Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1968 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zámek Vršovice - Praha 10
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek Vršovice - Praha 10 (zámek)

Vršovický zámeček neboli tzv. Rangherka stojí na místě původní Štočkovské vinice při usedlosti Špendlikářka. Roku 1776 se ve Vršovicích usadil italský obchodník s hedvábím Josef Rangheri, který se zasadil o pěstování morušovníku v Praze. Po roce 1842 tu jeho syn Jiří nechal vystavět honosnou dvoupatrovou budovu s hranolovými věžemi, která sloužila pro výrobu hedvábí. V sousedství vznikl morušový sad. Rodu Rangherů areál patřil do roku 1882, kdy ho koupila obec Vršovice. V polovině srpna roku 20...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Niedzica - Polsko-Dunajec
 hrad v okrese * Polsko
Niedzica - Polsko-Dunajec (hrad)

Hrad, který byl později přestavěný na zámek. Postaven na přelomu 13. a 14. století, přestavěn po r. 1328 a rozšířen na přelomu 14. a 15. století, Pozdně gotická přestavba proběhla za Zápolských, renesanční za Horvathů. V roce 1683 byl hrad dobyt a poté opraven. V 18. století zámek chátral a opraven byl až v letech 1821 - 1823. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Tlustec
 tvrz v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Z tvrze už je dochované jen obvodové zdivo, kde jsou vidět zbytky ostění a klenby v přízemní části.     ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kuks
 zámek v okrese Trutnov
Kuks (zámek)

Hospital na protějším břehu Labe, si mnozí návštěvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je už dávno zbořen. Ve své době to však byl areál s lázněmi. Jeho zakladatel František Antonín Špork chtěl mít z Kuksu malé Versailles s jeho rušným životem. Lázně byly v podstatě jakýmsi rozdrobeným ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Žamberk
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Zámek stojí v jihozápadní části města na okraji svahu, který se sklání do údolí Divoké Orlice. Je to jednopatrová, architektonicky nevýrazná budova, jež se rozkládá kolem dvou téměř čtvercových nádvoří. V severovýchodním rohu budovy je zámecká kaple. východně od zámku jsou umístěny hospodářské budovy uzavírající první vstupní nádvoří. Toto nádvoří je od města odděleno zdí s branou, ozdobenou erbem Parishů a Bubnů. Jihovýchodně od zámku se rozkládá anglický park, který dále přechází v oboru. Prv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Křetín
 zámek v okrese Blansko
Křetín (zámek)

Tvrz připomínána poprvé roku 1521, ale existovala patrně již dříve, místní zemanský rod doložen od 14. století. Na přelomu 16. a 17. století přestavěli Vojeničtí z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek. V roce 1852 vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství a v sousedstv&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Divice
 tvrz v okrese Louny
Divice (tvrz)

V Divicích se nacházejí zbytky známé tvrze. Dochované prameny hovoří o zdejším vladyckém sídle už k roku 1318, věž tu byla zbudována kolem poloviny 14. století. Po 200 letech došlo k rozšíření tvrze na renesanční zámek s pivovarem a přilehlým dvorem. Tehdejší lobkovické panství Divice měnilo později vícekrát své majitele, kteří však pustnoucí zámek neobývali. Proto, když velkostatek začátkem 19. století získali Schwarzenbergové, dali většinu zdejších objektů strhnout. Vzniklý nový hospodářský d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Šternek
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Šternek (zřícenina hradu)

Šternek-hrad Hrad Šternek stával na konci dlouhého úzkého hřebene na levém břehu Bilčického potoka, nedaleko soutoku s Moravicí. Zachovaly se z něho pouze zbytky příkopů a valů.Z terénu lze usoudit , že měl protáhlý tvar a skládal se z předhradí a vnitřního hradu, položených nad sebou. Jméno hradu napovídá, že jeho zakladateli byli Šternberkov&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Trmice
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Tento zámek byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Zpracování projektu bylo zadáno vídeňskému architektu Forstellovi. V roce 1919 zámek koupil ústecký továrník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí n. Labem. To do něj ve stejném roce umístilo městské muzeum. Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hraniční zámek - Hlohovec
 zámek v okrese Břeclav
Hraniční zámek - Hlohovec (zámek)

Nachází se na východním okraji Hlohoveckého rybníku severně od obce Hlohovec v Lednicko-valtickém areálu. Tato empírová stavba byla postavena podle projektu J. Kornhäusela v letech 1826 - 1827. Vzhledem k podmáčenému terénu musela být budova zámečku postavena na pilotech a roštech. Své jméno má podle umístění na dřívější hranici mezi Markrabstvím Moravským a Vévodstvím Rakouským. Hranice, kterou i v dnešní době připomíná protékající potůček, procházela středovou osou zámečku jak o tom svědčí i n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zámek Liběšice
 zámek v okrese Litoměřice
Zámek Liběšice (zámek)

Zámek - založen Karlem Dubanským z Duban po roce 1520 severně od pozdější jezuitské rezidence. Zámek byl čtyřkřídlý se čtveřicí nárožních věží a kaplí / doložena až r. 1622/. Vstup do zámku byl v místech dnešní brány do parku. Roku 1620 byl vydrancován císařským vojskem, roku 1654 částečně barokně upraven jezuity, kteří se sem přestěho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bílovický hrad
 hradiště v okrese Prostějov
Bílovický hrad (hradiště)

Bílovický hrad je hradiště nad žel.zastávkou a lomem na Běleckém mlýně. Jedná se o hradiště z období mladšího neolitu (4 000 - 2 500let př.n.l.). Lokalita byla několikrát osídlena. Své uplatnění nalezla i ve 13. a 14. století. Archeologické nálezy odkryly dvě fáze kamenných hradeb. Dochovány jsou poměrně mohutné valy a příkopy. Hradiště je zalesněné.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Lázně Letiny
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Původní zámek pocházel ze 17. stol. V tomto století byl dále upraven na lázeňský dům. V roce 1900 až 1901, v období rozkvětu těchto lázní, byla postavena řada lázeňských budov a také nový lázeňský dům a kolonáda při starém zámku, který se od té doby nazýval Staré lázně. Zámek (Staré lázně) později sloužil jako kuchyně a r. 1988 byl zbořen....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Návojná
 zámek v okrese Zlín
bez fotografie

Postaven Mannery ve 40. letech 19. století, do roku 1945 sloužil jako obydlí rodiny Centner-Manner. Bývalý zámek do tvaru U s velkým nádvořím. Dnes slouží jako polyfunkční dům. Město se rozhodlo vybudovat ze zámku prostor pro 15 bytových jednotek příjmově vymezené skupiny osob a Centrum volného času, ve kterém bylo záměrem obce získat prostory pro činnost místn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kunín
 zámek v okrese Nový Jičín
bez fotografie

Zámek v Kuníně náleží mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 - 1734 nechala hrabata z Harachu vybudovat malý venkovský zámek. Ne velké rezidenční sídlo, ale spíše místo odpočinku členů rodu, který byl svými úřady spojen s metropolemi tehdejš...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Frejnštejn
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Frejnštejn (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu Frejnštejn, který společně s Cornštejnem měl podpořit obranu královského hradu Bítova, leží několik kilometrů od něho proti proudu v místech, kde již končí vzdutí vranovské přehrady. Dodnes se zachovaly jen zbytky opevnění, brány, věže, hradní kaple a paláce. Frejnštejn se po husitských válkách stal sídlem loupeživého rytíře a tak byl v 15. století obležen moravskými stavy, dobyt a rozbořen. Dříve stejnojmenná obec (Frejnštejn) pod zříceninou se nyní jmenuje Podhradí nad Dyjí a s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dětenice
 zámek v okrese Jičín
Dětenice (zámek)

Na zámku naleznete 14 plně zařízených zámeckých komnat, unikátní sbírku zbraní Maltézských rytířů, barokní a renesanční nástěnné malby. Kolem zámku se rozprostírá park, který se využívá pro zahradní slavnosti, rytířské klání, doprovodné programy, dobové soutěže či svatební obřady a firem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zvěřinec
 zřícenina hradu v okrese Příbram
Zvěřinec (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu poblíž Sedlece-Prčice, zmiňovaného poprvé k r. 1362 a zaniknuvšího ve 2. pol. 15. stol.; jako pustý se připomíná poprvé r. 1539. Jádro hradu zaujímalo skalnatý vrchol výrazně převýšený oproti ploše předhradí. Pamětní deska připomíná návštěvy K. H. Máchy za jeho pobytu v nedalekých Měšeticích. Podle tradice tu přebýval Mistr Jan Hus....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Švihov
 hrad v okrese Klatovy
Švihov (hrad)

Pozdně gotický vodní hrad ve stejnojmenné obci. Původně tvrz z 1. pol. 14. stol., záhy však přeměněná na hrad, který se prvně připomíná r. 1375. Velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla v l. 1480-1510 a následovaly ji renesanční úpravy. Kvalitní zdvojené opevnění s baštami a vodními příkopy způsobilo, že se Švihov ocitl mezi hrady, jež měly být na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1655 zbořeny. Naštěstí bylo demolováno (sneseno) jen vnější opevnění, vzhledem ke špatnému stavu však byl hrad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
40
obrovský nárůst
Zámek Lázeň sv. Wolfganga - Chudenice (zámek)

Na místě původních starých lázní vystavěna v letech1849 - 1859 nová budova zámku, který po lázních dostal své jméno. Sloužil jako výletní místo a letní sídlo Černínů. Kromě lázeňského zařízení zde bylo i několik hostinských pokojů.Ve dvacátých letech 19. století byla rozšířena zahrada a také z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze