Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita




Typ:
Okres:
Region:
Řazení:





   Zobrazujeme 101-120 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Velehrad
 galerie světců v okrese Uherské Hradiště

Velehrad může pro každého znamenat něco jiného. Pro někoho je magickým poutním místem, kde si mohl „sáhnout“ na svatého otce, pro mnohé pak zajímavou památkou a pro někoho třeba jen místem trvalého bydliště. Já osobně však toto místo považuji za velkou školu architektury a … tolerance. Prolínání jednotlivých slohů a stylů mi nevad... podrobnosti >

velký pokles
Stránecká Zhoř
 sýpka v okrese Žďár nad Sázavou

Patrová barokní sýpka obdélného půdorysu představuje jednu z mála dochovaných hospodářských staveb kompozičně začleněných do areálu obce. Objekt situovaný zadní štítovou zdí do svahu pod zámkem je zastřešen polovalbovou střechou se dvěma řadami vikýřů. ... podrobnosti >

velký nárůst
Sloup se sochou - Stárkov
 sloup v okrese Náchod

Roku 1726 vystavěný mariánský sloup je ukázkou úrovně regionální barokní sochařské produkce z období první třetiny 18. století; autorem sochy je zřejmě kamenický mistr Josef Anton Schreyer z Fořtu. Jedná se o kvalitně provedený doklad českého sochařství a jako celek výrazně oživuje kulturně-historický akcent náměstí. Socha je v dobrém st... podrobnosti >

mírný pokles
Nemocnice - Hořovice
 nemocnice v okrese Beroun

Nemocnice Hořovice je situována v Hořovicích v blízkosti nového zámku. Je to stavba klasického vzhledu, jejíž projekt vznikl v 50. letech a k jejímu zprovoznění pak došlo začátkem 60. let. Základní kámen nemocnice byl položen v roce 1956 a stavba přes živelné komplikace pak dokončena roku 1961 a uvedena do provozu slavnostním otevřením. Nemocnice je komponována v klasic... podrobnosti >

mírný pokles
Volmanova vila - Čelákovice
 zajímavost v okrese Praha-východ

Areál vily ve stylu pozdního funkcionalismu sestává z reprezentativní vily obdélného půdorysu, objektu vrátnice a rozlehlého parku. Vila byla postavena v roce 1939 podle projektu architektů Jiřího Stursy a Karla Janů. Stavba dostala jméno po původním majiteli firmy, známém českém průmyslníku Josefu Volmanovi (1883-1943). Na konci 30. let 20. století se úspěšn&yac... podrobnosti >

mírný pokles
Starý vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo

Starý mlýn situovaný při jižním rameni náhonu tvoří dvoukřídlá patrová budova o dvou v pravém úhlu navazujících křídlech obdélných půdorysů, severozápadní křídlo je kryto sedlovou střechou, jihozápadní střechou valbovou. Na jihozápadní křídlo v ose navazuje nižší, ale opět jednopatrové křidélko kryt&e... podrobnosti >

střední pokles
Písek
 fara v okrese Písek

Dnešní pozdně barokní fara se nachází na místě původní gotické fary. Její nejstarší část lze klást do 14. století (sklepení a část přízemí). Přestavby a úpravy fary pocházejí z pozdního baroka či z klasicismu, největší přestavba byla někdy ve třetí čtvrtině 18. století (1768). Klasicistní jsou i obě dvorn&ia... podrobnosti >

velký pokles
Areál fary - Zbečno
 fara v okrese Rakovník

Barokní patrová stavba v jádru vsi, v severním sousedství kostela. Nevelký hospodářský dvůr je přístupný barokní bránou se zvlněnou římsou a brankou pro pěší. Vpravo od brány k ulici přiléhá ještě průjezdní stodola. ... podrobnosti >

velký pokles
Venkovský dům č.27 - Mačkov
 usedlost v okrese Strakonice

Autenticky dochovaná poloroubená chalupa s roubenou světnicí a se zděnými chlévy byla postavena pravděpodobně ke konci 18. století. Chalupa má cenné interiéry, konstrukce (roubení, trámové stropy, klenby). Chalupa je hodnotným příkladem poloroubené lidové architektury. Objekt vykazuje vysoký stupeň autenticity, neboť v minulosti neprošel žádnými radik&aac... podrobnosti >

velký pokles
Panský hostinec č.p.105 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk

Barokní panský hostinec z 18. století stojící vedle hospodářského dvora zámku. Významná urbanistická komponenta. Areál památky se nachází ve východní části jádra městečka. Panská hospoda je patrový nárožní dům obrácený na návsi, umístěný přímo vedle vjezdu do zámeckého hospod&aac... podrobnosti >

mírný pokles
Zvonice - Žeraviny
 zvonice v okrese Hodonín

Zvonice z roku 1901 ... podrobnosti >

střední pokles
Měšťanský dům - Blatná
 zajímavost v okrese Strakonice

Měšťanský dům čp. 107 se nachází uprostřed města Blatná na náměstí Míru a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům reprezentuje typický, v 19. století přestavěný měšťanský dům s dvorní pavlač&iacut... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice
 architektůra v okrese Strakonice

Dochovaná dvoukřídlá usedlost s obytným stavením a navazujícími hospodářskými budovami je datována do druhé poloviny 19. století.  Zemědělská usedlost čp.31 ležící na průtahu obcí. Na severní straně navazuje na areál hřbitova s kostelem sv. Bartoloměje. Stává se tak nedílnou součástí historické zástavby obce. Je př&... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.10 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice

Na východní straně návsi se nachází areál usedlosti tvořený zděným domem a hospodářskými budovami, který je datován do první poloviny 19. století, přestavby ve 20. století. Dům má křídlový hladký konturovaný štít. Venkovská usedlost čp. 10 spolu s chráněnou sousední usedlostí čp. 12 tvoří významn&yac... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.12 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice

Usedlost na východní straně návsi, datovaná do první poloviny 19. století, má dvouštítové uspořádání s domem a výměnkem. Dům má hladký křídlový štít, klasicistní výměnek, který byl představen před sýpku, polovalbový štít s lemováním. Cenné interiéry. Venkovská usedlost čp.... podrobnosti >

velký pokles
Fara - Záboří
 fara v okrese Strakonice

Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bývalá hospodářská budova, která byla přestavěna a je z ní d&iacut... podrobnosti >

velký pokles
Špitál č.p.100 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk

Špitál byl postaven v letech 1677-1680, v 60. letech 18. století byl přestavěn. K objektu přiléhá dvůr a ohradní zeď, zřejmě původně součást později zbořených budov. Kounický špitál představuje hodnotný doklad účelové architektury 17. a 18. století, s dochovanou dispozicí a řadou detailů. Interiér, dvorní fasáda exteriéru a brána byly bohužel naru&s... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.66 - Kněžnice
 usedlost v okrese Jičín

Významná usedlost (tzv. Kubánkův statek) dokládá venkovskou zástavbu bohatších vlastníků 2. poloviny 19. století. Samotná hlavní budova s obytnou částí je dokladem stavebních postupů doby svého vzniku, doplněných v regionu spíše ojedinělým prvkem hrázděné konstrukce. Hlavní budova, tak budova stodoly jsou uceleným souborem konst... podrobnosti >

mírný pokles
Fara čp.1 - Ostružno
 zajímavost v okrese Jičín

Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných pískovcových bloků u kostela Povýšení sv. Kříže. Po r. 1995 byla provedena výměna střešní krytiny na objektu farní budovy, došlo taktéž k částečné v&yac... podrobnosti >

střední pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice

Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je rovněž zapsán jako nemovitá kulturní památka. Usedlost je tvořena obytn&y... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší