Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 197 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budova obdélného půdorysu s polovalbovou střechou byla postavena roku 1645, v 18. stolet&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Na severní straně návsi se nachází usedlost čp. 10 s obytnými a hospodářskými budovami datovaná do první poloviny 19. století. Dům má dochovaný trojúhelný štít, špýchar volutový křídlový štít s lizénami. Venkovská usedlost se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Jednoduché stavení se nachází v nepříznivé situaci. Z východní strany je rušná komunikace Praha - Č. Budějovice, z jihu stojí nový jedenapůlpatrový rodinný domek s vysokou ohradní zdí přímo na hranici pozemku, ze severní strany je velká vyasfaltovaná plocha se stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad a ze západní strany j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Zděná třítraktová uzavřená usedlost. Objekty mají polovalbové střechy. V průčelí vpravo obytné stavení se drobnou štukovou výzdobou lichoběžného štítu. Ohradní zeď se segmentovým vjezdem, vlevo menší trakt výměnku. Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské vesnické zděné architektury. Patř&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.2 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům dvoukřídlé usedlosti má netradičně řešený široký křídlový štít členěný jen římsami a pilastry. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Areál usedlosti s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datován do první poloviny 19. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.9 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V chalupnické usedlosti na východní straně návsi stojí pozdně klasicistní dům a brána s jednoduchým trojúhelným štítem a hospodářské budovy ve dvoře. Usedlost byla postavena z poloviny 19. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Bývalý panský pivovar - Čechtín (zajímavost)

Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova sice nijak nesouvisí s provozem pivovaru, ale je nedílnou součástí are&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice
bez fotografie

Typická ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech s bohatou výzdobou průčelí s využitím ozdobných šambrán, lizén, pilastrů, říms a dalších dekorativních prků. Uzavřená zemědělská usedlost uprostřed vyvýšené jižní fronty návsi. Do návsi je usedlost obráce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovský dům č.p.147 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod
bez fotografie

Areál menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou na obytném domě. Příklad zděné proměny venkovské zástavby v 19. století. Přízemní zděný dům s vysunutou křížovou světničkou je situován mezi nezpevněnou komunikací a potokem v horní části obce, okapovou stěnou souběžně s komunikací. Sedlová střecha pokrytá bondským šindelem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.39 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod
bez fotografie

Zděný dům menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou a hospodářskou částí, v zahradě socha sv. Josefa s Ježíškem. Příklad menší zemědělské usedlosti broumovského typu s křížovou světničkou. Venkovská usedlost sestává z přízemního obytného domu s hospodářskou částí a sochy sv. Josefa. Zděný dům je situov&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.31 - Dolní Adršpach
 zajímavost v okrese Náchod
bez fotografie

Ve východních Čechách unikátní příklad hrázděné architektury ze 17. století. Vstup do interiéru nebyl umožněn, přestože slouží jako penzion. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Stránecká Zhoř
 sýpka v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Patrová barokní sýpka obdélného půdorysu představuje jednu z mála dochovaných hospodářských staveb kompozičně začleněných do areálu obce. Objekt situovaný zadní štítovou zdí do svahu pod zámkem je zastřešen polovalbovou střechou se dvěma řadami vikýřů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Renesanční štítové průčelí - Řepice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Renesanční štítové průčelí je cenným dokladem a hodnotným příkladem renesanční architektury panských dvorů z pol. 16. století, který významně zhodnocuje své prostředí. Průčelí se zajímavě a netradičně pojednaným štítem je orientováno k místní komunikaci a pohledově se velmi uplatňuje. Památková ochrana se vztahuje na průč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sýpka - Přestavlky
 sýpka v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Objekt roubeného srubu z 1. poloviny 19. století, představuje velmi cenný a kvalitní příklad autenticky dochované součásti zemědělské usedlosti v regionu jižního Plzeňska, jediný dochovaný v obci. Vykazuje značnou památkovou hodnotu použitými tradičními konstrukcemi. Dřevěný srub je součástí ohrazení dvora usedlosti na severní straně. Stavba na obdéln&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Soubor domů - Bystřice pod Hostýnem
 městský dům v okrese Kroměříž
bez fotografie

Objekt z let 1948-1949 od architektů Honzíka a Kándla. Jde o torzo zamýšleného rozsáhlejšího celku.  Jedná se o obytný jednopatrový dům na kamenné podezdívce. V bloku je deset bytů, každý se samostatným vchodem, u každého bytu terasa přístupná 5 schody. V každém modulu francouzské okno, v patře pásová okna. Zastřešeno pultov&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Usedlosti čp. 21 a 22 se nachází uprostřed obce Staré Sedlo a průčelí usedlostí s branou tvoří severní hranici malého protáhlého náměstíčka. Usedlosti jsou pohledově exponované a tvoří významný urbanistický prvek v obci. Usedlosti jsou situované na mírném návrší. Jde o dvě usedlosti jejichž štítová průčelí o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bratrský sbor - Ivančice
 sbor v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru v Ivančicích představuje vysoce hodnotnou stavební a kulturně-historickou památku. Soubor dochovaných stavebních pozůstatků Bratrského sboru v Ivančicích tvoří archeologicky odkryté zakonzervované lomové zdivo modlitebny na severovýchodě ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
bez fotografie

Venkovská usedlost z přelomu 18. a 19. století, ze které se zachovalo obytné stavení a chlévy. Částečně roubený a částečně zděný dům s roubeným věncem a hrázděným patrem je typickým dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Představitel lidové architektury - tzv. francký dům, typický uzavřený dvorec K roku 2007 prováděny opravy obou bu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
bez fotografie

Původně dvorcová uzavřená usedlost je součástí vesnické památkové zóny Salajna, která je významným dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Obytné stavení je bočně situované, v přízemí zděné o dvou okenních osách. V patře hrázděné na roubeném věnci o třech okenních osách, ukončeno hrázděným ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Městský dům č.p.46 - Český Brod
 budova v okrese Kolín
bez fotografie

Kvalitní renesanční portál, stylově blízký zdobnějšímu portálu domu Vachtlů z Pantenova, je datován rokem 1589. Dům je novostavba, pouze vstupní portál domu je historický. Portál je složený z mohutných kamenných desek, jeho záklenek je segmentový s širokým ostěním pásově bosovaným. Střední klenák přesahuje dolů přes vrch...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze