Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 1977 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Krakovec
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Krakovec (zřícenina hradu)

Hrad Krakovec byl vystavěn kolem roku 1383 pro předního muže královského dvoru,oblíbence Václava IV, Jíru z Roztok.tento velmi výstavný hrad je znám především jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odchodem do Kostnice.Hrad byl v 16 stol.renesančně upraven a ještě počátkem 2 pol.17 stol.opravován. Po požáru v roce 1783 byl definitivně opuštěn a postupně se zm...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
CENA OD
50
střední pokles
Brněnské Ivanovice
 zámek v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (zámek)

V roce 1702 se uzavřel život jednoho z nejznámnějších barokních architektů Giovanniho Pietra Tencally. S jeho jménem jsou spojeny spojeny nejdůležitější stavby druhé poloviny 17. století ve Vídni a na Moravě včetně Brněnských Ivanovic, kde byl zřejmě podle jeho projektu postaven v letech 1682 - 1686 nevelký zámek, místními obyvateli nazývaný zámeček. V roce 1681 poškodil požár cisterciácký klášter na Velehradě. Jeho opatem byl František Petr Sylavecký (1669 - 1691) a ten požádal Tencallu, aby s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední pokles
Kuncberk
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
bez fotografie

Drobné pozůstatky hradu na zalesněném návrší u Křince. Vznikl před r. 1470, r. 1638 se uvádí jako "zámek pobořený". V letech 1659-80 byl v areálu hradu postaven zámek, zbořený r. 1891. Dochovány rozsáhlé zbytky sklepů, jež mohou být pozůstatkem původního hradu. Hrad měl mohutné zemní opevnění (příkop, val), jež náleží k vrcholným projevům pasivní obrany v 15. stol. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
velký pokles
Kobeřice
 hr v okrese Vyškov
bez fotografie

HODNOCENÍ
30 %
mírný pokles
Helfenburk u Bavorova
 zřícenina hradu v okrese Strakonice
Helfenburk u Bavorova (zřícenina hradu)

Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené asi necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají  rozsáhlé  zbytky  gotického  hradu.  Hrad  byl  založen  čtyřmi bratry z Rožmberka v II. polovině 14.století. Zakládací listinu datovanou 21.května roku 1355 potvrdil dokonce i samotný císař Karel IV. Od samého počátku sv&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
28 %
mírný nárůst
Kunratice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Kunratice - Praha (zámek)

Zámek v Kunraticích byl postaven po roce 1688 na místě středověké tvrze. Další přestavba, pravděpodobně podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky proběhla ve stylu vrcholného baroka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
25 %
velký nárůst
Nový Světlov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Počátky světlovského panství Oblast moravskoslovenského pohraničí byla po několik století vystavena častým a velmi pustošivým nájezdům. Vpády usnadňovaly četné průsmyky pohraničních hor, kterými přicházely hordy nájezdníků z Uher na Moravu, kde loupily a ničily vše, co se jim postavilo do cesty. Pro obyvatele kraje tak vytvářely nesnesitelné podmínky. Proto zde docházelo k častým zánikům osad (v okolí Bojkovic dvanáct).Okolní hrady včetně Nového Světlova byly budovány jako opevněná centra proti ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
20 %
mírný nárůst
Brandýs nad Orlicí
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí (zřícenina hradu)

Hrad založen před rokem 1289 Jindřichem z Brandýsa, ve 2. polovině 14. a počátkem 15. století patřil pánům z Boskovic, od poloviny 15. století pánům z Postupic, od nich koupen roku 1506 Vilémem z Perštejna a pobořen, po roce 1547 opraven Bohušem Kostkou z Postupic, v letech 1559 - 1636 v držení Žerotínů, poté zpustl. Zámek Původně malý bratrský klášter a škola ze 16. století; v polovině 17. století upraven na úřednický dům, v 18. století zpustl a v roce 1781 znovu vystavěn, v letech 1817 - 1820 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
střední nárůst
Bohuslavice
 zaniklá tvrz v okrese Hodonín
bez fotografie

Terénní pozůstatky opevněného sídla na mírně stoupajícím hřebenu jižně od farního kostela. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
střední pokles
Džbán - Držemberk
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Džbán - Držemberk (zřícenina hradu)

Na ostrohu mezi Mutějovicemi a Domoušicemi areál pravěkého a později patrně slovanského hradiště z 10.-11. stol., na rozmezí kmenových území Čechů a Lučanů. Na jeho obvodu byl vybudován v 1. pol. 13. stol. královský hrad, písemné zprávy se o něm nedochovaly. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčiněnými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá již do 2. pol. 13. stol. Areál hradu dnes velmi poškozen opukovými lomy. – Džbán obsahuje významné prvky hradu typu fran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Sokolovský zámek
 tvrz, zámek v okrese Sokolov
Sokolovský zámek (tvrz, zámek)

Opevněné sídlo v místech dnešního sokolovského zámku vzniklo při důležité křižovatce zemských cest, z nichž nejdůležitější byla tzv. Erfurtská, vedoucí ze středního Německa přes Kraslice a Svatavu a potom cesta z Chebu do Lokte a dále do Prahy. Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je ze 13. dubna 1279, kdy se v souvislosti s obchodními jednáními připomínají bratři Nothaftové, kteří užívali přídomek "ze Sokolova" ("de Walchenawe"). Tehdy již patrně stála a jako panské sídlo sloužila vodní tvrz, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
obrovský nárůst
Schloss Riegersburg - Rakousko
 zámek v okrese * Rakousko
Schloss Riegersburg - Rakousko (zámek)

Barokní zámek s evropským mobiliářem z 18. - 19. století, kaple, kuchyň pro panstvo, nejstarší psí hřbitov ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
mírný pokles
Kvasiny
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
bez fotografie

Původně pozdně renesanční, postavený po roce 1608 Bedřichem z Vlkanova, v letech 1645 - 1785 v držení malostranských karmelitánů, jimiž byl před rokem 1706 rozšířen. V letech 1823 - 1851 upraven pozdně empírově, výzdoba části interiérů z konce 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Zámek - Hoštice
 zámek v okrese Strakonice
Zámek - Hoštice (zámek)

Areál je situován na západní straně návsi obce v těsné blízkosti kostela a hřbitova. Zámecký objekt je poměrně prostá budova, půdorys a zdivo může být z doby Chlumčanských, jinak podstatně upraven v 2. polovině 19. století (1870-1880), přístavky z 1. poloviny 20. století. Terén areálu se mírně svažuje k jihu. Před zámkem zahrada, vlevo stáje, vpravo patrov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
13 %
mírný nárůst
Židlochovice
 zámek v okrese Brno-venkov
Židlochovice (zámek)

V Židlochovicích byla vybudována nejpozději v první polovině 14. století, nejspíše do roku 1349, vodní tvrz na níž sídlili vladykové, Arkleb ze Ždánic postoupil roku 1349 ves arcijáhnu Vítkovi z Olomouce. Roku 1353 získává tvrz i ves moravský markrabě Jindřich, čímž se staly zeměpanským majetkem. Markrabě Jošt, který ves a tvrzí zdědil je rok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Zámeček Ernestinum - Příbram
 zámek v okrese Příbram
bez fotografie

Jednou z historicky nejvýznamnějších staveb Příbrami je Zámeček - Ernestinum, původně dřevěná tvrz církevních majitelů panství, tyčící se několik desítek metrů od náměstí T. G. Masaryka. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek, jádro dnešního Zámečku - Ernestina, je věrohodně prokázána až od poloviny 14. století. Souvisí s činorodými aktivitami snad nejslavnějšího majitele panství arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Arnoštův nástupce arcibiskup Jan z Jenštejna nechal tvrz koncem 14 století obehna...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Kumburk
 zřícenina hradu v okrese Semily
Kumburk (zřícenina hradu)

Zřícenina gotického hradu na dominantním kopci nedaleko Nové Paky asi 9 km od Jičína. Založen na počátkem 14. století. Jmenoval se původně Goldenburk v písemných pramenech poprvé uváděn k r. 1325. V letech 1437-56 vybudováno vnější dělostřelecké opevnění, představující jeden z vrcholných projevů aktivní dělostřelecké obrany ve své době, i když systém flankování nebyl ještě zcela dokonalý a některé úseky hradeb nebylo možné boční palbou krýt. Ve válkách husitských jej držel orebitský hejtman Hyne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Račice
 zámek v okrese Vyškov
Račice (zámek)

Původně hrad postavený loupeživým rytířem Fridušem z Linavy a zbořený vojsky Jana Lucemburského roku 1312, záhy však králem obnovený či znovu postavený již v místech dnešního zámku. V držení hradu se vystřídali páni z Lipé, Šternberkové, páni z Kravař a z Boskovic. Poté dal Jan Haugvic z Biskupic hrad v letech 1568 - 1585 přestavět v trojkřídlý jednopatrový renesanční zámek. Další majitelé Bernard a Jan z Petřvaldu zvýšili zámek o 2. patro, dokončili renesanční arkády v nádvoří a výzdobu interié...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
Velké Opatovice
 zámek v okrese Blansko
Velké Opatovice (zámek)

Zámek byl postaven v roce 1757 v barokním slohu, poslední přestavba byla v roce 1913. Od 2. května 1924 je zámek ve vlastnictví obce Velké Opatovice. 2. ledna 1973 částečně vyhořel. Dostavba pod názvem Fosili podle návrhu Ing. Zdeňka Fránka byla zahájena v roce 1990. V roce 2008 byla  rekonstrukce této části zámku dokončena a je v ní umístěno Moravské kartografické centrum, unikátní projekt nejen v celé ČR, ale i v Evropě....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Volyně
 tvrz v okrese Strakonice
Volyně (tvrz)

Dvoupatrový palácový objekt postavený v první polovině 14. století jako purkrabské sídlo na místě starší stavby, jejíž základy sahají až do 13. století, byl přestavěný v 18. století na sýpku. Fasády z lomového kamene neomítnuty, dochovány konstrukce. Podélný půdorys sídla představuje zde svými dispozičními a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze