Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Venkovská usedlost č.p.2 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Dům dvoukřídlé usedlosti má netradičně řešený široký křídlový štít členěný jen římsami a pilastry. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Areál usedlosti s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datován do první poloviny 19. století.   ... podrobnosti >

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

V chalupnické usedlosti na východní straně návsi stojí pozdně klasicistní dům a brána s jednoduchým trojúhelným štítem a hospodářské budovy ve dvoře. Usedlost byla postavena z poloviny 19. století. ... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice

Dnešní podoba usedlosti pochází z roku 1863 jak udává letopočet na štítu obytného stavení.Původ obytného stavení je však bezesporu starší, neboť ve stejné hmotě je zakreslen i na mapě stabilního katastru z roku 1827. Jedná se o uzavřenou zemědělskou usedlost v severozápadním nároží návsi. Do návsi je usedlost obrácena de... podrobnosti >

mírný pokles
Sýpka - Rajhradice
 zajímavost v okrese Brno-venkov

Kamenný sýpka s erbem rajhradských opatů vznikla po roce 1717 a je hodnotným příkladem hospodářských ambicí kláštera a urbanistickou dominantou obce. ... podrobnosti >

mírný pokles

Roubené přízemní stavení chalupníka s levou dispozicí. Příklad obydlí chudších vrstev města v 19. století, ovlivněného tzv. slezským typem domu. Přízemní roubený dům obdélného půdorysu volně stojící v zástavbě, okapovou stěnou souběžně s komunikací. Sedlová střecha pokrytá pozinkovým plechem, krov hambalkový. &Sca... podrobnosti >

mírný pokles

Přízemní roubená chalupa chudších obyvatel obce. Příklad zástavby obce z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Roubené stavení obdélného půdorysu, delší stranou podél cesty. Sedlová střecha krytá asfaltovou lepenkou, směrem do ulice seníkový vikýř se sedlovou stříškou a vrátky. Směrem do ulice stavení šestiosé, již... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovský dům č.p.147 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod

Areál menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou na obytném domě. Příklad zděné proměny venkovské zástavby v 19. století. Přízemní zděný dům s vysunutou křížovou světničkou je situován mezi nezpevněnou komunikací a potokem v horní části obce, okapovou stěnou souběžně s komunikací. Sedlová střecha pokrytá bondským šindelem... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.39 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod

Zděný dům menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou a hospodářskou částí, v zahradě socha sv. Josefa s Ježíškem. Příklad menší zemědělské usedlosti broumovského typu s křížovou světničkou. Venkovská usedlost sestává z přízemního obytného domu s hospodářskou částí a sochy sv. Josefa. Zděný dům je situov&aacu... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.31 - Dolní Adršpach
 zajímavost v okrese Náchod

Ve východních Čechách unikátní příklad hrázděné architektury ze 17. století. Vstup do interiéru nebyl umožněn, přestože slouží jako penzion. ... podrobnosti >

mírný pokles
Františkánský klášter - Hostinné
 klášter v okrese Trutnov

Areál františkánského kláštera se nachází jihovýchodně mimo hradby města za potokem. Tvoří jej klášterní kostel sv. Františka, pro který byl upraven starší renesanční kostel, raně barokní konvent a ohradní zeď s domky (bývalými hrobkami), která obklopovala historický hřbitov za kostelem a budovy kláštera. Doklad du... podrobnosti >

velký pokles
Vila č.p.133 - Hostinné
 vila v okrese Trutnov

Volně stojící vila před hradbami. Eklektická patrová stavba členitého půdorysu z r. 1895, projekt signovaný stavitelem Lauterbachem. Kvalitní vila z přelomu 19. a 20. století. Jednopatrová vila na téměř čtvercovém půdorysu vznikla na okraji města za hradbami. Vstupní část orientována do ulice má na levém okraji fasády rizalit, který je v přízemí vybaven j... podrobnosti >

mírný pokles
Nový vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo

Nový mlýn půdorysně proniká do plochy „starého mlýna“. Má obdélný půdorys a rovněž tři nadzemní podlaží, ale díky jejich větší výšce působí nový mlýn oproti starému mohutnějším dojmem. Architektonické řešení hlavního severozápadního průčelí je charakteristické ustupujíc&iacut... podrobnosti >

velký pokles
Křížová cesta - Hrabětice
 zajímavost v okrese Znojmo

Hrabětická kalvárie je poutním místem, skládajícím se z kapličky Panny Marie Třídubské, studny, novodobých zastavení křížové cesty a hory Golgoty s jeskyní, v níž je umístěna socha Panny Marie. Zmínka k roku 1931. Farář Ignác Pezlar žádal 15. května 1931 konzistoř o povolení požehnat v Hraběticích u kaple u pramene křížovou cestu, tzv... podrobnosti >

střední pokles
Vila Pellé - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ

Letní sídlo z let 1882 - 1883 bylo postaveno neznámým architektem pro manžele Verichovi. Reprezentativní klasicizující vilu s asymetricky umístěnou věží architektonicky upravil na konci 20. let 20. století František Buldra. Architektonicky i urbanisticky hodnotná vila, pojatá v klasicistním duchu, patří mezi nejvýznamnější ukázky architektury Brunšova. V&y... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší