Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Nižbor
 hrad, zámek v okrese Beroun

Hrad přestavěný na zámek na klesající ostrožně ve stejnojmenné obci. Založil jej Přemysl Otakar II., poprvé připomínán r. 1265. V r. 1425 byl hrad jako zpustlý dobyt husity, v 16. stol. chátrající objekt přestavěn na renesanční zámek; dnešní podoba pochází z barokní přestavby v první pol. 18. stol. Objekt v současné době prochází rekon... podrobnosti >

obrovský nárůst
Dolní Rožínka
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou

Nejstarší písemná zmínka o Dolní Rožínce pochází z roku 1349. V letech 1503 - 1589 byla majetkem pánů z Pernštejna. V roce 1731 připadla rodu Mitrovských. Koncem 16. století byl na místě zdejší tvrze vybudován renesanční zámek. K největšímu rozkvětu zámku a okolí došlo v letech 1781 - 1789 za Jana Nepomuka.Ten dal zámek klasicistně přestavět. V roce 1808 zámek vyhořel, ale byl znovu vystavěn do dnešní dvoupatrové  podoby čtvercového půdorysu se čtyřmi křídly. Stavbě dominuje barokní vížka s cibu... podrobnosti >

střední nárůst
Žerotín
 zámek v okrese Olomouc

Tvrz ze 14. století zpustla za husitských válek. V roce 1480 ji získal augustiniánský klášter ve Šternberku a nechal opravit především jako sídlo hospodářských úředníků. Na počátku 18. století sloužila jako letní sídlo příslušníků kláštera. V letech 1747 - 1751 byl v jejích místech postaven nový barokní zámek - letní sídlo představených kláštera. Po zrušení kláštera v roce 1784 přešel do majetku náboženského fondu (určitou dobu sloužil jako vojenská nemocnice), v letech 1827 - 1879 náležel rodu ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Blansko
 zámek v okrese Blansko

Renesanční zámek stojí na místě původního gotického manského dvora, zmiňovaného v pramenech ve 14. století. Budova má čtyřkřídlovou dispozici s vnitřním obdélníkových nádvořím s pilířovými arkádami. Renesanční podobu dostal zámek počátkem 17.století. Vystavěn v letech 1604–1605 Janem Žalkovským z... podrobnosti >

střední nárůst
Slezské Rudoltice
 zámek v okrese Bruntál

Zámek Slezské Rudoltice založili Fulštejnové na místě bývalé tvrze na osoblažsku v letech 1548-1565. V době vlastnictví Alberta z Hodic byl zámek mohutně přestavován, k zámku patřil krásný park, v zámku bylo divadlo. Zámek patřil k významným kulturním místům Slezska. Po jeho smrti však byl zámek tehdejším... podrobnosti >

stgnace
Telč
 hrad, zámek v okrese Jihlava

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. V druhé polovině 14. století byl v Telči vybudován gotický hrad. O sto let později byl zvětšen a po roce 1550 stavebně upraven. Přístavbou renesančního... podrobnosti >

velký nárůst
Žádlovice
 zámek v okrese Šumperk

Žadlovický Zámek - V polovině 16. století na stejném místě postavili Podstatští z Prusinovic renesanční tvrz. Ta byla během třicetileté války poškozena a k roku 1643 označena jako pustá. V letech 1679-1705 ji Bukůvkové z Bukůvky přestavěli v barokní zámek. Do pozdně barokní podoby zámek přestavěli roku 1772 Mitrovští z Nemyšle. Posledními majiteli pak byly Dubští z Třebomyslic (vlastníky v letech 1891 - 1945). Na počátku 20. století na zámku pobývala spisovatelka Marie Eschenbachová-Ebnerová, ro... podrobnosti >

mírný nárůst
Švihov
 hrad v okrese Klatovy

Pozdně gotický vodní hrad ve stejnojmenné obci. Původně tvrz z 1. pol. 14. stol., záhy však přeměněná na hrad, který se prvně připomíná r. 1375. Velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla v l. 1480-1510 a následovaly ji renesanční úpravy. Kvalitní zdvojené opevnění s baštami a vodními příkopy způsobilo, že se Švihov ocitl mezi hrady, jež měly být na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1655 zbořeny. Naštěstí bylo demolováno (sneseno) jen vnější opevnění, vzhledem ke špatnému stavu však byl hrad... podrobnosti >
CENA OD
40

střední nárůst
Cholina
 tvrz v okrese Olomouc

Cholina-tvrz Z konce 13. stol. je znám Adam z Choliny z rodu pánů ze Žerotína. Adam z Choliny založil nedaleko Ptení strážní hrad Stražiště(Grumberkg) a tvrz v Konici po níž se potom psal. V r. 1376 prodal Adamův syn Sulík z Konice ves Cholinu Bohuši ze Slavoňova. Bohušův syn Bernard Hert, man olomuckého biskupa se stal kolem r. 1370 purkrabím na Mírově. V r. 1430 se vdova po Bohu&scaron... podrobnosti >

střední nárůst
Aichelburg
 zřícenina hradu v okrese Trutnov

Zřícenina lesního hrádku Aichelburg je zajímavou ukázkou romantického životního stylu 19. století. Lesní hrádek vybudoval v roce 1863 lesní personál velkostatku Maršov dva roky po smrti bývalého majitele panství Bertholda Aichelburka. Chtěl tím vzdát hold tomuto osvícenému šlechtici, který se významně zasloužil o zlepšení životní úrovně svých poddaných a rozvoj průmyslového podnikání na Maršovsku. Vybudován v letech 1862-1863 jako napodobenina středověké tvrze s 10 m vysokou věží, pro odleh... podrobnosti >

střední nárůst
Poděbrady
 hrad, zámek v okrese Nymburk

Opukový ostroh poblíž brodu přes Labe a při obchodní cestě z Prahy do Kladska zaujímalo původně rozměrné hradiště. Přemysl Otakar II. přebudoval jeho západní část v raně gotický hrad, připomínaný v letech 1268 a 1284. Král tu rád přebýval, po něm i Václav II. a Jan Lucemburský. Roku 1375 získal Poděbrady Hynek z Lichtenburka, sňatkem se dostaly do majetku pánů z Kunštátu. Za husitských válek byl dvakrát bezvýsledně obléhán. Roku 1427 Poděbrady zdědil sedmiletý Jiří z Kunštátu, pozdější český krá... podrobnosti >

střední nárůst
Sychrov
 zámek v okrese Liberec

Zámek byl vystavěn v letech 1690–1693 Lamotty z Frintroppu na místě původní tvrze. Provází jej bohatá stavební historie. Dnešní novogotická podoba rozsáhlého zámeckého areálu od Josefa Pruvota byla realizována v letech 1847-1862 za držení rodiny Rohanů. Čestný dvůr je nedílnou součástí sychrovského zámeckého areálu... podrobnosti >

mírný nárůst
Brekov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko

Hrad byl po svém vybudování v 13. století v místech, kde stálo slovanské hradiště, začleněn do soustavy strážných hradů podél uhersko-polské cesty. V blízkosti hradu byla též bitva mezi králem Matyáš Korvínem a polským králem Kazimírem IV. Od 14. století po většinu času až do zániku hradu jsou vlastníci Drughetové.... podrobnosti >

velký nárůst
Hraniční zámek - Hlohovec
 zámek v okrese Břeclav

Nachází se na východním okraji Hlohoveckého rybníku severně od obce Hlohovec v Lednicko-valtickém areálu. Tato empírová stavba byla postavena podle projektu J. Kornhäusela v letech 1826 - 1827. Vzhledem k podmáčenému terénu musela být budova zámečku postavena na pilotech a roštech. Své jméno má podle umístění na dřívější hranici mezi Markrabstvím Moravským a Vévodstvím Rakouským. Hranice, kterou i v dnešní době připomíná protékající potůček, procházela středovou osou zámečku jak o tom svědčí i n... podrobnosti >

obrovský nárůst
Třebívlice
 zámek v okrese Litoměřice

Na místě mladší, renesančně přestavěné tvrze za pánů z Kleblsberka v 18. století vystavěn dvoukřídlý zámek. V roce 1836 byl nově přestavěný - empírově. V letech 1821 - 1823 byl majetkem Ulriky von Levetzow (1804 - 1899), Goethovy poslední lásky.... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zvoleněves
 zámek v okrese Kladno

Tvrz stála na místě nynejšího zámku, jenž postaven byl na části původních zdí. Uvádí se od XIV. až do poloviny XVII. století. Během třicetileté války zámek, tvrz i ves do gruntu ruinovány a spáleny byly. Když Zvoleněves přešel v ruce velkovévodkyně Toskánské, postaveno bylo křídlo severozápadní. Na počátku XIX. století zřízeno bylo křídlo jižní, odkud vedla přes bývalý příkop vysoká, na třech obloucích spočívající krytá chodba do kostela. Staré zbytky tvrze byly strženy, při čemž znak nad brano... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zámek - Nové Zámky
 zámek v okrese Olomouc

Klasicistní zámek s rozsáhlým parkem ve volné krajině severozápadně od Litovle. Již v 16. století zde stával lovecký letohrádek majitelů úsovského panství Černohorských z Boskovic. Ustoupil za Lichtenštejnů v roce 1690 stavbě loveckého zámku. Ten byl v letech 1730 - 1733 přestavěn podle návrhu A. Beduzziho a tvoří střední část dnešní b... podrobnosti >

obrovský nárůst
Teplice nad Metují
 dolní zámek v okrese Náchod

Dolní zámek z roku 1664 byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Zámek je hodnotnou ukázkou raně barokního zámku s vrcholně barokní fasádou a bohatou štukovou výzdobou, doplněný sochařskou výzdobou připisovanou dílně M. Brauna. Nedílnou součást areálu tvoří i zámecký pa... podrobnosti >

stgnace
Peruc
 zámek v okrese Kladno

Původně gotická tvrz přestavěna na renesanční zámek v 16. století, úpravy ve 20. letech 17. století. Dnešní podobu získal v letech 1763 - 1765, kdy byl v majetku Ledebourů.... podrobnosti >

obrovský nárůst
Petrohrad
 zámek v okrese Louny

Postaven Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat v letech 1559 - 1560, opraven po třicetileté válce Černíny a koncem 17. století podstatně rozšířen podle návrhu G. B. Alliprandiho. Pozdně zbarokován v polovině 18. století, opraven po požáru v roce 1915. Trojkřídlá budova půdorysu U. Renesanční křídlo dvoupatrové s věží (v průjezdu 2 kamenné desky z let 1570 a 1572), ... podrobnosti >

obrovský nárůst


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší