Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 1976 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hohenwerfen - Rakousko (hrad)

Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. (1198), Hrabě Albert von Friesach (1253), předseda krajské vlády Sigmund (1525) a arcibiskup Wolf Di...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Moravský Beroun
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Moravský Beroun (zřícenina hradu)

Zbytky hradu leží na výrazné vyvýšenině na západní straně Moravského Berouna, na tzv.Křížovém vrchu. Na přelomu 19.a 20.století se kopec stal součástí parku, který zde vznikl a z té doby zůstaly dosud patrné základy vyhlídkového glorietu a kamenné lavičky. Součástí městského parku je místo i dnes a jak upozorňuje cedule s parkov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký pokles
Chvatěruby
 zřícenina hradu v okrese Mělník
bez fotografie

Počátky panského sídla na nevýrazné ostrožně v obci nedaleko Kralup nad Vltavou nejsou příliš jasné, ve 13. stol. zde stála tvrz nebo dvorec. Zřejmě v průběhu 14. stol. objekt přeměněn na poměrně mocný hrad s vodními příkopy, jako takový se poprvé uvádí r. 1366. R. 1467 obléhán a dobyt ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Hrad byl po r. 1567 přestavěn na renesanční zámek, poškozený za třicetileté války. Barokní přestavba v 18. stol. zůstala nedokončena, r. 1752 se zřítily střechy a r. 1817 se naráz ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký pokles
Tvrz Sedlišťka
 tvrz v okrese Svitavy
bez fotografie

Z tvrze z 2. polovině 15. století zachován oválný vodní příkop, dnes kolem hodnotné barokní sýpky z 2. poloviny 18. století, mající pěkné zprohýbané štíty s vázami....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kyšperk – Krupka-Unčín
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Kyšperk – Krupka-Unčín (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu, založeného zřejmě (podobně jako nedaleký Střekov či Kamýk) z iniciativy Jana Lucemburského, poblíž Krupky. Připomínán prvně r. 1319, stal se majetkem pražských biskupů, později arcibiskupů; významně přestavěn za Jana z Jenštejna. Od r. 1415 šlechtický majetek, obléhán husity v letech 1428 a 1433, ve druhém případě dobyt; nákladněji udržován ještě na poč. 16. stol., ve 20. letech 16. stol. však vyhořel a poté byl ponechán svému osudu. Pověst vypráví o odvážném císařském purkrabí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
53 %
velký nárůst
Líšno
 hrad, zámek v okrese Benešov
bez fotografie

Hrad přestavěný na zámek nedaleko Bystřice u Benešova. Založen po r. 1367, r. 1420 neúspěšně obléhán husity; r. 1467 po dvouměsíčním obležení dobyt vojsky Jiřího z Poděbrad. Po r. 1478 pozdně goticky přestavěn, renesanční přestavba následovala po r. 1536. Od poč. 17. stol. nebyl zámek obýván, některé stavby byly hospodářsky využívány. Na zříceninách vybudoval v letech 1873-84 své sídlo továrník Vincent Daněk. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
53 %
střední pokles
Zámek Újezd nade Mží
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámek Újezd nade Mží (zámek)

Újezd nade Mží, dříve Plevný Újezd, býval ve středověku centrem menšího vladyckého statku, později tady vyrostla tvrz, jejíž majitelé většinou z nepříliš významných rodů včetně měšťanských, se často střídali. Původně renesanční tvrz, z níž se dochovaly sklepy a část obvodových zdí, vystřídal po požáru koncem 18. stol. menší barokní zámek. Kolem roku 1817 byl zcela přestavěný klasicistně a doplněný o rozlehlý hospodářský dvůr. Roku 1890 dostává dnešní podobu. Zámek , stojící vpravo od vjezdové b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
obrovský nárůst
Návarov
 zřícenina v okrese Jablonec nad Nisou
bez fotografie

Zřícenina hradu Návarov stojí nad romantickým divokým údolím řeky Kamenice na Jablonecku v Libereckém kraji. Zachovaly se zbytky předhradí s příkopy, trosky mohutného paláce s valenými klenbami ve sklepení. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Hrad byl vybudován ve 2. polovině 14. století a mezi jeho majiteli byl nějaký čas i král Jiří z Poděbrad. Za třicetileté války hrad v roce 1643 dobyli Švédové. V roce 1644 byl Návarov pobořen, aby se nemohl stát opěrným bodem nepřátel. Hradní zdivo bylo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
obrovský nárůst
Strakonice
 hrad v okrese Strakonice
Strakonice (hrad)

Hrad vznikl zřejmě v 80. letech 12. století za předka rodu Bavorů, který sem přišel z Moravy. Jeho syn či synovec Bavor I., přední velmož své doby, daroval roku 1243 kostel a špitál ve východní polovině hradu řádu johanitů. Již od samého počátku se počítalo se soužitím panského sídla a johanitské komendy, neboť špitál potřeboval pro svůj provoz dostatek vody, nav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
velký nárůst
Kyšperk
 zaniklý hrad v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Zaniklý hrádek na východním ostrožně protáhlého kopce západně od Letohradu. Nevelký hrad byl opevněn s vyjímkou jižní strany, která tvoří příkrý sráz valy a příkopy na severozápadě zdvojeným. Historické zprávy o hrádku mlčí. Hrad není v písemných pramenech přímo uváděn, jeho existence je doložena jen nepřímo jmény majitelů užívajících podle hradu přídomku z Kyšperka. Prvním jeho písemně doloženým majitelem a snad i zakladatelem byl Ježek z Kyšperka, příbuzný pánů ze Žampachu, připomínaný v r. 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
obrovský nárůst
Šostýn
 zřícenina hradu v okrese Nový Jičín
Šostýn (zřícenina hradu)

Nazýván též Schauenstein, Schornstein, Scheibstein. Soudě podle původního jména Schornstein založil hrad v 2. polovině 13. století hrabě Jindřich ze Schornsteina. Zničen pravděpodobně roku 1428 při tažení husitů do Slezska....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
velký nárůst
Průhonice
 tvrz, zámek v okrese Praha-západ
Průhonice (tvrz, zámek)

Při románském kostelíku postavena na místě dvora kamenné tvrz zesílená počátkem 16. století baštou s mohutnou věží. Během tří staletí přestavěna v pohodlný zámek, současná podoba z let 1892 - 1898 ve slohu tzv. české renesance (architekt J. Stibral, spolupráce malíře H. Schwaigera a sochaře C. Kloučka). Zároveň zřízen rozsáhlý park. Majitelem zámku byl v té době hrabě Arnošt Emanuel Silva - Tarrouca (1858 - 1936). V roce 1920 vykoupil zámecký areál i park stát....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Choustníkovo Hradiště
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
bez fotografie

Nevelké pozůstatky po hradu, původně zvaném Hradiště Heřmanův Choustník, na návrší nad stejnojmennou obcí, blízko Kuksu. Založen byl před r. 1316 pravděpodobně na místě staršího hradiště, čemuž napovídá jméno hradu. Až na konci 14. stol. jej koupil Heřman z Choustníka, od kterého se odvozuje pojmenování, od poč. 15. stol. rychle střídal majitele. R. 1645 byl pobořen Švédy, i poté však ještě opraven hrabětem Šporkem po r. 1664. Po založení nedalekého Kuksu jej r. 1705 upravili majitelé na klášter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Dalovice
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 1875 postaven opodál nový pseudobarokní zámek. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
velký pokles
Zbiroh
 hrad, zámek v okrese Rokycany
Zbiroh (hrad, zámek)

Hrad přestavěný na zámek na vysokém kopci nad městem. Patřil k nejstarším šlechtickým hradům v Čechách, založen byl již v 1. pol. 13. stol. a poprvé připomínán r. 1230; ve 2. pol. 16. stol. přestavěn na renesanční zámek, později dále upravován, barokně po požáru r. 1634 a znovu v 18., 19. i na poč. 20. stol. Součástí nejstarší stavební fáze j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
49 %
CENA OD
90
střední nárůst
Mírov
 hrad,věznice v okrese Šumperk
Mírov (hrad,věznice)

Historie hradu sahá až do poloviny 12. století. Mírov byl již ve 12. - 13. století zemským hradem, ale později se dostal do držení olomouckých biskupů. Roku 1320 přešla správa rozlehlých biskupských panství z Mohelnice na Mírov, hrad tak získal větší důležitost a dočkal se důkladné přestavby a rozšíření. Ve 2. polovině 14. století pak obec u něj byla povýšena na městečko. Na hradě sídlili správci všech biskupských statků v dalekém okolí a pod jejich pravomoc spadalo kromě města Mohelnice a měste...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
48 %
velký nárůst
Přerov nad Labem
 zámek v okrese Nymburk
Přerov nad Labem (zámek)

Objekt prošel složitým historickým a stavebním vývojem. Původně gotická tvrz nahrazena správním sídlem břevnovského kláštera v poslední čtvrtině 14. století. V letech 1559 - 1561 za Ferdinanda I. přestavěn M. Borgorellim v lovecký zámek, čtyřkřídlý, dvoupatrový. Už v letech 1574 - 1578 a 1582 - 1605 renesančně upravován (z té doby sgrafitová výzdoba). Po polovině 17. století se polovina stavby zřítila, zbytek opravován roku 1723 a v letech 1872 - 1873 a nejnověji v letech 1957 - 1958. Za Rudolfa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
mírný nárůst
Mělník
 hrad, zámek v okrese Mělník
Mělník (hrad, zámek)

Hrad přestavěný na zámek, nedaleko od soutoku Labe s Vltavou, v nejvyšší části města. Stal se nástupcem hradiště, kde již v 10. stol. působila mincovna. Románský hrad z 12. stol. na akropoli hradiště byl ve středověku několikrát přebudován, Karel IV. jej učinil věnným majetkem českých královen. Od pol. 16. stol. přestavován na renesanční zámek, v následujícím století barokně upravený. Dnešní podoba pochází z konce 19. stol....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
43 %
obrovský nárůst
Ledeč nad Sázavou
 hrad, zámek v okrese Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou (hrad, zámek)

Původně gotický hrad Ledeč nad Sázavou, přestavěný v 16.století na renesanční zámek, je vystavěn na skále ve stejnojmenném městě, ležícím v údolí řeky Sázavy. Byl založen ve 2.polovině 13.století a náleží tak k nejstarším šlechtickým sídlům. Tehdy panství vlastnil nevýznamný šlechtický rod ledečských vladyků...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
43 %
střední pokles
Zámek Kolštejn - Branná
 zřícenina hradu, zámek v okrese Šumperk
Zámek Kolštejn - Branná (zřícenina hradu, zámek)

Byl založen pány z Wüstenhube na počátku 14. století při staré zemské stezce z Olomouce do slezské Nisy, doložen je poprvé k roku 1325 a 1347. V 2. polovině 15. století byl výrazně rozšířen, rovněž tak i v 16. století. Na počátku 17. století Žerotínové a páni z Vrbna zde vybudovali zámecké budovy tzv. středního a dolního hradu. Tehdy vznikla i ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
41 %
mírný pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze