Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 101-120 z 195 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Sýpka - Ohrazenice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dvoupatrová sýpka je situována na obdélném půdorysu, je zastřešena sedlovou střechou s pálenou bobrovkovou krytinou a nachází se na severním okraji obce Ohrazenice u Tažovic. Sýpka je situována v intravilánu obce. Sýpka je orientována vstupním podélným průčelím k SV. Sýpka je datována do 18. století. Na mapě stabilního katastru z roku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.1 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 1 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část jižní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována dvouštítovým průčelím. Z dochovaného souboru lidových staveb je usedlost čp. 1 z poloviny 19. století nejhodnotnější usedlostí. Venkovská usedlost je tvořena na západn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 16 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část východní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována štítovým volutovým průčelím hospodářského objektu a navazujícími podélnými fasádami obytného stavení a výměnku. Usedlost má malebn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Měšťanský dům č.p.124 - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Měšťanský dům č.p.124 - Broumov (zajímavost)

Jednopatrový nárožní dům s falešným druhým patrem. Původně renesanční s fasádami z roku 1894. Doklad stavebního vývoje města a technické vyspělosti regionu té doby. Památková ochrana se vstahuje na dům a branku do uličky Kasárenská. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Špitál - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Špitál - Broumov (zajímavost)

Barokní architektonická komplex kostela a bočními křídly špitálu. Doklad stavebního vývoje města a kulturní vyspělosti a sociální péče v regionu v 17.-19. století. Barokní architektonický komplex, tvořený osovou stavbou drobného kostela a po jeho stránách symetricky vázanými stavbami býv.špitálu č. 65/IV a 66/IV. Kostel sv. Duc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Bývalý panský pivovar - Čechtín (zajímavost)

Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova sice nijak nesouvisí s provozem pivovaru, ale je nedílnou součástí are&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovský dům č.p.17 - Stropešín
 usedlost v okrese Třebíč
Venkovský dům č.p.17 - Stropešín (usedlost)

Ačkoli v minulosti k nejčastějším pokrývkám střech ve venkovském prostředí patřily krytiny z nejdostupnějších a nejlevnějších materiálů, kterými byl dřevěný štípaný šindel či slaměné došky, dnes je tomu naopak a staveb s těmito druhy krytin je pouze poskrovnu. O to větší raritou je venkovský dům č. p. 17 ve Stropešíně, jehož do&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice (zajímavost)

Dnešní podoba usedlosti pochází z roku 1863 jak udává letopočet na štítu obytného stavení.Původ obytného stavení je však bezesporu starší, neboť ve stejné hmotě je zakreslen i na mapě stabilního katastru z roku 1827. Jedná se o uzavřenou zemědělskou usedlost v severozápadním nároží návsi. Do návsi je usedlost obrácena de...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovský dům č.p.147 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod
bez fotografie

Areál menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou na obytném domě. Příklad zděné proměny venkovské zástavby v 19. století. Přízemní zděný dům s vysunutou křížovou světničkou je situován mezi nezpevněnou komunikací a potokem v horní části obce, okapovou stěnou souběžně s komunikací. Sedlová střecha pokrytá bondským šindelem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sloup se sochou - Stárkov
 sloup v okrese Náchod
bez fotografie

Roku 1726 vystavěný mariánský sloup je ukázkou úrovně regionální barokní sochařské produkce z období první třetiny 18. století; autorem sochy je zřejmě kamenický mistr Josef Anton Schreyer z Fořtu. Jedná se o kvalitně provedený doklad českého sochařství a jako celek výrazně oživuje kulturně-historický akcent náměstí. Socha je v dobrém st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Klášter Skalka - Mníšek pod Brdy
 klášter v okrese Praha-západ
bez fotografie

Poutní místo Skalka, založené na sklonku 17. století, patří mezi přední české barokní památky. Kapli sv. Maří Magdaleny, klášter a rekolekční dům projektoval významný architekt Kryštof Dienzenhofer. Na výzdobě zdejších staveb se podíleli přední umělci své doby, např. Karel Škréta, Jan Bendl, Petr Brandl, Jan Brokoff. Kříž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Františkánský klášter - Hostinné
 klášter v okrese Trutnov
bez fotografie

Areál františkánského kláštera se nachází jihovýchodně mimo hradby města za potokem. Tvoří jej klášterní kostel sv. Františka, pro který byl upraven starší renesanční kostel, raně barokní konvent a ohradní zeď s domky (bývalými hrobkami), která obklopovala historický hřbitov za kostelem a budovy kláštera. Doklad du...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Frantova vila - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
bez fotografie

Volně stojící vila Dr. Jaroslava Franty se zahradou a oplocením je patrová členitá stavba přibližně čtvercového půdorysu, postavená v letech 1903-1904 podle projektu Kamila Hilberta. Dům téměř čtvercového půdorysu stojí v rozlehlé obdélné zahradě, kterou vymezuje na jižní straně ulice Pod penzionátem, na západní straně úzká ulička Na schodech, která vede ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.8 - Babí
 usedlost v okrese Trutnov
bez fotografie

Roubená jednoduchá, dřevěná stavba se sedlovou střechou na 10 krakorcích přesahující přes přední stěnu. Lomenice bez ozdob hladká, s kabřincem na němž je nápis J.F -B H - A - 1815. Okénka čtvercová se 4 tabulkami, jednoduchá, malá (65 x 65 cm) v čele dvě, z předu 2 a vchod do síňky a vchod do chlívku. Kabřinec krytý šindelem, střecha lepenkou - lomenice bude asi novějš&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Křížová cesta - Ivančice
 cesta v okrese Brno-venkov
bez fotografie

V souladu se zbudováním poutní kaple sv. Jakuba (vystavěna v letech 1852-1858) na místě středověké svatyně zbořené v době josefinského režimu byla v letech 1861-1863 zřízena křížová cesta z Ivančic ke kapli sestávající ze zděných čtyřbokých novogotických výklenkových kaplí doplněných koncem 19. století souborem litinových reliéfn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Městský dům č.p.46 - Český Brod
 budova v okrese Kolín
bez fotografie

Kvalitní renesanční portál, stylově blízký zdobnějšímu portálu domu Vachtlů z Pantenova, je datován rokem 1589. Dům je novostavba, pouze vstupní portál domu je historický. Portál je složený z mohutných kamenných desek, jeho záklenek je segmentový s širokým ostěním pásově bosovaným. Střední klenák přesahuje dolů přes vrch...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Patrová modernistická stavba z roku 1927 od Ing. K. Husara (dostavba 1940). Dnes slouží jako základní škola. Stavba místního významu; reflektuje puristické trendy v architektuře, vlivy předválečné geometrické moderny. Karel Husar postavil v Českém Brodě také nájemní domy ve stylu velmi střídmého rondokubismu (Masarykova ulice, čp. 178 a 363).  Novostav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Významné polykulturní eneolitické opevněné výšinné sídliště v území s doklady vysoké hustoty osídlení v pozdní době kamenné představuje vysoce hodnotnou, dosud hlouběji neprozkoumanou, archeologickou lokalitu. Lokalita "Za ovčínem" leží na ostrohu se skalnatými svahy nad pravým břehem Nedveky, v lesní trati Suchomelka, v nadmořské v&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Spořitelna - Přeštice
 areál v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Důležitá městská stavba je významným příkladem kvalitní architektury 30. l. 20. stol., vystavěné podle návrhu vyhlášené pražské projekční kanceláře Freiwald–Böhm. Architektonicky pozoruhodné je i nádvoří s kašnou a sochou dívky sochaře Josefa Matějů. Objekt vystavěný původně jako Okresní hospodářská záložna - nyn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zvonice - Čeložnice
 zvonice v okrese Hodonín
bez fotografie

Zvonice byla postavena v roce 1854 na místě starší dřevěné zvonice. Z původní stavby byl převzat zvon. Nika je osazena kamennou sochou Jana Nepomuckého z roku 1761. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze