Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Tvrz Sedlišťka
 tvrz v okrese Svitavy

Z tvrze z 2. polovině 15. století zachován oválný vodní příkop, dnes kolem hodnotné barokní sýpky z 2. poloviny 18. století, mající pěkné zprohýbané štíty s vázami.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

mírný pokles
Líšno
 hrad, zámek v okrese Benešov

Hrad přestavěný na zámek nedaleko Bystřice u Benešova. Založen po r. 1367, r. 1420 neúspěšně obléhán husity; r. 1467 po dvouměsíčním obležení dobyt vojsky Jiřího z Poděbrad. Po r. 1478 pozdně goticky přestavěn, renesanční přestavba následovala po r. 1536. Od poč. 17. stol. nebyl zámek obýván, některé stavby byly hospodářsky využívány. Na zříceninách vybudoval v letech 1873-84 své sídlo továrník Vincent Daněk. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
53 %

obrovský nárůst
Kyšperk – Krupka-Unčín
 zřícenina hradu v okrese Teplice

Zříceniny hradu, založeného zřejmě (podobně jako nedaleký Střekov či Kamýk) z iniciativy Jana Lucemburského, poblíž Krupky. Připomínán prvně r. 1319, stal se majetkem pražských biskupů, později arcibiskupů; významně přestavěn za Jana z Jenštejna. Od r. 1415 šlechtický majetek, obléhán husity v letech 1428 a 1433, ve druhém případě dobyt; nákladněji udržován ještě na poč. 16. stol., ve 20. letech 16. stol. však vyhořel a poté byl ponechán svému osudu. Pověst vypráví o odvážném císařském purkrabí... podrobnosti >
HODNOCENÍ
53 %

stgnace
Strakonice
 hrad v okrese Strakonice

Hrad vznikl zřejmě v 80. letech 12. století za předka rodu Bavorů, který sem přišel z Moravy. Jeho syn či synovec Bavor I., přední velmož své doby, daroval roku 1243 kostel a špitál ve východní polovině hradu řádu johanitů. Již od samého počátku se počítalo se soužitím panského sídla a johanitské komendy, neboť špitál potřeboval pro svůj provoz dostatek vody, nav... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

obrovský nárůst
Návarov
 zřícenina v okrese Jablonec nad Nisou

Zřícenina hradu Návarov stojí nad romantickým divokým údolím řeky Kamenice na Jablonecku v Libereckém kraji. Zachovaly se zbytky předhradí s příkopy, trosky mohutného paláce s valenými klenbami ve sklepení. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Hrad byl vybudován ve 2. polovině 14. století a mezi jeho majiteli byl nějaký čas i král Jiří z Poděbrad. Za třicetileté války hrad v roce 1643 dobyli Švédové. V roce 1644 byl Návarov pobořen, aby se nemohl stát opěrným bodem nepřátel. Hradní zdivo bylo... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

střední pokles
Zámek Újezd nade Mží
 zámek v okrese Plzeň-sever

Újezd nade Mží, dříve Plevný Újezd, býval ve středověku centrem menšího vladyckého statku, později tady vyrostla tvrz, jejíž majitelé většinou z nepříliš významných rodů včetně měšťanských, se často střídali. Původně renesanční tvrz, z níž se dochovaly sklepy a část obvodových zdí, vystřídal po požáru koncem 18. stol. menší barokní zámek. Kolem roku 1817 byl zcela přestavěný klasicistně a doplněný o rozlehlý hospodářský dvůr. Roku 1890 dostává dnešní podobu. Zámek , stojící vpravo od vjezdové b... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

obrovský nárůst
Choustníkovo Hradiště
 zřícenina hradu v okrese Trutnov

Nevelké pozůstatky po hradu, původně zvaném Hradiště Heřmanův Choustník, na návrší nad stejnojmennou obcí, blízko Kuksu. Založen byl před r. 1316 pravděpodobně na místě staršího hradiště, čemuž napovídá jméno hradu. Až na konci 14. stol. jej koupil Heřman z Choustníka, od kterého se odvozuje pojmenování, od poč. 15. stol. rychle střídal majitele. R. 1645 byl pobořen Švédy, i poté však ještě opraven hrabětem Šporkem po r. 1664. Po založení nedalekého Kuksu jej r. 1705 upravili majitelé na klášter... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

obrovský nárůst
Kyšperk
 zaniklý hrad v okrese Ústí nad Orlicí

Zaniklý hrádek na východním ostrožně protáhlého kopce západně od Letohradu. Nevelký hrad byl opevněn s vyjímkou jižní strany, která tvoří příkrý sráz valy a příkopy na severozápadě zdvojeným. Historické zprávy o hrádku mlčí. Hrad není v písemných pramenech přímo uváděn, jeho existence je doložena jen nepřímo jmény majitelů užívajících podle hradu přídomku z Kyšperka. Prvním jeho písemně doloženým majitelem a snad i zakladatelem byl Ježek z Kyšperka, příbuzný pánů ze Žampachu, připomínaný v r. 1... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

střední pokles
Průhonice
 tvrz, zámek v okrese Praha-západ

Při románském kostelíku postavena na místě dvora kamenné tvrz zesílená počátkem 16. století baštou s mohutnou věží. Během tří staletí přestavěna v pohodlný zámek, současná podoba z let 1892 - 1898 ve slohu tzv. české renesance (architekt J. Stibral, spolupráce malíře H. Schwaigera a sochaře C. Kloučka). Zároveň zřízen rozsáhlý park. Majitelem zámku byl v té době hrabě Arnošt Emanuel Silva - Tarrouca (1858 - 1936). V roce 1920 vykoupil zámecký areál i park stát.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

stgnace
Dalovice
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary

Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 1875 postaven opodál nový pseudobarokní zámek. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
50 %

obrovský nárůst
Zbiroh
 hrad, zámek v okrese Rokycany

Hrad přestavěný na zámek na vysokém kopci nad městem. Patřil k nejstarším šlechtickým hradům v Čechách, založen byl již v 1. pol. 13. stol. a poprvé připomínán r. 1230; ve 2. pol. 16. stol. přestavěn na renesanční zámek, později dále upravován, barokně po požáru r. 1634 a znovu v 18., 19. i na poč. 20. stol. Součástí nejstarší stavební fáze j... podrobnosti >
HODNOCENÍ
49 %
CENA OD
90

střední nárůst
Mírov
 hrad,věznice v okrese Šumperk

Historie hradu sahá až do poloviny 12. století. Mírov byl již ve 12. - 13. století zemským hradem, ale později se dostal do držení olomouckých biskupů. Roku 1320 přešla správa rozlehlých biskupských panství z Mohelnice na Mírov, hrad tak získal větší důležitost a dočkal se důkladné přestavby a rozšíření. Ve 2. polovině 14. století pak obec u něj byla povýšena na městečko. Na hradě sídlili správci všech biskupských statků v dalekém okolí a pod jejich pravomoc spadalo kromě města Mohelnice a měste... podrobnosti >
HODNOCENÍ
48 %

velký nárůst
Přerov nad Labem
 zámek v okrese Nymburk

Objekt prošel složitým historickým a stavebním vývojem. Původně gotická tvrz nahrazena správním sídlem břevnovského kláštera v poslední čtvrtině 14. století. V letech 1559 - 1561 za Ferdinanda I. přestavěn M. Borgorellim v lovecký zámek, čtyřkřídlý, dvoupatrový. Už v letech 1574 - 1578 a 1582 - 1605 renesančně upravován (z té doby sgrafitová výzdoba). Po polovině 17. století se polovina stavby zřítila, zbytek opravován roku 1723 a v letech 1872 - 1873 a nejnověji v letech 1957 - 1958. Za Rudolfa... podrobnosti >
HODNOCENÍ
45 %

mírný pokles
Ledeč nad Sázavou
 hrad, zámek v okrese Havlíčkův Brod

Původně gotický hrad Ledeč nad Sázavou, přestavěný v 16.století na renesanční zámek, je vystavěn na skále ve stejnojmenném městě, ležícím v údolí řeky Sázavy. Byl založen ve 2.polovině 13.století a náleží tak k nejstarším šlechtickým sídlům. Tehdy panství vlastnil nevýznamný šlechtický rod ledečských vladyků... podrobnosti >
HODNOCENÍ
43 %

velký pokles
Mělník
 hrad, zámek v okrese Mělník

Hrad přestavěný na zámek, nedaleko od soutoku Labe s Vltavou, v nejvyšší části města. Stal se nástupcem hradiště, kde již v 10. stol. působila mincovna. Románský hrad z 12. stol. na akropoli hradiště byl ve středověku několikrát přebudován, Karel IV. jej učinil věnným majetkem českých královen. Od pol. 16. stol. přestavován na renesanční zámek, v následujícím století barokně upravený. Dnešní podoba pochází z konce 19. stol.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
43 %

velký pokles
Zámek Kolštejn - Branná
 zřícenina hradu, zámek v okrese Šumperk

Byl založen pány z Wüstenhube na počátku 14. století při staré zemské stezce z Olomouce do slezské Nisy, doložen je poprvé k roku 1325 a 1347. V 2. polovině 15. století byl výrazně rozšířen, rovněž tak i v 16. století. Na počátku 17. století Žerotínové a páni z Vrbna zde vybudovali zámecké budovy tzv. středního a dolního hradu. Tehdy vznikla i ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
41 %

obrovský nárůst
Zámek a hrad - Zábřeh
 zámek v okrese Šumperk

Původní tvrz postavená na vysunutém ostrohu, přístupném jen ze strany od města. Přístup od tvrze chránil dlouhý vodní příkop, překlenutý padacím mostem v místech dnešních vstupních vrat do zámku. Tvrz byla rozšířena za Šternberků a Kravařů (ve 2. pol. 14. stol.), takže v této době bylo možno hovořit již o hradu. Další z majitelů Zábřehu - Tunklové, hodlali z hradu vybudovat rodinné sídlo. Z velké přestavby se dochovala velká pískovcová deska s erbem rodu Tunklů - rybou - v zámeckém průjezdu. Ja... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

obrovský nárůst
Starý hrad - Kácov
 zřícenina hradu v okrese Kutná Hora

Velmi málo známé, ale působivé zříceniny nevelkého hradu nad levým břehem Sázavy, asi 2 km od stejnojmenné obce, na vrcholu vysoké skalní věže. Datování vzniku a doby života je nejasné, zčásti proto, že z písemných zpráv nelze spolehlivě určit, které zápisy se týkají hradu a které městečka s tvrzí (připomínané v l... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

mírný nárůst
Fulštejn
 zřícenina hradu v okrese Bruntál

Hrad založen v polovině 13. století Herbortem z Fulmu; z té doby nejjižnější část dnešního hradního areálu (přední a zadní hrad). Jádrem byl zadní hrad, v jehož severní části stála okrouhlá věž chránící bránu a v jižní při hradbě palác. Později, snad na přelomu 13. a 14. století, byl hrad rozšířen směrem k severu o 2 předhradí chráněná valy a příkopy. Od roku 1437 v majetku Supů z Fulštejna, roku 1476 dobyt a vážně poškozen Matyášem Korvínem, na přelomu 15. a 16. století přestavěn - těsně nad př... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

velký nárůst
Engelsberg
 zřícenina hradu v okrese Zlín

Hrad nazýván též Engelsberg, Sehrad a Tetov. Vznikl na sklonku 13. století, jeho 1. držiteli byli páni z Engelsberga, na přelomu 14. a 15. století náležel Cimburkům, v 40. letech 15. století loupeživému Pankráci ze sv. Mikuláše, od roku 1474 Landštejnům, kteří jej připojili k Novému Světlovu a tehdy hrad zpustl. Jako pustý poprvé doložen roku 1518. V polovině 16 století... podrobnosti >
HODNOCENÍ
40 %

obrovský nárůst


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší