Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v okresu Třebíč


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 21-40 z 73 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Jemnice
 hrad, zámek v okrese Třebíč
Jemnice (hrad, zámek)

S okrajem historického centra města Jemnice sousedí jako jeho nedílná součást areál zámku Jemnice, do jehož komplexu patří kromě samotné budovy bývalého sídla také několik dalších hospodářských a správních budov včetně rozlehlé zahrady i vysokou zdí obehnaný park s rybníky, který se táhne až ven z města na několik stran. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Jinošov
 hr v okrese Třebíč
bez fotografie

mírný pokles
Kokštejn
 zaniklý hrad v okrese Třebíč
bez fotografie

Pravděpodobně byl založen v polovině 14. století k ochraně panství třebíčského kláštera, zanikl asi v polovině 15. století. Zmiňován jen roku 1556, kdy náležel Pernštejnům, jako pustý....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kozlov
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Pozůstatky nevelkého vrcholně gotického hradu zaniklého před polovinou 15. století se rozkládají na vyvýšeném skalnatém ostrohu v meandru řeky Jihlavy. Na vrcholu skály jsou dosud patrné zbytky šíjového příkopu a zdiva obytné věže s armovaným nárožím. Popis odpovídá údajům na původním evidenčním listu zpracovaném:...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Krahulov
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

Podle archeologických nálezů byla místní tvrz postavena ve 2. polovině 13. století na západním konci hřbetu prudce spadajího do potoka. Tvrz byla chráněna 11 metrů širokým a až 4 metry hlubokým příkopem. O tvrzi samotné nejsou v písemných pramenech žádné záznamy, předpokládá se ale, že zanikla v průběhu 14. století. Na místě centra tvr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kralice nad Oslavou
 zřícenina tvrze v okrese Třebíč
Kralice nad Oslavou (zřícenina tvrze)

Torzální architektura gotické tvrze Kralických z Kralic přebudované v renesanční zámeček je hodnotným dokladem působení knihařské dílny. Do současnosti se dochovaly již jen zbytky zdí a sklepení objevených při archeologickém průzkumu v letech 1956-1971. Kralice vznikly v 11.století na křižovatce dvou starých zemských stezek. Až do 19.století nesly název K...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kraví Hora
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Zříceniny hradu ve vrcholové poloze nad soutokem Oslavy a Chvojnice nedaleko Mohelna. Poprvé připomínán r. 1367, založen byl nedlouho předtím; na poč. 15. stol. se stal sídlem loupežné družiny, která odsud delší dobu plenila okolí. Pokus o dobytí znojemskými měšťany r. 1409 skončil neúspěchem. Hrad byl zřejmě poškozen a opuštěn až za husitských válek, nebo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Krhov
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Krhov (tvrz, zámek)

Tvrz doložena rokem 1492 jako majetek pánů z Víckova. Na přelomu 16. a 17. století ji Zahrádečtí ze Zahrádky přestavěli v renesanční zámek. V letech 1679 - 1825 patřil Rodenům z Hirzenau a Hagendorfu. V 2. polovině 18. století upraven barokně (hlavně fasády a interiéry). Po roce 1825 se majitelé, kteří již v zámku nesídlili, rychle střídali (Harnoncourtové, Sinové, Dreh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Lamberk
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Zřícenina hradu, původně zvaného Langenberk, na skalnaté ostrožně nad kaňonovitým údolím Oslavy poblíž Náměště nad Oslavou. Připomíná se v 2. pol. 14. stol., na přelomu 14. a 15. stol. byl základnou vojenských rot Jana Sokola, jenž z hradu podnikal soukromé kořistné výpravy, ale byl především nájemným vojevůdcem středoevropského významu. Zbořen byl pravděpodobně za feudálních rozbrojů kolem r. 1440, podobně jako další hrady podél Oslavy a Jihlavy, r. 1459 byl již pustý. Stejnou dobu aktivní ex...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Lesonice
 zámek v okrese Třebíč
Lesonice (zámek)

Stavba tvrze je zde doložena již roku 1225. Ve 2. polovině 16. století nechali páni z Čechtína středověkou tvrz přestavět na jednoduchý renesanční zámek. Od konce 16. století se majitelé rychle střídali. Kolem roku 1830 byl renesanční zámek zbourán a na jeho místě vyrostly dvě budovy nového klasicistního zámku. Po 2. světové válce bylo v levém křídle zř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Lesůňky
 hr v okrese Třebíč
bez fotografie

obrovský nárůst
Lesůňky
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Lesůňky (zaniklá tvrz)

První zmínka o tvrzi se patrně vztahuje k roku 1348, kdy se uvádí Nevhlas z Lesonic, tedy ještě pod původním názvem, nynější označení Lesůňky pochází až ze 17.století. Jiný Nevhlas, patrně potomek, se připomíná v letech 1364-1390. Od roku 1406 patří lesonice Václavu Nosovi z Ostrovče, po roce 1447 se staly Lesonice součástí majetku Filipa z Račic.V roce 14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lipňany
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

velký nárůst
Litohoř
 zámek v okrese Třebíč
Litohoř (zámek)

Zámek v Litohoři byl postaven na začátku 18. století jako letní sídlo. V roce 1789 zámek po zrušení kláštera v roce 1784 získali Wallisové a počátkem 19. století jej upravili pro hospodářské použití a kanceláře. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Litovany
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

Z roku 1353 pochází prví zmínka o tvrzi, která náležela Ctiborovi z Litovan. V roce 1385 předal Jan z Litovan tvrz Janu z Vejtmíle. V roce 1493 připadl statek i tvrz Hynku z Bačkovi. V roce 1555 připojil Jan Zelený z Říčan Litovany ke Krhovu a tvrz postupně zanikla. Uvedené GPS souřadnice neodpovídají skutečnému umístění tvrze....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Lykodery
 tvrziště v okrese Třebíč
bez fotografie

Z velké části porušené zbytky tvrziště leží ve výběžku lesa, asi 100m jižně od cesty mezi dvěma hájenkami, oběma se stejně říká Ostrý....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Moravské Budějovice
 hr v okrese Třebíč
bez fotografie

mírný pokles
Mstěnice
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
bez fotografie

Nepatrné zbytky nevelkého hrádku (val, příkopy, část základového zdiva) u Hrotovic. Vznikl snad okolo pol. 13. stol., písemně není doložen. Na druhém břehu řeky se nachází opuštěná středověká vesnice s tvrzí (na fotografii); tvrz, o níž je nejstarší známá zmínka v r. 1353, se stala nástupcem hradu a zanikla za uherských válek při vpádu Matyáše Korvína r. 1468. R. 1490 se připomíná jako pustá. V sídlištním komplexu probíhá již více než 40 let rozsáhlý archeologický výzkum. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Myslibořice
 hr v okrese Třebíč
bez fotografie

mírný pokles
Myslibořice
 zámek v okrese Třebíč
Myslibořice (zámek)

Osada s tvrzí Mizliboriz byla založena již ve 12. století. V roce 1531 získal od posledních pánů z Arklebic zdejší panství Václav Chroustenský z Malovar. Za něj byla tvrz přestavena na renesanční zámeček. Ten nechal v první čtvrtině 18. století tehdejší majitel, Ondřej Kryštof z Ostašova, upravit barokně. Přestavbu vedl rakouský architekt Jakub Prandbauer, kter&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze