Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 1972 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Chotěboř
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Chotěboř (zámek)

Raně barokní zámek Chotěboř s prvky italské architektury stojí ve stejnojmenném městě, 14 km od Havlíčkova Brodu. Na místě dnešního zámku stávala původně tvrz, která byla pravděpodobně zničena požárem z roku 1692. Nový majitel Vilém Leopold Kinský se pak rozhodl postavit na místě zničené tvrze nové honosnější sídlo. Stavba proběhla přev&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Libchava
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto územ&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sloup
 hrad a poustevna v okrese Česká Lípa
Sloup (hrad a poustevna)

Skalní hrad Sloup - Na jižním okraji Sloupu ční nad údolí Dobranovského potoka asi 35 m vysoký pískovcový skalní suk (318 m), všeobecně považovaný za skalní hrad. O sloupském hradu se sice zmiňuje řada historických pramenů, ale jeho poloha není dodnes známá. Nejspíše stál na severovýchodním úpatí skály, kde jej kromě opevnění chránily také okolní rybníky s bažinami, a kde později vznikl panský dvůr i novější zámeček. Několik středověkých staveb, jejichž zbytky se dochovaly na temeni skály, slouž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žamberk
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Zámek stojí v jihozápadní části města na okraji svahu, který se sklání do údolí Divoké Orlice. Je to jednopatrová, architektonicky nevýrazná budova, jež se rozkládá kolem dvou téměř čtvercových nádvoří. V severovýchodním rohu budovy je zámecká kaple. východně od zámku jsou umístěny hospodářské budovy uzavírající první vstupní nádvoří. Toto nádvoří je od města odděleno zdí s branou, ozdobenou erbem Parishů a Bubnů. Jihovýchodně od zámku se rozkládá anglický park, který dále přechází v oboru. Prv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zvířetice
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav
Zvířetice (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu u Bakova nad Jizerou na svahu nad údolím Jizery. Založili jej Markvarticové před r. 1318; dominovaly mu tři okrouhlé věže, které umožňovaly ostřelování paty opevnění, tzv. flankování. Později byly Zvířetice rozšiřovány a přestavovány a v 16. stol. upraveny na renesanční zámek; vznikly při tom nové palácové stavby a zřejmě na počátku 17. stol. byla v areálu vybudována barokní kaple. Již ve druhé půli 17. stol. však zámek přestal být sídlem vrchnosti a stal se pouze správním středi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Točník
 hrad v okrese Beroun
Točník (hrad)

Hrad založený nedaleko Žebráku králem Václavem IV. v l. 1395-1400 jako soukromé sídlo i zamýšlené místo důležitých jednání a státních aktů. Podnětem k jeho vzniku se stal zřejmě požár Žebráku. Ve 30. a 40. letech 16. stol. proběhly první renesanční úpravy, hrad byl ale udržován jen velmi úsporným systémem. Ke zpustošen&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Ctěnice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Ctěnice - Praha (zámek)

První zmínka o zdejší tvrzi je z r. 1372. Gotická tvrz, založená snad krátce předtím, měla pětiúhelníkový areál opevněný jednoduchou hradbou a příkopem a tvořil ji palác a hranolová věž s bránou. R. 1421 zabrala tvrz pražská obec. Od r. 1502 patřily Ctěnice Hrzánům z Harasova, z nichž nejspíše Mikuláš dal kolem r. 1550 přestavět starou tvrz na renesanční zámek. V 2. polovině 16. stol. se často střídali majitelé. Z významnějších ji r. 1601 získala Kateřina Smiřická z Házmburka. Od r. 1652 do r. 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Vranov nad Dyjí
 zámek v okrese Znojmo
Vranov nad Dyjí (zámek)

Zámek - se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí v Národním parku Poddyjí. Již Kosmas připomíná výstavbu Vranovského románského hradu, který byl v druhé polovině 17. století přestavěn na monumentální zámek. Prohlídka zámku trvá asi 55 minut a je možná pouze s průvodcem. Historie Vranovský zámek patří k nejpozoruhodnějším stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze starého románsko gotického hradu, poprvé připomínaného jako zeměpanská pohraniční pevnost k roku 1100. Z něho si podrže...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Křetín
 zámek v okrese Blansko
Křetín (zámek)

Tvrz připomínána poprvé roku 1521, ale existovala patrně již dříve, místní zemanský rod doložen od 14. století. Na přelomu 16. a 17. století přestavěli Vojeničtí z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek. V roce 1852 vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství a v sousedstv&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zámek Holešov
 zámek v okrese Kroměříž
Zámek Holešov (zámek)

Holešovský zámek je volně stojící čtyřkřídlá dvoupatrová dvoutraktová budova s mansardovou střechou, která obestupuje obdélníkové nádvoří. Z nároží jsou vysunuty šestiboké věžice převyšující budovu o jedno patro. Zámek obklopuje hluboký vyzděný vodní příkop, původně překlenutý dvěma mosty. Ty vedly ke...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bechyně
 hrad, zámek v okrese Tábor
Bechyně (hrad, zámek)

Původně královský hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně nad Lužnicí a říčkou Smutná. Na místě staršího hradiště založen ve 2. pol. 13. stol. Přemyslem Otakarem II., později přešel do šlechtických rukou. R. 1428 dobyt husity, významně přestavován v 15. a 16. stol., v letech 1581-84 (za Petra Voka z Rožmberka) na renesanční zámek. Pozdně gotická přestavba v 15. stol. učinila z hradu přední rezidenci i pevnost v zemi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Zruč nad Sázavou – Starý hrad
 zaniklý hrad v okrese Kutná Hora
Zruč nad Sázavou – Starý hrad (zaniklý hrad)

Původní založení hradu ve Zruči nad Sázavou, na západním konci terasy nad řekou asi 400 metrů od mladšího hradu přestavěného na zámek. Podle archeologických nálezů je tzv. Starý hrad datován již do druhé pol. 13. stol., tj. do období nejstarších šlechtických hradů u nás; historické zprávy z té doby však chybí a prvn&iacut...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
obrovský nárůst
Krašov
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Krašov (zřícenina hradu)

Hrad byl založen Dětřichem Hroznatou okolo roku 1232, když dva roky před tím získal lénem od krále Václava I. panství na Kralovicku, za věrné služby Hroznatovců českému králi.Jako přední služebník krále postavil hrad - moderní gotickou pevnost, sídlo honosné a reprezentativní k stavu a hodnosti svého pána. Není vyloučeno, že hrad byl postaven na místě již dříve opevněném, snad z devátého století, ze kterého byl střežen přístup do vnitrozemí českého, přemyslovského státu. Hrad byl postaven na hr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Rusovce - Slovensko
 zámek v okrese * Slovensko
Rusovce - Slovensko (zámek)

Významný středověký hrad, jehož existence je doložena již v r. 1208. Dnešní zámek vznikl v r. 1843 jako neogotický zámeček tudorovského stylu. Tato monumentální stavba postavena na půdorysu písmene U s vybíhajícími bočními křídly, které vytváří dvůr vedoucí k reprezentačním prostorám. Například slavnostní schodiště, ústřední sál a řadu salónů s obloženými stěnami. Od r. 1945 je majetkem státu. Areál je přístupný s expozicí věnovanou římskému osídlení na Dunaji....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dukovany
 zámek v okrese Třebíč
Dukovany (zámek)

Původní zámeček byl roku 1790 přestavěn na pozdně barokní zámek s klasicistními prvky. Přestavbu provedl stavitel Johann Amon pro hraběnku Marii Brigitu z Canalu. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaltera. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý anglický park s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hrad - Bolków - Polsko
 hrad v okrese * Polsko
Hrad - Bolków - Polsko (hrad)

Raně gotický knížecí hrad s jehož stavbou započal v roce 1279 Bolek I. Dobyt v letech 1463, 1468 a 1491. Renesančně přestavěn v pol. 16. stol. V 18. stol. opuštěn, v 19. stol. konzervován. Na hradě se každoročně pořádá rockový festival příznivců gothic stylu "Castle Party". ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Žinkovy
 zámek v okrese Plzeň-jih
Žinkovy (zámek)

Žinkovský zámek, jehož historie začíná roku 1559, kdy si jeden z pánů z Klenové, zvaný Šebestián, postavil v Žinkovech dům byl požárům uchráněn. Tvrz stála v rovině a obklopoval ji vodní příkop zásobovaný ze žinkovského rybníka, v němž bývaly nasazeny ryby. Tvrz s předhradím spojoval padací most. Mezi roky 1624-42 byl v místech tvrze vystaven nový zámek, který byl postupně dostavěn do trojkřídlé barokní budovy upravované v klasicismu. Rozlehlý zámecký areál je malebně položen na břehu rybníka a...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
velký nárůst
Lipník nad Bečvou
 zámek v okrese Přerov
Lipník nad Bečvou (zámek)

Renesanční zámek V době, kdy lipenské panství patřilo Bruntálským z Vrbna (16. století), šlechtické rody opouštěly hrady a budovaly si nová zámecká sídla na přístupnějších místech. Myšlenkou vybudování nového správního centra panství v Lipníku nad Bečvou se zabýval již Hynek st. Bruntálský z Vr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zřícenina hradu Kynžvart - Lázně Kynžvart
  zřícenina hradu v okrese Cheb
Zřícenina hradu Kynžvart - Lázně Kynžvart( zřícenina hradu)

Původní hrad ze 13. století, zbořen 1347, znovu vystaven 1398 a pobořen při dobytí 1648. Zřícenina hradu Kynžvart je umístěná na Zámeckém vrchu ze tří stran chráněna příkrými stráněmi. Plocha hradu je přístupná pouze ze severní strany. Hrad Kynžvart se skládal z hradního jádra a dvoudílného předhradí. Areál hradu je orientován ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Seeberg - Ostroh
 hrad v okrese Cheb
Seeberg - Ostroh (hrad)

Založen zřejmě okolo roku 1200, poprvé připomínán až roku 1322, kdy získal Chebsko Jan Lucemburský. Dále patřil králi, od 15. století několikrát změnil majitele (Junkerové, Šlikové atd.), za třicetileté války roku 1635 dobyt Königsmarkem a vypleněn. Roku 1703 hrad definitivně získalo město Cheb a drželo jej až do 20. století. Seeberg patří mezi nejstarší hr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
80
střední nárůst


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze