Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 401-420 z 1976 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Levnov
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Zříceniny hradu na skalnaté ostrožně s převýšením 110 metrů nad údolím Oslavy blízko Ketkovic. Teprve r. 1971 byl hrad známý podle blízké obce jako "Ketkovický" ztotožněn s Levnovem, připomínaným poprvé r. 1346. V té době zde dokonce byla kaple. Okolo r. 1440 byl obsazen rakouskými lapky, následně dobyt moravským vojskem královských měst a ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Víckov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Zříceniny hradu, jimž dominuje i z údolí viditelné torzo paláce, na okraji srázu do údolí Bobrůvky u stejnojmenné obce. Byl zřejmě vystavěn na poč. 14. stol. jako náhrada za opuštěný hrad Lísek, poprvé se připomíná r. 1340. R. 1454 jej král daroval jako pustý a na základě keramických nálezů lze předpokládat, že byl v té době opuštěn již několik desetiletí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hradec nad Moravicí
 zámek v okrese Opava
Hradec nad Moravicí (zámek)

Počátky osídlení Hradce sahají hluboko do pravěku k době cca 3000 až 2700 př. n.l. Na sklonku 8. století se na ostrožné, sevřené řekou Moravicí a potokem Hradečná, usadili Slované. Zdejší hradisko kmene Holasiců patřilo do předsunutého strážního systému Moravanů. Po zániku Velké Moravy náležel Hradec i nadále k moravskému státu, vpád Boleslava Chrabrého přinesl zemi na kratší čas polskou nadvládu. Po porážce Poláků přešla Morava do rukou Přemyslovců a ti někdy v polovině 11. století vybudovali v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bílkov
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Vesnickými domky zastavěné a narušené místo hradu na nízké ostrožně nad Vápovkou západně od kostela. Založen počátkem 13. století pány z Bílkova. Svým charakterem (rozdělení ostrohu příkopy na 3 díly) se blížil ještě mladohradištnímu opevnění. V 2. polovině 13. století ve východní části opevněného areálu postaven pozdně románský kostel a při něm snad i první zděné obydlí (dvorec) majitelů. Počátkem 14. století přešel Bílkov sňatkem na pány z Hradce (do roku 1459 s vyjímkou let 1399-1404, kdy ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hradiště Ždánice
 hradisko v okrese Kolín
bez fotografie

mírný pokles
Choryně
 tvrz, zámek v okrese Vsetín
bez fotografie

Až dosud se mělo zato, že byl postaven roku 1573 za Václava z Ledské. Ve skutečnosti byl obytný a správní objekt, v němž se zdržovala vrchnost, ještě v březnu roku 1654 tvrzí. Kdo nechal tvrz přewtavět na zámek se zatím přesně neví. Počátkem 19. století za Jana Forgáče byla zámku dána nynější podobal Roku 1882 byl kardinálem Fürstenberkem zřízen v bývalém zámku choryňských pánů klášter kongregace sester sv. Kříže. V současnosti najdeme v choryňském klášteře starší řeholní sestry....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Křižanov
 hrad, zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Křižanov (hrad, zámek)

Hrad postavil pravděpodobně v 1. polovině 13. století Přibyslav z Křižanova. Pánům z Křižanova (erb křídlo) náležel do roku 1464. Za husitských válek nebo za vpádu Matyáše Korvína na Třebíčsko zpustl a roku 1464 jej pustý přejímali Pernštejnové. V roce 1562 získali pustý hrad Lhotští z Ptení a v jeho místech vybudovali rozsáhlý renesanční zámek. Tehdy asi zanikly poslední zbytky hradu. Drobné barokní úpravy objektu provedli v letech 1711 - 1720 po požáru v roce 1710 Kounicové. Za Teuberů r. 1866...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Chotěboř
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Chotěboř (zámek)

Raně barokní zámek Chotěboř s prvky italské architektury stojí ve stejnojmenném městě, 14 km od Havlíčkova Brodu. Na místě dnešního zámku stávala původně tvrz, která byla pravděpodobně zničena požárem z roku 1692. Nový majitel Vilém Leopold Kinský se pak rozhodl postavit na místě zničené tvrze nové honosnější sídlo. Stavba proběhla přev&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Šilheřovice
 zámek v okrese Opava
Šilheřovice (zámek)

Historie zámku se datuje od konce 18. století, kdy rod Eichendorffů nechal na místě dřívější renesanční tvrze postavit Zámek Šilheřovice. Původně se jednalo o klasicistní zámek, který byl později pseudobarokně přestavěn. Od roku 1844 do roku 1945 bylo panství v majetku rodiny Rotschildů. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický park se vzácnými dřevinami z celého...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámek Horní Maršov
 zámek v okrese Trutnov
bez fotografie

Pozdně barokní menší zámek z roku 1792, přestavovaný v l. 1869-1906 a 1952. Doklad menšího šlechtického sídla na venkově v období konce feudalismu. Zámek dal postavit hrabě Jan Berthold Schaffgotsch se svým zetěm Alfonsem Aichelburgem na místě bývalého panského domu. Dnes je tento původně klasicistní zámek, který byl později novorenesančně upraven, do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Krásna Horka - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
bez fotografie

Vážené priateľky, priatelia, ľudia dobrej vôle ! V súvislosti s katastrofou požiaru, ktorá postihla Hrad Krásna Hôrka v Krásnohorskom Podhradí dnes 10.3.2012 - Nadácia LINAJE sa v rámci svojho verejnoprospešného posolstva rozhodla k iniciatíve vydať výzvu na budúce rekonštrukčné a obnovovacie práce Hradu. Táto katastrofa sa nás - zakladateľov nadácie - bytostne dotýka: niektorí z nás tam prežili svoje detstvo, niektorí strávili krásne rodinné chvíle pod hradbami, hrali ochotnícke divadlo koncom ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostelní Bříza
 zřícenina zámku v okrese Sokolov
bez fotografie

Tvrz zřejmě zanikla v 1. polovině 16. stol. v souvislosti se vznikem nového sídla Steinbachů ve vsi, v místě dnešního zámku. Tvrziště je od r. 1958 chráněnou nemovitou kulturní památkou ČR. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek Kinských - Žďár nad Sázavou
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Zámek Kinských - Žďár nad Sázavou (zámek)

Cisterciácký klášter založený roku 1252 znojemským purkrabím Bočkem z Obřan, zrušený v roce 1613, byl v 18. století obnoven podle návrhů architekta Santiniho a po požáru 1784 byl upraven na rozsáhlý zámecký areál. V jádru gotická je bývalá opatská budova a část konventu, hospodářské budovy prvního nádvoří jsou barokní. V budově konventu je umístěna stálá expozice věnované baroknímu umění Žďárska. V prelatuře přestavěné architektem Santinim dnes sídlí Muzeum knihy. V hlavním sále je na celé stro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Horní Cerekev
 zámek v okrese Pelhřimov
Horní Cerekev (zámek)

Zámeček je dvoupatrová nepravidelně trojkřídlá budova se vstupním věžovitým rizalitem. V nádvoří se setkáme s barokními, z větší části zazděnými, arkádami a hlavním vstupním bosovaným portálem. Na kvádru v nároží východního průčelí je vytesán letopočet 1734, kdy byla dokončena přestavba zámku do dnešn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dřevčice
 tvrz v okrese Praha-východ
bez fotografie

Velké množství dochovaných dokladů a záznamů řadí tuto stavbu k výjimkám mezi českými památkami tohoto typu. Tvrz leží na samém konci obce při silnici z Prahy na Brandýs nad Labem. V současné době patří mezi několik málo historických památek ve zdejší oblasti, které přežily husitskou revoluci, třicetiletou válku a éru "ochrany památek" v užívání zemědělských družstev při budování socialistické společnosti. Tvrz, při ní dvůr a ovčín, byla založena na jednom z mála chráněných míst zdejšího okolí,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sazená
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

V renesančním slohu začal tento zámek budovat nejspíše až v poslední čtvrtině 16. století Florián Gryspek z Gryspachu, ovšem k dokončení došlo teprve za jeho syna Blažeje, patrně v roce 1606. Je dvoukřídlý do podoby písmene L o jednom, dvou až třech podlažích. Za Kinských byl velmi dobře vnitřně vybaven, ale nikdy nesloužil k trvalému pobytu panstva. Má cenný vstupní portál, kapli a malovaný renesanční strop v hlavním sále. Během druhé světové války zámek zcela zpustl, zřítila se východní čelní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kuřívody
 tvrz v okrese Česká Lípa
bez fotografie

První zmínka o tvrzi pochází z doby kolem roku 1400, kdy tvrz obklopovaly silné hradby a vodní příkop, který dnes už není moc patrný. V roce 1600 byla tvrz upravena Bohuchvalem Berkou, poté byla využívána úředníky.Zajímavostí je, že zde v roce 1778 při své inspekční cestě nocoval Josef II. V roce 1866 tvrz sloužila jako lazaret pro vojáky v Prusko-rakousk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vinařice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Vinařice (zámek)

Zámek byl po r. 1945 zkonfiskován a v 50. a 60. letech jej využívalo místní JZD, později zde byl depozitář Památníku národního písemnictví a okresního soudu. Od r. 2000 je zámek v majetku společnosti LAURETA AUTO a.s., která jej využívá k pořádání kulturních a komerčních aktivit. Zámek je bohužel veřejnosti nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pluhův Žďár
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Pluhův Žďár (zámek)

Zámek, bývalá středověká tvrz stojí ve středu obce, v sousedství kostela se hřbitovem. Jde o kulturní památku, která je i na seznamu nejohroženějších památek vypracovaným nezávislou památkovou unií. Objekt jako takový nám dokládá podobu hospodářského a kulturního prostředí drobné feudální šlechty. P...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dymokury
 zámek v okrese Nymburk
bez fotografie

Dymokury se připomínají poprvé v roce 1249, kdy je uváděn Soběslav z Dymokur.  Zámek v současné době není přístupný veřejnosti! ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze