Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 401-420 z 1970 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dalešice
 zámek v okrese Třebíč
Dalešice (zámek)

Uprostřed obce stojí jednopatrová budova barokního zámku. Zámek se zajímavou vstupní bránou, sochařskou výzdobou a přilehlým parkem, tvoří pozoruhodný celek. Vrcholně barokní zámek s rozlehlým čestným dvorem a parkem vznikl ve druhé čtvrtině 18. století přestavbou pozdně renesanční tvrze zahrnující středověké klášterní bu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek Vlkýš
 zámek v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Barokní zámek vznikl pravděpodobně na místě staré tvrze. Přesné datum přestavby není známo. První zmínka je v popisu Plzeňského kraje od J.Schallera z r.1788. Dnes je to již poněkud zmodernizovaná obdélníková stavba s mansardovou střechou a klenutým přízemím....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Čížová
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Tvrz postavili roku 1560 Dejmové se Střítěže. Po nich sídlil na tvrzi Lorecký ze Lkouše, který byl roku 1571 se syny Adamem a Zdeňkem pro útisk poddaných zavražděn. Čin provedl šamonický rychtář Petr Dulík a dvě děvečky. Všichni tři byli v Blatné umučeni....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kyjovice
 zámek v okrese Opava
Kyjovice (zámek)

Kyjovice původně náležely premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce, později přešly do světských rukou - v 15. století jako klášterní leno, v roce 1537 jako alodní statek, v 16. století na nějaký čas k bíloveckému panství. Od roku 1669 již patřil kyjovický statek baronům z Kalkreutu. Pravděpodobně v 17. stoleti dal některý z majitelů statku postavit pansk&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Rokoska - Praha-Libeň
 zámek v okrese Praha hl.m.
Rokoska - Praha-Libeň (zámek)

Zámeček dal pravděpodobně přestavět ze starého viničního stavení po roce 1768 pražský měšťan J. Štembera. Před rokem 1836 ho koupil J. Lendecke a přeměnil ho na cukrovar. Od roku 1890 zde byl chudobinec. Patrová stavba obdélného půdorysu na severní straně návrší. Severní průčelí bohatší s bočními terasami, uprostřed rizalit v 1. patře s arkádami, zakončený trojúhelníkovým štítem. Na hřebeni mansardové střechy vížka. Za zámečkem západním směrem barokní pavilón.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bílý Kámen - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko

Biely Kameň je zřícenina gotického hradu ze 13. století nacházející se na zalesněném návrší nad městem Svätý Jur v okrese Pezinok v Bratislavském kraji. Hrad Biely Kameň nahradil ve funkci opevněného sídla starší hradiště situované na opačné straně údolí. Toto hradiště vzniklo v 9. století a svou funkci plnilo i v dalším období. V roce 1209 získal území Svatého Jura rod Hunt-Poznanovců, který si za své sídlo zvolil původní pevnost nad hradištěm Neštich. Historie V polovině 13. století přestal ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Zámek Bílina
 zámek v okrese Teplice
bez fotografie

Zámek byl postaven na místě staršího gotického hradu v letech 1676 - 1682 Antoniem della Porta podle návrhu G. P. Tencally pro Václava Ferdinanda z Lobkovic. Původně se zde rozkládalo přemyslovské hradiště, založené koncem 10. století jako správní centrum bílinské provincie přemyslovského státu. Kamennou podobu dostal ve 13. století za pánů z Frýdberka. Hrad a později zámek v majetku Lobkoviců od roku 1502 do roku 1945. Zámek přestavován v průběhu 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vyklantice
 zámek v okrese Pelhřimov
Vyklantice (zámek)

Zámek byl postaven v polovině 18. století podle návrhu K. I. Dienzenhofera. Patrová budova na půdorysu písmene H, s mansardovou střechou a věžičkou s cibulovitou stříškou. Hlavní průčelí má po stranách 2 rizality s oblými nárožími, mezi nimi vypouklý střední vstupní rizalit. Stěny členěny pilastry s římsami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Lipno
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Lipno je barokní zámek, který stojí na okraji zemědělského areálu v severní části obce Lipno. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hartenberg - Hřebeny
 zřícenina hradu v okrese nezařazeno
bez fotografie

Zříceniny barokně přestavěného gotického hradu Hartenberk stojí na ostrohu nad osadou Hřebeny na Sokolovsku. Z původního hradu a mladšího barokního zámku se dochovala věž s hrazeným parkánem, torzo paláce, zbytky sklepů a dalších budov. Zajímavostí je ve skále vytesaná 40 metrů hluboká studna. Na hradě je opravená hradní expozice uvnitř velké...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
30
obrovský nárůst
Freudenstein
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Freudenstein (zřícenina hradu)

Zřicenina hradu Freudenstein Na úzkém hřebenu kopce mezi cestou Vrbno - Andělská Hora, katastrální území Vrbno. Leží zbytky hradní zříceniny z období pravděpodobně kolem poloviny 13. století. Písemné zprávy chybějí, sloužil k ochraně hranic Moravy a zanikl v polovině 14. století po vybudování hradu Fürstenwaldu u Vrbna pod Pradědem. V roce 1579 byl již hrad zříceninou. Hrad Freudenstein byl založen na obdélníkovitém půdoryse, na ostrohu, chráněn zčásti strmým svahem, zčásti valem a příkopem. Kro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Holštejn
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Holštejn (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu na vápencové skále u stejnojmenné obce v Moravském krasu. Hrad zaujal velké ploché skalní bradlo se sráznými boky s velmi dobrou možností obrany. Poprvé se uvádí r. 1278, za husitských válek na rozdíl od mnoha blízkých hradů nebyl zřejmě výrazněji poškozen. Na konci 15. stol. přesídlil majitel do nové tvrze v Pozořicích a r. 1531 se Holštejn připomíná jako pustý. Patřil mezi bezvěžové hrady s obvodovou zástavbou, připomínající rozlehlý dvorec. Zajímavostí je jeskyně Lidomorna pod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Levín u Úštěku
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
bez fotografie

Skromné pozůstatky po hradu na vrchu nad stejnojmennou obcí, nedaleko Úštěku. Podle archeologických nálezů existoval již ve 2. pol. 13. stol., písemné zprávy o něm však mlčí; s hradem souvisí pouze záznam z r. 1538, kdy se prodával "kus lesu k vinici na vykopání v Hradišti pod Levínem". Opuštěn snad během 14. stol., i když na svahu pod hradem byla nalezena i keramika z 1. pol. 15. stol.; z jeho zbytků postavena r. 1699 na vrcholu dosud stojící zvonice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Křetín
 zámek v okrese Blansko
Křetín (zámek)

Tvrz připomínána poprvé roku 1521, ale existovala patrně již dříve, místní zemanský rod doložen od 14. století. Na přelomu 16. a 17. století přestavěli Vojeničtí z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek. V roce 1852 vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství a v sousedstv&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek Drnovice
 zámek v okrese Vyškov
bez fotografie

Zámek na návsi nechal v letech 1866-1869 vystavět baron Mundy. V letech 1899-1947zde sídlil zemský chorobinec. Dnes je budova sídlem Obecního úřadu a restaurace. Stará konírna byla přestavěna na kapli zasvěcenou sv. Alžbětě, od roku 1947 je využívána jako místní kino. Za budovou se nachází zbytek zámeckého parku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hrádek
 hr v okrese Svitavy
bez fotografie

velký nárůst
Chudobín
 tvrz, zámek v okrese Olomouc
Chudobín (tvrz, zámek)

Tvrz z přelomu 14. a 15. století náležela v 16. století Zoubkům ze Zdětína, na konci 16. století ji získali Hájovští z Háje a rozšířili ji v dvoukřídlý renesanční zámek. Další úpravy prováděli na konci 17. století Volčínští z Volčína a na počátku 18. století Wittenové. Tyto barokní úprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kralice nad Oslavou
 zřícenina tvrze v okrese Třebíč
Kralice nad Oslavou (zřícenina tvrze)

Torzální architektura gotické tvrze Kralických z Kralic přebudované v renesanční zámeček je hodnotným dokladem působení knihařské dílny. Do současnosti se dochovaly již jen zbytky zdí a sklepení objevených při archeologickém průzkumu v letech 1956-1971. Kralice vznikly v 11.století na křižovatce dvou starých zemských stezek. Až do 19.století nesly název K...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Krhov
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Krhov (tvrz, zámek)

Tvrz doložena rokem 1492 jako majetek pánů z Víckova. Na přelomu 16. a 17. století ji Zahrádečtí ze Zahrádky přestavěli v renesanční zámek. V letech 1679 - 1825 patřil Rodenům z Hirzenau a Hagendorfu. V 2. polovině 18. století upraven barokně (hlavně fasády a interiéry). Po roce 1825 se majitelé, kteří již v zámku nesídlili, rychle střídali (Harnoncourtové, Sinové, Dreh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Lukovany
 tvrz v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Tvrz s dvorem, jehož torzo se nalézá východně od lukovanského farního kostela, jsou prvně zmiňovány v roce 1544. Ovšem tvrz zřejmě existovala již dříve, protože bratři Zdislav a Arnošt se psali po Lukovanech už v  roce 1269....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze