Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 401-420 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zdonín
 zámek v okrese Nymburk

Zámek je ve špatném stavu, veřejnosti nepřístupný. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Kuks
 zámek v okrese Trutnov

Hospital na protějším břehu Labe, si mnozí návštěvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je už dávno zbořen. Ve své době to však byl areál s lázněmi. Jeho zakladatel František Antonín Špork chtěl mít z Kuksu malé Versailles s jeho rušným životem. Lázně byly v podstatě jakýmsi rozdrobeným ... podrobnosti >

mírný nárůst
Libodřice
 zámek v okrese Kolín

V roce 1738 získal panství hrabě Jan Michal Althan. V roce 1750 přestavěl tvrz na zámek a do roku 1923 v něm sídlil lesní úřad svojšického panství. Adolf Bauer, místní žid, získal zámek při první pozemkové reformě a změnil ho na hospodářskou budovu. Od roku 1950 objekt využívá místní JZD na kanceláře a&nb... podrobnosti >

velký nárůst
Žumberk
 zřícenina hradu v okrese Chrudim

Hrad postavili na přelomu 13. a 14. století. Ve 2. polovině 16. století došlo za Václava Záruby z Hustířan, k jeho renesanční přestavbě. Zárubové hrad vlastnili až do roku 1694, poté se uvádí jako pustý a začal postupně chátrat. Zřícenina leží na ostrohu ve stejnojmenné obci. Z hradu se dodnes zachovala část vnějšího obvodového zdiva paláce a... podrobnosti >

střední nárůst
Aueršperk
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou

Zřícenina rozsáhlého raně gotického hradu nad údolím říčky Bystřice u Bystřice nad Pernštejnem. Založen byl ve 13. stol., patřil ke trojici hradů vystavěných v centru území rodu zubří hlavy – pozdějších Pernštejnů. Pravděpodobně se původně jmenoval podle říčky (Bystřice), k přejmenování došlo zřejmě po plném prosazení rodové erbovní legendy (Auer – něm. zubr). Přesná doba zániku není známa, zápis z r. 1583 mluví jen o prodeji pozemku, ale už zmínka z r. 1412 naznačuje, že byl v té době pustý. Do... podrobnosti >

obrovský nárůst
Benešov nad Ploučnicí
 hrad, zámek v okrese Děčín

Dnes zámecký komplex dvou samostatných celků, tzv. Horního a Dolního zámku, ve stejnojmenném městě. Horní zámek byl vybudován na místě středověkého hradu (z období kolem r. 1450) v l. 1522-1524 a zachoval si pozdně gotický ráz. Přiléhá k němu městské opevnění. S fenoménem "saské renesance" na Benešovsku, Českokamenicku, Děčínsku a &Ua... podrobnosti >
CENA OD
40

stgnace
Boskovice
 zřícenina hradu v okrese Blansko

Raně gotický hrad ze 13. stol. nad stejnojmenným městem; poprvé se připomíná r. 1222. Za tažení proti odbojným moravským feudálům jej r. 1312 dobyla a pobořila vojska Jana Lucemburského, hrad však byl obnoven. Znovu jej poškodily rozbroje mezi markrabaty na konci 14. stol. Přestavěného a rozšířeného hradu se v r. 1424 zmocnili husité, zanedlouho se však znovu vrá... podrobnosti >
CENA OD
25

obrovský nárůst
Ahníkov
 zaniklý zámek v okrese Chomutov

Zakladatelem Ahníkova byl s velkou pravděpodobností syn Milhosta Mašťovského Ahník nebo též Ahně, který je doložen v l. 1196 – 1239. Kdy a kým byla postavena zdejší tvrz, není známo, ale je pravděpodobné, že již od 14. století zde sídlili manové hradu Hasištejna. Koncem 15. století vlastnil Ahníkov Mikuláš Chlup a po něm jeho dcery, od r. 1531 Petr Velemyský z Velemyšlevsi, r. 1567 Vít z Hertenberku. Bohuslav Felix z Lobkovic, pán na Hasištejně, prodal ahníkovský statek Linhartovi ze Štampachu a... podrobnosti >

velký nárůst
Babice
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov

Zbytky hrádku neznámého jména na zalesněném skalnatém výběžku do Křtinského údolí 0.5km jihovýchodně od vchodu jeskyně Býčí skála (více na #24653#). Asi 2 km severně od obce Babice nad Svitavou (více na #2964#)leží na plochém vrchu skalnaté ostrožny poměrně dobře čitelné zbytky hradu , jehož jmého a účel zůstávají dodnes tajemstvím , protože k této lokalitě nejsou žádné historické listiny . Vznikl snad někdy v době 12. nebo 13. století , tedy v době kolonizace kolem řeky Svitavy . Tyto fortifik... podrobnosti >

stgnace
Bystřice pod Hostýnem
 zámek v okrese Kroměříž

Zámek je ojedinělou ukázkou toho, jak se šlechtická sídla v průběhu času měnila. Zatímco jiní svá sídla přestavovali a modernizovali, v Bystřici byly staré stavby ponechány a k nim přistavovány budovy nové, pohodlnější. Staré budovy se pak užívaly k administrativním a hospodářským účelům. V zámku naleznete gotick&eacu... podrobnosti >
CENA OD
20

mírný nárůst
Dolní Kounice
 zámek v okrese Brno-venkov

Kounický zámek, původně hrad, byl určen k ochraně zdejšího kláštera. Jeho současná monumentální podoba včetně rozsáhlého opevnění byla dána přestavbami za držení Jiřího Žabky z Limberka v letech 1532 až 1552 a Bernarda Drnovského z Drnovic (1588–1604). Renesanční zámek se skládá s předzámčí uzavřeného hradbami se dvěma branami a z vlastní dvoupatrové čtyřkřídlé budovy. Nejvýznamnější místností je rytířský sál. Z doby přestavby na renesanční zámek pochází hřebínková klenba, některé portály v průj... podrobnosti >

obrovský nárůst
Krakovec
 zámek v okrese Prostějov

Tvrz v Krakovci je doložena k roku 1397. Upravena byla v pozdní gotice (snad za Chudobínů z Bařic) a tvoří východní a severní křídlo dnešního zámku. Zástřizlové (majitelé od roku 1609) přestavěli tvrz roku 1613 na renesanční zámek, přistavěno bylo západní a jižní křídlo (projektantem architekt Deronius). Od počátku 18. století sloužil zámek j... podrobnosti >

stgnace
Písečné
 zámek v okrese Jindřichův Hradec

Postaven kolem roku 1580, upraven v roce 1626 Hanibalem ze Šaumburku, přestavěn v roce 1740 a 1773. ... podrobnosti >

obrovský nárůst

Jeden z nejcennějších moravských zámků se nachází v městecku Rájec-Jestřebí. Zámek je cenný zejména tím, že o něm nejde jednoznačně říct, že by byl barokní nebo klasicistní. Nese totiž rysy obou slohů. Vznikl v podle projektu vídeňského architekta Isidora Canevaleho v roce 1769, přičemž stavba trvala šest let. Nový zámek vznikl na místě staršího renesančního zámku, který se tedy sice nedochoval, ale materiál z něj byl použit na stavbu nového zámku. Ten patřil až do roku 1945 rodu Salmů, kteří se... podrobnosti >

obrovský nárůst
Jeřice
 zámek v okrese Jičín

Jádro zámku pochází z původní tvrze, ze které se dodnes ve sklepeních dochovaly pozůstatky zdiva. Po roce 1665 byl postaven patrový zámek s uzavřeným nádvořím, které lemují arkády. Dominantou je pak nárožní šestiboká věž. Současná podoba je výsledkem pozdně barokních úprav, které provedl Jan Václav Paar v letech 1760... podrobnosti >

obrovský nárůst
Pohled
 zámek v okrese Havlíčkův Brod

Klášter cisterciaček založen roku 1256, vyhořel roku 1329, v letech 1422 a 1424 vypleněn husity. Obnoven v 2. polovině 15. století, přestavěn v letech 1652 - 1690 upraven v 18. století. Klášter zrušen roku 1782, poté továrna a roce 1807 upraven na zámek.... podrobnosti >

velký nárůst
Babka
 hradiště v okrese Praha-západ

Na kopci, lidově zvaném Píšťák, nebo Babka (505 m.n.m.) se nacházejí zbytky obloukových valů po bývalém keltském hradišti. Toto hradiště je nejsnadněji přístupné po žluté TZN z Řevnic údolím Moklického potoka a nad jeho meandrem strmě do vrchu po neznačené lesní pěšině. Archeologické nálezy prokázaly osídlení již v době kamenné a později i v době bronzové. Některé prameny tvrdí, že zdejší hradiště bylo obýváno i slovanskými kmeny a to do poměrně pozdní doby, ale pro tyto fakta nemáme zatím stopr... podrobnosti >

střední nárůst
Bašta Dačice
 tvrz v okrese Jindřichův Hradec

Bašta je jednou z dochovaných částí prvního panského sídla, které vznikalo od konce 15. století jako hospodářský dvůr s tvrzí. Na baštu zřejmě navazovala hradební a ohradní zeď. Obytná budova tohoto prvního panského sídla byla dokončena ve druhé čtvrtině 16. století v renesančním stylu. Toto sídlo však pánům postupně přes... podrobnosti >

stgnace
Čelákovice
 tvrz v okrese Praha-východ

Venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní zde stávala dřevěná tvrz na kamenné podezdívce. Kolem roku 1300 byla postavena zděná patrová budova, roku 1730 snížena a opatřená mansardovou střechou. Na konci 15. století byla tvrz rozšířena o severní patrový trakt. V 16. století byla vybudována hospodářská budova dnes zv. dvorn&iacut... podrobnosti >

mírný pokles
Seeberg - Ostroh
 hrad v okrese Cheb

Založen zřejmě okolo roku 1200, poprvé připomínán až roku 1322, kdy získal Chebsko Jan Lucemburský. Dále patřil králi, od 15. století několikrát změnil majitele (Junkerové, Šlikové atd.), za třicetileté války roku 1635 dobyt Königsmarkem a vypleněn. Roku 1703 hrad definitivně získalo město Cheb a drželo jej až do 20. století. Seeberg patří mezi nejstarší hr... podrobnosti >
CENA OD
80

střední nárůst


    Strana: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší