Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 381-400 z 1978 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Letohrádek Mitrovských
 zámek v okrese Brno-město
Letohrádek Mitrovských (zámek)

Letohrádek Mitrovských je klasicistní zámeček. Nachází se v parčíku ve Veletržní ulici nedaleko brněnského výstaviště v městské části Brno-střed. Roku 1779 ho nechal postavit hrabě Antonín Mitrovský jako letní rodinné sídlo. Letohrádek je postaven v klasicistním stylu Ludvíka XVI. Byl postaven v zahradách na Starém Brně pod svahem Žlutého kopce. Jeho stavba byla dokončena roku 1794. V rozsáhlé zahradě kolem letohrádku byla také oranžerie a skleník na pěstování ananasu. V 19. století byly v oko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zámek Trpísty
 zámek v okrese Tachov
Zámek Trpísty (zámek)

Svým architektonickým významem patří celá stavba k nejvýznamnějším památkám západočeského baroka.Toto postavení mezi památkami zajistil zámku především jeho stavitel,plzeňský architekt italského původu,Josef Auguston. Zámek je vystaven na místě středověké tvrze,na okraji bývalého poplužního dvora,do něhož je obrácena i vstupní strana stavby.Hlavní dominantní průčelí směřuje do prostoru rozlehlého zámeckého parku.Patrový objekt zámecké budovy má obdélníkový půdorys,který je v příčné ose prolože...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Libočany
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostelec nad Černými Lesy
 zámek v okrese Praha-východ
Kostelec nad Černými Lesy (zámek)

Když gotický hrad v roce 1549 vyhořel, začala v rámci rekonstrukce pod vedením italského stavitele Hanse Tyrola jeho přestavba na renesanční zámek. V započaté práci pokračoval také italský stavitel Ulrico Aostalli, který po vzoru italských kastelů postavil pro Jaroslava Smiřického čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s nárožními polygonálními věžemi. Posledn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
hrad Chřenovice
 zřícenina hradu v okrese Havlíčkův Brod
hrad Chřenovice (zřícenina hradu)

Zbytky původně strážního hradu Chřenovice, se tyčí na skalním ostrohu, při soutoku říčky Jestřebnice se Sázavou. Přesné záznamy o založení hradu chybí, ale pravděpodobně byl vystavěn před r. 1289, a to Lévou z Janovic, který se v Chřenovicích připomíná v letech 1289-1318. Na hradě poté sídlil rytířský rod z Chřenovic, jehož nejznámějším předs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brtnice
 hrad, zámek v okrese Jihlava
Brtnice (hrad, zámek)

Malebný pustnoucí hrad přestavěný na zámek na ostrožně ve stejnojmenném městě. Pozdně gotický hrad byl založen za husitských válek po dobytí hradu Rokštejna oddíly jihlavských měšťanů, jako významné sídlo Valdštejnů byl několikrát přestavován goticky a renesančně. Zpustošen za třicetileté války a požárem r. 1760, vždy však obnov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Oheb
 zřícenina hradu v okrese Chrudim
Oheb (zřícenina hradu)

Založen kolem roku 1400 Ješíkem z Popovce, který odtud plenil okolní statky. Po roce 1421 v držení vůdce orebského bratrstva Hynka Krušiny z Lichtemburka, od roku 1429 Jana Hertvíka z Rušinova, jednoho z vůdců sirotčího vojska. Ještě po roce 1469 budován pás opevnění na vstupní straně, po roce 1499 hrad opuštěn a zpustl....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Želiv – Trčkův hrad
 hrad v okrese Pelhřimov
Želiv – Trčkův hrad (hrad)

Částečně dochovaný hrad v areálu kláštera ve stojnojmenné obci nedaleko Humpolce. Kolem r. 1144 zde byl založen klášter benediktinů, později premonstrátů, z nichž vyšel i Jan Želivský, mluvčí pražské revoluční chudiny, zabitý r. 1422. Klášter byl poškozen za husitských válek a nějakou dobu zůstal prázdný. Pozdně gotický hrad v jeho sou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Vlašim
 hrad, zámek v okrese Benešov
Vlašim (hrad, zámek)

Hrad přestavěný na zámek na široké ostrožně nad Blanicí ve stejnojmenném městě. Nejstarší možná zpráva o hradě je z r. 1303, nepochybně existoval r. 1318. Velkého rozkvětu se Vlašim dočkala po r. 1363, kdy se dostala do majetku rodu erbu dvou supích hlav, jenž se pak psal z Vlašimě a později z Jenštejna. Pocházeli z něho významní arcibiskupové Jan Očko z Vlašimě a Jan z Jenštejna. Na přelomu 15. a 16. stol. vzniklo vnější dělostřelecké opevnění, z něhož se dochovala pouze jedna bašta. Gotický hr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zřícenina hradu Ostrý - Františkov nad Ploučnicí
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Zřícenina hradu Ostrý - Františkov nad Ploučnicí (zřícenina hradu)

Hrad byl vybu­dován jako správní centrum nově vznikajícího panství příslušníky tehdy mocného rodu Markvarticů. V jeho držení se postupně vystřída­lo více význačných osobností českého středověku. První zmínka v pramenech o hradu Ostrý je z roku 1268, kdy je jako majitel hradu zmiňován Markvart ze Scharfensteina. S velkou pravděpodobnost&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bzenec
 zámek v okrese Hodonín
Bzenec (zámek)

Počátkem 13. století byl v dominantní poloze nad městem založen královský gotický hrad. Počátkem 14. století byl sídlem královských úřadů pro jv. Moravu. V letech 1427 až 1428 byl zničen husity, neboť byl důležitou pevností krále Zikmunda, a již nebyl obnoven. Kaple, která stávala v místech hradu, zanikla při válečných událostech roku 1945. Na konci 15. století, kdy měli Bzenec v zástavě Kropáčové z Nevědomí, byla vybudována tvrz přímo ve městě. V 2. polovině 16. století přestavěna v čtyřkřídlý ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Haluzice
 hradiště v okrese Kroměříž
bez fotografie

Již nepříliš výrazné, ale stále patrné reliéfní pozůstatky tvrze, leží na klesajícím výběžku, několik metrů nad železniční tratí, asi 500 m jižně od zastávky Haluzice. Místo je díky pracím při stavbě železnice částečně porušené. Je potřeba upozornit na chybné značení na turistických mapách. Výraznější...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Moravské Prusy
 zaniklá tvrz v okrese Vyškov
bez fotografie

Tvrz stávala na místě, které je dnes využíváno jako pole, nachází se hned za posledními domy, mezi silnicí směrem na Bokšůvky a Pruským potokem, ještě před cedulí oznamující konec obce....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Řimice
 tvrz v okrese Olomouc
Řimice (tvrz)

Tvrz postavili pravděpodobně v 2. polovině 14. století Pluhové z Nesovic (v okolí tvrze byl objeven klenák s erbem Pluhů). V 15. století náležela vladyckému rodu užívajícímu přídomku z Řimic. V 2. polovině 15. století zpustla, roku 1495 ji získali páni z Vlašimi. V 16. století však byla obnovena v renesančním slohu jako obytná budova největší poddanské usedlosti ve vsi. Ves byla z počátku rozdělena na dvě části a každá měla svého majitele. Větší část vsi (24 domů) patřila až do zrušení poddanst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Fürstenwald
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Fürstenwald (zřícenina hradu)

Hrad zbudovali v 1. polovině 14. století opavští Přemyslovci k ochraně západní části opavského knížectví, snad náhradou za starší Freudenštejn. Poprvé doložen rokem 1348, po roce 1377 jej získala opolská knížata, roku 1397 připadl zpět opavským Přemyslovcům. Zanikl v některé z válek 15. století, nejspíš za vpádu vojsk Matyáše Korvína počátkem 70. let....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Nový Dvůr
 zřícenina zámku v okrese Plzeň-sever
Nový Dvůr (zřícenina zámku)

Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století. V 60. letech 19. století pseudorenesančně přestavěn. Počátkem 20. století byl kolem zámku založen park, v roce 1958 přebudován na arboretum. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Komořany
 zámek v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Zámek Komořany byl původně středověká tvrz, přestavěná v 16. století. Znovu přestavěna v 18. století a upravena na letní sídlo zbraslavských opatů. V zámku je umístěn Hydrometerologický ústav. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Čelákovice
 tvrz v okrese Praha-východ
Čelákovice (tvrz)

Venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní zde stávala dřevěná tvrz na kamenné podezdívce. Kolem roku 1300 byla postavena zděná patrová budova, roku 1730 snížena a opatřená mansardovou střechou. Na konci 15. století byla tvrz rozšířena o severní patrový trakt. V 16. století byla vybudována hospodářská budova dnes zv. dvorn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Trmice
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Tento zámek byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Zpracování projektu bylo zadáno vídeňskému architektu Forstellovi. V roce 1919 zámek koupil ústecký továrník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí n. Labem. To do něj ve stejném roce umístilo městské muzeum. Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek Belvedér - Valtice
 zámek v okrese Břeclav
Zámek Belvedér - Valtice (zámek)

Klasicistní zámeček z roku 1818, vybudovaný pro chov a lov bažantů v přilehlém přírodním parku. Je to přízemní budova se středovým jednopatrovým rizalitem. Zámeček je významnou architektonickou památkou a součástí plánovité klasicistní zástavby městského okolí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze