Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Radim
 zámek v okrese Kolín

V roce 1610 Karel Záruba z Hustiřan dokončil na místě bývalé tvrze stavbu renesančního zámku, který se téměř v původní podobě zachoval dodnes. Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, nejdéle jej vlastnil císařský rod Lichtenštejnů. Dalším majitelem byl Jaroslav Bukovský, který spravoval zámek do roku 1948. Od roku 1948 do roku 1990 vlastnil zámek stát. V roce 1990 byl zámek vrácen v restituci potomkům Jaroslava Bukovského. V roce 2005 byl zámek prodán novému majiteli. V současné době je zámek ote... podrobnosti >
CENA OD
50

stgnace
Trmice
 zámek v okrese Ústí nad Labem

Tento zámek byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Zpracování projektu bylo zadáno vídeňskému architektu Forstellovi. V roce 1919 zámek koupil ústecký továrník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí n. Labem. To do něj ve stejném roce umístilo městské muzeum. Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kluky
 zámek v okrese Kutná Hora

První zmínka o zdejší vsi je již z roku 1289, ale prvního majitele známe až z roku 1440, kdy je vlastní Petřík ze Solopisk. Dalším majitelem byl Jan ze Solopisk – 1482 a od roku 1500 Jan z Libodřic , který se pak nazýval Jan Klucký z Libodřic. Někdy v tomto období zde vzniká tvrz. Ta je ale prvně připomínána až roku 1538, kdy jí syn Jana z Libodřic, také Ja... podrobnosti >

střední nárůst
Buštěhrad
 zámek v okrese Kladno

Zbytky hradu Na místě tvrze ze 14. století, která byla sídlem Rokycanských, postavil v polovině 15. století Jindřich Libštejnský z Kolovrat pozdně gotický hrad. Rozšířen na přelomu 15. a 16. století Bezdružickými z Kolovrat o nový palác a kapli. Přestavěn renesančně Zdeňkem z Vartemberka. Roku 1632 vypálen. Po zahájení stavby nového zámku opuštěn; stal se zdrojem stavebního materiálu. Zámek Stavěn ve 2 barokních a v jedné klasicitní stavební fázi. V letech 1699 - 1705 postavil J. Klingenleitner ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Brantice
 zámek v okrese Bruntál

V roce 1561 získal Brantice kancléř Krnovského knížectví Jeroným Reinwald, začal budovat renesanční zámek (stavba ukončena roku 1604). Na počátku 18. století za Trachů z Březí zámek přestavěn barokně. Počátkem 19. století za Khuenburgů upraveny klasicistně fasády. Od roku 1901 patřil Lichtenštejnům. Zámek který byl v minulosti opraven a sloužil jako krizový sklad léčiv, hledá v současné době nové využití. Spolu se zámeckým parkem a sportovním areálem dává předpoklad vzniku společenského a sport... podrobnosti >

obrovský nárůst
Krompach
 zámek v okrese Česká Lípa

Postaven sklářskou rodinou Schürerů z Valdheimu v 16. století.... podrobnosti >

velký nárůst
Libeňský zámek - Praha-Libeň
 zámek v okrese Praha hl.m.

Původně středověká tvrz, z které pocházejí sklepy i přízemí jižního křídla a západní křídlo dnešního objektu. Na přelomu 16. a 17. století přestavěna na zámek Eliškou Hoffmannovou. Roku 1608 zde uzavřen libeňský mír. Roku 1692 se stal majetkem obce pražské a sídlem jejích primátorů. Roku 1757 poškozen válečnými událostmi a v letech 1769 - 1770 opraven a rozšířen podle projektu architekta J. Prachnera. Dnes je v zámku umístěn Městský úřad Prahy 8.... podrobnosti >

velký nárůst
Krásna Horka - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko

Vážené priateľky, priatelia, ľudia dobrej vôle ! V súvislosti s katastrofou požiaru, ktorá postihla Hrad Krásna Hôrka v Krásnohorskom Podhradí dnes 10.3.2012 - Nadácia LINAJE sa v rámci svojho verejnoprospešného posolstva rozhodla k iniciatíve vydať výzvu na budúce rekonštrukčné a obnovovacie práce Hradu. Táto katastrofa sa nás - zakladateľov nadácie - bytostne dotýka: niektorí z nás tam prežili svoje detstvo, niektorí strávili krásne rodinné chvíle pod hradbami, hrali ochotnícke divadlo koncom ... podrobnosti >

velký nárůst
Puklice
 zámek v okrese Jihlava

Zámek stojí na místě pozdně gotické tvrze, která byla renesančně upravena. Později byl rozšířen o barokní západní a jižní křídlo. Nádvoří ze tří stran lemují arkády. Současná podoba fasády je výsledkem klasicistní úpravy. V současnosti ve čtyřkřídlé patrové budově sídlí obecní úřad a po&sc... podrobnosti >

střední nárůst
Nový zámek - Hořovice
 zámek v okrese Beroun

Barokní stavba z počátku 18. století; jejími stavebníky byli Vrbnové. V roce 1737 byl rozšířen do dnešní půdorysné podoby přistavěním dvou křídel. Vzhled zámku se změnil po roce 1852, kdy se stal novým majitelem hessenský kurfiřt Bedřich Vilém a po něm hanavská knížata. Z blízkosti zámecké budovy byly odstraněny hospodářské stav... podrobnosti >

obrovský nárůst
Česká Kamenice
 zámek v okrese Děčín

Vartemberský zámek Zámek dal postavit Prokop z Vartemberka krátce poté, co zdejší panství koupil od Salhausenů (1535). Roku 1614 město kupuje Radslav Vchynský (Kinský), roku 1619 je zdědi jeho synovec Vilém a dal postavit jižní křídlo. Po jeho zavraždění v Chebu (1634) získal zámek Jan Oktavián Kinský z chlumecké větve. Kinští pak drželi zdejší panství až do roku 1945. V zámku byla umístěna správa patrimonia, po roce 1850 správa velkostatku. Salhausenský zámek Vznikl patrně za Bedřicha ze Salhau... podrobnosti >

velký nárůst
Zámek - Oslavany
 zámek v okrese Brno-venkov

V roce 1225 zde byl založen ženský cisterciácký klášter, zanikl počátkem 16. století. V 70. letech 16. století zahájili Althanové přestavbu kláštera na zámek, vybudována renesanční loggie při jižní straně kostela. Koncem století pak byla západně od klášterních budov vybudována nová čtyřkřídlá zámecká budova kolem obdélníkového nádvoří, na jehož delších stranách jsou arkády, většina klášterních budov změněna na hospodářské budovy, kostel upraven na zámeckou kapli. Althanům patřil zámek do roku 17... podrobnosti >

střední nárůst
Velký Týnec
 zámek v okrese Olomouc

Tvrz postavila na přelomu 14. a 15. století olomoucká kapitula. Nelze vyloučit, že zpočátku stávala na návrší Hradisko (Kalvarie). Od 16. století však již určitě stála tvrz v místech zámku. V roce 1752 byla (dvoukřídlá patrová budova) upravována barokně, ale roku 1765 za kanovníka Karla Martince zbořena a v jejích místech vybudován vrcholně barokní zámek; další úpravy po požáru roku 1799. Majetkem olomoucké kapituly (občas pronajímaným) zůstal zámek do roku 1948. Ves Týnec byla zeměpanským zbož... podrobnosti >

velký nárůst
Budkov u Prachatic
 tvrz v okrese Prachatice

Tvrz rytířů Budkovských je dosud zachována ve zdech dnešní sýpky na bývalém panském dvoře ve východním dílu obce. Podle stavebního rozboru i historických souvislostí můžeme tedy stavbu tvrze datovat do samého počátku 16. století. Představuje ji dvoupatrová stavba na půdorysu protáhlého obdélníka (7,8 x 23 m), krytá strmou, na obou bocích zvalbenou střechou, která je považována za korunu stavby, neboť štíhlý vysoký krov stavby pochází ještě z původní tvrze a je svého druhu památkou zcela vyjimeč... podrobnosti >

obrovský nárůst
Řepice
 tvrz v okrese Strakonice

Tvrz s hospodářským zázemím byla vystavena asi v průběhu 14. století, poté rozšířena v 16. století a po roce 1620 postupně pustla. Dochovaly se jen její zbytky (bašty, zdi, zahrada), které byly pohlceny zástavbou. Bašty mají renesanční původ.  Tvrz vyrostla při starém vladyckém statku asi v průběhu 14. století. Písemné prameny dokládaj&... podrobnosti >

obrovský nárůst
Suchomasty
 zámek v okrese Beroun

Zámek byl v 18. století přestavěn barokně a začátkem 20. století částečně pseudobarokně. Dnes je v zámku ústav pro zdravotně postižené. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Slezské Pavlovice
 zámek v okrese Bruntál

Zámek čp. 29 - rejstříkové číslo 8-153. Příklad pozdně barokní šlechtické usedlosti ze 3. čtvrtiny 18. století se zachovanou dispozicí a některými detaily vybavení. Opravy provedeny v roce 1961. Vlastník : Pozemkový fond ČR V současné době je zámek uzavřen a bohužel chátrá. Navštívit můžete alespoň zámecký park. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Tvrz-Malešov
 tvrz v okrese Kutná Hora

Nejstarší zprávy Nejstarší zmínka o tvrzi na Malešově pochází z roku 1303. V druhé polovině 14.století se jejími majiteli stala bohatá měšťanská rodina z Kutné Hory – Ruthardovci. Ti se po svém povýšení do šlechtického stavu začali psát s přídomkem z Malešova. Rudhardovci vlastnili tvrz do roku 1411, kdy ji prodali ... podrobnosti >

velký nárůst
Libice nad Doubravou
 zámek v okrese Havlíčkův Brod

Zámek byl postaven po roce 1709 Václavem Rudolfem Haugvicem v barokním stylu. Jeho původní podoba není přesně známa, ale jednalo se zřejmě o jednopatrovou obdélnou budovu, na kterou navazovalo hospodářské stavení, a později zde byl vysázen park. Z této doby se dochovaly barokní klenby v přízemí. V roce 1862 – 1864 dal Benedikt Boleslavský zá... podrobnosti >

obrovský nárůst
Velichov
 zámek v okrese Karlovy Vary

V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly především v odstranění zdobných barokních prvků. Do roku 1945 zámek vlastnil rod Czerninů. Po 2. světové válce byl objekt zkonfiskován. Zázemí zde našel dětský domov. N... podrobnosti >

střední nárůst


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší