Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 1969 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Trmice
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Tento zámek byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Zpracování projektu bylo zadáno vídeňskému architektu Forstellovi. V roce 1919 zámek koupil ústecký továrník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí n. Labem. To do něj ve stejném roce umístilo městské muzeum. Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kolín
 hrad, zámek v okrese Kolín
Kolín (hrad, zámek)

Na místě stál původně od 3. čtvrtiny 13. století klášter (založený současně s městem), vypálený husity roku 1421. V letech 1437 - 1438 zde byl postaven hrad pro Bedřicha ze Strážnice a ten po roce 1556 změněn v renesanční zámek. Několikrát upravován. Z původní čtyřkřídlé budovy zachována jen západní část se schodištěm a hřebínkovými klenbami, na fasádě sgrafita. Z hradu zachována brána se 2 zazděnými pozdně gotickými portály....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Blansko
 zámek v okrese Blansko
Blansko (zámek)

Renesanční zámek stojí na místě původního gotického manského dvora, zmiňovaného v pramenech ve 14. století. Budova má čtyřkřídlovou dispozici s vnitřním obdélníkových nádvořím s pilířovými arkádami. Renesanční podobu dostal zámek počátkem 17.století. Vystavěn v letech 1604–1605 Janem Žalkovským z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Zámek Lužce
 zámek v okrese Beroun
Zámek Lužce (zámek)

Zámek je jednopatrová budova. V architektuře zámku je výrazná zámecká kaple, vystupující navenek pětibokou věží, procházející přízemím i patrem. V r. 1369 od Bořivoje z Lochovic a Vojtěcha z Chrtič koupil zdejší poplužní dvůr augustiánský klášter sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Augustiáni zde v 2. pol. 17. stol. postavili barokní zámek, který sloužil jako letní sídlo svatotomášskému převorovi a také správě statku....
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
obrovský nárůst
Divice
 tvrz v okrese Louny
Divice (tvrz)

V Divicích se nacházejí zbytky známé tvrze. Dochované prameny hovoří o zdejším vladyckém sídle už k roku 1318, věž tu byla zbudována kolem poloviny 14. století. Po 200 letech došlo k rozšíření tvrze na renesanční zámek s pivovarem a přilehlým dvorem. Tehdejší lobkovické panství Divice měnilo později vícekrát své majitele, kteří však pustnoucí zámek neobývali. Proto, když velkostatek začátkem 19. století získali Schwarzenbergové, dali většinu zdejších objektů strhnout. Vzniklý nový hospodářský d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Budišov
 zámek v okrese Třebíč
Budišov (zámek)

Malebný areál venkovského šlechtického sídla zahrnuje barokně upravený čtyřkřídlý zámek vybudovaný na substrukci středověké vodní tvrze, předzámčí uzavřené hospodářskými budovami a přilehlý přírodně krajinářský park s hodnotnou sochařskou výzdobou. Klenotem obce je tento krásný zámek. Jeho čtyřkřídlá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámek Rochlov
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámek Rochlov (zámek)

Zámek Rochlov je nejstarší součásti obce Rochlov. V místě dnešního zámku stávalo kdysi starší sídlo zdejších pánů. Z této doby se zde zachovalo ještě několik objektů. V roce 1711 je zde postaven barokní zámek s přilehlým parkem. Celý areál měl v průběhu doby různé využití, byl zde pivovar, konírna, školkařské...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Lány
 zámek v okrese Kladno
Lány (zámek)

Zámek Lány je veřejnosti nepřístupný. Návštěvní doba parku (zpřístupněn od roku 1990): středa a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle a o svátcích od 10.00 do 18.00 hodin každoročně v období od soboty před velikonočními svátky do 2. listopadu a ve výroční dny narození a úmrtí prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka (7. března a 14. září - v těchto dnech je otevřeno od 10.00 do 18.00 hodin). Barokní zámek v obci Lány uprostřed křivoklátských lesů nedaleko Prahy je oficiálním letním ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hradištko
 zámek v okrese Praha-západ
Hradištko (zámek)

Barokní obdélný zámek s vížkou na střeše byl postaven r. 1709 na místě původní tvrze ze 16. století. Ve velkém sále se dochovaly fresky, které jsou inspirované postavami svatých. Nyní se zde nachází obecní úřad. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Maškovec – Kotek, Chotek
 zřícenina hradu v okrese České Budějovice
bez fotografie

Skromné zbytky hradu, postaveného zřejmě kolem pol. 14. stol. na skále nad Vltavou, nedaleko Kamenného Újezdu. Poprvé připomínán r. 1380, v r. 1455 zakoupen Rožmberky a pobořen již koncem 15. stol.; poprvé r. 1493 se uvádí jako zbořený. Dochovány terénní pozůstatky a zdivo hradby, zříceniny byly v letech 1823-41 rozprodávány na stavební kámen. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Aloch
 tvrziště v okrese Břeclav

Tvrziště východně od silnice Valteřice-Lednice, asi 2.5 km od Valtic Stávala zde pravděpodobně i středověká osada dokázaná archeologickou sondou v roce 1966. Patrně ve 13. století zde stávala dřevěná tvrz, ta však roku 1570 je doložena jako pustá. Dnes již naprosto neznatelné zbytky po tvrzi na nevysokém pahorku Bývalé tvrziště je dnes vinicí. V nevelké vzdáleno...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bartošovice
 tvrz, zámek v okrese Nový Jičín
Bartošovice (tvrz, zámek)

Tvrz pohlcená čtyřkřídlým zámkem v záhybu potoka, poblíž kostela s pozoruhodnými náhrobníky majitelů. Za svou dlouholetou éru, prošel hodně změnami a je chráněn jako kulturní památka. Máte k dispozici stylové ubytování s kapacitou 50 míst, které vás vtáhne do role šlechty z minulých století. Není zde žá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Starosedlský Hrádek
 tvrz, zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Původní tvrz Staré Sedlo se uvádí v 15. století. Po přestavbě na zámek v 2. polovině 16. století se v 17. století stala letním sídlem jezuitů z Březnice. ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
obrovský nárůst
Zámek - Žehušice
 zámek v okrese Kutná Hora
Zámek - Žehušice (zámek)

První písemná zmínka o zdejší vsi je již z roku 1352, kdy zde sedí Vítek ze Žehušic. Až do roku 1430 je zde připomínáno ještě několik zemanů z přídomkem z Žehušic. V roce 1430 je zde připomínán Jan Chotouň z Nestajova, předek rodu Žehušických z Nestajova. Tvrz je zde prvně připomínána roku 1544, kdy ves vlastní Václav Žehušický ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Smečno
 zámek v okrese Kladno
Smečno (zámek)

Na místě vladycké tvrze pocházející ze 13. století postavil před rokem 1460 Bořita z Martinic novou pozdně gotickou tvrz. Martinicové drželi Smečno od roku 1416 do roku 1918. V roce 1586 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek, který byl od roku 1589 majetkem Jaroslava Bořity z Martinic. V 17. a 18. století byly upravovány interiéry a zámecký park obohacen sochařskou výzdobou a stav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Žinkovy
 zámek v okrese Plzeň-jih
Žinkovy (zámek)

Žinkovský zámek, jehož historie začíná roku 1559, kdy si jeden z pánů z Klenové, zvaný Šebestián, postavil v Žinkovech dům byl požárům uchráněn. Tvrz stála v rovině a obklopoval ji vodní příkop zásobovaný ze žinkovského rybníka, v němž bývaly nasazeny ryby. Tvrz s předhradím spojoval padací most. Mezi roky 1624-42 byl v místech tvrze vystaven nový zámek, který byl postupně dostavěn do trojkřídlé barokní budovy upravované v klasicismu. Rozlehlý zámecký areál je malebně položen na břehu rybníka a...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
střední pokles
Kurovice
 tvrz v okrese Kroměříž
Kurovice (tvrz)

Tvrz Kurovice byla zmiňovaná už v roce 1275. Z architektonického hlediska patří k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní především díky dochovanému středověkému zdivu v samotném jádru tvrze. Za povšimnutí stojí také kamenická výzdoba v interiérech a zcela zřejmá stopa přestaveb jednotliv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kravaře
 zámek v okrese Opava
Kravaře (zámek)

Zámek Kravaře - Barokní zámek z let 1721-28 se zámeckým parkem v anglickém stylu, upraveném pro golfové hřiště. V zámku barokní expozice rodu Eichendorfů a etnografická expozice života na Hlučínsku. Perla barokního Slezska. Zámek leží na cyklotrase č. 6055 - "Prajzká cesta". Historie - Nejstarším dokumentem o existenci kravařského zámku je listina pocházející z roku 1377, která se zmiňuje o tvrzi, jež stávala za pánů z Kravař pravděpodobně v místech dnešního farního kostela. Podrobnější zprávy o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dětenice
 zámek v okrese Jičín
Dětenice (zámek)

Na zámku naleznete 14 plně zařízených zámeckých komnat, unikátní sbírku zbraní Maltézských rytířů, barokní a renesanční nástěnné malby. Kolem zámku se rozprostírá park, který se využívá pro zahradní slavnosti, rytířské klání, doprovodné programy, dobové soutěže či svatební obřady a firem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hrad Kámen
 hrad v okrese Pelhřimov
Hrad Kámen (hrad)

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví významného českého rodu Malovců. V polovině 16. stolet&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
50
střední pokles


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze