Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Sýpka - Borovnice
 budova v okrese Rychnov nad Kněžnou
Velká barokní sýpka vrchnostenského dvora, dílo tzv. zárubovského architekta. Jednopatrová budova uzavírající na SZ straně areál býv. panského dvora, do počátku 70. let se zámeckou budovou a branou na Z straně. Na V straně navazuje nižší novodobá budova. Šp...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.8 - Nová Lhota
 usedlost v okrese Kutná Hora
Usedlost na návsi s domem, stodolou a bránou s ohradní zdí. Obytný dům je přízemní s bohatě zdobeným hlavním průčelím (s datací 1860 ve štítu) a s polovalbovou střechou. Mladší úpravy; výrazná přestavba proběhla na konci 20. století. Usedlost je situovaná v...

střední pokles
Měšťanský dům č.p.215 - Kaplice
 dům v okrese Český Krumlov
Měšťanský řadový patrový dům na západní straně náměstí v Kaplici. Dům o třech osách hlavního průčelí krytý příčně sedlovou střechou. Jedná se o patrový řadový měšťanský dům na západní straně svažitého náměstí o třech okenních os&a...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost U Filků - Přísečná
 usedlost v okrese Český Krumlov
Usedlost patřívala v 18. století ke klášteru ve Zlaté Koruně. Pravděpodobně v první pol. 19. stol. byla budova rozšířena o další severní patrový trakt navazující na hlavní obytnou budovu. Hospodářské budovy, uzavírající celý pozemek statku, jsou zakre...

mírný pokles
Venkovský usedlost čp. 48 - Blažejovice
 dům v okrese Prachatice
Areál venkovské usedlosti čp. 48 (bývalé čp. 9) se skládá z obytného stavení, chlévů, stodoly a kolny. Je datována rokrm 1874. Obytné stavení je mohutná zděná obdélná budova orientovaná štítově, je zastřešena polovalbovou střechou krytou eternitem. V zadn&ia...

velký nárůst
Venkovský dům č.p. 15 - Kovanín
 dům v okrese Prachatice
Areál zahrnuje obytné stavení a dvůr, chlévy byly zbourány. Novodobá veranda je součástí památkově chráněného domu. Venkovská usedlost čp. 15 z roku 1843 patří k četným dílům významného místního stavitele poloviny 19. století Jakuba Bursy. Ve št&iacu...

střední pokles
Mackova vila na Kypuši - Obora
 vila v okrese Ústí nad Orlicí
Mackova vila na Kypuši je významná vila v podhůří Orlických hor, čp. 377 v osadě Obora v části Ostrovské Předměstí města Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí). Čtyřpodlažní vilu si nechal postavit v roce 1913 profesor Otto Piffl podle návrhu architekta Friedricha Kicka ve stylu historizujíc&ia...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Švehlova chata - Javorník
 chata v okrese Prachatice
Tzv. Švehlovu chatu nechala koncem 30. let 20. století postavit Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (= „Agrární strana“), a to z podnětu jejího tehdejšího předsedy Rudolfa Berana. Chata měla sloužit jako reprezentativní rekreační zařízení pro členy Agrár...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p..17 - Čepřovice
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost čp. 17 v Čepřovicích je vysoce kvalitním ukázkou venkovské architektury, bohaté na architektonické a řemeslné detaily. Zvlášť hodnotná je dřevěná klenba špýcharu. Usedlost představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítěn&...

mírný pokles
Zvonice - Čeložnice
 zvonice v okrese Hodonín
Zvonice byla postavena v roce 1854 na místě starší dřevěné zvonice. Z původní stavby byl převzat zvon. Nika je osazena kamennou sochou Jana Nepomuckého z roku 1761. ...

mírný pokles
Panský hostinec č.p.105 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk
Barokní panský hostinec z 18. století stojící vedle hospodářského dvora zámku. Významná urbanistická komponenta. Areál památky se nachází ve východní části jádra městečka. Panská hospoda je patrový nárožní dům obrácený na ...

mírný pokles
Radnice - Bečov nad Teplou
 radnice v okrese Karlovy Vary
Radnice - Bečov nad Teplou (radnice) Barokní stavba z doby krátce po požáru roku 1760 se nachází na místě starší radnice. Výstavný městský dům s četnými klasicistními prvky. Postaven byl podle plánů Josefa Moika a Norberta Heydla. V roce 1898 byla radnice renovována do dnešní podoby. Směrem do ulice stojí ka...

střední pokles
Tvrziště Hrádek - Bělčice
 zajímavost v okrese Strakonice
Tvrziště na Slepičí hoře je pozůstatkem sídla vladyckého rodu pánů z Bělčic, které bylo založeno před polovinou 13. století. Zachovalo se z něj vyvýšené jádro s dvojicí valů a příkopem. Tvrz byla opuštěna na přelomu 15. a 16. století. Bělčické tvrziště leží v nadmořsk&ea...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Měšťanský dům - Blatná
 zajímavost v okrese Strakonice
Měšťanský dům čp. 107 se nachází uprostřed města Blatná na náměstí Míru a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům reprezentuje typick&yacu...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.2 - Pacelice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.2 - Pacelice (usedlost) Dům usedlosti má empírový trojúhelný štít se slepými arkádami ovlivněný bezpochyby maloměstskou architekturou z blízké Sedlice. Na dům navazuje brána s trojúhelným štítovým nástavcem. Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Venkovs...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.3 - Pacelice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.3 - Pacelice (usedlost) Usedlost ve středu obce, z první poloviny 19. století, má dům s křídlovým štítem, členěným pilastry, obdobný je i na protějším hospodářském stavení. Součástí památky je železný kříž z 19. století v prostoru návsi. Venkovská usedlost čp.2 v Pac...

velký pokles
Hrad - hrádek Křikava - Černívsko
 zřícenina v okrese Strakonice
Hrad Křikava se připomíná poprvé v r. 1357 jako majetek rytíře Huga z Dornštejna. Až do r. 1367 jej měl ve společném držení s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem. V r. 1399 se připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. R. 1402 byl hrad přepaden zbojníky. Jindřich svůj majetek v Prácheňsku r. 1418 prodal a uchýli...

mírný pokles
Fara - Záboří
 fara v okrese Strakonice
Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bý...

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.66 - Kněžnice
 usedlost v okrese Jičín
Významná usedlost (tzv. Kubánkův statek) dokládá venkovskou zástavbu bohatších vlastníků 2. poloviny 19. století. Samotná hlavní budova s obytnou částí je dokladem stavebních postupů doby svého vzniku, doplněných v regionu spíše ojedinělým prvkem hráz...

mírný pokles
Venkovský dům čp.41 - Radim
 usedlost v okrese Jičín
Venkovské přízemní poloroubené stavení s podsíní a ojedinělou vnitřní dispozicí, zmiňované v písemných pramenech již k roku 1782. Přízemní poloroubené stavení s průčelní podsíní je v písemných pramenech zmíněno již k roku 1782. Je obdél...

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.39 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
Drobný objekt lidové architektury, chalupa chudšího obyvatele, vystavěná poč. 19. století. Menší roubený dům je dokladem vývoje lidové architektury v daném regionu.. Objekt čp. 39 se nachází v severní části obce po pravé straně komunikace směrem na Radim, na terénn&iacut...

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je r...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
V obci se dochoval zajímavý soubor obytných domů, reprezentující vývoj lidové architektury. Venkovská usedlost čp. 8 se nachází v centru obce Mnichov, na východní straně návsi. Venkovská usedlost tvoří cenný urbanistický prvek v obci. Budovy jsou seskupeny kolem obdéln&ea...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.18 - Pracejovice
 usedlost v okrese Strakonice
Na západní straně návsi se nachází dům čp. 18 z roku 1863 s křídlovým štítem a s motivem božího oka ve vrcholu. Na dům navazuje klenutá brána. Cenné interiéry včetně dispozice a konstrukcí - klenby, trámové stropy a krovy. Zajímavá dobře udržovaná zemědělsk...

mírný pokles
Sirotčinec - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice
Jedná se o slohově čistou secesní stavbu z roku 1911 - 1913, která je významným příkladem zdravotnické architektury a je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Budova sirotčince se secesními fasádami se dochovala v téměř intaktním stavu z doby její výst...

střední pokles
Stodola - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Bývalá zemědělská usedlost čp. 40 je situována ve svahu v severní části obce u cesty, napojující se na hlavní silnici Katovice – Sušice. Jedná se o areál třístranné usedlosti kolem nepravidelného dvora. Památkově chráněna je pouze stodola situovaná vlevo od br&aacut...

mírný pokles
Fara čp.1 - Volenice
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Volenice se nachází areál fary, který je tvořen vlastní budovou fary a hospodářským zázemí (stáje, sýpka, kolna, stodola). Fara stojí na SZ od kostela sv. Petra a Pavla. Areál je tvořen budovou fary na jihu, hospodářskými budovami na SZ straně - stáje, kolna, stodola. Na ...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 5. Brána čp. 5 navazuje na štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Venkovská usedlost není památkově chráněna, je chráněn&aac...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Na severní straně návsi se nachází usedlost čp. 10 s obytnými a hospodářskými budovami datovaná do první poloviny 19. století. Dům má dochovaný trojúhelný štít, špýchar volutový křídlový štít s lizénami. Venkovská usedlost...

mírný pokles
Městský dům - Chýnov
 zajímavost v okrese Tábor
Jednopatrový klasicistní dům s mansardovou střechou byl vystavěn v 19. století na místě staršího barokního přízemního domu. Vyjímečná architektura - pozdněbarokní maloměstský dům se selskobarokním dekorem na fasádě. Tvoří nároží z něhož je památkově cenná j...

mírný pokles
Fara - Planá nad Lužnicí
 zajímavost v okrese Tábor
Zděná fara se nachází v těsné blízkosti hlavního silničního tahu Tábor – České Budějovice, v pohledové i komunikační ose s kostelem sv. Václava, jenž se umístěn na protistraně komunikace. Planská fara je v písemných pramenech zmiňována již ve 14. století (před 1357...

velký pokles
Špitál - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Špitál - Broumov (zajímavost) Barokní architektonická komplex kostela a bočními křídly špitálu. Doklad stavebního vývoje města a kulturní vyspělosti a sociální péče v regionu v 17.-19. století. Barokní architektonický komplex, tvořený osovou stavbou drobného kostela a po jeho stránách symetric...

velký pokles
Zděná třítraktová uzavřená usedlost. Objekty mají polovalbové střechy. V průčelí vpravo obytné stavení se drobnou štukovou výzdobou lichoběžného štítu. Ohradní zeď se segmentovým vjezdem, vlevo menší trakt výměnku. Uzavřená venkovská usedlost je typi...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.1 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Na stabilním katastru z roku 1837 jsou stavyb zachyceny již jako zděné Venkovská usedlost čp. 1 je situována ve středu obce Přechovice, v jižní polovině. V Přechovicích se dochoval hodnotný a ucelený soubor zděné lidové architektury Volyňska z doby kolem...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Dům dvoukřídlé usedlosti má netradičně řešený široký křídlový štít členěný jen římsami a pilastry. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Areál usedlosti s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datován do první poloviny 1...

střední pokles
Cihelna - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Cihelna - Čechtín (zajímavost) Technicky unikátní kruhová pec systému Hoffmann s deseti topnými komorami byla postavena v roce 1929 vedle starší jednokomorové pece. Cihelna s komínem dosahujícím výšky 30 metrů pracovala v obci nepřetržitě až do roku 1979, kdy byla výroba zastavena. ...

střední pokles
Přízemní roubená chalupa chudších obyvatel obce. Příklad zástavby obce z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Roubené stavení obdélného půdorysu, delší stranou podél cesty. Sedlová střecha krytá asfaltovou lepenkou, směrem do ulice seníkový vikýř se sedlovo...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.39 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod
Zděný dům menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou a hospodářskou částí, v zahradě socha sv. Josefa s Ježíškem. Příklad menší zemědělské usedlosti broumovského typu s křížovou světničkou. Venkovská usedlost sestává z přízemního obytnéh...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.31 - Dolní Adršpach
 zajímavost v okrese Náchod
Ve východních Čechách unikátní příklad hrázděné architektury ze 17. století. Vstup do interiéru nebyl umožněn, přestože slouží jako penzion. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)