Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 1977 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Telč
 hrad, zámek v okrese Jihlava
Telč (hrad, zámek)

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. V druhé polovině 14. století byl v Telči vybudován gotický hrad. O sto let později byl zvětšen a po roce 1550 stavebně upraven. Přístavbou renesančního...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Chlumec nad Cidlinou
 zámek v okrese Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou (zámek)

Nejvýznamnější dominantu Chlumce nad Cidlinou - zámek Karlova Koruna - dal postavit jako své reprezentační sídlo hrabě František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř a lovčí Království českého, v letech 1721-1723. Plány vypracoval Giovanni Santini-Aichl, jeden z nejvýznamnějších barokních architektů tehdejší doby a podle nich stavbu vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Zámek, který dodnes tvoří výraznou a zdaleka viditelnou dominantu polabské krajiny, byl od počátku využ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vranov nad Dyjí
 zámek v okrese Znojmo
Vranov nad Dyjí (zámek)

Zámek - se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí v Národním parku Poddyjí. Již Kosmas připomíná výstavbu Vranovského románského hradu, který byl v druhé polovině 17. století přestavěn na monumentální zámek. Prohlídka zámku trvá asi 55 minut a je možná pouze s průvodcem. Historie Vranovský zámek patří k nejpozoruhodnějším stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze starého románsko gotického hradu, poprvé připomínaného jako zeměpanská pohraniční pevnost k roku 1100. Z něho si podrže...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Zaniklý hrad na vrcholu Velkého Blaníka u Louňovic pod Blaníkem, nedaleko Vlašimi. Připomíná se na počátku 15. stol. r. 1404, r. 1420 se již mluví pouze o hoře. Velké kamenné valy po pravěkém hradišti byly zřejmě zčásti využity i při stavbě středověkého, převážně dřevěného hradu, který zaujímal akropoli hradiště v okolí dnešní rozhledn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dolní Břežany
 zámek v okrese Praha-západ
bez fotografie

Zámek v Dolních Břežanech – původně renesanční (z doby okolo roku 1600) čtyřkřídlý, dvoupatrový, kolem čtvercového dvora, v západním průčelí s hranolovou věží s lucernou, okna renesanční, sdružená. V letech 1885 - 87 přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny (pseudorománská vnitřní úprava datovaná k roku 1886). V průjezdu z&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zvířetice
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav
Zvířetice (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu u Bakova nad Jizerou na svahu nad údolím Jizery. Založili jej Markvarticové před r. 1318; dominovaly mu tři okrouhlé věže, které umožňovaly ostřelování paty opevnění, tzv. flankování. Později byly Zvířetice rozšiřovány a přestavovány a v 16. stol. upraveny na renesanční zámek; vznikly při tom nové palácové stavby a zřejmě na počátku 17. stol. byla v areálu vybudována barokní kaple. Již ve druhé půli 17. stol. však zámek přestal být sídlem vrchnosti a stal se pouze správním středi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Okoř
 zřícenina hradu v okrese Praha-západ
Okoř (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu ve stejnojmenné vsi u Číčovic. Hrad s výstavnou kaplí zde stál již ve 2. pol. 13. stol.; jeho nástupce byl založen před r. 1359 jako sídlo bohatého pražského měšťana Františka Rokycanského. V době vzniku patřil k nejvýstavnějším objektům v zemi. Velká pozdně gotická přestavba proběhla na konci 15. stol., kdy vzniklo nové opevnění. Hrad byl poničen za třicetileté války, poté barokně přestavěn. Opuštěn až po r. 1773, v 19. stol. ještě sloužil jako obydlí chudiny. V té době již byl ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bzenec
 zámek v okrese Hodonín
Bzenec (zámek)

Počátkem 13. století byl v dominantní poloze nad městem založen královský gotický hrad. Počátkem 14. století byl sídlem královských úřadů pro jv. Moravu. V letech 1427 až 1428 byl zničen husity, neboť byl důležitou pevností krále Zikmunda, a již nebyl obnoven. Kaple, která stávala v místech hradu, zanikla při válečných událostech roku 1945. Na konci 15. století, kdy měli Bzenec v zástavě Kropáčové z Nevědomí, byla vybudována tvrz přímo ve městě. V 2. polovině 16. století přestavěna v čtyřkřídlý ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Domov seniorů - Černá Hora
 zámek v okrese Blansko
Domov seniorů - Černá Hora (zámek)

Domov pro seniory je umístěn v prostorách zámku (více na #1298#) v Černé Hoře (více na #2933#). Jeho zřizovatelem je Okresní úřad Blansko . Domov zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči pro dospělé a kapacita domova je 212 míst . Jednolůžkové pokoje jsou 4 , dvoulůžkových je 36 , třílůžkových je 9 . Čtyř a vícelůžkových pokojů je 20 . Součást&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Horákovský hrad
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Horákovský hrad (zřícenina hradu)

Písemných zprávách je roku 1407 uváděn jako majitel Václav Herynek ze Slupna. V roce 1464 se již hrad připomíná jako pustý. Ostoh se strmým svahem na levém břehu Říčky byl osídlen již v době kamenné. Na místě pravěkého hradiska vyrostl ve středověku hrad. Účelem bylo strážit obchodní cestu vedoucí údolní nivou Říčky. Hradní sídlo bylo vybudováno na ploše cca 1,2 ha. Byl chráněn palisádovou hradbou při okraji svahů ostrožny. Vlastní sídlo mělo charakter opevněného dvorce, který byl obehnán ohrad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Krakovec
 zámek v okrese Prostějov
Krakovec (zámek)

Tvrz v Krakovci je doložena k roku 1397. Upravena byla v pozdní gotice (snad za Chudobínů z Bařic) a tvoří východní a severní křídlo dnešního zámku. Zástřizlové (majitelé od roku 1609) přestavěli tvrz roku 1613 na renesanční zámek, přistavěno bylo západní a jižní křídlo (projektantem architekt Deronius). Od počátku 18. století sloužil zámek j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Přemyslovský hrad - Olomouc
 hrad v okrese Olomouc
bez fotografie

Hrad vznikl pravděpodobně kolem roku 1100. Přemyslovským palácem se tento hrad stal v roce 1150. V roce 1204 zničen požárem a poté obnoven Přemyslem Otakarem I. a jeho bratrem. Po roce 1253 na hradě trvale nesídlil žádný vládce. V 17. a 18. století proběhly přestavby....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Řimice
 tvrz v okrese Olomouc
Řimice (tvrz)

Tvrz postavili pravděpodobně v 2. polovině 14. století Pluhové z Nesovic (v okolí tvrze byl objeven klenák s erbem Pluhů). V 15. století náležela vladyckému rodu užívajícímu přídomku z Řimic. V 2. polovině 15. století zpustla, roku 1495 ji získali páni z Vlašimi. V 16. století však byla obnovena v renesančním slohu jako obytná budova největší poddanské usedlosti ve vsi. Ves byla z počátku rozdělena na dvě části a každá měla svého majitele. Větší část vsi (24 domů) patřila až do zrušení poddanst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Lipová
 zřícenina zámku v okrese Děčín
Lipová (zřícenina zámku)

Barokní trojkřídlá stavba vznikla z iniciativy Leopolda Antonína Salm-Reiffercheida přestavbou staršího sídla v letech 1737 až 1739. Po druhé světové válce zde až do roku 1970 sídlila vojenská posádka. V roce 1995 byl objekt navrácen v restituci. Zámek je v dezolátním stavu a není pro veřejnost přístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolní Libchavy
 tvrz v okrese Ústí nad Orlicí
Dolní Libchavy (tvrz)

Asi koncem 15.století získali Německé Libchavy (dnešní Dolní Libchavy) příslušníci vladyckého rodu z Bubna. Rok 1502 se poprvé připomíná Vaněk z Bubna a po něm přicházejí jeho bratranci Otík a Mikuláš a právě za jejich vládnutí, možná už za Vaňka, došlo k vybudování této tvrze. První písemný do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Nové Syrovice
 zámek v okrese Třebíč
Nové Syrovice (zámek)

Tvrz Mstěnických z Mstěnic postavena na počátku 16. století. Počátkem 17. století za Čejků z Olbramovic přestavěna renesančně a na počátku 18. století za Ostašovských z Ostašovic v dvoukřídlý barokní zámek. V roce 1823 za Nimptschů přestavěn klasicisticky. Do roku 1945 náležel rodu Stubenberg-Nimptsch. Areál zámku s přilehlým parkem a hospodářským z&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Nové Hrady
 hrad v okrese České Budějovice
Nové Hrady (hrad)

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 panství kupují bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Z nich zde pobýval delší do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek Vlkýš
 zámek v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Barokní zámek vznikl pravděpodobně na místě staré tvrze. Přesné datum přestavby není známo. První zmínka je v popisu Plzeňského kraje od J.Schallera z r.1788. Dnes je to již poněkud zmodernizovaná obdélníková stavba s mansardovou střechou a klenutým přízemím....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Horní Libchava
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto územ&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Petrohrad
 zámek v okrese Louny
Petrohrad (zámek)

Postaven Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat v letech 1559 - 1560, opraven po třicetileté válce Černíny a koncem 17. století podstatně rozšířen podle návrhu G. B. Alliprandiho. Pozdně zbarokován v polovině 18. století, opraven po požáru v roce 1915. Trojkřídlá budova půdorysu U. Renesanční křídlo dvoupatrové s věží (v průjezdu 2 kamenné desky z let 1570 a 1572), ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze