Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 1980 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Nový Hrad
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Nový Hrad (zřícenina hradu)

Hrad vznikl přibližně v první třetině 14. století jako malý hrádek, nazývaný snad Forchtenberg či Fürchtenberk. Hrádek byl vybudován pravděpodobně pro podporu uchvatitelské politiky pánů z Lipé, pronikajících po roku 1323 na Bludov, Šumperk a Kolštejn. Z té doby nesporně pochází jádro celého objektu, a to mohutná okrouhlá věž - hláska, dále pak hradní jádro s oběžnou zlomovou hradbou. Rozsahem, i poměrně malou politickou aktualizací, patřil tento hrádek ke hradům strážního charakteru, bez vlastn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Doksany
 zámek v okrese Litoměřice
Doksany (zámek)

Zámecký areál vznikl v letech 1144 - 1145 jako klášter premonstrátek, založený manželkou Vladislava II., kněžnou Gertrudou. Klášterní chrám měl podobu románské baziliky. Po požáru kolem roku 1200 klášter i kostel vzápětí obnoveny, roku 1295 je postihl nový požár; v době husitské klášter vypálen pražany (1421), těžce poško...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Moravec
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Moravec (zámek)

Zdejšínu zámku předcházela tvrz, ktera byla poprvé zmiňovaná v roce 1374. V letech 1385-1386 je jako majitel uváděn Vít z Kralic a na začátku 15. století pak Staník z Chvališova.  Od poloviny 15. století se tvrz dostala do vlastnictví Gedeonů z Olešničky, kterou roce 1514 odkoupil spolu i se vsí, Beneš z Vahančic. Potom se dostala do vlastnictví Pernšt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Blansko
 zámek v okrese Blansko
Blansko (zámek)

Renesanční zámek stojí na místě původního gotického manského dvora, zmiňovaného v pramenech ve 14. století. Budova má čtyřkřídlovou dispozici s vnitřním obdélníkových nádvořím s pilířovými arkádami. Renesanční podobu dostal zámek počátkem 17.století. Vystavěn v letech 1604–1605 Janem Žalkovským z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hrad - Malbork - Polsko
 hrad v okrese * Polsko
Hrad - Malbork - Polsko (hrad)

Největší středověký hrad Evropy Malbork, hrad německých rytířů, se budoval od 13. století. Býval sídlem velmistra křižáckého řádu, později byl využíván jako pevnost. Tato mohutná cihlová stavba, obnovená v 19. století a pak znovu po 2. světové válce, je zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hrad stojí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kutná Hora – Vlašský Dvůr
 hrad v okrese Kutná Hora
Kutná Hora – Vlašský Dvůr (hrad)

Dochovaný hrad s nejvýznamnější středoevropskou mincovnou ve stejnojmenném městě, při městských hradbách. Založil jej Václav II. r. 1300, krátce poté, co střední Evropu zachvátila "stříbrná horečka" související s objevem bohatých nalezišť v Kutné Hoře. V letech 1390-1400 proběhla za Václava IV. významná přestavba, na konci 15. stol. are&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Valeč
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Valeč (tvrz, zámek)

Ve 14. století, snad za Meziříčských z Lomnice, zde vznikla tvrz. Roku 1406 ji od markraběte Jošta získal Jan Hovorka z Tavíkovic, zanikla pravděpodobně v 15. století. Stávala na jižním okraji vsi, kde v poloze Kopec je 8 metru vysoký pahorek oddělený příkopem od okolí. V roce 1534 vybudovali Osovští z Doubravicednešní zámek (letopočet na vstupním portále)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Červený Kámen - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
bez fotografie

Rozsáhlý hrad původně ze 14. století. Do dnešní podoby upraven ve století 16. Na hradě je unikátní větrací systém a dochovaná lékárna ze 17. století. [SK] V panoráme Malých Karpát je pôsobivá silueta masívnej blokovej hmoty hradu Červený Kameň, ktorý patril do sústavy pohraničných hradov niekdajšieho Uhorska. Už v 13. storočí sa objekt spomýna ako kráľovský hrad. Po roku 1945 na hrade zhromaždili historický nábytok u ďaľších hradov a kaštielov západného Slovenska, ktorý spolu s pôvodnými inter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hardegg - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hardegg - Rakousko (hrad)

Úzké kotlině mocně vévodí hrad Hardegg. Na základě archeologických výzkumů bylo prokázáno, že byla hradní vyvýšenina osídlena již od 10. století. První písemný záznam s názvem hradu se objevil poprvé kolem roku 1145 spolu se zmínkou o jistém Ottu von Hardegg. Hrad byl postaven během první poloviny 12. století v rámci zak...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Ctěnice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Ctěnice - Praha (zámek)

První zmínka o zdejší tvrzi je z r. 1372. Gotická tvrz, založená snad krátce předtím, měla pětiúhelníkový areál opevněný jednoduchou hradbou a příkopem a tvořil ji palác a hranolová věž s bránou. R. 1421 zabrala tvrz pražská obec. Od r. 1502 patřily Ctěnice Hrzánům z Harasova, z nichž nejspíše Mikuláš dal kolem r. 1550 přestavět starou tvrz na renesanční zámek. V 2. polovině 16. stol. se často střídali majitelé. Z významnějších ji r. 1601 získala Kateřina Smiřická z Házmburka. Od r. 1652 do r. 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Nemyšl
 zámek v okrese Tábor
bez fotografie

Renesanční zámek, původně tvrz, je obklopen anglickým parkem. Zámek byl přestavován v 17.století, kdy byla dřevěná část nahrazena kamenem - dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře 2 světnice a 2 komory, nad nimi obilnice. Následující rok byla shozena část naproti rybníku a vystavěna světnice a komora z kamene. Zvlášť rozšířen byl zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Děčín
 zámek v okrese Děčín
Děčín (zámek)

Předchůdcem děčínského zámku bylo dřevěné hradiště, vystavěné zřejmě na konci 10 st. jako opěrný bod českého knížete pro správu okolní oblasti, tzv. děčínské provincie. První písemná zmínka o této provincii pochází z roku 993, vlastní hradiště je poprvé zmíněno k roku 1128. Toto původní hradiště bylo ve 13. stol. přestavěno na královský hrad, který kolem roku 1305 přechází za nejasných okolností do rukou mocného rodu Vartenberků. Přesnou podobu původního středověkého děčínského hradu neznáme. V...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek Lázeň sv. Wolfganga - Chudenice (zámek)

Na místě původních starých lázní vystavěna v letech1849 - 1859 nová budova zámku, který po lázních dostal své jméno. Sloužil jako výletní místo a letní sídlo Černínů. Kromě lázeňského zařízení zde bylo i několik hostinských pokojů.Ve dvacátých letech 19. století byla rozšířena zahrada a také z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Lány
 zámek v okrese Kladno
Lány (zámek)

Zámek Lány je veřejnosti nepřístupný. Návštěvní doba parku (zpřístupněn od roku 1990): středa a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle a o svátcích od 10.00 do 18.00 hodin každoročně v období od soboty před velikonočními svátky do 2. listopadu a ve výroční dny narození a úmrtí prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka (7. března a 14. září - v těchto dnech je otevřeno od 10.00 do 18.00 hodin). Barokní zámek v obci Lány uprostřed křivoklátských lesů nedaleko Prahy je oficiálním letním ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek Boskovice
 zámek v okrese Blansko
Zámek Boskovice (zámek)

Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter, který po svém zrušení sloužil krátce jako manufaktura na výrobu barviv. V roce 1819 za Františka Xavera Ditrichsteina započala přestavba kláštera na honosné zámecké sídlo. V roce 1826 byla stavba v areálu volného anglického parku dokončena. Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou čistotu udržel až do současnosti. V období protektorátu byla na zámek a celé tehdejší panství uval...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Doudleby
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Doudleby (zámek)

Ve středověku stávala patrně na místě dnešního zámku gotická tvrz. Pozdně renesanční zámecký objekt postavil koncem 16. století Mikuláš z Bubna (portálek v nádvoří pod arkádou nese letopočet 1590). Kolem roku 1630 byla do zámku vestavěna nádvorní arkáda s toskánskými sloupy. Významné změny přinesla léta 1670 - 1690, kdy byla původní stavba upravena v duchu raného baroka. Byly sneseny renesanční štíty, zámek dostal vysokou šindelovou střechu s věžičkou, nový vstupní portál, byla zabílena sgrafita...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
70
obrovský nárůst
Ploskovice
 zámek v okrese Litoměřice
Ploskovice (zámek)

Původně tvrz, dějiště povstání poddaných pod ochranou Dalibora z Kozojed, vězněného pak na Pražském hradě (věž zvaná Daliborka) a roku 1498 popraveného (opera B. Smetany Dalibor, libreto J. Wenzig). Vlastní zámek postaven v letech 1720 - 1725 (patrně Octavio Broggio) jako letní sídlo šlechtičny Anny Marie Františky z rodu sasko-lauenburského, po roce 1848 penzionovaného rakousk&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Ronšperk - Poběžovice
 zámek v okrese Domažlice
Ronšperk - Poběžovice (zámek)

Tvrz, místně dosud přesně neurčená, se připomíná poprvé rokem 1419. V roce 1459 zakoupil Poběžovice Dobrohost z Ronšperka, který nechal na jiném místě vybudovat výstavný hrad. Rozsáhlá barokní přestavba v letech 1682 - 1695 změnila hlavně fasády a střešní konstrukce objektu. Za držení nizozemského rodu Coudenhove-Calergi od roku 1864 přibyly zámku hr&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Karlshaus – Hrádek u Purkarce
 zřícenina hradu v okrese České Budějovice
bez fotografie

Zříceniny hradu na ostrožně nad levým břehem Vltavy, mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Karel IV. jej založil na počátku své vlády, poprvé je zmiňován r. 1357. Pravděpodobně měl plnit úlohu správního centra královského území. Takového významu však nikdy nedosáhl a na rozdíl od jiných hradů založených Karlem IV. byla doba jeho aktivního trvání velmi krátká; již v poslední čtvrtině 14. stol. se nikde nepřipomíná a nejspíš byl už tou dobou nebo nejpozději za husitských válek opuštěn. Náležel mezi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámek  Žerotínů - Valašské Meziříčí (zámek)

Trojkřídlá renesanční architektura zámku s dochovanou původní dispozicí a arkádovým dvorem, vybudována na místě původní tvrze, upravená ve druhé polovině 17. století a v 18. stol v barokním stylu. Kamenný portál se znakem hrabat Žerotínů, velmi hodnotný architektonický prvek z r. 1750, původně umístěný na hospodářské budově ve d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze