Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 173 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Venkovská usedlost č.p.9 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská usedlost čp. 9 se nachází v intravilánu obce Volenice. Areál usedlosti je tvořen na severní straně obytným stavením s volutovým štítem a se sedlovou střechou. Na obytné stavení navazují zmodernizované bývalé chlévy a dále na ně navazují maštale. Maštal je zastřešena sedlovou střechou. Na jihu je situován výměnek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Měšťanský dům č.p.116 - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Měšťanský dům č.p.116 - Broumov (zajímavost)

Mohutný nárožní jednopatrový dům z 2. poloviny 16. století, vzniklý v nejstarší etapě výstavby města. Dům vzniklý v nejstarší etapě výstavby města, vyvíjející se do dnešní doby je dokladem stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné a uměleckořemeslné produkce v regionu té doby...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovský dům č.p.17 - Stropešín
 usedlost v okrese Třebíč
Venkovský dům č.p.17 - Stropešín (usedlost)

Ačkoli v minulosti k nejčastějším pokrývkám střech ve venkovském prostředí patřily krytiny z nejdostupnějších a nejlevnějších materiálů, kterými byl dřevěný štípaný šindel či slaměné došky, dnes je tomu naopak a staveb s těmito druhy krytin je pouze poskrovnu. O to větší raritou je venkovský dům č. p. 17 ve Stropešíně, jehož do&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice
bez fotografie

Typická ukázka selskobarokní zástavby poloviny 19. století založená na starších základech s bohatou výzdobou průčelí s využitím ozdobných šambrán, lizén, pilastrů, říms a dalších dekorativních prků. Uzavřená zemědělská usedlost uprostřed vyvýšené jižní fronty návsi. Do návsi je usedlost obráce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sýpka - Rajhradice
 zajímavost v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Kamenný sýpka s erbem rajhradských opatů vznikla po roce 1717 a je hodnotným příkladem hospodářských ambicí kláštera a urbanistickou dominantou obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.9 - Dolany
 usedlost v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Příklad typického roubeného objektu s lomenicí z 2. poloviny 19. století Roubené stavení v kožichu, přízemní, obdélného půdorysu, o dvou a šesti okenních osách pod sedlovou střechou s eternitovou krytinou. Štít je trojúhelníkový, má skládanou lomenici ve vrcholu se sluncem a párem osvětlovacích otvorů ve tvaru čtyřlistů. Bočn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice
 architektůra v okrese Strakonice
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice (architektůra)

Dochovaná dvoukřídlá usedlost s obytným stavením a navazujícími hospodářskými budovami je datována do druhé poloviny 19. století.  Zemědělská usedlost čp.31 ležící na průtahu obcí. Na severní straně navazuje na areál hřbitova s kostelem sv. Bartoloměje. Stává se tak nedílnou součástí historické zástavby obce. Je př&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.3 - Makarov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům čp. 3 s volutovým štítem z roku 1865 v SZ části vesnice je v důsledku klesajícího terénu vysazen do patra. Volutový štít domu je členěný pilastry, doplněn božím okem a obrazem sv. Jana Nepom. v kasulovém otvoru. Areál doplňují hospodářské budovy. Venkovská usedlost čp.3 se sýpkou, s vykrajovaným křídlovým štítem a s jednodu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Stodola - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Bývalá zemědělská usedlost čp. 40 je situována ve svahu v severní části obce u cesty, napojující se na hlavní silnici Katovice – Sušice. Jedná se o areál třístranné usedlosti kolem nepravidelného dvora. Památkově chráněna je pouze stodola situovaná vlevo od brány. Usedlost se do dnešních dnů již nedochovala v původním zastoupení ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.7 - Budkov
 usedlost v okrese Prachatice
Venkovská usedlost č.p.7 - Budkov (usedlost)

Nekompletní areál usedlosti se zachovaným obytným domem, do dnešní podoby vystavěným roku 1860 známým jihočeským stavitelem Jakubem Bursou, v jádru však starší. Jádro obytného stavení je pravděpodobně renesanční. V roce 1860 bylo hlavní západní průčelí obytného stavení přestavěno Jakubem Bursou do současné podoby. Pravdě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hradiště sv. Klimenta - Osvětimany
 hradiště v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Archeologické naleziště na vrcholu kopce zvané hradisko sv. Klimenta je dokladem velkomoravského výšinného hradiska s kultovní křesťanskou stavbou. Archeologicky doloženo osídlení 9. -12. století. Tzv. Klimentek se nachází v jihozápadní oblasti Chřibů nedaleko Kyjova a Velehradu, v blízkosti obcí Vřesovice a Osvětimany. Hradisko sv. Klimenta je spojeno význa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice (usedlost)

Venkovská usedlost je příkladem lidové architektury se zachovalým tabulovým štítem obytného stavení. Usedlost je datována do první pol. 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1837 je venkovská usedlost zachycena v rozsahu odpovídající současnému stavu. Venkovská usedlost čp. 39 se nachází v SZ části obce, v blízkosti stř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská uzavřená usedlost čp. 16 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část východní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována štítovým volutovým průčelím hospodářského objektu a navazujícími podélnými fasádami obytného stavení a výměnku. Usedlost má malebn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Velehrad
 galerie světců v okrese Uherské Hradiště
Velehrad (galerie světců)

Velehrad může pro každého znamenat něco jiného. Pro někoho je magickým poutním místem, kde si mohl „sáhnout“ na svatého otce, pro mnohé pak zajímavou památkou a pro někoho třeba jen místem trvalého bydliště. Já osobně však toto místo považuji za velkou školu architektury a … tolerance. Prolínání jednotlivých slohů a stylů mi nevad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Vila Pellé - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
bez fotografie

Letní sídlo z let 1882 - 1883 bylo postaveno neznámým architektem pro manžele Verichovi. Reprezentativní klasicizující vilu s asymetricky umístěnou věží architektonicky upravil na konci 20. let 20. století František Buldra. Architektonicky i urbanisticky hodnotná vila, pojatá v klasicistním duchu, patří mezi nejvýznamnější ukázky architektury Brunšova. V&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sýpka - Přestavlky
 sýpka v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Objekt roubeného srubu z 1. poloviny 19. století, představuje velmi cenný a kvalitní příklad autenticky dochované součásti zemědělské usedlosti v regionu jižního Plzeňska, jediný dochovaný v obci. Vykazuje značnou památkovou hodnotu použitými tradičními konstrukcemi. Dřevěný srub je součástí ohrazení dvora usedlosti na severní straně. Stavba na obdéln&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Soubor domů - Bystřice pod Hostýnem
 městský dům v okrese Kroměříž
bez fotografie

Objekt z let 1948-1949 od architektů Honzíka a Kándla. Jde o torzo zamýšleného rozsáhlejšího celku.  Jedná se o obytný jednopatrový dům na kamenné podezdívce. V bloku je deset bytů, každý se samostatným vchodem, u každého bytu terasa přístupná 5 schody. V každém modulu francouzské okno, v patře pásová okna. Zastřešeno pultov&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Křížová cesta - Ivančice
 cesta v okrese Brno-venkov
bez fotografie

V souladu se zbudováním poutní kaple sv. Jakuba (vystavěna v letech 1852-1858) na místě středověké svatyně zbořené v době josefinského režimu byla v letech 1861-1863 zřízena křížová cesta z Ivančic ke kapli sestávající ze zděných čtyřbokých novogotických výklenkových kaplí doplněných koncem 19. století souborem litinových reliéfn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Neorenesanční stavba od architekta J. Zeyera z roku 1900, dostavěná v roce 1929 E. Novotným. Provozně je rozdělen do dvou částí - severní s novorenesančním schodištěm, které zpřístupňuje byty v domě a jižní, jež souvisí s bankovním provozem. Směrem do dvora je v severní části obytné křídlo, na jihu je pak ke křídlu při náměstí přistavěna přízem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
bez fotografie

Patrová modernistická stavba z roku 1927 od Ing. K. Husara (dostavba 1940). Dnes slouží jako základní škola. Stavba místního významu; reflektuje puristické trendy v architektuře, vlivy předválečné geometrické moderny. Karel Husar postavil v Českém Brodě také nájemní domy ve stylu velmi střídmého rondokubismu (Masarykova ulice, čp. 178 a 363).  Novostav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze