Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 1968 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Helfenburk u Bavorova
 zřícenina hradu v okrese Strakonice
Helfenburk u Bavorova (zřícenina hradu)

Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené asi necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají  rozsáhlé  zbytky  gotického  hradu.  Hrad  byl  založen  čtyřmi bratry z Rožmberka v II. polovině 14.století. Zakládací listinu datovanou 21.května roku 1355 potvrdil dokonce i samotný císař Karel IV. Od samého počátku sv&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
28 %
mírný pokles
Kunratice - Praha
 zámek v okrese Praha hl.m.
Kunratice - Praha (zámek)

Zámek v Kunraticích byl postaven po roce 1688 na místě středověké tvrze. Další přestavba, pravděpodobně podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky proběhla ve stylu vrcholného baroka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
25 %
mírný nárůst
Brandýs nad Orlicí
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí (zřícenina hradu)

Hrad založen před rokem 1289 Jindřichem z Brandýsa, ve 2. polovině 14. a počátkem 15. století patřil pánům z Boskovic, od poloviny 15. století pánům z Postupic, od nich koupen roku 1506 Vilémem z Perštejna a pobořen, po roce 1547 opraven Bohušem Kostkou z Postupic, v letech 1559 - 1636 v držení Žerotínů, poté zpustl. Zámek Původně malý bratrský klášter a škola ze 16. století; v polovině 17. století upraven na úřednický dům, v 18. století zpustl a v roce 1781 znovu vystavěn, v letech 1817 - 1820 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
obrovský nárůst
Bohuslavice
 zaniklá tvrz v okrese Hodonín
bez fotografie

Terénní pozůstatky opevněného sídla na mírně stoupajícím hřebenu jižně od farního kostela. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
mírný pokles
Schloss Riegersburg - Rakousko
 zámek v okrese * Rakousko
Schloss Riegersburg - Rakousko (zámek)

Barokní zámek s evropským mobiliářem z 18. - 19. století, kaple, kuchyň pro panstvo, nejstarší psí hřbitov ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
velký nárůst
Sokolovský zámek
 tvrz, zámek v okrese Sokolov
Sokolovský zámek (tvrz, zámek)

Opevněné sídlo v místech dnešního sokolovského zámku vzniklo při důležité křižovatce zemských cest, z nichž nejdůležitější byla tzv. Erfurtská, vedoucí ze středního Německa přes Kraslice a Svatavu a potom cesta z Chebu do Lokte a dále do Prahy. Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je ze 13. dubna 1279, kdy se v souvislosti s obchodními jednáními připomínají bratři Nothaftové, kteří užívali přídomek "ze Sokolova" ("de Walchenawe"). Tehdy již patrně stála a jako panské sídlo sloužila vodní tvrz, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
mírný pokles
Džbán - Držemberk
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Džbán - Držemberk (zřícenina hradu)

Na ostrohu mezi Mutějovicemi a Domoušicemi areál pravěkého a později patrně slovanského hradiště z 10.-11. stol., na rozmezí kmenových území Čechů a Lučanů. Na jeho obvodu byl vybudován v 1. pol. 13. stol. královský hrad, písemné zprávy se o něm nedochovaly. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčiněnými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá již do 2. pol. 13. stol. Areál hradu dnes velmi poškozen opukovými lomy. – Džbán obsahuje významné prvky hradu typu fran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
mírný pokles
Kvasiny
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
bez fotografie

Původně pozdně renesanční, postavený po roce 1608 Bedřichem z Vlkanova, v letech 1645 - 1785 v držení malostranských karmelitánů, jimiž byl před rokem 1706 rozšířen. V letech 1823 - 1851 upraven pozdně empírově, výzdoba části interiérů z konce 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Zámek - Hoštice
 zámek v okrese Strakonice
Zámek - Hoštice (zámek)

Areál je situován na západní straně návsi obce v těsné blízkosti kostela a hřbitova. Zámecký objekt je poměrně prostá budova, půdorys a zdivo může být z doby Chlumčanských, jinak podstatně upraven v 2. polovině 19. století (1870-1880), přístavky z 1. poloviny 20. století. Terén areálu se mírně svažuje k jihu. Před zámkem zahrada, vlevo stáje, vpravo patrov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
13 %
mírný pokles
Dráchov
 tvrz v okrese Tábor
bez fotografie

Dráchovská tvrz byla postavena asi v průběhu 14. století. V roce 1354 tu sídlil Oldřich z Dráchova a po něm Přibík. V držení jejich potomků zůstala ves i s tvrzí s krátkými přestávkami až do roku 1505, kdy ji bratři Ctibor, Hynek a Václav prodali Kateřině z Misterberka, jejíž dcera se provdala za Adama z Hradce, čímž byla tvrz přičleněna k jejich kardašořečickému panství. Tvrz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Židlochovice
 zámek v okrese Brno-venkov
Židlochovice (zámek)

V Židlochovicích byla vybudována nejpozději v první polovině 14. století, nejspíše do roku 1349, vodní tvrz na níž sídlili vladykové, Arkleb ze Ždánic postoupil roku 1349 ves arcijáhnu Vítkovi z Olomouce. Roku 1353 získává tvrz i ves moravský markrabě Jindřich, čímž se staly zeměpanským majetkem. Markrabě Jošt, který ves a tvrzí zdědil je rok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední nárůst
Pacov - Hrádek
 zřícenina tvrze v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Hospodářský dvůr, do něhož byla pojata bývalá tvrz, připomínaná ve 14. století (Václav Hrádek z Hrádku). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Liberecký zámek
 zámek v okrese Liberec
Liberecký zámek (zámek)

Liberecký zámek - Jedna z prvních zděných budov města - vystavěna rodem Redernů * r. 1582-1587 * největší expozice skla na světě * v současné době nepřístupná * Původní jednoduchou renesanční stavbu nechali postavit bratři Kryštof a Melichar z Redernu již v letech 1582 - 87, a tak zámek zároveň patřil mezi první zděné budovy ve městě. Dnešní podobu však získal až díky několika přestavbám, které započaly po ničivém požáru v roce 1615. Tehdy byla na popud majitelky panství Kateřiny z Redernu k zám...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Velké Opatovice
 zámek v okrese Blansko
Velké Opatovice (zámek)

Zámek byl postaven v roce 1757 v barokním slohu, poslední přestavba byla v roce 1913. Od 2. května 1924 je zámek ve vlastnictví obce Velké Opatovice. 2. ledna 1973 částečně vyhořel. Dostavba pod názvem Fosili podle návrhu Ing. Zdeňka Fránka byla zahájena v roce 1990. V roce 2008 byla  rekonstrukce této části zámku dokončena a je v ní umístěno Moravské kartografické centrum, unikátní projekt nejen v celé ČR, ale i v Evropě....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Brumov
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Brumov (zřícenina hradu)

Památkově zabezpečovaná zřícenina rozsáhlého královského hradu na výběžku kopců západně nad náměstím městečka. Hrad byl vybudován k ochraně cesty Vlárským průsmykem. Za husitských válek byl několikrát neúspěšně obléhán Zikmundovým vojskem. Na počátku 2. poloviny 15. století se hradu zmocnil Matyáš Korvín a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Pleče
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Pleče (zřícenina hradu)

Písemné zprávy o hradě chybějí, snad vznikl ve 14. století současně s hradem Kolštejnem (Brannou) a tvořil jeho předsunuté opevnění. Zachován příkop a zřícenina hradeb....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Staré Čívice
 zámek v okrese všechny regiony
Staré Čívice (zámek)

Zámek pochází z roku 1920. Jedná se o patrovou stavbu, s vysokou věží. Zámek má členité přízemí. V současné době jsou interiéry zámku předělané pro potřeby zde sídlící hotel s restaurací. Veřejnosti je nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Borovsko
 zaniklý hrad v okrese Benešov
bez fotografie

Skromné pozůstatky po hradu původně na vysoké ostrožně, dnes téměř v úrovni hladiny vodní nádrže Želivka u stejnojmenné obce nedaleko Zruče nad Sázavou. Založen byl ve 2. pol. 13. stol., r. 1350 se uvádí kostel před hradem (dodnes stojící a památkově chráněný). Koncem 15. stol. byl hrad připojen ke Zruči a r. 1569 je už zmiňován jako zámek pustý. V té době v prostoru předhradí, zřejmě mezi původním hradem a kostelem, stála nová tvrz, vypálená Švédy za 30-leté války. Podle popisu z r. 1654 "z h...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Liběhrad
 zaniklý hrad v okrese Praha-západ
Liběhrad (zaniklý hrad)

Nepatrné zbytky hrádku neznámého původu, pravděpodobně z konce 13. nebo počátku 14. stol., na vysoké skále nad Vltavou u Libčic nad Vltavou. Poprvé se uvádí r. 1532 bez určení tehdejšího stavu, r. 1541 je připomínán jako zřícenina; pravděpodobně zpustl již delší dobu předtím. Velká část byla zničena v 19. stol. odstřelem skály při výstavbě železnice Praha – Kralupy nad Vltavou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kopidlno
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Zámek stojí při jihovýchodní straně náměstí Kopidlna na začátku rozsáhlého parku při hrázi zámeckého rybníka. Vstup do zámeckého parku je přímo z náměstí v Kopidlně. Na původním místě stávala vodní tvrz z roku 1314, jejímž majitelem byl Petr Kopidlanský. Roku 1508 byla tvrz vypálena a na počátku 16....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze