Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1978 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Maškovec – Kotek, Chotek
 zřícenina hradu v okrese České Budějovice
bez fotografie

Skromné zbytky hradu, postaveného zřejmě kolem pol. 14. stol. na skále nad Vltavou, nedaleko Kamenného Újezdu. Poprvé připomínán r. 1380, v r. 1455 zakoupen Rožmberky a pobořen již koncem 15. stol.; poprvé r. 1493 se uvádí jako zbořený. Dochovány terénní pozůstatky a zdivo hradby, zříceniny byly v letech 1823-41 rozprodávány na stavební kámen. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bystřice pod Hostýnem
 zámek v okrese Kroměříž
Bystřice pod Hostýnem (zámek)

Zámek je ojedinělou ukázkou toho, jak se šlechtická sídla v průběhu času měnila. Zatímco jiní svá sídla přestavovali a modernizovali, v Bystřici byly staré stavby ponechány a k nim přistavovány budovy nové, pohodlnější. Staré budovy se pak užívaly k administrativním a hospodářským účelům. V zámku naleznete gotické sklepy, budovy renesanční, nádech baroka i křídla klasicistní. V první polovině 15. století založili páni z Tvorkova bystřickou tvrz. Ta se stala předzámčím pozdějšího renesančního zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
20
střední nárůst
Divice
 tvrz v okrese Louny
Divice (tvrz)

V Divicích se nacházejí zbytky známé tvrze. Dochované prameny hovoří o zdejším vladyckém sídle už k roku 1318, věž tu byla zbudována kolem poloviny 14. století. Po 200 letech došlo k rozšíření tvrze na renesanční zámek s pivovarem a přilehlým dvorem. Tehdejší lobkovické panství Divice měnilo později vícekrát své majitele, kteří však pustnoucí zámek neobývali. Proto, když velkostatek začátkem 19. století získali Schwarzenbergové, dali většinu zdejších objektů strhnout. Vzniklý nový hospodářský d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Fürstenwald
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Fürstenwald (zřícenina hradu)

Hrad zbudovali v 1. polovině 14. století opavští Přemyslovci k ochraně západní části opavského knížectví, snad náhradou za starší Freudenštejn. Poprvé doložen rokem 1348, po roce 1377 jej získala opolská knížata, roku 1397 připadl zpět opavským Přemyslovcům. Zanikl v některé z válek 15. století, nejspíš za vpádu vojsk Matyáše Korvína počátkem 70. let....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bredovský letohrádek - Lvová
 zámek v okrese Liberec
Bredovský letohrádek - Lvová (zámek)

Počátky dějin tohoto objektu spadají do druhé poloviny 17. století, kdy zámek Lemberk včetně celého panství vlastnil nizozemský rod Bredů. Kryštof Rudolf Breda podnikal na svém panství rozsáhlé stavební práce. Nechal nejenom přestavět zámek Lemberk do skoro dnešní podoby, ale také nechal v letech 1660 až 1680 nově postavi tzv. Bredovský letohrádek a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámek Čertousy - Praha 20
 zámek v okrese Praha hl.m.
Zámek Čertousy - Praha 20 (zámek)

Zámek Čertousy byl původně gotický dvůr. Roku 1357 byl prodán arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic a do majetku Karlovy univerzity se dostal v roce 1366. Za třicetileté války byl zpustošen. Poté opět majetkem univerzity až do roku 1788. V 18. století zde vznikla barokní stavba na obdélném půdorysu s pětiosým průčelím. V současné době je veřejnosti nepřístupný. Zámeček je j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Blažim
 tvrz v okrese Louny
Blažim (tvrz)

O starobylosti blažimské tvrze svědčí její těsné spojení s kostelem. První zmínka o ní je z r. 1390, kdy zde sídlil Litolt z Moravěvsi. V r. 1454 se ves i tvrz stala majetkem krále Ladislava. Dalším držitelem byl Jaroslav z Vřesovic, vnuk Jakoubka z Vřesovic. Po něm ji r. 1467 zdědil Jindřich Dlažimský z Vřesovic. V r. 1533 byl majitelem Jan Dlažimský z Vřesovic hejtman Žateckého kraje. V držení tohoto rodu byla ves i tvrz do r.1629,kdy ji koupil Pavel Michna z Vacínova. Ten tvrz i ves připojil ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Trmice
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Tento zámek byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Zpracování projektu bylo zadáno vídeňskému architektu Forstellovi. V roce 1919 zámek koupil ústecký továrník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí n. Labem. To do něj ve stejném roce umístilo městské muzeum. Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Státní zámek Duchcov - Duchcov
 zámek v okrese Teplice
Státní zámek Duchcov - Duchcov (zámek)

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním slohu rozšířen a v letech 1812-18 jeho zevnějšek klasicistně upraven. Barokní zahrada, založená v první čtvrtině 18. století za Jana Josefa Valdštejna, patřila k nejpozoruhodnějším svého druhu. Při stavební činnosti podle projektů J. B. Matheye vzniklo vněj&scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dyje
 zámek v okrese Znojmo
Dyje (zámek)

Intaktně zachovalý soubor staveb zámku a hospodářského dvora sloužící nejprve jako letní sídlo opatů louckého kláštera, později dalším světským majitelům, soustředěný kolem velkého dvora nepravidelného pětiúhlého tvaru. V čele souboru stojí na západě patrová budova zámku kosodélného půdorysu s krátkým dvorn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámek Dobřenice
 zámek v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Na místě bývalé tvrze byl v roce 1693 postaven barokní zámek. V něm sídlil významný šlechtický rod Dobřenských z Dobřenic. Severozápadně od zámku se rozkládá anglický park o výměře 24 ha (z toho 0,5 ha činí vodní plochy)....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hlučín
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Zámek je jedna z nejvýznamnějších historických staveb na území města Hlučína, spolu s areálem parku vymezuje rozsah historického jádra města. Zámek a areál parku, se nachází jižně od náměstí, nedaleko kostela sv. Jana Křtitele. Jsou evidovány jako kulturní památka ev.č. 20890/8-1371. Zámek je jednopatrová budova o třech nestejně dlouh&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bechyně
 hrad, zámek v okrese Tábor
Bechyně (hrad, zámek)

Původně královský hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně nad Lužnicí a říčkou Smutná. Na místě staršího hradiště založen ve 2. pol. 13. stol. Přemyslem Otakarem II., později přešel do šlechtických rukou. R. 1428 dobyt husity, významně přestavován v 15. a 16. stol., v letech 1581-84 (za Petra Voka z Rožmberka) na renesanční zámek. Pozdně gotická přestavba v 15. stol. učinila z hradu přední rezidenci i pevnost v zemi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dětenice
 zámek v okrese Jičín
Dětenice (zámek)

Na zámku naleznete 14 plně zařízených zámeckých komnat, unikátní sbírku zbraní Maltézských rytířů, barokní a renesanční nástěnné malby. Kolem zámku se rozprostírá park, který se využívá pro zahradní slavnosti, rytířské klání, doprovodné programy, dobové soutěže či svatební obřady a firem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Hrad Bukovina - Hostim
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
bez fotografie

Lokalita se nachází na skalnatém výběžku náhorní plošiny nad levou stranou údolí Nedveky v lesní trati V borovinách. Okrajová poloha hradu způsobila, že jeho staveniště bylo nutno od zmíněné plošiny oddělit obloukem valu a příkopu. Na severovýchodě byl příkop široký skoro 30 m, na severu, kde má šířku 16 m byl před val předložen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Křetín
 zámek v okrese Blansko
Křetín (zámek)

Tvrz připomínána poprvé roku 1521, ale existovala patrně již dříve, místní zemanský rod doložen od 14. století. Na přelomu 16. a 17. století přestavěli Vojeničtí z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek. V roce 1852 vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství a v sousedstv&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Vizovice
 zámek v okrese Zlín
Vizovice (zámek)

Monumentální architektura slohu Ludvíka XVI. , s bohatým vnitřním vybavením, s francouzským a anglickým parkem.Zámek ve Vizovicích nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegenu architektem F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způsobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství holandského a řadou jiných hodnotných předmětů...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
50
velký nárůst
Aichelburg
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
Aichelburg (zřícenina hradu)

Zřícenina lesního hrádku Aichelburg je zajímavou ukázkou romantického životního stylu 19. století. Lesní hrádek vybudoval v roce 1863 lesní personál velkostatku Maršov dva roky po smrti bývalého majitele panství Bertholda Aichelburka. Chtěl tím vzdát hold tomuto osvícenému šlechtici, který se významně zasloužil o zlepšení životní úrovně svých poddaných a rozvoj průmyslového podnikání na Maršovsku. Vybudován v letech 1862-1863 jako napodobenina středověké tvrze s 10 m vysokou věží, pro odleh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Ralsko
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Ralsko (zřícenina hradu)

Počátky hradu jsou kladeny až do 10. století. Heřman z Ralska je znám ve 12. století. Jméno Rálsko je poprvé uváděno až v roce 1380, ale taky je možné, že sídlo bylo na místě dnešní usedlosti Velké Ralsko, neboť hrad roku 1426 ještě nestál. Nechal ho zbudovat Jan Chudoba z Ralska za husitských válek. Na konci 15. století byl hrad opuštěn. Z původní stavby se dochovala pouze obytná část hradu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bílé Poličany
 zámek v okrese Trutnov
bez fotografie

Malebná vesnice Bílé Poličany nacházející se 3 km od Miletína spjatého s Karlem Jaromírem Erbenem a 9 km od Dvora Králové nad Labem vznikla rozdělením původních Poličan na Bílé a Červené. Od roku 1382 zde působí vladykové z rodu Poličanských a Hustířanských. V letech 1540 - 1560 drželi Bílé Poličany páni Zikmund a Albrecht Smiřičtí a od poloviny 16. století zde vládl široce rozvětvený rod Valdštejnů. V roce 1584 Tobiáš Borek z Poličan staví bělopoličanskou dřevěnou tvrz. Majitelem Poličanska se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze