Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dětenice
 zámek v okrese Jičín

Na zámku naleznete 14 plně zařízených zámeckých komnat, unikátní sbírku zbraní Maltézských rytířů, barokní a renesanční nástěnné malby. Kolem zámku se rozprostírá park, který se využívá pro zahradní slavnosti, rytířské klání, doprovodné programy, dobové soutěže či svatební obřady a firem... podrobnosti >

stgnace
Dobronice
 zřícenina hradu v okrese Tábor

Nad Lužnicí nedaleko Bechyně rozsáhlé zachovalé zříceniny hradu z 1. pol. 14. stol., jimž dominuje mohutný bergfrit. K rozšíření zejména obytných a reprezentačních prostor došlo při pozdně gotické přestavbě. Na konci 17. stol. se staly Dobronice majetkem pražských jezuitů, kteří je užívali jako letního sídla. Po r. 1727 však přenesli středisko panstv&iacut... podrobnosti >
CENA OD
50

mírný pokles
Lanšperk
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí

Z hradu Lanšperka je dochovaná část plášťové hradby a několik sklepních místností.... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zbraslavice
 zřícenina zámku v okrese Kutná Hora

Ve zcela nedůstojném stavu dochovaná zřícenina zámku vybudovaného z původního malého hradu, někdy označovaného jen jako tvrz. Ten vznikl v průběhu 14. stol. a v 16. stol. byl přestavěn na čtyřkřídlý renesanční zámeček. Objekt přestal být po r. 1777 obýván, r. 1809 vyhořel a jeho pozůstatky byly upraveny na kovárnu a skladiště a později ponechány svému osudu. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Bílá voda
 zámek v okrese Jeseník

Barokní zámek s parkem na západním okraji vsi nechal postavit na konci 17. století František Karel z Lichtenštejna. Jeho syn Jakub Arnošt vybudoval na protilehlém východním konci vsi ve 20. letech 18. století rozsáhlý barokní piaristický klášter; obě stavby byly spojeny topolovou alejí. V polovině 19. století zámek rozšířen. V součast... podrobnosti >

střední nárůst
Sokolnice
 zámek v okrese Brno-venkov

Filiální zámecká kaple Povýšení sv. Kříže Zámecká kaple byla zřízena už před rokem 1685, ale zřítila se poté, co byly podmáčeny zdi. V roce 1690 byla opravena a rozšířena, ale mohli se v ní sloužit jen sváteční mše pro vrchnost. Tehdy měla jen jeden neposvěcený oltář. Roku 1750 založil hrabě Leoplod Ditrchštein rentu s ročním p... podrobnosti >

střední nárůst
Chuchelná
 zámek v okrese Opava

Tak, jak je v dávné minulosti málo zpráv o obci samotné, tak máme ještě méně zpráv o chuchelnickém šlechtickém sídle. Dochované písemné památky nám o něm úplně mlčí, nanejvýš se k roku 1607 zmiňují o folvarku panském, čili panském statku. Ani v jiné listině vydané roku 1650, listině již kupuje Zikmund Jaroslav Skrbenský Chuchelnou nevyplývá, že by zde stála nějaká tvrz. Hovoří se opět jen o panském dvoře. Zřejmě na něm stál větší šlechtický dům. Ten ostatně byl v době změny držby v ruinách, prot... podrobnosti >

střední nárůst
Budatín
 hrad, zámek v okrese * Slovensko

[SK] Dnes už na území mesta Žilina, na križovatke významných historických ciest a na sútoku Váhu a Kysuce stojí Budatínsky zámok. Je výrazný svojou okrúhlou obytnou vežou z 2.polovice 13.storočia, ktorá bola pôvodne pozorovateľňou v sústave pohraničných pevností. Po pamiatkovej obnove sú v Budatínskom zámku umiestnené expozície Považského múzea príťažlivé najmä exponátmi z histórie slovenského drotárstva.... podrobnosti >

obrovský nárůst
Bratislavský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko

Hradní kopec byl souvisle osídlen od starší doby železné. V 10. století zde stálo slovanské hradiště a ve 12. století už zde stál hrad, kde se shromažďovali dobrovolníci křižáckých výprav. Hrad byl přestavěn v 15. století, když se císař Zikmund snažil udělat z Bratislavy centrum své říše. Od roku 1542 se zde scházejí zemské sněmy a hra... podrobnosti >

mírný nárůst
Olešovice
 zámek v okrese Praha-východ

Obdélná patrová budova získala dnešní převládající rysy v roce 1910, kdy byla stavebně upravována. V letech 1945-47 se zámek stal součástí projektu Zámky na záchranu židovských dětí z koncentračních táborů. Po roce 1948 prostory zámku využíval domov pro předškolní děti, dnes slouží jako zvláštní intern&... podrobnosti >

obrovský nárůst
Edelštejn
 zřícenina hradu v okrese Jeseník

Mezi městem Zlaté Hory a Heřmanovicemi se táhne dlouhý hřeben Příčného vrchu. Na jednom jeho výběžku (v katastru obce Zlaté Hory) ve výšce 695 m se zachovaly zbytky hradu Edelštejna. Jeho jméno snad souvisí s těžbou vzácných kovu (edel - vzácný, ušlechtilý), především zlata, jež se tu provozovala již od počátku 13. století. Hrad sloužil nejen k ochraně dolů na zlato, ale střežil i důležitou cestu vedoucí z Vratislavi přes Nisu, Hlucholazy na Bruntál a dále na Moravu. Tuto dvojí úlohu umožňovala ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Rabštejn
 zřícenina hradu v okrese Šumperk

Zřícenina Rabštejnu - zbytky skalního hradu v lesích nad vsí Bedřichov. Je to jeden z nejvýše položených moravských hradů (802 m.n.m.) umístěný mezi dvěma 25 - 30 m vysokými skalnímy hroty. Hrad byl založen v 2.pol. 13.stol. Hrabišem ze Švábenic a prvně je doložený r.1318, kdy hrad získal Jan Lucemburský. Od konce 14.stol. jej králové zastavovali, v... podrobnosti >

střední nárůst
Nelahozeves
 zámek v okrese Mělník

Stoupáme k zámku, mohutné budově, vzácné tím, že byla ušetřena větších přestaveb a zůstala tak slohově ryzím dokladem české architektury druhé poloviny 16. století. Stavebníkem byl už zmíněný Florián Gryspek z Gryspachu, který roku 1544 koupil nelahozeveský poplužní dvůr a později také zdejší tvrz. S budováním započal pravděpodobně v roce 1553, ale práce na zámku pokračovaly až do počátku 17. století, kdy byl už dlouho majitelem zdejšího dominia Floriánův syn Blažej.Renesanční stavba na skalnaté... podrobnosti >

mírný pokles
Kozlov – Chlum
 zřícenina hradu v okrese Semily

Rozlehlé převážně terénní pozůstatky skalního hradu pravděpodobně ze 14. stol. na okraji Českého ráje nedaleko Turnova. Doba jeho aktivního trvání nebyla dlouhá; hrad je poprvé zmiňován r. 1353, po r. 1362 už o něm písemné prameny mlčí. Zpustl pravděpodobně v průběhu 15. stol. poté, kdy bylo jeho území připojeno k nedalekému Valdštejnu. Dnes jej připomínají především rozsáhlé skalní světnice a sklepy. K místu se vztahuje pověst o krutém hradním pánu, jemuž mladá choť uprchla za svým milým. Pán d... podrobnosti >

obrovský nárůst
Lipník nad Bečvou
 zámek v okrese Přerov

Renesanční zámek V době, kdy lipenské panství patřilo Bruntálským z Vrbna (16. století), šlechtické rody opouštěly hrady a budovaly si nová zámecká sídla na přístupnějších místech. Myšlenkou vybudování nového správního centra panství v Lipníku nad Bečvou se zabýval již Hynek st. Bruntálský z Vr... podrobnosti >

obrovský nárůst
Loužek - Louzek
 zřícenina hradu v okrese Český Krumlov

Zříceniny hradu nedaleko Kaplice. Založen byl pravděpodobně v první pol. 14. stol. na strmém ostrohu srázně spadajícím k řece Malši při zemské stezce z Čech do Rakous, poprvé se připomíná až r. 1382; v r. 1541 se uvádí jako pustý. Zachovány mohutné zbytky zdiva paláce. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Rabí
 hrad v okrese Klatovy

 Hrad založili pravděpodobně na počátku 14. století páni z Velhartic. Vybudovali tu mohutný věžovitý palác sloužící bydlení i obraně a opatřili jej jednoduchou hradbou a schodišťovou věží. Jejich nástupci se stali ve 2. polovině 14. století páni z Rýzmburka. V nejisté době kolem roku 1400 bylo Rabí rozšířeno a znovu opevněno. V letech 1420 a 1421 hrad obléhal Jan Žižka a při druhém útoku zde přišel o oko. Roku 1479 přešlo panství na zemského sudího Půtu Švihovského. Za jeho vlády bylo podhradí p... podrobnosti >

obrovský nárůst
Čejkovice
 zámek v okrese Hodonín

 Původní templářská tvrz na návrší nad obcí byla po značném poškození znovu obnovena v 15 století. Na počátku 17. století, v době rozkvětu vinařství v čejkovické oblasti, byla tvrz přestavěna na barokní zámek. V době nedávno minulé byl zámek rekonstruován na hotelové zařízení s restaurací a vinárnou.... podrobnosti >

střední nárůst
domov seniorů - Černá Hora
 zámek v okrese Blansko

Domov pro seniory je umístěn v prostorách zámku (více na #1298#) v Černé Hoře (více na #2933#). Jeho zřizovatelem je Okresní úřad Blansko . Domov zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči pro dospělé a kapacita domova je 212 míst . Jednolůžkové pokoje jsou 4 , dvoulůžkových je 36 , třílůžkových je 9 . Čtyř a vícelůžkových pokojů je 20 . Součástí poskytovaných služeb je rehabilitační oddělení , které zajišťuje služby na vysoké úrovni v oborech elektroléčba ( ultrazvuk , magnetoterapie , diadynami... podrobnosti >

obrovský nárůst
Veselí nad Moravou
 zámek v okrese Hodonín

Zámek stojí na místě středověkého hradu. V minulosti byl několikrát těžce poškozen, nejvíce pak za třicetileté války. Jeho stavební vývoj byl ukončen v polovině 19. století za významného přispění vídeňského architekta Františka Schleppse. Hodnotné bylo i vnitřní vybavení, zejména knihovna, sbírka zbraní a obrazárna. Opětovně byl silně poškozen v dubnu 1945 při přechodu fronty. Znovu obnoven po 2. světové válce.... podrobnosti >

obrovský nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší