Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 1972 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Liblice
 zámek v okrese Mělník
Liblice (zámek)

Zámek nechal postavit hrabě Arnošt Josef Pachta z Rájova v letech 1699 - 1706 podle návrhu G. B. Alliprandiho a původních předloh vídeňského architekta J. B. Fischera z Erlachu. Výzdoba doplněna v 2. polovině 18. století. Od konce 19. století do roku 1945 v majetku Thun-Hohensteinů....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední pokles
Helfenburk u Bavorova
 zřícenina hradu v okrese Strakonice
Helfenburk u Bavorova (zřícenina hradu)

Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené asi necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají  rozsáhlé  zbytky  gotického  hradu.  Hrad  byl  založen  čtyřmi bratry z Rožmberka v II. polovině 14.století. Zakládací listinu datovanou 21.května roku 1355 potvrdil dokonce i samotný císař Karel IV. Od samého počátku sv&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
28 %
obrovský nárůst
Kunratice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Kunratice - Praha (zámek)

Zámek v Kunraticích byl postaven po roce 1688 na místě středověké tvrze. Další přestavba, pravděpodobně podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky proběhla ve stylu vrcholného baroka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
25 %
střední pokles
Nový Světlov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Počátky světlovského panství Oblast moravskoslovenského pohraničí byla po několik století vystavena častým a velmi pustošivým nájezdům. Vpády usnadňovaly četné průsmyky pohraničních hor, kterými přicházely hordy nájezdníků z Uher na Moravu, kde loupily a ničily vše, co se jim postavilo do cesty. Pro obyvatele kraje tak vytvářely nesnesitelné podmínky. Proto zde docházelo k častým zánikům osad (v okolí Bojkovic dvanáct).Okolní hrady včetně Nového Světlova byly budovány jako opevněná centra proti ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
20 %
mírný nárůst
Brandýs nad Orlicí
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí (zřícenina hradu)

Hrad založen před rokem 1289 Jindřichem z Brandýsa, ve 2. polovině 14. a počátkem 15. století patřil pánům z Boskovic, od poloviny 15. století pánům z Postupic, od nich koupen roku 1506 Vilémem z Perštejna a pobořen, po roce 1547 opraven Bohušem Kostkou z Postupic, v letech 1559 - 1636 v držení Žerotínů, poté zpustl. Zámek Původně malý bratrský klášter a škola ze 16. století; v polovině 17. století upraven na úřednický dům, v 18. století zpustl a v roce 1781 znovu vystavěn, v letech 1817 - 1820 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
střední pokles
Bohuslavice
 zaniklá tvrz v okrese Hodonín
bez fotografie

Terénní pozůstatky opevněného sídla na mírně stoupajícím hřebenu jižně od farního kostela. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
střední pokles
Schloss Riegersburg - Rakousko
 zámek v okrese * Rakousko
Schloss Riegersburg - Rakousko (zámek)

Barokní zámek s evropským mobiliářem z 18. - 19. století, kaple, kuchyň pro panstvo, nejstarší psí hřbitov ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
velký nárůst
Džbán - Držemberk
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Džbán - Držemberk (zřícenina hradu)

Na ostrohu mezi Mutějovicemi a Domoušicemi areál pravěkého a později patrně slovanského hradiště z 10.-11. stol., na rozmezí kmenových území Čechů a Lučanů. Na jeho obvodu byl vybudován v 1. pol. 13. stol. královský hrad, písemné zprávy se o něm nedochovaly. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčiněnými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá již do 2. pol. 13. stol. Areál hradu dnes velmi poškozen opukovými lomy. – Džbán obsahuje významné prvky hradu typu fran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Kvasiny
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
bez fotografie

Původně pozdně renesanční, postavený po roce 1608 Bedřichem z Vlkanova, v letech 1645 - 1785 v držení malostranských karmelitánů, jimiž byl před rokem 1706 rozšířen. V letech 1823 - 1851 upraven pozdně empírově, výzdoba části interiérů z konce 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
velký nárůst
Sokolovský zámek
 tvrz, zámek v okrese Sokolov
Sokolovský zámek (tvrz, zámek)

Opevněné sídlo v místech dnešního sokolovského zámku vzniklo při důležité křižovatce zemských cest, z nichž nejdůležitější byla tzv. Erfurtská, vedoucí ze středního Německa přes Kraslice a Svatavu a potom cesta z Chebu do Lokte a dále do Prahy. Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je ze 13. dubna 1279, kdy se v souvislosti s obchodními jednáními připomínají bratři Nothaftové, kteří užívali přídomek "ze Sokolova" ("de Walchenawe"). Tehdy již patrně stála a jako panské sídlo sloužila vodní tvrz, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
velký pokles
Zámek - Hoštice
 zámek v okrese Strakonice
Zámek - Hoštice (zámek)

Areál je situován na západní straně návsi obce v těsné blízkosti kostela a hřbitova. Zámecký objekt je poměrně prostá budova, půdorys a zdivo může být z doby Chlumčanských, jinak podstatně upraven v 2. polovině 19. století (1870-1880), přístavky z 1. poloviny 20. století. Terén areálu se mírně svažuje k jihu. Před zámkem zahrada, vlevo stáje, vpravo patrov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
13 %
velký nárůst
Zámeček Ernestinum - Příbram
 zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Jednou z historicky nejvýznamnějších staveb Příbrami je Zámeček - Ernestinum, původně dřevěná tvrz církevních majitelů panství, tyčící se několik desítek metrů od náměstí T. G. Masaryka. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek, jádro dnešního Zámečku - Ernestina, je věrohodně prokázána až od poloviny 14. století. Souvisí s činorodými aktivitami snad nejslavnějšího majitele panství arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Arnoštův nástupce arcibiskup Jan z Jenštejna nechal tvrz koncem 14 století obehna...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Kumburk
 zřícenina hradu v okrese Semily
Kumburk (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu na dominantním kopci nedaleko Nové Paky asi 9 km od Jičína. Založen na počátkem 14. století. Jmenoval se původně Goldenburk v písemných pramenech poprvé uváděn k r. 1325. V letech 1437-56 vybudováno vnější dělostřelecké opevnění, představující jeden z vrcholných projevů aktivní dělostřelecké obrany ve své době, i když systém flankování nebyl ještě zcela dokonalý a některé úseky hradeb nebylo možné boční palbou krýt. Ve válkách husitských jej držel orebitský hejtman Hyne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Račice
 zámek v okrese Vyškov
Račice (zámek)

Původně hrad postavený loupeživým rytířem Fridušem z Linavy a zbořený vojsky Jana Lucemburského roku 1312, záhy však králem obnovený či znovu postavený již v místech dnešního zámku. V držení hradu se vystřídali páni z Lipé, Šternberkové, páni z Kravař a z Boskovic. Poté dal Jan Haugvic z Biskupic hrad v letech 1568 - 1585 přestavět v trojkřídlý jednopatrový renesanční zámek. Další majitelé Bernard a Jan z Petřvaldu zvýšili zámek o 2. patro, dokončili renesanční arkády v nádvoří a výzdobu interié...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Židlochovice
 zámek v okrese Brno-venkov
Židlochovice (zámek)

V Židlochovicích byla vybudována nejpozději v první polovině 14. století, nejspíše do roku 1349, vodní tvrz na níž sídlili vladykové, Arkleb ze Ždánic postoupil roku 1349 ves arcijáhnu Vítkovi z Olomouce. Roku 1353 získává tvrz i ves moravský markrabě Jindřich, čímž se staly zeměpanským majetkem. Markrabě Jošt, který ves a tvrzí zdědil je rok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Staré Čívice
 zámek v okrese všechny regiony
Staré Čívice (zámek)

Zámek pochází z roku 1920. Jedná se o patrovou stavbu, s vysokou věží. Zámek má členité přízemí. V současné době jsou interiéry zámku předělané pro potřeby zde sídlící hotel s restaurací. Veřejnosti je nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Kopidlno
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Zámek stojí při jihovýchodní straně náměstí Kopidlna na začátku rozsáhlého parku při hrázi zámeckého rybníka. Vstup do zámeckého parku je přímo z náměstí v Kopidlně. Na původním místě stávala vodní tvrz z roku 1314, jejímž majitelem byl Petr Kopidlanský. Roku 1508 byla tvrz vypálena a na počátku 16....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
Komorní Hrádek - Veselé
 hrad, zámek v okrese Benešov
Komorní Hrádek - Veselé (hrad, zámek)

Hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Sázavy nedaleko Chocerad. Založen jako nástupce hradu Čejchanova, který se nacházel níže asi 200 m západním směrem, na základě povolení vydaného Václavem IV. r. 1412. Nová poloha zčásti eliminovala nevýhodu původního místa spojenou s pokračujícím stoupáním ostrožny nad původním hradem Čejchanovem. Komorní Hrádek, nazývaný tehdy ještě pouze Hrádek nebo Veselé, byl za poděbradských válek zřejmě poškozen; zpustlý objekt koupil r. 1525 Jaroslav ze Šelmberka ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Pacov - Hrádek
 zřícenina tvrze v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Hospodářský dvůr, do něhož byla pojata bývalá tvrz, připomínaná ve 14. století (Václav Hrádek z Hrádku). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Liberecký zámek
 zámek v okrese Liberec
Liberecký zámek (zámek)

Liberecký zámek - Jedna z prvních zděných budov města - vystavěna rodem Redernů * r. 1582-1587 * největší expozice skla na světě * v současné době nepřístupná * Původní jednoduchou renesanční stavbu nechali postavit bratři Kryštof a Melichar z Redernu již v letech 1582 - 87, a tak zámek zároveň patřil mezi první zděné budovy ve městě. Dnešní podobu však získal až díky několika přestavbám, které započaly po ničivém požáru v roce 1615. Tehdy byla na popud majitelky panství Kateřiny z Redernu k zám...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze