Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Venkovská usedlost č.p.13 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Uzavřená usedlost na severní straně návsi je tvořena domem s křídlovým štítem členěným pilastry a kapličkovou nikou, který byl postaven roku 1824. V Přechovicích se dochoval hodnotný a ucelený soubor zděné lidové architektury Volyňska z doby kolem poloviny 19. století. Domy mají často...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice (zajímavost) Dnešní podoba usedlosti pochází z roku 1863 jak udává letopočet na štítu obytného stavení.Původ obytného stavení je však bezesporu starší, neboť ve stejné hmotě je zakreslen i na mapě stabilního katastru z roku 1827. Jedná se o uzavřenou zemědělskou usedlost v severoz&aa...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice
Typická ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech s bohatou výzdobou průčelí s využitím ozdobných šambrán, lizén, pilastrů, říms a dalších dekorativních prků. Uzavřená zemědělská usedlost uprostřed vyv&y...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sýpka - Rajhradice
 zajímavost v okrese Brno-venkov
Kamenný sýpka s erbem rajhradských opatů vznikla po roce 1717 a je hodnotným příkladem hospodářských ambicí kláštera a urbanistickou dominantou obce. ...

mírný pokles
Roubené přízemní stavení chalupníka s levou dispozicí. Příklad obydlí chudších vrstev města v 19. století, ovlivněného tzv. slezským typem domu. Přízemní roubený dům obdélného půdorysu volně stojící v zástavbě, okapovou stěnou souběžně s komunikac&ia...

mírný pokles
Venkovský dům č.p.24 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy
Přízemní stavení s roubenou obytnou částí a zděným chlévem v řadě, s polovalbovou střechou s lomenicí. Příklad lidové architektury horského typu z 19. století. Stavení obdélného půdorysu, spojené pod polovalbovou střechou, která je kryta plastovou krytinou, se zděnou hospod&aac...

mírný pokles
Vila č.p.133 - Hostinné
 vila v okrese Trutnov
Volně stojící vila před hradbami. Eklektická patrová stavba členitého půdorysu z r. 1895, projekt signovaný stavitelem Lauterbachem. Kvalitní vila z přelomu 19. a 20. století. Jednopatrová vila na téměř čtvercovém půdorysu vznikla na okraji města za hradbami. Vstupní část orientována do ulice m&aac...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Starý vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo
Starý mlýn situovaný při jižním rameni náhonu tvoří dvoukřídlá patrová budova o dvou v pravém úhlu navazujících křídlech obdélných půdorysů, severozápadní křídlo je kryto sedlovou střechou, jihozápadní střechou valbovou. Na jihozápadní k...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.8 - Babí
 usedlost v okrese Trutnov
Roubená jednoduchá, dřevěná stavba se sedlovou střechou na 10 krakorcích přesahující přes přední stěnu. Lomenice bez ozdob hladká, s kabřincem na němž je nápis J.F -B H - A - 1815. Okénka čtvercová se 4 tabulkami, jednoduchá, malá (65 x 65 cm) v čele dvě, z předu 2 a vchod do síňky a vchod do chl&ia...

velký nárůst
Hradiště sv. Klimenta - Osvětimany
 hradiště v okrese Uherské Hradiště
Archeologické naleziště na vrcholu kopce zvané hradisko sv. Klimenta je dokladem velkomoravského výšinného hradiska s kultovní křesťanskou stavbou. Archeologicky doloženo osídlení 9. -12. století. Tzv. Klimentek se nachází v jihozápadní oblasti Chřibů nedaleko Kyjova a Velehradu, v ...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.4 - Menhartice
 usedlost v okrese Třebíč
Venkovská usedlost č.p.4 - Menhartice (usedlost) Venkovský statek s hospodářským zázemím situovaný na východním okraji obce je krásnou ukázkou lidového stavitelství první poloviny 19. století. Obytný dům spolu s ohradní zdi s vraty do dvora je orientovaný složitě tvarovaným barokním štítem k n&aacut...

mírný pokles
Radnice a spořitelna - Jaroměřice nad Rokytnou (budova) Avantgardní budova radnice a spořitelny inspirovaná funkcionalistickými zásadami představuje hodnotný doklad meziválečné architektury z r. 1931. Dvoupodlažní stavba situovaná v nárožní pozici jižní fronty náměstí se dochovala v mimořádně intaktním stavu. Současné využití...

střední pokles
Budova městského úřadu - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Budova městského úřadu  - Třebíč (budova) Z důvodu kapacitního rozšíření administrativní budovy městského úřadu byla v letech 1961-62 jižně od starší secesní budovy přistavěna budova nová o čtyřech nadzemních podlažích při pohledu z ulice Bedřicha Václavka, kam je rovněž orientován vstup s moderním reprezantativním průč...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost z počátku 19. století s barokně řešeným štítem obytného stavení a protilehlou patrovou sýpkou s dvojicí přístupových schodišť. Rodný dům skladatele a violoncelisty Josefa Rejchy. Venkovská usedlost s obdélným obytným stavením ve št...

velký nárůst
Zvonice - Olbramovice
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Olbramovice (zvonice) Zděná zvonice byla zbudována v klasicistním slohu roku 1749. Roku 1911 byla stavba opravena. Po roce 1945 došlo v interiéru zvonice k tragické události, kdy byly explozí granátu roztrhány děti, které si zde hrály s vojenskou municí z 2. světové války. Výbuch způsobil také utržen...

velký nárůst
Venkovský dům č.ev.4 - Lochousice
 dům v okrese Plzeň-sever
Příklad menší venkovské usedlosti, datované ve štítu obytného stavení do r. 1930.  Hospodářská usedlost při silnici na Horní Sekyřany, na okraji obce. Na levé straně ve štítové orientaci stojí chlévy, dál segmentem zaklenutá brána, vpravo obytn&...

mírný pokles
Zvonice - Hojkov
 zvonice v okrese Jihlava
Drobná lidová architektura půvabné zvonice situované na návsi je charakteristickým prvkem pro region Vysočiny a zároveň dokladem doznívání barokních forem na počátku 19. století. Čtvercová stavba je zastřešena jehlancovou střechou přecházející v lucernu. ...

velký nárůst
Zemědělský dvůr č.p.158- Hořepník
 usedlost v okrese Pelhřimov
Soubor staveb klasicistního hospodářského dvora s pozdně gotickou sýpkou je tvořen dvojicí štítově orientovaných budov spojených úsekem ohradní zdi s bránou a severním hospodářským stavením půdorysu L navazující na východní budovu. Sýpka stojí ...

střední pokles
Hudební pavilon - Jeseník
 archytektonická zajímavost v okrese Jeseník
Zvonice - Borek
 zvonice v okrese Beroun
Barokní zvonice nedalekého kostela, postavená na exponovaném místě. Zvonice je samostatně stojící čtvercová stavba z kamene (přízemí) a cihel. Přízemí bylo členěno na nárožích a uprostřed vertikálním pásy s naznačenými kvádry. Vstup segmentový na S straně. P...

střední pokles
Venkovská usedlost s kovárnou - Žďár
 usedlost v okrese Mladá Boleslav
Usedlost je dnes státem chráněnou památkou. Jedná se o patrovou roubenou stavbu tzv. soboteckého typu. Přízemní zděná část budovy pochází zřejmě z 1. poloviny 18. století. Patro bylo vyzdviženo v roce 1808 za majitele Josefa  Peldy. V této roubené části budovy, je obytná...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.7 - Žďár
 usedlost v okrese Mladá Boleslav
Venkovská usedlost s patrovým a zčásti roubeným domem, jehož jádro a sýpka jsou z konce 17. století. Zděná část domu je pak z roku 1856. Areál usedlosti se nachází na východním okraji obce. Předmětem ochrany je dům obrácený průčelím k cestě a samostatně stojící s&y...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.53 - Polevsko
 usedlost v okrese Česká Lípa
Patrová podélně bedněná budova s částečně zděným přízemím, patrem vynášeným jednoduchou podstávkou, krytá mansardovou střechou, pochází dle datace na vstupním portálu z roku 1796. Dům prošel stavebními úpravami ve 2. polovině 19. století. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.110 - Polevsko
 usedlost v okrese Česká Lípa
Budova se zděným přízemím a roubeným patrem pochází z přelomu 18. a 19. století. Současný vzhled je z části dán mladšími úpravami, včetně těch z 2. poloviny 20. století, kdy mimo jiné zaniklo severní výrobní křídlo kolmo navazující na dochovaný...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.75 - Višňová
 usedlost v okrese Liberec
Rozlehlý objekt s hrázděným patrem byl postaven patrně ve druhé polovině 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1843 zachycuje objekt ve shodné půdorysné stopě. Západní portál vstupu síně nese klenák s tesaným popisným číslem: „75“. ...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.41 - Višňová
 usedlost v okrese Liberec
Dům nacházející se při okraji intravilánu obce byl patrně postaven v průběhu první poloviny 18. století. Koncem 19. století bylo přistavěno kolmé křídlo. Jedná se o dobře dochovaného zástupce domu s hrázděným patrem a podpůrnou konstrukcí podstávky. ...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.40 - Dubenec
 usedlost v okrese Trutnov
Přízemní roubený dům podkrkonošského typu, část zděná. Roubená část omítnutá, "v kožichu". Situován užší stranou k hlavní komunikaci. Vyřezávaná lomenice, třípatrová, s dvěma malými okénky. Obytná část má trojdílnou dispozi...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
Dům usedlosti má křídlový štít s nenáročnou štukovou výzdobou datovaný do první poloviny 19. století. Nahořany představují zcela jedinečný soubor zděné jihočeské lidové architektury, která byla v roce 1995 prohlášena Vesnickou památkovou rezervací. R...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.13 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
Dvoukřídlá usedlost z první poloviny 19. století na severní straně návsi má dům s křídlovým štítem, bohužel bez štukové výzdoby, klenutou bránu a hospodářské budovy ve dvoře. Drobná, uzavřená venkovská usedlost čp.13 s uzavřeným dvorem vytvář&...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.17 - Číčenice
 usedlost v okrese Strakonice
Číčenická usedlost čp. 17 je v rámci svého umístění na okraji vesnice urbanisticky významná, neboť je organickou součástí souvisle dochované, pohledově výrazně exponované, souvislé řady venkovských usedlostí rozložených při silnici na Záboří. Jedná se o ucel...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Číčenice
 usedlost v okrese Strakonice
Číčenická usedlost čp. 16 je v rámci svého umístění na okraji vesnice urbanisticky významná, neboť je organickou součástí souvisle dochované, pohledově výrazně exponované, souvislé řady venkovských usedlostí rozložených při silnici na Záboří. Jedná se o ucel...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.46 - Drahonice
 usedlost v okrese Strakonice
Uzavřená selská usedlost s 1. poloviny 19. století blatského typu v návesní poloze, ve východní pozici, při silnici z Vodňan do Strakonic. V pravé části dvora při silnici stojí obytné stavení, na ně při západní hranici pozemku navazují stáje (chlévy) v jižní poloze...

velký nárůst
Dvůr Na Lázni č.p.41 - Chelčice
 areál v okrese Strakonice
Usedlost Na Lázni je uzavřený soubor budov s velkou vjezdovou branou a barokními štíty. Nedaleko ní stojí kaple sv. Máří Magdalény. Kaple dala vznik zmíněnému hospodářskému dvoru - malým lázním. V průběhu 18. století se počet poutí zvýšil a láz...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost nepravidelného tvaru z první poloviny 19. století je tvořena obytným domem s jednoducým trojúhelným štítem, špýcharem s volutovým štítem a mladšími hospodářskými budovami - chlévy, kolna, stodola. ...

velký nárůst
Venkovská usedlost čp.18 se nachází proti kapličce na severní straně návsi v obci Strunkovice nad Volyňkou. Rozlehlá, kdysi významná zemědělská usedlost čp.18 vytváří strukturu historické zástavby, je nedílnou součástí návsi, dokumentuje způsob života a hospodaření z...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.25 - Štěkeň
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Průčelí jsou slohově čistě ztvárněna, liší se od většiny staveb ve stylu tzv. rustikálního baroka. Nachází se východně od návsi, ve svahu, podél středové komunikace, na její severní straně. Na západní stran...

velký nárůst
Sýpka - Rojšín
 budova v okrese Český Krumlov
Zděná patrová budova na obdélném půdorysu stojí v JV koutu návsi v Rojšíně. Jedná se o nejjižněji dochovaný příklad selského baroka blatského typu. Budova má sedlové zastřešení s dvojitě kladenou keramickou bobrovkou. Na východní straně navazuje další...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.1 - Krnín
 usedlost v okrese Český Krumlov
Usedlost patřící do skupiny předbělohorských dvorců v oblasti Kouty, dvůr obklopený budovami. Jádro je ze 16. století, úpravy v 18. století. Kvalita, bohatost i míra dochování sgrafitové výzdoby nemá v dochované historické rurální architektuře mnoho podobných př&i...

velký nárůst
Bývalá radnice - Chvalšiny
 dům v okrese Český Krumlov
Bývalá radnice čp. 124 je součástí městské památkové zóny Chvalšiny. Patrový dům vystupuje svou hmotou z uliční čáry domů na západní straně náměstí. Přízemí předstupuje formou podloubí, které svou konstrukcí nese hmotu předsazeného první...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)