hardmuth. V interiéru prvního patra zámku je umístěná expozice nazvaná Slovanský památník. Je výsledkem dlouhodobého archeologického výzkumu velkomoravské lokality Pohansko. Symetrická jednopodlažní stavba s přízemními arkádovými křídly. Rizalit s ...

obrovský nárůst
Pohled
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Klášter cisterciaček založen roku 1256, vyhořel roku 1329, v letech 1422 a 1424 vypleněn husity. Obnoven v 2. polovině 15. století, přestavěn v letech 1652 - 1690 upraven v 18. století. Klášter zrušen roku 1782, poté továrna a roce 1807 upraven na zámek....

mírný pokles
Pohořelice
 zámek v okrese Zlín
Pohořelice (zámek) Předchůdcem zámku byla tvrz postavená až na přelomu 15. a 16. století, neboť dříve náležely Pohořelice k zaniklé vsi a tvrzi Podhradí. Pravděpodobně v 30. letech 18. století za Lichtenštejnů -Kastelkornů tvrz přestavěna v barokní zámek a současně postaven i kostel (vysvěcen roku 1740). Od počátku 19. století do roku 1950 patřil zámek Šternberkům. Prostá patrová trojkřídlá budova spojená krytou ch...

mírný pokles
Pohořílky
 zaniklá tvrz v okrese Nový Jičín
Čas dává, čas bere. Takto by se dal charakterizovat osud slavného zámku v Pohořílkách. Kdo by chtěl oponovat, že o tomto zámku nikdy neslyšel, měl by pravdu. Zámek v Pohořílkách zanikl již kolem roku 1756. Do té doby to však byla výstavná budova, která přečkala-li by do současnosti, patřila by mezi unikáty. Zámek vznikl někdy po roce 1564 přestavbou staré gotické tvrze na jednopatrovou renesanční...

mírný pokles
Pokojnice
 zaniklá tvrz v okrese Plzeň-jih
Od Žákavé směrem ke Zdemyslicům u řeky, kde se dodnes říká v hrádku a jsou stále znatelné rozvaliny, stávala ve středověku tvrz Pokojnice. Blízko ní stávala vesnička Pokojnice zvaná. V letech 1384 – 1405 byl držitelem této tvrze Aleš z Pokojnic, který byl též purkrabím na blízkém hradě Vlčtejn a uvádí se také jako patron v Žákavé. Tvrz i osada zanikly po roce 1450....

střední nárůst
Polanka nad Odrou
 zámek v okrese Ostrava-město
Do dnešní doby se zámek dochoval jen jako přestavěné chátrající torzo. Ve 20. století byl zámek modernizován a přebudován pro hospodářské účely. Fungoval jako sýpka a sklad zeleniny. Po roce 1989 byl zámek vyklizen a v současnosti je nevyužitý a chátrá.  ...

mírný pokles
Poleň
 zřícenina kostela v okrese Klatovy
Zřícenina původně gotického chrámu sv. Markéty. Dochováno zůstalo jen obvodové zdivo. Vedle stojí kostel Všech Svatých ze 14. století....

mírný pokles
Police
 zámek v okrese Třebíč
Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází dle dokladu z roku 1358. Na přestavbě tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. Století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police vyl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce Police. Od ...

mírný pokles
CENA OD
50
Popelín
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Zámek s panským dvorem pochází z konce 16. století....

obrovský nárůst
Popice
 zaniklá tvrz v okrese Břeclav
Tvrz postavena ve 14. století, zanikla na přelomu 14. a 15. století. Při archeologickém výzkumu v letech 1968 - 1969 odkryt půdorys obytné budovy....

mírný pokles
Postoloprty
 zámek v okrese Louny
Postoloprty (zámek) Za vlády Jiřího z Poděbrad se ves dostala do vlastnictví rodu z Veitmile a Šebestián z Veitmile zde r. 1514 postavil tvrz. V majetku tohoto rodu byla tvrz a panství Postoloprty až do r. 1600, kdy byly prodány Štefanovi Jiřímu ze Šternberka. Ten začal na místě původní tvrze stavět v r. 1611 velkolepý z&aacu...

střední pokles
HODNOCENÍ
33 %

    Strana: 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)