Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 1968 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Pecka
 hrad, zřícenina hradu v okrese Jičín
Pecka (hrad, zřícenina hradu)

Raně gotický hrad vznikl na počátku 14. století, poprvé se připomíná rokem 1322, kdy jeho majitelem byl Budivoj z Pecky. Měl podélnou dispozici jako ostroh, na němž byl postaven. Na severní straně jej chránila mohutná štítová zeď zpevněná napůl vystupující válcovou věží. Na jižním konci stával hradní palác, chráněný hlavní válcovou věží. Od roku 1407 Pecku držel Jarek z Železnice, nepřítel husitů. Od srpna 1432 po 7 měsíců jeho hrad obléhali sirotci. Za Hořických z Hořic zdokonaleno pozdně gotic...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Bělá
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Dolní Bělá (zřícenina hradu)

Hrad nad stejnojmennou obcí SZ od Plzně připomínán poprvé r. 1318, založen byl nedlouho předtím. V průběhu 15. a 16. stol. rychle střídal majitele a opakovaně byl přestavován. R. 1584 opraven a přebudován na renesanční zámek, přestavba však nikdy nebyla dokončena a objekt se již v 17. stol. nacházel ve špatném stavu a dále chátral. Jako zčásti obyvatelný se uvádí ještě r. 1755, kdy byl prodán plaskému klášteru; ten jej však neudržoval a po zrušení kláštera r. 1785 byl objekt z podstatné části ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zbýšov
 zřícenina hradu v okrese Kutná Hora
Zbýšov (zřícenina hradu)

Torzo hradu ve stejnojmenné vsi na Čáslavsku, na nevýrazné ostrožně nad rybníkem. Založen po r. 1276 významným rodem Slavatů, kteří se psali z Chlumu a Košumberka, a v jejich držení zůstal až do r. 1575; opevňován v 15. stol., kdy vzniklo moderní zemní opevnění, na poč. 17. stol. zčásti přestavěn, ale brzy poté, ve 20. letech 17. stol., opakovaně dobyt a poškozen císařským vojskem a v r. 1628 se uvádí již jako pustý. Od konce 30-leté války pak byl rozebírán na stavební materiál, přístup k hradu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kozlov – Chlum
 zřícenina hradu v okrese Semily
bez fotografie

Rozlehlé převážně terénní pozůstatky skalního hradu pravděpodobně ze 14. stol. na okraji Českého ráje nedaleko Turnova. Doba jeho aktivního trvání nebyla dlouhá; hrad je poprvé zmiňován r. 1353, po r. 1362 už o něm písemné prameny mlčí. Zpustl pravděpodobně v průběhu 15. stol. poté, kdy bylo jeho území připojeno k nedalekému Valdštejnu. Dnes jej připomínají především rozsáhlé skalní světnice a sklepy. K místu se vztahuje pověst o krutém hradním pánu, jemuž mladá choť uprchla za svým milým. Pán d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Orlík – Humpolec
 zřícenina hradu v okrese Pelhřimov
Orlík – Humpolec (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu z 2. pol. 14. století, v písemných pramenech prvně zmiňovaného r. 1399, poblíž Humpolce. Po r. 1496 významně rozšířen a opevněn, již k r. 1560 se však uvádí jako pustý. Ještě r. 1708 byl hrad podle písemných dokladů pustý, ale s dobrými zdmi. Hradu dominuje čtverhranná, nakoso proti vstupu postavená věž; extrémně malé rozměry způsobily, že musela ztratit svoji obytnou funkci a stala se v podstatě bergfritem. Zbytky obytných budov pocházejí z přestavby v 16. stol. – Ruin...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Starý Berštejn
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Starý Berštejn (zřícenina hradu)

Hrad nechal postavit Jindřich Hlaváč z Dubé krátce po roce 1400 v období dělení majetku mezi členy rozrůstajícího se rodu. Roku 1407 Jindřich získal dědictvím po svém bratrovi i Jestřebí a patřila mu obě sídla. Někdy v půli 15. století Bernštejn získali páni z Vartenberka, konkrétně je uváděn Zikmund z Bernštejna, a ještě později ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Buk
 zaniklý hrad v okrese Přerov
bez fotografie

Ve 14. století byla v obci tvrz, která na konci 15. století zanikla. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bulhary
 pozůstatky hradiště v okrese Břeclav
bez fotografie

Koncem 14. století získaly Lychtenštejnové celou obec tvrz stratila význam a zanikla. Zbytky tvrze jsou dodnes patrné asi 1,5 km. Za obcí na místě zvaném hradisko.Hrad z jedné strany chránil 30 metrů sráz do dyje,na druhé straně dvojnásobné valy. Celý areál je dodnes patrný jen jeden val je rozrušen pískovými jámami. Reliéfní p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Čekyně
 zámek v okrese Přerov
Čekyně (zámek)

Současná podoba renesančního zámku vznikla přestavbou původní gotické tvrze. Zasadili se o ni Podstatští z Prusinovic. Svědčí o tom dochovaná hradba do výše oken prvního patra zámku. Další úpravy proběhly v 18. století. Jižní křídlo bylo obohaceno barokně-klasicistními prvky. V polovině 18. století zřídili Petrašové ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Stagnov
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
bez fotografie

Hrad založili pravděpodobně Šternberkové ve 14. století a připomíná se jen roku 1381 jako majetek Petra ze Šternberka. Zanikl asi v husitských válkách. Patrny jen zbytky příkopů a část základových zdí odkrytých roku 1924....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žleby
 zámek v okrese Kutná Hora
Žleby (zámek)

Původně gotický hrad pánů z Lichtenburku z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou XV. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 - 68 podle anglických předloh. V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými novotvary dovezenými odjinud. Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, vybavení a instalace respektující dobové dokumenty, uchoval...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dubeč
 zřícenina tvrze v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Založena ve 14. století Menhertem Velfovicem, roku 1500 patřila Janu Dubeckému z Dubče. Od roku 1508 pustá. V 17. století změněna na špýchar. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Lovosice
 zámek v okrese Litoměřice
bez fotografie

Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze byl barokně přestavěn a upraven po požáru v r. 1809 knížetem Josefem Schwarzenbergem, již v prostší formě, odstraněny byly zvláště renesanční štíty a lunety. Nesloužil již jako šlechtické sídlo, v přízemí byl archiv a kanceláře, odtud se řídilo hospodářství Lovosické domény. V prvním a druhém patře byly služební byty. V současné době je zde střední odborné učiliště....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Třebešice
 zámek v okrese Kutná Hora
Třebešice (zámek)

Postaven na místě gotické tvrze, postavené před rokem 1522, přestavěné na renesanční zámek v průběhu 16. století. V majetku hrabat Věžníků od roku 1679, kteří v letech 1715 - 1718 provedli nedokončenou barokizaci. Od roku 1764 v majetku Chotků. Areál zámku stojí v jádru obce na východní straně od komunikace. Zámek s vodním příkopem a můstkem stojí na zápa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kyjovice
 zámek v okrese Opava
Kyjovice (zámek)

Kyjovice původně náležely premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce, později přešly do světských rukou - v 15. století jako klášterní leno, v roce 1537 jako alodní statek, v 16. století na nějaký čas k bíloveckému panství. Od roku 1669 již patřil kyjovický statek baronům z Kalkreutu. Pravděpodobně v 17. stoleti dal některý z majitelů statku postavit pansk&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Albeř - Terezín
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Albeř - Terezín (zámek)

Zámeček byl postaven počátkem 19. století F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trautmansdoftovou. Zámeček je po rekonstrukci z roku 2007. Postaven je nový krov a položena střešní krytina, osazena jsou okna a dveře. Na zdech jsou ještě patrné zbytky původní výzdoby....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Čachtice - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese všechny regiony
Čachtice - Slovensko (zřícenina hradu)

Stavba stredovekého kamenného hradu súvisela s tatárskym vpádom do Uhorska. Výstavba Čachtického hradu začala v 1. polovici 13. storočia na podnet panovníka Bela IV. Hrad bol vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-Poznan v 13. storočí. Kráľovský hrad sa postupne rôznym spôsobom – darom, kúpou, či násilným ovládnutím dostával do rúk viacer&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní Libchava
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto územ&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jezeří
 hrad, zámek v okrese Chomutov
Jezeří (hrad, zámek)

Ve 14. století vystavěli páni ze Rvenic na tomto místě gotický hrad. Ten postupně měnil majitele a s nimi i svůj stav a využití. Celý byl tak později přestavěn v renesančním slohu. Novou epochou v historii zámku nastala po velkém požáru v roce 1651. V této době jej získali Lobkowiczové. Ti vlastnili zámek až do dramatických událostí 20. století a právě z tohoto r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Rusovce - Slovensko
 zámek v okrese * Slovensko
Rusovce - Slovensko (zámek)

Významný středověký hrad, jehož existence je doložena již v r. 1208. Dnešní zámek vznikl v r. 1843 jako neogotický zámeček tudorovského stylu. Tato monumentální stavba postavena na půdorysu písmene U s vybíhajícími bočními křídly, které vytváří dvůr vedoucí k reprezentačním prostorám. Například slavnostní schodiště, ústřední sál a řadu salónů s obloženými stěnami. Od r. 1945 je majetkem státu. Areál je přístupný s expozicí věnovanou římskému osídlení na Dunaji....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - Krásné Česko