Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Venkovská usedlost čp.130 - Sedlice
 usedlost v okrese Strakonice

Usedlost byla pravděpodobně vystavěna ve druhé polovině 18. století, s přestavbami v 19. století. Dům má cenné průčelí s atikovým patrovým štítem se štuky, bránu s atikovými štítky a segmentovým vjezdem a interiéry s klenbami nebo trámovými stropy. Dům se nachází na území městské památkové zóny Sedlice. Dům... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice

Venkovský dům byl postaven ve 2. pol. 19. století. Areál je tvořen obytným stavením a chlévy, keré byly zmodernizovány na obytnou část. Dům má atikový štít se segmentovým ukončením, členěn pilastry a římsami. Dochovány klenby v chlévech. Venkovský dům městského typu se nachází uprostřed obce Sedlice, podél hlavní silnice do Bla... podrobnosti >

mírný pokles
Sirotčinec - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice

Jedná se o slohově čistou secesní stavbu z roku 1911 - 1913, která je významným příkladem zdravotnické architektury a je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Budova sirotčince se secesními fasádami se dochovala v téměř intaktním stavu z doby její výstavby včetně hmotové sklady, dispozičního řešení i řemeslných prvk... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.7 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice

Naproti kostelu sv. Petra a Pavla, v nárožní poloze, se nachází areál venkovské usedlosti čp. 7. Areál tvoří severní křídlo složené z obytného stavení s navazujícím špýcharem a chlévy, na východní straně je stodola. Na jihu, za sousedním objektem čp. 8, je nový přístřešek, který je bez památkové ochrany. Na ... podrobnosti >

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice

Venkovská usedlost čp. 9 se nachází v intravilánu obce Volenice. Areál usedlosti je tvořen na severní straně obytným stavením s volutovým štítem a se sedlovou střechou. Na obytné stavení navazují zmodernizované bývalé chlévy a dále na ně navazují maštale. Maštal je zastřešena sedlovou střechou. Na jihu je situován výměnek... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.5 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 5. Brána čp. 5 navazuje na štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Venkovská usedlost není památkově chráněna, je chráněná její část - brána bez pozemku. Vjezdová brána venkovsk... podrobnosti >

obrovský nárůst

Zděná třítraktová uzavřená usedlost. Objekty mají polovalbové střechy. V průčelí vpravo obytné stavení se drobnou štukovou výzdobou lichoběžného štítu. Ohradní zeď se segmentovým vjezdem, vlevo menší trakt výměnku. Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské vesnické zděné architektury. Patř&... podrobnosti >

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.11 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Podélně orientovaný dům, usedlosti v SV rohu návsi, má dochovaný trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána ve dvoře hospodářské budovy. Trojkřídlá usedlost čp. 11 v severovýchodním rohu návsi tvoří spolus ostatními usedlost... podrobnosti >

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.13 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Uzavřená usedlost na severní straně návsi je tvořena domem s křídlovým štítem členěným pilastry a kapličkovou nikou, který byl postaven roku 1824. V Přechovicích se dochoval hodnotný a ucelený soubor zděné lidové architektury Volyňska z doby kolem poloviny 19. století. Domy mají často bohatě členěné křídlové štíty. Usedlost na severní straně... podrobnosti >

velký nárůst
Venkovský dům č.p.147 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod

Areál menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou na obytném domě. Příklad zděné proměny venkovské zástavby v 19. století. Přízemní zděný dům s vysunutou křížovou světničkou je situován mezi nezpevněnou komunikací a potokem v horní části obce, okapovou stěnou souběžně s komunikací. Sedlová střecha pokrytá bondským šindelem... podrobnosti >

obrovský nárůst
Nový vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo

Nový mlýn půdorysně proniká do plochy „starého mlýna“. Má obdélný půdorys a rovněž tři nadzemní podlaží, ale díky jejich větší výšce působí nový mlýn oproti starému mohutnějším dojmem. Architektonické řešení hlavního severozápadního průčelí je charakteristické ustupujíc&iacut... podrobnosti >

mírný pokles
Eneolitické sídliště - Srby
 naleziště v okrese Plzeň-jih

Eneolitické výšinné sídliště s chamskou kulturou, jehož severní a částečně západní prostor byl v 60tých letech částečně prozkoumán. Na upravené plošině skály si lidé postavili chaty. Toto sídliště bylo zároveň osadou a výrobním střediskem. Zemědělci pěstovali především obilniny a dospěli i k pěstování lnu. Svědč&ia... podrobnosti >

mírný pokles
Dvůr Anín - Lnáře
 sýpka v okrese Strakonice

Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se dochovala v intaktním stavu z doby výstavby včetně hmotové sklady, dispozičn&ia... podrobnosti >

střední nárůst
Venkovská usedlost čp.3 - Pacelice
 usedlost v okrese Strakonice

Usedlost ve středu obce, z první poloviny 19. století, má dům s křídlovým štítem, členěným pilastry, obdobný je i na protějším hospodářském stavení. Součástí památky je železný kříž z 19. století v prostoru návsi. Venkovská usedlost čp.2 v Pacelicích je situována ve středu obce Pacelice, podél hlavní středov&eacut... podrobnosti >

střední pokles
Hrad - hrádek Křikava - Černívsko
 zřícenina v okrese Strakonice

Hrad Křikava se připomíná poprvé v r. 1357 jako majetek rytíře Huga z Dornštejna. Až do r. 1367 jej měl ve společném držení s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem. V r. 1399 se připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. R. 1402 byl hrad přepaden zbojníky. Jindřich svůj majetek v Prácheňsku r. 1418 prodal a uchýlil se nakonec na Obořiště, kde byl r. 1425 zabit husity. Koncem 15. století byl pust&ya... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice
 usedlost v okrese Strakonice

Venkovská usedlost je příkladem lidové architektury se zachovalým tabulovým štítem obytného stavení. Usedlost je datována do první pol. 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1837 je venkovská usedlost zachycena v rozsahu odpovídající současnému stavu. Venkovská usedlost čp. 39 se nachází v SZ části obce, v blízkosti stř... podrobnosti >

střední nárůst
Špýchar - Pracejovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Architektonicky a konstrukčně hodnotná budova sýpky se zachovalými střílnovými otvory v jednotlivých patrech byla postavena pravděpodobně již v 18. století. Sýpka má cenné interiéry včetně konstrukcí (trámové stropy, klenby). Patrová sýpka se nachází v jižní části obce Pracejovice, je orientována podélnou SV fasádou do přilehlé... podrobnosti >

mírný pokles
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč

Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova sice nijak nesouvisí s provozem pivovaru, ale je nedílnou součástí are&a... podrobnosti >

střední pokles
Klášter Skalka - Mníšek pod Brdy
 klášter v okrese Praha-západ

Poutní místo Skalka, založené na sklonku 17. století, patří mezi přední české barokní památky. Kapli sv. Maří Magdaleny, klášter a rekolekční dům projektoval významný architekt Kryštof Dienzenhofer. Na výzdobě zdejších staveb se podíleli přední umělci své doby, např. Karel Škréta, Jan Bendl, Petr Brandl, Jan Brokoff. Kříž... podrobnosti >

mírný pokles

Někdejší krásenská radnice je historickou památkou postavenou v roce 1580. V roce 1766 byla přestavěna v barokním stylu.  Ve zdivu je zasazen znak někdejší krásenské vrchnosti hrabat ze Žerotína a znak městečka Krásna. Budova sloužila svému původnímu účelu až do roku 1924, kdy bylo Krásno nad Bečvou sloučeno s Valašským Meziříčím. Radnice přežila jak... podrobnosti >

střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší