Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrobky, hřbitovy a pohřebiště v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 306 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Židovský hřbitov - Moravský Krumlov
 hřbitov v okrese Znojmo
Židovský hřbitov - Moravský Krumlov (hřbitov)

   Židovský hřbitov je jednou z mála dochovaných hmotných památek na přítomnost židovské komunity v Moravském Krumlově. Nachází se na severovýchodním okraji města, asi 700 m od náměstí. Jeho území je vymezeno ulicemi Ivančická, Znojemská a okrajem zámeckého parku.   Hřbitov nepravidelného tvaru je lemován zdí se smíšeného a cihelného zdiva. Na jihových dní straně přiléhá ke hřbitovu bývalá márnice s vozovnou a bytem hrobníka. Tato budova byla vystavěna na počátku 20. století. V letech 1959-61 by...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Mořina
 hřbitov v okrese Beroun
Židovský hřbitov - Mořina (hřbitov)

Areál židovského hřbitova, založený v letech 1735-36 a upravovaný až do 19. století, je situován severozápadně za obcí ve svahovitém terénu asi 500 metrů od návsi. Dochovalo se zde přibližně 150 náhrobků. Nejmladší hroby jsou v severovýchodním cípu hřbitova. V jižním nároží areálu je do ohradní zdi vestavěna budova márnice s pamět...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Židovský hřbitov - Osek
 hřbitov v okrese Strakonice
Židovský hřbitov - Osek (hřbitov)

Severně od Oseckého zámku uvidíme někdejší židovskou uličku a asi 1 km jihozápadně pak na okraji lesa ukrytý židovský hřbitov. Židovský hřbitov se nachází v lesním porostu. Nejlěpší přístup k němu je od kostela sv. Jana Křitele u Radomyšle. Pokračovat za kostelem po polní a lesní cesté asi 800 m dojdete přímo ke hřbitovu. Hřbitov byl založen pravděpo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Židovský hřbitov - Osoblaha
 hřbitov v okrese Bruntál
bez fotografie

První zmínky o pochovávání Židů na tomto hřbitově pocházejí ze středověku. Náhrobní kameny jsou slezského typu a jsou u nás unikátem. Spatříte zde tři sta náhrobků, z nich nejstarší, který si můžete prohlédnout, pochází ze 17. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Židovský hřbitov - Pavlov
 hřbitov v okrese Pelhřimov
bez fotografie

velký pokles
Židovský hřbitov - Puklice
 hřbitov v okrese Jihlava
bez fotografie

Židovský hřbitov založený údajně již v 15. století se nachází na SV okraji obce. Nepravidelná hřbitovní plocha ohrazená kamennou zdí s pobořenou vstupní márnicí obsahuje soubor zajímavě výtvarně řešených náhrobků, z nichž nejstarší nesou vročení 1696. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Přeštice
 hřbitov v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Židovský hřbitov je situován poměrně daleko od města, asi 1 km východně při silnici na Vodokrty, na okraji rekreační zástavby a zahrad. Plocha hřbitova zhruba lichoběžníkového půdorysu, v mírně svažitém terénu je porostlá travou a vzrostlými stromy. Hřbitov po obvodu vymezuje cihelná omítaná ohradní zeď. prolomená ze strany od silnice branou a brankou. V jihozápadn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Židovský hřbitov - Přistoupim
 hřbitov v okrese Kolín
bez fotografie

Hřbitov založen snad po polovině 18. století. Cenné jsou náhrobky barokního a klasicistního typu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovský hřbitov - Rychnov nad Kněžnou
 hřbitov v okrese Rychnov nad Kněžnou
bez fotografie

stgnace
Židovský hřbitov - Šafov
 hřbitov v okrese Znojmo
Židovský hřbitov - Šafov (hřbitov)

Doklad působení židovského obyvatelstva na našem území, svou rozlohou připomíná místní rozsáhlé židovské osídlení. Na ploše cca 0,5 ha se nachází 950 náhrobků. Nejstarší náhrobek je z roku 1720. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Židovský hřbitov - Spálené Poříčí
 hřbitov v okrese Plzeň-jih
Židovský hřbitov - Spálené Poříčí (hřbitov)

stgnace
Židovský hřbitov - Stráž
 hřbitov v okrese Tachov
bez fotografie

Hřbitov byl údajně založen již roku 1330, ale písemně je doložen od poloviny 15. století. Ve staré části areálu byly levitům a kohanitům vyhrazeny speciální řady hrobů, což je v těchto krajích výjimečné. K posledním opravám došlo v letech 1923–1928, během nacistické okupace byl areál hrubě poničen. V 60. letech 19. století byl ještě rozšířen. P...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovský hřbitov - Telč
 hřbitov v okrese Jihlava
Židovský hřbitov - Telč (hřbitov)

Nový židovský hřbitov byl postaven v letech 1879-80 u trati U širokých luk za příměstským lesem Oslednice. Přístup z Telče po zelené turistické značce vedoucí přes Dačice do Slavonic. Je ohrazen cihlovou zdí. Jeho výměra je 2784 m2. Prvním pohřbeným byl telčský podnikatel, majitel přádelny a parního mlýna v Telči, pan Jakub Lang. Na západní zdi vně hřbitova je obřadní síň. Po obou stranách vstupních vrat jsou na zdi umístěny gabrové leštěné desky s nápisy. Na hřbitově jsou tři řady novodobých n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Židovský hřbitov - Telice
 hřbitov v okrese Tachov
bez fotografie

Památka židovského osídlení regionu, připomínající místní komunitu. Hřbitov, založený v 1. pol. 18. stol. je jedním z 13 dochovaných židovských hřbitovů v okr. Tachov. Hodnotná památka poskytující informace o zdejším osídlení židovskou komunitou. Pravděpodobně z 2. desetiletí 18. století, byl ve dvou etapách rozšíř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Židovský hřbitov - Úbočí
 hřbitov v okrese Cheb
bez fotografie

Hřbitov používaný patrně od 30. let 19. stol. do poč. 20. stol. Nestarší dochovaný náhrobek pochází z r. 1834 a nejmladší z r. 1903. Slohově jsou od pozdně barokních, přes klasicistní a historizující až k náznakům moderny, některé jednoduché, neslohové. Jde o vysoce autenticky dochovaný areál venkovského židovského hřbitova. Důležitým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Židovský hřbitov - Uhlířské Janovice
 hřbitov v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Plocha židovského hřbitova s jediným zachovaným náhrobkem a ohradní zdí. Pozůstatek ohrazeného židovského hřbitova z 30. let 19. století je pietním místem, dokládající zdejší židovské osídlení. Židovský hřbitov je situován JZ od náměstí. Pozemek bývalého hřbitova protáhlého obdélného tvaru vym...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Židovský hřbitov - Velhartice
 hřbitov v okrese Klatovy
bez fotografie

Hřbitov byl založen roku 1858, náhrobky se datují od doby založení až do roku 1934. Poslední pohřeb se uskutečnil v roce 1941. Ve východní části hřbitova se zachovali dva kamenné pilíře jako pozůstatek márnice. Deska, jako památník obětem nacismu, která obsahuje jména obětí holokaustu, byla umístěna v roce 1948. Hřbitov je kulturní památkou a od roku 2006 prob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovský hřbitov - Velké Karlovice
 hřbitov v okrese Vsetín
Židovský hřbitov - Velké Karlovice (hřbitov)

Hřbitov pochází z roku 1887 a zachovalo se zde několik desítek náhrobků včetně hrobu Salomona Reicha, majitele místních skláren a starosty obce. Kromě místních zde byli pohřbíváni i židé z okolních obcí. Od roku 2000 byl hřbitov opravován a bylo sem přeneseno několik pomníků z rušeného hřbitova v Rožnově pod Radhoštěm. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Větrný Jeníkov
 hřbitov v okrese Jihlava
bez fotografie

Areál židovského hřbitova založený v první polovině 17. století se rozkládá na mírném svahu JZ za obcí. Hřbitovní plocha vymezená kamennou zdí se vstupní branou obsahuje soubor cca 250 náhrobků s prostou výzdobou, z nichž nejstarší pochází z roku 1652. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, max - 16,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze