Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1972 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Nelahozeves
 zámek v okrese Mělník
Nelahozeves (zámek)

Stoupáme k zámku, mohutné budově, vzácné tím, že byla ušetřena větších přestaveb a zůstala tak slohově ryzím dokladem české architektury druhé poloviny 16. století. Stavebníkem byl už zmíněný Florián Gryspek z Gryspachu, který roku 1544 koupil nelahozeveský poplužní dvůr a později také zdejší tvrz. S budováním započal pravděpodobně v roce 1553, ale práce na zámku pokračovaly až do počátku 17. století, kdy byl už dlouho majitelem zdejšího dominia Floriánův syn Blažej.Renesanční stavba na skalnaté...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Velehrad
 klášter, zámek v okrese Uherské Hradiště
Velehrad (klášter, zámek)

V roce 1205 zde doložen cisterciácký klášter, původně románský, ve 14. století upravován goticky. Po požáru roku 1681 rozsáhlá přestavba celého areálu v barokním slohu. Závěrečnou etapu tvořila pozdně barokní stavba nové prelatury mezi západním průčelím vlastního kláštera a tzv. hostinským traktem, dokončená roku 1769. Ji...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Jaroměřice
 zámek v okrese Svitavy
Jaroměřice (zámek)

Na místě dnešního zámku stála původně malá tvrz, kterou pravděpodobně vystavěl na počátku 16. století tehdejší majitel Jaroměřic Petr Šebík z Kunčiny. Za Jana Blahoslava Bílského z Kaříšova byla pak roku 1592 tvrz přestavěna na renesanční zámek. Z této doby také pochází vstupní postál a velmi hodnotná sgrafitová v&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Čelákovice
 tvrz v okrese Praha-východ
Čelákovice (tvrz)

Venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní zde stávala dřevěná tvrz na kamenné podezdívce. Kolem roku 1300 byla postavena zděná patrová budova, roku 1730 snížena a opatřená mansardovou střechou. Na konci 15. století byla tvrz rozšířena o severní patrový trakt. V 16. století byla vybudována hospodářská budova dnes zv. dvorn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Žerotín
 zámek v okrese Olomouc
Žerotín (zámek)

Tvrz ze 14. století zpustla za husitských válek. V roce 1480 ji získal augustiniánský klášter ve Šternberku a nechal opravit především jako sídlo hospodářských úředníků. Na počátku 18. století sloužila jako letní sídlo příslušníků kláštera. V letech 1747 - 1751 byl v jejích místech postaven nový barok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brtnice
 hrad, zámek v okrese Jihlava
Brtnice (hrad, zámek)

Malebný pustnoucí hrad přestavěný na zámek na ostrožně ve stejnojmenném městě. Pozdně gotický hrad byl založen za husitských válek po dobytí hradu Rokštejna oddíly jihlavských měšťanů, jako významné sídlo Valdštejnů byl několikrát přestavován goticky a renesančně. Zpustošen za třicetileté války a požárem r. 1760, vždy však obnov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Choustník
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Choustník (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na dominantním vrchu nad stejnojmennou obcí JV od Tábora. Založen po r. 1262, krátce poté bylo jádro rozděleno na dvě části a jako takový byl hrad r. 1322 postoupen Rožmberkům. Okolo r. 1430 přestavěn, v r. 1614 se poprvé uvádí jako pustý. – Hradu vévodí dva čtverhranné bergfrity, obě jádra jsou v podstatě variantami hradu bergfritového typu, přiče...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kunštát
 zámek v okrese Blansko
Kunštát (zámek)

Zámek vzniklý přestavbami hradu na návrší jihozápadně od stejnojmenného městečka. Hrad byl společně s osadou založen okolo pol. 13. stol. Kunou ze Zbraslavi u Rosic, od něhož se odvozuje název hradu i obce. Nejstaršími stavbami byly původně románský palác, vstupní věž a obvodová hradba, další rozšiřování probíhalo ve 14., 15. i 16. stol. Kolem r. 14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Orlík – Humpolec
 zřícenina hradu v okrese Pelhřimov
Orlík – Humpolec (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu z 2. pol. 14. století, v písemných pramenech prvně zmiňovaného r. 1399, poblíž Humpolce. Po r. 1496 významně rozšířen a opevněn, již k r. 1560 se však uvádí jako pustý. Ještě r. 1708 byl hrad podle písemných dokladů pustý, ale s dobrými zdmi. Hradu dominuje čtverhranná, nakoso proti vstupu postavená věž; extrémně malé rozměry způsobily, že musela ztratit svoji obytnou funkci a stala se v podstatě bergfritem. Zbytky obytných budov pocházejí z přestavby v 16. stol. – Ruin...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bartošovice
 tvrz, zámek v okrese Nový Jičín
Bartošovice (tvrz, zámek)

Tvrz pohlcená čtyřkřídlým zámkem v záhybu potoka, poblíž kostela s pozoruhodnými náhrobníky majitelů. Za svou dlouholetou éru, prošel hodně změnami a je chráněn jako kulturní památka. Máte k dispozici stylové ubytování s kapacitou 50 míst, které vás vtáhne do role šlechty z minulých století. Není zde žá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Deblín
 zaniklý hrad v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Zmizelý hrad v roztroušené zástavbě na okraji svahu jihovýchodně od kostela. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Moravec
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Moravec (zámek)

Zdejšínu zámku předcházela tvrz, ktera byla poprvé zmiňovaná v roce 1374. V letech 1385-1386 je jako majitel uváděn Vít z Kralic a na začátku 15. století pak Staník z Chvališova.  Od poloviny 15. století se tvrz dostala do vlastnictví Gedeonů z Olešničky, kterou roce 1514 odkoupil spolu i se vsí, Beneš z Vahančic. Potom se dostala do vlastnictví Pernšt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Plumlov
 zámek v okrese Prostějov
Plumlov (zámek)

Plumlovský zámek byl postaven v letech 1680 - 1690 Janem Adamem z Lichtenštejna v pořadí třetím majitelem plumlovského panství. Důvodem této stavby byla absence rezidence, odpovídající jejich bohatství a společenskému postavení. Nástupci Karla z Lichtenštejna, knížeti Karlu Eusebiovi, to příliš nevadilo, neboť se trvale zdržoval ve Valticích, ale jeho syn,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Zámek Rájec nad Svitavou - Rájec-Jestřebí (zámek)

Jeden z nejcennějších moravských zámků se nachází v městecku Rájec-Jestřebí. Zámek je cenný zejména tím, že o něm nejde jednoznačně říct, že by byl barokní nebo klasicistní. Nese totiž rysy obou slohů. Vznikl v podle projektu vídeňského architekta Isidora Canevaleho v roce 1769, přičemž stavba trvala šest let. Nový zámek vznikl na místě staršího renesančního zámku, který se tedy sice nedochoval, ale materiál z něj byl použit na stavbu nového zámku. Ten patřil až do roku 1945 rodu Salmů, kteří se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sokolnice
 zámek v okrese Brno-venkov
Sokolnice (zámek)

Filiální zámecká kaple Povýšení sv. Kříže Zámecká kaple byla zřízena už před rokem 1685, ale zřítila se poté, co byly podmáčeny zdi. V roce 1690 byla opravena a rozšířena, ale mohli se v ní sloužit jen sváteční mše pro vrchnost. Tehdy měla jen jeden neposvěcený oltář. Roku 1750 založil hrabě Leoplod Ditrchštein rentu s ročním p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Starý Světlov- Podhradí
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Starý Světlov- Podhradí (zřícenina hradu)

Hrad vznikl asi v polovině 14. století a náležel Šternberkům, od roku 1399 Kravařům. Za husitských válek jej získal jako zástavu Pankrác ze sv. Mikuláše, který z něj v 40. letech podnikal loupeživé výpravy, proto byl hrad roku 1449 stavy vykoupen. Později náležel Světlovským z Landštejna. Za nich byl hrad, snad poškozený za česko-uherských válek, opuštěn a nahrazen Novým Světlovem u Bojkovic. Jako pustý uveden poprvé roku 1527. Byl typem hradu s plášťovou zdí, stával na vrcholu kopce na oválném ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vojtěška - Praha 1
 letohrádek v okrese Praha hl.m.
Vojtěška - Praha 1 (letohrádek)

V klášterní zahradě v Břevnově stojí letohrádek Vojtěška s kaplí. Klenba kaple je raně gotická, v 17. a 18. století přestavovaná. Konečná podoba letohrádku je z roku 1722 až 1725. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hanspaulka - Praha 6
 letohrádek v okrese Praha hl.m.
Hanspaulka - Praha 6 (letohrádek)

Hans Paul Hipmann postavil po roce 1733 velké obytné stavení Hanspaulský letohrádek. Jedná se o jednopatrovou budovu, která prošla přestavbami v letech 1823 až 1834 a v 19. století. Letohrádek je veřejnosti nepřístupný....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Ploskovice
 zámek v okrese Litoměřice
Ploskovice (zámek)

Původně tvrz, dějiště povstání poddaných pod ochranou Dalibora z Kozojed, vězněného pak na Pražském hradě (věž zvaná Daliborka) a roku 1498 popraveného (opera B. Smetany Dalibor, libreto J. Wenzig). Vlastní zámek postaven v letech 1720 - 1725 (patrně Octavio Broggio) jako letní sídlo šlechtičny Anny Marie Františky z rodu sasko-lauenburského, po roce 1848 penzionovaného rakousk&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Opařany
 zámek v okrese Tábor
bez fotografie

Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna. Bývalá jezuitská rezidence, barokní z let 1717 - 1727. Poté byla přestavěna v roce 1887 a další úpravy byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze