Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Hostinné
 zámek v okrese Trutnov
Postaven v 1. polovině 16. století na místě tvrze, obnoven po požáru roku 1610, později opuštěn, poté upraven na přádelnu a v roce 1836 na papírnu. ...

střední pokles
Hostěradice
 tvrz v okrese Znojmo
Komenda řádu německých rytířů. Komenda byla založena krátce po roce 1237, kdy král Václav I. obdaroval řád hoštěradickou farou. ...

střední nárůst
Hostivice
 zámek v okrese Praha-západ
Hostivický zámek postavila hraběnka Johana Eusebie Barbora Caretto-Millesimová v letech 1689-1697 jako jednopatrovou raně barokní stavbu. Do současné podoby dvoupatrové budovy s centrální halou procházející od prvního patra až po střešní nástavec zámek přestavěla Anna Marie Franti&scar...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hostouň
 zámek v okrese Domažlice
Na západním okraji vsi městečka, původně zcela izolován od jeho zástavby, stojí hostouňský zámek. Dnešní dvoukřídlá moderně upravená stavba, která ve své strohosti postrádá příslušnost k jakémukoliv stavebnímu slohu, je obklo­pena rozlehlým neupra...

velký nárůst
Hošťálková
 zámek v okrese Vsetín
Postaven v 2. polovině 18. století Podstatskými z Prusinovic....

mírný pokles
Houska
 hrad, zámek v okrese Česká Lípa
Houska (hrad, zámek) Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevě...

velký nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Hovězí
 zámek v okrese Vsetín
Původně barokní zámek začala budovat po roce 1681 Markéta Františka ze Schmiedau, rozená Serényiová. Stavbu dokončili kolem roku 1690 Ledeničtí z Ledenic. V roce 1718 jej získali Illesházyové. Byl změněn v kanceláře hospodářského úřadu, později v byty....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hořelice
 zámek v okrese Praha-západ
Zámek vznikl na přelomu 17. a 18. století, kdy Anna Marie vévodkyně Toskánská nechala původní tvrz upravit na barokní zámek. Objekt je tvořen dvěma budovami, z nichž východní má zachované barokní prvky. Západní část prošla novodobou úpravou. Nyní je z&aac...

střední pokles
Hořín
 zámek v okrese Mělník
V místě, kde kdysi stával dvůr českých královen, připomínaný roku 1319, postavili Černínové v době kolem roku 1696 lovecký dům podle plánů G. B. Alliprandiho. Podoba zámečku se nezachovala....

mírný pokles
Hořiněves
 zámek v okrese Hradec Králové
Hořiněves (zámek) V roce 1661 připadlo panství  Františeku Ferdinandu Gallasovi. Zřejmě již v tomto roce započala přestavba sídla na barokní zámek, která souvisí s vytvořením nového panství hořiněveského ze statků, Františkem Ferdinandem zděděných. Nově vzniklý zámek se stal centrem ve...

velký nárůst
Hraběšín
 zámek v okrese Kutná Hora
Hraběšín (zámek) Areál zámku s kaplí, hospodářskými staveními a ohradní zdí. Původ zámku z poč. 17. stol. Ve 40. letech 18. stol. celkově přestavěn. Z té doby i vstupní portál s bohatou sochařskou výzdobou. Kaple sv. Floriána a hospodářské objekty z 1. pol. 19. stol. V jádru barokní z&aa...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Hrabyně
 zřícenina v okrese Opava
Hrabyně (zřícenina) V obci Hrabyně, kterou najdeme severozápadním směrem od města Ostravy stával do roku 1945 barokní zámek. Zámeckou budovu nechal v místech kde stávala tvrz v roce 1765 postavit tehdejší majitel obce Arnošt Benjamin Mistrovský. Kolem zámku byl založen pěkný francouzský park. V roce 1945 byla h...

velký nárůst
Hrad - Będzin - Polsko
 hrad v okrese * Polsko
Hrad - Będzin - Polsko (hrad) Hrad Bedzin byl zbudován v několika etapách ve 14. století na místě původního dřevěného hradiště jedním z nejvýznamnějších polských panovníků té doby, Kazimírem III. Velikým. Tento vládce měl celoživotně mocenské spory s českými panovníky (Janem Lucembursk&y...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hrad - Bobolice - Polsko
 hrad v okrese * Polsko
Hrad - Bobolice - Polsko (hrad) Královský hrad Bobolice byl vybudován za panování krále Kazimíra Velikého v druhé polovině XIV století. Nejpravděpodobněji v letech 1350-1352. Náležel do linie obraných hlásných hradů západní hranice ze strany Slezka nazvaných Orlí Hnízda. Hrad se nachazí na osamoceném skalním suku , nad kterým se tyčí vysoká okrouhlá věž. Ta umožňovala vizuální kontakt s posádkou nedalekého hradu Mirów. V nedáv...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hrad - Bolków - Polsko
 hrad v okrese * Polsko
Hrad - Bolków - Polsko (hrad) Raně gotický knížecí hrad s jehož stavbou započal v roce 1279 Bolek I. Dobyt v letech 1463, 1468 a 1491. Renesančně přestavěn v pol. 16. stol. V 18. stol. opuštěn, v 19. stol. konzervován. Na hradě se každoročně pořádá rockový festival příznivců gothic stylu "Castle Party". ...

mírný pokles
Hrad - Malbork - Polsko
 hrad v okrese * Polsko
Hrad - Malbork - Polsko (hrad) Největší středověký hrad Evropy Malbork, hrad německých rytířů, se budoval od 13. století. Býval sídlem velmistra křižáckého řádu, později byl využíván jako pevnost. Tato mohutná cihlová stavba, obnovená v 19. století a pak znovu po 2. světové válce, je z...

mírný pokles
Hrad a pevnost Špilberk - Brno
 hrad v okrese Brno-město
Hrad a pevnost Špilberk - Brno (hrad) Hrad Špilberk - vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Nechyběly však v dějinách i chvíle, kdy špilberská pevnost naopak vyvolávala v Brňanech pocity ohrožení a strachu. V průběhu staletí se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná ...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Hrad a zámek - Klenová
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Hrad a zámek - Klenová (zřícenina hradu) Zřícenina raně gotického hradu z 2. pol. 13. stol., přestavěného a mohutně opevněného kolem r. 1450 (jeden z vrcholů českého fortifikačního stavitelství okolo pol. 15. stol.), na skalnatém zalesněném návrší u Janovic nad Úhlavou. Stavební činnost probíhala na hradě i v 16. stol., po opu&scaro...

mírný pokles
Hrad Bukovina - Hostim
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Lokalita se nachází na skalnatém výběžku náhorní plošiny nad levou stranou údolí Nedveky v lesní trati V borovinách. Okrajová poloha hradu způsobila, že jeho staveniště bylo nutno od zmíněné plošiny oddělit obloukem valu a příkopu. Na severovýchodě byl příkop &scar...

velký pokles
hrad Chřenovice
 zřícenina hradu v okrese Havlíčkův Brod
hrad Chřenovice (zřícenina hradu) Zbytky původně strážního hradu Chřenovice, se tyčí na skalním ostrohu, při soutoku říčky Jestřebnice se Sázavou. Přesné záznamy o založení hradu chybí, ale pravděpodobně byl vystavěn před r. 1289, a to Lévou z Janovic, který se v Chřenovicích připomíná v letech 1289-1318. Na hradě poté...

střední nárůst
Hrad Házmburk
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Hrad Házmburk (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na výrazném skalnatém čedičovém útesu nad obcí Klapý, nedaleko Libochovic; jeho dvouvěžová silueta dominuje širokému okolí. Hora a její úpatí byly využívány již v mladší době kamenné, zřejmě v 9. stol. zde vzniklo slovanské hradi&scaro...

střední pokles
HODNOCENÍ
15 %
Hrad Holoubek - Třebenice
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Hrad Holoubek - Třebenice (zřícenina hradu) Hrad Holoubek, nazývaný též Plešický hrad, měl sice krátkou, ale pohnutou historii, která je v ostrém protikladu s jeho mírumilovným jménem. Založili jej páni ze Starče, jmenovitě snad jistý Konrád Payer. Ten postoupil Holoubek v roce 1353 svému bratru Bohušovi ze Starče - a to je tak&...

střední nárůst
Hrad Holštejn - Holštejn
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Hrad Holštejn - Holštejn (zřícenina hradu) Zřícenina hradu na vápencové skále u stejnojmenné obce v Moravském krasu. Hrad zaujal velké ploché skalní bradlo se sráznými boky s velmi dobrou možností obrany. Poprvé se uvádí r. 1278, za husitských válek na rozdíl od mnoha blízkých hradů nebyl zřejmě v&ya...

velký pokles
Hrad Hus - Křišťanovice
 zřícenina hradu v okrese Prachatice
Hrad Hus - Křišťanovice (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na strmém skalnatém ostrohu nad pravým břehem Blanice SV od Volar. Založen na základě povolení z r. 1341 za podmínky, že bude vždy otevřen českým králům proti nepřátelům; zanedlouho přešel přímo do královských rukou. Významný rozkvět prožil na poč. 15. stol.; jako s&iac...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Hrad Kámen - Kámen
 hrad v okrese Pelhřimov
Hrad Kámen - Kámen (hrad) Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z ...

mírný nárůst
CENA OD
50
Hrad Kostomlaty - Kostomlaty pod Milešovkou
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Hrad Kostomlaty - Kostomlaty pod Milešovkou (zřícenina hradu) Hrad vznikl v první čtvrti 14. století v místech, kde v 10. století stávalo slovanské hradiště. Rozsáhlé zříceniny gotického hradu, nesprávně označovaného také jako Sukoslav. Nedlouho poté, co pánové z Oseka v roce 1333 hrad dostavěli, koupil jejich sídlo markrabě moravsk...

velký pokles
Hrad Libštejn
 zřícenina hradu v okrese Rokycany
Hrad Libštejn (zřícenina hradu) Hrad Libštejn stával na strmém skalisku v údolí řeky Berounky, na jejím pravém břehu. Jeho historie je úzce spojena s nedalekým Liblínem, který je však starší. Okolní krajina patřila ve 12. a 13. století svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Ve 14. stole...

mírný pokles
HODNOCENÍ
88 %
Hrad Pernštejn - Nedvědice
 hrad v okrese Brno-venkov
Hrad Pernštejn - Nedvědice (hrad) Pernštejn je jednou z nejlépe dochovaných goticko-renesančních pevností Evropy. Hrad pocházející z poloviny 13. století byl sídlem pánů z Pernštejna, kteří měli ve znaku zubří hlavu s kruhem v nozdrách. Tento rod hrál dlouhá staletí důležitou roli v politickém dění českého království. Původní raně gotický hrad byl několikrát přebudován, v 15. století bylo vystavěno mohutné pozdně gotické opevnění,...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
83 %
Hrad Sion
 zřícenina hradu v okrese Kutná Hora
Hrad Sion (zřícenina hradu) Zříceniny hradu, postaveného patrně v l. 1426-27 husitským hejtmanem a stoupencem Žižkova odkazu Janem Roháčem z Dubé, na ostrožně nad Vrchlicí u Chlístovic. Měl velmi krátké trvání, zanikl po vojenské akci již r. 1437. Podle písemných pramenů se mělo jednat o dlouhé, čtyřměsíční...

velký pokles
Hrad Skalka
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Hrad Skalka (zřícenina hradu) Zříceniny hradu v sousedství mladšího zámku u Vlastislavi. S hradem založeným v 1. pol. 14. stol. se v písemných pramenech setkáváme poprvé r. 1357; zůstal šlechtickým sídlem až do r. 1639, kdy jej vypálili Švédové. Ve spodní části bergfritu se dochovaly n&a...

mírný pokles
Hrad u Čtyřkol - Pivovárek
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Málo známé, převážně terénní pozůstatky po hradu na ostrožně nad soutokem Mnichovky se Sázavou nedaleko Senohrab, v sousedství hradu Zlenice. Podle archeologických nálezů existoval již ve 13. stol., písemné zprávy o něm mlčí a neznáme tak ani jeho jméno. Protože se nacházel přímo naproti Zlenicím, mohly spolu oba hrady souviset a Hrad u Čtyřkol by mohl být první fází či předchůdcem hradu Zlenice...

velký nárůst
Hrad u Lázní Bělohrad – Šárovcova Lhota
 zaniklý hrad v okrese Jičín
Pískovnou poškozené zbytky hrádku na ostrožně nad Řetickým potokem, mezi Lázněmi Bělohrad a Šárovcovou Lhotou. V písemných pramenech se nevyskytuje, podle archeologických nálezů existoval od pol. 13. stol. do první pol. 14. stol. Měl dvoudílnou dispozici; původní podoba je však vzhledem k novověké destrukci velké plochy hradu obtížně čitelná. Spíš než lokalita samotná tak za vidění stojí nádraží v...

mírný pokles
hrad Ungeltberg - Uhřínov
 hrad v okrese Žďár nad Sázavou
hrad Ungeltberg - Uhřínov (hrad) Pověst říká, že v blízkosti obce Uhřínov stával hrad Ungeltberg. Na něm sídlila tlupa loupežníků a tak král Lucemburský hrad roku 1312 dobyl, loupežníky pověsil a hrad nechal pobořit. Podle hradu pak získala obec své jméno. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hrad Veveří - Brno-Bystrc
 hrad v okrese Brno-město
Hrad Veveří - Brno-Bystrc (hrad) Stručný nástin možného stavebního vývoje areálu dle stavu poznání k březnu 2005. Dlouhý a poměrně složitý stavebně historický vývoj hradu Veveří vedl ke vzniku rozsáhlé dvoudílné dispozice na opyši vzniklém zákrutem potoka Veverky nad jeho soutokem s řekou Svratkou. O nejstarší podobě tohoto sídla z počátku 13.století bohužel nevíme téměř vůbec nic. Názory archeologů a historiků se rozcházejí dok...

mírný pokles
HODNOCENÍ
75 %
Hrad Vlčtejn
 zřícenina v okrese Plzeň-jih
Hrad Vlčtejn (zřícenina) Hrad Vlčtejn se připomíná poprvé v r. 1284 a jeho držitelem byl Holen z Vlčtejna (též z Vildštejna), přítel Záviše z Falkenštejna. Koncem 13. a v polovině 14. století je ještě doloženo několik šlechticů tohoto jména. Před r. 1360 získali Vlčtejn Rožmberkové a&nbs...

velký nárůst
Hrad Zlenice - Senohraby
 zřícenina hradu v okrese Praha-východ
Zříceniny hradu zbudovaného na přelomu 13. a 14. stol. nad ústím Mnichovky do Sázavy (poblíž dnešních Senohrab) pány z Dubé. Poprvé je zmiňován k r. 1318, založen byl nedlouho předtím kolem r. 1300; zpustl po r. 1460 za vojenských akcí poděbradských válek, jako zbořený se...

velký pokles
HODNOCENÍ
60 %
Hradčany
 hr v okrese Přerov
Hradec nad Moravicí
 zámek v okrese Opava
Hradec nad Moravicí (zámek) Počátky osídlení Hradce sahají hluboko do pravěku k době cca 3000 až 2700 př. n.l. Na sklonku 8. století se na ostrožné, sevřené řekou Moravicí a potokem Hradečná, usadili Slované. Zdejší hradisko kmene Holasiců patřilo do předsunutého strážního systému Moravanů. Po zániku Velké Moravy náležel Hradec i nadále k moravskému státu, vpád Boleslava Chrabrého přinesl zemi na kratší čas polskou nadvládu....

střední pokles

    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)