Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 81-100 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Tvrziště Hrádek - Bělčice
 zajímavost v okrese Strakonice

Tvrziště na Slepičí hoře je pozůstatkem sídla vladyckého rodu pánů z Bělčic, které bylo založeno před polovinou 13. století. Zachovalo se z něj vyvýšené jádro s dvojicí valů a příkopem. Tvrz byla opuštěna na přelomu 15. a 16. století. Bělčické tvrziště leží v nadmořské výšce 510 m na okraji terasy pod návrším Slepičí hor... podrobnosti >

velký nárůst
Fara - Záboří
 fara v okrese Strakonice

Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bývalá hospodářská budova, která byla přestavěna a je z ní d&iacut... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovský dům čp.41 - Radim
 usedlost v okrese Jičín

Venkovské přízemní poloroubené stavení s podsíní a ojedinělou vnitřní dispozicí, zmiňované v písemných pramenech již k roku 1782. Přízemní poloroubené stavení s průčelní podsíní je v písemných pramenech zmíněno již k roku 1782. Je obdélného půdorysu, se štítovou orientací ve vztahu ke komunikaci, ke kter&ea... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.3 - Makarov
 usedlost v okrese Strakonice

Dům čp. 3 s volutovým štítem z roku 1865 v SZ části vesnice je v důsledku klesajícího terénu vysazen do patra. Volutový štít domu je členěný pilastry, doplněn božím okem a obrazem sv. Jana Nepom. v kasulovém otvoru. Areál doplňují hospodářské budovy. Venkovská usedlost čp.3 se sýpkou, s vykrajovaným křídlovým štítem a s jednodu... podrobnosti >

obrovský nárůst
Sirotčinec - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice

Jedná se o slohově čistou secesní stavbu z roku 1911 - 1913, která je významným příkladem zdravotnické architektury a je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Budova sirotčince se secesními fasádami se dochovala v téměř intaktním stavu z doby její výstavby včetně hmotové sklady, dispozičního řešení i řemeslných prvk... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.5 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 5. Brána čp. 5 navazuje na štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Venkovská usedlost není památkově chráněna, je chráněná její část - brána bez pozemku. Vjezdová brána venkovsk... podrobnosti >

obrovský nárůst

Zděná třítraktová uzavřená usedlost. Objekty mají polovalbové střechy. V průčelí vpravo obytné stavení se drobnou štukovou výzdobou lichoběžného štítu. Ohradní zeď se segmentovým vjezdem, vlevo menší trakt výměnku. Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské vesnické zděné architektury. Patř&... podrobnosti >

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.11 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Podélně orientovaný dům, usedlosti v SV rohu návsi, má dochovaný trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána ve dvoře hospodářské budovy. Trojkřídlá usedlost čp. 11 v severovýchodním rohu návsi tvoří spolus ostatními usedlost... podrobnosti >

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.13 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Uzavřená usedlost na severní straně návsi je tvořena domem s křídlovým štítem členěným pilastry a kapličkovou nikou, který byl postaven roku 1824. V Přechovicích se dochoval hodnotný a ucelený soubor zděné lidové architektury Volyňska z doby kolem poloviny 19. století. Domy mají často bohatě členěné křídlové štíty. Usedlost na severní straně... podrobnosti >

velký nárůst
Zvonička - Střítež
 zvonice v okrese Třebíč

Půvabná venkovská zvonička lidového charakteru pocházející z 19. století výrazně oživuje prostranství návsi. Drobný objekt čtvercového půdorysu má zděné přízemí zastřešené šindelovou stříškou, ze které vyrůstá bedněný čtyřboký nástavec zvonicového patra. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Nemocnice - Hořovice
 nemocnice v okrese Beroun

Nemocnice Hořovice je situována v Hořovicích v blízkosti nového zámku. Je to stavba klasického vzhledu, jejíž projekt vznikl v 50. letech a k jejímu zprovoznění pak došlo začátkem 60. let. Základní kámen nemocnice byl položen v roce 1956 a stavba přes živelné komplikace pak dokončena roku 1961 a uvedena do provozu slavnostním otevřením. Nemocnice je komponována v klasic... podrobnosti >

velký nárůst
Frantova vila - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ

Volně stojící vila Dr. Jaroslava Franty se zahradou a oplocením je patrová členitá stavba přibližně čtvercového půdorysu, postavená v letech 1903-1904 podle projektu Kamila Hilberta. Dům téměř čtvercového půdorysu stojí v rozlehlé obdélné zahradě, kterou vymezuje na jižní straně ulice Pod penzionátem, na západní straně úzká ulička Na schodech, která vede ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Dřevěná zvonice - Třebosice
 zvonice v okrese Pardubice

Osmiboká stupňovitá dřevěná zvonice, poprvé doložená soupisem z roku 1754, vzhledem k bezvěžovému kostelu pravděpodobně podstatně starší tradice. Dnes proti uvedenému nákresu výrazně odlišná podoba, současná zvonice je možná mladší následovnice na něm zachycené stavby. V nedávných letech vzorná oprava. Uvnitř zavěšen zvon z roku 1464. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Hrad - hrádek Křikava - Černívsko
 zřícenina v okrese Strakonice

Hrad Křikava se připomíná poprvé v r. 1357 jako majetek rytíře Huga z Dornštejna. Až do r. 1367 jej měl ve společném držení s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem. V r. 1399 se připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. R. 1402 byl hrad přepaden zbojníky. Jindřich svůj majetek v Prácheňsku r. 1418 prodal a uchýlil se nakonec na Obořiště, kde byl r. 1425 zabit husity. Koncem 15. století byl pust&ya... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.18 - Pracejovice
 usedlost v okrese Strakonice

Na západní straně návsi se nachází dům čp. 18 z roku 1863 s křídlovým štítem a s motivem božího oka ve vrcholu. Na dům navazuje klenutá brána. Cenné interiéry včetně dispozice a konstrukcí - klenby, trámové stropy a krovy. Zajímavá dobře udržovaná zemědělská usedlost si zachovala původní autentický výraz, výrazné ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Špýchar - Pracejovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Architektonicky a konstrukčně hodnotná budova sýpky se zachovalými střílnovými otvory v jednotlivých patrech byla postavena pravděpodobně již v 18. století. Sýpka má cenné interiéry včetně konstrukcí (trámové stropy, klenby). Patrová sýpka se nachází v jižní části obce Pracejovice, je orientována podélnou SV fasádou do přilehlé... podrobnosti >

mírný pokles
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice

V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budova obdélného půdorysu s polovalbovou střechou byla postavena roku 1645, v 18. stolet&i... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.5 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Dům z roku 1863 usedlosti čp. 5 má trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Ve dvoře hospodářské budovy z 19. a 20. století. Areál usedlosti čp. 5 se nachází v centru obce Přechovice, v její jižní části a spolu... podrobnosti >

střední pokles
Venkovský dům č.p.24 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy

Přízemní stavení s roubenou obytnou částí a zděným chlévem v řadě, s polovalbovou střechou s lomenicí. Příklad lidové architektury horského typu z 19. století. Stavení obdélného půdorysu, spojené pod polovalbovou střechou, která je kryta plastovou krytinou, se zděnou hospodářskou části. Obytné stavení 2x3 okenní osy, předsazený &scaro... podrobnosti >

střední pokles
Venkovská usedlost ev.č.9 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy

Přízemní částečně roubený dům šalovaný prkny, s předsazenou lomenicí krytou šindelem, s polovalbovou střechou s polygonální zvoničkou. Špýchar roubený na vysoké kamenné podezdívce. Lidová architektura horského typu z 19. století. Severně od obce Srní leží horská chalupa s drobným špýcharem. Stavby jsou zasazeny do str&aa... podrobnosti >

obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší