Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 381-400 z 1967 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hodslavice
 hr v okrese Nový Jičín
bez fotografie

velký nárůst
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hohenwerfen - Rakousko (hrad)

Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. (1198), Hrabě Albert von Friesach (1253), předseda krajské vlády Sigmund (1525) a arcibiskup Wolf Di...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
stgnace
Holovousy
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Původní barokní zámek, přestavěný pseudogoticky a secesně J. Vejrychem v letech 1906-7. V parku barokní plastika Čtyři roční období z roku 1751 a socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732. K významným kulturním památkám obce patří již zmíněné slovanské hradiště. Další významnou památkou Holovous je zámecký park. Je asi 1,5 ha rozl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Holštejn
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Holštejn (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu na vápencové skále u stejnojmenné obce v Moravském krasu. Hrad zaujal velké ploché skalní bradlo se sráznými boky s velmi dobrou možností obrany. Poprvé se uvádí r. 1278, za husitských válek na rozdíl od mnoha blízkých hradů nebyl zřejmě výrazněji poškozen. Na konci 15. stol. přesídlil majitel do nové tvrze v Pozořicích a r. 1531 se Holštejn připomíná jako pustý. Patřil mezi bezvěžové hrady s obvodovou zástavbou, připomínající rozlehlý dvorec. Zajímavostí je jeskyně Lidomorna pod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Homberk
 zaniklý hrad v okrese Rokycany
Homberk (zaniklý hrad)

Hrad, původně zvaný Hohenberg, prvně doložen r. 1284, založen Heřmanem z rodu Buziců na dvou ze tří vrcholů nynější Vísecké skály, obytná budova na nejvyšším místě přístupná asi jen po žebříku. Protože se Heřmanovi potomci stali loupeživými rytíři, hrad r. 1406 král Václav IV. oblehl a patrně dobyl, po husitských válkách již opuštěn. N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horákovský hrad
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Horákovský hrad (zřícenina hradu)

Písemných zprávách je roku 1407 uváděn jako majitel Václav Herynek ze Slupna. V roce 1464 se již hrad připomíná jako pustý. Ostoh se strmým svahem na levém břehu Říčky byl osídlen již v době kamenné. Na místě pravěkého hradiska vyrostl ve středověku hrad. Účelem bylo strážit obchodní cestu vedoucí údolní nivou Říčky. Hradní sídlo bylo vybudováno na ploše cca 1,2 ha. Byl chráněn palisádovou hradbou při okraji svahů ostrožny. Vlastní sídlo mělo charakter opevněného dvorce, který byl obehnán ohrad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horažďovice
 hrad, zámek v okrese Klatovy
Horažďovice (hrad, zámek)

Gotickou tvrz s okrouhlou baštou založili Bavorové ze Strakonic ve 13. stol. Rod Švihovských z Rýzmberka tvrz v průběhu 2. pol. 16. a začátku 17. stol. přestavěl na renesanční zámek s hranolovou věží a vnitřním dvorkem s arkádami zdobenými freskami. Za Půty Švihovského byl zřízen r. 1503 dřevěný vodovod z Práchně na náměstí a nádvoří zámku, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horky nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Budova zámku stojí na místě starodávné dřevěné tvrze, která střežila významný brod přes Jizeru. Kolem tvrze vznikla osada, která od roku 1346 nesla název Horka. Tvrz byla dominantou horeckého (dříve brodeckého) panství. Držitelů panství byla celá řada, nejvýznamnějším mezníkem byla doba pobělohorská, kdy bylo panství zkonfiskováno Kaplířům ze Sulevic pro jejich účast v protihasburské vzpouře. Prodáno bylo pánům z Klarsteina, šlechticům ze Saské Lužice, kteří zde vládli přes sto let. Poslední z n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Bludovice
 zámek v okrese Karviná
bez fotografie

Barokní zámek byl postaven v polovině 18. století za Rymultovských z Kornic. V roce 1926 za Grossů vyhořel a byl značně zmodernizován....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Branná
 zámek v okrese Semily
Horní Branná (zámek)

Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a stavbu dokončila v roce 1582 Marie z Martinic. Spíše než o zámek v pravém slova smyslu, jde o panský dům obdélného půdorysu. Zámek byl pravděpodobně vystavěn v prostoru bývalé tvrze či v její těsné blízkosti. Krom renesančního kamenného ostění oken je zajímavým výzdobným prvkem sgrafitová výzd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Horní Cerekev
 zámek v okrese Pelhřimov
Horní Cerekev (zámek)

Zámeček je dvoupatrová nepravidelně trojkřídlá budova se vstupním věžovitým rizalitem. V nádvoří se setkáme s barokními, z větší části zazděnými, arkádami a hlavním vstupním bosovaným portálem. Na kvádru v nároží východního průčelí je vytesán letopočet 1734, kdy byla dokončena přestavba zámku do dnešn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní Dunajovice
 tvrz, zámek v okrese Znojmo
bez fotografie

Původně gotická tvrz (zčásti zachována v západním křídle dnešního objektu) vybudoval ve 14. století místní vladycký rod (poprvé doložena roku 1386). V 16. století přebudovali Březničtí z Náchoda tvrz v renesančním zámek přístavbou nového severního křídla (letopočet 1536 na portálu renesančního vjezdu přistavěného k původnímu křídlu a letopočet 1586 na omítce nádvorní strany). V roce 1683 zámek získal Strahovský klášter, který jej nejprve změnil v sídlo hospodářského úředníka a později v sýpku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní hrad - Otaslavice
 zaniklý hrad v okrese Prostějov
bez fotografie

Horní hrad stával na ostrohu obtékaném Drahanským potokem - Otaslávkou v nejvýše položené části vsi. Zachován jen příkop a nepatrné zbytky základových zdí hradeb a snad paláce....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Jelení
 zámek v okrese Pardubice
bez fotografie

Zámek byl postaven v letech 1864-1866 na místě původní tvrze hraběcím rodem Bubnů. Jde o jednoduchý jednopatrový objekt, který však od začátku sloužil jako sídlo správy panství. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Kounice
 tvrz v okrese Znojmo
bez fotografie

Kolem roku 1200 zde Oldřich z Kounic založil komendu johanitů. Ta vznikla v husitských válkách a roku 1468 získali její majetky i budovu páni z Kunštátu. Za dalších majitelů - pánů z Veitmile zřícnina komendy přestavěna na tvrz (poprvé doloženo roku 1505). V 16. století renesanční úpravy. Koncem 17. století získali tvrz páni z Vlašimě, změnili ji v hospodářskou budovu, která byla několikrát přestavována. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní Libchava
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto územ&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Lohotice
 hr v okrese Třebíč
bez fotografie

mírný pokles
Horní Moštěnice
 zámek v okrese Přerov
Horní Moštěnice (zámek)

Tvrz poprvé je uváděna r.1446. Po třicetileté válce pak byl postaven barokní zámek. Zámek je patrová trojkřídlá budova, západní část má hladké fasády, jižní křídlo má původní barokní fasádu. V posledních letech zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku. Nevelký barokní zámek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Němčí
 hr v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

velký nárůst
Horní Police
 zámek v okrese Česká Lípa
Horní Police (zámek)

Horní Police byla po jistý čas součástí zákupského panství, které patřilo rodině vévodů Sasko-Lauenburských. Vévodové byli příbuzní s rodem Habsburků. Dvoukřídlý zámek byl vybudován krátce před rokem 1689 Juliem Františkem Sasko-Lauenburským. Stavba byla později zvýšena Annou Marií Františkou, vévodkyní Sasko-Lauenburskou. Zámek je dvoukřídlá barokní stavba, na které se podílel Giulio Broggio, který rovněž přestavoval polický poutní kostel. Druhou etapu stavby vedl Giuliův syn Oktavián. Později ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze