Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 1972 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Chodovský zámek - Praha-Chodov
 zámek v okrese Praha hl.m.
Chodovský zámek - Praha-Chodov (zámek)

Připomíná se už roku 1185 jako majetek vyšehradské kapituly. Zpustošena ve třicetileté válce, další přestavby jí daly funkci zámečku. Vznikl v letech 1676 - 1728 v době, kdy ho vlastnili benetiktini. V 19. století doplněny klasicistní arkády....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Pacov
 zámek v okrese Pelhřimov
Pacov (zámek)

Patrně již ve 12. nebo 13. století hrad, první písemná zmínka z roku 1345, kdy byl majetkem krále, roku 1346 zastaven Petru z Rožmberka, koncem 14. století v majetku Tluksů z Čechtic. Od roku 1401 v majetku Machovců více než 100 let. Roku 1528 již zmiňován jako zámek. V roce 1884 zbořeno východní křídlo. Z původního hradu zachovány klenuté stropy v severním křídle zámku, přízemí mohutné kruhové věže a zbytky opevnění severně od zámku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Nekoř
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Z hradu se zachoval především příkop, který na nepravidelném půdorysu obklopuje hradní areál. Příkop vytesaný ve skalách (jeho počátek a profil je velmi dobře patrný ze silnice vedoucí k úpatí přehradní hráze) je místy 3 až 4 m hluboký, 8 až 9 m široký a cca 100 m dlouhý, zřejmě však nebyl dokončen, neb jeho nejjižnější část chybí. Před příkopem je v podobě terénní vlny patrný val. V hradním areálu nad příkopem je patrna terénní vlna dlouhá cca 40 m, široká 1,5 m a vysoká od půl do dvou metrů. V...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bredovský letohrádek - Lvová
 zámek v okrese Liberec
Bredovský letohrádek - Lvová (zámek)

Počátky dějin tohoto objektu spadají do druhé poloviny 17. století, kdy zámek Lemberk včetně celého panství vlastnil nizozemský rod Bredů. Kryštof Rudolf Breda podnikal na svém panství rozsáhlé stavební práce. Nechal nejenom přestavět zámek Lemberk do skoro dnešní podoby, ale také nechal v letech 1660 až 1680 nově postavi tzv. Bredovský letohrádek a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brandýs nad Orlicí
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí (zámek)

Zámek se na východním okraji města Brandýs nad Orlicí. Jedná se o patrový obdélníkový objekt s mansardovou střechou. Byl postaven kolem roku 1781 v barokním slohu, který byl pak v letech 1817-20 novorenesančně upraven. Současná novobarokní podoba zámku pochází z roku 1914 podle plánů A. Dlabače....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Spišský hrad - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Spišský hrad - Slovensko (zřícenina hradu)

V nadmořské výšce 634 m, na vápencové skále převyšující okolní terén o 200 m, vládne Spišské kotlině jedna z nejcennějších památek Spiše, národní kulturní památka Spišský hrad. Je nejen dokladem vývoje architektury u nás od 12. do 18. století, ale svojí rozlohou převyšující 4 hektary (přesně 41 426 m2) se považuje za jeden z největších hradních komplexů střední Evropy. Bohatá je i jeho historie. Skála, na které se rozprostírá, byla osídlená už v mladší a pozdní době kamenné. Pravěké osídlení vš...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Plaveč
 zámek v okrese Znojmo
Plaveč (zámek)

V průběhu 14. století zde hojně rozvětvený místní vladycký rod postavil 2 tvrze nazývané horní a dolní. Dolní bývá někdy nazývána i hradem. Horní zanikla v 2. polovině 15. století a její přesné místo není známo. V místech dolní tvrze zbudovali Hodičtí z Hodic v 2. polovině 16. století čtyřkřídlý renesanční zámek. Jeden z dalších majitelů rod de Souches nechal v letech 1740 - 1742 zámek přestavět barokně, zbořeno jv. křídlo. V letech 1743 - 1945 náležel zámek rodu Widmannů. Ti jej kolem roku 1830...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Vychovatelna - Praha-Libeň
 zámek v okrese Praha hl.m.
Vychovatelna - Praha-Libeň (zámek)

Dvoupatrový novobarokní zámeček z let 1906 - 1907 (J. Kříženecký) sloužil původně jako ústav pro mravně narušenou mládež. Od roku 1941 je součástí nemocnice Bulovka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Buštěhrad
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Zbytky hradu Na místě tvrze ze 14. století, která byla sídlem Rokycanských, postavil v polovině 15. století Jindřich Libštejnský z Kolovrat pozdně gotický hrad. Rozšířen na přelomu 15. a 16. století Bezdružickými z Kolovrat o nový palác a kapli. Přestavěn renesančně Zdeňkem z Vartemberka. Roku 1632 vypálen. Po zahájení stavby nového zámku opuštěn; s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Trenčianský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Trenčianský hrad - Slovensko (hrad)

Dnešní hrad vznikl pravděpodobně na místě hradiště. První prokazatelnou stavbou na návrší byla kamenná obytná věž a rotunda z 11. století, kdy hrad sloužil na ochranu Uherského království a západního pohraničí. Koncem 13. století se dostal do majetku rytíře Matúše Čáka Trenčanského, významného oligarchu, který ovládal velké území a stal se legendárním „pánem Váhu a Tater“. Jeho stavební činnost můžeme vysledovat hlavně na rozšíření a rozsáhlé úpravě blokové obytné věže z 11. století, ke které př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Felixburk
 zřícenina zámku v okrese Chomutov
bez fotografie

Vznikl roku 1576, definitivně dokončen roku 1588 na podnět Bohuslava Felixe z Lobkovic. Rozsáhlá čtyřkřídlá stavba se štíhlou čtyřpatrovou věží na jížním nároží. Fasáda zdobena sgrafitovou rustikou. Malířská výzdoba Paula Heidenreicha. Výjevy lidských činností, jejichž aktéry byli zajíci. Roku 1874 rozprodány krovy i jiné dřevěné části. Dodnes se nedochovaly téměř žádné pozůstatky kromě nepatrného fragmentu zdiva. Torzo záp. nároží, rozsáhlý systém sklepení, dnes využíván majiteli domů, stávají...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Olešovice
 zámek v okrese Praha-východ
Olešovice (zámek)

Obdélná patrová budova získala dnešní převládající rysy v roce 1910, kdy byla stavebně upravována. V letech 1945-47 se zámek stal součástí projektu Zámky na záchranu židovských dětí z koncentračních táborů. Po roce 1948 prostory zámku využíval domov pro předškolní děti, dnes slouží jako zvláštní intern&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaja
 hrad v okrese * Rakousko
Kaja (hrad)

hrad Kaja se nachází na rakouské straně NP Podyjí, pod obcí Merkersdorf (odtud i příjezd autem)....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Okrouhlice
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Zcela konkrétní údaj o Okrouhlici najdeme v pamětní knize vilémovského kláštera k r.1388, kdy jeho opat Petr prodal ves " Wokrauhlici " a nedaleký Chlístov vladykovi Bernardovi , který se pak psal " z Okrouhlice " /arch. č. II 463/. Ten nebo některý z jeho předků či nástupců vybudovali na ostrohu u Sázavy tvrz se zděnou, pravděpodobně v patře jako obytnou stavěnou věží s několika tehdy obvyklými dřevěnými přístavbami. Z taktických důvodů stála bezesporu v blízkostí brodu přes řeku, jehož stopy j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Libědice
 zámek v okrese Chomutov
bez fotografie

Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z prvního desetiletí 18. století a je k němu připojena zahrada obehnaná ohradní zdí. Přestavba tvrze na barokní zámek se uskutečnila v letech 1708-1725. V letech 1845-1945 objekt vlastnili Černín...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Mostov
 zámek v okrese Cheb
Mostov (zámek)

První zmínka o tvrzi je kolem r.1520. Po několika majitelích, kteří se na tvrzi vystřídali, získal po roce 1693 tvrz Jan Bedřich Perglar z Perglasu,za něhož byla stará tvrz přestavěna na barokní zámek. Potom patřilo panství několik let chebským Kommersům,kteří dali zámek důkladně přestavět v romantickém slohu se čtyřmi nárožními věžemi a založili zámecké zahrady. V dnešní době slouží zámek jako hotel s wellness centrem vyšší třídy a je zde provozována také restaurace s možností konání svatebních...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kuřívody
 tvrz v okrese Česká Lípa
bez fotografie

První zmínka o tvrzi pochází z doby kolem roku 1400, kdy tvrz obklopovaly silné hradby a vodní příkop, který dnes už není moc patrný. V roce 1600 byla tvrz upravena Bohuchvalem Berkou, poté byla využívána úředníky.Zajímavostí je, že zde v roce 1778 při své inspekční cestě nocoval Josef II. V roce 1866 tvrz sloužila jako lazaret pro vojáky v Prusko-rakousk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek - Věž
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Zámek je situován západním průčelím k silnici Havlíčkův Brod –Humpolec (I/34), která protíná náves. Je- jednopatrový s průjezdem uprostřed, valeně klenutým přízemím a s poschodím s plochými stropy. V jídelně novorenezanční ornamentální malba s obrazy 4 českých hradů.   Po roce 1709, kdy statek Věž koupil Michal a Achác ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zřícenina Pětipsy
 zřícenina zámku v okrese Chomutov
bez fotografie

Původní tvrz byla založena ve 14. století za Bedřicha z Egrberku. Kolem roku 1560 za Hrobčických byla renesančně rozšířena a nakonec v 17. století za Thunů zcela přestavěna v barokní zámek. Další úpravy proběhly koncem 19. století za Gustava Hodka.Po 2. světové válce zámek pro své potřeby využíval zěmědělský podnik, který se výrazně podepsal na jeho s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Rabenštejn
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Rabenštejn  (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu Rabenštejn (Rauberštej), nazývaného též Pustý zámek, se nachází asi 5 kilometrů severozápadně od Vrbna pod Pradědem, kousek nad obcí Bílý Potok v bruntálském okrese. Hrad pocházel z 2. poloviny 13. století a společně s nedalekým Pustým hradem tvořil u nás neobvyklé strážní dvouhradí. Do dnešní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze