Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1983 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
hrad Chřenovice
 zřícenina hradu v okrese Havlíčkův Brod
hrad Chřenovice (zřícenina hradu)

Zbytky původně strážního hradu Chřenovice, se tyčí na skalním ostrohu, při soutoku říčky Jestřebnice se Sázavou. Přesné záznamy o založení hradu chybí, ale pravděpodobně byl vystavěn před r. 1289, a to Lévou z Janovic, který se v Chřenovicích připomíná v letech 1289-1318. Na hradě poté sídlil rytířský rod z Chřenovic, jehož nejznámějším předs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hrádek u Nechanic
 zámek v okrese Hradec Králové
Hrádek u Nechanic (zámek)

Historie Zámku - Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 - 1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu posloužil nerealizovaný projekt přestavby anglického zámku Crewe Hall v hrabství Cheshire, vypracovaný architektem G. B. Lambem v polovině 17. století. Vedením stavebních prací byl pověřen mladý a talentovaný rakouský architekt Karel Fischer, který plány...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Újezd u Černé Hory
 zaniklý hrad v okrese Blansko
bez fotografie

Reliéfní zbytky dvoudílného hrádku na konci úzké ostrožny nad soutokem říčky Lubě a Újezdského potoka na Blanensku. Lokalita neposkytovala pro stavbu mnoho prostoru, tuto nevýhodu však kompenzovala velmi dobrá možnost obrany (strmě spadající boky ostrožny). Příjezdová cesta přechází přes pouze 2 metry širokou přírodní skalní bránu, nazývanou "Kamenný most"; Újezd u Černé Hory je proto spjat s pověstí o mostě, po kterém přes údolí Lubě cválal Žižka k blízkému hradu Trmačovu. Hrádek byl založen ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Strážnice
 zámek v okrese Hodonín
Strážnice (zámek)

Na okraji městečka Strážnice, nedaleko Hodonína, stojí uprostřed anglického krajinářského parku z 19. století novorenesanční zámek.                        Původně zde na místě dnešního zámku stával vodní hrad ze 13. století, který plnil roli strážního hradu na exponované moravsko - uherské...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek - Žehušice
 zámek v okrese Kutná Hora
Zámek - Žehušice (zámek)

První písemná zmínka o zdejší vsi je již z roku 1352, kdy zde sedí Vítek ze Žehušic. Až do roku 1430 je zde připomínáno ještě několik zemanů z přídomkem z Žehušic. V roce 1430 je zde připomínán Jan Chotouň z Nestajova, předek rodu Žehušických z Nestajova. Tvrz je zde prvně připomínána roku 1544, kdy ves vlastní Václav Žehušický ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bratislavský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Bratislavský hrad - Slovensko (hrad)

Hradní kopec byl souvisle osídlen od starší doby železné. V 10. století zde stálo slovanské hradiště a ve 12. století už zde stál hrad, kde se shromažďovali dobrovolníci křižáckých výprav. Hrad byl přestavěn v 15. století, když se císař Zikmund snažil udělat z Bratislavy centrum své říše. Od roku 1542 se zde scházejí zemské sněmy a hra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Březnice
 zámek v okrese Příbram
Březnice (zámek)

Původně gotická tvrz, založená rodem Buziců a prvně uváděná roku 1238, byla do 15. století sídlem pánů z Březnice. Roku 1415 získal zdejší hrad nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, přívrženec husitů. V roce 1422 Březnici dobylo a vypálilo panské vojsko. Za Zmrzlíků hrad rozšířen v dnešní čtyřkřídlou dispozici. Rok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Miličín
 zámek v okrese Benešov
bez fotografie

V Miličíně bylo zajisté nejdříve vystavěno obydlí pro pána území a záštita obou, hrad, neboť jenom s ním se srovnává jméno Miličín, které pak přešlo na město při něm. Hrad vystavěn byl na povýšeném místě, kde dnes při severozápadním rohu starého města pod nynější státní silnicí vedenou po úboč&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vyklantice
 zámek v okrese Pelhřimov
Vyklantice (zámek)

Zámek byl postaven v polovině 18. století podle návrhu K. I. Dienzenhofera. Patrová budova na půdorysu písmene H, s mansardovou střechou a věžičkou s cibulovitou stříškou. Hlavní průčelí má po stranách 2 rizality s oblými nárožími, mezi nimi vypouklý střední vstupní rizalit. Stěny členěny pilastry s římsami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bečváry
 zámek v okrese Kolín
Bečváry (zámek)

Stavební úpravu původní tvrze na zámek započal Jiří Hillebrandt z Prandau v letech 1749–50. V roce 1763 zámek prodal císařovně Marii Terezii, která jej obratem prodala generálu Arnoštu Gideonu Laudonovi. V roce 1774 stavbu dokončil. Po 2. světové válce byl již zchátralý zámek zkonfiskován a využíván Archivem ČSAV. V roce 1995 zámek koupil hudební...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Budeč
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Dobře dochované reliéfní zbytky menšího hrádku se nacházejí na poměrně ostře klesajícím krátkém výběžku se skalnatým ukončením, který vybíhá nad rybník, který se nachází na jihovýchodním okraji Budče. V areálu hrádku dnes stojí kaple P.Marie Sněžné. Ta je však v letních měsíc&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Telč
 hrad, zámek v okrese Jihlava
Telč (hrad, zámek)

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. V druhé polovině 14. století byl v Telči vybudován gotický hrad. O sto let později byl zvětšen a po roce 1550 stavebně upraven. Přístavbou renesančního...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Čap
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Zbytky skalního převážně dřevěného hradu na ostrohu, odděleném nepříliš mohutným příkopem od náhorní roviny, SZ od Dubé. Vznikl na konci 14. stol., připomíná se pouze r. 1402 v pozůstalosti jeho pravděpodobného zakladatele, Jindřicha Berky z Dubé, a krátce poté byl opuštěn. Zachována ve skále vytesaná cisterna; na konci plošiny se nachází bizarní skalní kyj, tzv. Čapská palice. Před hradem Zámecký vrch opevněný ne zcela dokončeným příkopem a valem, zřejmě pozůstatkem opevnění dobyvatelů hradu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Sedlecký hrad - Sedlec
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Sedlecký hrad - Sedlec (zřícenina hradu)

O Sedleckém (Novém) hradu není v historii spolehlivých zpráv. Hrad byl pravděpodobně vystavěn ve 14. století některým z drobných manů třebíčského kláštera. O menší významnosti stavitele svědčí mimo jiné provedení stavby, jejíž dvoupalácové jádro je sice podobné zřejmě soudobým rožmberským stavbám na Dívč&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Cholina
 tvrz v okrese Olomouc
Cholina (tvrz)

Cholina-tvrz Z konce 13. stol. je znám Adam z Choliny z rodu pánů ze Žerotína. Adam z Choliny založil nedaleko Ptení strážní hrad Stražiště(Grumberkg) a tvrz v Konici po níž se potom psal. V r. 1376 prodal Adamův syn Sulík z Konice ves Cholinu Bohuši ze Slavoňova. Bohušův syn Bernard Hert, man olomuckého biskupa se stal kolem r. 1370 purkrabím na Mírově. V r. 1430 se vdova po Bohu&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Orlík – Humpolec
 zřícenina hradu v okrese Pelhřimov
Orlík – Humpolec (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu z 2. pol. 14. století, v písemných pramenech prvně zmiňovaného r. 1399, poblíž Humpolce. Po r. 1496 významně rozšířen a opevněn, již k r. 1560 se však uvádí jako pustý. Ještě r. 1708 byl hrad podle písemných dokladů pustý, ale s dobrými zdmi. Hradu dominuje čtverhranná, nakoso proti vstupu postavená věž; extrémně malé rozměry způsobily, že musela ztratit svoji obytnou funkci a stala se v podstatě bergfritem. Zbytky obytných budov pocházejí z přestavby v 16. stol. – Ruin...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostomlaty pod Milešovkou
 zámek v okrese Teplice
Kostomlaty pod Milešovkou (zámek)

Areál zámku zaujímá zřejmě plochu starého panského sídla, které předcházelo existenci dnešního hradu a po jeho opuštění pak sloužilo jako jeho náhrada. Svědčí o tom dodnes stojící románský kostel východně od dnešního zámku, tak i označení budovy, která stála na místě dnešní severní př&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Nové Syrovice
 zámek v okrese Třebíč
Nové Syrovice (zámek)

Tvrz Mstěnických z Mstěnic postavena na počátku 16. století. Počátkem 17. století za Čejků z Olbramovic přestavěna renesančně a na počátku 18. století za Ostašovských z Ostašovic v dvoukřídlý barokní zámek. V roce 1823 za Nimptschů přestavěn klasicisticky. Do roku 1945 náležel rodu Stubenberg-Nimptsch. Areál zámku s přilehlým parkem a hospodářským z&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Buchlovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Buchlovice (zámek)

Tvrz byla přestavěna na hospodářské objekty. V 17. století, když přestal hrad Buchlov vyhovovat obytné funkci a ztrácel rovněž význam strategický, zahájil jeho majitel Jan Dětřich Petřvaldský poblíž výstavbu nového sídla - zámku Buchlovice. Známá pověst vypráví o buchlovském hradním pánu Janu Dětřichovi z Petřvaldu, který prý nechal postavit buchlovický zámek manželce Anežce Eleonoře z Colonna-Felsu, aby jí připomínal příjemný slunný pobyt v obdobné stavbě v její rodné Itálii. Ve skutečnosti al...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Rusovce - Slovensko
 zámek v okrese * Slovensko
Rusovce - Slovensko (zámek)

Významný středověký hrad, jehož existence je doložena již v r. 1208. Dnešní zámek vznikl v r. 1843 jako neogotický zámeček tudorovského stylu. Tato monumentální stavba postavena na půdorysu písmene U s vybíhajícími bočními křídly, které vytváří dvůr vedoucí k reprezentačním prostorám. Například slavnostní schodiště, ústřední sál a řadu salónů s obloženými stěnami. Od r. 1945 je majetkem státu. Areál je přístupný s expozicí věnovanou římskému osídlení na Dunaji....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 100,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze