Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 180 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Venkovská usedlost čp.39 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Drobný objekt lidové architektury, chalupa chudšího obyvatele, vystavěná poč. 19. století. Menší roubený dům je dokladem vývoje lidové architektury v daném regionu.. Objekt čp. 39 se nachází v severní části obce po pravé straně komunikace směrem na Radim, na terénní vlně za kapličkou. Menší roubený přízemní venkovský dům...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Žižkův most - Dolní Poříčí
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Jednoobloukový kamenný most pravděpodobně pochází ze 17. století. Most je situován zhruba 1 km JV směrem od obce Dolní Poříčí. Žižkův most je situován v bezprostřední blízkosti Březového potoka volně mimo pěšinu u skupiny lip pod Katovickou horou poblíže chráněného krajinného území Katovická hora s bývalým slovanským hradi&scar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice (usedlost)

Venkovská usedlost je příkladem lidové architektury se zachovalým tabulovým štítem obytného stavení. Usedlost je datována do první pol. 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1837 je venkovská usedlost zachycena v rozsahu odpovídající současnému stavu. Venkovská usedlost čp. 39 se nachází v SZ části obce, v blízkosti stř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je rovněž zapsán jako nemovitá kulturní památka. Usedlost je tvořena obytn&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.3 - Makarov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům čp. 3 s volutovým štítem z roku 1865 v SZ části vesnice je v důsledku klesajícího terénu vysazen do patra. Volutový štít domu je členěný pilastry, doplněn božím okem a obrazem sv. Jana Nepom. v kasulovém otvoru. Areál doplňují hospodářské budovy. Venkovská usedlost čp.3 se sýpkou, s vykrajovaným křídlovým štítem a s jednodu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.18 - Pracejovice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Na západní straně návsi se nachází dům čp. 18 z roku 1863 s křídlovým štítem a s motivem božího oka ve vrcholu. Na dům navazuje klenutá brána. Cenné interiéry včetně dispozice a konstrukcí - klenby, trámové stropy a krovy. Zajímavá dobře udržovaná zemědělská usedlost si zachovala původní autentický výraz, výrazné ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sirotčinec - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Jedná se o slohově čistou secesní stavbu z roku 1911 - 1913, která je významným příkladem zdravotnické architektury a je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Budova sirotčince se secesními fasádami se dochovala v téměř intaktním stavu z doby její výstavby včetně hmotové sklady, dispozičního řešení i řemeslných prvk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Stodola - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Bývalá zemědělská usedlost čp. 40 je situována ve svahu v severní části obce u cesty, napojující se na hlavní silnici Katovice – Sušice. Jedná se o areál třístranné usedlosti kolem nepravidelného dvora. Památkově chráněna je pouze stodola situovaná vlevo od brány. Usedlost se do dnešních dnů již nedochovala v původním zastoupení ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kontribuční sýpka - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Ve středu obce Štěchovice, na návsi, se nachází samostatně stojící patrová kontribuční sýpka na vyvýšeném místě. Sýpka se nachází na obdélném půdorysu a je zastřešena polovalbovou střechou krytou pálenou bobrovkovou krytinou. Vstupní průčelí je orientováno k SZ. Je datována do 18. století. Patrová sýpka tvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Fara čp.1 - Volenice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V centru obce Volenice se nachází areál fary, který je tvořen vlastní budovou fary a hospodářským zázemí (stáje, sýpka, kolna, stodola). Fara stojí na SZ od kostela sv. Petra a Pavla. Areál je tvořen budovou fary na jihu, hospodářskými budovami na SZ straně - stáje, kolna, stodola. Na JV straně se nachází sýpka. Mezi farou a sýpkou je brána se segme...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 5. Brána čp. 5 navazuje na štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Venkovská usedlost není památkově chráněna, je chráněná její část - brána bez pozemku. Vjezdová brána venkovsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.17 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 17. Brána čp. 17 navazuje na jižní štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Památková ochrana se vztahuje na bránu bez pozemku. Vjezdová brána venkovské usedlosti čp. 17 je situována ve středu obce Drachk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budova obdélného půdorysu s polovalbovou střechou byla postavena roku 1645, v 18. stolet&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.8 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 9 se nachází ve středu obce na návsi a spolu s usedlostí čp. 10, která je rovněž nemovitou kulturní památkou, tvoří významnou část severní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována bránou a odsazeným štítem obytného stavení. Ve vsi se dochovalo několik pozoruhodných lidových s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.16 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 16 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část východní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována štítovým volutovým průčelím hospodářského objektu a navazujícími podélnými fasádami obytného stavení a výměnku. Usedlost má malebn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Na severní straně návsi se nachází usedlost čp. 10 s obytnými a hospodářskými budovami datovaná do první poloviny 19. století. Dům má dochovaný trojúhelný štít, špýchar volutový křídlový štít s lizénami. Venkovská usedlost se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Jednoduché stavení se nachází v nepříznivé situaci. Z východní strany je rušná komunikace Praha - Č. Budějovice, z jihu stojí nový jedenapůlpatrový rodinný domek s vysokou ohradní zdí přímo na hranici pozemku, ze severní strany je velká vyasfaltovaná plocha se stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad a ze západní strany j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Bílý Újezd
 zajímavost v okrese Litoměřice
bez fotografie

Barokní usedlost asi z konce 18. století s mladší hospodářskou částí z 19. století.. Patrový komplex lomené trojboké dispozice se systémem polovalbových střech. Na starší dům lomené dispozice navazují chlévy a stodola z doby kolem poloviny 19. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům dvoukřídlé usedlosti má netradičně řešený široký křídlový štít členěný jen římsami a pilastry. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Areál usedlosti s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datován do první poloviny 19. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.11 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Podélně orientovaný dům, usedlosti v SV rohu návsi, má dochovaný trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána ve dvoře hospodářské budovy. Trojkřídlá usedlost čp. 11 v severovýchodním rohu návsi tvoří spolus ostatními usedlost...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze