Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 101-120 z 209 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Soubor domů - Bystřice pod Hostýnem
 městský dům v okrese Kroměříž
bez fotografie

Objekt z let 1948-1949 od architektů Honzíka a Kándla. Jde o torzo zamýšleného rozsáhlejšího celku.  Jedná se o obytný jednopatrový dům na kamenné podezdívce. V bloku je deset bytů, každý se samostatným vchodem, u každého bytu terasa přístupná 5 schody. V každém modulu francouzské okno, v patře pásová okna. Zastřešeno pultov&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Usedlosti čp. 21 a 22 se nachází uprostřed obce Staré Sedlo a průčelí usedlostí s branou tvoří severní hranici malého protáhlého náměstíčka. Usedlosti jsou pohledově exponované a tvoří významný urbanistický prvek v obci. Usedlosti jsou situované na mírném návrší. Jde o dvě usedlosti jejichž štítová průčelí o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Budova městského úřadu - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Budova městského úřadu  - Třebíč (budova)

Z důvodu kapacitního rozšíření administrativní budovy městského úřadu byla v letech 1961-62 jižně od starší secesní budovy přistavěna budova nová o čtyřech nadzemních podlažích při pohledu z ulice Bedřicha Václavka, kam je rovněž orientován vstup s moderním reprezantativním průčelím, a pěti podlažích při pohledu z vnitrobloku nádvoří mezi starou a n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč (budova)

Příklad začlenění moderní stavby do uliční čáry historické zástavby Karlova náměstí. Ačkoliv byla stavba koncipována v době, kdy centrum Třebíče podléhalo rozsáhlým asanačním zásahům historické zástavby a nové výstavbě, Dům obuvi, dvoupodlažní stavba v severní uliční čáře Karlova nám. (tehdejšího Gottwa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.43 - Lochousice
 usedlost v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Usedlost v mimořádně exponované poloze při vjezdu do obce. Usedlost je tvořena štítově orientovaným, patrovým, částečně podsklepeným obytným domem s vročením ve štítě do roku 1913. Na tento přímo navazují směrem do dvora chlévy, zastřešené shodnou sedlovou střechou s keramickou drážkovou krytinou. Na protilehlé straně usedlosti stojí objekt chlé...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.13 - Doudleby
 usedlost v okrese České Budějovice
bez fotografie

Pohledově významná zděná uzavřená usedlost drobného měřítka se nachází u řeky Malše. Hlavní průčelí má vpravo obytné stavení se zvlněným štítem, vlevo výměnek s jednoduchým trojúhelným štítem, mezi nimi je branka. Štíty mají drobnou štukovou výzdobu. Areál usedlosti čp.13 v Doudlebech i přes m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zvonice - Čeložnice
 zvonice v okrese Hodonín
bez fotografie

Zvonice byla postavena v roce 1854 na místě starší dřevěné zvonice. Z původní stavby byl převzat zvon. Nika je osazena kamennou sochou Jana Nepomuckého z roku 1761. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Areál fary - Zbečno
 fara v okrese Rakovník
Areál fary - Zbečno (fara)

Barokní patrová stavba v jádru vsi, v severním sousedství kostela. Nevelký hospodářský dvůr je přístupný barokní bránou se zvlněnou římsou a brankou pro pěší. Vpravo od brány k ulici přiléhá ještě průjezdní stodola. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovský dům č.27 - Mačkov
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovský dům č.27 - Mačkov (usedlost)

Autenticky dochovaná poloroubená chalupa s roubenou světnicí a se zděnými chlévy byla postavena pravděpodobně ke konci 18. století. Chalupa má cenné interiéry, konstrukce (roubení, trámové stropy, klenby). Chalupa je hodnotným příkladem poloroubené lidové architektury. Objekt vykazuje vysoký stupeň autenticity, neboť v minulosti neprošel žádnými radik&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost čp.22 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Ve vsi se dochovalo několik mimořádně hodnotných lidových staveb. Zastoupeny jsou stavby z průběhu 19. století a počátku 20. století. Empírová zástavba z první třetiny 19. století je inspirována maloměstskou architekturou z blízkého městečka Sedlice. Areál byl postaven v průběhu 19. století. Dům má empírové průčelí. Areál tvoří obytné ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Budova pošty - Železnice
 památka v okrese Jičín
bez fotografie

Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadový rohový patrový dům proti faře, střecha sedlová s polovalbou, ze dvou stavebně samostatných objektů. 1. objekt - s hlavní osou sever - jih, má osm okenních os do hlavního průčelí, tři ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost čp.35 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Roubený venkovský dům s bohatě skládanou čtyřetážovou lomenicí z roku 1780 je výbornou ukázkou tehdejšího řezbářského umění a lidové architektury vůbec. Objekt venkovského domu čp. 35 se nachází v západní části obce Soběraz. Roubený přízemní dům podélného půdorysu, neomítaný, štítovým průčel&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Žižkův most - Dolní Poříčí
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Jednoobloukový kamenný most pravděpodobně pochází ze 17. století. Most je situován zhruba 1 km JV směrem od obce Dolní Poříčí. Žižkův most je situován v bezprostřední blízkosti Březového potoka volně mimo pěšinu u skupiny lip pod Katovickou horou poblíže chráněného krajinného území Katovická hora s bývalým slovanským hradi&scar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V obci se dochoval zajímavý soubor obytných domů, reprezentující vývoj lidové architektury. Venkovská usedlost čp. 8 se nachází v centru obce Mnichov, na východní straně návsi. Venkovská usedlost tvoří cenný urbanistický prvek v obci. Budovy jsou seskupeny kolem obdélného protáhlého dvora. Na jižní straně se nachází obytné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Špýchar - Pracejovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Architektonicky a konstrukčně hodnotná budova sýpky se zachovalými střílnovými otvory v jednotlivých patrech byla postavena pravděpodobně již v 18. století. Sýpka má cenné interiéry včetně konstrukcí (trámové stropy, klenby). Patrová sýpka se nachází v jižní části obce Pracejovice, je orientována podélnou SV fasádou do přilehlé...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.9 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská usedlost čp. 9 se nachází v intravilánu obce Volenice. Areál usedlosti je tvořen na severní straně obytným stavením s volutovým štítem a se sedlovou střechou. Na obytné stavení navazují zmodernizované bývalé chlévy a dále na ně navazují maštale. Maštal je zastřešena sedlovou střechou. Na jihu je situován výměnek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sýpka - Ohrazenice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dvoupatrová sýpka je situována na obdélném půdorysu, je zastřešena sedlovou střechou s pálenou bobrovkovou krytinou a nachází se na severním okraji obce Ohrazenice u Tažovic. Sýpka je situována v intravilánu obce. Sýpka je orientována vstupním podélným průčelím k SV. Sýpka je datována do 18. století. Na mapě stabilního katastru z roku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 5. Brána čp. 5 navazuje na štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Venkovská usedlost není památkově chráněna, je chráněná její část - brána bez pozemku. Vjezdová brána venkovsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budova obdélného půdorysu s polovalbovou střechou byla postavena roku 1645, v 18. stolet&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.8 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 9 se nachází ve středu obce na návsi a spolu s usedlostí čp. 10, která je rovněž nemovitou kulturní památkou, tvoří významnou část severní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována bránou a odsazeným štítem obytného stavení. Ve vsi se dochovalo několik pozoruhodných lidových s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze