Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Nový zámek - Kostelec nad Orlicí
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Nový zámek - Kostelec nad Orlicí (zámek) Zámek byl postaven v empírovém stylu v letech 1829-1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro hraběte Josefa Kinského, jehož rodině kostelecké panství patřilo od roku 1796. V roce 1948 přešel zámek do majetku státu a byl zde umístěn Výzkumný ústav pro chov prasat. Roku 1980 zámek převzalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. V roce 1992 byl záme...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Nový zámek - Libějovice
 zámek v okrese Strakonice
Nový zámek - Libějovice (zámek) Roku 1696 byla započata stavba Nového zámku, z důvodu nedostačujícíh reprezentativních prostor na Starém zámku. Stavba zámku probíhala zvolna, až v letech 1747-1754 byl zámek dostavěn. Později za Schwarzenberků byl Nový zámek opraven a zvětšen v letech 1816 -1817 o druhé poschodí. V roce 1939...

mírný pokles
Nový zámek - Lnáře
 zámek v okrese Strakonice
Nový zámek - Lnáře (zámek) Stavba zámku Lnáře byla zahájena v roce 1666 hrabětem Alešem Vratislavem z Mitrovic vedle původní renesanční tvrze. Dokončil ji roku 1685 hrabě Tomáš Zacheus Černín podle plánu italského stavitele Giovanniho Batisty Maderny, který projektoval i blízký augustiánský klášter...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nový zámek Branky
 zámek v okrese Vsetín
Jako své sídlo si nechal Hans Huber postavit tzv. nový zámek koncem 19. století. Je to obdélná budova v pseudobarokním slohu s okrouhlou věží a několika štíty. Ve 30. letech 20. století zde sochař Josef Siegel vytvořil výzdobu interiérů. Od roku 1983 zámek chátrá a je veřej...

velký nárůst
Nový zámek Ratboř
 historická budova v okrese Kolín
Nový zámek Ratboř (historická budova) Zámek byl postaven v letech 1911–1913 podle návrhu Jana Kotěry pro majitele cukrovaru - rodinu Mandelíků. V letech 1945-1996 tyto prostory využívala škola. V letech 2000-2002 byl zrekonstruován podle dobových fotografií a vybaven i odpovídajícím mobiliářem. Budova je jednopatrová, obdéln&...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Obora a letohrádek Hvězda - Praha 6
 zámek v okrese Praha hl.m.
Obora a letohrádek Hvězda - Praha 6 (zámek) Obora a letohrádek Hvězda - Les zvaný Malejov, který od 10. století patřil do majetku Břevnovského kláštera, získal na počátku 16. století král Ferdinand I. Habsburský a roku 1534 zde založil oboru. Uprostřed obory nechal jeho druhorozený syn Ferdinand Tyrolský, jinak císařský mí...

střední nárůst
HODNOCENÍ
66 %
Obytce
 zámek v okrese Klatovy
Zámek se nachází u zemědělského dvora na místě, kde stávala původní tvrz Obyteckých z Obytec a vznikla zřejmě v 18. století za Koců z Dobrše....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Obřany
 hr v okrese Kroměříž
Obřany
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Hrad bergfritového typu založil v 70. letech 13. století Gerhard z Obřan. Po smrti Gerhardova syna Smila z Obřan roku 1313 získal hrad Jindřich z Lipé. V té době hradní posádka přepadala brněnské obchodníky, proto brněnští měšťané roku 1315 hrad dobyli a rozbořili. Nebyl již obnoven. Přístup vedl od jihu. Vlastní hrad (sz. část) byl přístupný branou od východu, nad níž stála okrouhlá věž, p...

střední pokles
Obřany - Chvalčov
 zřícenina hradu v okrese Kroměříž
Hrad vybudovali v polovině 14. století páni z Kunštátu bez povolení markraběte. Proto měl být zbořen, ale nakonec jej roku 1373 postoupili markraběti Janu Jindřichovi. Zničen pravděpodobně v husitských válkách (jako zbořený roku 1447). ...

mírný pokles
Obří hrad
 hradiště v okrese Prachatice
Obří hrad (hradiště) V nadmořské výšce asi 1.005 m se nachází pozůstatky pravěkého hradiště, po němž se dochovaly zbytky valů. Údajně se jedná o pozůstatky keltského opida, které bývá považováno za nejvýznamnější keltské kultovní místo na území naší r...

obrovský nárůst
Obříství
 zámek v okrese Mělník
Dvoupatrový zámek ve tvaru podkovy vznikl postupnými přestavbami z dávné tvrze, která je písemně poprvé doložena k roku 1290 a je jednoznačně největší dominantou obce. Zámek se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele v současné podobě stojí na místě původní staré tvrze, postavené někdy ve 13. století na vyvýšeném ostrohu při samém Labi, s mohutnou čtyřbokou věží a druhou nižší věží. Objekt ze tří str...

velký pokles
Oheb
 zřícenina hradu v okrese Chrudim
Oheb (zřícenina hradu) Založen kolem roku 1400 Ješíkem z Popovce, který odtud plenil okolní statky. Po roce 1421 v držení vůdce orebského bratrstva Hynka Krušiny z Lichtemburka, od roku 1429 Jana Hertvíka z Rušinova, jednoho z vůdců sirotčího vojska. Ještě po roce 1469 budován pás opevnění na vstupní straně, po roce 1499 hrad opuštěn a zpustl....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Okarec
 tvrz v okrese Třebíč
Okarec (tvrz) Zcela zaniklá tvrz Okarec stávala u stejnojmenné obce západně od Náměště nad Oslavou. Hledání jejích zbytků v polopusté a navíc veřejnosti nepřístupné zástavbě někdejšího okareckého dvora je podujetím, které zaujme výhradně odborníka. Prvním zn...

velký nárůst
Okoř
 zřícenina hradu v okrese Praha-západ
Okoř (zřícenina hradu) Zříceniny hradu ve stejnojmenné vsi u Číčovic. Hrad s výstavnou kaplí zde stál již ve 2. pol. 13. stol.; jeho nástupce byl založen před r. 1359 jako sídlo bohatého pražského měšťana Františka Rokycanského. V době vzniku patřil k nejvýstavnějším objektům v zemi. Velká pozdně gotická přestavba proběhla na konci 15. stol., kdy vzniklo nové opevnění. Hrad byl poničen za třicetileté války, poté barokně...

obrovský nárůst
Okrouhlá-Nový Dvůr
 zámek v okrese Cheb
Tvrz v Okrouhlé vznikla zřejmě již ve 14. století. Po několik dalších století si zachovala svoji jednoduchou gotickou podobu čtvercového věžovitého paláce o jednom patře s malým rizalitem na severní straně, ve kterém byl pravděpodobně vstup s padacím mostem přes vodní příkop. Kolem roku 1888 byla te...

velký pokles
Okrouhlice
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zcela konkrétní údaj o Okrouhlici najdeme v pamětní knize vilémovského kláštera k r.1388, kdy jeho opat Petr prodal ves " Wokrauhlici " a nedaleký Chlístov vladykovi Bernardovi , který se pak psal " z Okrouhlice " /arch. č. II 463/. Ten nebo některý z jeho předků či nástupců vybudovali na ostrohu u Sázavy tvrz se zděnou, pravděpodobně v patře jako obytnou stavěnou věží s několika tehdy obvyklými d...

mírný pokles
Okříšky
 hr v okrese Třebíč
Okříšky
 zámek v okrese Třebíč
Okříšky (zámek) V místopisné ani uměleckohistorické literatuře nebyla okříšskému zámku věnována prakticky žádná pozornost. František Dvorský v roce 1906 v příslušném svazku Vlastivědy moravské přímo napsal, že v Okříškách "starých památek není". V mladších pracech byla s okříšským zámkem spojována středověká tvrz, jejíž počátky byly i přes pozdní první zmínku z roku 1617 kladeny do předhusitské doby (údajně 1375)...

stgnace
HODNOCENÍ
65 %
Olbramovice
 tvrz v okrese Benešov
Oldřišov
 zámek v okrese Opava
Tvrz vybudovali v 1. polovině 16. století Tvorkovští z Kravař. V 2. polovině 17. století za pánů z Vrbna přestavěna v barokní zámek. Jeho držitelé se často měnili, v roce 1742 až 1920 náležel k Prusku....

velký nárůst
Olešnice
 zámek v okrese České Budějovice
Tento renesanční zámek vznikl v 16. století přestavbou původní tvrze. V 18. století v něm sídlila škola nebo archív. V poslední době dochází k jeho postupné obnově, ale zatím je zámek nepřístupný. ...

mírný pokles
Olešovice
 zámek v okrese Praha-východ
Olešovice (zámek) Obdélná patrová budova získala dnešní převládající rysy v roce 1910, kdy byla stavebně upravována. V letech 1945-47 se zámek stal součástí projektu Zámky na záchranu židovských dětí z koncentračních táborů. Po roce 1948 prostory zámku využíval do...

stgnace
Oltářík - Hrádek
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Oltářík - Hrádek (zřícenina hradu) Hrad na strmé čedičové skále Českého středohoří nad vsí Děkovkou. Založen po r. 1426 husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, přes svou skromnou podobu a extrémní situování obýván až do 1. pol. 16. stol.; r. 1544 byl již pustý. Celý vrchol čedičové homole, který neposkytoval pr...

velký pokles
Onšov
 zámek v okrese Pelhřimov
V letech 1738-1787 nechalo Pražské arcibiskupství přestavět původní tvrz na barokní zámek. Od roku 1866 se na zámku vystřídalo mnoho majitelů. Obdélná budova se středním rizalitem a mansardovou střechou má patro odděleno mohutnou římsou. K zámku také přiléhá hospodářsk&aacu...

velký nárůst
Oparno
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Oparno (zřícenina hradu) Zříceniny gotického hradu z 1. pol. 14. stol. na konci táhlého hřbetu nad stejnojmennou vsí, nedaleko Lovosic. Poprvé se připomíná r. 1344, opuštěn již před r. 1520 a v r. 1536 je zmiňován jako pustý. Představuje v Čechách málo četný případ bezvěžového hradu s plášťovou zdí, běžného na Moravě....

mírný pokles
Opatovice
 hr v okrese Kroměříž
Opařany
 zámek v okrese Tábor
Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna. Bývalá jezuitská rezidence, barokní...

střední pokles
Opočno
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Opočno (zámek) Areál opočenského zámku vyrostl na místě středověkého hradiště, které podle zápisu v Kosmově kronice stálo na staré obchodní stezce již roku 1068. Hrad byl dobyt a zničen v roce 1425 za husitských válek. Jeho ruiny přestavěli v polovině 16. století Trčkové z Lípy na renesanční z...

velký nárůst
Oponešice
 tvrz v okrese Třebíč
Oponešice (tvrz) Tvrz pravděpodobně pochází z 2. poloviny 14. století. ...

střední pokles
Oprostovice
 hr v okrese Přerov
Oravský Podzámok - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
[SK] Strhujúcu symbiózu človeka a prírody vytvára Oravský hrad týčiaci sa na osmelom brale nad riekou. V roku 1235 sa hrad spomína ako kráľovský majetok, jeho ďaľší majitelia dopĺňajú areál početnými stavbami. Už v roku 1868 vzniklo v priestoroch hradu jedno z najstarších múzeí, v súčasnosti sú hradné expozície súčasťou Oravského múzea....

mírný pokles
Ordějov
 hr v okrese Uherské Hradiště
Orlík
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Na trojúhelníkové plošině dobře viditelné základy budov po obvodu. Od planiny oddělen širokým tesaným příkopem, zachována i část dalšího příkopu, chránícího malé předhradí. Historie nejasná, snad ze 14. století...

mírný pokles
Orlík nad Vltavou
 hrad, zámek v okrese Písek
Orlík nad Vltavou (hrad, zámek) Počátky hradu sahají do 13. století, kdy byl důležitým opěrným bodem královské moci v jižních Čechách a střežil brod přes Vltavu. Ze strany ohrožení jej chránila válcová věž, obranná hradba a hluboký příkop. Ve 14. století byl rozšířen o další stavby....

střední pokles
HODNOCENÍ
33 %
Orlík – Humpolec
 zřícenina hradu v okrese Pelhřimov
Orlík – Humpolec (zřícenina hradu) Zřícenina gotického hradu z 2. pol. 14. století, v písemných pramenech prvně zmiňovaného r. 1399, poblíž Humpolce. Po r. 1496 významně rozšířen a opevněn, již k r. 1560 se však uvádí jako pustý. Ještě r. 1708 byl hrad podle písemných dokladů pustý, ale s dobrými zdmi. Hradu dominuje čtverhranná, nakoso proti vstupu postavená věž; extrémně malé rozměry způsobily, že musela ztratit svoji obytnou fun...

mírný pokles
Orlovice
 zaniklý hrad v okrese Vyškov
Hrad byl postaven řádem johanitů, v roce 1328 byl sídlem řádové komendy. Zanikl pravděpodobně při moravském tažení husitů roku 1423 a nebyl již obnoven. Pustý hrad zůstal majetkem johanitů do roku 1482. ...

obrovský nárůst
Osek
 hrad v okrese Teplice
Osek (německy Riesenburg) je zřícenina gotického hradu nad vesnicí Hrad Osek asi 2 km severozápadně od města Osek v Ústeckém kraji. Stojí na vrcholu ostrožny v nadmořské výšce 525–550 m n. m. Hrad byl postaven před polovinou 13. století. Byl rodovým sídlem Hrabišiců, kteří ho prodali m...

mírný pokles

    Strana: 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)