Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 81-100 z 209 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Tvrziště Hrádek - Bělčice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Tvrziště na Slepičí hoře je pozůstatkem sídla vladyckého rodu pánů z Bělčic, které bylo založeno před polovinou 13. století. Zachovalo se z něj vyvýšené jádro s dvojicí valů a příkopem. Tvrz byla opuštěna na přelomu 15. a 16. století. Bělčické tvrziště leží v nadmořské výšce 510 m na okraji terasy pod návrším Slepičí hor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice (zajímavost)

Venkovský dům byl postaven ve 2. pol. 19. století. Areál je tvořen obytným stavením a chlévy, keré byly zmodernizovány na obytnou část. Dům má atikový štít se segmentovým ukončením, členěn pilastry a římsami. Dochovány klenby v chlévech. Venkovský dům městského typu se nachází uprostřed obce Sedlice, podél hlavní silnice do Bla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Fara - Stará Říše
 zajímavost v okrese Jihlava
Fara - Stará Říše (zajímavost)

Barokní farní budova z roku 1758 je situovaná naproti kostelu. Jednopatrová řadová budova obdélného půdorysu má fasádu členěnou nízkým středním rizalitem prolomeným segmentovým portálem, nad kterým je umístěn plastický erb novoříšského kláštera. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vila Pellé - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
bez fotografie

Letní sídlo z let 1882 - 1883 bylo postaveno neznámým architektem pro manžele Verichovi. Reprezentativní klasicizující vilu s asymetricky umístěnou věží architektonicky upravil na konci 20. let 20. století František Buldra. Architektonicky i urbanisticky hodnotná vila, pojatá v klasicistním duchu, patří mezi nejvýznamnější ukázky architektury Brunšova. V&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple se zvoničkou - Svinky
 zvonice v okrese Tábor
Kaple se zvoničkou - Svinky (zvonice)

Neobvyklá srostlice barokní zvonice s mohutnou cibulovou bání z 2. poloviny 18. století s připojenou obdélnou kovárnou s otevřeným pracovním prostorem patrně z počátku 19. století. Štít kovárny zdoben štukovou selskobarokní výzdobou. Srostlice původní zvonice a kovárny uprostřed rozlehlé návsi. Mohutná hranolová zvonice na čtvercov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.4 - Menhartice
 usedlost v okrese Třebíč
Venkovská usedlost č.p.4 - Menhartice (usedlost)

Venkovský statek s hospodářským zázemím situovaný na východním okraji obce je krásnou ukázkou lidového stavitelství první poloviny 19. století. Obytný dům spolu s ohradní zdi s vraty do dvora je orientovaný složitě tvarovaným barokním štítem k návsi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zvonice - Tavíkovice
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Tavíkovice (zvonice)

Historická stavba zvonice situovaná při silnici u zámku. Drobný sakrální objekt ze začátku 19. století je architektonickou památkou a důležitým prostorotvorným prvkem obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.43 - Lochousice
 usedlost v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Usedlost v mimořádně exponované poloze při vjezdu do obce. Usedlost je tvořena štítově orientovaným, patrovým, částečně podsklepeným obytným domem s vročením ve štítě do roku 1913. Na tento přímo navazují směrem do dvora chlévy, zastřešené shodnou sedlovou střechou s keramickou drážkovou krytinou. Na protilehlé straně usedlosti stojí objekt chlé...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.6 - Pištín
 usedlost v okrese České Budějovice
bez fotografie

Mimořádná ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech z počátku 19. století, s dekorativním štítem, zachovaná bez výraznějších rušivých zásahů. Rozlehlá zemědělská usedlost se složitou dispozicí na zhruba lichoběžníkovém půdorysu vyplňující severový...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Pašice
 usedlost v okrese České Budějovice
bez fotografie

Zděná selskobarokní usedlost neobvyklé dispozice, s vjezdem z boční strany. Průčelí obytného stavení a sýpky mají etážové volutové štíty se štukovou výzdobou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zvonice - Jestřabí
 zvonice v okrese Žďár nad Sázavou
Zvonice - Jestřabí (zvonice)

Zvonice uprostřed obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Areál fary - Zbečno
 fara v okrese Rakovník
Areál fary - Zbečno (fara)

Barokní patrová stavba v jádru vsi, v severním sousedství kostela. Nevelký hospodářský dvůr je přístupný barokní bránou se zvlněnou římsou a brankou pro pěší. Vpravo od brány k ulici přiléhá ještě průjezdní stodola. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dřevěná zvonice - Třebosice
 zvonice v okrese Pardubice
bez fotografie

Osmiboká stupňovitá dřevěná zvonice, poprvé doložená soupisem z roku 1754, vzhledem k bezvěžovému kostelu pravděpodobně podstatně starší tradice. Dnes proti uvedenému nákresu výrazně odlišná podoba, současná zvonice je možná mladší následovnice na něm zachycené stavby. V nedávných letech vzorná oprava. Uvnitř zavěšen zvon z roku 1464. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice
 architektůra v okrese Strakonice
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice (architektůra)

Dochovaná dvoukřídlá usedlost s obytným stavením a navazujícími hospodářskými budovami je datována do druhé poloviny 19. století.  Zemědělská usedlost čp.31 ležící na průtahu obcí. Na severní straně navazuje na areál hřbitova s kostelem sv. Bartoloměje. Stává se tak nedílnou součástí historické zástavby obce. Je př&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Fara čp.1 - Ostružno
 zajímavost v okrese Jičín
bez fotografie

Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných pískovcových bloků u kostela Povýšení sv. Kříže. Po r. 1995 byla provedena výměna střešní krytiny na objektu farní budovy, došlo taktéž k částečné v&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1837. Při SZ okraji obce Katovice, při průjezdné komunikaci Strakonice - Horžďovice je situov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je rovněž zapsán jako nemovitá kulturní památka. Usedlost je tvořena obytn&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Špitál - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Špitál - Broumov (zajímavost)

Barokní architektonická komplex kostela a bočními křídly špitálu. Doklad stavebního vývoje města a kulturní vyspělosti a sociální péče v regionu v 17.-19. století. Barokní architektonický komplex, tvořený osovou stavbou drobného kostela a po jeho stránách symetricky vázanými stavbami býv.špitálu č. 65/IV a 66/IV. Kostel sv. Duc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Zděná třítraktová uzavřená usedlost. Objekty mají polovalbové střechy. V průčelí vpravo obytné stavení se drobnou štukovou výzdobou lichoběžného štítu. Ohradní zeď se segmentovým vjezdem, vlevo menší trakt výměnku. Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské vesnické zděné architektury. Patř&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.2 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům dvoukřídlé usedlosti má netradičně řešený široký křídlový štít členěný jen římsami a pilastry. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Areál usedlosti s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datován do první poloviny 19. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze