Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 160 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Venkovská usedlost č.p.17 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 17. Brána čp. 17 navazuje na jižní štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Památková ochrana se vztahuje na bránu bez pozemku. Vjezdová brána venkovské usedlosti čp. 17 je situována ve středu obce Drachk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.8 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 9 se nachází ve středu obce na návsi a spolu s usedlostí čp. 10, která je rovněž nemovitou kulturní památkou, tvoří významnou část severní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována bránou a odsazeným štítem obytného stavení. Ve vsi se dochovalo několik pozoruhodných lidových s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.16 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 16 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část východní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována štítovým volutovým průčelím hospodářského objektu a navazujícími podélnými fasádami obytného stavení a výměnku. Usedlost má malebn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Na severní straně návsi se nachází usedlost čp. 10 s obytnými a hospodářskými budovami datovaná do první poloviny 19. století. Dům má dochovaný trojúhelný štít, špýchar volutový křídlový štít s lizénami. Venkovská usedlost se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Jednoduché stavení se nachází v nepříznivé situaci. Z východní strany je rušná komunikace Praha - Č. Budějovice, z jihu stojí nový jedenapůlpatrový rodinný domek s vysokou ohradní zdí přímo na hranici pozemku, ze severní strany je velká vyasfaltovaná plocha se stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad a ze západní strany j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Bílý Újezd
 zajímavost v okrese Litoměřice
bez fotografie

Barokní usedlost asi z konce 18. století s mladší hospodářskou částí z 19. století.. Patrový komplex lomené trojboké dispozice se systémem polovalbových střech. Na starší dům lomené dispozice navazují chlévy a stodola z doby kolem poloviny 19. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům z roku 1863 usedlosti čp. 5 má trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Ve dvoře hospodářské budovy z 19. a 20. století. Areál usedlosti čp. 5 se nachází v centru obce Přechovice, v její jižní části a spolu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovský dům č.p.24 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy
bez fotografie

Přízemní stavení s roubenou obytnou částí a zděným chlévem v řadě, s polovalbovou střechou s lomenicí. Příklad lidové architektury horského typu z 19. století. Stavení obdélného půdorysu, spojené pod polovalbovou střechou, která je kryta plastovou krytinou, se zděnou hospodářskou části. Obytné stavení 2x3 okenní osy, předsazený &scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost ev.č.9 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy
bez fotografie

Přízemní částečně roubený dům šalovaný prkny, s předsazenou lomenicí krytou šindelem, s polovalbovou střechou s polygonální zvoničkou. Špýchar roubený na vysoké kamenné podezdívce. Lidová architektura horského typu z 19. století. Severně od obce Srní leží horská chalupa s drobným špýcharem. Stavby jsou zasazeny do str&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.31 - Dolní Adršpach
 zajímavost v okrese Náchod
bez fotografie

Ve východních Čechách unikátní příklad hrázděné architektury ze 17. století. Vstup do interiéru nebyl umožněn, přestože slouží jako penzion. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Stránecká Zhoř
 sýpka v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Patrová barokní sýpka obdélného půdorysu představuje jednu z mála dochovaných hospodářských staveb kompozičně začleněných do areálu obce. Objekt situovaný zadní štítovou zdí do svahu pod zámkem je zastřešen polovalbovou střechou se dvěma řadami vikýřů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sloup se sochou - Stárkov
 sloup v okrese Náchod
bez fotografie

Roku 1726 vystavěný mariánský sloup je ukázkou úrovně regionální barokní sochařské produkce z období první třetiny 18. století; autorem sochy je zřejmě kamenický mistr Josef Anton Schreyer z Fořtu. Jedná se o kvalitně provedený doklad českého sochařství a jako celek výrazně oživuje kulturně-historický akcent náměstí. Socha je v dobrém st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Vodárenská věž - Benešov
 vodárna v okrese Benešov
bez fotografie

Jedná se o ojedinělou technickou památku s pozdním novorenesančním tvaroslovím. Novorenesanční zděná patrová věžová stavba čtvercového půdorysu s jehlanovou střechou s lucernou pochází z roku 1917. Fasáda ve spodní části členěna pásovou rustikou, v patře pilastry a mohutnou lunetovou římsou. stavba Novorenesanční stavba Budova stojí osamoceně poblíž bene&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Františkánský klášter - Hostinné
 klášter v okrese Trutnov
bez fotografie

Areál františkánského kláštera se nachází jihovýchodně mimo hradby města za potokem. Tvoří jej klášterní kostel sv. Františka, pro který byl upraven starší renesanční kostel, raně barokní konvent a ohradní zeď s domky (bývalými hrobkami), která obklopovala historický hřbitov za kostelem a budovy kláštera. Doklad du...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Vila č.p.133 - Hostinné
 vila v okrese Trutnov
bez fotografie

Volně stojící vila před hradbami. Eklektická patrová stavba členitého půdorysu z r. 1895, projekt signovaný stavitelem Lauterbachem. Kvalitní vila z přelomu 19. a 20. století. Jednopatrová vila na téměř čtvercovém půdorysu vznikla na okraji města za hradbami. Vstupní část orientována do ulice má na levém okraji fasády rizalit, který je v přízemí vybaven j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Nový vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo
bez fotografie

Nový mlýn půdorysně proniká do plochy „starého mlýna“. Má obdélný půdorys a rovněž tři nadzemní podlaží, ale díky jejich větší výšce působí nový mlýn oproti starému mohutnějším dojmem. Architektonické řešení hlavního severozápadního průčelí je charakteristické ustupujíc&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Starý vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo
bez fotografie

Starý mlýn situovaný při jižním rameni náhonu tvoří dvoukřídlá patrová budova o dvou v pravém úhlu navazujících křídlech obdélných půdorysů, severozápadní křídlo je kryto sedlovou střechou, jihozápadní střechou valbovou. Na jihozápadní křídlo v ose navazuje nižší, ale opět jednopatrové křidélko kryt&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Vila Pellé - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
bez fotografie

Letní sídlo z let 1882 - 1883 bylo postaveno neznámým architektem pro manžele Verichovi. Reprezentativní klasicizující vilu s asymetricky umístěnou věží architektonicky upravil na konci 20. let 20. století František Buldra. Architektonicky i urbanisticky hodnotná vila, pojatá v klasicistním duchu, patří mezi nejvýznamnější ukázky architektury Brunšova. V&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Renesanční štítové průčelí - Řepice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Renesanční štítové průčelí je cenným dokladem a hodnotným příkladem renesanční architektury panských dvorů z pol. 16. století, který významně zhodnocuje své prostředí. Průčelí se zajímavě a netradičně pojednaným štítem je orientováno k místní komunikaci a pohledově se velmi uplatňuje. Památková ochrana se vztahuje na průč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.8 - Babí
 usedlost v okrese Trutnov
bez fotografie

Roubená jednoduchá, dřevěná stavba se sedlovou střechou na 10 krakorcích přesahující přes přední stěnu. Lomenice bez ozdob hladká, s kabřincem na němž je nápis J.F -B H - A - 1815. Okénka čtvercová se 4 tabulkami, jednoduchá, malá (65 x 65 cm) v čele dvě, z předu 2 a vchod do síňky a vchod do chlívku. Kabřinec krytý šindelem, střecha lepenkou - lomenice bude asi novějš&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze