Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 1973 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dubová
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Zámek byl vystavěn v roce 1740 stavitelem J.J.Froblem. Zámek byl obklopen překrásným parkem, jehož krása a kouzlo se dochovalo do dnešních dnů. Vystřídalo se zde mnoho majitelů vesměs vesnická šlechta . Rozkvětu se zámek a jeho hospodářství dočkal až po zakoupení zámku a celého panství hrabětem Kamilo Razumovským a jeho manželkou hraběnkou Marií rozenou Wiener z Weltů v roce 1884. Nový majitel panství neustále rozšiřoval. V období prvorepublikového Československa byla budova radkovského zámku st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dukovany
 zámek v okrese Třebíč
Dukovany (zámek)

Původní zámeček byl roku 1790 přestavěn na pozdně barokní zámek s klasicistními prvky. Přestavbu provedl stavitel Johann Amon pro hraběnku Marii Brigitu z Canalu. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaltera. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý anglický park s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Durana
 hrad v okrese Blansko
bez fotografie

Jihozápadně od Šubířova ve vzdálenosti asi 2km, v okrese Blansko, se nachází PP Durana, kde stávalo keltské hradiště a později ve středověku dřevěný hrad. Strážný hrad zde pravděpodobně založil na obchodní stezce v 11.stol. Břetislav I., a to na základech starého opevněného hradiska. Je docela pravděpodobné, že se původně jmenoval Úsobrnským hradem a po něm se nazvala celá okolní provincie. Spolehlivě je název provincie uveden v listině z r.1145. Jméno je po údajné olomoucké kněžně Durancii. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dvorce
 zaniklá tvrz v okrese Blansko
bez fotografie

Historické prameny zmiňují rok 1398, kdy bratři Beneš, Vaněk a Čeněk z Deblína zapsali Janovi ze Zbraslavce dvůr Dvořec. S lokalitou je možné zřejmě spojit i zápis z roku 1415, kdy Blažek z Dambořic převádí bratrům z Bukovic Lubě s dvorem a dvorem pustým. (Zdroj: M.Plaček) Tvrz založena patrně již ve 14. stol. Ležela na sporném území mezi biskupstvím, klášterem Hradisko a zbožím p&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dvorec - Černíč
 tvrz v okrese Jihlava
bez fotografie

Unikátní složitý stavební soubor vyrůstající postupně z rozlehlého renesančního opevněného dvorce z 2. poloviny 16. století tvoří romantické zákoutí pod hrází Černíčského rybníka. Areálu vodního mlýna s pilou vévodí kamenná dvoupatrová hranolová věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dyje
 zámek v okrese Znojmo
Dyje (zámek)

Intaktně zachovalý soubor staveb zámku a hospodářského dvora sloužící nejprve jako letní sídlo opatů louckého kláštera, později dalším světským majitelům, soustředěný kolem velkého dvora nepravidelného pětiúhlého tvaru. V čele souboru stojí na západě patrová budova zámku kosodélného půdorysu s krátkým dvorn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dymokury
 zámek v okrese Nymburk
bez fotografie

Dymokury se připomínají poprvé v roce 1249, kdy je uváděn Soběslav z Dymokur.  Zámek v současné době není přístupný veřejnosti! ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Džbán - Držemberk
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Džbán - Držemberk (zřícenina hradu)

Na ostrohu mezi Mutějovicemi a Domoušicemi areál pravěkého a později patrně slovanského hradiště z 10.-11. stol., na rozmezí kmenových území Čechů a Lučanů. Na jeho obvodu byl vybudován v 1. pol. 13. stol. královský hrad, písemné zprávy se o něm nedochovaly. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčiněnými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá již do 2. pol. 13. stol. Areál hradu dnes velmi poškozen opukovými lomy. – Džbán obsahuje významné prvky hradu typu fran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Dřel
 zřícenina tvrze v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Tvrz připomínána rokem 1442 v majetku Viléma z Orle, koncem 15. století již pustá....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dřevčice
 tvrz v okrese Praha-východ
bez fotografie

Velké množství dochovaných dokladů a záznamů řadí tuto stavbu k výjimkám mezi českými památkami tohoto typu. Tvrz leží na samém konci obce při silnici z Prahy na Brandýs nad Labem. V současné době patří mezi několik málo historických památek ve zdejší oblasti, které přežily husitskou revoluci, třicetiletou válku a éru "ochrany památek" v užívání zemědělských družstev při budování socialistické společnosti. Tvrz, při ní dvůr a ovčín, byla založena na jednom z mála chráněných míst zdejšího okolí,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dřevohostice
 zámek v okrese Přerov
Dřevohostice (zámek)

Renesanční čtyřkřídlý vodní zámek ze 16. století byl postaven na místě původního zemanského sídla - vodní tvrze, která zde stála již před rokem 1368. Nejvýznamnějším stavebním zásahem byla renesanční přestavba v letech 1595 - 1617 za vlády vzdělaného politika a diplomata, moravského zemského hejtmana vůdce moravských nekatolick&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
Dřínov
 zámek v okrese Kroměříž
bez fotografie

Zámek vznikl renesanční úpravou původní tvrze na konci 16. století příslušníky rodu Skrbenští z Hříště. O století později byl zámek upraven barokně a v roce 1875 pseudogoticky. Až do roku 1945 areál náležel rodu Desfours - Walderode. V současné době soukromý vlastník zámek postupně opravuje. Veřejnosti je nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední pokles
Dříteň
 zámek v okrese České Budějovice
bez fotografie

V letech 1668-74 byla původní tvrz upravena na zámek dle projektu italského barokního stavitele Maggi, Antonio Giacomo de.  Sloužila jako sídlo správy panství. Je to obdélná patrová barokní budova s navazujícími hospodářskými stavbami. Do nynější podoby byl zámek upraven v druhé polovině 18. století. V současnosti je téměř bez využit&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Čachtice - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese všechny regiony
Čachtice - Slovensko (zřícenina hradu)

Stavba stredovekého kamenného hradu súvisela s tatárskym vpádom do Uhorska. Výstavba Čachtického hradu začala v 1. polovici 13. storočia na podnet panovníka Bela IV. Hrad bol vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-Poznan v 13. storočí. Kráľovský hrad sa postupne rôznym spôsobom – darom, kúpou, či násilným ovládnutím dostával do rúk viacer&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Čalonice
 tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

velký nárůst
Čap
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Zbytky skalního převážně dřevěného hradu na ostrohu, odděleném nepříliš mohutným příkopem od náhorní roviny, SZ od Dubé. Vznikl na konci 14. stol., připomíná se pouze r. 1402 v pozůstalosti jeho pravděpodobného zakladatele, Jindřicha Berky z Dubé, a krátce poté byl opuštěn. Zachována ve skále vytesaná cisterna; na konci plošiny se nachází bizarní skalní kyj, tzv. Čapská palice. Před hradem Zámecký vrch opevněný ne zcela dokončeným příkopem a valem, zřejmě pozůstatkem opevnění dobyvatelů hradu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Částkov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

První zmínka z roku 1272. Patrně na místě tvrze, doložené v roce 1471, postaven za Bisigellů u hospodářského dvora kolem roku 1700 malý patrový zámeček s mansardovou střechou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Častolovice
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Častolovice (zámek)

Na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz či hrad s vodním opevněním, za Rudolfa II. již pustá. Renesanční zámek postavil na přelomu 16. a 17. století Bedřich z Operštorfu. Od roku 1684 patřili Častolovice Černínům a od roku 1694 na více než 250 let Šternberkům. V roce 1775 byl zámek svědkem velkého selského povstání. V letech 1809 - 1810 sloužil...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
96 %
mírný nárůst
Edelštejn
 zřícenina hradu v okrese Jeseník
Edelštejn (zřícenina hradu)

Mezi městem Zlaté Hory a Heřmanovicemi se táhne dlouhý hřeben Příčného vrchu. Na jednom jeho výběžku (v katastru obce Zlaté Hory) ve výšce 695 m se zachovaly zbytky hradu Edelštejna. Jeho jméno snad souvisí s těžbou vzácných kovu (edel - vzácný, ušlechtilý), především zlata, jež se tu provozovala již od počátku 13. století. Hrad sloužil nejen k ochraně dolů na zlato, ale střežil i důležitou cestu vedoucí z Vratislavi přes Nisu, Hlucholazy na Bruntál a dále na Moravu. Tuto dvojí úlohu umožňovala ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Čechočovice
 pozůstatky hradiště v okrese Třebíč
bez fotografie

obrovský nárůst


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze