Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Neorenesanční stavba od architekta J. Zeyera z roku 1900, dostavěná v roce 1929 E. Novotným. Provozně je rozdělen do dvou částí - severní s novorenesančním schodištěm, které zpřístupňuje byty v domě a jižní, jež souvisí s bankovním provozem. Směrem do dvora je v severní části obytn&eacut...

střední nárůst
Patrová modernistická stavba z roku 1927 od Ing. K. Husara (dostavba 1940). Dnes slouží jako základní škola. Stavba místního významu; reflektuje puristické trendy v architektuře, vlivy předválečné geometrické moderny. Karel Husar postavil v Českém Brodě také nájemní domy ve...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zvonice - Dolní Újezd
 zvonice v okrese Svitavy
Zděná samostatně stojící brána na hřbitov s funkcí zvonice, s bedněným patrem, opatřená r. 1646 přelitým zvonem. Mřížová vrata z r. 1972 vykovaná podle návrhu sochaře F. Jandy. Stojí nad hlavním vchodem na hřbitov, čtyřboká, jednopatrová. Přízemí zděné, omí...

obrovský nárůst
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč (budova) Příklad začlenění moderní stavby do uliční čáry historické zástavby Karlova náměstí. Ačkoliv byla stavba koncipována v době, kdy centrum Třebíče podléhalo rozsáhlým asanačním zásahům historické zástavby a nové výstavbě, Dům obuvi, dvoupodlažní st...

střední nárůst
Městský dům - Přeštice
 dům v okrese Plzeň-jih
Samostatně stojící objekt je situován v areálu bývalého hospodářského družstva (dnes ZNS, a.s.) při nároží Husovy ul. a cesty souběžné se železniční tratí Plzeň – Klatovy. Samostatně stojící, nepodsklepený dům na obdélném půdorysu o dvou nadzemních podlaž&iac...

obrovský nárůst
Spořitelna - Přeštice
 areál v okrese Plzeň-jih
Důležitá městská stavba je významným příkladem kvalitní architektury 30. l. 20. stol., vystavěné podle návrhu vyhlášené pražské projekční kanceláře Freiwald–Böhm. Architektonicky pozoruhodné je i nádvoří s kašnou a sochou dívky sochaře Josefa Matějů. Ob...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zvonice - Olbramovice
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Olbramovice (zvonice) Historický objekt zvonice z druhé poloviny 19. století je významnou sakrální lidovou stavbou a dominantou osady. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.31 - Lochousice
 usedlost v okrese Plzeň-sever
Rozlehlý zděný statek s patrovým obytným stavením s navazujícími chlévy a do návsi obrácenou vjezdovou branou. Statek datovaný do roku 1899 s význačnými rysy bohaté obce, charakteristické pro tuto část plzeňské kotliny. Součást architektury návsi. Zemělská ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.6 - Pištín
 usedlost v okrese České Budějovice
Mimořádná ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech z počátku 19. století, s dekorativním štítem, zachovaná bez výraznějších rušivých zásahů. Rozlehlá zemědělská usedlost se složitou dispoz...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.1 - Pištín
 usedlost v okrese České Budějovice
Rozlehlá zemědělská usedlost poněkud nepravidelné dispozice vyplňující severozápadní část návsi. Do návsi je usedlost obrácena zdobným obloučkovým štítem obdélného obytného stavení. Před jeho průčelí je předsunuta vjezdová brána, spojená...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.5 - Pištín
 usedlost v okrese České Budějovice
Venkovská usedlost  č.p.5  - Pištín (usedlost) Zděný uzavřený statek s prvky selského baroka se nachází na severovýchodní straně návsi. V křídlovém štítu obytného stavení je typický motiv zavěšených volut. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Chotýčany
 usedlost v okrese České Budějovice
Usedlost je datována do 2. pol. 19. století, do r. 1862. Letopočet 1862 se dochoval na špýcharu na jižním štítu stodoly. Venkovská usedlost uzavřeného tvaru s budovami seskupenými kolem obdélného dvora se nachází na východní straně návsi v obci Chotýčany a dvoušt&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost č.p.12 - Slunečná
 usedlost v okrese Česká Lípa
Patrová roubená stavba, s boční přístavbou v šíři jedné okenní osy, pochází z konce 18. století. Patro domu je vynášeno podstávkou a je opatřeno bedněnou pavlačí. Štíty domu jsou ozdobně bedněné, sedlová a pultová střecha je krytá taškami. ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.51 - Slunečná
 usedlost v okrese Česká Lípa
Patrové stavení pocházející z konce 18. století je převážně roubené, v části přízemí zděné. Patro je vynášeno podstávkou, doplněné pavlačí. Štíty domu jsou ozdobně vykládány břidlicí, střecha je polovalbová, krytá eternitem. ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.39 - Nové Mitrovice
 usedlost v okrese Plzeň-jih
Usedlost kolem lichoběžníkového dvora sestává z zčásti roubeného obytného stavení s chlévy a stodolou na půdorysu písmene "L", volně stojícího zděného hosp. stavení a oplocení. K cestě mezi hlavním stavením a domkem obráceno oplocení ze svislých prken. Mezi ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.18 - Višňová
 usedlost v okrese Liberec
Současná podoba roubeného domu s hrázděným patrem vynášeným podstávkou pochází patrně z období mezi druhou polovinou 18. a první polovinou 19. století. Na trojdílmnou dispozici domu navazuje stodola a další samostatně přístupný obytný prostor. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.47 - Drahonice
 usedlost v okrese Strakonice
Areál je organickou součástí urbanistické skladby východního příjezdu do obce. V pravé části dvora při silnici stojí obytné stavení, s dvouosým průčelím. V pravé části dvora při silnici stojí obytné stavení, na ně při západní hranici pozemku navazuj&i...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Kloub
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Radikální přestavba obytného stavení ve druhé polovině 20. století. Areál usedlosti čp. 12 se nachází ve středu obce, na návsi, na její západní straně. Usedlost byla radikálně zmodernizována, zejména obytné...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.3 - Kloub
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Obytné stavení do roku 1843, sýpka do roku 1840. Hospodářské budovy mladší. Usedlost čp. 3 se nachází na severní straně návsi v obci Kloub. Součástí usedlosti býval i výměnek čp. 23, který je dnes samostatn&yacut...

střední nárůst
Měšťanský dům č.p. 12 - Velešín
 dům v okrese Český Krumlov
Přesné datum stavby domu není známo. S jistotou lze říci, že budova stála už na počátku 19. století, neboť je zachycena na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1827. Lze však předpokládat, že historie domu sahá hlouběji do historie vzhledem k zachovalým klenebním konstrukcí...

střední nárůst
Venkovský dům - Zdíkov
 dům v okrese Prachatice
Usedlost je typickým příkladem šumavské dřevěné roubené architektury. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice. Usedlost čp. 122 ve Zdíkově odpovídá pojetí kulturní památky ...

střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.19 - Přepeře
 usedlost v okrese Semily
Jedna z nejvýznamnějších roubených staveb tzv. pojizerského typu a s výjimkou kostela suverénně nejstarší objekt v Přepeřích, datovatelný pravděpodobně již do 17. století. Zemědělská usedlost čp. 19, vzdálená cca 150 m východně od návsi, na levé straně silnice z Turn...

mírný pokles
Fara - Polevsko
 fara v okrese Česká Lípa
Budova bývalé fary, nacházející se v severní části obce, byla postavena v současné podobě na konci 18. století, patrně roku 1789. Stavba je pro region typickým příkladem pozdně barokní fary. ...

mírný pokles
Krásenská radnice -  Valašské Meziříčí (knihovna) Někdejší krásenská radnice je historickou památkou postavenou v roce 1580. V roce 1766 byla přestavěna v barokním stylu.  Ve zdivu je zasazen znak někdejší krásenské vrchnosti hrabat ze Žerotína a znak městečka Krásna. Budova sloužila svému původnímu účelu až do roku 1924, kdy bylo Kr&aa...

střední pokles
Venkovská usedlost č.5 - Lažánky
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp. 5 se nachází ve středu obce Lažánky, na jižní straně návsi. Štít obytného stavení a ohradní zeď s bránou je orientována k severu, do přilehlé návsi. Areál nepravidelné protáhlé usedlosti je tvořen na východní straně u náv...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.9 - Kožlí
 usedlost v okrese Strakonice
Ve středu obce Kožlí je situována venkovská usedlost čp. 9. Areál se nachází na významném architektonickém a urbanistickém místě. Usedlost je tvořena obytným stavením a navazujícími stájemi na východní straně, sýpkou s chlévy na západní straně....

mírný pokles
Venkovský dům č.p.159 - Sedlice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovský dům č.p.159 - Sedlice (usedlost) Dům s dochovaným křídlovým štítem s prvky zlidovělého baroka je datován do první poloviny 19. století. Dům i navazující chlévy mají cenné interiéry, dochované klenby. Dům se nachází v Nádražní ulici, mimo intravilán obce. Objekt se nacház&iacu...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Škvořetice
 usedlost v okrese Strakonice
Jedná se o usedlost s obytným domem s polovalbovým štítem z počátku 20. století a s hospodářskými budovami z 19. a 20. století. Usedlost byla zmodernizována ve druhé polovině 20. století.Špýchar usedlosti je zaznamenám již na stabilním katastru z roku 1837 a je zde znázor...

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.22 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice
Ve vsi se dochovalo několik mimořádně hodnotných lidových staveb. Zastoupeny jsou stavby z průběhu 19. století a počátku 20. století. Empírová zástavba z první třetiny 19. století je inspirována maloměstskou architekturou z blízkého městečka Sedlice. Areál byl postaven v průběhu 19. stolet&ia...

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.54 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice
Nejvíce hodnotných staveb v obci Velká Turná se dochovalo na severovýchodní straně návsi. Mezi ně patří i usedlost čp. 54 s areálem. Areál se skládá z obytného domu, chlévů a stodoly. Na dům navazuje brána se segmeentovým vjezdem. Ve dvoře se nacházejí nechráněn&ea...

střední pokles
Špitál č.p.100 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk
Špitál byl postaven v letech 1677-1680, v 60. letech 18. století byl přestavěn. K objektu přiléhá dvůr a ohradní zeď, zřejmě původně součást později zbořených budov. Kounický špitál představuje hodnotný doklad účelové architektury 17. a 18. století, s dochovanou dispozicí a řadou detai...

velký nárůst
Venkovská usedlost čp.8 - Kyje
 usedlost v okrese Jičín
Areál zemědělské usedlosti s převážně roubenou zástavbou a se zděným hospodářským křídlem hlavního objektu. Příklad podkrkonošské usedlosti. Usedlost má půdorys písmene L. Roubenice směrem kupředu, k silnici, k ní v pravém úhlu v zadní části roubenice přilé...

velký nárůst
Žižkův most - Dolní Poříčí
 zajímavost v okrese Strakonice
Jednoobloukový kamenný most pravděpodobně pochází ze 17. století. Most je situován zhruba 1 km JV směrem od obce Dolní Poříčí. Žižkův most je situován v bezprostřední blízkosti Březového potoka volně mimo pěšinu u skupiny lip pod Katovickou horou poblíže chráněného krajinn&eacu...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.3 - Makarov
 usedlost v okrese Strakonice
Dům čp. 3 s volutovým štítem z roku 1865 v SZ části vesnice je v důsledku klesajícího terénu vysazen do patra. Volutový štít domu je členěný pilastry, doplněn božím okem a obrazem sv. Jana Nepom. v kasulovém otvoru. Areál doplňují hospodářské budovy. Venkovská usedlost č...

velký nárůst
Městská spořitelna - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice
Městská spořitelna - Strakonice (zajímavost) Na místě dnešní spořitelny stál Hrbkův rokokový dům, kde se narodil Josef Šmidinger, zakladatel knihovny ve Strakonicích. V roce 1905 byl však starý dům zbourán a na jeho místě byla vybudována v secesně novorenesančním slohu spořitelna. Nejprve zde byla městská, poté státní a ny...

velký pokles
Sýpka - Ohrazenice
 zajímavost v okrese Strakonice
Dvoupatrová sýpka je situována na obdélném půdorysu, je zastřešena sedlovou střechou s pálenou bobrovkovou krytinou a nachází se na severním okraji obce Ohrazenice u Tažovic. Sýpka je situována v intravilánu obce. Sýpka je orientována vstupním podélným průčelím k S...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.17 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 17. Brána čp. 17 navazuje na jižní štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Památková ochrana se vztahuje na bránu bez pozemku. Vjez...

střední pokles
Jednoduché stavení se nachází v nepříznivé situaci. Z východní strany je rušná komunikace Praha - Č. Budějovice, z jihu stojí nový jedenapůlpatrový rodinný domek s vysokou ohradní zdí přímo na hranici pozemku, ze severní strany je velká vyasfaltovaná plocha ...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)