Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1969 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zámek Boskovice
 zámek v okrese Blansko
Zámek Boskovice (zámek)

Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter, který po svém zrušení sloužil krátce jako manufaktura na výrobu barviv. V roce 1819 za Františka Xavera Ditrichsteina započala přestavba kláštera na honosné zámecké sídlo. V roce 1826 byla stavba v areálu volného anglického parku dokončena. Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou čistotu udržel až do současnosti. V období protektorátu byla na zámek a celé tehdejší panství uval...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Protivín
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Jednou z dominant města Protivín, je nevelký čtverhranný hrad, který založil asi v polovině13. století král Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o něm pochází právě z roku 1282, kdy byl zastaven Pruschenkům ze Stettenberka Další písemnou zmínkou je pak až záznam ve spisu Majestas Carolina z roku 1334, který je dílem samotného Karla IV. Až do rok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Nový Hrádek
 zřícenina v okrese Znojmo
Nový Hrádek (zřícenina)

Zřícenina Nový Hrádek - Přímo u řeky Dyje, která tvořila jednu z os pravěké kolonizace, se na dnešním novohrádeckém území usazovali první osídlenci již v mladší době kamenné, to je někdy od šestého tisíciletí před naším letopočtem. Nasvědčují tomu příhodné terénní předpoklady mohutného říčního meandru, ale i náhodné nálezy kamenných industrií. Pravěká osada, v níž v době asi před šesti tisíci let žil tzv. lid s malovanou keramikou, byla objevena na okraji dnešního lesa - na lokalitě Příčky. Pro ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Svojanov
 hrad v okrese Svitavy
Svojanov (hrad)

Hrad Svojanov stojí na ostrohu nad stejnojmenným městečkem v údolí Křetínského potoka. Hrad se nachází na Svitavsku v Pardubickém kraji. Hrad Svojanov je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a od května do září každý den kromě pondělí. Dochovalo se hradní jádro ve tvaru nepravidelného oválu s částečně zříceným palácem a věží s břitem, obklopené mohutnou místy téměř 5 metrů silnou hradbou, dále úpravami snížené vnější opevnění s půlkruhovými baštami, dům zbrojnošů a empírová budova. V jižní části ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žamberk
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Zámek stojí v jihozápadní části města na okraji svahu, který se sklání do údolí Divoké Orlice. Je to jednopatrová, architektonicky nevýrazná budova, jež se rozkládá kolem dvou téměř čtvercových nádvoří. V severovýchodním rohu budovy je zámecká kaple. východně od zámku jsou umístěny hospodářské budovy uzavírající první vstupní nádvoří. Toto nádvoří je od města odděleno zdí s branou, ozdobenou erbem Parishů a Bubnů. Jihovýchodně od zámku se rozkládá anglický park, který dále přechází v oboru. Prv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Arcibiskupský lovecký zámeček - Bílá
 zámek v okrese Frýdek-Místek
Arcibiskupský lovecký zámeček - Bílá (zámek)

Nedaleko kostela na odbočce potoka Velká Smradlavá byl v roce 1906 postaven arcibiskupský zámeček. Plášť zámečku chráněný šindelem si dodnes podržel původní vzhled. Na počátku 20. století postaven jako lovecký zámek olomouckých arcibiskupů. Dokončen v roce 1906 za arcibiskupa Františka Bauera....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bučovice
 zámek v okrese Vyškov
Bučovice (zámek)

Bučovický zámek je unikátní ukázkou renesančního stavitelství v českých zemích. Byl postaven ve stylu italské pozdní renesance podle projektu Jacopa Strada. Pozoruhodné je arkádové nádvoří  s 90-ti sloupy, které jsou bahotě vyzdobeny 540-ti reliéfy zobrazujícími válečné motivy, erby, fantastická zvířata a bytosti, maskarony...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kralice na Hané
 zámek v okrese Prostějov
Kralice na Hané (zámek)

Počátkem 17. století zde postavili Haugvicové z Biskupic nevelkou renesanční tvrz, která roku 1719 vyhořela. Poškozenou tvrz získali v roce 1725 Seilernové. Ti postavili koncem 18. století v místech tvrze pozdně barokní zámek. Do konce 19. století sloužil jako jejich letní sídlo. V roce 1921 přešel do majetku státu, později kralické záložny. Po roce 1921 řada úprav, v budově zřízeny byty, obchody, kanceláře a sokolovna, takže budova částečně ztratila barokní charakter....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámek Trpísty
 zámek v okrese Tachov
Zámek Trpísty (zámek)

Svým architektonickým významem patří celá stavba k nejvýznamnějším památkám západočeského baroka.Toto postavení mezi památkami zajistil zámku především jeho stavitel,plzeňský architekt italského původu,Josef Auguston. Zámek je vystaven na místě středověké tvrze,na okraji bývalého poplužního dvora,do něhož je obrácena i vstupní strana stavby.Hlavní dominantní průčelí směřuje do prostoru rozlehlého zámeckého parku.Patrový objekt zámecké budovy má obdélníkový půdorys,který je v příčné ose prolože...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kosmonosy
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Kosmonosy (zámek)

Původně renesanční tvrz byla postavena v letech 1560 - 1570. Později došlo k přestavbě podle plánů architekta G. B. Alliprandiho na barokní zámek (1697 - 1709), který byl upravován empírově roku 1836 a modernizován začátkem 20. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Opočno
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Opočno (zámek)

Areál opočenského zámku vyrostl na místě středověkého hradiště, které podle zápisu v Kosmově kronice stálo na staré obchodní stezce již roku 1068. Hrad byl dobyt a zničen v roce 1425 za husitských válek. Jeho ruiny přestavěli v polovině 16. století Trčkové z Lípy na renesanční zámek. Velkorysost koncepce a značný rodový majetek byly předpokladem k vý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zvěřinec
 zřícenina hradu v okrese Příbram
Zvěřinec (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu poblíž Sedlece-Prčice, zmiňovaného poprvé k r. 1362 a zaniknuvšího ve 2. pol. 15. stol.; jako pustý se připomíná poprvé r. 1539. Jádro hradu zaujímalo skalnatý vrchol výrazně převýšený oproti ploše předhradí. Pamětní deska připomíná návštěvy K. H. Máchy za jeho pobytu v nedalekých Měšeticích. Podle tradice tu přebýval Mistr Jan Hus....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Štěpanice - Horní Štěpanice
 zřícenina hradu v okrese Semily
Štěpanice - Horní Štěpanice (zřícenina hradu)

V lese u obce Horní Štěpanice (nad silnicí z Jilemnice na Benecko) zbytky gotického hradu, jehož prvním známým majitelem byl Jan z Valdštejna, připomínaný r. 1304; hrad však podle archeologických nálezů vznikl již ve 2. pol. 13. stol. V držení Valdštejnů zůstal po celou dobu své aktivní existence, rezidenčním a správním objektem přestal být na poč. 16. stol. a r. 1543 je uváděn již jako pustý. Období největšího rozkvětu hradu trvalo od pol. 14. stol. do konce 15. stol., kdy se v okolí rozvíjela ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní zámek - Náměšť na Hané
 zámek v okrese Olomouc
Horní zámek - Náměšť na Hané (zámek)

Zámek v Náměšti na Hané - Ležící na pomezí Drahanské vrchoviny v úrodné oblasti Hané asi 15km od Olomouce. Zámek je zasazen do kruhového parku, ze kterého do všech světových stran vybíhají lipové aleje. Ve střední Evropě je toto uspořádání unikátní. Kromě jediněčných sbírek míšeňského po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek Vlčice
 zámek v okrese Jeseník
Zámek Vlčice (zámek)

Jeho předchůdcem byla vodní tvrz, kterou pravděpodobně v 15. století postavili Schoffové. Na přelomu 16. a 17. století Maltizy (1582 - 1791) přestavěna v renesanční zámek. Za Schaffgotschů (1791 - 1921) ve 20. letech 19. století upraven klasicisticky. Posledními majiteli byli zbytkoví velkostatkáři Schubertové a Mertové. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hradištěk
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
bez fotografie

velký nárůst
Zámek Dačice - Starý zámek
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Zámek Dačice - Starý zámek (zámek)

Tento renesanční palác nechal postavit v letech 1572 – 1579 Albrecht Krajíř z Krajku jako své nové sídlo. Jde o dvoupatrovou budovu obdélníkového půdorysu zakončenou po jejím obvodu vysokou atikou a cimbuřím. Vzhled budovy se bez vnějších změn dochoval do dnešní doby. Fasáda je pokryta sgrafitovým kvádrováním a naposledy byla restaurována v roce 1992. Nad hlavním vstupním portálem jsou umístěny erby Albrechta Krajíře z Krajku a jeho manželky Magdaleny z Vřesovic. Dnes je Starý zámek sídlem části...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Teplice nad Metují
 dolní zámek v okrese Náchod
Teplice nad Metují (dolní zámek)

Dolní zámek z roku 1664 byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Zámek je hodnotnou ukázkou raně barokního zámku s vrcholně barokní fasádou a bohatou štukovou výzdobou, doplněný sochařskou výzdobou připisovanou dílně M. Brauna. Nedílnou součást areálu tvoří i zámecký pa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Červené Pečky
 tvrz, zámek v okrese Kolín
Červené Pečky (tvrz, zámek)

Postaven na místě tvrze koncem 17. století, upravován v polovině 18. století, nová věž přistavěna roku 1863. Zámek rodiny Hrubých z Jelení byl postaven v 17. století na místě původní tvrze. Náleží k němu budova pivovaru, zámecký park v anglickém stylu s mnohými vzácnými stromy starými více jak 150 let. Největší slávu zažíval zámecký park na přelomu 19. a 20. století. Díky zálibě majitele barona Bohdana Hrubého v botanice se zde pěstovaly a šlechtily v desítkách skleníků okrasné rostliny, zejmén...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Skalice
 zámek v okrese Znojmo
bez fotografie

Zámek ve Skalici byl s přilehlým parkem v roce 1945 majetkem obce. V roce 1954 se zámek spolu s jednou jednopatrovou budovou a parkem stal majetkem České katolické charity, která zde zřídila domov pro přestárlé ženy. Pro lepší provoz domova důchodců byl v roce 1994 přistavěn k západní části domova výtah, který citlivě zapadá do historické budovy. Nově se v letech 2001 dokončila provozní a obytná budova s 10 dvoulůžkovými pokoji.     Zámek a nově přistavěná budova má kapacitu 64 lůžek – z to...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze